månadsarkiv: maj 2017

Sverige är nu ett land, där lagen inte är lika för alla

Lagen är inte lika för alla skriver gästkrönikör Karin Ferm i ett längre inlägg. Hon redovisar en skrämmande erodering av svensk lag och rätt, som den politiskt korrekta eliten har lyckats genomföra via naiva och hjälpsamma politiker. Fru Justitia tar av sig ögonbindeln när det gäller utomeuropeiska invandrare. 

”Allas lika värde

Sverige är ett land där lagen inte är lika för alla, eller rättare sagt var ett land där vi behandlades lika inför lagen!

Det absolut största misstaget är dogmen om ”allas lika värde” som PK eliten gjort till lag.

En politisk rörelse, som under lång tid indoktrinerat inte bara stora delar av befolkningen, utan först och främst politikerna inom 7-klövern. Främst de på vänsterkanten

Diger lista på lagbrott

 Här kommer en uppräkning på vad de politiskt korrekta har åstadkommit i ödeläggelse av landets välfärd och vad värre är splittring av landets medborgare genom upprepade lagbrott mot samhällskontraktet.

–  De underblåser medvetet den polarisering, som växer sig starkare för var dag i hela samhället

–  De har infiltrerat samtliga av våra sociala, politiska och kulturella samhällsområden

–  De har framgångsrikt infiltrerat vårt skolväsende, för att indoktrinera kommande generationer i sina så kallade ”värdegrunder.” Svenska föräldrar har fråntagits sin rätt att själva uppfostra sina barn efter eget huvud.

–  De har medvetet ändrat Svenska lagar, så att det finns undantag från att behöva följa dem, som vi andra måste göra. Ständiga undantag sker av de som kräver att deras religiösa lagar ska stå över de svenska. 

–  De har medvetet infiltrerat Svenska Datainspektionen och där kunnat implementera att personlig integritet” är viktigare än att lagen är lika för alla. De korrekta politikerna och de inom Datainspektionen förhindrar att myndigheter utnyttjar befintliga register och möjligheterna att på ett korrekt, tidsbesparande och ekonomiskt lönsamt sätt se till att Svenska lagar följs.

– De har medvetet accepterat att de som ljuger, bedrar och lämnar falska uppgifter ska få tillträde till Sveriges välfärdssystem.

– De har medvetet misstolkat ordet mångkultur, till att innebära att religion, etniskt ursprung och livsåskådning ska vara skäl, till att vissa ska få en särbehandling inom hela samhället inklusive Svenskt rättsväsende.

– De har medvetet misstolkat ordet religionsfrihet, för att på så sätt tillåta att religiösa lagar (Sharialagar) från andra kulturer och länder ska få gälla i vårt land. Vårt land är uppbyggt enligt kristna värderingar!

– De har medvetet gjort undantag i svenska lagar för religiösa åskådningar, religiös tro som helt strider mot både svenska lagar och de lagar som gäller inom EU. 

Det är inte bara inom nationen dessa politiskt korrekta varit framgångsrika förstörare, utan också internationellt. Inte minst med sina lockrop till alla som önskar ett bättre liv i Europa. Export av livsfarliga terrorister kan den moraliska stormakten också stoltsera med.

Uppräkningen fortsätter om brott mot lagar och förordningar.

– De struntar medvetet i FN:s flyktingkonvention  och misstolkar vad som står skrivet där!

– De bryter medvetet  mot Schengenfördraget och dess förordningar och mot Dublinfördraget, och skyller fegt på att andra länder också struntar i det.

– De har genom propaganda och förföljelse av svenskar som protesterar, inklusive politiker och tjänstemän inom myndigheterna, lyckats få dessa att göra undantag för vissa grupper av människor. Det gäller både hur lagar ska tolkas, vilken brottsrubricering som ska användas vid olika brott och vilka straff som ska utmätas. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Detta gäller även hur stora bidrag som ska utbetalas till olika människor. Storleken på bidragen beräknas idag efter personernas ursprung och tidigare hemvisst, inte efter faktiskt behov. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång till sjukvård och vad den vårdsökande ska betala för vården. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller hur mycket den som hämtar ut medicin ska betala, inte efter prisetiketten, utan efter den betalandes etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång och kostnad till tandvård. Även där är det den behövandes ursprung som bestämmer prissättningen, samt hur snabbt personen i fråga ska få komma till tandläkaren. Vissa grupper får förtur framför andra, beroende på vilken folkgrupp de tillhör. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De delar ut fördelar till personer som inte bidrar till svensk välfärd, fördelar som den svenska befolkningen inte får ta del av. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ser till att tillgång till arbeten inte ges efter kompetens, utan efter etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ger tillgång till lediga bostäder efter etnicitet och ursprungsland, och medvetet tar avstånd till det kösystem som är uppbyggt i Sverige. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De gör ständiga eftergifter i det svenska samhället, som strider mot Svensk Grundlag.

– De bryter mot ett antal lagar, bara för att personer som föraktar och vägrar följa Sveriges lagar kräver det.

Tolkning och brott mot det proklamerade lika värdet

– De politiskt korrekta har medvetet fel översatt ” All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Till ”allas lika värde” Den korrekta översättningen betyder ”Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet”, vilket betyder något helt annat än att alla har ett lika värde.

För att återgå till de politisk korrektas agerande och deras tolkning av uttrycket ”allas lika värde”!

Genom att särbehandla människor i Sverige efter etnicitet, religion, könstillhörighet, inom samhällets samtliga områden följer de själva inte devisen ”allas lika värde”.

De politisk korrekta behandlar människor efter deras egen värderingsskala. där infödda Svenskar har lägst värde och står längst ner.

Rangskala 1-4

1.Enligt PK-maffian och dess anhängare är de som kommer till Sverige för att kunna få ta del av den välfärd våra tidigare generationer byggt upp, de som har högst värde och står högst upp.

2. De som kommer i andra hand är de tidigare invandrarna som fortfarande lever på bidrag och VÄGRAR att assimilera sig i det svenska samhället, då de inte delar de Svenska värderingarna.

3.  I tredje hand kommer de invandrare som integrerat, men inte assimilerat sig i samhället, men som fortfarande kräver en gräddfil, då det gäller de sociala förmånerna.

4.Fjärde klassens medborgare är Sveriges infödda befolkning, som godhetsrasisterna har fått myndigheterna att placera längst ner

Jag fortsätter uppräkningen av PK maffians synder

– De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla är en belastning och skall därför tvingas att betala det högsta priset, både ekonomiskt, socialt och trygghetsmässigt. 

– De politiskt korrekta anser att fullt arbetsföra invandrare som vägrar att lära sig vårt språk, som vägrar att respektera svenskar, svensk kultur, svenska lagar, svenska samhällets sociala regler och som  vägrat anpassa sig till Sverige ska ha rätt till bidrag oavsett om de gjort sig förtjänta av det eller inte.

– De politiskt korrekta  anser att Sverige ska försörja illegala invandrare, både från andra Europeiska länder och från andra världsdelar. Och dessutom ge dessa förmåner som inte våra gamla, funktionshindrade, barn, ungdomar eller hårt arbetande svenskar har rätt till.

De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla inte ska har rätt till mer än precis så mycket så att de överlever, men inte rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta anser att Sveriges alla funktionshindrade och deras familjer inte ska ha rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta särbehandlar kriminella invandrare i jämförelse mot svenska kriminella.

Denna riskfyllda särbehandling råder inom svenska samhällets alla områden.

Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning av orättvisor, som de politiskt korrekta implementerat i det Svenska Samhället betydligt längre, men får vara tacksam över att allt fler svenskar börjar resa sig och säga ifrån.

Motdraget från makthavare har i alla tider varit att skrika mest, skrika högst och förfölja meningsmotståndarna.

Men nu har vi fått nog av alla orättvisor!

Duktiga och skötsamma invandrare kränks

För det är inte bara det Svenska folket dessa PK-människor förolämpar och ”kränker”, utan alla som tidigare kommit till Sverige och kämpat för att bli en del av vårt samhälle och för att de vill göra rätt för sig!

De ”kränker”, förnedrar, förolämpar och tar ifrån de invandrare som vill göra rätt för sig bland de som kommit hit de senaste åren också. Tar ifrån dessa människor deras mänskliga värdighet.

Förstår inte dessa maktmänniskor, som effektivt förhindrar både integrering och assimilering av människor, genom att särbehandla vissa och kräva att andra ska stå för kostnaden.

Det är de som är orsaken till att många idag tänker i termer ”dom och vi.”.

De ställer människor mot varandra, istället för att arbeta för en assimilering in i det svenska samhället för de som kommer hit och har tagit ifrån svenska folket sin rättmätiga rätt till självbestämmande på många områden.

Det är den politiskt korrekta politiken som är grundorsaken till landets enorma problem idag.

Därför att de inte säger:

Att för alla i landet finns en lag som gäller för alla, utan undantag, utan hänsyn till religion, kulturella traditioner i andra länder osv. 

Att i Sverige ska alla behandlas lika och att alla har ett ansvar för sina egna liv, sin egen välfärd.

Att ingen ska ha rätt till extra förmåner om man inte själv arbetat ihop pengar till dessa förmåner. Vill man ha något extra så får man arbete för det och göra sig förtjänt av det.

Sammanfattning

 Lösningen är att sluta behandla individer olika efter deras bakgrund, religion eller av andra orsaker.

Alla medborgare skall behandlas lika på samhällets alla nivåer. Först då kan den existentiella värdegrunden upprätthållas.

Drivmedelet till denna korrekthet är människans gissel, girigheten och medlöperiet till de som makten med sina förmögenheter har, både i Sverige och utomlands. Jag vill kalla dem för quislingar och kollaboratörer.

Utövarna för implementeringen av detta falska värdegrundsmantra i hela samhällskroppen är personliga förmåner genom missbruk av skattepengar.

Inte konstigt att politikerföraktet sprider sig i SVERIGE.” Slut på gästkrönikan.

Egentligen innehåller denna digra uppräkning av lagbrott och diskriminering av infödda svenskar, endast exempel på alla tidigare inlägg och kommentarer i denna blogg.

Men fler måste vakna till i väljarbåset september 2018!

Inte minst sedan A-K Batra åter satt näsan i vädret och sagt att SD självklart skall stå utanför regeringsförhandlingar. De skall bara vara nyttiga idioter och rösta in mig som statsminister, tänker nog denna egenkära madame.

 

 

 

Falska identiteter bekymrar inte miljöpartiet

Falska identiteter 

Att majoriteten av ensamkommande sk ”barn” uppger falsk identitet inklusive ålder är ett känt faktum, som nu politiskt korrekta motvilligt måste erkänna. Det som är nytt i denna artikel, i SVD den 29 maj, är att marockanska män som sökt asyl i Sverige som barn har uppgivet både fel ålder och identitet vid ansökan till detta bidragsparadis. Detta har avslöjats när Marocko kontrollerat deras uppgifter mot deras fingeravtryck. 

”Falsk identitet vanligt bland asylsökande från Marocko”

”Falska identiteter är ett stort problem inom den marockanska gruppen asylsökande i Sverige. Av 77 personer som kontrollerats mot fingeravtryck hade 65 uppgett felaktiga uppgifter, enligt gränspolisen.

SvD har tagit del av ett PM som skickats från gränspolisen till justitiedepartementet den 12 maj. I dokumentet framgår att av totalt 77 personer som Marocko bestämt sig för att ta emot så har 65 av dem haft en annan identitet än den de uppgett när de sökte asyl i Sverige. Av de 50 som vid tidpunkten för asylansökan uppgett att de var minderåriga var de facto bara endast två minderåriga”, skriver gränspolischefen Patrik Engström i PM:et….”

https://www.svd.se/falska-identiteter-vanliga-hos-ensamkommande-fran-marocko

Miljöpartiets kongress i Linköping 

Förmodligen har denna upplysning om falska uppgifter vid asylansökan, som jag tror gäller betydligt fler ensamkommande än bara de från Marocko, inte hjälpt miljöpartisterna på kongressen i Linköping. Kongressens deltagare kämpade för amnesi åt alla barn mellan 10 och 40 år. Resultat blev ett flummigt dokument om ny asylprövning för alla de som kom under 2015, när partiledningen tvingades vika ner sig.

Varför krångla till det så förbaskat?

Säg rent ut att vi vill ge alla uppehållstillstånd som önskar bättre liv och livstids försörjning. Asylskäl skall inte ha någon betydelse. Förutsättningen är dock att svenskfödda och invandrare som blivet ”svennar” orkar dra in skattekronor, som detta islamkramande svekparti får dela ut efter sin ideologi.

Krisande kommuner är inget för MP

Att kommuner snart går i bankrutt pga av astronomiska kostnader för mottagande av dessa ”barn” rör inte detta verklighetsfrånvända parti i ryggen. De har samma uppfattning som alltför många invandrare har, att det i Sverige finns obegränsat med pengar för utdelning utan minsta krav. Skulle de sina, så är det bara att höja skatten.

Det viktigaste är att placera sig högst på godhetslistan, som inte är vitten värt, när ministerposter i regeringen ges företräde, framför löften och åskådning.

Bromma flygplats, förbifart Stockholm, kolkraftsförsäljning och ID-kontroller etc. Ett lovat nej till dessa företeelser blev sedan ett stort ja!

Vilken nyhet, miljö skall prioriteras!

Kanske har partiledningen plockat fram ett gammalt partiprogram ur byrålådan?

De är inte dummare än att de känner vartåt det lutar beträffande generös flyktingpolitik i hela Europa och då vill de inte bränna mer krut på det som ändå kommer att förloras.

Om statsminsterns, som kom i egenskap av en överraskande gäst, önskan om samregering > 2018 infrias, då kan vi säkert få fler kärnkraftverk, diselbilar och fler politiker än Fridolin som tar flyget i stället för att åka kollektivt, även på korta sträckor i sin tjänsteutövning.

Taxiresor hade ju miljöpartiets fd.ekonomiska taleskvinna Yvonne Ruwaida en särskild fäbless för redan 1999. Då brände hon av 70.000 på detta bekväma färdmedel. Därutöver hade hon använt sitt riksdagskort för inköp > 250.000 tusen utan att kunna plocka fram några kvitton, trots upprepade påminnelser. Här slog hon ju rejält Mona Sahlin som bara hade köpt en toblerone + lite till för 52.000 kr. Läs gärna denna artikel i Aftonbladet från den 10 jan 2001.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10192922.ab

Men i fjol lämnade Ruwaida regeringskansliet för ett toppjobb inom näringslivet, hos statliga vattenfall. Kanske hittade hon inga kvitton?

Rundvandring i Vallastaden

En liten rundvandring hann några av deras minister med i Linköpings nybyggda bostadsområde Vallastaden. Där förtätningen är så tät, så det kan vara svårt att öppna ett fönster utan att slå i grannens. Men osynliga miljöminster Karolina Skog, utbrast glatt ”Det är dags att plocka ner bilen från piedestalen” (DN 28 maj).

Min förhoppning är att väljarna gör sammalunda med detta självgoda parti nästa år och att partiets siffror under < 4 % spärren håller i sig.

SD ökar när våldet drabbar fler

På bloggen ”Ekonomistas” där nationalekonomer skriver om ekonomi, politik och samhälle, ger Robert Östling dessa förklaringar till SD:s framgångar.

 1. Många svenskar föredrar begränsad invandring
 2. När invandringen är hög, upplevs invandringsfrågan viktigare.
 3. Om etablerade partier inte erbjuder en restriktiv politik när invandringen är hög, kommer väljare rösta på andra partier som gör det.

https://ekonomistas.se/2017/05/22/vad-forklarar-sds-framgang/

Jag skulle vilja lägga till att:

Invandringsrelaterad brottslighet får fler att vakna

En förklaring till att SD fördubblat sin väljarbas vid varje val  är att fler medborgare, inklusive  många invandrare, drabbas av den ökade brottsligheten. Fakta för tvivlare finns att begrunda i ”Massutmaningen” av Tino Sanandaj.

När den egna tryggheten och välfärden angrips,  får politikernas floskler och lögner inget fäste.

Att statsministern försäkrar att det är bara några få som har låg utbildning och några få som gör sig skyldiga till brott hjälper inte, han pratar för döva öron.

Bitterheten att bara bli lämnad åt sitt öde efter grova brott är inget som går att vifta bort med kränkande klyschor om att gå vidare.

När allt fler upptäcker de löjligt låga straffen, utvisning som aldrig sker, hänsyn till låg ålder (som ofta är fel) av förstående domstolar, så önskar nog många att de kunde gå till någon som rättvisa kunde skipa.

Brev från en förtvivlad far vars dotter blivit våldtagen.

 När jag läser denna insändare (i en lokaltidning i Kalmar) från en förtvivlad far till en våldtagen dotter kommer jag osökt att tänka på filmen ”Gudfadern” där Marlon Brando gjorde sin största roll som Corleone, maffiabossen. 

Scenen, när den förkrossade fadern lägger sina besparingar på Corleones bord och vill att våldtäktsmannen inte mer ska gå på denna jord, är obetalbar. Inga upplysningar behövs för morgonen efter ligger gärningsmannen skjuten i en gränd.

Politiker hyser stor oro för att folket tar saken i egna händer, när inget händer. Organisationen ”Soldiers of Oden” döms ut för nazistkopplingar, deras syfte med ökad trygghet genom sina nattvandringar är intet värt. Prisas för sitt mod i SVT och Media blir däremot mammor som vandrar runt i förorten. Att söner till andra/tredje generationens invandrare haft mödrar, som i stor utsträckning påverkat deras uppfostran med bortskämdhet, överseende med dumheter och frihet att komma och gå som de vill, finns inte i den korrekta tankevärlden.

Feminister leker häst i protest

Ett förslag, till våra numera galopperande och gnäggande feminister i Stockholm, är att göra ett upprop ”Vi står inte ut” för våldtagna och sexuellt trakasserade kvinnor.

Feministerna skuttar nu runt i huvudstaden och leker hästar i sin iver att protestera mot manliga maktsymboler (Rapport 27/5).

Men det blir väl som vanligt, att de ställer medelålders vita män som huvudansvariga för dessa dåd. Att deras utomeuropeiska gunstlingar skulle vara skyldiga är bara elakt förtal av en gammal 40-talist som jag.

 

Ljusglimt eller enstaka tillfällighet?

En liten ljusglimt skymtar dock när ”Tonåringar utvisas efter gruppvåldtäkt – trots mycket allvarligt läge i hemlandet” finns att läsa i Dagens Juridik.

Högsta domstolen har avslagit överklagande om utvisning, vilket säkert hotar advokaternas inkomstkällor.

Att läget nu inför sommaren blir alltmer allvarligt för unga kvinnor ger inte samma indignation.

Det blir väl som vanligt, när hemlandets sed praktiseras av utomeuropeiska män, att kvinnorna varit ute på fel tid, på fel plats i fel kläder.

http://www.dagensjuridik.se/2017/05/tonaringar-utvisas-efter-gruppvaldtakt-trots-mycket-allvarligt-lage-i-hemlandet

Dödssjukt barn blir utan hjälp, men dubbla bidrag till nyanlända är helt okej, liksom miljoner till muslimer.

Dubbla bidrag till nyanlända

Nu reagerar i alla fall två moderatpolitiker i Sthl, mot miljonslöseriet med dubbla bidrag till nyanlända. Politikerna skriver att orsaken är att Nyanländas bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan betalas ut retroaktivt, även för de månader då personen erhållit kommunalt försörjningsstöd. 

Inga system ska möjliggöra dubbla bidragsutbetalningar, istället ska vi ha strukturer för människor som leder bort från bidrag till egen försörjning. De dubbla bidragen är orättvisa. Gör om försörjningsstödet till förskottslån”

Att återbetala, som när medborgare fått för mycket i bostadsbidrag, är det inte tal om.

De olika bidragen är:

 • Etableringsersättning
 • Etableringstillägg
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg via AF
 • Barnbidrag
 • Flerbarnstillägg

Förslag om förskottslån får förmodligen stadens rödgrönrosa styre, att protestera av förtrytelse.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-betala-ut-dubbla-bidrag-till-nyanlanda-17226

Miljonregn till shiamuslimer

Tankesmedjan Timbro ordnade den 16 maj ett seminarium i Sthl med frågeställningen

”Hur får vi stopp på bidrag till extremister och blufforganisationer?”

Bakgrunden var att frilansjournalist Sofie Löwenmark har granskat miljonrullningen till extremistiska organisationer, där de muslimska skickligt har ljugit till sig mest bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) 

 ”…..På plats i den fullsatta seminariesalen hos Timbro fanns myndighetens generaldirektör Lena Nyberg. Jag trodde att hon skulle vara självkritisk, skriver Sadone Madon, ” I stället förminskade hon den granskning som gjorts och kallade den för ”tendensiösa bedömningar…..”

Generaldirektören tyckte att uttrycket var för milt, så hon klämde i med att den granskande journalisten raljerade mot civilsamhället, dvs. mot islam med dess omhuldade muslimer.

Man kan bli tokig för mindre.

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-sluta-ge-bidrag-till-extremister

Litet, svårt sjukt barn blir utan hjälp

När jag sedan läser följande artikel i GP av Lisa Rembek, förstår jag att samhället har blivit ett dårhus, där de svårast sjuka och mest utsatta skall betala godhetsapostlarnas humana kalas, när kommunen måste spara.

Hur skulle annars IS-krigarna finansiera sina terrorresor om inte de med lögn och list kunde tillförskansa sig assistentbidrag?? Då finns ingen sparsamhetsnit hos kommunen och handläggarna verkar ha tappat sitt granskande öga.

Så här inleder journalisten sitt reportage:

”I mitt knä sitter en ettårig flicka och undrar varför hennes mamma gråter. Men barnet är för litet för att förstå att hennes liv enligt lagens mening inte är berättigat goda levnadsvillkor. Inte när kommun och stat ska spara pengar….”

Den lilla flickan heter Iris och föddes med en ovanlig, mycket svår sjukdom i bukhinnan, som föranlett flera operationer (Beckwrith Wiedeman syndrom). Nu är också stämbanden förlamade vilket gör andningen svår, med risk för slemproppar som kan kväva den lilla. Därför är hon trakeotomerad, för att slemproppar kvickt kan sugas bort.

 ”….Livet har ett pris, det är inte gratis säger kommun och försäkringskassa. Två specialutbildade vuxna under dygnets alla timmar kostar pengar. Det går under föräldraansvaret, säger försäkringskassan. Ja, och vi måste spara pengar svarar kommunen….”

Under tre månader måste lilla Iris med föräldrar bo på sjukhus, med hopp om personlig assistans.

Håll i Er nu:

”Ni har ingen rätt till personlig assistans”, säger försäkringskassan, ”andning är faktiskt inte ett grundläggande behov”.

Och kommunen håller hårt i kassan, ”ni kanske kan vabba i stället” försöker man med.

Men försäkringskassan svarar ”Föräldrar till barn med trackealkanyl får avslag på vabb. Andning är inte ett grundläggande behov”.

Ett under händer

Men så händer ett under. Familjen träffar en erfaren handläggare, som ordnar fram hjälp av två personer som kan avlösa dessa hårt drabbade föräldrar, så en av dem kan börja jobba igen. Enligt en regel om ”avlösning under assistentliknande former.”

Men säg den glädje som varar, efter fyra månader med stor tacksamhet, kommer dråpslaget,  den gamla handläggaren  slutar och ersätts av en ung, orutinerad, som skall ta beslutet om fortsatt hjälp, vilket hon avslår, därför att andning är inget grundläggande behov !!!

Här i texten får jag nypa mig i kinderna för jag tror jag befinner mig i ett dårhus.

”Ska ni inte vabba?”, säger handläggaren. Vi får inte för försäkringskassan, svarar vi. ”Man ska ompröva ert antal avlösartimmar”, fortsätter handläggaren och förtydligar; ”Iris har ett SoL-beslut och då har man faktiskt inte rätt till goda levnadsvillkor. Iris har bara rätt till ett skäligt liv och vi måste ompröva och se om det kan uppnås på annat vis. Ni kanske kan vabba i stället?”, säger hon.

Med de orden stängs portarna och vi är i myndigheternas händer. Eller någonstans mellan deras fingrar. Kommunen hänvisar till försäkringskassan och försäkringskassan till kommunen….”

Och vi läsare har just fått reda på att andning inte är ett grundläggande behov!

Regeringen borde skämmas

Att statsministern med sina vänner kan se sig i spegeln förstår jag inte, när de vältrat över kostnaderna för sin havererade politik på landets kommuner.

Kanske statsministerns spegel i Rosenbad gick i tusen bitar, när han frågade: Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som godast mot ”flyktingar” är?

Deras floskler som ”Vi får inte se till kostnaderna, när det gäller medmänsklighet” gäller inte ett dödssjukt barn med svenska, skattebetalande föräldrar, utan endast för unga, friska män som söker låtsasasyl, för att muddra oss på pengar.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/har-v%C3%A5r-dotter-iris-inte-r%C3%A4tt-att-f%C3%A5-andas-1.4300001

Invandringens konsekvenser, varningstext från England

 Varningstext från England 

Denna text fanns på Facebook, skriven av Hanna Karlsson. Där hon visar på svårigheterna för utomeuropeiska invandrare, som kom till England redan på 60-talet, att integrera sig, till skillnad från europeiska invandrare.

Inlägget skulle vara obligatorisk läsning för regeringen, som inte hör förortens tickande bomber. Rosenbads likriktning ger dövhet och vad värre är, lik efter eskalerande terror och kriminalitet. (Kursiveringarna och rubrikerna i texten är mina egna).

Arbetskraftsinvandring från 60-talet orsakat icke reparerbara skador

”Jag bor i England. Engelsk multikultur ligger ungefär 20 år före Sverige. Massinvandringen började någonstans tidigt 60-tal. Främst från f.d. brittiska kolonier i Karibien och på indiska subkontinenten (dagens Indien, Pakistan och Bangladesh). Det rörde sig om arbetskraftsinvandring. Idag är det rätt svårt att invandra till England för utomeuropeer (och snart även för europeer). Men skadan är redan gjord och går inte att reparera.

Andra/tredje generationens invandrare förvandlas till terrorister

De som blir terrorister i England har främst varit svarta unga män från kristna familjer – karibiska eller afrikanska. De är födda i England och detsamma gäller även ibland deras föräldrar. De är alltså andra eller tredje generations invandrare med brittiska pass, utbildade i det brittiska skolsystemet med dess sekulära värderingar. De växer upp i samma slum-områden som muslimer från indiska subkontinenten. En del hamnar i fängelse. Där blir de konverterade till islam, där de accepteras fullt ut i gemenskapen. Något de aldrig upplevt. Som muslimer blir de ofta mycket fanatiska. Sen har vi alla pakistanierna, bangladeshierna och andra afrikanska muslimer, t.ex. somalier och nigerianer.

 Bitterhet på samhället och behov av ”respekt”

De flesta terrordåd i England har utförts av folk med denna bakgrund. De är bittra på samhället, känner sig chanslösa och vill ha den ”respekt” vilket självmordsbombare får i de kretsar de rör sig.

Utöver det så finns det runt 6 miljoner muslimer av olika slag. Fyra miljoner svarta. De återfinns i storstäderna framförallt -men finns spridda över hela landet i princip. Säkerhetstjänsten för en ständig och hård kamp mot islamisk extremism. Man läser och ser reportage om hur folk slits ur sängen med hela sin familj, mitt i natten för att de skrev något tokigt på Facebook eller sågs på fel ställe vid fel tid. Det sitter övervakningskameror i varje gathörn och på lyktstolpar överallt. Alla vet att de alltid är på kamera i storstadsområden.

Brittiska säkerhetstjänsten vass  med stora resurser 

Med alla respekt för SÄPO så tvivlar jag på att de har samma förmåga. Jag gillar inte brittiska säkerhetstjänsten av andra skäl, men med största sannolikhet är det sant att de avstyr stora mängder terrorbrott varje år. De har tillgång till all internet och telefontrafik i realtid. Men inget hjälper egentligen och nu får landet skörda vad man sått.


Av de invandrare som kom på 60-talet som arbetskraftinvandring var de flesta hederliga och dessutom goda kristna. Men de bodde i slumområden, deras barn gick i usla skolor och någonstans gick det snett. Folket från Pakistan och Bangladesh – delvis Indien har i många fall aldrig varit speciellt intresserade av att integreras. De har levt för sig själva, fortsatt att klä sig och bete sig som i hemlandet. De försörjer sig på restaurang, taxi eller fabriksjobb oftast. De hinduiska indierna har klarat sig betydligt bättre och många av dem är välmående medelklass idag.

Arrangerade äktenskap omöjliggör integrering

När folk från Pakistan och Bangladeseh gifter sig så är det i arrangerade äktenskap med någon släkting från hemlandet för att ge denne brittiskt medborgarskap. Jag har stött på tjejer som drabbats av detta och farit illa – städerskor och liknande. På så sätt anländer hela tiden nytt folk från de här länderna och familjebanden är obrytna till hemländerna.

 Sverige illa ute

Sverige ligger 20 – 25 år efter i utvecklingen. Sveriges utomeuropeiska invandrare är från MER radikala och farliga områden än Englands utomeuropeiska invandrare. 

Sverige är ännu mer segregerat. Andelen i Sverige är högre. Siffrorna i England låter höga, men så har landet också en befolkning på 65 miljoner. I England är det lättare för invandrare att få jobb – i Sverige är integreringen rena katastrofen. När Sverige hinner i kapp England så kommer det drabbas VÄRRE av den utomeuropeiska invandringen än England. Mycket värre.

Vänta tills vi har en armé av papperslösa med inget att förlora och inget hopp förutom islam. Vänta tills muslimerna är 30 procent av befolkningen och inte accepterar att befinna sig på samhällets botten.

Vita, kristna européer klarar sig bra

EU invandringen som det varit mycket ståhej om är egentligen helt oviktig i sammanhanget. EU invandrarna är vita och kristna. De är hårt arbetande i de allra flesta fall – framförallt vill de tjäna pengar. Efter en generation är de engelska. Man ser redan idag de östeuropeiska och sydeuropeiska invandrarnas barn – de går knappt att skilja från andra. Det finns inget karaktäristiskt brittiskt utseende – de smälter in perfekt. Det enda som är annorlunda ä efternamnet. Att oroa sig för detta är fullständigt meningslöst. I landet finns redan en vit underklass som är betydligt mer problemtyngd än EU invandrarna från Östeuropa.

Att gå ut ur EU kommer inte ändra något alls – EU var aldrig problemet. England var inte ens med i Schengen, det gränsfria samarbetet. Problemet är demografin. Personerna som är farliga gangsters eller terrorister idag, har föräldrar eller farföräldrar, som kom till England långt innan EG blev EU och hade något att säga till om.

I England är det för sent att ändra något. Man kan inte repatriera tredje generationens utomeuropeiska invandrare och skicka folk till länder de inte har någon reell anknytning till. Länder som troligen inte ens skulle acceptera dem tillbaka.

 Råd: Skicka hem utomeuropeiska invandrare

Men i Sverige skulle man fortfarande kunna skicka tillbaka folk som är födda i utomeuropeiska länder, tillsammans med sina svenskfödda barn.

Görs det så har Sverige en chans att återhämta sig. Görs det inte så är Sveriges öde som stabilt välfärdsland beseglat”

Jag instämmer i allt, men vill påpeka att EU av idag har öppnat gränserna för svårintegrerade invandrare från Mena- länder, med Angela Merkel som hotellägare med en hjälpsam Stefan Löfven som piccolo.

Kanske låg tron på billig arbetskraft till industrin bakom Tysklands godhetseufori?

Wir schaffen das” har nu fått tilläget ”nicht.”

Den indoktrinerade skolan

Professor varnar

Det här är en artikel, som jag önskar att lärare och föräldrar, speciellt boende på Söder i Stockholm skulle läsa.

Daniel B Klein, är professor i USA, med fru och barn boende i Sverige.

Han skriver om sin dotters erfarenheter i skolan och från egna upplevelser av skolsystemet både i Sverige och USA.

Jag ger här några citat från debattartikeln, som publicerades på Timbro.se den 23 maj 2017.

https://timbro.se/smedjan/sa-undviker-du-att-dina-barn-blir-indoktrinerade-skolan/

Skolans vänsterorientering

”Den svenska skolundervisningen är genomsyrad av ett vänsterpolitiskt perspektiv.

Men vad kan man egentligen göra som förälder för att förhindra att ens egna barn påverkas av den åsiktslikriktning som präglar såväl läroplanen som stora delar av lärarkåren?….”

”…Min dotter, som nu går i nionde klass, har år efter år berättat för mig om sina lektioner i skolan, och jag har följt hennes läxuppgifter. Tyvärr är mitt intryck att hela grundskolan verkar ha en dragning åt det röd-gröna hållet, och en del av det hon får lära sig är vilseledande, ibland till och med felaktigt…” 

”……Min dotter säger: ”Jag säger bara det de vill höra…..”

Hur många av oss har inte tvingats jamsa med och sagt det omgivningen vill höra, för priset är för högt för att avvika. Det är enklast att bli som de man är med.

”….De Officiella problemen är inte bara en fråga om åsiktslikriktning inom lärarkåren, utan de genomsyrar hela läroplanen….”

Formuleringsrätten till dagens problem, miljö, flyktingkris, terror, ojämlikhet, goda och onda stater och människor etc bottnar i de välbeställdas rätt att vifta med pekpinnen och bakom alla dessa fina och ansvarstagande individer ligger den globala finanseliten.

I en demokrati gäller det att likrikta och få folket med sig, så de inte röstar fel. Diktaturer har det lite enklare, där finns bara ett parti, som väljarna gör bäst i att rösta på för att undvika repressalier. Om andra partier skulle finnas, så är de bara ett demokrati camouflage.

Lärarutbildningen visar vägen utför

Författaren berättar om en kvinna som går på lärarprogrammet vid Södertörns högskola, som säger ”… att när hon har en avvikande uppfattning döljer hon oftast vad hon tycker, hellre än att förneka sina åsikter (det vill säga låtsas som att hon har en åsikt som hon egentligen inte har)…..”

Precis samma strategi som hans dotter tvingas inta, vilket illustrerar effektiv påverkan i flera led.

Denna smygande ideologiska påverkan fanns redan för 25 år sedan, när min dotter utbildade sig till lärare. Hon hade tur att det då ännu gick att bli lärare med en kandidat eller magisterexamen inom sina ämnen, som kunskapsbas. För att sedan gå ett år på praktik ute på skolorna. Men där låg mångfaldsvurmare redan i startgroparna, som nu har intagit styrelserummen.

Muslimska gossar kan bli kränkta

Minns att hon berättade från ett bedömningstillfälle när hon undervisade i religion. Då en modig invandrarflicka räckte upp handen och frågade om inte Allah eller vår Gud också kunde vara en hon? Min dotter svarade att var och har rätt att bestämma över sin tro och även kön på alltings skapare. Men det svaret vållade nästan underkänt, trots en annars utmärkt och fängslande lektion. Förstod hon inte hur hon med detta svar kränkte de muslimska gossarna? Flickans undran var utan värde. (Lektionsbedömmaren var psykolog, vilket kan förklara en del…)

”……De flesta lärarna på utbildningen lämnar inte utrymme för några tvivel om att de tillhör vänstern. Det speglas i grundtonen på lektionerna och i kursmaterialet…..”

Detta är väl något som flertalet känner igen. Om en grundton från andra hållet skulle höras, så agerar rektorn fort med värdegrunden som rustning och vapen.

Hur många skolor har inte utestängt vissa partier när det gäller besök i skolan kring valen?

Det borde väl vara en bra övning för ungarna i kritiskt tänkande? Eller bottnar förbudet i rädsla för åsikter utanför värdegrunden?

Farlig likriktning

”… Då universitetslärare i pedagogik är omgivna av människor som har samma åsikter som de själva, och åberopar auktoriteter som har samma uppfattning som de själva, hamnar de ofta i ett grupptänkande – det vill säga ett felaktigt tänkande som delas av och förstärks av gruppen….”

Likriktning och grupptänkande är en farlig utveckling, förutom i skol-och universitetsvärlden, så utgör journalistiken ett paradexempel.

När kaka söker maka, så förtunnas rekryteringsbasen. De med andra åsikter, erfarenheter väljer annan yrkesbana i stället för att stånga sig blodiga mot inskränktheten, att ständigt tvingas ge avkall på sin uppfattning och rätta in sig i ledet. Många lärare byter yrkesbana, ett av skälen kan vara frustration över påtvingad falskhet och därutöver en skola i förfall.

När kritiska röster tystnar, så kan det lätt gå åt helvete, det finns det många exempel på genom historien. 

Rådet som författaren ger till föräldrar är att;

”….Berätta för dina barn att deras lärare till största delen är människor som tillhör vänstern, men att vänsterns politiska perspektiv inte nödvändigtvis är bra….”

Kruxet är, att en alltför stor del av föräldrakollektivet är vänster och förstärker skolans uppfattning även hemma.

Det är den största anledningen till politikers klåfingrighet och medborgarnas svårighet att nyktra till och inte bara godta bilden, som serveras på fat av ideologiskt blinda politiker. Skolan är för dem den främsta plattformen för indoktrinering och framtida röster.

Slutsats: ”När alla tänker lika, tänker ingen alls.”

Sveriges största fara; barnpolitiker utan kunskap

Dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna

Denna artikel skickade signaturen ”Peter” som skriver att författaren sätter ord på det många känner.

På Med bloggen (Medborgerlig Samling) skriver medlemmen Daniel Estefors att dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna.

”……Istället för ansvarstagande vuxna utgörs dagens politikerskrå av barn som agerar impulsivt utifrån spelteoretiska modeller, mediala åsiktskorridorer och en personlig jakt på moralisk njutning grundad i en på Södermalm hopsnickrad moralfilosofi…..” 

Vad grundorsaken är kan diskuteras.

Skribenten tar i artikeln upp bristen på kunskap, som råder inom alla områden, som litteratur, konst, historia, religion, sociologi, psykologi ….mm, som den största orsaken till politikers blindhet och folkets oförmåga att se igenom deras lögner.

Han skriver vidare:

”…….Vi måste också träna våra barn att genomskåda makthavarnas lögner. Vi måste lära dem att det är lögn om någon säger att vi måste lära oss leva med terrorattacker, att det var lika riskfyllt att gå på musikfestival för tjugo år sedan, att vi har en vård i världsklass, att vad en människa säger är viktigare än vad hon gör, att kritik mot makten är landsförräderi, att journalister besitter unik kunskap, och att skattefinansierad media är ett måste för en demokrati…..”

https://medbloggen.se/2017/05/19/barnpolitikerna-maste-ersattas-av-vuxna/

Enögd skola

Men detta är inte lätt när skolbarn förmås demonstrera för att Amir med familj måste få stanna. Barn som lider och dör i flyktinglägren, för att vårt bistånd delas ut till de som ej är flyktingar, ger inte samma frökenengagemang. Kanske samhällsengagemang för Amirs familj också kan förbättra lönen?

Våra bildnings- och kunskapsinstitutioner är värdegrundsindoktrinerade från ett vänsterperspektiv. Att dess politiker är nickedockor till den ekonomiska eliten får aldrig Hanna och Andereas veta. De uppfostras till små miljö- och moralpoliser av lärare som svalt allt på utbildningar, där avvikande åsikter betraktatas som högerextremism.

Politikers klåfingrighet har förstört generationers förmåga till kritiskt tänkande. Skolverkets karriärtörstiga tjänstemän har inte legat på latsidan. Nya direktiv distribueras ut nästan varje månad till trötta lärare, som applåderas av deras olärde och naive skolminister Gustav Fridolin.

Vem vet, han kanske har en Koranskola som föredöme?

Grundkunskap viktigt för att googla rätt

Grunden till all kunskap är inte att bara klicka på Google, där man kan lätt kan hamna vilse, när inget eget golv finns att ta sats ifrån.

Om detta kan min äldsta dotter berätta, som arbetat som lärare i över 20 år, hur baskunskap saknas hos alltför många gymnasieelever, vilket också förskräcker universitetslärare.

Ett exempel är när de blivande studenterna presenterade sitt arbete inom religion med sång ”We shall overcame some day…” och började sedan berätta om Martin Luther King. Problemet var att uppgiften handlade om 1500-talets Martin Luther och hans teser….

Inger Engkvist kritisk

Inger Enkvist, professor i Lund, har länge varit en av dagens skola största kritiker, vilket självfallet irriterat de värdegrundsfrälsta, till vilka PPL kom som en skänk från ovan, tänk att få söka kunskap själv!

Kanon för dåligt utbildade lärare!

Katederundervisning dömdes ut, som en forntida relik, vilket gjort att det även här gått åt helvete för ungar som behöver den bäst.

Lovsången har dock dämpats en smula och boken ”Lärarens återkomst” av Jonas Linderoth rekommenderas till de som ännu tror på metodens välsignelser.

I boken ”Feltänkt” från år 2000, kritiserade Inger Enkvist skolsystemet och boken vållade stor uppståndelse, inte minst, bland många annars menlösa och fega rektorer.

Barnpolitiker följer endast lag och rätt

Men vid närmare eftertanke så följer bara dagens ”barnpolitiker” lag och rätt, som tar sin början 1975 med prop 1975:26 som en enig riksdag biföll. 

Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle. Olof Palmes internationella iver för socialistiska diktatorer var inte förgäves. Dessa folkmördare gnuggade händerna av förtjusning över Sveriges generösa biståndsmiljarder till nya vapen, som kunde tysta oliktänkande.

Leif ”blomman” Blombergs verk ”Sverige, framtiden och mångfald”

Många kanske minns Leif Blomberg (s) fd. invandrarminister som låg bakom SOU: 1996:55 vars titel löd ”Sverige, framtiden och mångfald.”

Alla samhällets områden, arbetsmarknad, social-, skol- och kulturpolitik skulle underordna sig dessa direktiv, vilka fått samma dignitet som tio Guds Bud.

Problemet var dock att medborgarna inget fick veta om denna proposition som sedan blev lag. Trots detta så har varenda arbetsplats temadagar om värdegrund och mångfald, vilka borde förses med röd varningsflagg till luttrad personal.

MSM sov eller kanske fick rådet att inte skriva om något, som kunde uppröra väljarna?

Eller var direktiven bara ett led i följsamhet till den sk. Monnet-metodens små, små tyranniska steg mot NWO??

I Leif Blombergs förslag betonades:

–  jämlikhet,

–  valfrihet

–  samverkan.

Invandrare skulle få samma rätt till välfärd som medborgarna (ibland mer, som 50.000 kr till möbelinköp, egen kommentar) och de skulle själva få välja om de ville bli integrerade till landets kultur eller om de hellre ville utveckla sin egen.

Vilket har gjorts med råge i invandrartäta no – go zoner, med moralpoliser, hedersförtryck, stenkastning, bilbränder, skottlossning och mord. 

Samverkan innebar att alla svenskar måste acceptera dessa mål, utan att få säga ett ord.

Vår historia och kultur suddas bort

Ansvariga politiker bestämde helt sonika, att det som skall hålla ihop Sverige endast var den samtida tillhörigheten. Gårdagen med vår gemensamma historia med mina och Era förfäders slit blev utan värde och hamnade på soptippen av dessa historielösa mångfaldsvurmare.

Vad värre var så glömde de bort sitt främsta uppdrag att skydda sin nation!

Desto mer värdefullt blev invandrarnas kultur, som visas i parti och minut, med förkärlek av SVT.

Inte ett uns av kärnan i all tillit finns hos dessa ” barnpolitiker,”att grunden för öppenhet för den andres förflutna, är att först få trygghet i vår egen.

Ödeläggelse av kulturarv

Rekord i förstörelse av vårt kulturarv innehas av kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) som trycker ner unika samlingar i källaren på statens muséer och låter platsen övertas av mångkulturella expositioner.

Vi kan vara glada över den kunnige och orädde experten Ola Wong, som ständigt protesterar mot denna ödeläggelse.

”Regeringen använder museer för egna politiska mål.

Är museerna verkligen fria om politikerna bestämmer vilka åsikter de ska propagera för? Ola Wong har läst den 240 sidor långa kulturarvspropositionen och ser hur den egna åsiktsstyrningen är en blind fläck för regeringen” löd ingressen för hans debattinlägg i SVD den 17 maj.

https://www.svd.se/tank-fritt–sa-lange-du-tanker-ratt

Jag förstår att mina åsikter och era kommentarer väcker ont blod hos de renläriga, för det är ju vi som bryter mot lagen!

Det är också orsaken till nedsläckta konton från SI myndigheten, utförda av en vänsteraktivist, men denna gång fick myndigheten backa och be om ursäkt, när protesterna blev dem övermäktiga.

Kruxet är svårigheten att bli delaktig i något som beslutats över våra huvuden. Det går inte att utesluta att forna Sovjets och DDR:s politik inspirerat till dessa diktatorfasoner.

Eller minns någon av Er läsare artiklar eller någon debatt om denna mångetniska utredning som blev lag 1997???

Hur lång får terrorlistan bli?

Nytt avskyvärt terrordåd, denna gång  i Manchester

Så oerhört sorgesamt att denna terrorlista åter måste fyllas på; https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrordad-i-europa-de-senaste-fem-aren

Ett nytt meningslöst terrordåd, i Manchester sent på måndagskvällen, den 22 maj har hitintills släckt 22 liv och skadat ett 60-tal unga konsertbesökare, varav flera barn.

Troligen kommer samma ritual att upprepas, med fördömanden och känslotal av politiker. Folk kramas, gråter, tänder ljus och lägger ner blommor för att hedra de som livet förlorat har. 

Bättre vore om blicken riktades mot de som skyldiga är; EU:s politiker!

”Bli arg istället för att förvandals till passiva sörjande” skriver Brendon O`Neill redaktör för ”Spiked”, ett brittiskt internetmagasin, med fokus på politik, kultur och samhälle.

Vidare att makthavarna”…… vill ha oss passiva, empatiska, upprörda, inte arga, inte aktiva ifrågasättare. De föredrar oss som en ensam folkmassa av pliktfyllda och bortkopplade sörjare, än ett riktig kollektiv av medborgare som kräver att få veta varför våra medborgare dog och hur vi kan förhindra att andra dör. Vi borde sluta spela rollen som de har tilldelat oss…..”

http://www.spiked-online.com/newsite/article/after-manchester-its-time-for-anger/19849#.WSSKJ2jyjIX,

Internationella konventioner och EU:s friheter bidrar till terrorn

Ett indoktrinerat folk får lätt känslor utan fäste, som exploateras till makthavarnas tillfredställelse. Migrationen skulle enkelt gå att stoppa om bara viljan finns, men det gör den inte. Stormakternas kamp om naturtillgångar med krigsindustrins krav på lönsamhet och finanselitens behov av folkförflyttning, väger tyngre än människoliv i Europa.

EU:s  politiker har med FN:s mänskliga rättigheter och med sina friheter och mångfaldsdirektiv öppnat gränserna för alla som önskar ett bättre liv. Under sken av att alla är flyktingar, när majoriteten med riktiga skäl aldrig kommer utanför flyktinglägret och de utan Välkomnas in.

Miljarder har slösats på unga, friska män, som av släkten utsetts till ankare, så familjen kan komma efter till ett bättre liv och ta för sig av generationers slit. Förhoppningen är asyl eller senare flyktingamnesi med ett liv utan skyldigheter.

Allmän amnesi önskas av MP och FI

Miljöpartisterna kräver nu allmän amnesi för alla ensamma män och återställande av den generösa flyktingpolitiken, som endast naggats i kanten. Feministiskt initiativs partiprogram är så dåraktigt att jag inte ids kommentera det. Först måste Gudrun Schyman få en kulram att lära sig plus och minus på, för hela partiet seglar på rosa moln, utan ett uns av verklighetsförankring.

IS krigare tar sig lätt in till sina bröder i Europa 

Att IS- krigare gömt sig i migrationsströmmarna är välkänt, men också att bitterheten är stor hos andra generationens invandrare, när livet inte blev som de tänkt sig. Knarkaffärer, bidragsfusk och allsköns brottslighet kan höja upp levnadsnivån och stoppar man fickorna fulla med sten så höjs statusen markant inför de stora bröderna med klättring uppåt på den  kriminella karriärstegen. Med stenkastning och bränder praktiseras bara deras traditioner, medan våra islamkramare ursäktar allt djävulskap med utanförskap, vår fientlighet och deras svåra bakgrund. Vilket endast är camouflage för regeringens EU fjäskeri och medborgarfientliga politik.

För säkerhets skull öser staten miljoner i stöd över muslimska församlingar, så de får råd att betala svavelosande predikanter som förkunnar förtryckande sharialag och helvetesvandring för unga flickor utan sjal. Här verkar våra nätverksexperter på extremism totalt frånvarande, eftersom deras högerseende är totalt dominerande.

Det ingen nämner är att grundorsaken finns i terroristernas religion; Islam! 

Man behöver inte leta länge efter verser som glöder av hat med uppmaning att ärofullt döda otrogna, vilket stimulerar och ger alibi till nya dåd, både av de som konverterat till islam och de som föds in i en Koranskola. Tänk så härligt för unga, frustrerade män att få släppa loss alla hämningar och hatiska känslor i bestialiska dåd, ofta utan efterräkningar. Finns svenskt uppehållstillstånd så väntar rehabilitering och dalt, medan cancerpatienter får dö i vårdköer och gamla får svälta till döds på vårdboenden.

Brexit föredöme

Ett av skälen till Brexit är att landet ensamt vill bestämma om sin flyktingkvot och över sina gränser. Nu hotar EU med att alla länder måste införa euron, tvärsäkerheten är stor, efter Macrons seger, att inga andra länder orkar upprepa britternas mod.

Magdalena Andersson försäkrade i Rapport i går, att det är det svenska folket som måste få rösta om eurons ev. införande, känner människan inte till att vi tydligt sagt nej till detta, den 14 september redan 2003?

 

Jens Ganman förklarar värnandet om yttrandefriheten

Viktigt diagram från Jens Ganman!

Med anledning av Svenska Institutets preventiva arbete att värna yttrandefriheten. Institutet har här fått hjälp av Kulturdepartementets chef Alice Bah Kuhnke.

Om Du vill ta del av fler kunskapsfyllda diagram från Jens Ganman:

https://www.google.se/search?q=jens+ganman+förklarar&sa=X&rlz=1C2OPRB_enSE549SE549&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj1qtmXloHUAhXFCSwKHdMZBbY

Floskelvarning, övergrepp och vänster-höger politikens slut

Några notat från artiklar, som fick min uppmärksamhet i gårdagens DN 2017-05-21.

 –Årets fläskigaste jobbfloskler

Facktidningen Vision har utsett vinnaren av årets värsta jobbfloskler.

Informatören Anders Lundgren vann med dessa sju värstingar.

 1. Jag hör vad Du säger och tar det med mig
 2. Vi måste strömlinjeforma processerna för att maximera effektivitet
 3. I vår organisation har vi högt till tak
 4. Du kan inte ändra på andra, bara på dig själv
 5. Det här ska vara ett levande dokument
 6. Vi får se var det landar
 7. Vi måste ha en transparant diskussion i de här delarna

 Så nu vet vi att vi inte ska ändra på oss under det låga taket och att ingen tar med det vi säger. För de ogenomskinliga dokumenten är döda och återuppstår endast om de kan maximera elitens effekt för att göra oss mer strömlinjeformade!

-Kloka ord från Peter Wolodarski!!

Men med usel tillämpning inom journalistiken!!

I sin söndagskrönika skriver han om Kevinfallet bland annat:

”Granskningen avtäcker upprörande polisiära metoder. När få motfrågor ställs är risken för övergrepp som störst”

Vidare….”Grupptänkande och tvärsäkerhet gagnar aldrig rättsäkerheten…”

Förmodligen menar Wolodarski att denna tillämpning inte skall gälla inom tidningsvärlden, för på hans egen tidning har den alltför länge varit förbjuden.

 –Politikens vänster – höger har börjat spela ut sin roll

Skriver Bo Rothstein, professor vid Oxford universitet och redogör för forskningens tydliga svar om vad som skapar mest välfärd.

Det är kombinationen marknad och offentliga regleringar. Den nordiska modellen hyllas för bäst förverkligande av dessa idéer.

BR tror att finanselitens gullgosse Emmanuel Marcons seger till Frankrikes presidentskap kan bidra till detta historiska skifte, men glömmer att nämna hans finansiärer och att den nordiska modellen har trasats sönder av massinvandringen, som den globala finanseliten gillar.

Inget försäkringsbolag i världen överlever om bara utbetalningar sker till de som aldrig betalt en premie. En pensionslavin är att vänta skriver Johan Westerholm på ledarsidorna.se.

https://ledarsidorna.se/2017/05/pensionslavinen/

Jag är inte lika säker på forskningsrönens genomförande i praktiken. För haken är brödraskapet mellan ansvariga för offentliga regleringar och marknadens stora aktörer.

Näringslivets representanter har skrikit sig hesa över hot om vinsttak i välfärden, för hur skall då Jan Emanuel Johansson, fd Robinsonvinnaren och sedan S-politiker, få ihop till lyxrenoverad vindslägenhet i city?

Han var bland de första entreprenörerna som skakade fram undermåliga flyktingförläggningar, vars ägare migrationsverket snabbt förvandlade till mångmiljonärer.