Kategoriarkiv: Darwins lära

Krock mellan Darwinism och välfärdssamhället

Professor K-O Arnstberg med sin vapenbroder journalisten och socionom Gunnar Sandelin har alltid tänkvärda krönikor på Arnstbergs blogg ”Invandring och Mörkläggning”. Sandelin skriver också på ”Det Goda samhället.”

Deras alster får oss ofta att tänka vidare själva och betrakta samhällets utveckling eller avveckling med större ögon.

I Arnstbergs söndagskrönika den 2 oktober reflekterar han över kampen mellan Darwins lära och välfärdssamhället. Enligt Darwins lära så överlever den mest anpassningsbare, medan välfärdssamhället gynnar de som inte är det.

”Darwins lära brukar ofta sammanfattas som bestående av en kombination av två teorier; naturligt urval (selektion) och härstammningsläran (decendensteorin). Naturligt urval beskrivs som en process som uppstår eftersom det föds fler organismer än som kan överleva på ett visst område. Detta leder till en kamp för tillvaron. Wikipedia.”

Bild från Timoteus förlag

Arnstberg konstaterar att orsaken är att den mänskliga naturen är inte inrättad för en rättvis och jämlik existens. Det är ”Survival of the fittest” som gäller. Därför måste den politiska välfärdsstaten tvinga människor till lydnad inför deras jämlikhetsideal, som banar väg för ett totalitärt styre.

För skedde en naturlig utgallring av svaga individer, men i ett välfärdssamhället överlever de svaga och för sina gener vidare.

Vilket kan tyckas humant ur ett medmänskligt och humant perspektiv, men för att samhället skall kunna utvecklas så behövs intelligenta personer, som i dag utgör en bristvara. Högutbildade kvinnor föder allt färre barn, medan lågutbildade kvinnor främst med utomeuropeisk hemvist, föder desto fler.

I utvärdering av elevers prestationer i PISA rapporterna sjönk Sveriges resultat till en början som en sten. Senare visade det sig att om man sorterade bort elever med invandrarbakgrund så var resultaten betydligt bättre, men det hade dåvarande regering vid första mätningen svårt att göra, för då skulle det lika värdet få sig en törn, eftersom vi alla är så lika.

”Denna dysgenik har den brittiske psykologen Richard Lynn dokumenterat i ”Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern Populations” (2011). Han konstaterar att reproduktionsmönstret upphör att filtrera bort gener som leder till olika funktionsnedsättningar och ett dåligt immunförsvar. Den moderna medicinen gör att genetiskt skadade människor kan fortplanta sig. Det leder till att fler skadliga gener överlever, vilket negativt påverkar intelligensen….”

Dessa teorier är illa sedda av vänsterliberala politiker, eftersom de får oss att minnas utrensningar av undermåliga individer i 30-talets raslära som tillämpades även i Sverige, vilket helst skall glömmas.

Därför vill riksåklagaren nu förbjuda fakta om invandrargruppers IQ. Detta har Bertil Malmberg fd SD politiker i region Sörmland bittert fått erfara. Han blev dömd i både tings-och hovrätt för hets mot folkgrupp, när han under ett budgetmöte förklarade att invandrare från Somalia var svåra att integrera på grund av deras låga IQ och SD uteslöt honom ur partiet i deras anpassningsiver (Nya Tider v.40/2022).

Men frågan måste ställas, eftersom det funktionella värdet, vad vi presterar och bidrar till samhällets utveckling, ständigt sjunker i takt med massinvandringen, där lågutbildade och analfabeter dominerar. Att ständigt ropa om det lika värdet är ett dåligt skydd mot en svår verklighet, som inte når fram till Rosenbad och Sveavägen 68.

Tyvärr ser landets framtid mörk ut. Valutgången gav socialdemokraterna med sina stödpartier en nyttig tankeställare, de blev klämda mellan det muslimska partiet Nyans och de förtalde Sverigedemokraterna, vilket kan ge lite ljus i detta mörker.

Relaterad källa: https://morklaggning.wordpress.com/2022/10/02/sondagskronika-darwinism-intelligens-och-valfardssamhallet/#more-21756