månadsarkiv: december 2021

Årets viktigaste brev till riksdagens ledamöter

Från min gamla väninna kommer denna länk på årets sista dag, som innehåller allt Du behöver veta om makthavarnas övergrepp mot sitt folk i coronans spår.

Det är ett öppet brev från Mikael Jörgenstam i Alstermo till samtliga riksdagsledamöter, som har beslutat eller är medskyldiga till vaccinpassens införande och till riksdagsmän som vill ha tvångsvaccinering och utstötning av de som inte vaccinerar sig, mot en låtsas pandemi, där dödligheten för friska individer är ytterst ringa. Finland har i alla fall tillfälligt slopat vaccinpassen (eftersom smittan är totalt likgiltig för dem), men hos oss riskerar de att bli en helig ko med falsk säkerhet.

Jörgenstam har gjort en imponerande sammanfattning av vetenskapliga publikationer på 19 sidor, som makthavare med sina övergrepp bryter emot.

Nu stundar kartläggning av ovaccinerade, meddelade socialminister Lena Hallengren i Aktuellt den 23 december. Datum valt med omsorg från socialdemokraterna, annars är dagarna före industrisemestern populära datum för känsliga tillkännagivanden från Rosenbad.

Bildresultat för riksdagens ledamöter

Bild: riksdagen.se

Läs och sprid texten! https://www.10e12.net/v/ett_oppet_brev_till_riksdagsledamoter.pdf

————————————————————————————————-

”Ett Öppet Brev Till Sveriges Riksdagsledamöter
Här tillförs till kompetensen följande information inför framtida beslut rörande möjlig tvångsvaccinering och andra medicinska ingrepp mot den enskilde människans önskemål.
Beslut ska i dylika motioner och propositioner föregås av en proportionalitetsbedömning varför jag vill sammanfatta huruvida detta möjligen inte kan anses uppfyllt genom att ta hänsyn till faktisk
medicinsk forskning, uttalanden av framstående läkare, professorer och även jurister inför bedömningen av huruvida Riksdagen har rätt i att införa någon tvångsåtgärd emot landets befolkning.
Dessa data kommer således kunna anses delgivna Riksdagens ledamöter rörande faktiska vetenskapliga omständigheter av stor vikt inför ett sådant beslut rörande inte endast motionen 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M) men även liknande motioner i framtiden.
Inte minst då de kan antas strida mot RF kap. 2 §6 samt §21 och en mängd andra lagrum………. (här följer 19 sidor med fakta från experter, jurister och forskare, vg. se länken)

……..Frågan som kvarstår som uppenbar i detta läge är;
Om man stoppade svininfluensavaccinet vid 53 avlidna 2009/2010, varför har man fortfarande inte stoppat detta experimentella vaccin som redan skördat fler än 19 000 människors liv och skadat över
109 000 människor,
möjligtvis för livet, redan i detta tidiga skede?
Hur många fler döda och skadade ska det till innan myndigheter, politiker och administratörer börjar inse att något inte står rätt till med medicinska försök på allmänheten?……

I summering
Det som framstår som uppenbart även ur en lekmannamässig synvinkel är att Riksdagens ledamöter snarast hänger sig åt att framställa förslag och motioner som saknar relevant vetenskaplig underbyggnad och/eller grund utan att ens konsultera vetenskapliga fakta och sakkunniga.
Att politiker och andra debattörer samtidigt arbiträrt avfärdar forskare och läkarkårens samlade erfarenheter då farhågor och uttalanden framförda ifrån dem avviker från den inslagna vägen är enbart något som vittnar om vad som i forskning kallas bias.
I samtlig vetenskaplig metodik, oavsett om det rör sig om kvalitativa, kvantitativa eller kombinerade metoder av dessa, är en form av anti-vetenskap som utgörs av sådan bias en del av definition på pseudo-vetenskap.
Bias ingår även som det mest påtagliga belägget varför forskningsartiklar, analyser och debatter underkänns och inte längre utgör saklig forskning. Att bortse ifrån det som här anförs är därför endast att betrakta som att politiker och massmedia vinklar debatten till en viss fördel och därmed utsätter allmänheten för en bedömning baserad i bias och möjlig livsfara.
På detta sätt har politiker istället i samma andetag låtit bias råda och därigenom bevisas i utförandet att proportionalitetsbedömningen de facto inte är sakligt genomförd varför varje slutsats denna når bevisligen måste vara falsk.
Det framstår således som oförsvarbart att ens föreslå en tvångsvaccinering med ett preparat som fortfarande kvarstår i försöksstadiet vilket ingen myndighet eller region inom sjukvården förefaller informera patienterna om i dagsläget.
Således kan inte heller ett så kallat ”informerat medgivande” föreligga i de fall där patienterna redan har vaccinerats även för andra åldersgrupper än minderåriga. Något som är fastställt i direktiv från EU och i svensk lag samt den oåterkalleliga Nürnberg-koden måste föregå alla former av medicinska behandlingar.
Vari kan det rimligen bestå en proportionalitet till riskerna med vaccinet som sägs kunna föranleda motioner, propositioner eller förordningar rörande tvångsvaccineringar av någon för en sjukdom vilken överlevs av >99,7 % av de smittade eller 99,9973% 1av de som smittas vid ålder under 15 år?
Vad jag härmed vill framföra är en vädjan om att ni överväger noggrant er inställning till lag och ordning, ett fungerande rättssamhälle och framför allt de mänskliga rättigheter vi alla som människor inte givits genom en lag utan därför att vi är just födda människor.

Alstermo den 24 december 2021
Med vänlig hälsning,
Mikael Jörgenstam

Reservation: I händelse av att någon mediakälla tagits bort från de källor angivna häri kan jag bistå så långt som möjligt att tillhandahålla med video- och textfiler insamlade som ett led i författandet av denna summering.”


Nej till vaccinpass

Protesterar vi inte mot dessa rättsvidriga övergrepp, så blir det definitivt inget Gott Nytt År!

Tyvärr verkar det mesta av det som vänstern benämner som konspiration bli verklighet och kanske Dr Shankara Chetty: s analys av globalisternas syfte med denna pandemi under 2022 visar sig vara rätt.

https://www.vaken.se/dr-shankara-chetty-covidagendan-handlar-sannolikt-om-att-kontrollera-varldspopulationen/

Vaccinkritiker lever farligt. Forskaren Robert Malone som uppfann mRNA tekniken är avstängd från Twitter efter uttalandet att vaccinet ställer till mer skada än det hjälper. Denna sanning får inte stjälpa Big Pharmas gigantiska profit begär, som är globalisternas dörröppnare för NWO.

https://de.rt.com/international/129180-twitter-account-von-mrna-pionier/

Medborgerlig Samlings 10 grundprinciper

Det finns många bra principer hos MED, bland annat nej till vaccinpass. Här kommer en lista från Fredrik Wilkens Medborgerlig Samling Stockholms distriktet.


”2022 kan allt hända!
Det är valår och politiker övertrumfar varandra med löften om nya saker de vill slänga våra pengar på. Tyvärr sällan det omvända, det vill säga vilka slöserier de vill stoppa…….

1. I Sverige är svenska det officiella språket. Myndigheter i Sverige ska kommunicera på svenska och i vissa fall på erkända minoritetsspråk samt engelska. Endast i nödfall på andra språk. Medborgare förväntas kunna kommunicera på svenska. Evig rätt till tolk på andras bekostnad är en abnormitet som ska upphöra.

2. I Sverige gäller endast svensk lag och svensk lag ska upprätthållas. Det kan tyckas konstigt att det ska behöva påpekas. Rättsapparaten ska dimensioneras efter behovet. Historiskt har dessvärre riksdagspolitiker, från moderater till socialdemokrater, under decennier konsekvent underdimensionerat rättsapparaten i förhållande till behovet.

3. Medborgare ska stå lika inför lagen. En princip som anses som grundläggande för en rättsstat. Trots det så bryter praxis mot principen inom flera områden. Till exempel behandlas inte alla medborgare lika i tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

4. Individen är stark och äger förmågan att självständigt göra sina livsval. Politikers och byråkraters inblandning i eller begränsning av den myndige medborgarens frihet att självständigt forma sin framtid genom egna livsval, ska minimeras.

5. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Staten ges av medborgarna beskattningsrätt och våldsmonopol för att fullgöra sina kärnuppgifter, varav de främsta är att sörja för nationens säkerhet och välståndsutveckling.

6. Medborgarnas säkerhet och trygghet ska vara ett överordnat mål i all offentlig förvaltning. Vi i Medborgerlig Samling ser medborgarnas säkerhet och trygghet som statens viktigaste uppgift.

7. Brottsoffer ska värnas och brottslingar straffas. Även detta kan framstå som självklart för många. Tyvärr är verkligheten i många fall långt från vad vi anser vara det rätta.

8. Staten ska likabehandla sina medborgare oavsett deras hudfärg, kön, etnicitet, religion eller sexualitet. Identitetspolitiken ska förpassas till historiens skräphög.

9. Politikers och tjänstemäns ansvar ska i större utsträckning vara personligt. Med friheten att fatta beslut ska alltid följa ett personligt ansvar. Medborgerlig Samling driver därför bland annat ett utökat tjänstemannaansvar, inrättande av en författningsdomstol, färre riksdagsledamöter, fler valkretsar och direktval av borgmästare i kommuner.

10. Förvaltningen ska vara opolitisk. Politikers detaljstyrning av offentlig förvaltning är skadligt för Sverige. Förbudet mot ministerstyre ska förtydligas och gälla all offentligt finansierad verksamhet. Tillsättning av politiskt färgade verksamhetschefer ska motverkas…..

Om politiker slutar slänga pengar på allt möjligt får vi råd med det vi verkligen behöver OCH kan sänka skatten. Vi ska stoppa skatteslöseriet!

De tio grundprinciperna och vårt viktigaste politiska mål har jag i ryggen när jag kampanjar för Medborgerlig Samling. Min förhoppning är att grundprinciperna kan hjälpa andra att förstå vad Medborgerlig Samling står för och hjälpa dig som medlem i det praktiska arbetet med att värva medlemmar och väljare. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Fredrik Wilkens

————————————————————————————————–

Problemet är att det är alltför många som är beroende av regeringens bidragskarusell för att göra skillnad, både de som delar ut och tar emot stöldgodset från skattebetalarna. Så finns det alltför många som bara vill vara låtsas snälla och har förvandlats till experter i godhetspositionering, där kultureliten ligger långt framme.

Tyvärr har vänstern tagit monopol på godhet, vilket har fått elakheten att frodas i hela samhället genom deras politik. Vänsterns godhet är mycket selektiv och främst riktad mot makthavarna själva och dess medlöpare. För hyckleri är godhetens såta granne.

Till sist, så förbättrade Linköping sitt rekord i gängrelaterade dödsskjutningar i går ef.m. Så nu skall det väl satsas på ännu fler fritidsgårdar i Skäggetorp, troligen i Göteborg också där en skottskadad yngre man hittades. Inga är varken misstänkta eller gripna för dåden.

https://samnytt.se/gangskjutning-i-sarskilt-utsatt-omrade-en-person-skadad/

”Vi är mesigast i världen, vi måste återta kontrollen”

Att svenskar gör skäl för epitetet Die dumme Schweden visas om och om igen. Tänker på Jesuiternas valspråk, Inte tänka bara blint lyda när en överordnad befaller.

En bloggläsare skickade denna videokrönka från en av sina vänner. Sverige är mesighetens stamort på jorden, det får bli slut på det!

”NY FILM – Vi bara backar och backar, eftersom allt vad auktoriteter heter blivit ful-förklarat och avskaffats. Vi är Landet Rosa Sockervadd, där till exempel rikspolischefen tycker synd om mördare i teve. Vi backar mot vår egen undergång. Nu fan räcker det! Vi måste slå näven i bordet och återta kontrollen över vårt land!

Här finner du filmen: https://youtu.be/qt3BsM_UULg

Jag önskar dig en god fortsättning på julen! Vi måste se glädjeämnena där de finns, trots den prekära situation som Sverige politiskt befinner sig i.

Sprid gärna filmen till andra!”

————————————————————————————–

Om vi inte slår näven i bordet och röstar bort regeringen nästa år, då finns inget hopp om räddning för Moder Svea, men frågan är om alternativet, med Kristerssons och Åkessons vurm för vaccin passen, blir så mycket bättre?

Efter att ha sovit i sina riksdagsbänkar under flera år, så har oppositionen plötsligt blivit klarvaken. Nu, jävlar vill de visa mer handlingskraft än regeringen, för att verkställa lagen om ”trygg och säker vård” för de gamla. Det verkar som flera av dem har fascistiska böjelser i själens mörka vrår, som nu tränger sig fram.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/opposition-kraver-vaccinerad-personal

Skatteslöseri, EU och NWO

Redovisning av årets värstingar i skatteslöseri från https://skattebetalarna.se/arets-varsta-sloseri-2021/ och hoten från EU och NWO, som ständigt måste upprepas.

1. Studiecirklar som inte fanns

2. Draperad poesi – eller skräpkonst?

3. Skolplattformen i Stockholm

4. Kriminella bokar resor via universitetet

5. 150 miljarder till EU:s coronafond

6. Kommunpoeten i Tranemo

7. Bistånd till Afghanistan med skralt resultat

8. Lyxkontor till Sveriges kommuner och regioner

9. Rosa enhörningen i Malmö

10. Statliga myndigheters varumärkesbyggande

Jag röstade på nr 5. För den som är satt i skuld är inte fri…

Bildkälla; skattebetalarna.se

”EU har inrättat en coronafond. Från en pott på 750 miljarder euro ska länder kunna hämta ut pengar till ”återhämtning” av deras ekonomier. Sverige förväntas bidra med cirka 150 miljarder kronor till fonden – under 30 års tid.
Kopplingen mellan pandemin och pengarna är svag. Fördelningen av pengarna speglar inte hur olika länder har drabbats av viruset. Pengar går förlorade i administration då de går till saker som medlemsländerna lika gärna kunde ha bekostat själva, direkt. Fonden kommer att hålla uppe ekonomier som snarare skulle behöva sanering än fler bidrag från unionen. Fonden skuldsätter EU:s medlemsländer ända fram till år 2058.”

Skuld tyngda länder är inte fria, vilket är noga planerat av den globala eliten för att lättare förverkliga en ny världsordning. Samma ofrihet råder både för medborgare och nationer, som båda skall kväsas och elimineras. Medborgare av lock down, vaccinpass, tvångsvaccinering och nationer av den globala finansmaffians förtrupper; EU och FN. Covid-19 blev dörröppnare för NWO, som inte är någon konspiration. ”Den globala statskuppen” (Jacob Nordangård) ökar farten och måste stoppas, men då måste fler väljare vakna och inse vad som håller på att hända. Den stora återställningens 17 mål är en ulv i fårakläder.

Från en bloggläsare kommer detta citat från Henry Kissinger:

”Allt kommer att bli annorlunda, många kommer att lida.
Det bli införd en ´Ny Världsordning´.
De som överlever kommer att leva i mycket bättre värld.            Världen som vi har längtat efter blir realitet.”

Kom ihåg, att VI är inte folket utan eliten inom den globala finansmaffian!

Kom ihåg det i årets viktiga val!

Bildresultat för bok den globala statskuppen

Storebror har full koll på oss antivaxxare

Hej, Harriet!

Denna post visar på att man har FULL KONTROLL på vilka som har och inte har vaccinerat sig! Förmodligen gör man ett skrämförsök i ”Jul yran” till att få de ovaccinerade att vaccinera sig. Man ska ju inskränka de ovaccinerades umgänge under Jul & förmodligen även under Nyår. Tidpunkten är bra då INGEN finns anträffbar för det är ju STORHELG. När antalet ovaccinerade blir tillräckligt lågt, knackar man då på dörrarna för ”tvångsvaccinering”?
Dessutom tror de att jag ska fylla i en HÄLSODEKLARATION!
Det står: ”Fyll i en hälsodeklaration per person och dos”.
Till Storhelgen, då gäller det att passa på med att skicka ut dessa ”Gestapo papper”. TT”

Notera vaccinationen är gratis, frivillig ……..varför då skicka ut detta brev?

Jag fick en vaccinationspåminnelse under hösten, men det kan säkert komma en ny kallelse från storebror….

Den politiska och mediala teatern fortsätter och chansen till riktig flockimmunitet glider oss ur händerna. Den sydafrikanska dr Angelique Coetzee, som upptäckte omikron, varnar nu för att Europa med sina onödiga lock downs och restriktioner kan förlora chansen att få stopp på smittan genom naturlig flockimmunitet.
Varianten omikron ger endast lindriga symptom, som lätt influensa med huvudvärk, trötthet och ont i kroppen under några dagar, sen är det klart.

En dansk studie visade att vaccinerade löper större risk att insjukna i mutationer än ovaccinerade, eftersom misstanke finns att immunförsvaret bryts ner av alla sprutor. ”Det är okänt om den negativa effekten beror på att immunförsvaret bryts ned av vaccinet och om det i så fall bryts ned även för andra sjukdomar eller om den negativa effekten bara gäller Covid-19.”

https://www.friatider.se/vaccinering-gav-okad-risk-covid-19

Men när både Ursula von der Leyen och Magdalena Andersson har män som direkt och indirekt tjänar på vaccinationshysterin, så finns inget hopp om att dessa damer skall närma sig förnuftet. Inte konstigt att de ser nöjda ut under ett möte den 10 dec i Bryssel.

 ”Det var två bra möten där vi diskuterade aktuella frågor och svenska prioriteringar. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet i EU där regeringen kommer driva svenska intressen såsom klimatet och att stå upp för EU:s grundläggande värderingar, avslutar statsminister Magdalena Andersson.”

Grundläggande värderingar??? Att förstöra sina länder med ohållbar migration och stampa sönder våra mänskliga rättigheter….

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/12/statsminister-magdalena-andersson-i-mote-med-ursula-von-der-leyen-och-charles-michel/

Bild från artikeln

Statsminister Magdalena Andersson och Ursula von der Leyen står bredvid varandra framför en bakgrund med EU-flaggor.

Orsaken till obefogade restriktioner med vaccin pass är lätt att räkna ut, masspsykosen måste fortsätta för politiker vill inte förlora sin makt över oss och Big Pharma med sina medlöpare vill inte förlora sin gigantiska profit och den globala eliten tolererar ingen uppstudsighet.

Källa: Omicron discoverer perplexed by hysterical global response

Nu fan räcker det!

https://detgodasamhallet.com/2021/12/19/hittat-pa-natet-nu-fan-racker-det/

Debattören och dissidenten Pär Ström sammanfattar året som gått och säger det alltfler medborgare insett, att ny fan räcker det med politikers förstörelse av vårt fosterland i sin mångkulturella enfald.
Nu har han startat en politisk Youtubekanal som handlat om det politiska vansinnet och om hur politikerna förstör det samhälle som mödosamt byggts upp av generationer svenskar.

(Du hittar det första avsnittet här. Vill du få uppdateringar när nya avsnitt släpps så kan du prenumerera på nyhetsbrevet här)

Med dessa rader önskas alla läsare, kommentatorer och gästkrönikörer ett bättre nytt år 2022!

Kanske med en ny regering, som vi får hoppas är mindre destruktiv mot värdlandets medborgare än den nuvarande.

Bild från fotosidan.se

Bildresultat för gott nytt år!

Pandemibedrägeriet – ett led i globalisternas övervakningssamhälle med världsherravälde

Att läsa en faktafylld text med skarpa analyser från en kunnig skribent är upplyftande, trots att dess innehåll är nedbrytande.

För att vi skall avskräckas så brukar skribenten svartmålas av den vänsterliberala eliten, så är fallet med Jackob Nordangård. Talesman för höger extremister, enfant terrible inom akademin….eftersom han inte visar någon respekt för akademins normer och värdegrund, utan är skrämmande uppriktig.

Juldagen borde ha fått en mer lättsam text med Var hälsad sköna morgonstund i stället för denna mörka framtidsanalys, men öppnar vi inte ögonen för hur den pågående globala revolutionen förändrar våra liv, då är sköna morgonstunder ett minne blott.

Denna gång är det Nya Dagbladet som återpublicerar en gedigen text av Jacob Nordangård, författare, akademiker som avslöjar hur pandemibedrägeriet möjliggör globalisternas omstart av världen och hur de kommer att styra oss in i en mörk framtid. Texten har tidigare publicerats på Pharos.org. JN ger förteckning och analyser från möten mellan dessa globala tyranner, från skrifter och böcker från desamma.

Sammanfattning: ”Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter. Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en “klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset.” https://nyadagbladet.se/analys/globalisternas-omstart-av-varlden-och-deras-planer-for-oss/

I täten för denna förstörelse av nationer, demokrati och våra stads fästa friheter står Klaus Schwab grundare av World Economic Forum som bildade partnerskap med FN:s generalsekreterare António Guterres den 13 juni 2019 utan ett uns av uppmärksamhet från media. ”…. I stort sett betyder detta att makten över våra liv med ett pennstreck har överflyttats till de globala storföretagen och deras ägare….” skriver Nordangård.

Dessa herrars har starka och mäktiga medhjälpare, där Bill Gates och Jeff Bezos står i första ledet för att snabbt förverkliga partnerskapets syfte att accelerera FN:s hållbarhetsagenda och de 17 globala målen, som Löfven och hans ministrar överlyckliga viftade med.

Bildresultat för FN:s hållbarhetsmål

Globalisterna menar att nationer ej kan lösa dagens problem med pandemier, terrorism, klimatomställning och utnämner sig själva till världens frälsare.

Om Ni hör orden hållbar, distansering, inkludering och omstart då vet Ni att det är något djävulskap på gång som bakbinder våra demokratiska rättigheter.

Globalt skall alla nationer inkluderas i ett teknokratiskt övervakningssamhälle och därför kom eller skapades pandemin som krävde distansering av människor för att minska smittspridning, efter gammalt beprövat maktkoncept splittra och söndra. Digitalisering är medlet för att genomföra den fjärde industriella revolutionen från Klaus Schwab:s skötebarn; World Ekonomic Forum. Där vi och våra liv skall övervakas i minsta detalj, medan vi hålls åtskilda från varandra för att inte störa denna omstart.

Förlorare under denna skapade pandemi är alla våra sociala mötesplatser, kulturevenemang, restauranger, resebranschen, små affärer i en levande stadskärna. Vinnarna är de stora nätaktörerna med sin näthandelsföretag och streamingtjänster som Alibaba, Amazon, Netflix och Zoom. Nu är det de som styr över yttrandefriheten, med sina faktagranskare. Facebook erkänner nu att det enbart handlar om att premiera vänsterns åsikter och slänga de konservativa i papperskorgen.
https://samnytt.se/facebook-erkanner-faktakontroll-i-verkligheten-asiktscensur/
Inte konstigt att regeringens ministrar är nöjda, när kritiker av samhällsordningen exkluderas.

Klaus Schwab ligger inte på latsidan, när det handlar om att få medborgares förståelse för genomförande av The Great Reset, tillsammans med en av cheferna för WEF skrev de en bok om hur Covid-19 öppnade dörren till framtidens omställning.

Covid-19 The Great Reset

Nordangård avslutar artikeln med;

…..Vi har betalat och kommer att få betala ett högt pris för något (pandemin) som överdrivits bortom alla proportioner och som använts som en trigger för att införa en ny tekno-totalitär ordning.
Tyrannerna har opererat enligt principen “kriser öppnar upp för affärsmöjligheter” och har effektivt kunnat kapitalisera på det lidande som de orsakat oss människor.
De hotar oss också med att återkomma med sin terror om vi inte accepterar deras planer om att styra och detaljreglera våra liv. Det är rent maffiabetonade metoder. Ingen av oss har valt Schwab och hans vänner inom miljardärsklubben att diktera våra liv. Det är hög tid att avsätta tyrannerna. Deras rättmätiga plats är bakom lås och bom.”

Jag kommer att tänka på några ord från den gamla isländska sagan Havamal, där det står att människa är människans möte. Därför måste gammal klokskap i vår kultur förstöras och ersättas av trender som gynnar alienation och främlingskap. För mänskliga möten är ett hot mot dessa herrars planer för världsherravälde.

Men det finns ljus i mörkret, som nu även syns i statsmedia. Läkare, jurister, forskare, samhällsvetare med flera protesterar mot regeringens diktaturfasoner över våra liv. Här är bara några ex.

https://www.expressen.se/debatt/vaccinpass-och-atgarder-ar-hysteriskt-och-onodigt/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7d4Pd8/vaccinpassen-for-oss-mot-kontrollsamhallet

12 jurister: Vaccinationsbevis är ren utpressning

Pandemihanteringen är den största masshysterin någonsin

Och Ni som vill ha mer detaljkunskap om The Great Reset kan ta del av denna omfattande sammanställning.
https://bakomkulisserna.biz/2021/12/18/mycket-detaljerad-forklaring-av-the-great-reset-och-den-nya-varldsordningen/

En fröjdefull JUL önskas alla läsare!

Vi behöver det mer än någonsin i detta samhällsmörker och kom ihåg att det heter GOD JUL och inte God helg, som Uppsala universitet har infört för att inte såra några muslimer. Med sin korrekta spade gräver akademin sin egen grav.

Kom ihåg hur sårande muslimers främsta högtid eid al-fitr, efter deras fasteperiod, kan uppfattas av värdlandets kristna, men då hörs inte ett pip från de oförbätterligt korrekta.

Att värna våra traditioner och vår religion blir allt viktigare, när makthavarna sviker. Våra kristna högtider skall uppmärksammas oavsett tro. Om alla traditioner skall sopas bort finns inget att integrera till, men det är precis vad den globala eliten vill.

När kristna firar jul i slutet av december månad är det enligt traditionen för att Jesus föddes under natten mellan den 24 och 25 december, men ingenstans i bibeln står att Jesus föddes i december, hans födelsedag är okänd.

Bildresultat för jesus födelse

Att julen ändå firas i slutet av december beror troligtvis på att romarna under förkristen tid firade midvinterfesten den 25 december.
På många sätt påminde romarnas fest om den högtid vikingarna firade i slutet av december.
Benämningen ”jul” är förvillande lik den hedniska, nordiska festen ”jól”, som var ett firande vid vintersolståndet. Skandinaverna firade då att ljuset var på väg tillbaka
(Illustrerad Vetenskap).
Av tradition så är Lukasevangeliet 2:1-20 det mest lästa i våra kyrkor på juldagens morgon.

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.”

Vi måste själva skydda vår egen religion, kristendomen, som kyrkan inte gör. Förföljda, torterade och mördade kristna världen över är en skam för västvärlden och inte minst för vår egen vänster ockuperade kyrka. Kanske att den nya ärkebiskopen lämnar valspråket från den gamla med Allahu Akbar!

https://samnytt.se/sverige-pa-svart-lista-over-kristnas-utsatthet/

Att bekänna färg eller inte, det är frågan före eller efter valet

Hej Harriet! mejlar en bloggföljare.

Hoppas Du har hört Kasselstrands eldiga tal på Sunt förnuft med Gustav.

https://www.bing.com/videos/search?q=sunt+f%c3%b6rnuft+med+gustav&docid=608037730013051346&mid=0F6B66452FA51F7AA6D70F6B66452FA51F7AA6D7&view=detail&FORM=VIRE

Jag har skickat länken till en bekant, som vurmar för SD. Han har också lyssnat och kommer med ett svar på frågan hur han bedömer AfS visavi SD. Så här säger han.

Svaret ligger i svaret på frågan varför SD har 20% och AfS har 0,4%. Jo SD har förstått hur man navigerar sig fram till målet, som råkar vara exakt samma som AfS:s mål. Varför AfS inte är större, beror på att man avslöjar sina tankar innan man ens har startat, vilket innebär att de aldrig kommer att bli större. Vilken taktik tycker du är bäst för att i slutändan nå målet. Gorbatjov-metoden eller AfS-metoden?

Harriet, det ligger mycket i den analysen. Men jag menar, att även SD låg länge i medieskugga och hade usla procent i mätning. Alltså kommer även AfS att lyfta med tiden, lagom som SD blivit trötta och behöver avlösning”

——————————————————————————————–

Jag hoppas att denna vän har rätt, men helt övertygad är jag inte. Har ett parti en gång börjat tumma på sin ideologi, så brukar det fortsätta. SD har åkt kana länge från sina forna mål. Förändra EU inifrån, abortfrågan, public service, utrensningarna och nu är SD moderaternas eko om nyttan med vaccinpass, trots att dess syfte främst är att skrämmas och dela upp medborgare i goda och onda.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7d4Pd8/vaccinpassen-for-oss-mot-kontrollsamhallet

Hur mRNA-vaccin dödar celler i hjärta o hjärna – Vaccinforskare Ann-Cathrin Engwall i Swebbtv Vetenskap 48. https://swebbtv.se/w/bAF47JDtn1Mo4QuuWuBtNM

Alla bilder

Masspsykosens tidevarv

Vi lever i masspsykosens tidevarv, klimatet har får gett vika för coronan, där masspsykos har drabbat en majoritet av medborgarna.

Rädsla för sjukdom och död är ett oslagbart medel för makthavare för att få som de vill. Genom historien har sällan makthavares syften inneburit något gott för folket. Girighet och maktbegär med världsherravälde är deras drivmedel, väl insvept i lögner om att skydda folket. Hitler i går och NWO arkitekterna i dag, tillsammans med den globala finansmaffian har samma mål att härska över allt folk. Ett nytt förtryck blir resultatet av det gamla, denna rundgång upprepas ständigt genom tidevarven.

Wikipedias definition av masspsykos;

Masshysteri, även kallat masspsykos, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska. Sådan form av masshysteri förekom inom nationalsocialistiska partiet i Tyskland under Adolf Hitler och i Pol Pots Kambodja…….”

”Vi är inne i vad som kallas en ”massbildningspsykos”. Det är när det finns ett grupptänk som utvecklas så starkt att det leder till något hemskt”, säger forskaren och läkaren MC Collough i en intervju hos Joe Rogan Experience i ett podd avsnitt och exemplifierar makthavarnas stadier under Covid-19 pandemin dvs. svår influenza av sars/förkylningsvirus, vars mutationskraft aldrig tidigare har gått att vaccinera bort.

Kom ihåg att WHO redan under 2009 ändrade begreppet pandemi från att ha varit baserat på antal dödsfall till antal smittade. Med falska positiva svar från undermåliga PCR-tester öppnades dörren till denna bluff cirkus! Där cirkusdirektören är Bill Gates med sin filantropi, som främst gynnar de rikaste av de rika.

Masspsykosens olika stadier från makthavarna är enligt MC Collough:

  • En längre period av nedstängningar och isolering
  • Folk förlorar saker/rättigheter som de tidigare har haft
  • En konstant oavbruten oro och rädsla, som tjänstvilligt distribueras av systemmedia
  • En enkel lösning presenteras av makthavarna; global vaccination!

När man fått fjärde stadiet fortsätter han med att säga att det då inte finns någon gräns för hur absurt det kan bli.

Svartmålning, syndabockstänkande sprids med vindens hastighet från lättmanipulerade medborgare och i täten här hemma ligger moderater, med absurda förslag om stigmatisering av ovaccinerade. Att ge rådet att ej vaccinera små barn kan stå läkare dyrt, det fick en läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde erfara, när han följde kunskap och erfarenhet och inte Big Pharmas narrativ. Nu skall sjukhuset vidta åtgärder för att statuera exempel, hur det kan gå om läkare inte följer FHM.

Läkemedelsbolagen vill inte att flyktingar skall vaccineras, därför att ingen stat då tar ansvaret och ersättningar för biverkningar, som de förmodligen räknar in i sitt gyllene koncept. Där samhället, dvs. skattebetalarna får stå för notan och de själva tar de groteska vinsterna. Detta faktum borde få masspsykotiska medborgare att vakna, men icke!

Samma scenario äger rum under bankkriser, folket får skulderna av luftiga affärer och bankerna tar vinsterna. Allt tack vare deras lojala tjänare; våra politiker, som säljer ut medborgarna.

https://samnytt.se/flyktingar-forvagras-vaccin-tillverkarna-befarar-stamningar-for-biverkningar/

Vad som är helt klart är att vaccinpassens syfte INTE är att minska smittspridningen, utan att ÖKA vaccinationsviljan, eftersom smittan sprids oavsett vaccination och vissa forskare hävdar att antalet mutationer korrelerar till antalet vaccinationer.

Vilket är bingo i kvadrat för Big Pharma och dess ägare.

Relaterade källor;

https://samnytt.se/video-minister-erkande-inget-medicinskt-berattigande-for-corona-pass/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic
https://samnytt.se/behandling-av-covid-stoppades-for-att-oka-viljan-att-vaccinera/

Lars Bern har översatt en viktig artikel om hur nazismen går igen under coronans täckmantel! Alla makthavare i västvärlden visar samma villighet att strypa våra rättigheter i diktatorisk anda, samtidigt som de i sin låtsasanda av demokrati kritiserar och straffar länder i öst.