Kategoriarkiv: Trilaterala Kommissionen

Trilaterala kommissionen

Är den dolda maktfullkomliga tankesmedjan, som styr väst världens makthavare och där Rockefeller klanen håller i spakarna. Glädjen är omåttlig hos de nya adepterna som blir invalda, som visst har glömt att Jeffery Epstein var en uppskattad medlem med sin Lolita Express!

Ett påstått självmord blev slutet på den karriären, förmodligen på order av hans globala fd vänner. Nu ligger fokus på prins Andrew för att de andra festprissarnas deltagande skall falla i glömska.

Trilaterala kommissionens medlemmar är arkitekterna bakom mycket djävulskap mot folk i många länder. Nu med hållbar utveckling och den stora återställningen, som de fick FN att bli ”förkläde” för. FN är politikers idol oavsett kulör, att innehållet i denna höga skyskrapa (som Rockefeller donerade marken till) har förvandlats till korruptionens högborg verkar ha gått medborgare totalt förbi. Skyhöga löner, traktamenten med enorma förmåner är som en sockerbit för politiker.

Detta är anledningen till att Sverige alltid skall vara föredöme oavsett vilka tokerier som gäller. Löfven slängde för säkerhets skull upp 8 miljarder till FN:s klimatfond i slutet på sin ämbetsperiod, utan förpliktelser eller återkoppling. Nya konferenser, resor med älskarinnor, nepotism och korruption får mer bränsle av skattebetalarna, för FN är en helig ko.

Bild från artikeln https://tapnewswire.com/2020/12/patrick-wood-trilateral-commission-technocracy-and-the-great-reset/

Visa källbilden
Många var omedvetna om en skrämmande kult som uppstod i Nordamerika i början av 1900-talet, och som gick under jorden i akademiska institutioner, innan de i tysthet adopterades av den plutokratiska eliten och finansierades av familjen Rockefeller. 
Den heter Technocracy Movement, som förvandlades till Trilateral Commission 1973.

”Trilaterala kommissionen – en globalistiskt inriktad tankesmedja som grundades 1973 av bland andra den profilerade polsk-amerikanske rådgivaren Zbigniew Brzezinski och den tidigare judisk-amerikanske toppolitikern Henry Kissinger på uppdrag av ultraglobalisten David Rockefeller. Idag betraktas den som en av de mest inflytelserika tankesmedjorna i världen och kritiker har kallat den för en ”global privat elitorganisation….” https://nyadagbladet.se/inrikes/har-ar-svenskarna-i-globalistiska-maktnatverket/

Inflytelserik eftersom den är dold för folket, men desto tydligare för våra regeringar oavsett kulör. Nu ståtar fler svenskar bredvid Carl Bild och Annie Lööf, Anna Ekström (S) och Tove Livendahl, chefsredaktör på SvD är nya medlemmar, samt några till i detta tvivelaktiga sällskap på ca 400 personer.

Banden är mycket täta till World Economic Forum vars grundare Klaus Schwab inte ligger på latsidan, när det handlar om att bevaka sina bröders förmögenheter och inflytande på väst världens makthavare. Redan under 2004 startade han elitskolan ”Young Global Leaders” för morgondagens ledare inom politik, näringsliv, media och kulturelit. Vilket varit mycket framgångsrikt. Under pandemin gick det snabbt med genomförandet av restriktioner och fokus i deras stora återställning är avancerad teknologi. Målsättningen är ett mer hållbart och rättvist samhälle. För vilka får läsare lista ut själva.

Bild; från Nya dagbladets artikel

Anna Ekström och Carl Bildt

”……. Min forskning visar att kommissionen vid sina möten sätter agendor som regeringar senare genomför. Kommissionen möts utanför allmänhetens strålkastarljus eftersom den inte vill styras av den allmänna opinionen, konstaterar forskaren Dino Knudsen….”

Ni minns väl hur Henry Kissinger fick Nobels fredspris 1973, när USA fällde napalm över en fattig befolkning, Barack Obama ligger inte långt efter, med sitt fredspris, när USA idkade demokrati (bomb) – export till Afghanistan. Efter dessa fredpris brukar de förtryckta bli de nya förtryckarna i maktens boning, när vreden tar sig nya uttryck. De röda khmererna och islamiska statens krigare kan tävla i brott mot mänskligheten. IS lär väl snart stå som förslag till årets fredspris, efter ledarnas exklusiva resa till Oslo.

Nu är den gamle Kissinger, som under större delen av sina 99 år varit i Rockefellers tjänst, orolig för hur folkets protester mot sina ledares lock down åtgärder under pandemin skall stoppa deras agendor, där de rika blir rikare eftersom de fattiga blir fattigare.
Hans råd är mera överstatlighet!

Vilket gör att folkets ledare hamnar i bryderi, när medborgare går samman och protesterar mot ett vaccin, som nu mer stjälper än hjälper mot mutationer från Covid-19.
https://nyadagbladet.se/utrikes/henry-kissinger-den-liberala-varldsordningen-ar-hotad/
Kanske folkets protester är en bumerangeffekt som inte fanns med i beräkningen, när Covid -19 pandemin planerades?

Under ”Event 201” en simuleringsövning, som ägde rum den 18 oktober 2019 fick deltagande världsledare reda på att totalitär övervakning var absolut nödvändig för att kontrollera pandemier. Strax efter deklarerade WHO Covid-19 som en pandemi. Jag behöver knappast påpeka att värdar var World Economic Forum med John Hopkins centret för global hälsa. Margareta Skanze, journalist med 20 år på SR har kartlagt denna pandemibakgrund. https://newsvoice.se/2022/01/event-201-totalitar-overvakning-nodvandig/

Lastbilsprotesten ”Freedom Convoy” i Kanada, riktades mot oskäliga bränslepriser och mot premiärminister Justin Trudeaus drakoniska restriktioner. Protesten samlade stora folkmassor utanför parlamentet i Ottawa under lördagen (29 januari) som krävde att man tar bort vaccinmandaten i landet. Trudeau fann det bäst att ta till flykten.
Glädjande är att protester som pågår i hela västvärlden, där människor oavsett ålder och politisk tillhörighet, ser igenom maktens förklädnad i omsorg om sin befolkning.

Överstatlighet är vad som finns bakom politikers ord om att skydda sin befolkning från ett virus, när det i stället handlar om att skydda sig själva och sina uppdragsgivare från demokrati, folkstyre.

Bilderbergarna och Trilaterala Kommissionen banar väg för NWO

Olle Ljungbeck fortsätter oförtrutet sin kamp för nationalstatens bevarande, genom både praktisk handling och avslöjande inlägg på olika forum. Denna gång handlar det om Annie Lööfs förrädiska handlingar vars drivmedel endast är storhetsvansinne.
…………………………………………………………………………………………………
Annie Lööf en fara för Sverige
Nu framstår Annie Lööfs många uttalanden och åsikter i ett klarare men mycket olycksbådande ljus.
För några veckor sedan hade jag i en av mina artiklar också med några funderingar kring Annie Lööf. Jag menade att hennes å ena sidan påstådda humanistiska åsikter knappast kunde vara förenliga med att ha Margret Thatcher som idol. Detta plus hennes förslag att Sverige kan ta emot 35-40 miljoner ”flyktingar” får genom avslöjandet om hennes medlemskap i Trilaterala Kommissionen också sin förklaring. Men en högst skrämmande sådan.

Belysande, men också ansvarslöst från medlemmar i sjuklövern är vad jag fick höra när jag i dag (29/9) stod på Stortorget i Gävle med bild av mitt plakat.

Bland många andra, som tog del av det, och bytte såväl positiva som negativa åsikter med mig var bl a en synnerligen hängiven Annie Lööf anhängare och Centerpartist. När jag tog upp frågan om vad han tyckte om Annie Lööfs medlemskap i en antidemokratisk organisation som Trilaterala Kommissionen skrattade han och sa med en underton – som om detta skulle befria Lööf från ansvar; ”Ja men (han menade höjdarna inom sjuklövern) i den organisationen är ju flertalet av dessa med!

Han inte endast förminskar Lööfs ansvar med hänvisning till att också andra är med utan finner det inte alls upprörande och oförsvarligt att landets ledande politiker sympatiserar med en rörelse som inte står kommunismen, eller nazismen efter i form av folk- och demokratiförakt! 

 Trilaterala Kommissionen, en antidemokratisk rörelse
Trilaterala Kommissionens främsta syfte är att ”avväpna” folken alla organisatoriska vapen för att därmed kunna behärska dem. Tänk er tillbaka till tiden för sent 18-hundratal före demokratins genombrott. Inte nog med att politiska organisationer var förbjudna. Samma gällde fackföreningar, konsumtionsföreningar etc etc. Ja alla försök från medborgarna att genom att organisera sig få mer makt och inflytande förhindrades, ofta genom våld.
Det räcker med att nämna ett namn av de som bildade Trilatala Kommissionen – Henry Kissinger. Fd utrikesminister i USA. Han var den egentliga hjärnan och anstiftaren bakom störtandet av Chiles folkvalde president. Oavsett vilken politisk åsikt Allende stod bakom så var störtandet av honom och hans regim i strid med internationell lag. Till detta kan läggas att ett antal av USA.s främsta advokater/jurister har i bokform bevisat att Henry Kissinger låg bakom.
Makten skall långt bort från folket
De som grundade och nu är medlemmar i Trilaterala Kommissionen är inte demokrater. Detta tyder rörelsens tydliga målsättning på.
Deras globaliseringssträvanden har som främsta mål att slå ut nationalstaten (som är enda garanten för demokrati) och därmed förflytta makten så långt som möjligt från folket.
Skenbara val skall hålla kvar medborgarna i tron att de fortfarande har kvar demokratin och därmed inflytande. Hur det förhåller sig med detta ser vi ju redan genom EU där mer än 75 procent av exempelvis Sveriges lagar stiftas i Bryssel. Någon påverkansmöjlighet finns inte för de enskilda ländernas del eller som i Sveriges fall vars befolkning knappast motsvarar 5 procent av EU.s.
Denna låtsasdemokrati kommer om sådana som Trilaterala Kommissionens medlemmar får inflytande att följas av förbud av politiska-, fackliga-, konsument-organisationer etc som kan stärka medborgarnas makt och inflytande.
Migrationen bästa medlet för samhällskollaps
 När därför Annie Lööf talar om att en invandring på ca 40 miljoner skulle vara möjlig är hennes avsikt att genom samhällets kollaps slå ut nationalstaten och överlämna makten åt ickedemokrater.
Med andra ord skapa en totalitär jättestat som närmast kan liknas vid ett myr- eller termitsamhälle. Ett sådant samhälle skall inte tjäna folken utan globaliserings- och monetära sådana. Tanken är att medlemmarna skall träffas i en informell miljö utan insyn från media. Syftet är vidare att bakom kulisserna påverka och därmed styra de beslut som regeringarna tar.
Hur en svensk partiledare som därtill aspirerar på såväl minister som statsministerpost överhuvudtaget kan ingå i en sådan organisation är inte endast kusligt och vidrigt utan också så långt ifrån demokrati man kan komma. I sin omogna tro på att hon tillhör en elit (för ett hyfsat gymnasiebetygs skull) tror hon sig kallad att tillsammans med en grupp misantroper vara kallad att leda världen. Hennes medlemskap kan inte enbart förklaras som förhöjd självkänsla utan snarare som ett tecken på en personlighetsstörning som kallas Storhetsvansinne.
Birger Schlaug avslöjar, MSM blundar
Birger Schlaug som avslöjat Annie Lööfs fruktansvärda (inte masmedia eller public service) förräderi betonar också detta. Men kan ett parti som säger sig stå moraliskt högt över Sverigedemokraterna överhuvudtaget ha kvar en individ som partiledare vilken i praktiken vill slå ut demokratin och folkrätten.
Jag bifogar bilden av texten på det plakat jag demonstrerade med på Stortorget i Gävle i dag 29/9.

sdr

 Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle, som komplementterar inlägget med detta brev.