Kategoriarkiv: Jan Ivarson

“Skatter för annat än det sägs gå till”

En invandrarfamilj med 9 barn får 78.000 netto i bidrag varje månad – i bidragsparadiset!
Magdalena Andersson försöker med känslosamma utspel förklara att skattehöjningar behövs för att klara välfärden. Hon ljuger som skam på torra land

I detta gedigna och läsvärda inlägg, förklarar Jan Ivarson vad som orsakar ständiga skattehöjningar. Det handlar om SKATTER FÖR ANNAT ÄN DE SÄGS GÅ TILL.

Bildresultat för flyktingkrisen 2015

“(S) vill höja skatter för att rädda välfärden. Vi hör sådant varje år. 

Välfärden är samlingsnamn för främst sjukvård, skola, äldrevård och barnomsorg

Fråga dig varför skatter behöver höjas varje valperiod, just för dessa områden. Av en vanlig knegares lönekostnad går redan bortåt två tredjedelar till olika skatter. Energiskatter och avgifter höjs årligen. Ju högre skatter vi har, ju mer tycks de behöva höjas. Målet verkar vara att alla inkomster skall fördelas av politiker. De prioriterar grupper som ger dem röster.

Hur det går för landet i sin helhet har mindre betydelse. Därför sjunker kunskapsnivån och BNP per capita, år efter år. Många röstar på partier för att få det så här. De övertygas om löften som sällan hålls. Så kan det bli när väljare kan lägga sin röst på ett parti för att partiledaren är trevlig och har snygga kläder.

Förklaring är att pengar används till annat, som försörjning av en växande svåranställbar befolkning, för galopperande brottslighet och usel skola med elever som inte kan landets språk.

En okunnig energipolitik förvärrar situationen. Det vill få politiker vidgå. De försöker övertyga att landets folkökning är lönsam. Ändå har infrastruktur och försvar eftersatts trots kraftigt ökad befolkning, eller rättare, just därför. Man kan tycka att skatter bör kunna minska i ett land som påstås gå bra, men i Sverige är det omvänt. Då är det kanske tur att BNP per capita inte ökar.

Svenskar föder inte fler barn än att befolkningen skulle vara nästan konstant eller minska något. Ändå har den ökat med 25 % på några få årtionden och med den arbetslöshet och brottslighet. De som jobbar någon timme i månaden eller i subventionerad anställning, redovisas inte som arbetslösa för att försköna verkligheten. Folkökningen har skett med delvis så okontrollerat inflöde av oidentifierade personer med osäker ålder, att regeringen inte vill ha någon folkräkning! Förvisso ingen lätt uppgift när man inte vet vilka som är i landet. Skrifter av denna typ vill regering förbjuda. 

Regeringen tycker det räcker att ha koll på svenskar som betalar skatt. I bästa fall är befolkningen inte så stor som bidragen antyder. Många har flera identiteter och en del lever i utlandet där de får mer för sina svenska bidrag. Påhittade personer vägs delvis upp av helt okända som lever i Sverige på svartjobb och brott. De har rätt till vård för låg avgift utan identitet. Svenska pensionärer som slitit ett liv i låglöneyrken får avstå från tandläkarbesök och annat för att ha råd att hämta ut sin medicin. Förvånande många röstar för att få det så. Det visar hur indoktrinerade de blivit.

Här följer en sammanfattning av två artiklar i nättidningarna newsvoice.se och detgodasamhallet.com. I den senare skriver socionomen Birgitta Sparf om en migrantfamilj som visar vart en del av skatterna går. Familjen har fått ut 78.000 kr netto per månad, helt enligt regelverken för bostad och uppehälle, sedan ett ankarbarn fick hit övriga familjen som kunnat leva i sitt hemland. Vår regering anser att svenska barn skall förenas med sina familjer, men utländska familjer skall förenas med sitt barn om det är i Sverige. Här erbjuds de arbetsfri försörjning, vård och gratis bostad med förtur.

Familjen med nio barn fick bidragen från dag ett, sedan ankarbarnet fått hit övriga familjen. En skärgårdskommun söder om Stockholm hyr en villa åt familjen för 35.000 kr per månad vartill kommer olika bidrag om tillsammans 78.000 kr. Att ankarbarnet skulle återvända till sin familj där den kunnat leva, är inget alternativ för vår regering. För att få ut så mycket pengar som bidragen genom arbete efter skatt, behövs två överläkarlöner skriver Sparf i Newsvoice. 

Det bisarra bidragsflödet är skapat av våra politiker som många har röstat på. En invandrad familj med nio barn anses ha ekonomiskt behov motsvarande två överläkarlöner efter skatt. Pengar tillhandahålls arbetsfritt och utan studieskulder för läkarutbildning, om vi kan tro Sparf och andra. Folk i bidragsindustrin brukar förnekar dessa berättelsers sanningshalt. Bidragen är svåranalyserade med krångliga regler. Politiker vill inte förklara av rädsla för att det kan uppröra väljarna. Läs gärna artiklarna på nätet.

Visst kan man förstå att folk i andra länder väljer att resa över halva jorden för att komma till Sverige. Att asyl skall sökas i närmaste land är inget som regeringen bryr sig om, i strävan att fylla på med bidragsbehövande väljare. Därför ropar (S) på mer skatt för välfärden i förhoppning om att få vara kvar vid köttgrytorna med nysvenskars röster.

Inte sällan påstår någon att Sverige inte skulle klara sig utan invandrare. Det är bluff eller okunskap. Inte inom något yrke har massinvandringen från utomeuropeiska länder tillfört så många yrkesmän som gruppen invandrare behöver. Svenskar får stötta upp med hjälp av yrkesutbildade personer från främst östeuropeiska länder, som läkare och byggarbetare. Under en tid har vi haft råd att attrahera läkare från östeuropa. Med fallande krona och ekonomisk uppgång i östeuropeiska länder blir det svårt. I framtiden kan svenskar få söka enkla jobb i länder som Polen och Ungern.

Ett annat sätt är att välfärden ges de resurser den behöver, som vi kunde innan massinvandringen. Partier går till val på ökad skatt för att finansiera deras migrationspolitik. Det har de hittills inte behövt. Svenskar har låtit sig luras i val efter val. Det är en farlig utveckling. 

Frankrike har liksom Sverige stor invandrad befolkning. Höga franska militärer har nyligen varnat för framtida inbördeskrig på grund av folkutbyte, tilltagande brottslighet och områden där inga fransmän vågar vistas. Likheter med Sverige är skrämmande. Här har mord blivit dagliga nyheter och svenskar flyttar från invandrartäta områden. 

Jan Ivarson Politiskt obunden”

———————————————————————————————-

Den humanitära stormakten skapades av karriär hungriga politiker, som offrar sitt folk för fortsatt karriär, efter sina politiska bedrifter. EU, FN och bankmaffian lockar de giriga som sällan är rotade varken i klokskap från arbetsliv eller i djupare kunskap från akademi, som nu också har eroderats av vänsterns framgångsrika wokerasism.

S-politiker börjar tvivla på förmögenhetsskatt, tänk om de också kunde tvivla på den humanitära stormakten… https://www.tn.se/naringsliv/s-topp-vill-stoppa-formogenhetsskatt-skatter-pa-rika-ar-meningslosa/

“MARKNADSKAFFE OCH MARKNADSHYROR

Av Jan Ivarson

“Likt många pensionärer läser min fru och jag reklamblad om veckans erbjudande. Som typisk pensionär letar jag efter extrapris på kaffe. Jag föredrar Arvid Nordqvist Franskrost även om det har bland marknadens högsta pris. Å andra sidan är priset ärligt för ett paket innehåller 500 g. Flera andra märken har bara 450 g som gör innehållet 11 % dyrare.

Per Gudmundson har en ledare på tidningen Bulletin.se (tillgänglig på nätet) som handlar om marknadshyror. Han tycker marknadshyra är ett intressant ord. I resten av världen säger man hyra, kort och gott. Ingen talar om marknadsbilar, marknadsbröd eller marknadskaffe. Gudmundson menar att prefixet marknad är ett socialistiskt skrämselord.

Nyligen presenterades utredningen ”Fri hyressättning vid nyproduktion”.

Den väcker både oro och diskussioner. Många anser att hyror måste få sättas som priser på andra produkter. Hyresbegränsning är planhushållning som alltid leder till bister. Därför är det brist på bostäder, men det finns fler orsakar, som svag betalförmåga hos en växande del av befolkningen. Politiker har ökat landets invånare med en fjärdedel på ett par årtionden.

Bildresultat för massinvandring
“Mångkultur fungerar inte” konstaterade Angela Merkel under 2015 på CDU:s partikongress, men insikt och därefter politisk handling går sällan ihop. https://omni.se/merkel-mangkultur-ar-en-stor-villfarelse/a/1e84cd53-4947-4e15-83ac-228e98d9bfc0

De flesta av dem har för låg betalförmåga för nybyggda bostäder med den standard vi vant oss vid. Ett sätt är att vi närmar oss standardnivån i länder många kommit från, med lackade betonggolv och minimal inredning. Stora familjer kan inte räkna med var sitt rum. Svensk medelklass kommer inte ha råd med ökade skatter för att bidra till andras hyreskostnader. Jämför med DDR och bilen Trabant. Bilen såldes till pris som några duktiga arbetare skulle kunna köpa efter att ha stått åratal i kö. Till slut fick hela produktionen läggas ner. 

Svensk bostadspolitik har liksom Trabant körts in i en återvändsgata som kräver långvariga konvulsioner att ta sig ur. Det är onekligen sämsta möjliga tillfälle för hyresgästerna att införa marknadshyror, när det är bostadsbrist. Det hade varit enklare om vi haft bostadsöverskott. Socialister tänker inte på det när de inför regleringar. 

Hyresrabatten har länge behövt att ersättas. Det sker minst smärtsamt genom att börja med en del av nyproduktionen. Allmännyttan kan ju fortsätta med ofria priser baserat på byggkostnaden, möjligen justerade för lägets attraktivitet. Hyror i befintligt bestånd berörs inte, så att befintliga hyresgäster har råd att bo kvar på sin hemort.

Socialister bör förklara om de tycker att en lägenhet i ett attraktivt område skall få ha högre hyra än en som kostar lika mycket att bygga i ett mindre attraktivt område och som kanske har större underhållsbehov. 

Nu känner jag för en kopp kaffe från Arvid Nordqvist.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

Patent är en del av bolags intäkter

Av Jan Ivarson

“Det har diskuterats huruvida bolag skall fråntas sina patentintäkter  Patent är del av bolags intäkter, icke att förglömma.

Många läsare på insändarsidor tar upp en viktig fråga, huruvida bolag skall fråntas sina patentintäkter då behovet av deras produkt, som livsviktigt vaccin, blir globalt. Liknande synpunkter hörs från flera länder. Patentavgifter är till för att finansiera bolags risker för framtagande av nya produkter.

Patent är en handelsvara. Henry Woodward tog 1875 patent på en variant av glödlampa; patentet köptes senare av Thomas Edison. (Wikipedia)

Det behövs internationella riktlinjer för en så viktig fråga som om en patenträtt skall upphävas. Företag måste veta vad som gäller, annars riskerar vi gå miste om utveckling av nya produkter. Det kostar mycket att ta fram nya produkter och många blir det inget av. Frågan är om en nation har rätt att lova företag i andra länder att kopiera ett företags produkter utan ersättning. Marknaden måste veta vad som gäller, inte bara för läkemedel, utan för alla produkter som bilar och bostadsmoduler som det plötsligt kan uppstå behov av vid katastrofer.

Ett land kan ha bidragit till ett förtags utvecklingskostnader och företaget kan ha fått ansenliga inkomster genom försäljning på hemmamarknaden och till andra industriländer, som gett goda patentintäkter. Då kan man tycka det rimligt att utvecklingsländer får  tillgång till produkten för sin befolkning genom egen tillverkning av kopierat recept. Fråga är om det skall ske utan eller med reducerade patentintäkter. Man kan anse att landet som vill ge bort patenträtten, bör ersätta patentinnehavaren med hela eller delar av avgiften. 

Patent är viktiga frågor som behöver klara riktlinjer så företagen vet vad som gäller, så de inte hamnar i en situation liknade den då en partiledare köpte ett gammalt hus.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

———————————————————————————————

Patent (av latinli’tterae pate’ntes, öppna brev) är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att hindra andra från att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning.
Patent är i europeisk rätt avsedda att skydda uppfinningar som innebär en tidigare okänd lösning av ett tekniskt problem, medan patent i USA också kan ges på annat än tekniska uppfinningar, till exempel affärsmetoder.
För att patent ska beviljas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar.[1] Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik och inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.

Läkemedel som forskas fram brukar patenteras för att säkra läkemedelsföretagens inkomster för att kunna täcka kostnader som gick åt vid framforskning av läkemedlet, och andra utgifter. Efter ett visst antal år går patentet ut och då kan billigare, generiska, preparat börja säljas.

Ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år. (Wikipedia).

Avvecklarna av kärnkraft, utvecklar den i Estland

BRA FÖR ANDRA, DÅLIGT FÖR OSS, skriver Jan Ivarson i detta inlägg.

“Vad annat kan man vänta sig av våra rikspolitiker?

Bildresultat för Kärnkraftverk

De är i full färd med att avveckla fungerande kärnkraftverk i Sverige, men låter det statsägda bolaget Vattenfall bygga nytt kärnkraftverk i Estland. 

Jo, det är sant. Statsmediabolaget svt Nyheter skriver att Vattenfall skall hjälpa Estland att bygga små kärnkraftverk. Om allt går bra kan verken vara på plats om 10 år. Om vi skall tro våra politiker är det en prestation som de ansett vara omöjlig i Sverige. Under tiden kommer vi få högre elpriser och brist som kan leda till nerstängning. 

Vem vet, kanske Sverige bidrar med humanitärt bistånd till investeringen?

Det kan ske med höjd elskatt för att minska koldioxidutsläppen från ett grannland. Och kanske behövs mer fastighetsskatt för att säkra välfärden, när andra skattepengar ges bort. Vansinnespolitiken sprider sig som ringar på vattnet över Östersjön.

Miljöminister Isabella Lövin hänvisar till näringsminister Ibrahim Baylan och han i sin tur till Vattenfall. Katten på råttan och råttan på repet, och TV har visat att råttor blir fler och fler i utsatta områden.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vattenfall-bygger-nya-karnkraftverk-i-estland?fbclid=IwAR149QfPVGT5xTmYrr8kwAiYG3JSPOiWstcXBrg20wKkkTcZftS4Q9KtD6M

Samhalls förändrade affärsidé är politiskt korrekt

Om Samhalls förändrade affärsidé, som är politiskt korrekt skriver Jan Ivarson i detta inlägg. Där förtur ges till språksvaga tidigareanlända, för att frisera invandrares arbetslöshetsstatistik.

https://da.se/2021/04/unga-slas-ut-platsar-inte-pa-samhall/

Bildresultat för Samhall

Samhall AB startades 1980 i syfte att med statligt stöd ge arbete åt personer med handikapp. Företaget byggde verkstäder för tillverkning av enklare produkter för att ge meningsfulla arbeten under en tid för rehabilitering, eller för resten av arbetslivet, åt svenskar som stod utanför arbetsmarknaden.

Bolaget finns nu på ca 200 orter och omsätter drygt nio miljarder kronor, varav ca hälften är statligt bidrag. På städmarknaden konkurrerar Samhall med privata städbolag. Verksamheten döljer arbetslöshet genom att bristande kunskaper i svenska betraktas som handikapp. Det anses vara politiskt korrekt. Samhalls behov av arbetskraft tillgodoses därmed delvis med folk från andra världsdelar, inte bara för fysiskt arbete, utan även för tolkning får man anta. Det främjar knappast inlärning av svenska.

Bolagets sysselsättning av språksvaga personer är i linje med regeringens politik för folkutbyte. Svaga svenskar riskerar få stå tillbaka för förskönade statistik över arbetslösheten. Privata städbolag och skattebetalarna är förlorare.

Vårt språk utökas med ord för att försköna verkligheten. Ordet språksvaga som jag använt här, liksom tidigareanländ, är exempel på förskönande nyord jag stött på under året. 

Ett tredje nyord är årsrika. Det fann jag i en artikel där kostchefen i Gislaveds kommun Eva Kullenberg (L) inte tycker att gamla skall få dricka läsk till vardags. Hon menar att det tillför ingen kvalitet och de gamla måste lära sig att skilja på vardag och fest. 

Kullenberg (L) anser att politikerrika (mitt nyord) skall bestämma vad årsrika skall äta!

https://detgodasamhallet.com/2021/04/25/bitte-assarmo-jag-hoppas-att-gislaveds-kostchef-blir-behandlad-lika-illa-nar-hon-blir-gammal/

Jan Ivarson Politiskt obunden”

Är inkomstbaserade priser framtiden för den Humanitära stormaktens överlevnad?

Denna fråga ställer sig här Jan Ivarson, politiskt obunden, i detta inlägg.

”Det var länge sedan jag med ironi föreslog inkomstbaserade priser. Vi har dem redan sedan lång tid tillbaka. Kyrkoskatten är exempel. Den kallas ju ärligt för skatt och inte för avgift. Pensionen är annat exempel. Den som inte betalat får nästan lika mycket som många som betalat hela livet. Så är det när samhället tillhandahåller tjänster.

Det ligger nära till hands för politiker att införa inkomstrelaterade priser för alla varor och tjänster. Politiker behöver förstärkningar för stora behov, inte bara i Sverige, utan för EU:s och övriga världens behov. Metoden ligger en bit in framtiden i avvaktan på att det penninglösa samhället blivit infört.

El produceras både av statliga och privata bolag men är i praktiken ett monopol. Därmed ligger det nära till hands att tillämpa skattemodellen, inkomstbaserat pris för elkonsumtion. Nu har elpriset blivit högt även i USA. I Kalifornien funderar man på att införa inkomstbaserade elpriser. Sverige brukar ligga något efter, men vi kan förvänta oss något liknande här genom ständigt behov av ökad beskattning.

När principen införts för en vara kommer den sprida sig och underlättas av ett kontantlöst samhälle. Betalkort förses med en betalfaktor som räknar om varupriserna beroende på inkomst. Uppräknat pris blir skatt till världsvälfärden. Vi får en diskret variant av höjd marginalskatt på alla varor och tjänster.

En ny myndighet med inkvoterad personal med rätt värdegrund tillsätts för att bestämma svenskars betalkonstanter. De(n) laddas ner på ditt betalkort för att automatiskt räkna upp varupriser rättvist i kassan enligt din betalförmåga.

Bildresultat för betalkort

Metoden ger enkelt sätt för politiker att årligen justera upp betalkonstanterna. För att visa exempel på fungerande demokrati  kan vi förvänta oss politiska strider mellan partierna om det bara skall finnas en betalkonstant per person eller flera för olika varugrupper beroende på miljöpåverkan. Allt skall med!”

—————————————————————————————————–

När nya skatter väl har införts då finns inget återtåg. Det är som att korsa floden Rubicon. Ni minns väl när momsen infördes 1969 av Gunnar Sträng, då lovade han att den skulle tas bort längre fram….

Ps. Att korsa Rubicon har blivit ett uttryck för att man stålsätter sig och inte ämnar eller kan vända om. Floden var under Romarriket gränsflod mellan den romerska provinsen Gallia Cisalpina och Italien, som utgjorde rikets hjärtpunkt. Julius Caesar korsade floden medvetet år 49 f.Kr., och startade därigenom inbördeskrig. Ds.

Karriärguide: Caesars nio råd för att nå toppen | varldenshistoria.se

Långsam, omärklig försäljning av gamlas hus

En dagsaktuell och träffande krönika kommer här från Jan Ivarsson.

“LÅNGSAM, OMÄRKLIG  FÖRSÄLJNING

Någon gång har du kanske haft svårt att bestämma dig, likt den gamle mannen som hamnat i tvist med en politiker om försäljning av sin fastighet.

Förmodligen hade han en tid grunnat på att sälja huset. Det var ju i behov av underhåll som han inte längre orkade med. Men när det gick upp för honom att nye ägaren skulle såga ner träd och bygga om huset, ändrade han sig. Såga ner träd på skogsfastigheten, så hemskt, och kanske måla på tapeterna som han satt upp för bara några år sedan.

Då kan långsam försäljning vara ett alternativ genom att låta en bank successivt ta över med annuitetslån, medan man bor kvar. Det märks inte att fastigheten övergår i andra händer. Formellt sker ju ingen försäljning vid belåning. Då kan det väl inte vara omoraliskt, skall vi lära oss tänka. Den gamle kan göra sig av med huset och ändå bo kvar eller hyra ut det, nästan som ett kinderägg, och utan att de närmaste vet något innan ägaren gått till de sälla jaktmarkerna. Det är den nya moral som förkunnas av TV-kanaler – vår tids kyrkor. Gamla villaägare får lära sig att det är en välgärning att i tysthet ge bort sin egendom och inte belasta rättssystemet med arvstvister. De bör också känna ansvar för att barnfamiljer från hela världen får bostad.

Tur att TV-kanaler har ersatt gamla kyrkbackar så folk får veta det senaste. Där förkunnas en ny moral i en ny tid, utan att störande  proklamera att det inte är omoraliskt att göra barnen arvlösa. I vår tid skall man belåna sin egendom och resa upp pengarna utomlands så de inte årligen beskattas. Fastighetsavgifter bidrar till migrationspolitiken när äldres fastigheter går till nysvenskar som får hyran betald av kommunen.

Förr i tiden var det en dygd för både låntagare och bank att småhusägare betalade av lånen så att de blev skuldfria på äldre dagar och kunde bo kvar med pension. I det it-moderna (nyord för postmoderna) samhället uppmanas vi att fortsätta att låna eller följa politikers råd om att äldre bör byta till mindre bostad. Goda svenskar förväntas visa hänsyn till barnfamiljer och inte kräva att bo kvar i sina hus på äldre dagar. Kommuner behöver ständigt bostäder för stora nysvenska familjer med förtur till bostad. 

Tyvärr är små bostäder ofta dyrare än vad en gammal villa med underhållsbehov kan inbringa efter skatt. Då har långsam försäljning genom annuitetslån blivit ett alternativ. Dessa framställs nästan dagligen i media som en moralisk åtgärd för att förbättra livet för både gamla och deras deras barn. Tillsammans kan de uppleva en fin utlandsresa på kredit med annuitetslån. Kredit för mig, debet för andra, är tidens lösen. Moralen i gamla folkskolans sedelärande tidning Lyckoslanten med flickorna Spara och Slösa är hopplöst passé.

Bildresultat för kreditinstitut

Med annuitetslån kommer en stor del av fastighetsbeståndet tas över av kreditinstitut. Dessa har obegränsad tillgång på kapital genom lån till nollränta eller lägre ränta än småhusägare. Kreditinstitut kan bli landets största ägare av småhus. Då kan de annonsera i TV:

Bli förmånskund i Banken du också! 

Vi förmedlar överlåtelser av hus med annuitetslån och slipp mäklararvode. Vår styrelse är moraliskt kvoterad med hänsyn till hudfärg och sexuell läggning. Några av dem bor på Malta för att säkra internationella kontakter. Få förtur till ett annuitetshus med förmånliga lån livet ut. Vi tar samhällsansvar genom att en del småhus går till kommuner för bostäder åt anvisade nysvenskar. 

Annuity for good life!

Jan Ivarsson politiskt obunden”

Rättvisare förmånsbeskattning

Satiriska tankar om biverkningar av coronapandemin kommer här från Jan Ivarsson, politiskt obunden, men kom ihåg att verkligheten alltid överträffar dikten, när det handlar om regeringens kreativitet gällande nya skattebaser.

“Nu tycker regeringen att de som tar bilen till sjukhuset för att arbeta i coronatider skall slippa skatt om arbetsgivaren betalar p-avgiften. Generöst! När pandemin är över blir det förstås rättning mittåt!

Bildresultat för p-avgift Lycekil
Bildkälla: Lycekilsposten.se

Vintertid finns det många gratis p-platser i småstäder som Lysekil. Vid besök på biblioteket, systembolaget eller kommunhuset kan man komma undan p-avgift. Här finns således en marknad att beskatta. Kommunen tillhandahåller gratis parkering, en förmån som bör kunna beskattas likt andra. Man kan ju se det som att kommunen genom att inte ta ut p-avgifter subventionerar besökarna, både de som arbetar i kommunhuset och de som besöker det och företag.

En industridirektör frågade vad fan han fick för pengarna han betalat i skatt. En förmån han sannolikt hade, var inte bara fri p-plats på industriområdet, utan förmodligen även chaufför som inte bara körde bilen, utan såg till att en var tvättad och i fint skick. Således en betydande löneförmån som ännu undgår beskattning. Kanske finns en och annan hög politiker med motsvarande förmåner. 

Så har vi de stora gratis p-platserna som köpcentra erbjuder besökande gräsrötter. Skälen för att dessa vardagsförmåner ännu inte beskattas i rättvisans namn, med vederbörliga undantag för nysvenskar, asylsökare och papperslösa, är svårigheter att identifiera förmånstagarna. I avvaktan på allmän rapportering till staten om bilars rörelser med GPS-övervakning och automatiska böter för fortkörning, kan man inleda mjukt med schablonbeskattningar. Man börjar med den stora massan bilåkare, vanliga knegare. Affärer med egen parkering åläggs en procentuell avgift på alla köp. På så sätt kan man övertyga många kunder om att de inte behöver betala.

I likhet med beskattning av fri parkering bör nästa steg omfatta alla som har tillgång till kommunala färdsätt som Klass 1 – Tunnelbana, med högst skatt, och Klass 2 – enbart buss eller båt. De slipper ju kostnader för egen bil och båt(!) och bör därför förmånsbeskattas i relation till områdets p-avgifter. Skatten kan lanseras som en rättvis satsning som gynnar glesbygder utan spårbunden lokaltrafik och bussar.”

————————————————————————————–

Kom ihåg att regeringens förmåner alltid har en baksida om du har landet som hemvist.

https://www.fplus.se/regeringen-vill-ater-slopa-skatt-pa-fri-parkering/a/EpjpP2?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgo

När beskattning är på tapeten, så läs SD:s glädjande protest mot EU:s gigantiska stödpaket till länder med osund ekonomi. Sverige skall inte vara EU:s bankomat!

“……….För någonstans måste det bli ett stopp. De akuta reformerna som behövs i Sverige är oräkneliga, liksom behovet av sanering av statsfinanserna hos de ständigt åter­kommande mottagarländerna. Det är sant att åsikterna om EU går isär, men på den här punkten borde vi kunna enas. Sverige kan inte fortsätta vara bankomaten i EU.” https://www.svd.se/sverige-kan-inte-vara-bankomaten-i-eu

Svenskt stöd till Sydeuropa och Euron

Tänk vad Covid-19 pandemin underlättat för korrupta politiker, som nu framstår som ansvarstagande. Om någon tror att det var coronan som tvingade fram EU: enorma lån- och bidragspaket på 750 miljarder euro, så tänk om!
Här berättar Jan Ivarson att det var fru Merkel, som ville rädda Deutsche Bank, som hade lånat ut gigantiska summor till främst Italien och Grekland. Nu får vi och kommande generationer slita häcken av oss, medan bidragstagarna i syd kan fortsätta med sin siesta, tidig pensionsålder och fifflandet med skatten.

Bildresultat för deutsche bank merkel

Löfvens pandemilag är nu verklighet, med syfte att runda riksdagen. Nu gäller det att se upp så inte vänsterns solidaritet skördar nya framgångar.

——————————————————————————————————–

“Regeringen Löfven vill skuldsätta svenskar i generationer med gigantiska bidrag och borgensåtagande till sydeuropeiska länder som Spanien, Italien och Grekland. Dessa länder har lägre skattetryck och pensionsålder än svenskar!

Miljarder kommer göda banker, korruption och maffia. Det rimliga är att Sydeuropa anpassar sig till vårt skattetryck. Denna Löfvenska skuldsättning kommer att svida hos svenskar på ett sätt nu levande inte varit med om. 

Under stor tystnad, liksom då politiker bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt, har statsministern lovat EU att bidra med gigantiska bidrag och skuldförbindelser som sträcker sig långt fram i nästa generation.

Löftet underlättas politiskt av att lånen skall börja betalas av under framtida valperioder. Då har våra svenskfientliga politiker dragit sig tillbaka till välbetalda reträttplatser eller fått månadspension som arbetstagares årspension.

Den gigantiska skuldsättningen med överföringar från svenskar till EU-länder borde diskuteras i riksdagen och i pressen, men svensk press och TV är statssubventionerade och håller tand för tungan. Främst de som läser fria media känner till vad som väntar.

Orsak till att det blivit så här beror på att bl.a. tyska banker lånat ut miljarder euro till sydeuropa. Merkel har insett att tyska banker kan gå omkull om inte främst Italiens ekonomi räddas och även andra låntagares.

Projektet har lanserats som behov av att stötta Europa på grund av coronaepidemin.
Die dumme Schweden ställer upp, trots att vi inte har euro, men däremot stor arbetslöshet och växande lågutbildad befolkning. När den vuxit än mer, skall lånen betalas!
Samtidigt planerar regering att underlätta för ökad asylinvandring.

Inget ont utan något gott, har det sagts. Kanske blir skuldsättning och misär det som begränsar intresset för Sverige som invandringsland.

Beslut om stödpaket skall tas av riksdagen någon gång under nästa år. Teoretiskt finns det möjlighet att stoppa eländet med massiva protester. Det är tragiskt att än en gång se att landets politiker ger bort vår välfärd. Man kan undra om de är dumma eller korrumperade med löfte om bra jobb i Deutsche Bundesbank.

Du kan se mer på Youtube ”Magnus Stenholm om de ekonomiska stödpaketen till EU”.

Nu skall vi hjälpa EU, som vid vårt inträde i unionen framställdes vara till nytta för oss. 
Sverige, som välståndsland spelas bort av våra politiker.

Jan Ivarson, politiskt obunden.”

Bildresultat för spelbord kasino
Här satsas det på EU, FN, Sida, migrationen, public service, statsmedia, serverhallar mm, men förlusten är stor. Men det märker inte storspelaren Löfven för han ökar bara tvångsbeskattningen av folket och satsar på nytt.

Vindkraft i blåsväder eller gränslös dårskap

Årets första inlägg av Jan Ivarson, politisk obunden, som konstaterar att dårskap har inga gränser

Vindkraft fungerar bara då det blåser. Däremellan täcker i första hand vattenkraft upp. Vattenkraftens effekt är reglerbar och kan anpassas till hur det blåser. Kärnkraft är bra basenergi men gillar inte stora variationer i leveranserna, men vi närmar oss gränsen då vindkraften blir större än vad vattenkraften kan justera för. Kol- och oljeeldade kraftverk får träda in med import från Europa.

Bildresultat för vindkraft

Det är inte bara så att vindkraften är subventionerad. Den gör basproduktion som vattenkraft mindre lönsam genom att vattenkraften får sälja mindre eller inget alls då det blåser. Det ger mindre pengar till laxtrappor och EU tycker inte att vattenkraft är hållbar. Vi skall kanske bara ha el när det blåser.

Som lök på laxen har regeringen bestämt att globala elkonsumenter som Googels serverhallar med få anställda i Sverige bara behöver betala 0,5 öre /kWh el.

Bildresultat för  mutor
Effektiva mutor med billig el, kan ge Löfven lönsam censur…..

De flesta små kunder som hushåll beläggs med 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms), mer än själva produktionspriset, liksom för bensin och diesel. Nu hotas landets södra delar av elbrist både på grund av bristande produktion och otillräcklig lednings kapacitet.

Våra regeringar har fått till vana att försämra för sitt folk och subventionera andra. Vi känner igen mönstret. Svenskar beskattas hårt medan utlänningar får stora fördelar.

Varför röstar svenskar på sådana politiker?

Troligen för att de lockas av några hundra kronor i sänkt skatt eller högre bidrag, samtidigt som de inte tänker på att avgifter för el och annat höjs mer. I miljöns namn är det lockande för politiker att införa köttskatt flera gånger högre än produktionspriset och ge bidrag till köttproducenter i utlandet. Dårskap har inga gränser.

https://bulletin.nu/…/fasta-priskontrakt-for-vindkraft…