Kategoriarkiv: Jan Ivarson

Om faran med mångkultur och miljövänliga byggnormer

Om MÅNGKULTUR OCH BYGGNORMER skriver Jan Ivarson och synliggör faran med främst miljöpartisternas destruktiva inflytande i regeringen. Där konsekvenserna av miljövänligt byggmaterial kan leda till katastrof, när kriminella invandrare skjuter och spränger sönder landet till nya rekord.

——————————————————————————————————

”Våra politiker och media har påtvingat landet mångkultur och öppna gränser. Det kräver att vi anpassar oss, inte minst vad det gäller byggnaders utförande.

Den senaste explosionen i en flerbostadsbyggnad i Annedal i Göteborg är ett exempel som är tankeväckande. Explosionen har som brukligt inträffat nertill i en trappuppgång. Den orsakade stor materiell förödelse och några blev allvarligt skadade, trots att byggnaden ser ut att vara stadigt byggd.

Stadens högste politiker förklarade på sedvanligt sätt att att detta är oacceptabelt. Det kan man tycka, men det är i senaste laget. Politiker i ledande ställning har varit för stort inflöde av människor med okänd identitet från andra länder med icke västerländska värderingar. Då blir det så här, låt vara att vi ännu inte vet vilka står bakom denna sprängning. Den kan ändå ses som ett resultat av massinvandringens påverkan av vårt land. Politiker må beklaga utvecklingen, men bättre är att de förklarar hur vi skall anpassa oss till den, eftersom det tyvärr är för sent  att förhindra den.

Att skadorna inte blev mångdubbelt större beror på att byggnaden sannolikt var utförd med trapphus och lägenhetsskiljande väggar av betong. Den var förutseende mångkulturanpassad, utan att dåtida konstruktörer insåg det. Då huset planerades var det stabilitet och säkerhet mot brand och lyhördhet man tänkte på.

Tänk hur det skulle blivit om det sprängda huset varit ett trähus med tio våningar! 

Byggnormer bör kompletteras med regler för skydd mot sprängningar och anlagda bränder. Särskilt kapitel bör ägnas bränder i batteridrivna bilar och om sådana skall få förvaras under eller i anslutning till flerbostadshus.

TV berättade nyligen om höga trähus som framtida föredöme.

Bildkälla: https://www.visitskelleftea.se/sv/sara-kulturhus/Höghus av trä i Skellefteå.

Vi skall ju inte bygga med betong i framtiden, menar regeringsföreträdare med begränsad verklighetsförankring. I ett trähus med väggar och trapphus av träreglar med några skikt skivmaterial, hade trapphuset vid en liknande sprängning fallit ihop som en avfallshög och omöjliggjort utrymning. Sannolikt hade omfattade brand också utbrutit. Lägenhetsväggar mot trapphuset där explosionen inträffade hade blåsts in i bostäderna. Överlevande hade fått utrymmas via fönster och brandstegar. 

Stora folktäta gallerior med skyltfönster och glastak utgör enorma  risker om de utsätts för sprängattentat. Jag undviker sedan länge att vistas på sådana platser och försöker placera mig med skydd för inblåsta fönster, när jag väntar på betjäning.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

Var bor DU? En svår politisk fråga

VAR BOR DU ?

Är en svår politisk fråga om vart din skatt skall gå och  och om folkbokföring är politiskt önskvärd, skriver Jan Ivarson i detta inlägg.

”Redan på Herodes tid före Kristus skulle folk skattskrivas.
Folkbokföring i Sverige har gamla anor. Den sköttes länge av Kyrkan. Man kan än idag höra folk tala om var de är mantalsskrivna. Sedan 1991 då Skatteverket tog över bokföringen, heter det var man är folkbokförd. 

Skatteverket har stort intresse av att hålla koll på alla skattebetalare. Genom massinvandring med få nya skattebetalare och många bidragstagare har regeringens intresse minskat för att redovisa vilka som vistas i landet. 
Vänsterregeringens tanke är att på sikt blir de flesta okända bidragsberoende vänsterväljare.  

Sverige har okänt antal personer som myndigheterna inte har vetskap om eller har falsk identitet. 

Okända kallas papperslösa, men har ändå rätt till vård för låg avgift och annan social service. Invånare med flera identiteter uppbär flera bidrag och har möjlighet att avge flera röster i kommunala val. 

En strikt folkbokföring av nya invånare har både för- och nackdelar för dagens makthavare, sett till hur migranterna förväntas att rösta. 

Det kan vara förklaring till att regeringen inte vill ha någon folkräkning och att det inte skall bli känt hur snabbt folkutbytet sker. 
Det räcker att veta vilka som skall betala skatt.

En fråga är vilken kommun som skall få din kommunalskatt.

Otidsenlig folkbokföring

Folkbokföringen skulle från början spegla var man hade sin bostad och arbete. I våra dagar har det förändrats. Förr hade folk en vinterbonad årsbostad och några dessutom fritidshus. Dessa kännetecknades av liten isolering, enkla VA-anläggningar och vägstandard för kortare boenden. 

Dagens folkbokföring har blivit omsprungen av verkligheten. Många välbeställda har mer än en bostad, en i en storstad och en annan i en småkommun även det för årsboende, men ägarnas löneskatt går bara till en kommun.

Numera köper välbärgade storstadsbor både villor och lägenheter för helårsboende i attraktiva lägen i småkommuner. Bostäderna klassas med dagens regelverk som fritidsboende. De driver upp bo priserna så att bygder avfolkas och kommunerna får inga inkomstskatter av de nya deltids invånarna. 

Husens standard gör det möjligt för ägarna att bo i dem hela året året och internet underlättar att arbeta där. 

I ett nytt planområde i Bohuslän har ca 90 % av husen ägare som är folkbokförda i annan kommun. Det har gått så långt att planbestämmelser för årsboende utformas mer för fritidsboende än för verkliga årsboende, genom begränsade krav på tillgänglighet och service.

Det är bra att folk investerar i hus i Sverige, men nytt beteende bör följas upp med nya regelverk. 

Små Kommuner är förlorare. 

Därför finns det anledning att utreda möjligheterna till multipel folkbokföring, med folkbokföring i varje kommun där en fysisk person äger en helårsbostad. Inkomstskatten fördelas lämpligen mellan kommunerna i proportion till år bostädernas taxeringsvärde och med hänsyn till kommunernas kommunala skattesatser. 

En av många frågor förslaget medför är i vilken kommun man skall ha rösträtt. Ett sätt kan vara att man får välja en av kommunerna eller där man har högst taxeringsvärde. Skattefördelningen är enkel med datorer, betydligt enklare än de beräkningar som styr hur mycket kommunalskatt en kommun får från riksdagens kassa dit kommunalskatten först går. 

Förslaget kommer knappast att genomföras. Orsak är inte att det är  komplicerat, utan att storstäderna blir förlorare där tunga beslutsfattare bor. 

Se på strandskyddet. Det tillämpas in absurdum i små kommuner medan Stockholm och Göteborg byggs ut längs stränderna. De har även strandnära gamla varvs- och industriområden som legitimerat ny bebyggelse, istället för att bli strövområden. Sådana skall småkommuner tillhandahålla främst för ägare till del årsboenden, eftersom tidigare vitala småsamhällen har förvandlats till rekreations områden för storstadens mest välbeställda, när taxeringsvärden skjutit i höjden, som tvingat åretruntboende att sälja sina hus.”

…………………………………………………………………………………………………….

Bildresultat för hammarby sjöstad
Hammarby sjöstad i Stockholm

Nu vill S- höja skatterna ytterligare och vill ha monopol både på din plånbok och all samhällsservice. Äldreförsörjningsstödet för invandrare har rusat med 120 % under de tio sista åren och nu skall etniskt svenska pensionärer dela med sig av sin knapra pension. https://samnytt.se/kostnaderna-for-migranters-aldreforsorjningsstod-skenar/

”Ett internt tryck på Socialdemokraterna kan på sikt innebära ett fokus på högre skatt och mer monopol. Det skriver Mats Edman som ser hur nostalgiska återblickar fått större fäste i regeringspartiet…..// Landets arbetare, tjänstemän och pensionärer står alltså för 90-95 procent av skatteintäkterna. Kort sagt, det arbetande folket ror så att svetten lackar åt stat och kommun….” Tidningen Näringslivet.

Problemet är att skattebasen för rika och välbeställda är för liten för att ge någon effekt. Därför är det Du och jag som får betala för vänsterns globala socialbyrå, där säkra röster ännu ligger. Oron över Nyans och Arabiska partiet har ännu inte fått fäste hos vänsterns makthavare, eftersom hatet och demoniseringen av SD tar all plats.

Fuskmyndigheten

Nu kommer Jan Ivarson åter med två skarpa inlägg. I dag handlar det om inflationen av nya myndigheter, som främst ger välbetalda tjänster åt avdankade politiker med rätt värdegrund. Han jämför statliga verk och myndigheter med det privata näringslivet och finner skrämmande skillnader.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/statlig-offensiv-mot-fusk-och-valfardsbrottslighet-i-regeringens-hostbudget/

————————————————————————————————————

FUSKMYNDIGHETEN 

Effektiv ny organisation som spar pengar åt svenskar eller ett nytt verk som ger mer värk hos luttrade svenskar.

Fusk med bidrag har blivit så omtalat att regeringen äntligen tvingas vidta åtgärder. Några åtminstone. Den vill nu efter åratal av missbruk införa en ny myndighet med uppgift att förebygga andra myndigheters felaktiga utbetalningar!

Det är en utmärkt tanke för makthavarna. De kan tillsätta välbetalda tjänster för politikerkåren.

Hur effektiv den nya myndigheten blir beror på hur olika myndigheters register får samköras. Det har varit stort hinder hittills av integritetsskäl. Man kan undra varför man inte börjar med att lösa upp den knuten innan man skapar en ny myndighet?

Regeringen vill visa sig handlingskraftig och skaffa sakkunskap den inte har med en ny myndighet. Där kan den tillsätta tjänster för chefer med ”rätt värderingar” och öka sina partiers inflytande i politiken.

Sverige kan jämföras med en koncern, där myndigheterna är bolag för produktion av olika tjänster. Om en koncernledning i företagsvärlden upptäcker att en del bolag har låg effektivitet och stort svinn, är det osannolikt att man skulle lösa det med ett starta ett nytt bolag med uppgift att se till att befintliga bolag sköter sig bättre. I politiken är sådant så naturligt att få ifrågasätter det.

Myndigheter som har så dålig kontroll att miljarder kronor årligen utbetalas felaktigt, visar att de leds av personer med bristande kompetens. I näringslivet skulle de snabbt bytas ut. I politiken får de vara kvar och föreslå lösningar som kostar mer. 

Politiker har förvisso svåra frågor att ta ställning till inom skilda områden. De måste ibland besluta över frågor de saknar kunskap om, och kanske värst, de känner sig tvingade att tala för partiets bästa, inte för väljarnas och landets. Nu har vi partier som ser som sin främsta uppgift att vara mot ett annat. Tänk om en företagsledning mest skulle argumentera om hur dålig en konkurrent är och inte för hur bolaget skall åtgärda egna tillkortakommanden som den skapat.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

Bildresultat för assistansfusk

Inte en krona skall gå till kriminella, säger Magdalena Andersson. De skall gå till välbetalda tjänster för mina partivänner, men det säger hon inte högt.

Att skam har bosatt sig på torra land har jag konstaterat förut, nu sitter en representant för polisen där också och snyftar om att kriminella är ”krigströtta och slutkörda”!

Läs Bitte Assarmos knytnäve mot Linda H Staaf, chef för Noa:s underrättelseenhet. Jag kan ge mig faen på att det är en inkvoterad feminist med stor mottagningskapacitet för dessa parasiters bruna ögon. Alla som arbetar, sköter sig, betalar skatt och fattigpensionärer som inte har en krona i börsen, har inte samma dragningskraft på denna dam, som borde sparkas ut med huvudet före. Så nu kan vi förvänta oss rehabilitering på naturskön SPA anläggning, medan cancer sjuka dör i köer.

Om Ni inte redan känner förtvivlan och vrede över landsförräderiet, så tag del av Jan Tullbergs artikel, så kommer Ni säkert att göra det.

https://www.friatider.se/sa-morklagger-scb-det-pagaende-folkutbytet

Allt medan en polischef suckar att det tar 10-15 år att få bukt med gängkriminaliteten och Kristersson drar till med 20. En stor del av kriminella kompletterar sin verksamhet med välfärdsfusk, som tack för att de röstar rätt. https://samnytt.se/polischef-tar-10-eller-15-ar-att-trycka-tillbaka-gangen/

För det första byt ut ordet gäng mot invandrare, det är invandrakriminalitet och klanmaffior det handlar om och inget annat.

Mitt råd är (precis som min systers och min gamla väninnas) utvisa hela familjen, när deras unge och omhuldade Muhammed gör sig skyldig till upprepade grova brott, med undantag för skötsamma döttrar. Slopa alla humanitära undantag i asylbesluten och stoppa generösa överklaganden, sänk kraftigt bidragsnivåerna, som helt skall upphöra om arbetsföra inte lyfter ett finger för att lära sig svenska och bli anställningsbara och glöm inte AfS i valet nästa år!

Hur svårt kan det vara?

Löfvens regeringar har rekord i misskötsel

OMRÅDE EFTER OMRÅDE SOM VANSKÖTS AV REGERINGEN, skriver Jan Ivarson i detta tredje inlägg, där han sammanfattar landets förfall.

Han går systematiskt igenom landets förfall och hur någon kan rösta för fortsatt regeringsinnehav övergår mitt förstånd. Magdalena Andersson, som sannolikt tar upp Löfvens nedsolkade mantel, viftar nu med en hundralapp i skattesänkning under sin kaffe latte drickning. Konsulterna har nog insett att Löfvens korvkiosk besök är för gubbigt och modernare vibbar måste till. Var det bowla vi skulle för denna enorma summa och klippa halva håret för en hundralapp mer i pension? Eller hörde jag fel?

Bildresultat för Löfvens regering
Löfven 1-2-3. Den nya regeringen nr 1. Löfven med sina ministrar uppställda på Lejonbacken utanför Stockholms slott den 21 januari 2019. Wikipedia

—————————————————————————————————————

”Regeringen missköter det mesta. Vi ser hur brottsligheten bereder ut sig. Vi ser förfallet i vården. Skolan är sedan länge ett sorgebarn, men nu har Anna Ekström kommit på ett knep; en utredning som hux flux skall förvandla obehöriga till behöriga för gymnasiestudier. Arbetslösheten utlovades bli lägst i EU, men är i topp. Bidragssystem med låg koll läcker pengar till bedragare i och utanför landet och nya vårdtagare har förts in. Infrastrukturen är eftersatt för vägar, järnvägar, Trollhätte kanal och VA-systemen. Kommuner vill begränsa väghållning och snöskottning.

Utvecklingen för elförsörjning och betongindustrin är ett område som nu utvecklats till en katastrof.

Bild
Jan-Erik Ander på twitter; Omställning

Vi får återgå till att bygga broar med att hugga och stapla brovalv med natursten. En tredjedel av landets el skall gå till att smälta stål. Samtidigt skall bilflottan elektrifieras och kärnkraftverken läggas ner. Regeringen vet ännu inte hur kärnavfallet skall hanteras fast vi haft kärnkraft i årtionden. Regeringen vill inte avgöra om avfallet skall lagras i hundra tusentals år eller åtminstone till viss del bli bränsle i nya kärnkraftverk med avfall som har betydligt kortare behov av slutförvaring. Redan nu signaleras effektbrist. De som har råd med el kommer tvingas att tvätta och diska på nätterna. För det behövs nya maskiner. De ger staten moms liksom produkter som ersätter stöldgods som årligen förs ur landet medan regeringen utreder. Höjda elpriser kompenseras av ökade försörjningsstöd, men inte pensioner.

Pensionerna är bland de sämsta i västvärlden för ursvenskar som betalat för den. Nysvenskar får tand- och sjukvård för 50 kr, fri hemtjänst och pension utan att ha betalat avgift. Arbetsföra nysvenskar kan leva hela livet på bidrag. De behöver inte ens plocka bär. Många svenskar tvingas avstå från tandvård, mediciner och smärtlindrande vård av kiropraktiker av ekonomiska skäl.

Regeringen har flugit hem utvisade personer och flyktingar som semestrat i landet de flytt från. Som vanligt har regeringen dålig koll och medelklassen får betala. När domar mildras i högre instans kan förbrytare tilldelas hundratusentals kronor i ersättning som vida överstiger vad brottsoffren får. Tänkbar förklaring är att förbrytarna förväntas vara vänsterväljare. Allt detta kan pågå genom vänstervänlig public service och rikspress.

Folkökningen har lett till bostadsbrist. Den försvåras för svenskar genom att nysvenskar har förtur. Gamla fungerande byggnader för äldrevård stängs och görs om för lönsammare hyresgäster. Husen ersätts till viss del med nya byggnader för särskilda boenden med skyhöga hyror så att gamlas pensioner går till kommunen. Äldrevården har blivit sysselsättning för invandrare som inte kan svenska och är oanställbara för andra jobb. På så sätt lindras statistiken över arbetslösa och kommunerna förvandlar fiffigt försörjningsstöd till löner. Tänk om alla som behöver vård möter personal som inte talar svenska! Nja, kanske inte så bra exempel, för så kan det vara med läkaren på vårdcentralen. Sverige har inte utbildat tillräckligt med läkare. Beror det på dålig planering eller är vi för dumma, eller beror bristen på folkökningen som inte tillfört motsvarande antal läkare?

Nu konstaterar Riksrevisionen att regeringen även skapat oreda i försvaret med otydliga beslut och underfinansiering. Vi har fått ett försvar baserat på glädjekalkyler, medan pengarna runnit iväg till migrationsindustrin och dess bidragsväljare som behövs för en vänsterregering i kommande val. 

Skatter och avgifter måste ständigt uppfinnas och höjas. I rättvisans namn skall sägas att finansministern nyligen aviserade skattelättnader på arbete för att stimulera ekonomin efter pandemin. Totala skattetrycket förblir högt, men även en vänsterregering tvingas inse att höga skatter är skadliga. Vi har sedan länge haft skatt på naturgrus om det säljs, utöver sedvanlig vinstbeskattning. Avgift för att stapla timmer på egen mark är ett enastående exempel på omättligt skattebehov som infördes för något år sedan för att hålla igång socialtjänst för hela världen. Regering är världsbäst på att förstöra ett land.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

Skattebedrägeri i världsklass

Nu kommer det andra inlägget av Jan Ivarson, som jag med glädje publicerar. Det sista och tredje kommer i morgon, som sammanfattar landets misskötseln av Löfvens regeringar.

Håll till Godo!

”SVÅRT ATT FÖRSTÅ STORA TAL”, skriver Jan Ivarson, som i detta andra inlägg skickligt avslöjar hur regeringen lurar folket genom att låtsas ge med ena handen och med den andra ta så mycket den förmår av våra dyrt ihoptjänade slantar. Han konstaterar att S inte längre är ett arbetarparti, utan ett parti för bidragstagare.

Bildresultat för skatteverket

——————————————————————————————————–

”Finansministern har lovat sänkt skatt på lönen, för den kan de flesta se och förstå på löneredovisningen. För att imponera sa hon att regeringen satsar 10 miljarder per år. Det är mycket pengar men då de fördelas på 7,5 miljoner skattebetalare blir det små tal. Vi fick veta att det kommer ge ca 1000 kr lägre skatt per år. Det blir ca 80 kronor månad, men det sa hon inte.

Om man delar 10 miljarder på 7,5 miljoner skattebetalare blir det 1333 kr och alla kommer inte få tusen kr. Således bör några få betydligt mer. Osäkert som de hamnar hos dem med låga eller höga inkomster.

Priser på drivmedel och el kommer stiga under året. De flesta som arbetar och behöver bil kommer sannolikt få betala mer skatt än den utlovade sänkningen på lönen. Ökade punktskatter kommer ge mer skatt till staten än miljarderna till skattesänkning på lönen. Miljöpartiet har infört automatisk årlig skattehöjning på bensin och diesel. S försöker lura sina väljare som vanligt. Det är aldrig mening att sänka skatterna, bara flytta om dem så de blir svårare att greppa för deras väljare. Löneskatten är lätt att se. Då är det bra om den kan minska och läggas på varor och tjänster.  Få tänker på om en påse socker blir en krona dyrare, men det kommer märkas i hushållskassan.

Vi får se om det blir fastighetsskatt sa Magdalena. För småföretagare och löntagare är fastighetsskatt en löneskatt med annat namn. Löntagare i eget hus får skatta för högre inkomst än de har. En gissning är att skattetrycket kommer öka för vanliga löntagare. Det är de som får betala så att S kan öka befolkningen med fler bidragsberoende väljare. Med en dålig skola blir det fler som har svårt att genomskåda trixande med skatter. Public service hjälper till att berätta om den stora skattesänkningen, men säger inget om hur andra avgifter och skatter höjs så att det blir dyrare för dem som arbetar.

S är inte mer ett parti för arbetare utan ett parti för bidragstagare.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

————————————————————————————————–

Det är inte bara tjuvgodset som passerar gränsen, även bidragen från Löfvens humanitära stormakt.

https://www.expressen.se/ledare/10-000-barn-ar-forsvunna-men-bidragen-betalas-ut/

https://www.friatider.se/forlamade-ali-kunde-plotsligt-ga-obehindrat-nar-han-skulle-pa-semester-till-hemlandet-han-flytt-fran

Sex medlemmar i två somaliska familjer i Örebro åtalas för att ha lurat Försäkringskassan på över 12 miljoner kronor i assistansersättning. De avslöjades bland annat av bilder som togs på Arlanda i samband med en semesterresa till hemlandet.….”

Och sist till Magdalena Anderssons fjäskeri för socialdemokraternas nya väljargrupp; bidragsförsörjda, som får en tusenlapp mer i plånboken jämfört med en hundralapp för de som arbetar och sliter. Partiets nya solidaritet, kom ihåg det nästa år!
”Det ska finnas ett respektavstånd mellan arbetande och bidragsförsörjda
https://kvartal.se/artiklar/veckopanelen-vecka-35/

Men respektlösheten för väljarna är enorm.

Socialdemokraternas dilemma

Här kommer det första av tre inlägg av Jan Ivarson, som handlar om socialdemokraternas dilemma; partiet vinner röster med bidragspolitik, medan samhället förlorar.

Vad händer när förortens valboskap bildar egna partier, som de är på god väg att göra?

Islamistvänliga partiet Nyans för muslimer bildades under 2019 och ställer upp i valet 2022

——————————————————————————————————

”Socialdemokraterna har varit ett parti för de svaga och säger sig vara så än. Förr var statare och arbetare de svaga. Problemet ur socialdemokratisk synpunkt är att svenska arbetare är arbetsamma och vill utbilda sig. De får större kunskaper och bättre betalt, men också mer och mer skatter att betala. Många har lämnat partiet för att de inte vill betala skatt som går till andra länders befolkning.

Socialdemokratin har från senare delen av 1900-talet kompenserat förlusten av arbetare med att öppna gränserna för massinvandring av fattiga och lågutbildade från andra världsdelar. Partiet har varit vinnare men landet förlorare, ekonomiskt och trygghetsmässigt.

Migrationen har gjort landet otryggt med utsatta områden som svenskar lämnat. Sverige har på ett par årtionden gått från att vara ett av världens tryggaste länder till att bli ett med kriminalitet i världstopp. Det är resultat av okontrollerad massinvandring från utomeuropeiska länder med delvis medeltida värderingar.

För socialdemokratin är det en fördel om de som kommer till Sverige har låg utbildning och osvenska värderingar, så att nysvenskarna i stor omfattning förblir fattiga och bidragsberoende i generationer. I det avseendet har partiet varit framgångsrikt. Vi kan avläsa resultatet i arbetslösheten som ligger i topp i EU. Oanställbarhet är viktig förutsättning för relativ fattigdom, för att partiet skall kunna behålla makten. 

Generösa bidrag knyter nysvenskar till S så länge nysvenskarna inte bildar ett eget parti. Vi närmar oss den punkten. Det är socialdemokratins dilemma. Partiet har gått från att vara ett arbetarparti till att bli ett bidrags- och invandringsparti med väljare som i hög grad lever på den svenska medelklassens höga skatter.

Snart har svenska arbetare i landsbygder inte råd att åka bil till arbetet. Det bidrar till glesbygders avfolkning. Arbetslösa nysvenskar behöver inte ta enkla jobb som bär- och fruktplockning. Säsongsarbetare tas årligen in från andra länder. Kombinerat med teknikfientlig politik för begränsad el och basvaror som betong, försämras landets konkurrenskraft. Vi blir mer beroende av importer så länge vi kan betala för den. Värdet för landets tillgångar som malmer och skog skall årligen delas på fler. Sådan politik anses i andra sammanhang vara ohållbar.

Socialdemokraterna måste söka möjligheter för att finna nya väljare när svenskar får det bättre. Om invandrare röstar på egna partier återstår lösningen för S att riva hela landets välstånd för att åter få fler fattiga svenskar och då har höga skatter och avgifter stor betydelse. Många anser att vi är på den vägen, för partiet har blivit viktigare än landet.

https://bulletin.nu/korn-att-vara-statarattling-men-anda-inte-forsta

Jan Ivarson


Nyans heter partiet för muslimer, men i fjol lanserades också Det arabiska partiet med en brottsdömd förgrundsgestalt.

Sveriges förändring- ett land mot kollaps

Av Jan Ivarson, politiskt obunden

Sänt till:  Bohusläningen, Lysekilsposten och Harriets Larssons Utanför åsiktskorridoren den 5 aug 2021

Sveriges förändring

Många undrar vad som hänt med Sverige de senaste årtiondena. De menar att landet blivit sämre och otryggt.

Vänstern och liberala ville ha fler röster. Då behövdes fler fattiga att försörja. De blev färre i takt med ökat välstånd och behövde därför fyllas på med invandring för partiernas bästa. Fattiga och lågutbildade röstar främst på vänsterpartier. Kring ökat antal invånare med försörjningsbehov byggdes kluster av tolkar, hemspråkslärare, socialarbetare, jurister och vårdföretag. Till det kom behov i vården, säkerhetsbranschen och rättsväsendet. Lagar och bidrag anpassades för nysvenskar och är i vissa fall bättre än för urbefolkningen.

Invandring – en plusaffär för samhället | SVT Nyheter ??? Vars lögn inte blir sann för att den upprepas,
likt en Bagdad Bob

Migrationsindustrin lever av medelklassens ständigt ökande skatter och avgifter. När levnadskostnaderna stiger ökar försörjningsstöden för nysvenskar i motsvarande grad, men inte pensionerna för svenskar som betalat livslångt för dem. Pensionerade svenskar får det sämre ju äldre de blir. Yngre svenskar kommer få sämre pensioner än de nuvarande. Det är resultat av hur svenskar har röstat.

Vänsterliberala gör sitt bästa för att övertyga om svenskars skyldighet att ta hand om hela världens fattiga. De talar inte om att dessa är fattiga på grund av deras värderingar, eller att det är konflikter i andra länder genom korruption och klanstrukturer. Fattigdom skapas med korruption och låg utbildning, ofta med rötter i religion. Fattiga utlänningar tar med sig sina värderingar till Sverige som varje år blir mer likt länder migranterna kommer från. Det är motsats till den sorts integration som våra politiker talat om, att invandrare på sikt blir som svenskar. Istället tar invandrare över områden som svenskar finner för gott att lämna om de kan.

Svenskars skatter och naturresurser kommer i ökande grad att gå till försörjning av ökad befolkning med utländska rötter. Samtidigt arbetar miljövänstern för att begränsa användning av landets resurser, som kalkbrytning för cement. EU får miljardbidrag av svenska staten och EU vill begränsa Sveriges vattenkraft och skogsbruk. Miljöfolket har bitit sig i svansen, för det blir svårt att anlägga gigantiska fundament till subventionerade vindkraftverk utan betong.

Dessutom saknas resurser att ta bort fundamenten sedan vindsnurrorna tjänat ut. Kyrkogårdar får upprättas för uttjänta vindkraftsvingar som inte kan destrueras. Vindkraftverk som ägts av konkursade företag kan bli markägares problem. Fundamenten kommer sticka upp som bergstoppar ur havsbottnar och jordbruksmark för framtida generationer.

Jan Ivarson”

——————————————————————————–

Sveriges förändring är en nation som begår självmord.

Ett av de mest moderna, inkluderande och välkomnande länderna i Europa kollapsar på grund av statlig mångkultur och massinvandring………..År 2050 kan upp till 30 procent av invånarna i Sverige vara islamiska, enligt en rapport från American Pew Forum.
Och då blir dess flagga svart.”

Skriver Giulio Meotti, italiensk journalist  och författare.
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/311264

”Skatter för annat än det sägs gå till”

En invandrarfamilj med 9 barn får 78.000 netto i bidrag varje månad – i bidragsparadiset!
Magdalena Andersson försöker med känslosamma utspel förklara att skattehöjningar behövs för att klara välfärden. Hon ljuger som skam på torra land

I detta gedigna och läsvärda inlägg, förklarar Jan Ivarson vad som orsakar ständiga skattehöjningar. Det handlar om SKATTER FÖR ANNAT ÄN DE SÄGS GÅ TILL.

Bildresultat för flyktingkrisen 2015

”(S) vill höja skatter för att rädda välfärden. Vi hör sådant varje år. 

Välfärden är samlingsnamn för främst sjukvård, skola, äldrevård och barnomsorg

Fråga dig varför skatter behöver höjas varje valperiod, just för dessa områden. Av en vanlig knegares lönekostnad går redan bortåt två tredjedelar till olika skatter. Energiskatter och avgifter höjs årligen. Ju högre skatter vi har, ju mer tycks de behöva höjas. Målet verkar vara att alla inkomster skall fördelas av politiker. De prioriterar grupper som ger dem röster.

Hur det går för landet i sin helhet har mindre betydelse. Därför sjunker kunskapsnivån och BNP per capita, år efter år. Många röstar på partier för att få det så här. De övertygas om löften som sällan hålls. Så kan det bli när väljare kan lägga sin röst på ett parti för att partiledaren är trevlig och har snygga kläder.

Förklaring är att pengar används till annat, som försörjning av en växande svåranställbar befolkning, för galopperande brottslighet och usel skola med elever som inte kan landets språk.

En okunnig energipolitik förvärrar situationen. Det vill få politiker vidgå. De försöker övertyga att landets folkökning är lönsam. Ändå har infrastruktur och försvar eftersatts trots kraftigt ökad befolkning, eller rättare, just därför. Man kan tycka att skatter bör kunna minska i ett land som påstås gå bra, men i Sverige är det omvänt. Då är det kanske tur att BNP per capita inte ökar.

Svenskar föder inte fler barn än att befolkningen skulle vara nästan konstant eller minska något. Ändå har den ökat med 25 % på några få årtionden och med den arbetslöshet och brottslighet. De som jobbar någon timme i månaden eller i subventionerad anställning, redovisas inte som arbetslösa för att försköna verkligheten. Folkökningen har skett med delvis så okontrollerat inflöde av oidentifierade personer med osäker ålder, att regeringen inte vill ha någon folkräkning! Förvisso ingen lätt uppgift när man inte vet vilka som är i landet. Skrifter av denna typ vill regering förbjuda. 

Regeringen tycker det räcker att ha koll på svenskar som betalar skatt. I bästa fall är befolkningen inte så stor som bidragen antyder. Många har flera identiteter och en del lever i utlandet där de får mer för sina svenska bidrag. Påhittade personer vägs delvis upp av helt okända som lever i Sverige på svartjobb och brott. De har rätt till vård för låg avgift utan identitet. Svenska pensionärer som slitit ett liv i låglöneyrken får avstå från tandläkarbesök och annat för att ha råd att hämta ut sin medicin. Förvånande många röstar för att få det så. Det visar hur indoktrinerade de blivit.

Här följer en sammanfattning av två artiklar i nättidningarna newsvoice.se och detgodasamhallet.com. I den senare skriver socionomen Birgitta Sparf om en migrantfamilj som visar vart en del av skatterna går. Familjen har fått ut 78.000 kr netto per månad, helt enligt regelverken för bostad och uppehälle, sedan ett ankarbarn fick hit övriga familjen som kunnat leva i sitt hemland. Vår regering anser att svenska barn skall förenas med sina familjer, men utländska familjer skall förenas med sitt barn om det är i Sverige. Här erbjuds de arbetsfri försörjning, vård och gratis bostad med förtur.

Familjen med nio barn fick bidragen från dag ett, sedan ankarbarnet fått hit övriga familjen. En skärgårdskommun söder om Stockholm hyr en villa åt familjen för 35.000 kr per månad vartill kommer olika bidrag om tillsammans 78.000 kr. Att ankarbarnet skulle återvända till sin familj där den kunnat leva, är inget alternativ för vår regering. För att få ut så mycket pengar som bidragen genom arbete efter skatt, behövs två överläkarlöner skriver Sparf i Newsvoice. 

Det bisarra bidragsflödet är skapat av våra politiker som många har röstat på. En invandrad familj med nio barn anses ha ekonomiskt behov motsvarande två överläkarlöner efter skatt. Pengar tillhandahålls arbetsfritt och utan studieskulder för läkarutbildning, om vi kan tro Sparf och andra. Folk i bidragsindustrin brukar förnekar dessa berättelsers sanningshalt. Bidragen är svåranalyserade med krångliga regler. Politiker vill inte förklara av rädsla för att det kan uppröra väljarna. Läs gärna artiklarna på nätet.

Visst kan man förstå att folk i andra länder väljer att resa över halva jorden för att komma till Sverige. Att asyl skall sökas i närmaste land är inget som regeringen bryr sig om, i strävan att fylla på med bidragsbehövande väljare. Därför ropar (S) på mer skatt för välfärden i förhoppning om att få vara kvar vid köttgrytorna med nysvenskars röster.

Inte sällan påstår någon att Sverige inte skulle klara sig utan invandrare. Det är bluff eller okunskap. Inte inom något yrke har massinvandringen från utomeuropeiska länder tillfört så många yrkesmän som gruppen invandrare behöver. Svenskar får stötta upp med hjälp av yrkesutbildade personer från främst östeuropeiska länder, som läkare och byggarbetare. Under en tid har vi haft råd att attrahera läkare från östeuropa. Med fallande krona och ekonomisk uppgång i östeuropeiska länder blir det svårt. I framtiden kan svenskar få söka enkla jobb i länder som Polen och Ungern.

Ett annat sätt är att välfärden ges de resurser den behöver, som vi kunde innan massinvandringen. Partier går till val på ökad skatt för att finansiera deras migrationspolitik. Det har de hittills inte behövt. Svenskar har låtit sig luras i val efter val. Det är en farlig utveckling. 

Frankrike har liksom Sverige stor invandrad befolkning. Höga franska militärer har nyligen varnat för framtida inbördeskrig på grund av folkutbyte, tilltagande brottslighet och områden där inga fransmän vågar vistas. Likheter med Sverige är skrämmande. Här har mord blivit dagliga nyheter och svenskar flyttar från invandrartäta områden. 

Jan Ivarson Politiskt obunden”

———————————————————————————————-

Den humanitära stormakten skapades av karriär hungriga politiker, som offrar sitt folk för fortsatt karriär, efter sina politiska bedrifter. EU, FN och bankmaffian lockar de giriga som sällan är rotade varken i klokskap från arbetsliv eller i djupare kunskap från akademi, som nu också har eroderats av vänsterns framgångsrika wokerasism.

S-politiker börjar tvivla på förmögenhetsskatt, tänk om de också kunde tvivla på den humanitära stormakten… https://www.tn.se/naringsliv/s-topp-vill-stoppa-formogenhetsskatt-skatter-pa-rika-ar-meningslosa/

”MARKNADSKAFFE OCH MARKNADSHYROR

Av Jan Ivarson

”Likt många pensionärer läser min fru och jag reklamblad om veckans erbjudande. Som typisk pensionär letar jag efter extrapris på kaffe. Jag föredrar Arvid Nordqvist Franskrost även om det har bland marknadens högsta pris. Å andra sidan är priset ärligt för ett paket innehåller 500 g. Flera andra märken har bara 450 g som gör innehållet 11 % dyrare.

Per Gudmundson har en ledare på tidningen Bulletin.se (tillgänglig på nätet) som handlar om marknadshyror. Han tycker marknadshyra är ett intressant ord. I resten av världen säger man hyra, kort och gott. Ingen talar om marknadsbilar, marknadsbröd eller marknadskaffe. Gudmundson menar att prefixet marknad är ett socialistiskt skrämselord.

Nyligen presenterades utredningen ”Fri hyressättning vid nyproduktion”.

Den väcker både oro och diskussioner. Många anser att hyror måste få sättas som priser på andra produkter. Hyresbegränsning är planhushållning som alltid leder till bister. Därför är det brist på bostäder, men det finns fler orsakar, som svag betalförmåga hos en växande del av befolkningen. Politiker har ökat landets invånare med en fjärdedel på ett par årtionden.

Bildresultat för massinvandring
”Mångkultur fungerar inte” konstaterade Angela Merkel under 2015 på CDU:s partikongress, men insikt och därefter politisk handling går sällan ihop. https://omni.se/merkel-mangkultur-ar-en-stor-villfarelse/a/1e84cd53-4947-4e15-83ac-228e98d9bfc0

De flesta av dem har för låg betalförmåga för nybyggda bostäder med den standard vi vant oss vid. Ett sätt är att vi närmar oss standardnivån i länder många kommit från, med lackade betonggolv och minimal inredning. Stora familjer kan inte räkna med var sitt rum. Svensk medelklass kommer inte ha råd med ökade skatter för att bidra till andras hyreskostnader. Jämför med DDR och bilen Trabant. Bilen såldes till pris som några duktiga arbetare skulle kunna köpa efter att ha stått åratal i kö. Till slut fick hela produktionen läggas ner. 

Svensk bostadspolitik har liksom Trabant körts in i en återvändsgata som kräver långvariga konvulsioner att ta sig ur. Det är onekligen sämsta möjliga tillfälle för hyresgästerna att införa marknadshyror, när det är bostadsbrist. Det hade varit enklare om vi haft bostadsöverskott. Socialister tänker inte på det när de inför regleringar. 

Hyresrabatten har länge behövt att ersättas. Det sker minst smärtsamt genom att börja med en del av nyproduktionen. Allmännyttan kan ju fortsätta med ofria priser baserat på byggkostnaden, möjligen justerade för lägets attraktivitet. Hyror i befintligt bestånd berörs inte, så att befintliga hyresgäster har råd att bo kvar på sin hemort.

Socialister bör förklara om de tycker att en lägenhet i ett attraktivt område skall få ha högre hyra än en som kostar lika mycket att bygga i ett mindre attraktivt område och som kanske har större underhållsbehov. 

Nu känner jag för en kopp kaffe från Arvid Nordqvist.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

Patent är en del av bolags intäkter

Av Jan Ivarson

”Det har diskuterats huruvida bolag skall fråntas sina patentintäkter  Patent är del av bolags intäkter, icke att förglömma.

Många läsare på insändarsidor tar upp en viktig fråga, huruvida bolag skall fråntas sina patentintäkter då behovet av deras produkt, som livsviktigt vaccin, blir globalt. Liknande synpunkter hörs från flera länder. Patentavgifter är till för att finansiera bolags risker för framtagande av nya produkter.

Patent är en handelsvara. Henry Woodward tog 1875 patent på en variant av glödlampa; patentet köptes senare av Thomas Edison. (Wikipedia)

Det behövs internationella riktlinjer för en så viktig fråga som om en patenträtt skall upphävas. Företag måste veta vad som gäller, annars riskerar vi gå miste om utveckling av nya produkter. Det kostar mycket att ta fram nya produkter och många blir det inget av. Frågan är om en nation har rätt att lova företag i andra länder att kopiera ett företags produkter utan ersättning. Marknaden måste veta vad som gäller, inte bara för läkemedel, utan för alla produkter som bilar och bostadsmoduler som det plötsligt kan uppstå behov av vid katastrofer.

Ett land kan ha bidragit till ett förtags utvecklingskostnader och företaget kan ha fått ansenliga inkomster genom försäljning på hemmamarknaden och till andra industriländer, som gett goda patentintäkter. Då kan man tycka det rimligt att utvecklingsländer får  tillgång till produkten för sin befolkning genom egen tillverkning av kopierat recept. Fråga är om det skall ske utan eller med reducerade patentintäkter. Man kan anse att landet som vill ge bort patenträtten, bör ersätta patentinnehavaren med hela eller delar av avgiften. 

Patent är viktiga frågor som behöver klara riktlinjer så företagen vet vad som gäller, så de inte hamnar i en situation liknade den då en partiledare köpte ett gammalt hus.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

———————————————————————————————

Patent (av latinli’tterae pate’ntes, öppna brev) är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att hindra andra från att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning.
Patent är i europeisk rätt avsedda att skydda uppfinningar som innebär en tidigare okänd lösning av ett tekniskt problem, medan patent i USA också kan ges på annat än tekniska uppfinningar, till exempel affärsmetoder.
För att patent ska beviljas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar.[1] Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik och inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.

Läkemedel som forskas fram brukar patenteras för att säkra läkemedelsföretagens inkomster för att kunna täcka kostnader som gick åt vid framforskning av läkemedlet, och andra utgifter. Efter ett visst antal år går patentet ut och då kan billigare, generiska, preparat börja säljas.

Ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år. (Wikipedia).