Kategoriarkiv: Jan Ivarson

Svenskt stöd till Sydeuropa och Euron

Tänk vad Covid-19 pandemin underlättat för korrupta politiker, som nu framstår som ansvarstagande. Om någon tror att det var coronan som tvingade fram EU: enorma lån- och bidragspaket på 750 miljarder euro, så tänk om!
Här berättar Jan Ivarson att det var fru Merkel, som ville rädda Deutsche Bank, som hade lånat ut gigantiska summor till främst Italien och Grekland. Nu får vi och kommande generationer slita häcken av oss, medan bidragstagarna i syd kan fortsätta med sin siesta, tidig pensionsålder och fifflandet med skatten.

Bildresultat för deutsche bank merkel

Löfvens pandemilag är nu verklighet, med syfte att runda riksdagen. Nu gäller det att se upp så inte vänsterns solidaritet skördar nya framgångar.

——————————————————————————————————–

“Regeringen Löfven vill skuldsätta svenskar i generationer med gigantiska bidrag och borgensåtagande till sydeuropeiska länder som Spanien, Italien och Grekland. Dessa länder har lägre skattetryck och pensionsålder än svenskar!

Miljarder kommer göda banker, korruption och maffia. Det rimliga är att Sydeuropa anpassar sig till vårt skattetryck. Denna Löfvenska skuldsättning kommer att svida hos svenskar på ett sätt nu levande inte varit med om. 

Under stor tystnad, liksom då politiker bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt, har statsministern lovat EU att bidra med gigantiska bidrag och skuldförbindelser som sträcker sig långt fram i nästa generation.

Löftet underlättas politiskt av att lånen skall börja betalas av under framtida valperioder. Då har våra svenskfientliga politiker dragit sig tillbaka till välbetalda reträttplatser eller fått månadspension som arbetstagares årspension.

Den gigantiska skuldsättningen med överföringar från svenskar till EU-länder borde diskuteras i riksdagen och i pressen, men svensk press och TV är statssubventionerade och håller tand för tungan. Främst de som läser fria media känner till vad som väntar.

Orsak till att det blivit så här beror på att bl.a. tyska banker lånat ut miljarder euro till sydeuropa. Merkel har insett att tyska banker kan gå omkull om inte främst Italiens ekonomi räddas och även andra låntagares.

Projektet har lanserats som behov av att stötta Europa på grund av coronaepidemin.
Die dumme Schweden ställer upp, trots att vi inte har euro, men däremot stor arbetslöshet och växande lågutbildad befolkning. När den vuxit än mer, skall lånen betalas!
Samtidigt planerar regering att underlätta för ökad asylinvandring.

Inget ont utan något gott, har det sagts. Kanske blir skuldsättning och misär det som begränsar intresset för Sverige som invandringsland.

Beslut om stödpaket skall tas av riksdagen någon gång under nästa år. Teoretiskt finns det möjlighet att stoppa eländet med massiva protester. Det är tragiskt att än en gång se att landets politiker ger bort vår välfärd. Man kan undra om de är dumma eller korrumperade med löfte om bra jobb i Deutsche Bundesbank.

Du kan se mer på Youtube ”Magnus Stenholm om de ekonomiska stödpaketen till EU”.

Nu skall vi hjälpa EU, som vid vårt inträde i unionen framställdes vara till nytta för oss. 
Sverige, som välståndsland spelas bort av våra politiker.

Jan Ivarson, politiskt obunden.”

Bildresultat för spelbord kasino
Här satsas det på EU, FN, Sida, migrationen, public service, statsmedia, serverhallar mm, men förlusten är stor. Men det märker inte storspelaren Löfven för han ökar bara tvångsbeskattningen av folket och satsar på nytt.

Vindkraft i blåsväder eller gränslös dårskap

Årets första inlägg av Jan Ivarson, politisk obunden, som konstaterar att dårskap har inga gränser

Vindkraft fungerar bara då det blåser. Däremellan täcker i första hand vattenkraft upp. Vattenkraftens effekt är reglerbar och kan anpassas till hur det blåser. Kärnkraft är bra basenergi men gillar inte stora variationer i leveranserna, men vi närmar oss gränsen då vindkraften blir större än vad vattenkraften kan justera för. Kol- och oljeeldade kraftverk får träda in med import från Europa.

Bildresultat för vindkraft

Det är inte bara så att vindkraften är subventionerad. Den gör basproduktion som vattenkraft mindre lönsam genom att vattenkraften får sälja mindre eller inget alls då det blåser. Det ger mindre pengar till laxtrappor och EU tycker inte att vattenkraft är hållbar. Vi skall kanske bara ha el när det blåser.

Som lök på laxen har regeringen bestämt att globala elkonsumenter som Googels serverhallar med få anställda i Sverige bara behöver betala 0,5 öre /kWh el.

Bildresultat för  mutor
Effektiva mutor med billig el, kan ge Löfven lönsam censur…..

De flesta små kunder som hushåll beläggs med 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms), mer än själva produktionspriset, liksom för bensin och diesel. Nu hotas landets södra delar av elbrist både på grund av bristande produktion och otillräcklig lednings kapacitet.

Våra regeringar har fått till vana att försämra för sitt folk och subventionera andra. Vi känner igen mönstret. Svenskar beskattas hårt medan utlänningar får stora fördelar.

Varför röstar svenskar på sådana politiker?

Troligen för att de lockas av några hundra kronor i sänkt skatt eller högre bidrag, samtidigt som de inte tänker på att avgifter för el och annat höjs mer. I miljöns namn är det lockande för politiker att införa köttskatt flera gånger högre än produktionspriset och ge bidrag till köttproducenter i utlandet. Dårskap har inga gränser.

https://bulletin.nu/…/fasta-priskontrakt-for-vindkraft…

SÄRSKILDA BOENDEN VISAR SAMHÄLLSFINANSIERADE VERKSAMHETERS SVAGHET

Av Jan Ivarson, politiskt obunden. Han skriver här om privat och kommunal verksamhet inom äldrevården och reflekterar över dess svagheter.

Bildresultat för äldrevård

“Privata verksamheters baksidor är väl kända och omtalade i statsmedia. Ofta skrivs det om privata bolag som fokuserar på vinst med undermålig kvalitet, fusk och dålig service.

På en fungerande marknad försvinner dåliga företag och seriösa blir kvar, men några kunder drabbas innan de undermåliga försvunnit.

I samhällsfinansierad verksamhet drabbas alla mer lika.
Särskilda boenden är skattefinansierade kommunala verksamheter som kommuner tvingas att ha. Ambitionen är att driva dem med lägsta kostnad.

Det har lett till att bara gamla med stor svaghet tas in och har medfört att antalet vårdbehövande minskar. Äldreboenden kan därför byggas om till bostäder för nysvenskar som ger bättre ekonomi med större statliga anslag. Där beter sig kommuner likt företag ekonomiskt rationellt.
Besparingar görs i äldrevården både på utrustning och på personal. Luftrening är okänt begrepp. En stor del av personalen är timanställda. En vårdtagare kan betjänas av dussintals olika personer på en vecka.

Ingen vill företrädas av en advokatbyrå med olika handläggare vid varje träff. I äldrevården är det rutin.

Smittspridning på särskilda boenden är en aktuell fråga. Jag diskuterade ett förslag med en bekant om att införa bättre luftrening på äldreboenden, för att minska smittspridningen. Bekanten sa att det tar lång tid, för att först måste frågan utredas innan beslut kan tas om investeringar över hela landet. Så är det i skattefinansierad verksamhet.

Se på sladdlösa skaftdammsugare. Företaget Dyson var tidigt ute med sådana. Dyson trodde på sin teknik och väntade inte på en akademisk utredning i förhoppning om att produkten efter årslånga tester skulle köpas av alla hushåll. Det räckte med en begränsad kundkrets för att bli lönsamt. Nu har konkurrenter uppstått och hushållen fått teknik som underlättar daglig städning, inte minst för familjer med pälsdjur och allergiker.
Om vi enbart haft privata särskilda boenden hade några redan infört teknik med luftrening och personal som ständigt torkade av ytor. Om det visat sig effektivt hade bolaget marknadsfört det, kunnat höja priset för vården och andra bolag hade följt efter. Smittspridning hade begränsats. Fast ett nytt problem skulle uppstått, om kritik att bara de rika fick smittfritt boende. Det är onekligen både billigare och jämlikare om alla smittas.

I den kommunala vården finns inget incitament att höja kvalitén om det kostar pengar.

Skall ny teknik införas förutsätter det statliga påbud och mer pengar. Statsanslag räcker sällan till och är ofta begränsade till något år. Därefter står kommunen med ökad kostnad. Den har svårt att höja priset för brukarna mer än andra kommuner utan tekniken. Därför är intresset för kvalitetshöjningar i kommunal vård i det närmaste obefintligt. Därtill är det krasst en fördel ju tidigare kunderna avlider.
Vår regering har inte infört legitimerade vårdare. Det skulle begränsa timanställningar. Några timmars jobb per månad är viktig för att flytta nyanlända i vår missvisande statistik från arbetslösa till sysselsatta. Då har kvalitet på prestationen som förmåga att samtala men vårdtagarna begränsad betydelse.”


Olika sätt att bli fossilfri


Av Jan Ivarson

“Ett litet inslag i en aktuell samhällsfråga om hur vi får elström.
Sverige stänger sina kärnkraftverk och riskerar att få stänga av strömmen för vissa delar av landet, när elproduktion och överföring inte räcker till.

Under tiden jobbar svenska Vattenfall för att bygga små kärnkraftverk i Estland. Vi kommer kanske få köpa el från Estland och Finland om vi har något att betala med och fortsätta spetsa med kolkraft från Polen.
Vi får hoppas att Vattenfall inte ger sig in ett nytt olönsamt projekt som hushållen får betala.

Man kan undra om bolaget har kvar kompetens om kärnkraft efter tiden med svenskt tankeförbud.
Nyligen fick vi veta att EU inte anser att vattenkraft heller är hållbar produktion. Den sätter mark under vatten och hindrar fiskars vandring i floder. Däremot anses vindkraftverk vara hållbara trots att fåglar och insekter dödas och landskapet förändras.

Bildresultat för vindkraft

Numera får vi inga flugor på bilens vindruta. Vindkraftverkens livslängd är kort, ca femton år och det saknas metoder för destruktion. Betongfundament blir kvar på åkermarker.
Hur ser ni på detta i bygderna?

Är det bra att Vattenfall engagerar sig i stora projekt utomlands för att tjäna pengar och behålla kompetens, ifall svenska politiker ändrar åsikt om elförsörjningen efter första nedsläckning i södra Sverige?

Tror ni att sol och vind kan ersätta vatten- och kärnkraft eller är det politiken som först måste bli fossilfri?

Länk till Vattenfalls artikel om kärnkraftsplaner i Estland
https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2020/vattenfall-fordjupar-samarbetet-om-sma-modulara-reaktorer-i-estland

Hälsningar Jan Ivarson, politiskt obunden”


Ingen har väl glömt Maud Olofssons som godkände Vattenfalls svindlande Nuon affär under februari 2009, för 89 miljarder netto. En drömaffär som snart blev en skräckaffär, när värdet sjönk som en sten.
Miljöpartiets rabiata inställning både till klimatet och kärleken till ensamkommande afghaner är gränslös. Konsekvensanalyser biter inte på fanatiker.

Företagare varnar för el kris, megainvesteringar uteblir. Tyvärr inte svamlet från ministrarna Damberg och Ygeman.

https://www.svd.se/ygeman-elen-och-lognerna

https://www.fplus.se/elkrisen-20-slar-till-nu-pratar-vi-om-megainvesteringar-som-inte-kan-sjosattas/a/gW3B11?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonk

https://www.fplus.se/ygemans-krisplan-for-elnatet-nara-kollaps-extraordinart-krislage/a/70bVVB

Bildresultat för vindkraft

Hur smittspridning kan begränsas

Hej Harriet! mejlar Jan Ivarson.

Här är en artikel som liknar den jag sänt och du publicerat tidigare, men här beskrivs mer hur teknikens kan genomföras. Kanske något du kan använda?

Här kommer artikeln:

HUR MITTSPRIDNING KAN BEGRÄNSAS OCH NYA JOBB SKAPAS 

Smittan Covid12 är ett problem och äldreboenden är särskilt utsatta. Smittspridningen bör kunna begränsas på äldreboenden med relativt enkla åtgärder. Dessa kan dessutom bidra till förbättrad integration genom att få personer i arbete som står långt från arbetsmarknaden.

Tekniken

Efter vad vi hört sprids smitta genom kontakter och genom luften. Dessa smittvägar bör kraftigt kunna reduceras med några enkla åtgärder, utöver de som redan tillämpas med visir och andningsskydd för vårdpersonalen.

De flesta äldreboenden har tilluft, förvärmd friskluft som tillförs rum. I huvudkanaler installeras joniseringsaggregat som får alla damm- och aerosolpartiklar att snabbt falla ner mot golv och bordskivor. 

En städpatrull anställs på varje vårdhem med ledig arbetskraft. Städpersonalens uppgifter blir att ständigt, flera gånger per dag, torka av horisontella ytor, dörrhandtag, tryckknappar och andra komponenter som berörs av händer. Golv dammsugs några gånger per dag. Brukarnas bostadsrum förses med reningsaggregat för cirkulerande luft.

Bildresultat för städare

Kostnaderna är överkomliga. Jonisringsaggregat för ett luftbehandlingssystem uppskattas till ca 50 000 – 100 000 kr med installation.

Luftrenare för brukarnas bostadsrum ca 4 000 – 8 000 kr per styck.

Personalinsatsen

Skyddsstädning utförs av personal utöver den som sköter den normala städningen. De nya skyddsstädarna rekryteras lämpligen med förtur bland arbetsföra nyanlända, även sådana som ännu inte lärt sig svenska. En ledare som både kan svenska och invandrarspråk blir arbetsledare. De visar var det skall städas och hur det skall gå till. 

Skydsstädare bör förses med enhetlig arbetsklädsel och bricka med text SKYDDSSTÄDARE med markering för arbetsledare. 

Nya städtjänster får fler i arbete och bidrar till att lära svenska. Arbetet ger insyn i hur vårt skattesystem fungerar och framförallt bidar det till bättre hälsa som kan rädda liv.

Enda hindret är om det finns politisk vilja och förmåga. Man kan befara att politiker inte vet hur de skall få folk att gå från bidrag till arbete. Arbeta är ju frivilligt. 

Exempel på produkter

Luftrenare för enstaka rum:https://www.dyson.se/luftvard
https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/inomhusklimat/luftrenare/63492/electrolux-pure-a9-luftrenare-pa91-604dg

Jonisering för tilluftkanal:https://ekoion.se/products/sjukhus-veterinaerkliniker-och-livsmedelsproduktion
https://www.joniseringsteknik.se/produkter.htm

Jan Ivarson Politiskt obunden”


Det är som det brukar, att komma åt grundorsaken är inget för politiker. Att skydda våra äldre låter bra i retoriken, men i praktiken var det avlivning som gällde.

Lock down åtgärder är att äntligen få visa handlingskraft, som är obefintlig över andra betydligt större samhällsproblem. När det gällde EU:s gigantiska stödlån med bidrag till maffian, då var Löfven kvick minsann.

Nu skall miljarderna rulla in till Big Pharmas vaccin och Löfvens lakejer på SVT gör allt vad de kan för att karaktärsmörda skeptiker.

Läs denna länk från en bloggföljare och förskräcks över SVT:s oetiska metoder.

Corona pandemin har blivit ett effektivt medel för omfördelning av pengar från tyngda skattebetalare till de rikaste av de rika och våra politiker spelar glatt med. För de vet att efter avslutad karriär så kan de bli mångmiljonärer. De superrika glömmer inte de sina.

Ditt hem blir din sorg, när fastighetsskatten närmar sig

Jan Ivarson tar här upp tråden som Julius Soreff lade ut i sitt inlägg om fastighetsskatten den 22 november. Ivarson har hissat varningsflagg om konsekvenserna av återinförd fastighetsskatt i tidigare inlägg.

“GENERATIONSBOENDE SKALL SKATTAS BORT

I regeringen pågår arbete med att se över fastighetsskatten. Se över kallas det när syftet är att finna bästa sätt att höja skatten med minsta möjliga protester.

Fastigheter kan inte flyttas är argument vi har hört förut. Det anser en del är fullgott skäl för beskattning. Man vill även utöka skattebasen genom att också öka skatten för attraktiva bostäder i flerfamiljshus.

Riksbankschefen Ingves tyckte nyligen att det är bra med hög fastighetsskatt för den leder till ökad omflyttning. När ägarna nått pensionsåldern och barnen flyttat ut behöver ägarna inte bo kvar i så stor bostad. Vi har ju bostadsbrist, ökande befolkning med barnfamiljer som bättre behöver dem, menade han. Då bör pensionärer söka annan bostad bäst de kan, inte sällan långt från där de bott. På vissa orter kan kommunen köpa upp husen för att hyra ut dem till nysvenskar som har förtur till bostad.

Tidningen Land har i nr 28 en artikel om den fjortonde generationen som bor på en gård. I framtiden kan det bli svårt, i synnerhet för pensionärer, om fastighetsskatten driver bort dem.

En fin villa eller gårdsbyggnad, vackert belägen strandnära eller en lägenhet i storstad centrum är så värdefulla för samhället, att det motiverar ägarbyte med de skatter som försäljningar medför. Folkökningen kan inte vänta på att gamla bor större än de behöver. Det förväntas varje god svensk förstå utom höga politiker som fått förmånliga bostadskontrakt som belöning och de har råd med skatten.

Hur det känns att av beskattning tvingas lämna sitt hus och område som man slitit för ett helt liv och kanske renoverat inför pensionen, har vänsterpolitiker lite förståelse för. Statens behov av skatter ökar i takt med befolkningen. Några bostadsägare kommer streta emot. De tar ett annuitetslån så de kan betala fastighetsskatt och ständigt höjda avgifter. Då blir förutsättningen för generationsboende bruten när banken blivit ägare.

Det gamla talesättet ”Ditt hem är din borg”, blir i den humanitära stormakten ”Ditt hem blir din sorg”.

Jan Ivarson

……………………………………………………………………………….

Bildresultat för fastighetsskatt
Hur länge moderaterna håller detta löfte , återstår att se.

VARFÖR FÖRSES INTE LOKALER DÄR FOLK SAMLAS MED LUFTRENARE?

Denna viktiga fråga ställs av Jan Ivarson, politisk obunden.

Att bära munskydd är praxis i hela världen, för att minska spridning av Covid-19 virus utomhus och i offentliga miljöer, med undantag av Sverige. Där politikerna snabbt lämnade över ansvaret till en självsäker folkhälsomyndighet.
Droppsmitta med beröring var utgångspunkten för spridning, men vissa forskare anser att viruset också kan vara luftburet och då borde luftrenare kunna göra nytta. Men luftburen smittväg tror inte den helgonförklarade Anders Tegnell på.
FHM och regeringen har större fallenhet för hårdare restriktioner för medborgarna, än för konkreta åtgärder som munskydd och luftrenare. Nu har offentliga sammankomster på 50 personer ersatts av åtta, så nu blir det helt tomt på idrottens läktare och på slimmade kulturevenemang.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-det-kravs-mer-av-forbud-for-att-fa-ned-kurvan

————————————————————–

Jan Ivarson;

“Coronasmitta sprids på olika sätt, luftburet och genom beröring. Av olika experter har jag fått uppfattning att ju mer virus man får i sig, ju mer ökar risken för att insjukna. För att begränsa luftburen smitta rekommenderar en del experter att man bör bära mask i miljöer där man träffar andra människor, främst för att skydda andra, men även för att skydda sig själv. Tanken är att några virus fastnar i filtret.

På marknaden finns flera typer av luftrenare. En del bygger på filtrering, andra på jonisering och UV-ljus. Några apparater kombinerar flera tekniker. En typ baseras på att oskadliggöra lukter och bakterier med ozon som en mycket giftig gas och därför bara får användas i utrymda lokaler. I ett utrymt rum som ozonbehandlades dog två katter som kom in genom en kattlucka man glömt att blockera.

Bildresultat för luftrenare
Exempel på luftrenare

Jonisering avser behandling av syremolekyler så de blir mer aktiva att bryta ner lukter och fälla partiklar. Jonisering av syre är en ofarlig process som sker naturligt vid åskväder. Jonerna, negativt laddade syremolekyler, förbrukas då de oxiderar föroreningar.  Vissa joniserare sägs även joniserar kvävemolekyler. Det sker inte naturligt och bör därför undvikas av försiktighetsskäl.

Under några varma sommarveckor hade en vårdcentral försett väntrummet med ett tillfälligt kylaggregat för att göra det bekvämare för besökarna. Nu borde det vara stor efterfråga på luftrenare för vårdanläggningar och restauranger men så verkar inte vara fallet. Möjlighet att reducera smittspridning i publika lokaler med luftrening tillämpas inte så vitt jag förstått. Orsak är förmodligen okunskap. Vi vet lite om effekten på smittspridning. Här finns möjligen en slumrande marknad. Metoden används mer utomlands t ex för väntsalar på flygplatser. vad jag erfarit. I Sverige används jonisering mest för att reducera dålig lukt i soprum och avloppsstationer och i vissa industriprocesser för att reducera damm.

Jonisering är en enkel modell som effektivt reducerar luftburna partiklar. De klumpas snabbt ihop och faller ner på bordsytor och golv. Jag har jonisering i min villa och där ser man inga solstrålar i luften när solen lyser in. Solstrålar syns bara i dammig luft! Däremot blir det snabbt dammigt på borden som ofta får torkas av, men det är bättre än att andas in dammet med fripassagerare av baciller och virus. Virus flyger inte ensamt utan sitter på damm och i vätskedroppar.

Joniseringsapparater finns av flera fabrikat för enstaka rum och för installation i kanaler som förser flera rum med frisk luft. Tekniken är inte särskilt dyr. Kostnad för en villa med tilluft är ca 15,000 kr och elbehovet ca 30 W.

Det är förvånande att man inte verkar ha provat tekniken för att få reda på förmågan att begränsa luftburna smitta. En förklaring kan vara att det är fastighetsbolag som får ta kostnaden och de ser ingen förtjänst i att begränsa smitta om inte hyresgäster ställer krav och betalar för det.

Jan Ivarson

——————————————————-

Att det är tyst om luftrenare tror jag beror på både pengar och prestige. Folkhälsomyndigheten har hitintills avfärdat luftburen smitta för Covid -19 virus, men den självsäkra fasaden om enbart droppsmitta har nu fått sprickor. Det känns som repris av myndigheters avfärdande om munskydd, (som Uppdrag Granskning förtjänstfullt har visat) eftersom inga fanns i lager och att skydda åldringar var det inte så noga med. Ägarna till många privata äldreboenden var mer skyddsbenägna om profiten och kommuner om budgeten.

I en studie från Akademiska sjukhuset har påvisats att virus fanns i ventilationssystemet och på platser där ingen beröring ägt rum. Bra luftrenare kan filtrera bort både virus och bakterier. Kanske luftrenare är mer effektivt än besöksstopp inom äldrevården?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ny-studie-coronavirus-hittat-i-ventilationssystemet-pa-sjukhus

Moderaterna blundar för folkutbytets konsekvenser

Jan Ivarson varnar här för massmigrationens konsekvenser. Där moderaterna är lika blinda som Löfvens regering med hans stödpartier. Majoritetens värderingar skall gälla enligt moderaternas nya partiprogram. Men omkring 2050 utgör etniska svenskar en minoritet i sitt eget land och då gäller muslimers värderingar enligt Koranens förtryckande läror.

——————————————————————————–

(M) SER DET INTE KOMMA 

Bildresultat för att stoppa huvudet i sanden

Moderaterna vill få tillbaka väljare och lockar med nytt partiprogram.

I Expressen framförde Kristersson (M) att Donald Trump inte är en stor konservativ tänkare trots att Trump mer än de flesta upprört folk med vänsterliberala åsikter.

Moderaterna har däremot inte haft några stora konservativa tänkare de senaste valperioderna.
Reinfeldt öppnade gränserna för främmande värderingar som skapat konflikter, ökande arbetslöshet, otrygghet, minskande välstånd, ökad beskattning och upplåning. Därtill det kanske mest allvarliga, ett sjunkande humankapital som bl. a. kan avläsas i gymnasier och politiserade högskolor.

En idé i Kristerssons valprogram är att folkgrupper i Sverige måste anpassa sig till majoritetens värderingar. Så långt vågar han sträcka sig i påstådd konservatism. Det blir som att pissa i byxorna för en tids värme. Då ser han inte långt framför sig. Om några årtionden är muslimer i majoritet. Då tvingas svenskarna anpassa sig med Kristenssons program. Processen är redan i full gång i utsatta områden och den går fort.

Debattören Magnus Stenlund säger på nättidningen Exakt 24 ”Ledaren: Hela Sverige är snart ett enda utsatt område”.

Om  Kristersson vill stå upp för konservatism och för Sverige bör hans partiprogram innebära att svensk värdegrund baseras på kristna värderingar och västerländskt rättssystem och kvinnosyn. Så tydligt konservativ vågar han inte vara. Det han nu föreslår innebär på sikt att svenskar tvingas anpassa sig till invandrare.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

——————————————–

Fredrik Reinfeldt med sin öppna hjärtans politik : “Trump kanske den sämste president USA har haft,” men Trumps politik har stärkt nationen, till skillnad från Reinfeldts statsminister-år, som söndrat den.

Reinfeldt anser att demokratin under Trump varit i fara och en världsordning i upplösning (Östgöta Correspondenten den 9 november). Att hans egen gränslösa politik har rekord i export av terrorister som skördat oskyldiga människoliv i Europa och fört moder Svea allt närmare stupet är honom fullständigt likgiltigt.

Reinfeldts oro förstår jag fullständigt, när världens mäktigaste man ansåg att nationen skall komma först och inte den nya världsordningen och dessutom gått till angrepp mot den djupa staten och “träsket” där Reinfeldt trivs som allra bäst. Han säger att diktaturens starka män har sett Trump som sin jämlike. Eftersom Reinfeldt själv tillhör den globala elitens farliga män som vill söndra nationalstaten och införa NWO, förstår jag hans oro. Dessa män utgör dagens farligaste diktatorer, väl dolda i vänsterliberal förklädnad, där de rika blir rikare och de fattiga fattigare, medan de som kan i medelklassen flyr från hans humanitära stormakt.

Vattenavgift för hus som inte finns!!

Om VA–AVGIFT FÖR HUS SOM INTE FINNS, berättar här Jan Ivarson.
Ett smart drag av vatten-elbolaget Leva i Lysekil, att även låta de som inte förbrukar något vatten, får betala för att möjligheten finns!!
Troligen kommer inspiration från regeringen, som via skatten tar ut avgift för public service även för medborgare som varken har TV eller tittar på SVT Play. Detta är arbetarrörelsens nya solidaritet, från dagens politiker, som förrått den.

Läs och förskräcks, för verkligheten överträffar alltid dikten!

“Tidigare har jag skrivit att vi kan se fram mot avgifter på borrhål, solpaneler och andra åtgärder som folk vidtagit för att minska sina kostnader, skriver Jan Ivarson och fortsätter;

Kostnader för folkökningen måste finansieras utöver besparingar genom eftersatt underhåll. Redan läcker stora mängder kommunalt vatten bort i landet. Mina inlägg har delvis varit ironi, delvis framsynta farhågor. Nu ser det ut som om de kommer besannas.

Lysekil kan komma införa vattenavgift för dem som inte förbrukar något vatten!

Vad göra när det fattas pengar för infrastrukturen?

När befolkningen ökar måste infrastruktur byggas ut, liksom rättsväsende och sociala verksamheter.

Bildresultat för befolkningsökning

Då gäller det att ta höjd för kommande utgifter så att det även framgent går att ta sig vatten över huvudet i kommunerna för nya utgifter. Sådana avgifter låter bättre än fiskal skatt för t. ex. tolkar och hemspråksundervisning.

MEN, VA-AVGIFTER GÅR VÄL INTE TILL NYSVENSKARS BEHOV tänker många. Det är riktigt men migrationspolitiken dränerar de flesta områden som  måste finansieras med ökade avgifter.
Under 1900-talet byggdes VA-näten ut. Då hjälpte staten till med statsbidrag. Statsbidrag med miljoner kronor (dåtidens miljarder) gick till  bl. a. utbyggnad av reningssteg i de kommunala reningsverken. På så sätt kunde abonnenternas kostnader hållas nere. I vår tid skulle likande statsanslag kunnat gå till renovering av gamla ledningar. För det finns inga pengar. De går till folkökningens behov och nya myndigheter för att  ge välbetalda jobb åt politiska trotjänare. 

Vatten- och elbolaget LEVA i Lysekil AB vill vara ute i tid. En artikel i Lysekilsposten låter oss veta att bolaget överväger vattenavgift för obebyggda fastigheter, förmodligen sådana som har betalda VA-ledningar fram till tomten, men inte byggt något hus.

Bolaget förklarar att det inte är fråga om någon höjning, utan om en rättvisare omfördelning av kostnader.

Bolaget tycks mena att något rättvisare knappast finns, än att de som inte förbrukar vatten också skall betala för möjligheten att kunna förbruka.

Insikten om konsumenters olika förbrukningar har synskt uppstått i närtid, med tanke på att bolaget slopade avläsning för något år sedan. Motivet då var att vattenkostnaden var liten i förhållande till de fasta kostnaderna. Nu skall högförbrukare få betala mer, men hur bolaget vet vilka de är när man slutat läsa av mätarna ligger bortom abonnenternas förstånd. Möjligen  är det en pudel för att återinföra avläsning. En gång om året kommer vi kanske få fotografera mätarens siffror och mejla bilden till Leva eller betala en ohemul avgift för personligt avläsarbesök. Kanske kan avläsning samordnas med sophämtning om det inte är för många steg i huset för avläsaren.

Vi kan se fram mot fler oblyga framstötar mot svenska skattebetalare.

En skatt på reservdunkar för drivmedel ligger nära till hands. De är av plast och ger möjlighet till miljöförstörande konsumtion av diesel och bensin. Då bör man betala något för sådan konsumtion som kan gå till gräsklippare och båtmotorer.

En ny körkortsavgift för de som inte äger någon bil kan bidra till en rättvisare omfördelning av trafikens kostnader. Vägnätet står ju till förfogande för körkortsinnehavare. De bör därför årligen betala något för denna resurs. Innehavare av utländska körkort undantas från avgiften.

Jan Ivarson Politiskt obunden”


Fastighetsskatten närmar sig med stormsteg, för hus står stadigt på marken och lätta att beskatta, sedan kommer nog förmögenhetsskatt att återinföras, främst på mindre besparingar, för de stora finns i Bermuda, Schweiz, Luxenburg..

“……Sverige är ett av flera länder som kritiseras för att inte göra tillräckligt för att stoppa företagens skatteflykt….” https://arbetet.se/2016/12/12/lista-varldens-15-varsta-skatteparadis/

https://skattebetalarna.se/fastighetsskatt-hart-slag-mot-vanligt-folk/

Livet vid Bohuskusten förr och nu

En fin och tänkvärd krönika om LIVET VID BOHUSKUSTEN FÖRR OCH NU skriver Jan Ivarson.

I första halvan av 1900-talet var jag med farmor till stan, Lysekil. För mig var resan med den tuffande båten det mest intressanta och jag försökte titta ner i motorrummet och se roderkättingen röra sig på däck när skepparen vred på ratten. 

Bildresultat för bohuskusten

Farmor hade några ärenden att uträtta. Först gick vi till apoteket för inköp av dr. Hoffmans hjärtstyrkande droppar och smärtstillande pulver som senare blev magnecyltabletter. Apoteket i Lysekil var en imponerade butik. Vill minnas det hade en skylt med slingrande ormar. Där fanns många ofärgade och bruna glasburkar med glasproppar och konstiga namn.

Nästa ärende var inköp av småblommigt tyg för lavoaren. Den var en vitmålad bänk för vitt porslinsfat och vattenkanna. Det var den tidens tvättställ. Tyget skulle förnyas som dolde pottan man ställde under bänken. Modet var likartat för de flesta hade småblommigt lavoartyg med blå botten. Om lavoarerna varit kvar i slutet av 1900-talet hade de kanske medfört höjt taxeringsvärde om de haft annan kulör än vit. Så var det några år för hus med färgat sanitetsporslin. Det modet tog beskattningen slut på.

Sedan besökte vi banken för att tömma min sparbössa. Det var därför jag var med. Det ansågs viktigt att en liten pojke fick besöka banken och få del av sparandets dygder. Det var innan internetlån uppfunnits. På banken tömdes sparbössan på mynten och bankmannen räknade två gånger och skrev in beloppet i en bankbok som farmor hade med sig. Han stämplade också och klistrade in ett märke vill jag minnas, men jag kan förväxla det med postkontoren där man betalde räkningar. Där lärde min far mig att räkna dem som stod i kassaköerna och multiplicera kvinnor med två, för de hade fler ärenden som tog lång tid. Så gör jag än i dag i daglighandeln.

De gånger jag var med farfar till stan, seglade vi dit. Då gick vi inte till banken, utan till Systembolaget för att köpa ut det som fanns på motboken.

Bildresultat för motbok

Farfar var måttligt benägen på brännvin men ville ha något hemma för särskilda besök som krävde kaffehalv, kaffe och brännvin blandat. Det avnjöts bäst med att drickas från fat. Kaffehalv serverades vid besök av en klok gubbe som hjälpt till att bota en sjuk ko. 

Det var alltid någon bekant som behövde påfyllning finör ett kalas (uttalades: kall-laas). Man hjälpte vänner med att avisera sina lyseksilsbesök ifall de behövde ha något inköpt. Systemet hade olika sorters drycker men som liten hörde jag aldrig talas om någon som köpte annat än brännvin. Det såldes först i flaskor om en eller en halv liter. Senare blev flaskorna mindre och kompenserades med högre pris. Gubbarna frågade varandra om de hade något kvar på boka.

Numera finns inget bankkontor som hanterar kontanter. Våra konton sköter vi från vår dator. Det är bekvämt men har risker. Utan internet, ingen bank. En annan förändring är att räntan blivit noll eller negativ. Vi skall vänja oss vid att betala för att förvara våra pengar i en bank och betala uppläggningskostnad för att få göra affär med dem. Skillnaden mellan ut- och inlåningsränta anser bankirerna tillhör banken. Tänk om uppläggningskostnader breder ut sig i handeln. Vi får ju betala för garage att förvara bilen i, så varför inte för att förvara pengar, tycker bankirerna. När kontanter avvecklats kan vi inte ta ut våra pengar från banken, utan tvingas betala för att ha dem där i evighet- en ultimat affärsidé.

Så länge kontanter finns kvar, åtminstone utländska, kommer missnöjda kontotanter köpa kassaskåp och bli rånade i hemmen. På så sätt skapas nya brottstyper som blir systemstärkande med nya jobb för poliser och jurister. Uppbrutna kassaskåp måste ersättas med nya, liksom stulna utombordsmotorer. Det kommer fortgå år efter år och ge staten moms för nya varor, medan politiker lovar väljarna i årtionden att se över lagstiftningen.

Nu kan få barn räkna med att bo kvar vid kusten när de blir vuxna. Deras föräldrahem säljs för att lösa ut syskonen. Husen blir fritidsbostäder som renoveras med nya fasader, får fina fönster och entréer belagd med sågad granit. Bilarna parkeras med fördel på annans mark. Fastighetsskatten stiger inte bara för de sålda husen utan även för alla andra som plötsligt anses vara rika. De får trösta sig med att kanske kunna bo kvar några år till med annuitetslån för att betala fastighetsskatten.

Jan Ivarson Politiskt obunden