Kategoriarkiv: Levaxin

De vård-lösa om kvinnor med hypotyreos

När ett patent på en medicin går ut eller inte kan erhållas, då går klokskapen också ut hos Big Pharma allierade läkare. Det har vi lärt oss under den påstådda pandemin av Covid-19.

En liknande artikel har publicerats på Newsvoice den 20 oktober. https://newsvoice.se/2021/10/hypotyreos/

Tyvärr står naturläkemedel inte högt i kurs inom läkarkåren och när ett patent på en medicin gått ut, då plötsligt kan läkare uppmärksamma eller hitta på biverkningar.
Det finns gamla väl beprövade mediciner, som Ivermektin och Hydroxiklorokin, vilka är effektiva mot Covid-19, som först baktalades av WHO och sedan av alltför många av Big Pharma lojala läkare.
Glädjande undantag är läkarna Glenn Dormer och Hanna Åsberg, som bildat aktionsgruppen ”Bota Sverige” och åker runt i landet för att avslöja vilseledande och felaktig informationen kring Covid-19, vilket många rapporterat om på sociala medier med Lars Bern i täten. https://word.harrietsblogg.se/2021/10/09/ljus-i-coronamorkret-fran-modiga-lakare/
 Det skulle behövas fler aktionsgrupper med modiga läkare som avslöjar desinformation om biverkningsfyllda, felaktiga och onödiga mediciner.

Orsaken till att dessa modiga läkare är så få är att Big Pharma bekostar större delen av läkares fortbildning, grupptryck från läkarkåren och dels vill läkare gärna testa nya och dyra läkemedel för att ligga i framkant inom forskning. I bakkant ligger ofta läkare som lyfter fram gårdagens praktiska erfarenhet från gamla patientnära kollegor.

Bildresultat för big pharma
Det är lönsamt att vara Big Pharma lojal

Patienter som klagar över biverkningar betraktas lätt som irriterande gnällspikar. Undertecknad är en av dem.

”Den Vård Lösa vården
Underfunktion i sköldkörteln är en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna eller 458 000 personer i Sverige. Dagens sköldkörtelvård erbjuder ”En medicin för alla” utan hänsyn till individens unika sjukdomsbild eller symptom. Var femte sköldkörtelsjuk, motsvarande 92 000, fortsätter må dåligt trots behandling. 46 000 mår så dåligt att de inte kan arbeta. Förutom stort lidande medför det stora samhällskostnader. Bara ersättningarna till alla som inte kan arbeta uppgår till uppemot 7 miljarder kronor varje år.”   https://www.devardlosa.se/

Många kvinnor, men även män lider av för låg ämnesomsättning, hypotyreos.
Det beror på att sköldkörteln producerar för lite tyreoidea hormoner vars orsak kan vara ärftlig, eller utlöst av kemikalier, gifter och brist på mineraler och vitaminer. Immunförsvaret angriper sköldkörteln, som sitter på halsens framsida och förstör dess körtelvävnad. För mycket fluor i dricksvatten och för lite jod kan också ligga bakom.
Eftersom kroppens alla celler drabbas är symptombilden mycket brokig, med till exempel trötthet, minskad ork, frusenhet, viktuppgång, koncentrationssvårigheter, torr hud, förstoppning, håravfall, led/muskelvärk, hjärtproblem mm. Kroppen går på lågvarv, till skillnad från hypertyreos, när den går på högvarv.
Tyvärr gör alltför många läkare det lätt för sig och ställer drabbade kvinnor i skamvrån, när standardbehandling med levaxin inte hjälper.
Beskyllningar om för lite motion, för mycket mat, klimakteriet, ålder, psykiska defekter kommer från läkaren, som viftar överlägset med lab – listan som kan visa normala blodprover.
Tyvärr är läkares utgångspunkt, syns inget avvikande på proverna, då finns det inget, oavsett hur patienten mår.
När levaxin inte hjälper, finns medicinen bara i blodet, därför att den inte går in i kroppens alla celler, vilket gör att symptomen ökar liksom kvinnans förtvivlan. Detta tillstånd kallas för hypotyreos 2, vilket majoriteten av läkarkåren fnyser åt, precis som mot andra epidemiska sjukdomar som ännu inte har bevistas vetenskapligt.  Därför används ofta uttrycket ”hypometabolism” i stället för hypo 2 av de få specialister som finns inom området. Det var läkaren, forskaren Mark Starr i USA som förde in begreppen hypotyreos 1 (hormonbrist syns på prover) och hypotyreos 2 (brist syns ej i prover).

Förr fanns SVBK epitet, sveda-värk -bränn kärring, som numera fått lite finare uttryck inom psykosomatiken, men med samma innebörd.
Vanligt scenario vid läkarbesök (även vid andra åkommor än vid fel på ämnesomsättningen som sjukvården inte förstår):

Patienten; Jag är så trött på att vara trött
Läkaren; Det är en naturlig del av åldrandet
Patienten; Jag känner inte igen mig själv
Läkaren; Du är säkert stressad, kanske lite deprimerad, jag kan skriva ut lite lugnande och sömntabletter för säkerhets skull
Patienten; Men jag känner mig sjuk och har sån värk i kroppen
Läkaren; Det finns inget i proverna som visar att du är sjuk
Patienten; Jag är så svullen och ökar i vikt trots att jag tränar regelbundet
Läkaren; Det är vanligt att man äter mer än man tror, fortsätt bara att träna
Patienten; Men jag har ju ätit levaxin i 8 år och blir bara sämre
Läkaren; Det är inget fel på medicinen och proverna är helt normala, kanske KBT kan hjälpa dig att tänka positivt i stället för att känna efter för mycket…

Standardbehandling mot för låg ämnesomsättning/hypotyreos är syntetiskt framställt levaxin, ibland i kombination med det mer potenta hormonet T3 ”lio” liothyronin, men hos alltför många drabbade kvarstår symptomen, trots att lab-värden är normala. Vilket ju beror på att medicinen endast cirkulerar i blodet utan att gå in i kroppens celler, men det har läkare mycket svårt att ta in.

Lab listan har samma dignitet för läkare, som Moses stentavlor hade för Abraham.

Redan 1891 skedde det första behandlingsförsöket med naturligt torkat grishormon/NDT, som kallas för thyroid på förpackningen.

Förr räckte det med att en erfaren läkare bara tittade på patienten, som ofta led av myxödem, svullnad i kroppen. Naturligt hormon/thyroid blev därefter standardbehandling med god effekt.

Vilket störde Big Pharma, eftersom de inte kunde ta patent på grisar.

Lösningen blev ett syntetiskt hormon som de tog fram under 60-talet och som under 80-talet blev allenarådande behandling i stället för det naturliga hormonet. Nu blev det klirr i kassan efter att patent erhölls. Följden blev att hypotyreos ökade dramatiskt, men det bekymrade inte läkarkåren. Samma scenario skedde (som baktalandet i dag av äldre och effektiva Covid-19 mediciner) av det naturliga grishormonet, som plötsligt blev farligt efter framgångsrik behandling under hela 1900-talet. Problem, som torgfördes från levaxin frälsta läkare var ojämn dosering, hormonet kunde ge hjärtproblem mm. Omsorgen om patienten blev plötsligt stor.

Karin Munsterhjelm, specialist på ämnesomsättningssjukdomar i Finland, numera pensionär ”De mådde bra med det naturliga hormonet, sedan mindre bra eller direkt uselt i 30 år, tills de återigen fick börja med ursprungsmedicinen”

Läkaren Mark Staar och  Broda Barnes/MR Thyroid i USA, kämpar för återgång till naturligt, torkat grishormon NDT, när annan behandling inte hjälper. De har många efterföljare, men lojaliteten till Big Pharma är stor bland läkarkåren.
Mark Starr drabbades själv av hypotyreos och hade turen att träffa en kunnig kollega, dr Sonkins, som kände till att hormonbrist inte alltid syns i blodet. Starrs tillstånd förbättrades efter några månader med naturligt, torkat grishormon. Tyvärr blev han utfryst av kollegor, när han därefter hävdade att patienter kan vara sjuka av för låg ämnesomsättning trots att det inte syns i proverna. Provfrälsta kollegor tyckte att han lade ner för mycket dyrbar tid på sina smärtpatienter, eftersom det tog mindre tid att direkt avfärda patienten med lab listan!
Han blev bannlyst, gick i konkurs och fick lämna sin familj och vänner. Scenariot är tyvärr välbekant, när läkare går mot strömmen, därför är det få som vågar utmana ödet.
Därefter ägnade sig Mark Starr åt gediget forskningsarbete, han gick igenom gammal forskning för att få sina teorier bekräftade, vilket han efter hand fick med råge. Hypotyreos diagnosticerades förr som Myxödem, där många drabbade ofta har för stor mängd mucin (slemämne, trådlika klistriga molekyler) som håller fast vatten som om det vore klister och orsakar svullnad i kroppen.
Men vad bryr sig Big Pharma och dess allierade läkare om att var femte kvinna under levaxin behandling bara blir sämre och att samhällets kostnader för sjukskrivning ökar, när vinsten är drivmedlet, inte att folk blir friska, för då sinar kassan fort. Sjuka skall bara bli lite lagom friska, gärna med biverkningsfyllda mediciner, som kräver nya mediciner….

Trots artiklar och böcker om naturligt hormons överlägsenhet, så har förskrivning av hormonet försvårats. Först måste levaxin provas under minst ett halvår till år, därefter kan dosen antingen höjas eller att LIO (T3 hormonet) erhållas som tilläggsbehandling och skulle inte det hjälpa, då först kan naturligt hormon komma i fråga. Men då krävs det licens och får endast utfärdas av läkare med förskrivningsrätt.

Att börja med NDT först, där alla hormoner ingår kommer inte på fråga, när den beprövade erfarenheten ligger i papperskorgen.
Inom primärvården är motvilligheten stor och kunskapen om olika behandlingsmöjligheter för drabbade hypotyreos patienter är ringa. Dessvärre tillhör många av sjukhusen endokrinologer samma motvilliga skara.
Big Pharmas makt är stor. För mot läkemedelsbolagen och deras allierade (politiker, läkare, forskare) slåss även Gudarna förgäves.

Bildresultat för levaxin

Mer information finns på