Kategoriarkiv: Kyrkan

Minsta gemensamma nämnare

Om minsta gemensamma nämnare till samhällets enorma problem, dvs invandringens konsekvenser, som inte får nämnas, skriver Jan Ivarsson, politiskt obunden, om i denna gästkrönika. Folkets väl har försvunnit i den proklamerade värdegrunden, där vår vänsterorienterade kyrka bär ett stort ansvar.
Att majoriteten av samhällsproblemen orsakas av en för hög invandring till landets förmåga får inte nämnas, orsaken till politikers utmaningar tycks komma från mars.
Men majoriteten väljare måste tydligen drabbas mer för att de skall förstå orsak och verkan. Vid klagomål på brutit samhällskontrakt borde fler tänka på, att som man bäddar får man ligga.………………………………………………………………………………………………

”Utmaningarnas” grundorsak, tabu att nämna
I matematiken fick vi lära oss att bråk löses genom att man söker den gemensamma nämnaren. I politiken är det tvärt om. Den gemensamma nämnaren skall goda svenskar inte eftersöka eller ens tala om. Då anses de ha fel värdegrund. Den politiserade Svenska Kyrkan bör skriva det Elfte Budet om rätt värdegrund och förklara innebörden för menigheten med ett Vad är det. Kyrkan kan söka kulturbidrag och befaras samarbeta med (S), LO, Fi , Broderskapsrörelsen, Pride-organisationer och sända det nya budet på remiss till invandrarorganisationer som Ibn Rushd.

Samhällsproblem
Här följer exempel på samhällsproblem med en gemensam nämnare som inte får eftersökas.

Utsatta områden, skottlossningar, gruppvåldtäkter, långa vårdkörer, nerlagda förlossningsavdelningar, höjd pensionsålder, dåligt försörjningsstöd för fattiga infödda, svenskar utan inkomster tvingas bli uteliggare om de inte är missbrukare, nerdragningar i äldrevården, nya typer av bedrägerier, återinförda och nya sjukdomar, skolor i förfall, bostadsbrist. Stora områden utan poliser.

Kommer problemen från mars?
Problemen omtalas av politiker och media som om fallna över landet och varit helt oförutsägbara. Svenskar som är måna om sitt jobb och sociala anseende kan få beklaga utvecklingen och föreslå punktinsatser med begränsad verkan. De bör däremot undvika att ifrågasätta om det kan finnas någon gemensam förklaring. Sådant talar goda svensk inte om för det anses kunna späda på rasism och gynna fel parti.

Realist blir rasist
Den som kritiserar migrationspolitiken kallas ofta rasist. Den som är medlem i ett av landets största partier kan bli av med jobbet, nekas fackliga uppdrag och nekas hyra lokal. Forskare får anslag indragna om de har kritiserat migrationspolitiken. De anses ha fel värdegrund i dagens Sverige.

I Sverige finns få rasister men många som vill begränsa invandring av lågutbildade personer med icke västerländska värderingar. Det anses ännu naturligt att företag, som söker kvalificerad arbetskraft inte anställer fler än det som behövs. Om fler skulle anställas, utöver de som gör nytta skulle det leda till konkurs.

Motsvarande insikter för landet anses orimliga, så länge samhällets kassakistor tillåter och nya skatter kan uppfinnas.

Partiledare anser att de hellre låter landet förfalla än att samarbeta med dem som visar på den gemensamma nämnaren. Partier bryr sig inte om väljarna utan vill bestämma vad de skall tycka.

Men folk röstar på dem ändå!

Sedan gnäller många på indragen vård.

Ser man det så, har vården ännu inte dragits ner tillräckligt för att stora väljargrupper skall förstå vad som är den gemensamma nämnaren. Sverige behöver längre vårdköer, fler bilfödslar, fler mord och fler politiker som inte ser den gemensamma nämnaren borde omedelbart avgå, då de svikit sitt uppdrag i regeringsformen.”

…………………………………………………………………………………………………

Lite hjälp på traven till ett ev. Elfte bud

Du skall älska Din nästa från främmande land mer än dig själv och Dina närstående. Du skall hedra honom och hans religion, fördöm honom icke, när han begår brott, ty han följer bara sin religion. Om äktenskapsbrott ersättas med ”tahrrush” får vi förlåta dem, ty de veta icke vad de göra. Att komma till ett främmande land är svårt, det måste vi förstå och vi äro skyldiga enligt detta bud, att alltid visa empati, hänsyn och vända den andra kinden till. Vi får aldrig glömma att Jesus älskar alla barnen på vår jord, inte minst de ensamma, som flyr för sina liv. Om någon avfälling skulle protestera, så berätta för denne värdegrundslöse man, att Jesus dog för våra synder. Glöm inte att den som är oskyldig kastar den första stenen, vilket förortens barn praktiserar, visserligen alltför frekvent, men det må det vara hänt med vår gränslösa förståelse och empati……

”Att stå upp för kristna räcker för att få sparken från Svenska kyrkan”

Prästen Helena Edlund har jag följt under de sista åren med stor beundran. Ärlig och frispråkig har hon framträtt i olika forum med debattinlägg. Jag har undrat i mitt stilla sinne hur länge hon får hålla på i en vänsterockuperad kyrka, där ”de som har tro lämnar.”

Ärkebiskop Antje Jackelén med bröder och systrar fortsätter på vägen som avlägsnar sig från kristna värderingar i sin vänsterintellektuella iver att tillfredsställa andra religioner än vår egen. Nu är deras önskan att Jesus skall kallas för ”hen.”

Vad ska de ge sig på nästa gång?

Fortsätter de i samma takt så kommer hela treenigheten med Fadern, Sonen och den Helige Ande att vara ett minne blott.

Allah, Muhammed och den Heliga Koranen kanske ligger i startgroparna?

Ärkebiskopens valspråk har ju öppnat dörren.

Åter till Helene Edlund, förutom präst är hon författare. Hon kommer från Norrland, arbetar i Stockholm, nej inte nu längre för hon har fått sparken för sitt engagemang för förföljda kristna i världen.

I slutet av 2016 lanserade hon Facebook gruppen ”Mitt Kors” för att påvisa förföljelsen av kristna och visa på solidaritet, något som kyrkans ledning hellre förbrukar på islams förkunnare.

Bara inom några veckor hade gruppen 15.000 medlemmar, vilket blev en nagel i ögat på kyrkans ledning, som använder samma taktik som makthavare gjort i alla tider, premiera ”rövslickarna” och  tryck ner kritikerna, ända tills det går åt helvete. Då vänder man kappan efter vinden och låtsas att förföljelsen av oliktänkande aldrig har ägt rum.

Gruppen ”Mitt Kors” smutskastades och anklagades för att ha ”dolda och extremistiska avsikter”

Citat:
”Det går alldeles utmärkt för en arbetsgivare att avskeda en anställd på grund av påhittade och motbevisade skäl, utan att det kostar arbetsgivaren en krona och utan att facket kommer att protestera. I alla fall om arbetsgivaren heter Svenska kyrkan.

Det hände mig i fredags….” Läs gärna fortsättningen via länken:
http://helenaedlund.se/att-sta-upp-kristna-racker-att-fa-sparken-fran-svenska-kyrkan/

LO och kyrkan kör samma stil
Agerandet känns väl igen. LO har länge puttat ut medlemmar som sympatiserar med SD. Nu handlar deras kampanj om att muddra medlemmarna på deras avgifter, 30 miljoner skall direkt ner i Löfvens fickor inför valet. LO basen Thorvaldsson  kör samma stil som sin företrädare.  Att förbättra villkoren för sina medlemmar,  har mycket låg prioritet, samma gäller för medborgarna av Stefan Löfven.

Arbetarrörelsen har förråtts av sina företrädare, för i LO borgen försvinner idealen.

Jag förstår inte hur gåvorna till regeringens valrörelse skall locka LO medlemmar åter, det är som att i förväg betala för sin egen begravning.

Anders Lindberg, den  mångkulturelle ledarskribenten i Aftonbladet,  har således fått sällskap av LO i sin övertro på det multikulturella samhället, lönedumpning är nu helt OK. För samhället, dvs skattebetalarna får ta smällen med outtömliga subventioner, när nyanlända utan kompetens för arbetsmarknadens behov skall få låtsas arbeten.

Ett litet hopp om tillnyktring tändes, när tom Löfvens egna ministrar börjat tappa tron. Ylva Johansson har förstått att svenska värderingar inte är så dumt och Magdalena Andersson som tyckte det var dumt att välja Sverige som ankomstland.

Att statsministern inte kan räkna har jag skrivit om i tidigare inlägg, men nu är det åter bekräftat, när han svamlade bort överenskommelsen med sitt förrädiska miljöparti om gymnasieamnesti.

Det handlar bara om en liten grupp, säger denne man för att dölja sin eftergivenhet, dvs hans skräck för regeringskris.

9000 afghaner är alltså en liten grupp, vars studiekostnad beräknas till 4,5 miljarder!

När tom Rolf Malm, skribent i Samhällsnytt, tycker synd om statsministern efter en intervju i SVT Aktuellt nyligen, där Löfvens förvirring framstod som tragikomiskt, då förstår vi att det är högt vatten.
https://samnytt.se/jag-tycker-nastan-synd-om-stefan-lofven/

Nu borde väljarna ta efter kyrkans policy att ge vår extremistiska regering sparken.

”När kyrkan skiljdes från staten.” Del 10.

Gästkrönikör Karin Ferm närmar sig nu slutet på serien om ”Regeringars största misstag”. Den sista delen kommer under veckan med en sammanfattning av länkar till tidigare delar, för nya läsare. Detta inlägg handlar om misstaget när kyrkan skildes från staten
………………………………………………………………………………………………………

Kristna värderingar försvann utan samarbetsavtal
Misstaget var att staten och kyrkan inte skrev ett bindande samarbetsavtal, där staten förband sig att för all framtid behålla de kristna värderingar som landet styrts av ändå sedan kristendomen infördes i Sverige.
De kristna värderingarna är lika mycket Svenska statens historiska arv, som det är kyrkans, något som är viktigt för framtiden.

Ett samarbetsavtal, där kyrkans och statens olika intresseområden är klart och tydligt markerade.
Ett samarbete, istället för som nu helt ha klippt banden.
I samarbetsavtalet borde det också vara inskrivet att det inte skulle finnas några religiösa undantag i lagar och förordningar, oavsett religion.

Religionsfrihet 
Religionsfrihet innebär inte att några religioner ska ha rätt att påverka svenska staten och dess lagar och arbetssätt.
Religionsfrihet innebär INTE att, de som har en annan tro, en annan religion, får vägra respektera de kristna värderingar som vårt land är uppbyggt kring.
Religionsfrihet innebär FRIHET att tro på vilken religion människorna vill, eller FRIHET FRÅN religion i det dagliga livet.

Religion är något personligt, och det borde vara inskrivet och förtydligat i lagtexten att ingen får påtvinga andra sina religiösa åsikter eller förfölja andra som har en annan tro.
Något som förr var en självklarhet i Sverige.

Kyrkan en politisk plattform
Kyrkan skulle ha skrivit in i sina “stadgar” att de skulle hålla sig borta från politiska frågor och ägna sig åt de teologiska frågorna. Helt enkelt vara en kristen religiös församling, utan inblandning av andra religioner.

Vad som binder samman samhället och kyrkan är värderingar, kulturarvet, traditionerna och en kristen värdegrund.
Idag har flera ideologiska fraktioner som INTE delar de kristna värderingarna, infiltrerat Kyrkans organisation, och det är dags att de troende tar tillbaka kyrkan.

Många svenskar har gått ur kyrkan, på grund av att kyrkan mer och mer blivit en politisk plattform, där den socialistiska värdegrunden tagit över.


Vi känner inte igen den kyrka vi växte upp med!

Men det är inte försent att ändra på detta.
 Därför är det viktigt att RÖSTA I VALET 2017!

Viktigt även för oss som inte är aktivt troende, men kvar i kyrkan av tradition och gammal vana.

Viktigt för vi vill:

1 * Behålla de Kristna värderingarna

2 * Skydda vårt kristna kulturarv, för den kristna kulturen är en stor del av vårt samhälle.

3 * Kyrkan är en stor del av vårt historiska arv, och vi måste hindra att andra tar det ifrån oss.

4* Hjälpa de som vill konvertera till kristendomen och ta till sig de KRISTNA värdegrunderna.

5 * Behålla de kristna traditionerna och högtiderna.

6 * Kristna värderingar är, oavsett om vi är troende eller inte, en del av vårt sätt att tänka och interagera med varandra.

7 * Något som håller samman oss som ETT FOLK och ETT SAMHÄLLE. Oavsett politisk hemvist.

Så du som vill värna om Sverige som ett land att bevara och förvalta, GÅ OCH RÖSTA I VALET 2017!
NÄR SNÅLHETEN BEDROG VISHETEN!
Förlåt, det har inte funnits någon “vishet” inom 7-klövern på över 50 år!”

Länkar
https://www.svenskakyrkan.se/historik
http://popularhistoria.se/artiklar/kyrkan-och-staten-en-historisk-separation/

……………………………………………………………………………………………………

Förr gick folk med i kyrkan för att de hade tro, nu lämnar de den av samma skäl.
 ”Allahu Akbar” är vår ärkebiskops valspråk. Samma som IS-krigarna ropar innan de skär halsen av otrogna. Hennes nära vän biskop Eva Brunne i Stockholm önskade ta bort alla kristna symboler i Svenska sjömanskyrkan för att inte såra andra med annan tro.
Kristna förföljs, men kyrkans omsorg ägnas mer åt förföljarna. Dagens kyrka har helt förlorat den lodrätta kompassen, medan den vågrätta har tappats bort av vänstern. Ingen av dem kan längre skilja på vad som är ont och gott, för båda önskar nya själar.
Tyvärr har vår Herre ofta hamnat i dåligt sällskap efter hans sons tid på jorden.

För intresserade se inlägg under kategori “Kyrkan.”

Kyrkan töms, när korset göms, i vördnad för främmande religion

Åderlåtningen är stor inom kyrkan och ännu större är ilskan över höga företrädares lyxresor både i tjänsten och privat.

Ärkebiskopens valspråk, ”Allahu Akbar” gör inte saken bättre, trots ivrigt försvar och när korset skulle gömmas för det kunde provocera muslimer fick många nog och checkade ut.

Mitt-kors-kampanjen startade på facebook av ett par präster efter att prästen Jacque Hame hade fått halsen avskuren i en kyrka i Normande i fjol av en IS-krigare.

Syftet med kampanjen var att visa stöd för förföljda kristna i världen, men då drabbades kyrkans ledning av stor tvehågsenhet.

Tänk om korset skulle provocera alla stackars muslimer, vilken synd!!

Upphovsmännen ställdes i mental skamvrå, eftersom stupstocken inte längre finns att tillgå på kyrkbacken.

I fjol lämnade 86 000 personer samfundet och som någon klok har sagt ”inte för att de saknar tro, utan för att de har den”

När svenska kyrkan skildes från staten var 82,9% medlemmar, i dag har siffran sjunkit till 63 % och ju rödare kyrkan blir, desto sämre fungerar bromsen.

Kanske en tidsfråga innan landets kyrkor ersätts av moskeér?

När vänsterliberal propaganda lockar mer än kärnbudskapet från predikstolen, då kan vår kyrka rämna som förlåten i templet.

Tänk om det är andemeningen med utvecklingen i dag??

 

 

Detta inlägg publicerades på läsarnas sida i ”Nya Tider” den 11/1, vecka 1-2 2017.

Vad kyrkans julupprop egentligen betyder?

 ”Vi som skriver under detta julupprop, lovar att stå för alla migranters försörjning fram till att de själva genom arbete bidrar till att finansiera vår välfärd. Detta är vår julgåva till fattigpensionärer och alla andra medborgare som lider nöd”

Nej, så står det givetvis inte på uppropet från olika kristna samfund med ärkebiskop Ante Jackelèn i täten.

Dessa kristna trossamfund kräver ”en mer human migrationspolitik” som självfallet skall betalas av oss andra, där landets fattiga får det ännu mer knapert.

Kyrkans affärsidé är människokärlek och medmänsklighet, men tyvärr omfattas inte alla.

Den främsta målgruppen är migranter utifrån, som ofta saknar asylskäl, men vill få ett bättre liv.

Innan regeringen äntligen förstod att landet måste stoppa invasionen och införa gränskontroller, så var det bara att slänga passet överbord, säga att man kom från Syrien och ljuga om ålder, så var PUT klart. Asyl förvandlades enkelt från temporärt skydd undan förföljelse till livstids försörjning.

Tio Guds bud verkar vara passé, att ljuga, stjäla och bära falsk vittnesbörd mot sin nästa är nu helt rätt i vår vänsterstyrda kyrka.

Tyvärr tunnas engagemanget ut när det gäller kristna som flyr för sina liv i Mellanöstern.

Att vända den andra kinden till verkar vara dagens budskap, trots hemvändande IS-krigares gapskratt. Att planera nya terrordåd i Europa kan nu vara prioriterat hos dessa Guds krigare.

Ärkebiskopens julhälsning blir säkert ”Allahu akbar” så att Aleppos IS- krigare förstår att de är inkluderande i julens budskap, men vi får ändå vara glada så länge hon inte förvandlar Jesus till Muhammed.

Vi andra, som har vår tro kvar, får numera sköta den hemma och be om ett folkets upprop mot  en kyrka i förfall och aningslösa politiker.

Harriet Larsson”

 

 

 

 

“De bajsar och onanerar i kyrkan – vakter sätts in”

Kyrkans affärsidé är människokärlek, men i Kristianstad sätts den på hårt prov.

I Heliga Trefaldighetskyrkan råder kaos och väktare måste sättas in, när ett nytt klientel kommit hit som ”saknar gränser eller hämningar” enligt förvaltningschef Bengt Avland i en intervju i Kristianstadbladet den 7 dec.

kyrka-2

Prästen Lena Bruce påpekar däremot att det är både uteliggare och hemlösa som utgör detta störande klientel.

Må så vara, för det gäller att inte stigmatisera någon grupp, när hennes högsta chef, ärkebiskop Antjé Jackelén, har valt stridsropet ”Allahu akbar,” vilket är samma som IS krigarna vrålar innan de skär halsen av otrogna.

Kanske har hennes utvecklingssamtal med vår Herre fått stryka på foten, när engagemanget för hbtq, feminism och mångkultur tar all tid?

Jag återger här hela artikeln från Kristianstadbladet via www.svt.se/nyheter/lokalt/skane.

”De bajsar och onanerar i kyrkan – vakter sätts in”

En man onanerade i kyrkbänken. En annan försökte ta barnet från mamman vid ett dop. Nu har Heliga Trefaldighets församling i Kristianstad satt in väktare. Det är stora problem med ordningen i kyrkan i Kristianstad. Under de senaste åren har störande människor mer och mer påverkat kyrkans personal och besökare.

kyrkbank2

– Det finns inga gränser eller hämningar för dessa människor. Det gör att personalen känner stor oro, säger församlingens förvaltningschef Bengt Alvland till Kristianstadsbladet.

Exemplen är många i den lista han sammanställt över de olika incidenterna.

Krossade spritflaskor

Det handlar om personer som kissat och bajsat både i och utanför kyrkan. Under förättningar i kyrkan kan personerna skrika och krossa spritflaskor. Det har också hänt att någon försökt ta barn från prästen eller mamman mitt under ett dop. Blodiga använda kanyler har hittats i kyrkan och orglarna måste hållas låsta för att de störande besökarna inte ska spela på dem. Personer har också suttit och onanerat i kyrkbänkarna.

“Drog i sin snopp”

– Det var en som låg och drog i sin snopp. Han slutade inte trots att en kvinnlig polis uppmanade honom att göra det, säger Bengt Alvland till tidningen.  Det har också klättrats på orgelfasader och altaruppsats, och de ovälkomna besökarna har försökt stjäla kyrksilvret. Det har nu gått så långt att församlingen tar in väktare vid gudstjänster, barndop och vigslar. Dessa får också låsa om kvällarna efter att ha sökt igenom kyrkan.

“Nytt klientel”

Enligt Bengt Alvland är det inte de gamla uteliggarna, som personalen känner, utan ett “nytt klientel” som står för förstörelsen. Enligt prästen Lena Bruce som håller i gudstjänster i kyrkan är det både uteliggare och missbrukare som de känner igen sedan tidigare som stör, men fler har kommit in i gruppen.

– I och med att det finns fler ordningsvakter på Rådhuset och på järnvägsstationen har utrymmet för dessa människor blivit mindre. Därför använder de i stället kyrkan som en värmestuga. Kyrkan har blivit den svagaste länken, säger Bengt Alvland till tidningen.”

Sorligt nog består numera hela svenska samhället av svaga länkar, som brister en efter en, när politikerna inte vågar förbjuda tiggeriet, trots denna aktivitets alla destruktiva handlingar för oss andra. Fattigdom ger inte alibi för vad som helst, som illagör och sårar andra. Strategin från vänsterliberala har alltid varit att bortförklara och skjuta över ansvaret på andra, som vågar klaga. Att ta ansvar för sina handlingar gäller bara andra.

Beviljade uppehållstillstånd slår nu nya rekord

Migrationsverkets generaldirektör Mats Sjöberg mumlar om att fler invandrare bör få komma in, för att kompensera kommande pensionsavgångar, trots att vi väntar på att över 3000.000 anhöriga skall komma hit, fram till 2020, då vi måste försörja över en miljon invandrare med försörjningsstöd (SKL). I Malmö går redan över 70 % av försörjningsstödet till invandrare.

Förmodligen bor han inte på samma planet, som vi andra?

Eller också fjäskar han in i det sista för makteliten, där Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven med trogna anhängare bär skulden till att länkar brister med sin ansvarslösa politik?

Kyrie elesion – Herre förbarma Dig över kyrkans förflackning!

Nu förstår undertecknad att den svenska kyrkan kommer att rämna som förlåten i templet, när kyrkans kommunikationschef, Gunnar Sjöberg, anser att det kan vara ”Uppviglande att bära kors som kristen.”
För att det kan upplevas stötande för muslimska invandrare.

På DN debatt 2016-08-09 skrev ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med företrädare för judar och muslimer om att vi alla oavsett religionstillhörighet skall vara snälla och goda grannar.

Muslimernas företrädare var Mahmoud Khafi ordförande för svenska imamrådet och som hyser stor kärlek till det muslimska brödraskapet, som inte gjort sig kända för någon större grannsämja och snällhet.

Rubriken på debattartikeln var ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp.”

Vi får åter veta att islam är fredens religion och att det minsann också finns texter i gamla testamentet som förespråkar våld och död, allt för att eliminera islams blodiga historia och Koranens verser om otrognas död.

Inte ett knyst om att kristna inte vrålar ut Gamla testamentets våldsuppmanande texter, de våldtar, torterar och mördar inte oliktänkande, som Islamiska staten och dess förgreningar gör i parti och minut, innan de skär halsen av otrogna själar.
Oavsett om attentaten lyckas eller går åt helvete, så stundar belöning hos Allah och hans 72 jungfrur för dessa martyrer.

Författarna försöker övertyga läsarna med de gamla vanliga argumenten om att orsaken till terrorhandlingar är…”geopolitiska faktorer, kolonialism, vapenhandel, värderingskrockar, sociala klyftor och psykisk ohälsa.”
Kanske var syftet att vi läsare skall skämmas över vår syndiga historia, islams är förmodligen för blodig för att ens nämnas?

Ärkebiskop Antje Jackelén valde ”Allahu Akbar” till sitt valspråk när hon valdes till ärkebiskop under 2013.
Samma ord vrålar IS krigarna innan de torterar och skär halsen av kristna och andra otrogna.

Om hon bara var aningslös eller om hon bara ville ställa in sig hos den rödgröna politiska eliten, som ett tack för utnämningen, det vet jag inte, men min misstanke är stor.

Att hon hade rätt kön var förmodligen också en bonus för en regering med feministisk politik.

En politik som gör halt utanför förortens enklaver (till skillnad från FN:s korridorer) där kvinnor och unga hindras i sina livsval av ”skäggiga skuggor” och riskerar att falla ner från deras balkonger, när hedern skall bevaras.

Det skulle inte förvåna mig om våra feminister och rödagröna, unga karriärpolitiker kan börja mumla något om balkongbjälkars dåliga hållfasthet. I samma anda som deras förljugna förklaringar om att sommarens festivalers alla våldtäkter orsakades av varmt väder och ökad anmälningsbenägenhet.

Unga män från närbelägna flyktingförläggningar, impregnerade med generationers förnedrande kvinnosyn, finns inte i deras värld, där alla är lika mycket värda, oavsett förtrycket av din nästa.

Biskop Eva Brunne i Stockholm ville nog bara fjäska för sin överordnade, när hon för något år sedan gav förslaget att alla kristna symboler i svenska sjömanskyrkan skulle rensas bort för att de inte skulle såra besökare med annan tro.

Tidigare ärkebiskop K-G Hammar tycker att vi ska bemöta dessa Allahs krigare med fredliga medel.

Jag undrar om prästen i en kyrka i Normandie tyckte detsamma när han fick halsen avskuren den 26 juli?

Det var inte länge sedan den rödgröna majoriteten i Stockholms stad vill belöna dessa hemvändande krigare med jobb, bidrag och bostad, sedan de blivet rehabiliterade på sjukhusen inför nya terrordåd.
Cancer patienter får däremot snällt vänta i kön.

Dessa politikers tro på sin omvändelseförmåga är ofantligt stor, trots att deras analys av dagens verklighet nått bottenrekord.

I Sverige byggs moskéer på löpande band, medan kristna kyrkor bränns ner i deras hemländer. Kristna förföljs, torteras och mördas i muslimernas hemländer, men kyrkan är mycket motvillig till att benämna detta som folkmord. För islam är ju fredens religion…

Många troende lämnade kyrkan efter att kyrkans kansli med ärkebiskop K-G Hammar under 2004 uttalade sig om trosbekännelsen, den behövde inte längre tas bokstavligt utan kunde mer betraktas som poesi.
Det finns ingen anledning att vara med i en kyrka utan sanningsanspråk, då kan troende lika gärna vara med i en förening eller i en poesiklubb.

Det finns heller inget skäl att var medlem i en kyrka vars utveckling leder till förtunning och förflackning.

En kyrka som gömmer, stryker mördare och terrorister medhårs och sviker sitt uppdrag, saknar värde.

En kyrka vars företrädare slösar med församlingens pengar på lyxresor med goda middagar och inte märker att deras alibi om berikande samtal med sina bröder klingar falskt, tappar medlemmarnas förtroende.

Mantrat inom kyrkan liksom i det politiska livet lyder tolerans och mångfald.

I dag verkar det som om all tolerans förbrukats inför främmande religioner, för i vår egen svartlistas de som lämnar den politiskt korrekta åsiktskorridoren.

En träffande rubrik i en debattartikel nyligen var ”Förr lämnade medlemmar kyrkan för att de saknade tro, i dag för att de har tro.”

Förmodligen kommer den rödfärgade kyrkan att tappa ännu fler medlemmar.
De som inte är så tvärsäkra i svåra frågor med olika tolkningstraditioner eller som inte vill talas tillrätta, de får nog lämna den och sköta sin tro på egen hand eller bli medlem i andras samfund.

Islam, moskéer och imamer verkar ha stor lockelse för kyrkans högsta företrädare, som inte längre vill kämpa för att sprida sin egen religion, det kan bli mer ödesdigert för kyrkans framtid än att bedriva kulturkamp mot terrorism.

Kanske är prästerna avundsjuka på moskéers överfyllda golv, när kyrkbänkarna har få besökare?

Om inte ärkebiskopen och alla hennes vapendragare slutar att mässa om sin politiskt korrekta tro och börjar lyssna på oss tvivlare så kan jag bara utbrista ”Kyrie elesion – Herre förbarma Dig!”

Detta inlägg om kyrkans förflackning har publicerats under insändare på Avpixlat.se

Islamisk massinvandring har högre prioritet än europeiska människoliv

I en artikel på ”expressen.se” 2016-07-27 varnar kriminalprofessorn Leif G Persson och professor Robert Egnell på försvarshögskolan för IS attack även i Sverige.
Ca 300 IS krigare kommer från Sverige, varav 150 har återvänt, förmodligen för att få omvårdnad och rehabilitering inför nya Jihad utflykter av vårt humana land.

Dessa kriminella gärningsmän har Koranen som förkläde för att få utöva besinningslöst våld mot otrogna själar utan efterräkningar.

Sverige måste ligga i topp beträffande naivitet och falsk humanitet mot dessa krigare.

Faran finns dock att de blir förbannade även på Sverige, när landet skall försöka avvisa alla som inte har rätt att stanna. Minst 40.000 skall ut ur landet under de närmaste åren (Rapport 2016-07-27).
Enligt migrationsverket var det 80.000 tusen av de 162.000 som anlände i fjol, som inte hade asylskäl.
Kanske resterande 40.000 tusen får stanna på grund av ömmande skäl?

Jag vet inte vilka som är mest beklämmande kyrkans vänsterliberala representanter eller våra rödgröna politiker.

Tidigare ärkebiskop K-G Hammar tycker att ”IS skall bekämpas med fredliga medel.” Under hans tid som ärkebiskop 1997-2006 eskalerade kyrkans förfall.
Jag undrar om prästen i kyrkan i Normandie tänkte detsamma för ett par dagar sedan, innan han fick halsen avskuren av en IS- krigare.
Denna Jihad kämpe var välkänd av polis för tidigare kriminella aktiviteter, utrustad med fotboja och anmälningsplikt, men dessa åtgärder ger inget skydd mot oss medborgare, när hans mentala väska är packad för färd mot Allahs paradis med alla jungfrur.

Nuvarande ärkebiskop Antje Jackeléns har samma valspråk ”Allahu akbar” som Is krigare ropar innan de torterar, mördar kristna och andra otrogna enligt Koranens råd i denna “fredliga” religion.

I Sverige gömmer kyrkan terroristsympatisörer och det byggs moskéer på löpande band, medan kristna kyrkor bränns ner i deras hemländer. Dessa gärningar verkar inte ge någon ambivalens hos dagens själasörjare.

“Förr tappade kyrkan medlemmar för att de saknade tro, nu lämnar många kyrkan för att de har tro” löd den träffande rubriken nyligen på en debattsida.

Det var bara något år sedan som det rödgröna styret i Stockholm föreslog jobb, bostad och allehanda bidrag till dessa återvändande krigshjältar.

Vi får se om nya extremistsamordnaren Hillevi Engström, som tog över efter nya oegentligheter från den gamla, fortsätter i samma fotspår med telefonlinje, kunskapshus och samverkan med alla goda krafter.

Varför vill inte dessa mångkulturella vurmare förstå att konsensusdialog inte fungerar på en medeltida religions utövare?

Endast tillfälliga uppehållstillstånd borde beviljas utan undantag, återvändande skall vara lag när krigen är över.
Kompetensen hos flertalet som flytt behövs för återuppbyggnad i deras hemländer.
Direkta avvisningar och bötfäll eller hellre bura in de som utgör hinder för verkställande.

Byte av både generaldirektör på migrationsverket, rikspolischef och regering är andra måsten.

En föråldrad asylrätt måste reformeras, riktiga flyktingar från lägren och politiska flyktingar skall prioriteras.
I dag är det tvärtom, unga, friska män som önskar ett bättre liv, med eller utan lust att få bedriva Jihad slinker in, ofta på falska skäl, för dem skall Europas gränser vara stängda.

Uppstramning av migrationsströmmarna kom alldeles för sent och undantag går alltid att klämma fram med en skicklig advokat.

Sveriges två största och mest katastrofala beslut var när riksdagen klubbade igenom
– det mångkulturella samhället
– EU anslutningen.

Därutöver är det politikernas hybris över landets roll som världens största humanitära stormakt och demonisering av oliktänkande, som orsakat dagens situation.

Jag undrar hur länge islamisk massinvandring skall ha högre prioritet än europeiska människoliv?

http://www.expressen.se/nyheter/professorn-tidsfraga-for-is-attack- i -sverige/

Skillnad i kristen tro och praktisk handling

Premiärminister Cameron sade i sitt påsk tal till de brittiska medborgarna ”Vi är ett kristet land och det är vi stolta över” han påtalade att kristna värderingar innebär ”ansvar, hårt arbete, välgörenhet och medkänsla”.
Han talade om kristna som förföljs i Mellanöstern och som brutalt mördas för sin tro av muslimska extremister och islamistiska terrorister. Han avslutade talet med att vi måste göra våra röster hörda för de som utövar sin tro (Fria Tider 2016-03-28).
Skillnaden i är tyvärr mycket stor hur kristna värderingar och medkänsla tolkas av kyrkans representanter här hemma.
Här gömmer kyrkan terroristsympatisörer, papperslösa, personer som inte har rätt att stanna i Sverige.
Kyrkan anser sig stå över svensk lag och regelverk och av gammal hierarkisk tradition vill den fortsätta att bestämma om vad som är ont och vad som är gott.
Tidigare ärkebiskop KG Hammar anser att skoningslösa IS terrorister skall bekämpas med fredliga medel.
Mona Sahlin har efter två år som extremistsamordnare fått en telefon linje på plats dit oroliga anhöriga kan ringa och berätta om eventuellt blivande IS krigare. Därutöver skall våldsbejakande unga omvändas genom samverkan med alla goda krafter i samhället som till exempel med genusutbildade dialogpoliser och korvgrillning.
Hemvändande terrorister skall belönas och omvändas med bostad och arbete, medan vi andra anser att straff med förlorat medborgarskap och utvisning borde vara det enda rätta.
Biskop Eva Brunes i Stockholm anser att alla kristna symboler i sjömanskyrkan skall tas bort, för att inte såra besökare med annan tro.
Ärkebiskop Antje Jackelins valspråk ”Allah Akbar” Gud är större, är samma stridsrop som IS krigare ropar innan de skär halsen av fienden och drar oskyldiga människor med sig i döden, när de skall få furstlig belöning av Allah.
Tyvärr är Sverige numera ett avskräckande exempel i utländsk press när det gäller invandring, integration och är dessutom hemvist för terrorister och deras sympatisörer.
Men för kyrkan och för en stor del av det globaliseringsvurmande etablissemanget är det viktigare att få framstå som god och få behålla sin tro/ideologi än att förstå och ta del av en förändrad verklighet.