Kategoriarkiv: Låglönejobb

Låglönejobb urholkar välfärden

Annie Lööf är väl den som predikar mest om låglönejobb, med stöd av de andra partiledarna i en sönderfallande allians.

Vad jag aldrig förstått är hur det skall vara lönsamt för samhället?

Självklart kan det vara lönsamt för vissa arbetsgivare, men ej för medborgarna. Eftersom de anställda då måste kompenseras med ökat försörjningsstöd. Att socialbidragsnormen skulle förändras, tror jag inte dagens regering skulle gå med på året innan ett val.

Med tanke på, att dagens generösa lönesubventioner inte har varit speciellt framgångsrika för att minska utomnordiska medborgares arbetslöshet, så tvivlar jag på låglönejobb, som dessutom är en bristvara i ett högteknologiskt land. För många arbetsgivare kostar det mer än det smakar, att anställa enligt begreppet ”negativ produktivitet.”

…………………………………………………………………………………………

Stefan Torssell på Facebook gör här en utmärkt sammanfattning.
”De partier som kallas sjuklövern har skapat enorma problem för Sverige. Nu arbetar de för att införa låga löner för invandrare.
Problemen kommer att förvärras och dessutom permanentas för all framtid i Sverige.
Sverige har ett klimat som avviker från övriga världen.
Vår kalla säsong är minst två månader längre än alla andra länder.
Det kräver en bra bostadsstandard, tillgång till mat och en sammanhållning hos befolkningen eller en fungerande välfärdsstat.
I det gamla bonde- och brukssamhället levde många under små omständigheter.
De höll ihop.
De var tvungna att hålla ihop. Varje vedpinne gav värme åt flera personer.
Välfärdsstaten var en förutsättning för att människor ska kunna arbeta effektivt i ett högteknologiskt samhälle. Välfärdsstaten kräver också att alla betalar skatt.
Klimatet kräver en hög bostadsstandard.
Sjuklövern måste försöka tänka flera steg. Hur ska låginkomsttagarna leva?
Hyran för en 3:a ligger runt 6000 kronor i månaden.
En löntagare bör betala minst 4000 kronor i månaden i skatt för välfärdsstaten till sjukvård, skolor och domstolar etc.
Mat och kläder kostar 6000 kronor i månaden.
Sedan kommer sociala avgifter, 5000 kronor.
Lägsta möjliga lönekostnad för arbetsgivaren blir då minst
21 000 kronor i månaden, varav löntagaren får 12000 i handen.
Då kan låglönearbetaren glömma bil, restaurangbesök eller semester.
Men sjuklövern talar om 8000 kronor i arbetsgivarens lönekostnader. Underskott 13 000 kronor i månaden. Påminner om Malmös ekonomi som går 5 miljarder back varje år. Andra ska betala, vilket betyder det arbetande svenska folket.
Med sjuklöverns politik kommer fattigdomen att etnifieras och spridas även till svenskar som även får sina löner frysta eller sänkta.
En etnifierad låglöneklass innebär fortsatt och fövärrad kriminalitet, etnifierade upplopp, vandalisering och massvåldtäkter.
Det finns bara en lösning och det är repatriering. Men man ska behandla människor väl.
Ge var och en som återvänder till sina ursprungsländer 100 000 kronor och organisera återresan klokt.
Om drygt en halv miljon utomeuropéer återvänder blir repatrieringskostnaden omkring 50-75 miljarder som en engångskostnad.
Stoppa därefter alla former av flyktingpolitik till Sverige, förutom från våra grannländer.
Det finns inget annat sätt.”
……………………………………………………………………………………………

Jag undrar ofta om orsaken endast är naiva politiker eller finns det en annan agenda bakom deras förslag och beslut?
Annie Lööf kanske har fått anvisningar på årets Bilderbergmöte, att den enda vägen framåt är låglönejobb?