Kategoriarkiv: Triumvirat

Magdalena, Lena och Karin; protester haglar mot detta kvinnliga triumvirat

Otaliga studier om vaccinets otillräcklighet, biverkningar och nedsatt immunförsvar vinner inget gehör hos världens makthavare, eftersom våra tidigare så hyllade internationella deklarationer gått i kras, så är jag pessimistisk till någon förändring.

Makt med kontroll över folket samt belöning av Big Pharma, Big Thech via globalist-maffian väger tyngre för politiker, som tidigare betraktat internationella konventioner med samma vördnad som Abraham gjorde inför Moses stentavlor. Denna vördnad tillföll främst migranter av olika vandel.

Bildresultat för vaccinpass
Bild; voister.se

Protester haglar

Den nordiska Covid-deklarationen (Covid-19) – är en gemensam deklaration undertecknad av hälso- och sjukvårdspersonal, advokater, akademiker och berörda medborgare från de nordiska länderna och är öppet kritiska till berättelserna och till de olika policyer som regeringar har implementerat i samband med Covid-19-debaclet. De ger en gedigen lista på vetenskapliga studier, som avslöjar den politiska teatern.

Källa: https://ncd2021.org/

Bildresultat för protester mot vaccinpass
Bildkälla; Bullentin.nu

Oro börjar spridas bland Europas vaccinfascister, när både lock down och vaccinet ej minskar Covidsmittan. När tom WHO och Europiska läkemedelsmyndigheten ifrågasätter boostersprutor och statsmedia börjar tvivla, då borde regeringen sansa sig, men icke!
Socialismens förtryckar-gen med polisbrutalitet har vaknat till liv och går ej att stoppa. WHO håller Big Pharma om ryggen och hoppas på nya sprutor med annan kaliber, att svika sin bäste broders vinstmaskin gör man inte.

Cristian Terheș, en konservativ EU parlamentsledamot från Rumänien, har förkastat polisens ”brutala” agerande vid ett antal lock down-protester i Europa, och dragit jämförelser med livet bakom järnridån.

”Under Ursula von der Leyens ledning övergår EU från demokrati till tyranni”, sa Terheș under en presskonferens på torsdagen.
”Jag har sett vad som hände 1989, i december i Rumänien, när vi gick ut på gatorna för att kämpa mot kommunismen”, han avslutade med ”Frågan vi alla borde ställa är: vad är vi?” ECR-gruppmedlemmen fortsatte. ”Vilken riktning kommer vi att tillåta detta EU att ta?”

ECR-logo

Källa: https://www.breitbart.com/europe/2022/01/13/transition-from-democracy-to-tyranny-mep-decries-brutal-police-at-lockdown-protests-in-europe/

Bildkälla: Breibart artikeln. Herman Kelly

J-EuIngA

——————————————————————————————–

Sammanfattning för Er som är innerligt trötta på allt vad Covid heter, men främst för de som litar på politiker och statsmedia!


  • Vaccinet är farligare än insjuknande i Covid för friska individer!
  • Vaccinet försämrar immunförsvaret! Sjukhusvård av fullvaccinerade kan bero på att tidigare sprutor har försämrat deras immunförsvar.
  • Nu vill makthavare tvinga klarsynta medborgare till vaccinering, med ett vaccin som inte hjälper!
  • Vaccinet hjälpte endast mot svår Covid i första skedet, men som är verkningslöst mot nya mutationer!
  • Orsaken är att politiker nu sitter i ett hörn och måste fullfölja dårskapen, för att inte tappa ansiktet inför väljarna och skydda den globala elitens ”återställnings-agenda”. Därför är det omöjligt för dem att släppa på restriktionerna och låta omikronsmitta skapa ett naturligt och betydligt bättre immunförsvar än mRNA vaccinet, vars följder nu måste döljas oavsett pris.

Hur mycket mer bevis behöver du? Här är en lista med över 1100 vetenskapliga studier, referenser och rapporter som kopplar COVID-vacciner till hundratals negativa effekter och dödsfall. (UPPDATERAD) – El colectivo de Uno / The Collective of On
https://elcolectivodeuno.wordpress.com/2021/12/29/how-much-more-evidence-do-you-need-here-is-a-list-of-860-scientific-studies-and-reports-linking-covid-vaccines-to-hundreds-of-adverse-effects-and-deaths/

Pandemin kom eller skapades för att underlätta införandet av globalisternas stora återställning/The Great Reset! Då hjälper ingen forskning i världen om vaccinets biverkningar och död.

För nu har Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell bildat ett kvinnligt triumvirat, som vi får hoppas bli mindre långlivat än det gamla i Rom. Nu skall vården skyddas som de monterat ner, med ett vaccin som inte hjälper. Lockelse finns nu att stänga ner samhället, när influensor, förkylningar härjar under vinterhalvåret i stället för att återställa antalet vårdplatser till EU:s medelnivå.

Den humanitära stormakten är inte gratis och måste finansieras! Inflöde på > 90 000 varje år, där majoriteten ej blir självförsörjande, samtidigt som tidigare migranter blir pensionärer och får ökat sjukvårdsbehov, är en ekvation som ej går ihop. Då förvandlades ovaccinerade raskt till förträffliga syndabockar, som belastar vården.

Annika Strandhälls syndaboksstrategi med att tidigare beskylla pensionärer för detsamma, tycks sitta fast i socialdemokraternas agenda. Nu har Lena Hallengren förädlat strategin med syndabockar till nya höjder.