Kategoriarkiv: Sysselsättning

Skilda världar mellan sysselsättning och självförsörjning

Johan Eklund, vd, Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi tar upp denna viktiga skillnad i ett debattinlägg i Dagens Industri.

Han ställer en fråga som Löfven skyr som pesten, i alla fall så länge som MP sitter i hans knä.

På vilket sätt är ett sysselsättnings- eller arbetslöshetsmål meningsfullt om det inte även innebär att människor är självförsörjande?

Att betecknas som sysselsatt, då behöver man bara ägna sig åt någon meningslös, men trevlig skattesubventionerad aktivitet en timma/vecka!!

Hur många reportage har inte systemmedia publicerat om sjalförsedda kvinnor som en eftermiddag i veckan får laga mat, baka bröd med beundrande kursledare bredvid. Journalisten brukar lyfta fram att de skrattar och har så trevligt.

Och hur många invandrarkvinnor har jag inte mött, som bleknat, när arbete kom på tal, …”men jag har man och barn” blev svaret för de levde så gott på bidrag utan krav .

 Ekjund konstaterar att;

”……Varje icke självförsörjande individ ökar försörjningsbördan och blir självförsörjningsgraden för låg kommer det underminera välfärdsstaten…….//

Utöver det dystra faktum att många människor i arbetsför ålder saknar självförsörjning, dvs. invandrare som inte har eller besitter förmåga att tillgodogöra sig den kompetens som arbetsmarknaden behöver, drar han tre slutsatser:

”* Argumenten för att reformera och modernisera arbetsmarknaden förstärks på ett kraftfullt sätt när vi ser till omfattningen på den ekonomiska utanförskapsproblematiken som en låg självförsörjningsgrad innebär. Utifrån de låga självförsörjningssiffrorna framstår de av utredaren Gudmund Toijer föreslagna reformerna av Las som väl balanserade.

* Sverige behöver införa ett självförsörjningsmål och komplettera sysselsättningsstatistiken med ett väldefinierat självförsörjningsmått. Ett sådant mått bör ta hänsyn till huruvida en individ ökar eller minskar försörjningsbördan. Utan denna statistik riskerar vi framgent stå inför obehagliga ekonomiska överraskningar.

* Och för den kommande migrationsöverenskommelsen har perspektivet avgörande betydelse – det behövs omfattande reformer för att de utrikes födda Sverige redan tagit emot ska kunna integreras på såväl arbets- som bostadsmarknad.”

———————————————————————————————

Den viktigaste reformen vore att Löfven sopar bort miljöpartisterna som sitter fastklistrade i hans knä, reser sig upp och inser att ett nytt Lucia beslut är den enda vägen, om landet skall kunna rätas upp.

Min dröm är att Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige skulle slå sig ihop och bli ett kraftfullt alternativ till Alliansen som fallit ihop, med passiva Sverigedemokrater bakom, som har anpassat  sin ideologi till finrummet.

Drömma kan man ju alltid.

Källa: https://www.di.se/debatt/infor-sjalvforsorjningsmal/

Att vara sysselsatt är inte lika med självförsörjning

En ny rapport slår fast det många redan förstått, att en majoritet av invandrare aldrig blir självförsörjande.

”….Det ekonomiska utanförskapet är betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättnings-statistiken ger sken av. Efter cirka fyra år har 50 procent av de invandrade sysselsättning medan det tar mer än tre gånger så lång tid att uppnå 50 procents självförsörjningsgrad….”

Regeringens ordmakare jobbar vidare med positiva ord, som nystarts-, ingångs-, assistentjobb, extratjänster osv för att dupera väljarna om berikningen, som skall blomstra inom kort. Allt medan kommunerna kommer på ekonomiskt obestånd. Att skära i den rikliga invandringsrelaterade bidragsfloran, kommer inte på fråga. Moderaternas gamla förslag om en succesiv inslussning till välfärden, är stendött. Oppositionens enda uppgift nu för Löfven och hans stödjande vänner, verkar endast vara att öppna dörren och få nicka ja till hans corona relaterade diktator förslag.

Rapporten från dessa entreprenörer presenterar det gamla vanliga om tafatta reformförslag för att bryta utanförskapet, som ofta är självförvållat tack vare politikernas gåvor med rättigheter, som gör uppförsbacken till självförsörjning mycket lång.

Asylanter jämställs av Löfven med personer som är nödvändiga för samhället, som t.ex. experter och sjukvårdspersonal, när det handlar om inresa till landet. Inget får hindra expansionen av hans viktiga väljarkår. Att de kan föra med sig dödligt virus, svåra sjukdomar och få välfärden i fritt fall är i detta sammanhang en bagatell.

Tänk om väljarna kunde inse att denna humanitet med sin falska godhet styrs av den globala finansiella eliten, där Sveriges naiva, okunniga och karriärsugna politiker med sin indoktrinerade befolkning var det perfekta landet för massmigrationen, som bara är ett medel mot deras Nya Världsordning. Frågan är om inte Covid-19 infektionen är det också?

Källor

https://entreprenorskapsforum.se/2020/04/16/ny-rapport-en-majoritet-utrikes-fodda-blir-aldrig-sjalvforsorjande/

https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_Sjalvforsorjning_web.pdf