Kategoriarkiv: Force Majeure

Är en global Force Majeure på gång?

Force majeure är en juridisk term som används för att beskriva under vilka onormala eller oförutsedda händelser som en avtalspart inte är bunden av sina förpliktelser enligt avtalet. Naturkatastrofer, statliga ingripanden, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

När nu el.bolagen hävdar Force Majeure, då de vill bryta kunders bundna el.avtal eftersom de är för billiga under dagens skenande priser pga av Putins krig, så är det på sin plats med en reflexion från Natural News den 12 september. Att Putins krig, som Nato/USA provocerat fram i Ukraina, bara är en liten del av el.krisen, nämns inte, han är inte ansvarig för vindsnurreuforin, nedlagda reaktorer och politikers marknadsvurm.

Bild; insikt24.se
En serie händelser har satts igång som vi tror kommer att sluta i en "global Force Majeure" (Guds handling) bland västerländska nationer. Om denna analys är korrekt, betyder det att många finansiella förpliktelser - potentiellt inklusive socialförsäkring, amerikanska statsskulder, pensioner, derivat, råvarupapperskontrakt, industriella leveranser, försäkringsutbetalningsförpliktelser, etc. - skulle omintetgöras.

För att uppnå detta måste västerländska nationer först åberopa globalt krig med antingen Ryssland eller Kina.

Detta skulle ge dem skydd för att förklara en "Force Majeure" upphävande av många finansiella skyldigheter, inklusive rättigheter, statsskulder, försäkringsutbetalningar, företagsobligationer och mycket mer. Det är allt en del av "Great Reset" som är utformad för att torka rent för pengaskrivarna och samtidigt utarma massorna.

Den nuvarande banan i Ukraina/Ryssland kan försätta oss i ett världskrig inom några veckor, om inte någon ändrar kursen.

Massiva protester exploderar över hela Europa när medborgare avvisar WEF-program och bränner sina energiräkningar

https://www.brighteon.com/b986cd7d-20fc-428a-900f-b00c27fad979

———————————————————————————————–

Statsministern erkände sig besegrad i går kväll med sina 173 mandat mot Kristerssons 176, egentligen borde det heta Åkessons mandat. Att höra hennes tirader om rädsla för SD, men inte ett knyst om hennes omhuldade barbarer som skjuter, spränger, rånar, våldtar, mördar och har sänkt landet till oigenkännlighet, det är att spotta på alla SD:s väljare, som fått nog av hennes politik.

https://www.svd.se/a/JQJEnj/statsministern-haller-presstraff

Till en följd av regeringsskiftet så byter opolitiska tjänstemän nu snabbt position.

https://ledarsidorna.se/2022/09/37550/