Kategoriarkiv: Föreningen Människovärde

Upprop för de ofödda barnens rätt till liv

Hej! mejlar en bloggföljare

Nedanstående text kom idag från föreningen Människovärde. De bad mig hjälpa dem skicka detta upprop vidare.

Bild från föreningen

Om Människovärde
Människovärde är en förening som bevakar och försvarar frågor som rör människovärdet genom tre grundläggande uppdrag: utbildning, opinionsbildning och rådgivning. Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Skriv under ett upprop för de ofödda barnen!

Tidöpartierna (regeringen + SD) har enligt en debattartikel i Expressen den 9 mars offentliggjort att de påbörjar arbetet med att grundlagsskydda abort.

Ett upprop som startade mot detta på plattformen Mitt skifte togs ned av plattformen eftersom de ansåg att uppropet hade ”opassande innehåll”. Men nu finns ett nytt upprop på plattformen Change där man kan skriva under.

Ur innehållet på uppropet ”Grundlagsskydda ofödda barn”:
Det finns ingen ”rätt till abort”. En abort innebär dödligt våld mot en oskyldig människa, och ingen lagtext i världen kan förvandla denna handling till något gott och riktigt. Däremot finns en rätt till liv.

Gör så här:
Öppna länken här nedanför och skriv under.
Du får ett bekräftelsemejl där du bekräftar din mejladress.
Dela vidare (frivilligt).

Petition · Grundlagsskydda ofödda barn · Change.org

Stötta oss!  Vi får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor.
LÄS MER HÄR!

SWISH: 123-147 13 41                    BANKGIRO: 5219-0238

————————————————————————————————————-

I dag lever både de födda och ofödda barnen farligt.

Pedofiler finns högt upp i maktens boning och vänsterns feminister vill vara vår Herre över spirande liv och eftersom deras inställning till liv passar förträffligt in i världselitens mål om reducerad befolkningsökning, så de har vind i de röda seglen. SD är även denna gång med på regeringens båt, för det är så varmt och skönt i maktens boning.

Lagen med socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp.

Därför räknas 21 hela veckor och sex dagar in i graviditeten som sista dagen för abort. Möjlighet att rädda för tidigt födda barn minskar och är nu mycket nära den generösa abortgränsen. Abort i ena rummet och livräddande insatser i det andra.

Min egen inställning är att abort skall vara tillåtit fram till högst v. 12, men inte längre, då känns det snubblande nära mord. Ett fosters hjärta börjar slå redan i v.6, då många ännu ej har upptäckt att de är gravida. Vid svåra genetiska skador på embryot/fostret där inget värdigt liv väntar och efter våldtäkt på unga flickor kan tidsgränsen utvidgas, men inte för vuxna som har ett ansvar för sina hormonaktiviteter i eller utanför sängkammaren.

Vänsterns feminister med WHO får inte avgöra människovärdet

Världshälsoorganisationen uppmanar nu öppet alla världens länder att tillåta fri abort – oavsett skäl och oavsett hur långt gången graviditeten är……… //……Nyheten har blossat upp i Storbritannien där bland annat Daily Mail uppmärksammar den nya riktlinjerna från WHO:s sida. Den brittiska parlamentsledamoten Fiona Bruce (Tory) pekar i en kommentar till tidningen att gränsen till vad som traditionellt sett betraktats som barnamord med dessa riktlinjer i praktiken suddas ut. https://nyadagbladet.se/wp-content/uploads/2022/03/who-abortion-care-guideline.pdf

– En fullt livsduglig människa skulle kunna få sitt liv avslutat ända fram till födelseögonblicket. Samtidigt som det en dag, en timme eller bara sekunder senare hade varit olagligt och räknats som mord att döda barnet,” konstaterar parlamentsledamoten.

Av en bloggföljare:

”Sverige sticker ut på många sätt. Exempelvis tvånget för barnmorskor att medverka till att släcka ofödda barns liv. I andra länder tillämpas samvetsfrihet i det yrket.
För den som uppröres över detta drag i svensk politik, och som vill medverka till en förändring, finns några organisationer att stödja. Samtliga skickar info-mail till den som anmält intresse och gärna skänker en slant.

Bildresultat för nyfött barn
Ett nästan färdigt liv får inte släckas ut, när abortgränsen tänjs ut eller helt suddas ut

Föreningen Människovärde är en av dem. De är till förfogande att ge stöd åt kvinnor som känner otrygghet i sin graviditet, och som kanske umgåtts med abort-tanken. Människovärde tar även upp dödshjälp, assisterat självmord samt surrogatmödraskap. Människovärde, liksom de övriga, erhåller inget statligt föreningsbidrag, utan är helt beroende av medlemsavgifter och gåvor.  www.manniskovarde.se
Föreningen Livsval liknar ovanstående förening, men är helt inriktade på abort. Läs mer på deras hemsida: www.livsval.org
Föreningen Människorätt för ofödda (MRO) arbetar på samma tema, men använder en speciell metod. De åker runt i landet i en stor lastbil med höga lemmar. På dessa har de bilder av ofödda barn och hur de dödas. MRO skaffar polistillstånd att besöka tätorternas torg, där de ställer upp skärmar med informativa bilder och texter, samt delar ut trycksaker.  www.abortnej.se
Sverige sticker även ut ifråga om antal graviditetsmånader för fri abort.
12 veckor verkar vara normalt ute i världen. Sverige tillämpar hela 18 veckor, alltså ett nästan fullgånget barn. EnIigt vårdguiden kan för tidigt födda barn räddas från vecka 22.
I USA finns det stater som har ännu högre antal månader för fria aborter. Antalet aborter i Sverige per år brukar ligga mellan 30 000 och 35 000 barn.
Vänstern, och dess allierade, hånar dem som kämpar för de ofödda barnen. Kämparna beskylls för att vara mörka krafter. Vilka, som bättre passar att kallas så, kanske framgår av ovanstående hemsidor.”

—————————————————————————————————–Feminism ses som ett säkerhetshot, börjar allt fler medborgare konstatera med feministernas hat mot den vite medelålders mannen, mot kärnfamiljen och mot det ofödda barnets rätt till liv. Därför känns det mycket angeläget att stödja alla motkrafter till normalisering av det onormala.

Föreningen Människorätt behöver allt stöd de kan få.

Tolv procent av männen och fyra procent av kvinnorna i Sverige ser feminism som hot mot säkerheten, visar en studie vid Försvarshögskolan.
Resultatet var oväntat, enligt Eva-Karin Gardell, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.
– Det här är särskilt förvånande med tanke på att Sverige ses som ett av de mest jämställda länderna i världen och har en regering som driver en feministisk utrikespolitik, säger hon på Försvarshögskolans hemsida.….” https://www.friatider.se/feminism-ses-som-sakerhetshot

Nej, det är inte förvånande för majoriteten medborgare utanför vänsterns och HBTQ aktivisternas finrum tror på kärnfamiljen, med en far och en mor. Att krossa kärnfamiljen ingår i vänsterns globala agenda, för att förtunna fosterlandets sammanhållande tradition och respekt för människolivet.

Skolan skall undervisa inte indoktrinera!

”Nu är det förbjudet att undervisa barn under nio år om sexuell läggning och könstillhörighet i den amerikanska delstaten Florida. Guvernör Ron DeSantis skrev på måndagen under den kontroversiella lagen Don´t say gay” (TT).

Feminister, HBTQ aktivister, demokrater i Vita Huset, kultureliten m.fl protesterar, men majoriteten av vanligt folk anser det rätt. Målet med att lyfta fram könsdystrofi för vilsna tonåringar är att allt blir bättre i en annan kropp. Det psykiska lidandet efter dessa oåterkalliga ingrepp talas det tyst om.
Vänster liberaler och vår feministiska regering predikar om värdegrund och mänskliga rättigheter, samtidigt som de trampar på människovärdet för det ofödda barnet. Nu skiljer knappt en månad från död till mord och rätten till ett liv. Om WHO:s råd implementeras, då kan förlossningsavdelningar förvandlas till mord kliniker.

Vi måste protestera gärna med bidrag till Föreningen Människorätt för ofödda (MRO). Otäcka och stötande bilder behövs för att förhindra mord!

Vad återstår att säga mer än Kyrie Eleison!