Kategoriarkiv: Diskriminering

Arbetslösa akademiker den nya underklassen

Regeringen är mycket kreativ, när det handlar om att dölja arbetslösheten, både med utökade universitets- och högskoleplatser och inflation av låtsas jobb för invandrare med ingen eller låg utbildningsnivå.

Universiteten har varit säte för mycket av den postmoderna ideologins dårskaper och har fastnat i ett slags självupptagenhet, som diskussioner om egna ”omedvetna fördomar”. Konstfacks identitetsförstörda aktivisters upprördhet över rumsnamnet Vita havet var en del av den vite mannens förtryck, är bara ett exempel.

Bild; uppsalauniversitet.se

Alla låtsas jobbs olika benämningar har jag tappat räkningen på. Trots uteblivna resultat, så fortsätter konsulterna på Rosenbad med nya namnbyten.
Varför skulle en bidragsförsörjd invandrare byta ut sin behagliga tillvaro till ett lågavlönat jobb, när han tom kan förlora ekonomiskt på denna ansträngning, begriper jag inte. Han (eftersom honorna är hemma och föder barn på löpande band) kan också utöka inkomsten med en kreativ fritid.

Nu är Annie Lööf i tagen igen, vilket hon behöver, när den breda mitten bara består av henne själv och den självgoda pratkvarnen Martin Ådal som programledaren i SVT:s ”Sverige möts” inte fick tyst på. https://www.expressen.se/tv/nyheter/martin-adahl-kritiseras-efter-islam-brak-i-svt/.

Håll i er, här är centerns förslag som ingick i regeringens budget:


”För att hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning behövs fler jobb och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden. Vi tycker att det behöver löna sig bättre att pröva att arbeta för den som får ekonomiskt bistånd. Därför vill vi att man ska få behålla mer av försörjningsstödet än idag under en begränsad tid då man prövar att arbeta.”

Tillbaka till arbete??? När de inte jobbat alls? Är det vi främlingsfientliga som knuffat ut dem, undrar jag.

Birgitta Sparf sammanfattar sitt kärnfulla inlägg på Facebook detta fjäskeri för valboskapen, med att regeringens och centerns grundsyn är ”Gärna arbete, men först ett rejält socialbidrag!”

Skillnaden är stor hur arbetslösa akademiker och invandrare behandlas av mångkultursmarinerade myndigheter.
Bidragsförsörjda invandrare, som aldrig kommit in i A-kassans krav på att söka mellan 6-20 jobb varje månad kan tacka nej på löpande band till erbjudit arbete och ändå ha sin försörjning tryggad, eftersom barn, som ofta finns i rikligt mått ej skall drabbas.

Arbetsförmedlingen är A-kassornas kontroll instans och deras krav kan variera beroende på vilken utbildning den arbetssökande har och vilken handläggare de möter. Men AF:s gemensamma fokus på antal jobb som den arbetssökande måste söka är inte verklighetsanpassat. Lämpliga jobb är sekundärt. Detta leder till att många söker jobb som de inte har kvalifikationer för, som resulterar i att arbetsgivare inte annonserar ut lediga jobb, eftersom det är så oerhört tidskrävande att sålla agnarna från vetet.

Av inlägg på sociala medier att döma så verkar AF:s handläggare ha fäbless för att sätta klorna i jobbsökande akademiker. Att bli negativt bemött, inte lyssnad på, att åsikter förbises och beslut kan tas mot den arbetssökandes vilja är återkommande och känslan av maktlöshet är stor. Inte minst om digra studieskulder finns efter en utbildning, som samhället inte efterfrågar. Uppstramning av känslolallande yrkesrådgivare på gymnasiet måste stramas upp, att inte känna hur det spritter i kroppen varje dag på jobbet är inte att vantrivas.

Regeringen som blandat sig i universitetens styrelser har prioriterat kvantitet i stället för utbildningar med kvalité, vilket genererat stora inkomster för universitet/högskolor. Vad som sedan händer rycker de på axlarna åt och AF:s handläggare har stor villighet att klämma åt de som verkligen kämpar för ett jobb, för de andra kommer de inte åt.

Vad som också är ett problem vittnar främst restaurangbranschen om, är att unga ratar deras jobb och bland de som tar dem finns de som inte är så noga med tider och att göra bra ifrån sig. De kan mycket om sina rättigheter , men nästan ingenting om sina skyldigheter, är återkommande erfarenhet från olika arbetsgivare inom handel, restaurang och besöksnäring.

Kanske har invandrares inställning smittat av sig hos främst det unga mångkulturella gardet, när tillsägelse kan tolkas som kränkning med allt som rubbar deras världsbild och synen på sig själva som unika varelser.

Arbetslösa tackar nej till jobb, dyker inte upp på intervju och ställer höga krav på lön, stimulans och status. Nu larmar företag i en rad branscher om att de inte hittar människor att anställa, inte minst i besöksnäringen.….”
https://www.tn.se/arbetsmarknad/arbetslosa-tackar-nej-till-jobb-kandiskocken-maste-ske-en-forandring/

Tyvärr verkar samhällets myndigheter tillämpa samma princip som tidigare. När allt verkar gå åt helvete med makthavarnas politik, då drar de ansvariga i nödbromsen. De riktigt sjuka fick betala med sämre sjukpenning för att de friska skulle sluta sjukskriva sig i slutet av 80-talet. Nu är det arbetslösa, överutbildade akademiker som jagas för att valboskapens försörjningsstöd inte skall naggas i kanten. Mera bidrag till denna grupp ger flera röster till det rödgröna gardet, då måste de duktiga jagas med blåslampa och de som har jobb, måste jobba ännu mer.

Enligt en rapport från Malmö är 75.000 tusen, dvs hälften av de arbetsföra av stadens 350.000 invånare inte självförsörjande. Men det viktigaste är ju att regeringen får röster. För det är Du som betalar, medan utjämningsbidragen flödar.

https://www.tn.se/naringsliv/75-000-malmobor-kan-inte-forsorja-sig-sjalva/


Olle Ljungbeck anmäler Nadim Ghazale för diskriminering

Undertecknad anmäler härmed Nadim Ghazale för diskriminering.
Hans brott finns återgivna bl a på Facebook m fl. publikationer.
Likhet inför lagen är ett slitet uttryck men borde vara en självklarhet i en rättsstat.I behandlingen av Ghazales fruktansvärda uttalanden har myndigheterna och inte minst Rikspolisstyrelsen frångått denna självklara princip.

Hans diskriminering har bl a riktat sig mot såväl svenska medborgare, Sverigedemokraterna och Israel och judar.

Jag skall här visa hur jag själv hanterats av myndigheterna när jag bl a med plakat demonstrerat mot bl a migration och invandring.

Sålund greps jag vid 85 års ålder (nu 89) på Stortorget i Gävle när jag demonstrerade mot migration och invandring etc. Två bastanta poliser tog ifrån mig mitt plakat och grep mig därefter i varsin arm. Jag fördes avsides och mitt plakat konfiskerades och lämnades till åklagare. Efter ca en vecka fick jag tillbaka plakatet med klarläggande från åklagaren att jag ingalunda hade gjort mig skyldig till brott eller annan förseelse.

Jag har efter 70 års ålder kallats till förhör av Säpo 4 ggr och förutom ovanstående gripande utsatts för polisiärt ingripande utan att ha gjort mig skyldig till något olagligt någon gång.

Ser man då till denne Ghazales agerande verbalt kan man inte undgå att se att lagen i frågor om diskriminering tillämpas helt olika för olika människor.

Innehållet på mina plakat har i jämförelse med de uttalanden Ghazales stått för aldrig inkräktat på eller tangerat det som inte får sägas. Dock har jag behandlats på ett helt annorlunda sätt än vad Ghazales utsatts för trots att han tydligt bryter mot lagen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Råd till invandrare; sluta pissa på svenskarna!

https://www.friatider.se/radet-till-invandrare-inte-lage-att-pissa-pa-svenskar-nu

Nya yrket, tjänarinnor, ”douler” till nyanländas hjälplöshet

”Till detta går mina skattepengar. Jag vill inte betala skatt längre”, skrev min gamla, numera mycket trötta väninna, när hon ser inflationen av hejdlöst stöd till nysvenskarna, dvs. välfärdsmigranter. De har efter flykt på över 600 mil genom Europa till välfärdsparadiset, förvandlats till barn, som behöver hjälp med allt. 

”Nya yrket, kulturtolk hjälper nyanlända kvinnor att föda”, skriver Expressen i en snyftartikel, om hur svårt det är att föda för dessa kvinnor utan en ”Doula/tjänarinna” vid sin sida utöver sedvanlig barnmorskehjälp.

Här finns det ingen hejd på hjälpsamheten från PK indränkta politiker, som med andra handen lägger ner sjukhus med förlossningsavdelningar. I Norrland fick en kvinna föda i en snödriva, andra får med värkar skumpa fram 10-15 mil på dåliga vägar och be till Gud att de hinner fram.

Mödrar i hela landet kan tvingas föda långt ifrån hemmet, när ständiga överbeläggningar råder, för att inte tala om för tidigt födda barn, som får forslas till Finland när inga neonatalplatser finns att uppbringa i landet.

Nu har Ylva Johansson fått ett bra uppslag till invandrares yrkesverksamhet, douler åt de sina, från vaggan till graven. Så snart kan deras arbetslöshet vara försvunnen och Jökarnas hövding kan hysta in nya applåder i EU med sin framstegspolitik.

Orättvist pensionssystem
Samma listighet råder inom det kritiserade pensionssystemet, där nu grundpensionen skall höjas med hela 200 kr varje månad, men en sådan garndios julklapp måste vi vänta på ett helt år. Bostadsbidraget skall få rejäl höjning från 5600 kr till 7000 i månaden.

Bra för en slösa eller nysvensk, men en spara som fått ihop en slant på banken kan stå där med lång näsa.

”……En pensionär som varit arbetslös eller hemmafru under hela sitt vuxna liv kommer att få en disponibel inkomst på 14 000 kronor efter reformen. Snittpensionären, som har jobbat 40 år, får mellan 13 500 och 14 000 kronor i månaden, har pensionärsorganisationen SPF räknat ut. Det kan alltså löna sig bättre att inte bidra till välfärden genom förvärvsarbete än att slita sönder rygg och axlar som vårdbiträde under ett långt yrkesliv……” står i en ledare i Expressen, som inte frågar sig Varför?

Vilka är det som varit arbetslösa och levt på bidrag under större delen av sitt liv?

Att arbeta, slita och förkovra sig är inget som premieras av politiker, för bakom deras låtsassnyft för de sämst ställda råder ambitionen att få alla nysvenskar nöjda med råge.

Så vi kan bara konstatera att hängmattan ger bra utdelning och att ”doula” yrken kommer att explodera framöver.

Doula, tjänarinna är egentligen inget nytt, för det har värdlandets befolkning tvingats vara under årtionden, för att Löfven och hans företrädare skall få ryggdunkar i EU och framtiden rikligt inkomstförsäkrad.

Kanske det också är en muta till islams fundamentalister för att bli skonade i nästa terrordåd och inte bli utvalda politikermål för deras knivar och Kalasjnikovs? Jeander har sett hur det går till.

För att visa handlingskraft så flyttas fokus till skötsamma jägare, som får vapenlicens och vapenskåp noga kontrollerade, medan gränsen står vidöppen för vapensmuggling från Balkan och Jökarna tävlar i ”doulaskap” för alla rika som fattiga i hela världen, som vill till bidragsparadiset.

Källor:
-https://www.expressen.se/nyheter/mical-hjalper-nyanlanda-kvinnor-att-foda-barn/

-https://www.expressen.se/ledare/hangmattan-ska-inte-ge-hogre-pension-an-slitjobb/

Muslimer får säja vad de vill, men en pensionär åker in

 Vi, som finns utanför åsiktskorridoren märker att den bara blir trängre. Nu gäller det att skrämmas så mycket det går, så fler förstår att det är häkte som gäller, för några ofördelaktiga ord på nätet.
Tingsrätten i Jönköping friade Christina, men självklart överklagades domen och nu tog hovrätten fram storsläggan och dömde till 3 månaders fängelse.
Våldtäktsmän som ljugit om ålder, kan få några timmars samhällstjänst och hånflinar åt offret, som riskerar att möta denna/dessa bestialiska män på gatan. Att offrets liv är förstört för lång framtid, ingår inte i den humanitära stormaktens medmänsklighet. Missaktningen mot värdlandets befolkning är en SKAM!
……………………………………………………………………………………………………….

Håkan Lindgren skriver på Facebook och säjer det vi andra tycker.
Christina 65 år är dömd till 3 månaders fängelse för saker hon skrivit på Facebook ?!
Hon har skrivit nedsättande saker om muslimer. Oavsett hur hon uttryckt sig förtjänar hon inte fängelse!! Halva befolkningen borde isåfall sitta bakom lås och bom inklusive muslimer som kan ha en väldigt nedsättande ton mot den svenska befolkningen.

Det här handlar inte om att skydda muslimer, det handlar om att tysta befolkningen och begränsa åsiktskorridoren ytterligare! 

Att detta händer i Sverige 2018 att man fängslar en 65 årig frustrerad kvinna som med all rätt känner oro för sina barn och barnbarn är så verklighetsfrämmande som det bara kan bli!!
Hets mot den svenska befolkningen sker hela tiden i form av inlägg och kommentarer utan att det uppmärksammas. Våldtäktsvågen som sveper över Sverige är den värsta sortens hets och förnedring man kan tänka sig!
En svensk pensionärs frustration bedöms i det här fallet hårdare än i många våldtäktsdomar där det slutat med några veckors samhällstjänst.
Finns det någon folkgrupp som är diskriminerad i Sverige så är det svenskarna som dessutom får betala kalaset.
Svenskarna är diskriminerade av sin egen regim för den som ännu inte förstått. Att några invandrare kallar svenskarna för än det ena och än det andra biter inte på svensken , vi är inte så förbannat lättkränkta.
Att en invandrare skulle få fängelse för ett nedsättande inlägg om svenskar finns inte på kartan!!
Nu är Christina rädd för att hon förlorar sin bostad. Det finns många duktiga bra människor därute
som startat insamlingar som hjälpt människor i liknande situationer. Hoppas hon får hjälp.
Welcome to Sweden Landet som sätter nykomlingarna i första rummet med hjälp av sin hjärntvättade befolkning.
SKAM!!”

https://samtiden.nu/2018/09/hovrattsdom-fangelse-i-tre-manader-for-christina-straffbar-missaktning-mot-muslimer/

………………………………………………………………………………………………..
Insamlingen för bötfällda finns ännu kvar, fler sedlar behöver komma in till den ideella föreningen MagMa:s konto: 8021-8 4031687-9 Swedbank.
För icke Swedbanks kunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879.
Betalningsmottagare: MagMas dissidentfond.
Redovisning kommer att ske på denna blogg samt på Cornelia Dahlbergs blogg; https://corneliadahlberg.wordpress.com/, där en förnämlig översikt och ständig uppdatering finns av många lästa bloggar.
Minsta bidrag kan också ses som en protest mot etablissemangets gummiparagraf ”Hets mot folkgrupp”.

Har Du frågor om föreningen och insamlingen kontakta Lars-Erik Nilsson, MagMas ordförande, via E-post: seje@telia.com

 

 

Region Gotland förvandlar sanning till lögn, med värdegrunden som vapen

Detta är övergrepp helt i en diktaturs agenda. Ni minns väl tandhygienisten Bernt på Gotland som följde uppmaningen från migrationsverkets jurist att tipsa om åldersfusk till verket. Men när han gjorde detta, så tog det hus i helsike. Denna bisarra historia har Samhällsnytt uppmärksammat i höstas.

En sammanfattning
Migrationsverket meddelade de misstänkta ensamkommande med deras gode män att tandhygienisten hade avslöjat misstänkt åldersfusk efter undersökning av tandstatus. De vände sig genast till hans arbetsgivare, som gav honom sparken för detta övergrepp på värdegrunden. Beslutet underkändes av Gotlands tingsrätt, som gav Bernt rätt till skadestånd, som räckte till domstolskostnaderna.

Då borde saken vara utagerad, men icke. Gotlands Region med dess representant Maria Holmberg håller humanitetens fana högt och anlitade en stjärnadvokat för skattepengar, som vände sig till Arbetsdomstolen för överklagande av tingsrättens dom. Där upplevde Bernt klent stöd från sin advokat, som ”glömde” visa filmen där juristen på migrationsverket uppmanar om att rapportera misstänkt åldersfusk till verket, så nu riskerar Bernt fängelse, böter, att åter släpas inför domstol och rättegångskostnader på > en miljon….

Denna Kafka liknande behandling har väckt avsky i våra grannländer och bidrar till bilden av ett Sverige i förfall. Fortsättning följer.

Tänk om Maria Holmberg hade varit lika nitisk i sin tjänsteutövning när regionen ”glömde” att noggrant kontrollera tre utländska läkares legitimation, som de saknade!
Med värdegrundens hänsynstagande mot migranter, så tror man på vad de säger, att patienter utsätts för livsfara är i detta sammanhang försumbart, för de ingår inte i det lika värdet.

Källa: https://samnytt.se/tandhygienisten-bernt-herlitz-infor-ratta-de-har-ingen-medkansla/

FN förbundet , är en vänster extrem organisation
Med signaturen Staffans kommentar i förgår om att PK samhället kan lägga in en extra växel efter FN:s kritik mot Sverige för diskriminering av främst muslimer och afrikaner, så kan polisen helt få ägna sig åt anmälda pensionärer, som luftar sin vrede på nätet. Samtidigt som rättsväsendet daltar vidare med de få våldtäktsmän av utomnordisk hemkomst som polisen fått tag på, vars etnicitet moderaterna inte har en aning om.

Jag hyser numera stor oro för Ulf Kristerssons läskunnighet med tanke på fotot från facebook. Mitt råd är att Ni lägger denna moderata ärlighet på minnet till den 9 september.

Åter till FN-förbundets Soros propaganda.
Vad jag själv inte visste var att  FN-förbundet är en svensk  vänsterextrem organisation, som står för innehållet, som Mats Dagerlind skriver i Samnytt, vilket förklarar dessa faktalösa uttalanden, där muslimers angrepp på judar och etniska svenskar helt lyser med sin frånvaro, liksom att flertalet bränder på asylförläggningar orsakas av de boende själva.

Mange Schillis skriver på Facebook ”Gunilla von Hall på SvD verkar alltså varje år sen 2004!? skriva samma artikel där det ska låta som att FN pekar ut Sverige som det rasistiska helvetet på jorden, när det hela bygger på en årlig totalt urspårad rapport från ”Svenska FN förbundet” som inte är en del av FN.
Fake News har fått en helt ny innebörd, i 14 års tid har samma journalist pumpat ut detta haveri!”

Därför är det så viktigt att sprida den ideella föreningen Magmas upprop om en dissidentfond för bötfällda! Se annons i Nya Tider v18/2018.

Mats Dagerlind hyser oro för att fler utgivare kan anmälas för hets mot folkgrupp, som endast gäller för minoriteter. Mot värdlandes befolkning är all hets tillåtit, inklusive hot och förföljelse av en postmodern och mångkulturell minoritet. Pensionärer, helst kvinnor är det bästa jaktobjektet av juridikfrontens jägare, för de kan inte springa så fort och är vana att vara ärliga och stå för det de gjort.

Jag är väl medveten om att många önskar bidrag till sina alster på nätet och att vi som tar del därav inte har råd att skänka till allt och alla. Men att bara sprida detta upprop till vänner, bekanta, på facebook etc så gör Du en stor, aktiv insats.
Vi måste visa makthavarna att denna förföljelse av dissidenter, som avslöjar sanning inte hör hemma i en demokrati, där multikulturella politiker har lindat in orättvisor och förföljelse i humanitet och medmänsklighet.
……………………………………………………………………………………………………………

Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för ”hets mot folkgrupp”!

Ideella föreningen MagMa, politiskt och religiöst oberoende, arbetar för ett mer rättvist och för alla hållbart samhälle. https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

Föreningens verksamhet består bland annat av samhällsengagemang gällande politikers, myndigheters och journalisters förljugenhet och övergrepp mot samhällsmedborgare. Paragrafen ”hets mot folkgrupp” anser vi vara illvilligt tolkad, ofta mot pensionärer som uttryckt ilska över politikers uppenbara orättvisor i en kommentar på nätet. Därför har föreningen genom Harriet Larsson startat uppropet för en dissidentfond för bötfällda.

Andra aktiviteter från medlemmar i föreningen är plakatmanifestationer: https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

Föredöme är protestveteranen Olle Ljungbeck i Gävle och Mynttorgsaktivisterna i Stockholm.

Överför valfritt belopp till kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank). OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879

Betalningsmottagare: MagMa:s Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!
Utbetalningar till bötfällda personer kommer att rapporteras till de forum som publicerar detta upprop. Nästa gång kan det vara Du som blir ”jaktoffer”.

Upplysningar: Lars-Erik Nilsson, ordförande i ideella föreningen MagMa:
E-post:seje@telia.com

Annonslänk:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D3EF916B5FE7FC7C!2355&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ADCBklUA2Rf-tcg

Likhet inför lagen och dess efterlevnad

Gästkrönikör Olle Ljungbeck visar i detta brev till rättsväsende, statliga verk och myndigheter att likställdhetsprincipen är satt ur spel, när det gäller den politiska eliten vid brottslig gärning.
Ljungbeck avslöja elegant att allas lika värde inte gäller för flickor i muslimska friskolor. Undantagen verkar vara korrelerade till viktiga invandrarröster, när gamla muslimska friskolor får fortsätta med brott mot jämställdheten, men inga nya skolor skall beviljas i regeringens förslag.
Han uppmanar remissinstanserna att ta sitt ansvar, eftersom rättsstaten befinner sig i förfall.
……………………………………………………………………………………………………..

”Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Likhet inför lagen och dess efterlevnad
Att brott beivras när medborgare gjort sig skyldig till lagöverträdelse, liksom att de då behandlas lika oavsett social status/ställning skall vara oavvisligt tvingande i ett rättssamhälle.

Vid sådana brott skall inte heller den skyldige befrias från ansvar även om han/hon erkänner brottet. I Sverige stiftar riksdagen lagarna, domstolarna dömer. Däremellan har vide myndigheter vars uppgift är att pröva åtal mot medborgare, som bryter mot lagen.

”MeToo” anklagelse
I samband med att en hashtagg  – ”MeToo” – lades ut på sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor visade det sig bl a att sådana övergrepp förekom inom många område, inte minst inom statliga och kommunala förvaltningar.
Inom dessa är det inte ovanligt att vederbörande tjänsteman, men även politiskt tillsatt befattningshavare/funktionär, som t ex borgar- kommunal-och landstingsråd etc i sitt anställnings/tjänsteavtal är garanterad visst avgångsvederlag.
Detta gäller i särskilda fall då vederbörande tvingas avgå, men också då vederbörande själv begär det.
Det senare har skett i något eller några fall i dagsläget. Vederbörande har erkänt sig skyldig till enligt vad han själv benämner det som – sextrakasserier etc.

Denna person kommer nu av skattemedel beviljas en arbetsfri inkomst under 5 år utgörande en summa på sammanlagt 4.8 miljoner. Avtalet har slutits i en kommun, där hans eget parti tillsammans med några stödpartier styr denna. Det kan också betonas att detta parti innehar posten som finansborgarråd.

Brottslig gärning belönas?
Det kan inte anses rimligt utan grovt anstötligt att en person, som visserligen erkänt en trolig brottslig gärning, därtill en sådan som bryter mot den lagstiftning om kvinnors och mäns jämställdhet, som inte minst hans eget parti och partiordförande ofta framhåller att de håller särskilt högt och därför kallar sig själva som partiet för feministiskt!

Eftersom mannen erkänt gärningen skall det självklart i en rättsstat krävas att de myndigheter som har till uppgift att pröva åtal vid misstanke om brott gör detta

Om inte! Var hamnar vi då?

Skall en person som erkänner att han/hon mördat i så fall frikännas?

Religiösa skolor
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell).

En gåta är hur detta nu går att förena?

Skillnad i värdegrund
I Sverige finns det sålunda ett antal religiösa samfund som driver sådana. Bl a kristna och på senare tid också bekännare av Islam.

Även om man är motståndare till religiösa skolor så tvingas man att erkänna att värdegrunden skiljer sig avsevärt mycket mer från det vi menar, med svensk grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan, i skolor där Islam utgör konfessionell grund mot där kristendomen gör det.

Obestridligt är också att anmärkningarna mot skolor drivna i Islamsk  regi är betydligt fler än mot kristna skolor. Inte endast mot religionsinslagen utan också i mycket hög grad mot det vi kallar vår (Sverige som nation)värdegrund.

Flickor diskrimineras
Sålunda bryter ”islamska” skolor generellt motkravet på jämställdhet mellan flickor och pojkar. Flickor i ”islamska” skolor löper mycket stor risk att hamna i en situation där de fostras till underdånighet mot män. Här samverkar kultur och religion att resultera i diskriminering av flickor. Samma risk löper inte flickor i kristna skolor eftersom såväl kultur/religion är den svenska/europeiska.

Fega politiker utan moral
Inte minst pga av de många anmärkningarna mot muslimska/islamska skolor så har partierna börjat diskutera om ”religiösa” skolor skall förbjudas. Tanken som då framförts är att nuvarande ”religiösa” skolor ska få vara kvar medan inga nya skall få startas. Detta är ett förslag, som vittnar om politikernas feghet och brist på moral. Man vågar helt enkelt inte avskaffa alla de ”religiösa” skolorna av rädsla för vissa grupper och väljare kanske inte minst dagens invandrare!

Väljer man att ha kvar nuvarande religiösa skolor men inga nya tillåts, skapar man därmed 1:a och 2:a klassens medborgare bland kvinnor. Redan debatten, som nu pågår är ju ett resultat av att man insett att ”religiösa” skolor inte ger den värdegrund vi lagstiftat om.
Att då vara så cynisk, feg, att man inte rättar till detta utan framgent offrar ett stort antal, framförallt invandrarflickor är brottsligt och strider helt mot rättsstatens grundläggande principer.

En rättsstat skall vara objektiv, inte känslosam
Därför vänder jag mig åter till den grupp, som jag nämnde i inledningen. En rättsstat kan inte grundas på politikernas känslor utan måste bygga på saklighet och objektivitet.

Under ett uppehåll i skrivandet av den här artikeln slår jag på Tv:n och får då i flera program från tillsynes mycket upprörda hallåor och andra höra att någon mindre begåvad person vid Sd:s landsmöte yttrat sig på ett rasistiskt sätt och därmed inte står bakom begreppet ”Alla människors lika värde”.

Uttrycket är visserligen något ofullständigt översatt, men eftersom politiker, medier etc använder sig av det får vi väl anta att inte minst dessa menar vad de säger nämligen att alla människor är lika värda.

Skrämmande inkonsekvens
Eller… Hur kan man då med vett och vilja eller berått mod inför kommande val gå fram med förslag om att inga nya ”religiösa” skolor skall få startas men väl de nuvarande få vara kvar?

I konsekvensens namn ger man inte endast den person rätt, som på landsmötet hävdade människors olika värde, utan även uttalade rasister rätt i sin värdegrund.

Om man är saklig och objektiv, går det inte att förneka, att flickor i religiösa muslimska friskolor diskrimineras, såväl i förhållande till pojkar i dessa skolor och än mer till ungdomar i svenska konfessionslösa skolor.
De politiker som vill ha kvar ett sådant system är lögnare därför att i verkligheten erkänner de inte människors lika värde

De är med andra ord beredda att i framtiden ta ifrån ett stort antal flickor deras människovärde.

Hur ett sådant handlande kan stå för, ”Alla människors lika värde” kan endast skrymtare som Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och övriga partiledare m fl anhängare av en annan värdegrund, än den de säger sig stå för – förklara.

Förhindra rättsstatens förfall
Sannolikt kommer ett lagförslag att gå ut på remiss till Er, som jag nämnt i inledningen. Men Sveriges statsledning (regering och riksdag) befinner sig i dag i djupt förfall, varför ni borde frigöra er från er neutrala hållning, när det gäller värnandet av rättsstaten. Er skyldighet är att gå ut till medborgarna och debattera detta viktiga område innan det är försent.

Får politikerna hållas är Sverige i praktiken inte länge en rättsstat!

Talet om människors lika värde är redan i dag en chimär och kommer att vara det i än högre grad om barn skall behandlas som om de är olika värda redan vid skolstart.

Jag vill också vädja till er (det borde man inte behöva i en rättsstat) som skall pröva om en gärning skall leda till åtal även om, som i Stockholmsfallet vederbörande erkänt.

Självklart är det en kränkning mot oss andra medborgare, att en person som grovt förbrutit sig mot våra jämställdhetslagar blir befriad från ansvar och i stället får kvittera ut miljonbelopp. Att något sådant är möjligt borde vara en skymf för varje individ som arbetar med att bekämpa brott.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Vi kan bara konstatera att lagen måste skrivas om, där riksdagens politiker klart måste ange vilka målgrupper som skall särbehandlas. I en rättsstat kan inte lagens långa arm, bli kort eller helt utebli beroende på förövarens status och härkomst.

Regeringen utplånar kommunens självbestämmande rätt

Kommunal självbestämmanderätt åsidosätts
Enligt kommunallagen 2& (1991:900) skall kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, enligt likställdhetsprincipen.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) föreskriver detsamma för landets invånare.

Likställdhetsprincip har förvandlats till ojämlikhetsprincip
Krav på en mer likställd kommunal förvaltning ledde till att en likställighetsprincip utvecklades, att alla invånare skulle vara delaktiga i lika mån och medborgarna skulle vara likställda oavsett ekonomisk situation.

Ett första förslag till likställdhetsprincipen var att kommuner och landsting inte får särbehandla någon medlem utan lagstöd eller annan särskild grund.

Men den formuleringen ändrades fiffigt till nuvarande ordalydelse; Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Sakliga skäl har minsann utnyttjats till max av ansvariga för landets förödande massinvandring, som ofta skett på osakliga grunder.

Migrationspolitiken mellan åren 2004-2016, skapades i en anda av varm humanism, hybris och kopiös inkompetens” skrev Ann-Charlotte Marteus på  Expressens ledarsida den 23/11. Tidigare fick sådana anklagelser bara letas upp på nätet.

Kanske får #jagärhär nätverket nu bråda dagar med att även granska MSM:s ledarskribenter?

Att stå vid sitt ord är inget för vår landsfader
Tyvärr råder samma egenskaper i dag. Varm humanism, hybris och kopiös inkompetens råder för asylanter, som ljuger om asylskäl, ålder och hemvist. I dag är det gatuvänstern, med kyrkan, liberala partiledare och regerande MP:are som bestämmer inte migrationsdomstolen med lagen. Finansiering och framtida konsekvenser finns inte för detta godhetsknarkande gäng.

Vår förrädiska landsfader, som aldrig står vid sitt ord, kan nu stolt deklarera, att Sverige tar emot alla ensamma ”barn” i hela världen, vars ålder saknar  betydelse, liksom asylskäl. Studier, förtur till bostad, arbete och riklig försörjning garanteras livet ut.

Nya överordnade lagar
Förturer med undanträngningseffekter är numera vardagsmat ute i landets kommuner.

För säkerhets skull så har regeringen också stiftat nya överordnade lagar, som bosättningslagen från 1:a mars i fjol och när lagarna inte passar högljudda aktivister, så bryts de lika fort.

Tänk, så bra, nu kan dessa fega ministrar skylla ifrån sig på kommunerna, när deras politik inte fungerar.  Tidigare och fortfarande står Löfven, utan skam i kroppen och skyller ifrån sig på EU länderna i öst, som inte tar sitt ansvar. När det är 7-klöverns partiledare, som med sina pullfaktorer och humana hybris banat väg för Europas folkutbyte.

Syftet med aviserings-/bostättningslagen var, att tvinga bångstyriga kommuner att fixa fram bostäder, som inte finns, till migranter, som alltför lättvindigt fick permanent uppehållstillstånd av ett stressat migrationsverk.

Vitesbelopp
Korrekta journalister försöker nu tvinga fram sympati hos läsare, när de beskriver nyanländas boende i husvagnar, men framgången är inte som förut. När nyanlända seglar förbi sonen i bostadskön och gamla mormor inte får plats på sjukhem, då visar det sig att humaniteten har dålig hållfasthet.

Om bostäder inte ordnas, så hotas kommunerna med enorma viten, vilket tvingar dem till dyra lösningar, som hotell och inköp av bostadsrätter för miljonbelopp, vilket drabbar kommuninvånarna flera gånger om, med försämrad service och ökade skatter. Därutöver sätts marknaden ur spel, med prisstegring för unga som skall köpa och prisras för äldre som vill sälja bostadsrätten, när invandrare flyttat in.

Detta problem kommer att eskalera i framtiden om inte medborgarna vaknar och sätter stopp för regeringens egenmäktiga förfarande.

Vilken paradox!
Först beslutar riksdagen om att landet skulle bli mångkulturellt, utan att vi fick vara med och bestämma. Riksdagens partier klubbade detta beslut redan 1975 efter Olof Palmes internationella övermod, utan ett uns av demokrati. För den skulle exporteras till Afrikas frihetsledare, som med biståndsmiljoner snart förvandlade sina länder till skräckvälden. Samma naivitet och inkompetens råder i dag hos detta karriärtörstiga politikersläkte.

Konsekvensanalys fanns inte på kartan, lika lite som i dag.

Riksrevisionen läxar upp politiker
Riksrevisionens uppläxande rapporter viftas nog bort som irriterande flugor i arvfurstens palats och sedan fortsätter de som de förut, med stor lyhördhet till Bryssel.

Syftet denna gång var likadant, att visa hur ett litet obetydligt land i norr skulle sättas på den internationella kartan, genom att solidaritet till världens fattiga och förtryckta draperades i humanitet och medmänsklighet, som fick medborgare att vekna.

Medborgarna skulle bara hålla tyst och betala, vilket har varit lyckosamt genom indoktrinering på samhällets alla plan, fram till våra dagar. Då allt fler har vaknat till och insett att vägen till helvetet kantas av goda gärningar.

Farlig uthyrning
Uppmaning till invånarna att hyra ut bostäder och rum till nyanlända har fått dåligt gehör, inte minst hos de värdegrundsfrälsta. Hur många som på Södermalm har öppnat sina hem, skulle jag gärna vilja veta?

Flera exempel finns på hyresvärdar som blivit brända av vandalisering och utebliven hyra. Senaste exemplet jag läste om var Ann-Marie Karlsson i Hässleholm, som hyrde ut sin bostad genom socialförvaltningen till en bostadslös nyanländ familj.
”De öppnade porten till helvetet” berättar hon, ”mitt hus och mitt liv förstördes”.
Saneringen gick loss på 120.000!

Hon varnar andra godtrogna att gå på kommunens lögner om att själv stå som hyresvärd, för att de nyanlända skulle få lära sig att ta ansvar och själva betala hyran för sitt generösa försörjningsstöd, vilket de inte gjorde, utan uppträdde som herremansfolk med krav på service nästan dygnet om.

Att återvända, det enda rätta
För en sund tänkande människa borde återvändning till hemlandet vara det enda rätta. När krig och  förödelse är över finns inga asylskäl längre att hävda.

IS har nästan utplånats i Syrien och landet behöver sina medborgare för återuppbyggnad med hjälp av biståndsmiljarder. Men här tar humaniteten plötsligt slut hos våra renläriga. Inte en tanke finns på deras åderlåtning av kompetens och unga landsmän, som landet nu så väl behöver. Deras hyckleri är lika gränslöst, som EU:s öppna gränser, när Schengenavtalet förvandlats till ett skämt.

Framtida väljare måste garanteras
Självklart vill socialdemokraterna försäkra sig om permanent ökning av sin valboskap, när betalningsansvariga tröttnat och lämnat partiet och vad värre är, lämnar de som kan det fd. välfärdslandet. Många tänker nog som Leif Östling vad faen får vi för våra skattepengar!

Statsministern har redan aviserat, att han tänker sitta kvar oavsett valutgången nästa år och med liberalernas och centerns opålitliga partiledare, så finns risk att han får rätt.

Jag misstänker att det är något, som han redan lovat EU. Bilderbergarnas råd till Annie Lööf kanske har sipprat ut till denna springpojke.

Att få frottera sig med denna världselit har blivit ett missbruk hos den politiska noblessen, som inget 12-stegsprogram kommer åt.

Den gamla principen att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter och skyldigheter kan vi bara glömma. För mest likställda i krav på andra är den politiska överklassen, alltför många nyanlända med de ensamma ”barnen”.

Medborgare förvandlas till ”integrationspolitiska trappsteg”

”Låt oss slippa den totala integrationen” skriver Per Gudmundsson i Svd.se den 11/10 med anledning av den nyinrättade myndigheten, som jag skrev om i går ”Delegationen mot segregation.”

Det är alltid lika skönt, när en etablerad ledarskribent fattar pennan och skriver, precis som det är.
https://www.svd.se/lat-oss-slippa-den-totala-integrationen

Gudmundsson skriver om hur regeringen i sin desperation förvandlar sina medborgare till ”integrationspolitiska instrument”.

Kvalitetssäkring trängs ut av desperata integrationsförsök
Skolbarn, gamla och vårdsökande förvandlas till trappsteg för integrationen. Kvalitetssäkring får stryka på foten. Kompetens för yrkesutövningen är inte längre så viktigt, när det gäller att trycka ut nya som gamla invandrare i yrkeslivet.

Vad gör inte Ylva Johansson för att frisera den trista arbetslöshetsstatistiken för invandrare?

Broschyr om hänsyn till muslimska patienter
 IVO får ökade anmälningar om att patienter inte blir förstådda av utländska läkare, som får arbeta trots stora brister i svenska språket.

Förståelsen är däremot stor att utlandsfödda gamla får skräddarsydd personal, som har kunskap om deras kultur, matvanor och traditioner.

Värdlandets medborgare är det inte så noga med, de skall hålla tyst och betala.    

Samma gäller på sjukhusen, där kunskap  om muslimers krav finns i nytryckt broschyr ”Din muslimska patientinformation till dig som vårdar patienter med islamisk tro”, som Nya Tider skrev om under v. 40.

Gränslös hänsyn
Hänsyn skall tas till att hela släkten vill tränga sig in, när en i familjen ligger i en sjukhussäng. Att svårt, sjuka medpatienter blir störda och utsätts för risker finns inte i författarnas värld. Önskemål om enbart kvinnlig personal anses vara rättmätigt krav.

Anpassning av besökstider skall ske, när det passar muslimer, fredagar är ingen bra dag, för då råder en speciell gudstjänstdag. Bönerum med mattor är en självklarhet och att hänsyn måste tas till dagens bönetider.

Speciella barnmorskor skall utbildas, medan svenska gravida kvinnor undervisas i att föda i taxibilar. Det värsta är att denna 40-sidiga kravbroschyr har Du och jag tvingats betala med skattepengar, för utgivare är ”Myndigheten för stöd till trossamfund.”

Jag misstänker att myndighetens direktör Åke Göransson kan få en klapp i ryggen av statsministern och vem vet kanske en ännu bättre tjänst framöver. Så någon broschyr om din kristna, svenskfödda patient, får nog aldrig se dagens ljus.

Per Gudmundsson skriver om att Sverige är världens mest inkluderande samhälle. ”….Det av EU finansierade Migrant Integration Policy Index (MIPEX) väger samman 167 indikatorer för att ranka den utvecklade världens integrationspolitiska ansträngningar. Sverige ligger i topp…..”

Ensidig belysning
Men vad hjälper det, när politikerna bara jobbar med en sida av problemen, där svenskar skall anpassa sig ner till utplåning, allt annat är främlingsfientligt.

Att vända på sidan och se destruktiva inslag inom islam, som hederskultur, ingiften, patriarkat, sharialag, kalifat, tystnadskultur och klan väldes utbredning i förorten verkar vara helt förbjudet.

PG avslutar artikeln med att ”…anledningen till att segregation ändå är ett gigantiskt problem är att Sverige under ett par decennier överskridit sin integrationspotential. Ett samhälle kan inte absorbera hur många som helst, hur fort som helst.”

Klart som korvspad för alla utom för regeringen och Peter Wolodarski på DN.

OBS! Tidigare godkända kommentatorer, kan efter datorrengöring få svårt att få nya kommentarer att fastna. Skicka dem då direkt till min e-post, som flertalet av ER har, så lägger jag in dem. Man måste registrera sig på nytt med namn och mejladr (endast signaturen syns på bloggen) Bara två länkar accepteras, eftersom spam ofta har fler. Beklagar problemet, hoppas få hjälp av närstående framöver. Mvh! Harriet.

Åldersdiskriminering; ut med det gamla och in med det nya!

I detta gedigna gästinlägg skriver Karin Ferm om hur åldersdiskrimineringen fick fart under 60-talet. Unga vänsterstudenter och politiker gjorde gemensam sak med diskrimineringen av äldre, till skillnad från förr, då äldres erfarenheter respekterades och fördes vidare till nästa generation.
Äldre upplevdes som ett hot mot den tidens nya strömningar, när globaliseringen låg i sin linda. Teoretiska kunskaper utan erfarenhet fick företräde i hela samhället.
Finansminister Per Nuders föraktfulla uttalande om 40-talister, som ett stort köttberg, illustrerar väl denna uppfattning.
Hela samhället blev ungdomsfixerat, radio, Tv och reklam, allt blev anpassat till de unga. Regeringens generositet med förtidspensioner exploderade ett drygt årtionde senare, allt för att få in de unga i arbetslivet. Frisering med arbetslöshetsstatistiken är framstående egenskap hos regeringar.
Sedan tog pengarna slut och vi ska arbeta fram till minst 70- årsdagen, trots att många tagit slut långt tidigare.
I dag påminns vi om ättestupan, med högre skatt på den magra pensionen. Fattigdomen bara ökar hos den generation som byggt välfärden, som ungdomen tar för given.

För läsare som eventuellt tvivlar finns i inlägget diger källförteckning.

………………………………………………………………………………………………….

”Gamla tiders erfarenhet
På 1950-60 talet fanns fortfarande respekt för äldre och deras erfarenhet och kunskap!

Vi som växte upp då umgicks med och lärde av våra föräldrar och andra äldre släktingar.
Unga satt ofta med i hem där politik och dagshändelser diskuterades och fick en inblick i hur samhället var uppbyggt.

Vi fick lyssna på olika sidor av ett och samma problem och förstod att man kunde tycka olika, även om vi då inte förstod att vi fick inblick i källkritik.

Samt att vi tidigt fick lära oss, att oavsett hur mycket man än planerade, fanns det en hel del oförutsedda variabler som ingen kunde förutse.
Vi gick så att säga i ”livets skola” samtidigt som vi fick faktakunskaper i skolan.

Nya tiders teorier
Men så kom nya tider med kårhusockupationen, ungdomsrevolten och möjlighet för alla att studera med hjälp av studiebidrag och studielån.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2083059
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2046898

Helt plötsligt ansågs allt ”det gamla” att vara förlegat, omodernt, otidsenligt och skulle ersättas med ungdomens teoretiska kunskaper.

Vad de unga inte insåg var att teoretiska studier ENDAST var grundkunskaper, som skulle vara ingångsport till arbetslivet och den egentliga utbildningen ute på arbetsplatsen.

Detta gäller oavsett hur länge eller vad man studerade!

Ungdomarna flyttade till de städer som hade ”högre läroverk” och universitet, och tappade kontakten med äldre släktingar. De lyssnade mera på jämnåriga, som ansåg att ”gamlingarna” stod i vägen för deras egna framgångar.

De flesta studenter sysslade mest med ”socialt umgänge”, ”kårhusaktiviteter” och fritidsnöjen under studietiden, och ”pluggade inför tentan” endast för att få godkända betyg är ett känt faktum.

Inte för att lära sig för livet och vara säker på att kunskapen fastnade, visar mentaliteten hos de som ”pluggade” enbart för att få ett välbetalt ”högstatusyrke” och en ”fin titel”.

40-talisterna var en stor grupp, och de var otåliga. De ville snabbt få välbetalda arbeten och höga löner, för att kunna ”leva livets glada dagar”. De önskade att äntligen få ta del av det fritidsutbud, som började finnas ute i samhället.

Deras föräldrar var första generationen, som hade det bättre än sina föräldrar och ungdomarna ville ha det ännu bättre. För ”de hade högre utbildning”, (rent teoretiskt).

Äldre skall lämna plats åt de unga
Nu började en kampanj om att ”de äldre skulle lämna plats åt de många unga arbetslösa ungdomarna”. De som ”hade livet framför sig och behövde komma ut i arbetslivet”.

De teoretiker, som hade studerat några år var fullt övertygade om att de ”visste bättre” än alla ”gamla stofiler” som höll fast vid gamla erfarenheter och kunskaper.

Sverige satsade mycket på forskning och framtidsvisioner, för att visa omvärld, precis som i dag, att ”vi var bättre än alla andra”. Då passade inte den äldre generationen in. Gamlingar som försökte informera om vilka försök som tidigare gjorts och som misslyckats.

De unga ”visste bättre” och skulle visa att ”gamlingarna hade fel,” samma inställning förekommer inom flyktingpolitiken.

Nu började den verkliga kampen för ”ut med det gamla och in med det nya”. Sverige skulle vara ett föregångsland inom alla områden.
Det var nyutbildade teoretiker, som gick direkt från skolan till chefsjobb. Helt utan praktisk erfarenhet i det yrkesområde som de skulle ansvara för.
Arbetslivserfarenhet, yrkeskunskap och praktisk kompetens var inte viktigt längre.

Inom pedagogiken skedde samma utveckling, att studerande skulle söka sin kunskap själva, enligt läran om problembaserad inlärning. Vilket kunde lyckas för de motiverade med högutbildade föräldrar, men blev en katastrof för skoltrötta och studieovana med oengagerade föräldrar hemma. För att inte tala om elever från invandrarhem.

Förnya Sverige
Kampanjen för att ”förnya Sverige” tog sig många uttryck.

Inom media styrdes allt till att passa den unga generationen. ”Gamla slagdängor” försvann från radio, och gömdes undan längst bak i musikaffärerna.

https://www.youtube.com/watch?v=AXFzrMXKGkk
https://www.youtube.com/watch?v=UcAPlKkqQ2Q&list=PL937E43EFC3EAB070
https://www.youtube.com/watch?v=IsZwzIXZq3w&list=PL2C155C3949D9E18F
https://www.youtube.com/watch?v=OSy8Ti2rh7Y&list=PL8E9EA2F24BA0D37D
https://www.youtube.com/watch?v=5EvTiST_spE&list=PLo6m-wMnPzG4yGRccuuGy5DqOfuGLx21t
https://www.youtube.com/watch?v=oY_wGZ2j6ks&list=PL42376B37014097A0
https://www.youtube.com/watch?v=Sp1spqruw2c&list=PL42376B37014097A0&index=5
TV-utbudet anpassades hela tiden till ungdomarnas smak och intressen.
https://youtu.be/1Lrr0C8oWOA
http://www.hd.se/2005-01-28/tv-serierna-vi-minns-och-de-vi-helst-vill-glomma
http://veckorevyn.com/livsstil/19-tv-serier-fran-90-talet-som-vi-alltid-tittade-pa-efter-skolan-2/

Reklamen riktades mot de nu köpstarka ungdomarna som levde efter en ”slit och släng- mentalitet”. 
http://www.annons.se/artiklar/begransningar-praglade-70-talets-reklamsverige
https://www.youtube.com/watch?v=JA6cKpswIEc
Klädmodet anpassades till ungdomarna, och det gick så långt att många äldre klädde sig ”ungdomligt” för att visa att de ”hängde med i svängarna.”
http://moderesan.blogg.se/2011/february/1960-talet.html
http://moderesan.blogg.se/2011/march/1970-talet.html

Förlorad kunskap och klokskap
Allt det gamla skulle förpassas till det förgångna, som innebär förlorad kunskap och erfarenhet i Sverige.

Förtidspensionering infördes på 1970-talet och delades ut frikostigt, bara för att de yngre skulle komma in på arbetsmarknaden.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Fortidspensionerade/
Men då det började kosta för mycket för staten fick färre och färre en möjlighet att gå i pension tidigare.

Nu skulle vi arbeta längre för att staten ville ha in mera skattepengar, och det blev även svårare att få sjukpenning.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Sjukfranvaro-och-ohalsa/Definitioner-och-vedertagna-begrepp/

Statens kassa sinar och jobba tills Du stupar
Det blev svårare och svårare för äldre utslitna svenskar att få ta del av det bidragssystem, som de själva varit med och betalt för.
https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/socialforsakringens_historia
Det ställdes även större och större KRAV både för att få sjukpenning, arbetslöshetsersättning och omskolning.
Krav som idag är ännu hårdare!
Regeringen har under alla år använt olika metoder för att ”frisera” sin statistik, då det gäller antalet arbetslösa, sjukskrivna och hur många som finns inom ”arbetsmarknadsåtgärder”. Det räcker att bara arbeta någon timma varje vecka så placeras man i en annan kolumn.
Rehabiliteringsåtgärder blev svårare att få. I stort sett ”arbeta till du stupar” så att färre uppnådde pensionsåldern.

Då allt fler blev pensionärer började Sverige ifrågasätta om det var rätt att satsa sjukvårdsresurser på de som inte längre var ”produktiva” utan bara en belastning på samhället.

Det sattes en ”övre åldersgräns” då det gällde flera medicinska ingrepp.

En ”mjukstart” på Ättestupan infördes.

Stöld av pensionspengar
Då Regeringen genom misslyckad politik hade problem och upptäckte att genom att flera arbetade och därigenom satte in sina pengar i ATP-systemet, drog sig inte Regeringen för att plocka ut dessa pensionspengar för att fylla på statskassan.

Pensionärsskatten
Idag visar sig den ”politiska elitens” förakt för tidigare generationer i att pensionerna beskattas högre än lönerna för de som arbetar (vi ska ju ändå dö snart).

Vad dagens politiker inte tänker på är att pensionspengarna är intjänad lön som vi avstod från, för att säkra ett drägligt liv ”på ålderns höst”. En förskjuten lön från våra yrkesverksamma år. Men regeringen har många lojala och karriärsugna ekonomer, som varken ser åderlåtningen av ATP fonderna som stöld eller som vill se orättvisan i högre skatt på våra pensioner.
http://www.pro.se/PageFiles/137010/Pensionens%20historia.pdf

Föraktet mot allt gammalt har nästa generation ärvt, och det märks på den brist på respekt vi äldre möter.

Bara en sådan sak som att som ”40+ are” blir ifrågasatta på arbetsplatser, då det gäller både praktiska och teoretiska kunskaper, även om vi precis som dagens ungdomar är både utbildade och dessutom har lång arbetslivserfarenhet och kunskap.

Äldres kompetens, kunskaper och erfarenheter är inget värda idag, för de som fyllt 65 år är oftast arbetsmarknaden stängd.  Eller så finns det inte plats för en äldre som behöver lite ändrade arbetsuppgifter, att lära upp ungdomarna i yrket går däremot bra!

Helt plötsligt vill myndigheterna att vi ska arbeta längre upp i åldrarna, men arbetsgivarna vill ha yngre arbetskraft och de äldre faller mellan stolarna!

Värdelösa gamlingar
Idag ska gamla inte höras, inte synas och helst dö ut så fort som möjligt, för vi är inte ”produktiva” och kostar bara ”samhället pengar.”

Men det är VÅRA PENGAR OCKSÅ, inte bara deras!

Vad Regeringen och ungdomarna glömmer är att det är VI GAMLA som hjälpte till att bygga upp Svensk Välfärd och gjort det möjligt för ungdomarna att studera och leva gott.

Vi är ”gamla stofiler” som lämnat över ett land, som de idag håller på att rasera i ”globaliseringens namn” där nya medborgare välkomnas och de gamla glöms.

Oavsett vad dagens unga tror, så kommer vi ihåg hur det var, att vara ung på 50-talet ! Ytterst få av dagens ungdomar skulle acceptera den uppväxt vi hade!

Vi gamla har också rätt att ta del av den VÄLFÄRD, som vi betalt för med våra pengar, våra slitna kroppar och vår erfarenhet och kunskap.

Vi är värd mera än den ”ÄTTESTUPA” som vi ser framför oss!”
……………………………………………………………………………………………………

DO får många anmälningar om åldersdiskriminering, men här är bedömningstakten långsam och mycket lite händer.
Kanske de är fullt sysselsatta med nya riktlinjer för diskriminering, för att muslimska traditioner skall kunna införlivas i arbetslivet?

Diskriminering av svenskfödda pensionärer

Om detta stämmer, som jag läste i går på nättidningen svenska dissidenter.se den 17 juli 2017, då hjälper varken vin eller gin i flädersaften mot adrenalinet. Varenda pensionärsförening borde anmäla denna diskriminering av svenskfödda pensionärer till DO. Menar statsministern att vi skall vara tacksamma för 6, 66 kr/dygn nästa år, medan han i vanlig ordning gödslar våra skattepengar på många som aldrig arbetat eller kommer att göra det fram till pensionen?

…………………………………………………………………………………………………….

”Regeringspropositionen 200/01:136. Äldreförsörjningsstödet

Där framgår att det äldreförsörjningsstödet främst tillkommit av hänsyn till invandrade personer över 65 års ålder.

Här lagstadgas hur bostadsbidrag för pensionärer skall beräknas.
För svensk medborgare som bott och arbetat i Sverige i minst 40 år skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 93% av 5 000 kr eller 4 831 kr/mån.

För den invandrade som aldrig arbetat i Sverige och är 65 år eller äldre skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 100% av 6 200 kr/mån.

D.v.s  1 550 kronor lägre för den svenska pensionären. 

Det innebär sålunda att det som anses vara skälig levnadsnivå för en svensk pensionär anses inte vara skälig levnadsnivå för den som invandrat och aldrig bidragit med något till landet.

Det som duger åt en svensk pensionär duger inte åt t ex en invandrad somalier som får ÄFS.

Garantipensionen uppbärs i dag av cirka 225 000 pensionärer och är 7 500 kronor. För den som invandrat och får ÄFS och har en bostad med en hyra på 6 200 kr är pensionen 11 031.
Därutöver kan den invandrade ha extrainkomst på 3 000 kr/år skattefritt.
Alltså 14 031 kr i månaden skattefritt.

Enligt regeringspropositionen är ÄFS inte inkomstgrundande varför den invandrade pensionären har fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och fri hemtjänst.

Alltså sådant som den svenske garanti-pensionären får betala för.

Grovt sammanslaget kan man konstatera följande:

Bostad som duger åt svensk pensionär duger inte åt invandrad pensionär.

Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären.
Därför fri sjukvård, tandvård mm mm.

Skillnaden mellan den svenske pensionären och den invandrade är att den ena har arbetat ett helt liv och betalat skatt under minst 50 år i Sverige. Den andra har inte bidragit med någonting.

DETTA ÄR STEFAN LÖFVENS POLITIK SOM DOM INTE GÄRNA PRATAR OM.

Källa: Senioren, Sveriges Riksdag

http://svenskadissidenter.se/regeringspropositionen-20001136-aldreforsorjningsstodet/