Region Gotland förvandlar sanning till lögn, med värdegrunden som vapen

Detta är övergrepp helt i en diktaturs agenda. Ni minns väl tandhygienisten Bernt på Gotland som följde uppmaningen från migrationsverkets jurist att tipsa om åldersfusk till verket. Men när han gjorde detta, så tog det hus i helsike. Denna bisarra historia har Samhällsnytt uppmärksammat i höstas.

En sammanfattning
Migrationsverket meddelade de misstänkta ensamkommande med deras gode män att tandhygienisten hade avslöjat misstänkt åldersfusk efter undersökning av tandstatus. De vände sig genast till hans arbetsgivare, som gav honom sparken för detta övergrepp på värdegrunden. Beslutet underkändes av Gotlands tingsrätt, som gav Bernt rätt till skadestånd, som räckte till domstolskostnaderna.

Då borde saken vara utagerad, men icke. Gotlands Region med dess representant Maria Holmberg håller humanitetens fana högt och anlitade en stjärnadvokat för skattepengar, som vände sig till Arbetsdomstolen för överklagande av tingsrättens dom. Där upplevde Bernt klent stöd från sin advokat, som ”glömde” visa filmen där juristen på migrationsverket uppmanar om att rapportera misstänkt åldersfusk till verket, så nu riskerar Bernt fängelse, böter, att åter släpas inför domstol och rättegångskostnader på > en miljon….

Denna Kafka liknande behandling har väckt avsky i våra grannländer och bidrar till bilden av ett Sverige i förfall. Fortsättning följer.

Tänk om Maria Holmberg hade varit lika nitisk i sin tjänsteutövning när regionen ”glömde” att noggrant kontrollera tre utländska läkares legitimation, som de saknade!
Med värdegrundens hänsynstagande mot migranter, så tror man på vad de säger, att patienter utsätts för livsfara är i detta sammanhang försumbart, för de ingår inte i det lika värdet.

Källa: https://samnytt.se/tandhygienisten-bernt-herlitz-infor-ratta-de-har-ingen-medkansla/

FN förbundet , är en vänster extrem organisation
Med signaturen Staffans kommentar i förgår om att PK samhället kan lägga in en extra växel efter FN:s kritik mot Sverige för diskriminering av främst muslimer och afrikaner, så kan polisen helt få ägna sig åt anmälda pensionärer, som luftar sin vrede på nätet. Samtidigt som rättsväsendet daltar vidare med de få våldtäktsmän av utomnordisk hemkomst som polisen fått tag på, vars etnicitet moderaterna inte har en aning om.

Jag hyser numera stor oro för Ulf Kristerssons läskunnighet med tanke på fotot från facebook. Mitt råd är att Ni lägger denna moderata ärlighet på minnet till den 9 september.

Åter till FN-förbundets Soros propaganda.
Vad jag själv inte visste var att  FN-förbundet är en svensk  vänsterextrem organisation, som står för innehållet, som Mats Dagerlind skriver i Samnytt, vilket förklarar dessa faktalösa uttalanden, där muslimers angrepp på judar och etniska svenskar helt lyser med sin frånvaro, liksom att flertalet bränder på asylförläggningar orsakas av de boende själva.

Mange Schillis skriver på Facebook ”Gunilla von Hall på SvD verkar alltså varje år sen 2004!? skriva samma artikel där det ska låta som att FN pekar ut Sverige som det rasistiska helvetet på jorden, när det hela bygger på en årlig totalt urspårad rapport från ”Svenska FN förbundet” som inte är en del av FN.
Fake News har fått en helt ny innebörd, i 14 års tid har samma journalist pumpat ut detta haveri!”

Därför är det så viktigt att sprida den ideella föreningen Magmas upprop om en dissidentfond för bötfällda! Se annons i Nya Tider v18/2018.

Mats Dagerlind hyser oro för att fler utgivare kan anmälas för hets mot folkgrupp, som endast gäller för minoriteter. Mot värdlandes befolkning är all hets tillåtit, inklusive hot och förföljelse av en postmodern och mångkulturell minoritet. Pensionärer, helst kvinnor är det bästa jaktobjektet av juridikfrontens jägare, för de kan inte springa så fort och är vana att vara ärliga och stå för det de gjort.

Jag är väl medveten om att många önskar bidrag till sina alster på nätet och att vi som tar del därav inte har råd att skänka till allt och alla. Men att bara sprida detta upprop till vänner, bekanta, på facebook etc så gör Du en stor, aktiv insats.
Vi måste visa makthavarna att denna förföljelse av dissidenter, som avslöjar sanning inte hör hemma i en demokrati, där multikulturella politiker har lindat in orättvisor och förföljelse i humanitet och medmänsklighet.
……………………………………………………………………………………………………………

Hjälp oss att hjälpa personer som blivit bötfällda för ”hets mot folkgrupp”!

Ideella föreningen MagMa, politiskt och religiöst oberoende, arbetar för ett mer rättvist och för alla hållbart samhälle. https://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

Föreningens verksamhet består bland annat av samhällsengagemang gällande politikers, myndigheters och journalisters förljugenhet och övergrepp mot samhällsmedborgare. Paragrafen ”hets mot folkgrupp” anser vi vara illvilligt tolkad, ofta mot pensionärer som uttryckt ilska över politikers uppenbara orättvisor i en kommentar på nätet. Därför har föreningen genom Harriet Larsson startat uppropet för en dissidentfond för bötfällda.

Andra aktiviteter från medlemmar i föreningen är plakatmanifestationer: https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

Föredöme är protestveteranen Olle Ljungbeck i Gävle och Mynttorgsaktivisterna i Stockholm.

Överför valfritt belopp till kontonr inkl clearingnr: 8021-8 4031687-9 Swedbank (Åtvidabergs Sparbank). OBS: För alla som inte är Swedbankkunder – skriv siffrorna i en följd: 8021840316879

Betalningsmottagare: MagMa:s Dissidentfond – skriv Dissident vid överföringen!
Utbetalningar till bötfällda personer kommer att rapporteras till de forum som publicerar detta upprop. Nästa gång kan det vara Du som blir ”jaktoffer”.

Upplysningar: Lars-Erik Nilsson, ordförande i ideella föreningen MagMa:
E-post:seje@telia.com

Annonslänk:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D3EF916B5FE7FC7C!2355&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ADCBklUA2Rf-tcg

5 tankar kring ”Region Gotland förvandlar sanning till lögn, med värdegrunden som vapen

 1. Det du återger om Juridikfronten stämmer inte. Låt mig belysa detta med en kommentar som jag skrev på Facebook angående detta.

  Mats Dagerlind på den nationalistiska nättidningen Samhällsnytt har skrivit en artikel där han påstår att Juridikfronten anmäler pensionärer som i frustration skriver obetänksamt på internet.

  Han påstår att de anmälningar från oss som lett till ett rekordstort åtal, mot nazistiska Nordfronts ansvarige utgivare, är ett sätt att ”parera den kritik man fått för att mest ägna sig åt att jaga 73-åriga Vera i Plingemåla.”.

  Den enda pensionär jag känner till att Juridikfronten anmält (och jag har rätt bra koll eftersom jag varit verksam i föreningen sedan 2013 och under flera år varit ordförande) är en nazistveteran från Boden som är kandidat till kommunfullmäktige för Nordiska motståndsrörelsen i höstens val.

  Han dömdes förra året (domen fastställdes av hovrätten i februari i år, och den dömde fick inte prövningstillstånd i HD), efter en anmälan från Juridikfronten, för att i samband med en nazistdemonstration ha burit ett tygmärke föreställande Totenkopfsymbolen, med en röd ring runt. Totenkopfsymbolen användes av den del av SS, SS-Totenkopfverbände, som administrerade de nazityska koncentrationslägren, och symbolen är starkt förknippad med den tyska nationalsocialismen och dess utrotningspolitik.

  Juridikfrontens anmälningar och processer avser i huvudsak just ledande företrädare för Nordiska motståndsrörelsen. Med vissa undantag. Förra året anmälde vi terroristen Rakhmat Akilov för hets mot folkgrupp och året dessförinnan anmälde vi en tidigare vice ordförande för Turkiska riksförbundet för hets mot armenier.
  Inga ”Vera i Plingemåla” således.

  I Juridikfrontens stadgar slås fast att ”Föreningens ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt innehar en tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar.”.

  Juridikfronten inleder alltså inte processer mot vem som helst.
  Nyligen bistod vi exempelvis en journalist med en anmälan mot en s.k. nästeschef i Nordiska motståndsrörelsen, som vid ett fysiskt möte kallat journalisten ”äcklig jude” vid upprepade tillfällen.

  Nordiska motståndsrörelsen är som bekant en organisation som vill störta demokratin med våld och hänga våra politiker i lyktstolpar. Att Dagerlind rycker ut till deras försvar är obehagligt.

  Dagerlind reducerar i sin text det vi anmäler till ”kontroversiella åsikter” och ”politiskt inkorrekt hets”.

  Låt mig därför ta några exempel på de ”kontroversiella åsikter” och sådan ”politiskt inkorrekt hets” som Juridikfronten anmält och som lett till lagakraftvunna fällande domar:

  – Låttexter på ett känt vit makt-bolags sajt som bl.a. handlade om att ”kuva blattar med terror, våld och slakt”, att ”stycka” vissa etniska grupper ”lem för lem” samt att skjuta judiska barn.

  – Material på Nordfront som innehöll uttalanden om att vissa invandrargrupper är ”parasiter” samt uppmaningar till att beväpna sig med knivar för att ”skära upp halspulsådern” på personer som ”överfaller en nationell”.

  – Texter, på en nationalistisk webbplats med utgivningsbevis, som gjorde gällande att somalier är ”ovälkommen ohyra” och att romer är ”parasiter” samt att invandrare borde bekämpas med DDT.

  Dagerlind skriver ”Risken för att här finns en agenda där detta HMF-mål är det första steget mot att tysta medier som inte går maktens ärenden är något som behöver uppmärksammas.”. Han verkar ha missat att samtliga tidigare utgivare för Nordfront har dömts för hets mot folkgrupp, under 2010-talet, efter Juridikfrontens anmälningar. Detta utan att vi fått någon fullfjädrad åsiktsdiktatur.

  Det mest beklämmande med artikeln är att den vittnar om hur framträdande personer i den Sverigedemokratiska myllan börjat gravitera mot den nazistiska rörelsen. Dagerlind är inte nazist, men han har tydligen inga problem med att i sin text liera sig med nazister, bagatellisera deras brott och sprida lögner om en förening som granskar dessa brott.

  I stort sett alla rättsfall som initierats av Juridikfronten sedan föreningen bildades 2011 finns dokumenterade på följande webbplats https://juridikfronten.org

  1. Tack för Din kommentar, som belyser Er sida av engagemanget för hets mot folkgrupps lagen. Det som oroar mig mest är den uteblivna jakten på utomnordiska män, som hetsar mot värdlandets befolkning. Men jag har förstått att paragrafen endast gäller för majoritetsbefolkningen, så kanske i en framtid, när dagens minoritetsgrupper är i majoritet, så kan kränkande tillmälen mot etniska svenskar och förövare som mobilinspelar gruppvåldtäkter, som läggs ut på nätet leda til åtal. I dag är det fritt farm. Eftersom jag har mina hemtrakter i Närke, så känner jag väl till Er kollega Tomas Åbergs (Byström) bakgrund, när han ägnade sig åt djuruppfödning i Pålsboda. Nya Tider (som Du förmodligen inte läser) rapporterade om detta i ett reportage v 11/2018 och om ”Anmälda för facebookinlägg” i nr 12/2018. Jag tycker att Juridikfronten också borde ägna något av ert samhällsengagemang mot uppenbara orättvisor och lagbrott i landet, t.ex. Waberi skandalen, Solna domen och tala om logiken för min bror (en formel entusiast) varför böneutrop i Växjö upp till 110 decibel nu är tillåtit varje fredag, men formel tävlingar i Anderstorp måste läggas ner, för att de två ggr överskridit tillåtna 95 decibel?
   Men trots våra olika ingångsdörrar (min dörr kommer från sjukvården, där jag varit engagerad i >100 migranters rehabilitering under mina yrkesår)så är jag glad över att få mothugg/rättelser det bara stimulerar hjärnkontoret. Du är välkommen åter med nya kommentarer.

   1. Hej Harriet,

    Jag har några saker att invända apropå ditt svar.

    1. Juridikfronten har aldrig haft något samarbete med Näthatsgranskaren. Att vi skulle vara ”kollegor” tycker jag därför inte är en helt rättvis beskrivning.

    2. Som jag nämnde i inlägget ovan har vi anmält bland annat en före detta vice ordförande för Turkiska riksförbundet samt terroristen Akilov för hets mot folkgrupp. När hets begås på andra språk än svenska och engelska är det såklart svårt för oss att granska det på grund av språkbarriärer. Vi har helt enkelt inte sådana resurser.

    3. Det du säger om hetsparagrafen stämmer inte riktigt.

    Det framgår bl.a. av förarbetena att förbudet mot hat och missaktning gentemot grupper med anledning av sexuell läggning omfattar ”homo-, bi- och heterosexuell läggning” (prop. 2001/02:59 s. 40). Heterosexuella är en majoritetsgrupp. Av förarbetena framgår även att det inte är tillåtet att ”hota eller uttrycka missaktning för muslimer eller kristna” (prop. 2001:02:59 s. 41). Kristna är en majoritetsgrupp i Sverige.

    Av förarbetena till den lagändring som trädde i kraft 1 januari 1983, genom vilken skyddsobjektet utvidgades till att även omfatta invandrare tagna som grupp, angavs följande i förarbetena (prop. 1981/82:58 s. 24);

    ”JK har under remissbehandlingen kritiserat utredningens förslag bl.a. för att den förordade utvidgningen av skyddsobjektet leder till att inom det straffbara området kan komma att falla även angrepp på majoritetsgrupper, i vårt land de infödda svenskarna. Denna kritik drabbar emellertid i så fall även gällande rätt. Någon nackdel ligger enligt min mening inte i detta. Det får f.ö. bedömas tveksamt om något undantag i aktuellt hänseende skulle ha varit förenligt med rasdiskrimineringskonventionen.”

    I samband med införandet av straffskärpningsgrunder för brottslighet med rasistiska och liknande motiv i 29 kap. 2 § brottsbalken konstaterades att ledning skulle hämtas från straffbestämmelsen hets mot folkgrupp. I förarbetena anfördes bl.a. följande (prop. 1993/94:101 s. 22);

    ”De diskriminerande motiv som bestämmelsen således bör vara tillämplig på torde i och för sig oftast föreligga i fall då brottslighet riktar sig mot minoritetsgrupper. I detta sammanhang förtjänar dock att anmärkas att bestämmelsen naturligtvis bör vara tillämplig också vid andra brott som begåtts med sådana diskriminerande motiv. Vad nu sagts betyder att bestämmelsen kan vara tillämplig inte bara när exempelvis svenskar ger sig på invandrare utan också i den motsatta situationen, alltså att personer med utländskt ursprung angriper någon eller några just för att de är svenskar.”.

    Det är alltså inte uteslutet att den som hetsar mot kristna, svenskar, heterosexuella eller någon annan majoritetsgrupp kan dömas för hets mot folkgrupp.

    4. Man kan givetvis ha synpunkter på vad vi ägnar vårt engagemang åt utifrån vad man själv tycker är angeläget. Vi är en ideell förening med begränsade resurser där alla utför arbete på sin fritid. Vi kan såklart inte arbeta mot alla klandervärda företeelser i samhället. Det står dig och andra såklart fritt att själva bilda föreningar som sysselsätter er med sådant ni tycker är viktigt. Vårt val av verksamhetsområde innebär så klart inte att vi tycker att allt som faller utanför detta är ”bra” eller inte förtjänar att granskas.

   1. Det görs inget särskilt urval på Juridikfronten.org. De rättsfall Juridikfronten initierat dokumenteras så gott det går i mån av tid. Sajten drivs av en ideell redaktion knuten till Samhällsmagasinet Avsnitt. Är det något särskilt du saknar?

Kommentarer är stängda.