månadsarkiv: januari 2021

Annorlunda immunförsvar hos svårt Covid-sjuka konstaterar forskare, som får mig att fundera

Varför får en del som smittats av Covid-19 viruset endast en lätt förkylning och varför behöver andra intensivvård?

Bildresultat för  intensivvård

Den frågan börjar närma sig ett svar från forskarvärlden.

Allt fler forskare misstänker någon defekt eller obalans i vårt immunförsvar.

Här kommer en enkel repetition av vårt immunförsvar för ev. intresserade läsare.

Immunförsvarets vita blodkropparna/leukocyter är kroppens specialiserade försvarsceller mot främmande ämnen. De bildas i benmärgen och finns i blodet, men främst i kroppens vävnader. Deras uppgift är att identifiera och avlägsna faror, som bakterier, virus, cancerceller och andra främmande inkräktare. Försvarscellerna förstör farliga inkräktare genom att så kallade mördarceller, hjälparceller och storätande celler går till aktion.

På ytan på alla kroppens celler finns ämnen, proteinutskott/antigener, som immunförsvaret lär sig känna igen. De visar om en cell tillhör kroppen eller om den utgör en inkräktare, som skall bekämpas av immunsystemets olika ”väktare”/ antikroppar.

Efter en sjukdom från främst bakterier och virus bildar kroppen själv antikroppar, som man med vaccin vill efterlikna. Vaccinet innehåller en liten mängd levande eller avdödat smittämne/patogen, som skall stimulera kroppen till att bilda antikroppar mot sjukdomen, så den inte bryter ut efter att vi blivit smittade.

Bildresultat för antigen på cellen
En cell (grön)med sina proteinutskott/antigener som kan liknas vid små antenner och antikroppar, som är Y-formade protein- molekyler, på bilden gula Y:n.

Immunglobuliner/antikroppar är molekylerna som utgör antikroppar. Människan har fem klasser av immunglobuliner med olika funktioner: IgA, IgD, IgE, IgG och IgM.

I samband med en infektion tillverkar kroppen interferonceller, som kallas för signalproteiner. Deras uppgift är att hindra viruset från att komma in i cellerna.

I en mindre studie som presenterades i den vetenskapliga tidskriften ”Nature” konstaterade forskare att svårt sjuka Covid patienter saknade dessa interferonceller och corona-viruset kunde löpa amok inne i kroppens celler. En sammanfattning finns i SvD den 27 januari i år.

I en annan studie, som presenterades i ”Science” den 24 september i fjol, konstaterade forskare att en genetisk mutation med felriktade antikroppar fanns hos unga patienter, som blivit svårt sjuka i Covid-19. ”Inborn errors of type1 IFN immunity in patiens with life-threating Covid-19”

När coronaviruset fäster vid celler, hakar det sig fast och börjar föröka sig. Detta går särskilt bra i cellerna i nässvalget och nedåt lungorna, men det kan även angripa celler i levern, tarmarna och hjärtat. Viruset sprids i kroppen under flera dagar eller veckor och kan invadera värdceller utan att bli upptäckt av immunförsvaret. Det kan ta en vecka eller två för kroppen att bli medveten om vidden av infektionen.

Att gamla blir mer sjuka med ökad dödlighet beror främst på att immunförsvaret blir trögare ju äldre man blir, samt att många gamla redan har många sjukdomar som gör dem mer utsatta, för bara en vanlig förkylning. Tyvärr har Covid-19 död överanvänds som dödsorsak av läkare, när personen dött av andra orsaker.
När kroppen till slut upptäcker inkräktarna, då övertänder immunförsvaret och går det in i ett hyperaktivt tillstånd och aktiverar alla kroppens försvarsmekanismer. Det är i detta skede som smittade hastigt blir sämre.

Det som sker är en hyperinflammation i kroppens vitala organ, en så kallad ”cytokininstorm” äger rum.
En cytokin är en kortlivad signalmolekyl som kroppen sänder ut för att aktivera inflammation i ett försök att hindra och förinta ett virus. Under en cytokinstorm översvämmar immunförsvaret kroppen med dessa molekyler, och sätter igång ett brandlarm som fortsätter långt efter att brandmän och ambulanser kommit fram.

I en studie från forskare i Wuham konstaterades att svårt Covid sjuka hade förhöjda nivåer av en viss inflammationsmarkör, ett protein som kallas D-dimer.
(D-dimer är en nedbrytningsprodukt av fibrin, ett litet proteinfragment som förekommer i blod efter att en blodpropp har brutits ner genom fibrinolys och används som test för att se om patienten har trombosrubbning (Wiki).

Överreaktion med hyperinflammation påminner om autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunsystem angriper kroppens egna celler och kan orsaka inflammationer i olika organ.

Min fundering är om yngre och medelålders svårt sjuka i corona, kan bilda antikroppar mot sina egna cellkärnor, som syns om ett så kallat ANA-prov (antinukleära antikroppar)?

När ett potent och kraftfullt Covid -19 virus kommer in i kroppen så kanske denna reaktion först då visar sig med hyperinflammation. En reaktion som också kan ske när vaccinet triggar kroppen att framställa antikroppar hos personer med allergi reaktioner.

Jag undrar också i vilken grad personer med autoimmuna sjukdomar drabbas av corona, jämfört med befolkningen i övrigt?

Kanske är det så att grundsjukdomen (t.ex. SLE, Sjögrens syndrom, diabetes typ 1, reumatoid artrit, MS och blandformer av systeminflammatoriska sjukdomar) som redan orsakat denna reaktion i kroppen uteblir, när Covid -19 viruset kommer in?
Eller kan den eldas på ytterligare?

Eftersom åldrande innebär ett sämre immunförsvar är det inte konstigt att de utgör en skör grupp vid infektioner. Dessutom har vi pensionärer ofta många andra sjukdomar, som minskat kroppens försvarsförmåga. När vi är unga reagerar immunförsvaret snabbt, men det reagerar mer långsamt ju äldre vi blir. Det är inte bara benen som tappar spänst, detta sker långsamt i hela kroppen både på insidan och utsidan.

Tänk om man preventivt med ett enkelt blodprov kunde fastställa vilka personer som har ett defekt immunförsvar?
För att snabbt vid positivt corona test kunna sätta in immundämpande terapi ofta i kombination med blodförtunnande medel för att förhindra proppar. Denna kunskap vore också viktig att ha inför framtida pandemier.

Vaccinframställningen har prioriterats för det ger betydligt större vinst för Big Pharma än förebyggande behandling med immunstärkande åtgärder och identifiering av defekt immunförsvar, som endast en mycket liten del av befolkningen har.

Nu skall alla med tvång och hot vaccineras med ny mRNA vaccin-teknik, där främmande genmaterial skall trigga kroppens celler att bilda antikroppar mot viruset och där långtidsuppföljning helt saknas om vad denna teknik innebär för kroppen.

Att politikers Lock Down åtgärder orsaker mer dödlighet än detta virus bekymrar dem inte, trots att forskar rapporter därom ständigt publiceras.

Vad denna massvaccinering kommer att orsaka i framtiden är det ingen som vet, men det bekymrar heller inte makthavare i den globala elitens ledband.

Relaterade källor;

https://www.1177.se/Ostergotland/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/immunforsvaret/

https://www.svd.se/annorlunda-immunsvar-hos-patienter-med-svar-covid

https://www.svd.se/gatan-forbryllar-forskarna-varfor-blir-vissa-dodssjuka

https://summit.news/2021/01/19/duke-harvard-and-johns-hopkins-experts-covid-lockdowns-will-cause-one-million-excess-deaths/

https://nyadagbladet.se/vetenskap/forskare-nedstangningar-allvarligare-hot-mot-folkhalsan-an-viruset/ 
Samma fakta presenteras här från orginal artikeln ovan, men vad bryr sig politiker om det. Fakta om klimatet värderas högt, men fakta om Lock Down är bara fake news.

Andra krafter ligger bakom, kontroll över folket som skuldsätts till Big Pharmas profit.
Vänster-höger politiker utgör samma maktelit.

Vinnare och förlorare med den nya tekniken

Hej!

Jag rekommenderar att du lyssnar på inlägget. Talet är på engelska.

Mvh J. 

Ämne: VB: The New Normal Documentary by happen.network bulgarian subtitles

En viktig dokumentär som undersöker Covid-19 pandemin, lock down, den fjärde industriella revolutionen med den nya tekniken och 5G, The Great Reseat, klimatet och miljön.

I fokus är världens ledande politiker med Techjättarnas oligarker, där en leende Bill Gates glatt gestikulerar. Det handlar om vad 1 % har att vinna på The Great Reseat som blir ”The New Normal” och som resten av oss håller på att förlora.

Bildresultat för 5G

5G! ”Från och med nu kan allt hända”, skriver Telenor i en annons.

Det är sant, men hur denna snabba teknologi påverkar människan, växter och djur talas det inte om. Nyliberalismens utveckling, där de redan rika blir rikare och de fattiga fattigare kommer att nå nya höjder.

Tänk om en gnutta av klimataktivisternas varningar kunde appliceras på techjättarnas 5G teknik, men i de korrekta husen är det tyst. Priset för snabbare uppkoppling och nerladdningar för folket är ett mycket tunt argument för ett snabbare nät. Bakom detta finns makthavarnas kontroll över medborgarna, som får mänskliga rättigheter, vår frihet med moral och etik att hamna i soptunnan. De nya makthavarna tycks bo i Silicon Valley.

Networking with Silicon Valley Mindset — Nordic Innovation House

Media med DN i spetsen bedriver häxjakt på Trump och hans väljare

Att läsa både från höger till vänster brukar vara ett gott råd, för att sedan bilda sig sin egen uppfattning om landets och världens tillstånd. Men nu börjar jag svikta.

Jag får grannens DN på morgonen, för de läser den först på ef.m, men bara efter de första sidorna är jag förbannad på all bedräglig rappakalja från skribenternas moraliska pedestal. Allra högst sitter Peter Wolodarski omgiven av Björn Wiman, Johan Croneman och Jan Scherman.

Häxjakt råder på Trump och alla hans följare. SD får också sin släng från den vänsterliberala sleven. Techjättarnas censur med systemmedia i hasorna är dagens inkvisitionsdomstol med uppgift att bedöma och bekämpa felaktiga läror, som benämns fake news.

”Detta har hänt

Söndagen den 10 januari sände SVT ett extrainsatt Agenda med en fem minuter lång intervju med Joy Van Patten, en republikansk lokalpolitiker och pastor. Hon talade om stormningen av kongressen som sponsrad av Antifa och att presidentvalet var riggat.

Samma dag sändes programmet ”Min sanning” där SD-politikern Mattias Karlsson intervjuades av Anna Hedenmo.

Några dagar därpå kallade DN:s Johan Croneman SVT:s journalistik om Trump och SD för ett haveri, Sydsvenskans Jenny Maria Nilsson skrev att ”Agenda legitimerade ren dårskap” och den tidigare SVT-medarbetaren Jan Scherman menade att SVT missuppfattat kravet på opartiskhet.

Helena Olsson, programbeställare för nyheter och samhälle på SVT, har svarat på kritiken och skrev att ”Debatten om SVT behöver allt annat än svartvit retorik”, likaså Anna Hedenmo som menade att hon har ”noll intresse av att uppfostra tv-publiken”.

Citatet ovan från; https://www.dn.se/kultur/hanna-stjarne-svarar-pa-kritiken-mot-svt-ingen-falsk-balans-i-var-rapportering

Att SVT för en gång skull lät en Trump supporter få komma till tals och att även en representant för SD, ett demokratiskt parti som har > 1 miljon väljare, fick ta plats framför Anna Hedemo fick hatbägaren att rinna över på statsmedia.
Dess skribenter påminner mig om den grymma jakten på häxor under 1400-1700 – talen i Europa. De var ofta läskunniga, självständiga och kloka kvinnor som utgjorde ett hot mot framför allt kyrkans makt.
Nästa steg i dagens förföljelse från den globala finansmaffian mot oss som är skeptiska till MSM, mångkultur, klimatprofetior, Covid-19 vaccin med lock down, kan bli åtgärder med inspiration från vattenprov, tortyr, bålbränning, som blomstrade under häxprocesserna, ett mörkt kapitel i svensk historia.

Nu undrar jag vad dagens förföljelse av oliktänkande, alternativa medier, Tech jättarnas censur, bankers kontovägran, politikers tvångsåtgärder med Lock Down, som sätter våra medborgerliga rättigheter ur spel, kommer att kallas i morgon?

Bildresultat för häxjakt

Ps. Peter Hultqvist har blivit inspirerad av Trumphatet, som han nu överför på SD med dess väljare. Vi är grisar allihop, kanske har han knyckt liknelsen från Muhammeds efterföljare? Annie Lööf är nu förskräckt, när Sabuni Nyamko satt ner foten i protest mot ännu generösare invandring. Nyval är inget som denna globalistdam vill ha. Ds.

”Baizuo;” en hycklande, känslostyrd och godhetspositionerande vänster!

När jag tog del av K-O Arnstbergs inlägg på hans blogg ”Invandring&Mörkläggning” i går, då fick jag lära mig ett nytt ord, ”Baizuo”som kom från en av hans många följare, som skrev;

Hej, läste din krönika med sorg i hjärtat. Tyvärr är det för de allra flesta svenskar viktigare att befinna sig mitt i åsiktskorridoren än att värna om sina barn. Finns det ett fegare folk där barnen är offerkycklingar på altruismens altare, där äldre som byggde upp samhället inte får syrgas, där så kallade ”nyanlända” bor bättre än värdfolket, där kraven på poliser, brandmän, körkortet, allt sänks till ulandsnivå för att behaga våra nya herrar? Vansinnet bara fortsätter, jag kan ta mig härifrån när jag inte står ut längre men det valet har de flesta inte. Dessa baizuo som inte klarar någonting alls är djupt föraktade av kineserna som ser hur de förstör sina hemländer för att kunna godhetssignalera. Sverige leder ligan så klart, tätt följt av UK och Tyskland.  

Arnstberg presenterade förklaringen från WIKI på engelska. Här kommer den på svenska, vars ev. brister får skyllas på den automatiska översättningen.

”Wikipedia: Baizuo ( / b aɪ ˌ d z w ɔ / ; kinesiska :白左pinyin : báizuǒ , bokstavligen Vit Left ) [1] [2] är en kinesisk nybildning och politisk epitet för att hänvisa till västerländska vänster ideologier främst stöddes av vit människor . [3] Termen baizuo är relaterad till termen shèngmǔ (圣母,聖母, bokstavligen ”Välsignad mor ”), en sarkastisk hänvisning till dem vars politiska åsikter uppfattas som styrda av känslor eller en hycklande uppvisning av osjälviskhet och empati. [4]

Termen baizuo myntades uppenbarligen i en artikel från 2010 publicerad på Renren Network av användaren Li Shuo, med titeln The Fake Morality of the Western White Left och the Chinese Patriotic Scientists (西方 白 左 和 中国 爱国 科学家 的 伪 道德), som ursprungligen användes som allmän kritik av vissa socialistiska värden hos den amerikanska vänstern. [3] 
Ingen ytterligare användning av termen är känd förrän 2013, där på det kinesiska forumet Zhihu fram till 2013–2015 utvecklades termen för att kritisera vissa människor från vänster som till synes förespråkar positiva slagord som fred och jämlikhet för att skryta med sin moraliska känsla och överlägsenhet, men är okunniga om verkliga konsekvenser och använder destruktivt beteende som politiskt offer och identitetspolitik. [3][5]

Betydande användning i kinesisk internetkultur började i början av 2016, först vid MIT BBS , ett anslagstavelsystem som används av många kineser i USA , under USA: s presidentval 2016 . Baizuo användes där för att kritisera Demokratiska partiets betoning på politik för positiva åtgärder som uppfattades som diskriminerande mot asiater. [5]

Efter USA: s presidentval 2016 kom begreppet att användas i större utsträckning med hänvisning till upplevda dubbla standarder för västerländska medier , liksom i förhållande till vänsteraktivisternas tolerans för manifestationer av islamism (se regressiv vänster ). [4]

——————————————————————————–

Att se företeelser utifrån, med andra glasögon än vad den vänsterliberala eliten gör i vår humanitära stormakt, är mycket välgörande.
Denna elit fick nytt syre, efter intrånget på Kapitolium i sin hatretorik mot alla som värnar fosterlandet. Röstvolymen och deras retorik slog Trumps med hästlängder. När han fastslog att framtiden tillhör patrioter och inte globalister, då blev alla medel tillåtna för att få bort honom från presidentskapet.

Men det hjälper inte, för allt fler ser att vår humanitära baizuo -kejsare är naken.

Bildresultat för sagan om kejsaren är naken HC andersen
I barnens litterära värld 2011. Blogspot .com

(Sensmoralen i boken Kejsarens nya kläder är tidlös; människor tenderar att anpassa sig till gruppen, oavsett om den har rätt eller fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista ”Kejsaren är naken!” innebär att påpeka något som alla kan se men som ingen vågat säga. https://www.motivation.se/innehall/kejsaren-ar-naken)

Källa: https://morklaggning.wordpress.com/2021/01/26/baizuo/

Misstänkta statskupper och stöld från folket!

Från signaturen ”TT” kommer detta inlägg, som ger en tillbakablick på svenska val och försäljningar av folkets egendom. ??? är lika många som i USA valet. Försäljningen av Vin & Sprit och den svindlande Nuon affären kan betraktas som en gigantisk stöld från folket.
Det svenska folket måste få en fullständig oberoende utredning om de svenska valresultaten har manipulerats sedan 2006 eller inte. 

”De svenska statskupperna då! Alliansen med Moderaterna i spetsen, Manipulerande inte de ”våra svenska val 2006 och 2018”?

Bildresultat för valbås

Utöver det gjorde Alliansens/Moderaterna en 53 Miljarders kupp 2009, mot det egna svenska folket! Varför har detta ALDRIG offentligt utreds?  

Valet 2006 var manipulerat till bristningsgränsen.

Hur kunde Moderaterna ÖKA från det tidigare valet med 80 % fler röster än valet innan?

En sådan ÖKNING är omöjlig, statistiskt sett. Vid valet 2002 fick Moderaterna 809 041 röster. Vid valet 2006 fick Moderaterna 1 456 014 röster!

Hur kunde Moderaterna få c:a 647 000 fler röster än valet innan?

Man hade som ”grindvakt” i Tv 4 statistik professorn Sören Holmberg. Han kunde inte finna ord till denna uppgång. En sådan procentuell ökning har inte skett i modern tid, uttryckte han. Utöver det spädde han på det hela med att Moderaterna måste ha gjort ett fantastiskt valarbete!

JO, jag tackar jag. När siffrorna kom efter att de stått stilla i c:a 3 timmar med hänvisning till att det var första gången siffrorna gick ”via nätet”!

Moderaterna tog hem det ”redovisade valet” och vem dyker inte då upp på en upplyst ”scen”!

Svar: Carl Bildt. Han hade inte synts till på många månader innan valet. Reinfeldt presenterade honom som vår nya Utrikesminister. Carl Bildt hade smugits in och väntat i timmar i väntan på att det ”riggade” valresultatet hade slutförts. Inte skulle väl Carl Bildt bemöda sig att komma till Sverige i hemlighet och sitta i timmar undangömd, om inte valet 2006 var riggat och klart till Moderaternas/Alliansens fördel. 

Utöver det har vi Folkpartiet med Lars Leijonborg där hans parti tidigt under 2006 gjorde 77 dataintrång hos sossarna. Man kom då över sossarnas valstrategi inför valet 2006!

Att Folkpartiet skulle ha kompetensen till att göra dessa 77 dataintrång är väl lika med NOLL. Naturligtvis hade Moderaterna ett finger med i spelet. Detta måste ha gjorts av vår eller annan underrättelsetjänst. Detta framkom innan valet och det naturliga borde ha varit att Folkpartiet skulle ha uteslutits i det kommande valet 2006!

Naturligtvis fick de ”vara med”. Har man som politiker immunitet så har man. Lars tog ”sitt ansvar” och avgick den 7 september 2007, efter påtryckningar. Vi får ju ständigt besked om politikers ansvarsfrihet fast man gärna påtalar att man tar ansvar! 

Alliansen sålde i mars 2008 AB Vin & spritcentralen för ungefär 53 miljarder svenska kronor.

Bildresultat för vin& sprit försäljningen
Vin &Sprit auktionerades ut. Ekot.

Ser man sedan sambandet där Reinfeldt hoppade av glädje och förmedlade att man har gjort Sveriges största kontanta affär genom alla tider, nämligen NUON affären 2009. Där vice statsminister, Centerpartisten Maud Olofsson var den som ”stod som ansvarig för affären”!

Bildresultat för nuon affären

Förlusten blev 53 Miljarder!

Märkligt sammanträffande, eller hur?

Man gjorde en Gigantisk kupp och stal dessa 53 Miljarder. Man gjorde en ”switch” där man med ena handen sålde för 53 Miljarder samtidigt som man gjorde en förlust på 53 Miljarder. Det vill säga att inga pengar ur ”statskassan saknades”.

Den STORA frågan är var tog dessa 53 Miljarder vägen?

Fördelades denna ”stöt” bland politikerna?

En tid efter denna ”förlustaffär” svängde Moderaterna om frågan att redovisa partibidragen!

Tror faan det om Excellensen såg till att fylla på den Moderata partikassan tillräckligt kraftigt, då behövde man i princip inga ”anonyma” bidragsgivare längre under de kommande 20 åren.
Då Excellensen sitter med i The Committee of 300, där villkoret är att man måste ha minst 1 Miljard dollar för att sitta med. Det är väl för att man förlorar alla pengar om man avviker från deras agenda, som är underordnad ”the Nine”.

Hur mycket pengar har Carl Bildt?

Var har de kommit ifrån? 

Sedan har vi valet 2018 där man hos Länsstyrelsen i Blekinge stal datorer på fredagskvällen före valdagen på söndagen. 

Polis larmades under lördagsmorgonen den 8 september 2018 om ett inbrott på Länsstyrelsen Blekinges kontor på Skeppsbrokajen i Karlskrona. En glasruta på en ytterdörr in till kontoret har krossats någon gång mellan midnatt och klockan 07.30. Under lördagsmorgonen konstaterade polisen att cirka sex bärbara datorer stulits. Det var också stor oreda i lokalen, säger Kurt-Erik Gunnarsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Karlskrona. Polisen har upprättat en anmälan om inbrott och stöld. Det finns i nuläget ingen misstänkt.  

I dessa datorer fanns alla loggin uppgifter till ALLA de övriga länens datorer som skulle vidarebefordra sina läns slutröster under valkvällen söndagen den 9 september 2018. 

Återigen stannade rösträkningsförfarandet i 3 timmar på valkvällen, som det gjorde 2006!

Man hänvisade även nu som 2006 att man hade ett ”stort tryck” på nätet som orsak till förseningen av antalet inkomna röster!

SD förutspåddes innan valet till att med klar marginal bli det näst största partiet. Hm, inte skulle väl Moderaterna acceptera att bli det 3:e partiet.
Siffrorna sjönk rejält för SD medan Moderaterna ”klev förbi”!
Moderaterna fick 19,84% medan SD sjönk från runt 24 % (enlig ALLA prognosinstituten) till 17,53%!

Även detta Val var manipulerat till Moderaternas fördel. Makten var de inte intresserade av för de är ju redan så ”mätta på pengar”, under en lång framtid. De vill bara sitta med och bida sin tid. För några framtida stötar finns väl inte på kartan då vi genom ALLIANSENS påbörjade Migrationspolitik som nu medfört att vi blivit skuldsatta i sådan grad att AB Sverige förr eller senare måste gå i ”konkurs”.

Vi får det DU röstar på, men vad hjälper det när ”rösterna justeras” i efterhand. 

TT ”

Det Fria Sverige; ”Hyckleriet vet inga gränser”

Mejl från det Fria Sverige:

kontakt@detfriasverige.se

”Ibland känns det som att man lever i någon typ av film, kanske lite som Jim Carrey i Truman Show där allt bara är skådespel och de absurditeter som händer runtomkring en bara är en del av showen. Samtidigt vore det ett minst sagt narcissistiskt sätt att se på världen; att tro att allt kretsar kring en själv.

Men visst blir det närmast ofattbart när politiker och andra proffstyckare hejar på när dissidenter i väst utsätts för censur på sociala medier, nedstängningar av bankkonton och blir uteslutna ur de mest populära betalsystemen, samtidigt som det fördöms å det grövsta när liknande saker sker i till exempel Ryssland?

Och hur förklarar man på ett objektivt sätt att media skriver krigsrubriker när Trump-supportrar tar sig in i Kapitolium, medan det hyllades när ”Womens March” gjorde något liknande några år tidigare. Black Lives Matter och Antifa slår sönder butiker, mördar barn och ockuperar stadsdelar – men hyllas av medströmsmedia och får miljoner i bidrag från H&M, Ben&Jerrys och andra jätteföretag.

Hyckleriet vet inga gränser.

Men allt detta bygger på att vi har en allt för naiv syn på Västerlandets fiender, vilket jag argumenterade för i senaste avsnittet av Fredagstinget. Medan vi försöker väga argument, vara objektiva och principfasta, så är globalisterna maktspelare; för dem helgar ändamålen medlen.

De är mästare på att projicera sin egen smutsiga strategi på alla andra, för vilken är egentligen den stora statskuppen i Amerikas Förenta Stater? Jalle Horn sammanfattar det väl på Nationalisten.se:

”Statskupp, militarisering och nedrustning av folkets makt tycker alla demokratiivrare i svensk media och politik är bra. De har nämligen fördömt varje steg hos Trump och hans anhängare, och de har försvarat varje drag av Demokraterna. Därmed kan vi dra slutsatsen att de önskar samma sak i Sverige.”

Det är också genom att förstå att våra fiender enbart spelar ett spel, och inte alls är intresserade av de principer de åberopar som paroller, som vi kan förstå anarko-tyrannin som grundligt gicks igenom i onsdagens avsnitt av Veckans Hädelser.

Med insikten om att globalisterna enbart spelar ett spel för att behålla och utöka sin makt, kommer också frågeställningen om hur de ska bemötas. Ska vi sjunka till deras nivå? Tyvärr tror jag det är ett måste för den som vill spela det parlamentariska spelet.

Reglerna i spelet har ritats upp av våra fiender, och ska man slå dem på deras hemmaplan måste man använda deras fula tricks. Problemet med det är också att jag inser att den som börjar spela spelet, som undanhåller sin verkliga agenda och försöker ”passa in” för att maximera röstantalet, riskerar att korrumperas precis som den övriga makteliten; något vi sett otaliga exempel på både i Sverige och utomlands.

För oss som insett detta, och inte vill sjunka till våra fienders nivå utan istället leva ett principfast liv och föra en ädel kamp för frihet och överlevnad, blir alltså det parlamentariska spelet i dagsläget ett på förhand avgjort lopp som vi inte ska ödsla för mycket energi på.

Istället måste fokus ligga på gemenskapsbyggande, kulturvårdande och -skapande samt etablerandet av alternativa strukturer som vi själva kontrollerar. Det är inte den enkla vägen, men det är den vägen där vi med hedern i behåll kan skapa en framtid för vårt folk, vår stam och våra familjer.”

Nationalisten #11: 2021 – Vad har vi att vänta?

Länk för beställning:

https://butik.detfriasverige.se/products/nationalisten-11-2021-vad-har-vi-att-vanta?goal=0_b5a0591377-5023c32f62-59034859&mc_cid=5023c32f62&mc_eid=fe677a994f

USA har nu en kommunist vid sin barm

Varför talar ingen om Kamala Harris starka band till kommunismen? Frågar sig författaren Trevor Loudon i Epoch Times. Han ger oss en gedigen kartläggning av Kamala Harris karriär från unga år.

Källa: https://www.epochtimes.se/Varfor-talar-ingen-om-Kamala-Harris-band-till-kommunismen?fbclid=IwAR1Xm54iTyUk5LCXg69W1LbIKXyAooB798IjdjOkCMcExj6easYGsTO0iRg

Demokraternas vicepresidentkandidat och senator från Kalifornien, Kamala Harris, under en viccepresidentdebatt i University of Utah, USA, den 7 oktober 2020. Foto: Robyn Beck/AFP via Getty Images

(”Trevor Loudon är författare och filmskapare från Nya Zeeland, som i över 30 år har forskat kring vänsterradikala, marxist- och terrorgrupper och deras förtäckta påverkan på politiken. Mest känd är han för sin bok “Enemies Within: Communists, Socialists and Progressives in the U.S. Congress” och dokumentärfilmen på samma tema “Enemies Within.” Senast publicerade han boken “White House Reds: Communists, Socialists & Security Risks Running for U.S. President, 2020.”)

Mitt svaret är enkelt, därför att dagens så kallade demokrater, vänsterliberaler, socialdemokrater, miljöpartister och kommunister ser sin marxistiska ideologi bli världsförverkligad genom globalismen. Rikedomar som kommunismen alltid skänkt till sin elit genom stöld från folket, har stor lockelse för dessa karriärpolitiker, även om favörerna i dag kommer från bankimperiernas och oligarkernas stöldgods.

————————————————————————————————–

”Demokraternas vicepresidentkandidat Kamala Harris växte upp i en vänsterextrem miljö och har marxister och Pekingvänliga vänner att tacka för sin politiska karriär. Och senator Harris egna åsikter är verkligen mer extrema än senator Bernie Sanders.

Dessutom finns mängder med övertygande bevis som tyder på att Kamala Harris verkligen kan vara kommunist.

– Vänsterextrema föräldrar

Harris föräldrar, mamma Shyamala Gopalan, indisk cancerforskare, och Donald Harris, jamaikansk ekonom, var båda orubbliga vänsteranhängare.

I början av 1960-talet var paret aktiva i Afro-American Association, baserad i Berkeley. Enligt en tidigare medlem, Aubrey LaBrie, ”var Fidel Castro och Che Guevara hjältar för några av oss. … Vi pratade om Svarta Muslimer [svarta nationalistorganisationer], befrielserörelser som pågick i Afrika, allt sådant”.

Gruppens ledare, Donald Warden, var mentor för två unga afroamerikanska föreningsmedlemmar, Huey Newton och Bobby Seale, som sedan grundade Black Panther Party, Svarta pantrarna, 1966. Organisationen följde en maoistisk filosofi och stöttade kommunismen i Kina. De fungerar nu som förebild för dagens Black Lives Matter-rörelse.

Flera år senare skulle Warden (då känd som Khalid al-Mansour) spela en roll för att hjälpa Barack Obama att komma in vid Harvard Law School.

1975 rekryterades pappa Donald Harris till Stanford Universitys ekonomiavdelning som öppen marxist.

– Pojkvän förespråkar kommunism

Efter sin tid som radikal student vid Howard University återvände Kamala Harris till Bay Area för att påbörja sin karriär inom juridiken. Den trettioåriga Harris inledde ett romantiskt förhållande med den då 60-årige Willie Brown, demokrat i ledande position i Kalifornien, som snart blev borgmästare i San Francisco.

Brown hjälpte Harris i hennes karriär och ledde henne till ett par styrelseuppdrag som gav henne cirka 400 000 dollar under 5 år, enligt San Francisco Weekly.

Idag ses Brown allmänt som en av det kinesiska kommunistpartiets bästa vänner i Bay Area.

Brown var sedan länge sympatisör till kommunismen. Först blev han vald till ett offentligt ämbete med hjälp av ungdomssektionen hos Communist Party USA. Finansieringen stod Dr Carlton Goodlett för, en tidningsägare med kommunistsympatier, som en gång tilldelades Leninpriset av regeringen i det forna Sovjetunionen.

Idag ses Brown allmänt som en av det kinesiska kommunistpartiets bästa vänner i Bay Area.

– Skyddsling med koppling till kommunismen

Under sin tid som advokat i San Francisco agerade Harris mentor för en ung aktivist vid namn Lateefah Simon. Efter att ha anställt och hjälpt Simon att komma igenom högskolan, introducerade Harris sin unga vän för en mängd inflytelserika personer i San Francisco. I dag är Simon ordförande för vänsterinriktade Akonadi Foundation och ordförande i Bay Area Rapid Transit:s (BART) styrelse.

När Harris först träffade Simon satt den yngre kvinnan i styrelsen för Youth Empowerment Center, baserad i Oakland. Alla andra styrelseledamöter, Harmony Goldberg, Adam Gold, Cindy Wiesner och Czar Van Jones (senare miljörådgivare till Obama), var medlemmar i den maoistiska kommunistgruppen Standing Together to Organize a Revolutionary Movement (STORM).

Gold är idag medlem i LeftRoots, en grupp ansluten till Amerikas främsta kommunistparti, Liberation Road, som stödjer Kina. Simon är bästa vän med en annan medlem i LeftRoots, Alicia Garza, en av grundarna av Black Lives Matter.

Kamala Harris stöder öppet Black Lives Matter och står fortfarande nära Simon och Garza. Garza är sedan länge vän med LeftRoots-kamraten Alex Tom, som har nära band till den radikala Chinese Progressive Association och till det kinesiska konsulatet i San Francisco.

– Ekonomiska fördelar kopplade till kommunism

Harris syster, Maya Harris, var studentaktivist vid Stanford University. Hon var vän till Steve Phillips, ledande marxist-leninist på campus och med en långvarig koppling till League of Revolutionary Struggle, som stödjer kommunistpartiet i Kina.

Enligt Phillips blogg “Political Intelligence”:

”Låt mig först klargöra att jag är född ur vänstern. Jag har studerat Marx, Mao och Lenin. På högskolan organiserade jag insatser för frihetsrörelser i Sydafrika och Nicaragua, och jag hängde med folk som ansåg sig vara kommunister och revolutionärer.”

Efter att ha lämnat Stanford i början av 1990-talet ledde Phillips många av sina kamrater in i Demokratiska partiet. Han gifte också in sig i familjen Sandlers miljardföretag, vilket gjorde det möjligt för den unge revolutionären att köpa sig ett stort politiskt inflytande.

Phillips är vän till familjen Harris och hjälpte Maya Harris man Tony West till en hög position inom justitiedepartementet under Obamaadministrationen. Han har även sponsrat Kamala Harris politiska karriär.

2003 hjälpte Phillips till att få Harris vald till distriktsåklagare i San Francisco, senare till statsåklagare i Kalifornien 2010 och vidare till den amerikanska senaten 2016.

– Stabschef med kommunistsympatier

Karine Jean-Pierre, Kamala Harris nuvarande stabschef, var i början av 2000-talet aktiv i Haiti Support Network, baserat i New York. Organisationen hade ett nära samarbete med Workers World Party, som gav stöd till Kina och Nordkorea, och stöttade Jean-Bertrand Aristide, den före detta vänsterextrema presidenten i Haiti och hans radikala Lavalas moment.

2004 arbetade Jean-Pierre för James Sanders, en Kinavänlig ledamot i New York City Council. Hennes arbetsuppgifter i hans omvalskampanj omfattade bland annat att arbeta med den mycket diskrediterade samhällsorganisationen ACORN.

– Maken ansluten till kommunismen

Harris man, Doug Emhoff, arbetar för advokatbyrån DLA Piper, med ”nästan 30 års erfarenhet i Kina och över 140 dedikerade advokater på avdelningen för investeringsservice i Kina”, enligt National Pulse.

National Pulse skriver:

”För att underlätta DLA Pipers arbete i Kina – som har fått otaliga prestigefyllda utmärkelser från China Business Law Journal och China Law and Practice – anställer företaget en mängd före detta tjänstemän från det kinesiska kommunistpartiet.” Visa fler

”Ernest Yang, företagets … chef för internationella skiljedomar, utsågs att delta vid Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) 2013. CPPCC fungerar som den främsta rådgivande nämnden för kommunistpartiet i Kina och Yang befordrades till organets ständiga kommitté 2019.”

”Jessica Zhao, seniorrådgivare, tjänstgjorde som biträdande generalsekreterare för China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), ett statligt ägt organ som inrättades av kommunistpartiet i Kina 1956. Det utvecklades under överinseende av China Council for the Promotion of International Trade, ’ett statligt organ för att stödja kinesiskt handelsfrämjande’.”

Flera andra med hög ställning inom DLA Piper, både kinesiska och amerikanska medborgare, har tjänat regimen i Kina på ett eller annat sätt.

Emhoff tog tjänstledigt från företaget i augusti, enligt The American Lawyer.

– Vill någon kontrollera bakgrunden?

Om Biden blir vald till president kommer Kamala Harris att befinna sig ett hjärtslag eller några hjärnceller bort från toppjobbet.

Om Harris skulle ansöka om ett mellannivåjobb i jordbruksdepartementet, skulle hon med all säkerhet inte klara säkerhetskontrollen.

Om Harris skulle ansöka om ett mellannivåjobb i jordbruksdepartementet, skulle hon med all säkerhet inte klara säkerhetskontrollen. Bakom hela hennes karriär finns sympatisörer till, eller aktiva bidragsgivare till, Kinesiska kommunistpartiet.

Lyckligtvis för henne (och potentiellt katastrofalt för USA) behöver valda ämbetsmän inte genomgå någon säkerhetskontroll.

President Trump har sagt att ”Om Joe Biden någonsin blir vald kommer Kina att äga Amerika”.

Biden valde den perfekta medkandidaten som hjälp.”

—————————————————————————————

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Epoch Times Sverige
Epoch Times är en internationell nyhetstidning, som grundades av utlandsboende kineser som John Tang och utövare av Falun Gong som svar på att det inte finns någon oberoende kinesisk media i Kina.

Rekord högt missnöje i USA när Biden tar över.

https://www.svd.se/pyrande-missnoje-i-det-usa-som-biden-tar-over/i/senaste

Den köpta journalisten-Jenny Wennberg Arbetarbladet

Om Jenny Wennberg, Arbetarbladet – den köpta journalisten skriver här Olle Ljungbeck. Tyvärr är hon inte ensam.

Bildresultat för  arbetarbladet
Bildkälla: SR

Jenny Wennberg är politisk redaktör i tidningen Arbetarbladet. Denna tidning stöds av staten med ca 20 milj årligen. Men inte nog med detta. Tidningen ägs numera av det kapitalistiska Bonnierimperiet!

Tillsammans med norska Schibsteds äger dessa båda större delen av den svenska pressen.

Hur det går ihop med att vara fri och obunden journalist kan inte jag förstå? Detta är precis samma system som gäller i diktaturer och som framförallt förekom i forna Sovjetunionen och Nazityskland.

Bifogad länk ger i ett nötskal prov på Wennbergs brist på moralisk och hederlig journalistik. https://www.arbetarbladet.se/artikel/jenny-wennberg-det-ar-tur-att-hitler-redan-ar-dod

Att t ex jämföra Mattias Karlsson med Hitler vittnar om en person som tappat all förmåga att se och tolka världen som den är utan enbart är ett genljud av husbondens röst, nämligen regeringspartiet och Bonnier. Då väjer vederbörande inte för de grövsta lögner!

Citat från Wennbergs artikel ”……….När SVT, med sitt enorma genomslag, väljer att sända mysdokumentärer och trivselprogram med politiskt destruktiva krafter som Mattias Karlsson springer man rasismens och populismens ärenden………..Vi får vara evigt tacksamma över att Hitler redan är död. Annars hade han förmodligen för länge sedan fått sitta och mysa om sin sanning hos SVT.”

Själv var jag socialdemokrat i ca 45 år men lämnade partiet vid sekelskiftet därför att det då var ett helt annat parti än det jag anslöt mig till. Men jag vill samtidigt framhålla att jag värnat demokratin mer än de flesta och gör det fortfarande. Inte minst har jag demonstrerat detta på Stortorget i Gävle under ett antal år. Jag har under den tid Wennbergs parti suttit vid regeringsmakten förhörts av Säpo ett flertal gånger. Men jag har också vid över 80 års ålder gripits av handfasta poliser som handgripligen bortfört mig från torget och även tagit ifrån mig demonstrationsplakatet. När detta senare granskades av tom riksåklagare kom denne fram till att jag inte på något sätt brutit mot varken lagen om yttrandefrihet eller tryckfrihetsförordningen utan enbart hävdat lagarna och demokratin.Jag kan också nämna att en av Jenny Wennbergs partikolleger  riksdagsledamoten Lena Lundgren (S)  anmälde mig såväl för polisen som till lokaltidningarna i Gävle för att ha brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen genom det plakat jag demonstrerade med på Stortorget. Det försmädliga för henne var emellertid att plakatet var det samma som riksåklagaren granskat tidigare och funnit helt hålla sig inom lagens ram.

Tyvärr fick jag ingen upprättelse av någon av lokaltidningarna. Men det säger kanske sig själv när journalisterna är köpta  och helt underordnar sig makten. Deras uppgift är inte längre att söka och vittna om sanning och verklighet utan underdånigt vidarebefordra sina ägares intentioner hur lögnaktiga de än är.

Jenny Wennberg borde kanske ta till sig Tage Erlanders ord om det fria ordet.
”Men tidningarna skall emellertid inte bara ge information, de skall också framföra synpunkter, som kan bli vägledande för den allmänna politiska, ekonomiska och kulturella debatten– Pressen skall i sin redigering vara oberoende av samhället, staten, byråkratin, men också av maktkoncentrationer av ekonomiskt slag”. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

———————————————————————————————-


”…………Att etablerade partier anstränger sig för att hetsa fram förakt för andra partier bottnar i själva verket i deras eget förakt för väljarnas “förfärliga värderingar”. Markus Uvell beskrev fenomenet i en ledare i Göteborgs Posten: “Väljarna är klokare än politikerna – tack och lov”. 
Marika Formgren skrev 2014 en essä i det numera nedlagda magasinet Neo med titeln “Demokrater för åsiktsfrihet, och demokrater emot”. Hennes poänger är fortfarande högst aktuella…….” Fredrik Wilkens Medborgerlig Samling

Markkontakt i en deckare

Nej, inte i Mons Kallentofts senaste deckare ”Satanskäftarna” om Malin Fors. Redan på de första 50 sidorna har vi fått veta att Trump står bakom allt hat i världen, att den mördade är homosexuell och att HBTQ personer är förföljda, underförsått främst av vita, hetrosexuella män.

Men så hittade jag en deckare med markkontakt, precis som Ramona Fransson och Katarina Janouch har.

I deckaren ”Låt det brinna” av Björn Paqualin, mest känd som manusförfattare till ”Blå ögon” och ”Hassel”, har nu skrivit första delen i en trilogi om kriminalkommissarie Stella Robertsson.

Hon är desillusionerad efter att hennes dotter Ingrid blivit gruppvåldtagen och efter denna ”lek” skjuten i huvud, som förvandlade hennes framtid till ett vårdfall, där media förvandlade förövarna till offer i snyftreportage. Ursäkter och förmildrande omständigheter står som spön i backen, medan offren glöms bort, konstaterar denna kommissarie.

Nu skall Stella bistå polisen i en mordutredning under den största brandkatastrofen i modern tid i Mellansverige.

Låt det brinna (inbunden)

Stella om journalister:

Citat: ”….Ni granskar inte makten längre, storbolagen, politikerna, centralbankerna, dom går fria – ni granskar folket, och det gör ni inte för att ni är onda, det är mycket enklare än så, ni gör det för att ni är fega, för ni törs inte sticka ut. Ni är livrädda för att förlora er position, att inte behövas längre, att ert monopol skall brytas, ni är som katolska kyrkan när Gutenberg uppfann tryckpressen, fega och falska….”

Stella om politiker:

”……..Folk körs över till höger och vänster, en ohelig allians av politiker och storföretag, allt är till salu, allt ska mjölkas ur. Folk vågar inte stå emot det, dom törs inte stå upp för sig själva, inte för varandra, Dom blir misshandlade och rånade och dom finner sig i det, dom vågar inte säga till sig själva vad dom tänker. Och vet du vad som är det värsta med feghet? Det är som heroin. Man tar det en gång , sen är man fast. Då fortsätter man att vara feg, för då har man visat dom att man inte kommer att göra motstånd. Då höjer dom bara ribban tills fegheten smittar ännu högre upp….”

 ”………Stundtals är man helhjärtat på hennes sida, stundtals blir man bara illa berörd……..” skriver Lotta Olsson i DN, medan jag enbart är på Stellas sida.