Kategoriarkiv: Kärnkraft

Avvecklarna av kärnkraft, utvecklar den i Estland

BRA FÖR ANDRA, DÅLIGT FÖR OSS, skriver Jan Ivarson i detta inlägg.

”Vad annat kan man vänta sig av våra rikspolitiker?

Bildresultat för Kärnkraftverk

De är i full färd med att avveckla fungerande kärnkraftverk i Sverige, men låter det statsägda bolaget Vattenfall bygga nytt kärnkraftverk i Estland. 

Jo, det är sant. Statsmediabolaget svt Nyheter skriver att Vattenfall skall hjälpa Estland att bygga små kärnkraftverk. Om allt går bra kan verken vara på plats om 10 år. Om vi skall tro våra politiker är det en prestation som de ansett vara omöjlig i Sverige. Under tiden kommer vi få högre elpriser och brist som kan leda till nerstängning. 

Vem vet, kanske Sverige bidrar med humanitärt bistånd till investeringen?

Det kan ske med höjd elskatt för att minska koldioxidutsläppen från ett grannland. Och kanske behövs mer fastighetsskatt för att säkra välfärden, när andra skattepengar ges bort. Vansinnespolitiken sprider sig som ringar på vattnet över Östersjön.

Miljöminister Isabella Lövin hänvisar till näringsminister Ibrahim Baylan och han i sin tur till Vattenfall. Katten på råttan och råttan på repet, och TV har visat att råttor blir fler och fler i utsatta områden.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vattenfall-bygger-nya-karnkraftverk-i-estland?fbclid=IwAR149QfPVGT5xTmYrr8kwAiYG3JSPOiWstcXBrg20wKkkTcZftS4Q9KtD6M

Försiktighetsprincipen hyllas av gammal kämpe för Linje 3 i folkomröstningen om kärnkraft för 30 år sedan

”Wikipedia. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande eller under byggnad varande reaktorer tjänat ut.[1] Linje 2 fick flest röster.
Utfallet blev 18,9 procent för Linje 1 (successiv avveckling), 39,1 procent för Linje 2 (successiv avveckling, offentligt ägande, hushållning) och 38,7 procent för Linje 3 (avveckling inom 10 år och satsning på alternativ). Valdeltagandet var 75,6 procent.”

Hårfin skillnad mellan linje 2 och linje 3 på ynka 0,4 %!!!

——————————————————————————————————–

”Att vara konservativ kännetecknas av viljan till kultur och tradition. Att bevara det som funkar bra. Att våga tvivla och ifrågasätta. Att hylla det robusta, småskaliga lågenergi-samhället, även om det idag kan kännas utopiskt. Att hålla fast vid försiktighetsprincipen!
När jag hör min idol (dvs i allt övrigt), Jimmie Åkesson, tala sig varm för kärnkraften, och därtill så reservationslöst, då far mina tankar iväg till tiden för folkomröstningen om kärnkraften.
Jag minns, hur vi i Linje 3 slet med utdelning av våra foldrar till stadskärnas alla brevinkast och villaområdenas alla postlådor.
– Minns, hur vi fick gliringar av kärnkraftens vänner (”varför ska jag tänka på framtida generationer, för de tänker ju inte på mig?”).
Minns, hur rädda vi var för nästa kärnkraftskatastrof, och hur vi i vrede drevs att fortsätta kampen.
Minns, hur socialdemokraterna så förslaget splittrade det mycket starka kärnkraftsmotståndet, genom att skapa Linje 2.
Minns, hur vi efter Tjernobyl studerade kartor i ortstidningen för att veta var vi kunde plocka bär och svamp, fria från radioaktivt nedfall.
Minns, hur kärnkraftsvännerna låg mycket lågt tiden närmast efter katastroferna, men återkom när de trodde att saken var glömd, eller en ung generation inte hade lika stor skräck som den gamla.
Minns gör jag också att politiken lovade utfasning av kärnkraften senast år 2010.

 Idag hörs unga människor tala om ”förtida avveckling”, ifall vi avskaffar denna energikälla nu.

Man tar sig för pannan!

Så kan bara den resonera, som saknar historiskt perspektiv. Av naturliga skäl saknar min idol dylik erfarenhet, eftersom han är tämligen ung. Men kanske kunde de äldre inom SD berätta för sin partiordförande, hur det var, när han var en mycket ung grabb?

Att exkludera hela den starka kärnkraftsmotståndar-kåren, som ännu ej helt gått i graven, är att tacka nej till åtskilliga röster i valet. Det vore en broms.
Ty jag är övertygad om att många av oss som kämpade i Linje 3 är arga på den förda migrationspolitiken, men känner olust för att rösta på ett kärnkraftsparti.

Ifall partiledaren får veta detta, så kommer han antagligen att modifiera sina hyllningar till denna energikälla, som har en bakgård som förskräcker. Han kommer antagligen att värna sitt varumärke, genom att lägga in någon form av reservation, som visar mig och mina meningsfränder att han förstår oss. Visar förståelse för att det inte bara hänger på tekniken (jo då, den går framåt), utan även på 1) geologiska beteenden, 2) terrorismens utveckling, 3) den mänskliga faktorn. Samt en tidsrymd som är ofattbar!

Ett vanligt argument från kärnkraftsvännerna är detta: ”Ska vi sluta åka tåg bara för att det hänt tågolyckor?” De som tänker så, har kanske inte insett att det är skillnad i valmöjlighet på faror som jag söker upp (exv bilkörning, alkoholdrickande, tobaksrökning) och faror som söker upp mig (exv giftmoln, radioaktiv strålning).

Att vara konservativ är att vara eftertänksam, att sträva efter visdom. Det är inte att söka efterlikna materialisterna i det röda lägret!”

En bloggföljare och motståndare till kärnkraft.

Kärnkraftens vara eller inte vara

Om kärnkraftens anhängare och motståndare för en mejlvän ett intressant resonemang.

”När kärnkraftsvänner och -motståndare diskuterar, så går de ofta förbi varandra. De tycks inte komma till kärnpunkten. För gjorde de det, så kanske de kom överens.

Kärnkraftsanhängaren utgår från folks ”ytterligare behov”. T.ex.: ”Vi behöver el-cyklar” ropar folket, för media har sagt att el-cyklar är bra på alla sätt (i och för sig en osanning, ty batteriframställningen sägs vara tveksam). Vi tror oss alltså ha behov utöver basbehoven: föda, hygien, kläder, bostad, ha polis, skola, sjukvård och övrigt inom räckhåll. Alltså anpassas energikällorna efter de ytterligare behoven, som ej sällan har tendensen att kräva mer och mer. Så landar man i kärnkraften, och låtsas inte om att den har en fasansfull bakgård. Inte ens MP lyfter frågor som: olöst slutförvar, risk för sabotage eller kapningar, jordskalv eller ”den mänskliga faktorn”.

Kärnkraftsmotståndaren vänder istället på problemet. Han/hon anpassar ”de ytterligare behoven” efter tillgången på trygg energi, dvs sol – vind – vatten. Han/hon hyllar det robusta småskaliga, lågenergisamhället, där Försiktighetsprincipen och det gamla ordspråket Rätta munnen efter matsäcken har fått en renässans.

När kärnkraftsvännen kommer på detta, då blir de båda ense. Men det kräver en tankeansträngning, som Jan Björklund (L) inte lär klara. Däremot kanske Jimmie Åkesson (SD) på sikt klarar det, eftersom han i allt annat verkar tänka längre än näsan räcker.”

Ljus i mörkret, från folkkampanjen ”Nej till kärnkraft” och från ”Det fria Sverige”

Från en meilvän kom denna inbjudan med önskan om spridning.

”Hetare än någonsin. Menar du klimatet? Nej atomkraften! Som medverkar till att förstöra klimatet. 
Men det finns politiker och tekniknissar som tror att kärnkraften är mänsklighetens och elbilens räddare. Som inte inser att det är det dyraste, långsammaste och farligaste sättet att koka vatten. Som inte inser att det bara är militära skäl bakom utbyggd kärnkraft. Som blundar för att det fortfarande inte finns något acceptabelt sätt att ta hand om avfallet i 100 000 år.

Nu tar vi nya tag!
Alla medlemmar i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen inbjuds till årets 
Höstmöte på SOLIDARITETSHUSET, Tegelviksgatan 40 i Stockholm, söndagen den 28 oktober 2018 kl 10-15.  

Där ska vi diskutera några av Folkkampanjens viktigaste frågor som det fortsatta arbetet med kärnkraftsavfallet och om vi ska förena oss med bl.a. Naturskyddsföreningen i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, eller om vi ska fortsätta med Jordens Vänner i Milkas. Vi ska också diskutera om vi ska fortsätta samarbetet med Miljömagasinet eller söka nya spridningsvägar. Och så har vi den ständiga frågan om Almedalen… Sist men inte minst: Hur ska FMKK växa och föryngras?

PS Glöm inte att förnya medlemskapet eller kanske bli månadsgivare. Du får också gärna värva din bästa vän. All information hittar du på hemsidan folkkampanjen.se

Anmäl deltagande till info@folkkampanjen.se senast 26/10 om du vill ha lunch och fika. Styrelsemötet lördagen den 27/10 kl 14-17 är också öppet för alla medlemmar.”
……………………………………………………………………………………………
Vad tycker Ni läsare, ja eller nej till kärnkraft? Är det mänsklighetens räddare eller dess undergång?

…………………………………………………………………………………………………

Detta mejl fick jag från ”Det fria Sverige,” som  är en intresseförening för svenskarna, den svenska kulturen och den svenska särarten med olika arangemang runt om i Sverige.

Vad är Det fria Sverige?

Det finns många små föreningar runt om i landet som kämpar för landet och för svenskar inkl. invandrare som vill assimileras och ta del av vår kultur och våra traditioner, som vänsterliberala politiker, ser som ett hot mot globaliseringen.
Jag har aldrig förstått vad vi ska integrera till, när vår egen kultur skall suddas ut och våra förfäders historia förvanskas.
Tänk om vi kunde slänga PK elitens genustrams, vithetsnormer och förtryckande identitetspolitik på soptippen.

Där jag förbjuder  alla former av återvinning!

Kärnkraftens vara eller icke vara? Energikällan behöver utredas mer.

Begreppet politisk konservatism behöver utredas, efter att Sverigedemokraterna förordar mer kärnkraft.
 Detta skriver en trogen bloggföljare, som också skickar ett brev till Ebba Busch Thor med tänkvärda ord.


……………………………………………………………………………………….

”Frågan om kärnkraftsavfallets förvaring är inte löst, åtminstone om man avser ett hundra procent säkert slutförvar. Avfallsbehållare, nedsänkta i djupa bergrum, talas det om. 
Men hittills har ingen säkerhet kunnat bevisas, vilket heller inte är möjligt, eftersom ingen vet vad som händer med jordskorpan under de enorma tidsrymder som går åt, innan strålningen avklingat. Ingen vet heller vilka knep kapare kan använda för att ta över kontrollen av såväl radioaktiva transporter som hela anläggningar. En del rapporter menar att kriminaliteten brukar ligga steget före polisen.
Att kärnkraften skrämmer, bevisas av den tystnad som kärnkraftens vänner iakttar efter varje katastrof, exv Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Efter en tid reser de sig gradvis, och börjar tala om hur dålig den förra tekniken var, jämfört med den teknik som nästa generation kärnkraftsverk utlovar. Så kommer nästa katastrof, och nästa. Varje gång med tystnad, och därpå nya löften.
Kärnkraften klev in i Sverige, utan att först knacka på dörren för att presentera sina för- och nackdelar. Jo, år 1980 tilläts vi faktiskt folkomrösta om den.  Men som det ser ut, så hade de stora partierna ingen tanke på att fasa ut denna farliga energikälla. Efter omröstningen bestämde riksdagen att kärnkraften skulle vara avvecklad senast år 2010. Ett spel för galleriet, kan tyckas.
Sverige ställdes inför fullbordat faktum, och vi sitter nu i kärnkraftens fälla. Begreppet Försiktighetsprincipen fanns inte på kartan ens. Trots att denna princip är grundläggande för äkta konservatism, så var högern den värsta pådrivaren in i kärnkraftssamhället.
Sverigedemokraterna är kanske konservativa i olika sammanhang, men verkligen inte på energiområdet. Önskvärt vore därför, att det inom partiet kunde påbörjas samtal för att skissa på ett robust, småskaligt lågenergisamhälle där vi inser att vi måste rätta munnen efter matsäcken. Det skulle skapa trygghet, på riktigt!”
Att agera externt mot makthavare är mycket viktigt, här är ett exempel från förfatatren ovan. Ett brev till Ebba Busch Thor, inför hennes utfrågning i SVT den 19 augusti.
”Till Ebba Busch-Thor
KD är för kärnkraft, har vi fått höra.
Människan kan inte hindra jordskorpan att skälva. Vi kan därför inte veta, huruvida jordskalv kan/inte kan uppstå i bergrummet, där kapslarna med radioaktivt avfall förvaras. Vi har heller ingen garanti för att kapare/terrorister skulle avstå från att utföra sina dåd mot kärnkraftsverk och radioaktiva avfallstransporter.
KD (KDS?) hade en ansvarsfull syn på kärnkraften under folkomröstningen 1980. Varför kan inte KD 2018  känna samma ansvar?
Det handlar om kolossala tidsvolymer, innan radioaktiviteten avklingat. Om något händer om tusen år, där den tidens människor ska behöva ta hand om problem som startats av vår generations konsumtionsbehov, hur rimmar det med kristna värderingar?”

 Kärnkraft eller inte kärnkraft?

  Här kommer ett inlägg från en bloggläsare som säger klart Nej, och påminner om politikernas svek, när de efter folkomröstningen lovade att avveckla kärnkraften senast 2010.
…………………………………………………………………………………………………
Det är så himla tragiskt att en så begåvad kille som Jimmie Åkesson ska förstöra intrycket genom detta eviga framhållande om kärnkraftens förträfflighet. Han anar inte att det finns en potential av väljare i det gröna lägret, som likt mig är utleda på MP:s ansvarslöshet i migrationsfrågan och vurm för globalismen.
Hur kan han vara så aningslös?
Jag tror att han inte har den minsta erfarenhet av hur stämningen var i landet efter Harrisburg och senare Tjernobyl (1968), hur ortspressen visade kartor över områden där vi inte skulle plocka svamp pga Bq-nedfallet.

Eftersom han är född 1979 så var han bara 7 år då. Om han har tur, och det har han antagligen, så har folk glömt skräcken och glömt hur alla partier efter folkomröstningen lovade att avskaffa kärnkraften senast år 2010.
Jag tror f.ö. det var med avsikt ända från början som sossarna gav tusan i att infria löftet, och det till LO-bossarnas glädje, ty de hade i denna fråga hela tiden stått på storindustrins sida. Att storindustrin saknar gräns för sin energihunger kan vi nog alla se. Fukushima var ännu en väckarklocka. Men Kapitalet har inget intresse av ett nytänkande och omläggning av livsstil. Den gasar på, och går sina vinstkrävande ägare till mötes. Kapitalet och LO går på så sätt i kompani.
Synd att Åkesson sällar sig till det gänget. Han kallar sig konservativ, men vet antagligen inte vad gamla Högern stod för, nämligen Försiktighetsprincipen.
Jag har frågat AfS om synen på kärnkraften. De svarade att de är för den. Jag har även frågat Kristna Värdepartiet och Medborgerlig Samling. Samma svar där. De som än så länge vill skrota kärnkraften är MP. Men då får man globalism och en galen migrationspolitik på köpet. Puh!”

……………………………………………………………………………………………………

Socialdemokraternas line 1-2-3 i kärnkraftsvalet jämförs med valet i september . ”Situationen som nu utvecklas jämförs i partiledningen av partiveteranerna som den som utvecklades i samband med kärnkraftsomröstningen 1980”, skriver Johan Westerholm på ledarsidorna.se.
”FAKTA Folkomröstningen om kärnkraften.
Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande eller under byggnad varande reaktorer tjänat ut.Linje 2 fick flest röster.
Utfallet blev
1. 18,9 procent för Linje 1, (successiv avveckling)
2.  39,1 procent för Linje 2 (successiv avveckling, offentligt ägande, hushållning)
3.  38,7 procent för Linje 3 (avveckling inom 10 år och satsning på alternativ).
Som ett resultat av detta och dagens situation skulle socialdemokraterna kunna delas in i tre falanger eller politiska linjer:
  • Linje ett: Det av Stefan Löfven presenterade programmet som då skulle kunna få ett parlamentariskt stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna och samla mellan 60 och 80 procent av väljarna bakom sig.
  • Linje två: En uppmjukad version av linje ett med vissa undantag för anhörigmigration.
  • Linje tre: Den linje som förespråkas av de fem sidoorganisationerna SSU, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, S-Kvinnor, S-Studenter och HBTQ-S eller den migrationspolitik som Miljöpartiet och Alliansen kom överens om 2011.”

Tyvärr får man ta valsedeln från det minst dåliga partiet i september, en uppfattning som nog delas av fler. Asylstopp och utvisning av de migranter, som saknar asylskäl, står högst upp på min prioriteringslista. Hög invandring med bibehållen välfärd är oförenligt, för massmigrationen utgör den första dominobrickan som fäller resten.