Kategoriarkiv: Förslag för Sveriges överlevnad

Svenska skolbarn blir regeringens integrationsverktyg

Debatten om skolan och fri skolor är ständigt aktuell. Söndagens Agenda den 20 februari var så intetsägande och floskelfylld, så jag stängde av.

Elefanten i rummet får inte nämnas, absolut inte dess fostran i respekt, hävdelsekultur, patriarkat, kvinnoförakt och Koranen. Bara att mer pengar behövs till utsatta grupper och att svenska barn skall bli integrationsverktyg, nej, det säger de inte rent ut, utan tar betäckning bakom friskolornas vinstutdelning till sina riskkapitalister. För på den punkten har de majoriteten av det svenska folket med sig.

Enda gången då jag håller med vänstern är att finansieringen inte skall försvinna till skatteparadis och jag (inte fega politiker) anser att inte en krona skall gå till muslimska friskolor. Men så går det, när Sverige som enda land i världen har placerat skolan på börsen!

När Barbara Bergström som startade Engelska skolan stod och hycklade om att hon behövde pengar till sin pension, efter att hon under 2013 sålde det mesta av koncernen till amerikanska riskkapitalister fick hon en försäljningsvinst av våra skattepengar på 691 miljoner, då fick jag nog av friskolekoncerner som ligger på börsen.

”……Men det finns mycket annat som Barbara Bergström inte berättar om. Internationella engelska skolan är ett aktiebolag, vars främsta syfte är att leverera vinst till ägarna. Och vinst uppstår genom att intäkterna överstiger utgifter. En stor utgift för en skola är personal, det vill säga lärare. Genomgående för aktiebolagsdrivna skolor är följaktligen att de har en lägre lärartäthet, det gäller inte minst för Engelska skolan….” https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/detta-%C3%A4r-vad-barbara-bergstr%C3%B6m-inte-ber%C3%A4ttar-om-1.57378167

Nu har regeringen vaknat med skolminister Lina Axelsson Kihlblom i täten och föreslår närhetsprincip och syskonförtur i stället för kötid till alla skolor och befaller alla huvudmän att verka för en allsidig och social sammanfattning av elever. Dvs. att svenska barn skall förvandlas till krockkuddar och integrationsverktyg.

Varför inte i stället börja med att förbjuda riskkapitalister att muddra oss skattebetalare, som svenska folket vill? Men här mumlar oppositionen och sätter inte ner foten.

Visa källbilden
Bild; aftonbladet.se

”…Diskussion utgår som vanligt ifrån vad som är bäst för ickesvenskarna, och medan det säkert är välmenat och godhjärtat från opinionsbildarna, så glöms de svenska barnen helt av i debatten.
När regeringen och andra makthavare nu lagt femtio år på att omforma Sverige från ett av världens mest homogena länder och en välfungerande nationalstat, till en splittrad mångkulturell stat utan gemensam grund att stå på, behöver skolan också anpassas därefter” skriver Det Fria Sverige, svenskarnas intresseförening.

De påpekar vidare hyckleriet med mångkulturen som speglas i det fria skolvalet, där föräldrar med sina barn fått välja skolor efter sin kultur, identitet och religiösa övertygelse.
Vad är det för kultur som nu skall råda i skolan, när barn med annan hemvist ständigt halkar efter ?

Det fria Sverige skriver vidare;”....Om det är så att politikerna inte längre vill ha mångkultur så bör de istället vara tydliga med vad det är för kultur de vill att vi alla ska uppgå i. Vad är syftet med (tvångs-)integration i skolan? Ska invandrarna och deras barn göra avkall på sin identitet för att uppgå i en svensk kultur, eller är det så väl svenska som ickesvenska barn som ska stöpas in i en ny kultur och identitet?
Hur det än ligger till med den saken är det uppenbart att regeringen inte spelar med öppna kort. Som svenskarnas intresseförening kräver vi därför att även de svenska barnens perspektiv tas i beaktning i debatten, och att de föräldrar som önskar också har möjligheten att sätta deras barn i skolor som präglas av svensk identitet.”

Tänk om regeringen i stället kunde avskaffa lagen om att Sverige skulle bli mångkulturellt (prop 1976:26) och att assimilering inte längre är frivilligt (prop 1997/98:16) och att svenska språket är obligatoriskt för uppehållstillstånd, samt kännedom om värdlandets kultur, traditioner, lagar och skyldigheter i samhället. Medborgarskap skall kräva minst 10 år av fläckfri vandel och krav på egen försörjning < 65 år. Då skulle landets destruktiva utveckling i kölvattnet på vårt mångkulturella samhälle avstanna och Moder Svea kunde rehabiliteras.

Men det har varken skolministern eller Magdalena Andersson några planer på. För då skulle makten glida dem ur händerna.

Bild: SR

Bildresultat för friskolor

Vänsterns trossystem är mentala virus, som förgiftar förståndet

Karl-Olof Arnstberg liknar marxismen vid ett mentalt virus, som har förökat sig i samhällets alla vrår, i hans inlägg den 4 juli på bloggen Invandring&Mörkläggning.

Bildresultat för arnstberg blogg
K-O Arnstberg och Gunnar Sandelin har fått många att vakna och inse marxismens förödande virus och dess mutationskraft i samhället.

Här följer en sammanfattning från artikeln;

Arnstberg ställer följande frågor, som han kunnigt och elegant besvarar.

 • På vilka sätt har det mentala viruset marxism muterat?
 • Vilka mutationer är i dag relevanta?
 • På vilka sätt kan ett mentalt virus bekämpas?

Tro och vetande formar våra tankar, men när tron kväver vetandet, då blir förståndet förgiftat. Problemet är att drabbade inte vet om det själva, för de bekämpar de som tillfrisknat och de resistenta som har sund balans mellan kunskap och tro, som är baserat på känslor.

Karl Marx lära skapade flera mutationer, som många i dag inte vill kännas vid, som kommunism, fascism, nazism, maoism och deras gemensamma fiende blev kapitalismen.

Frankfurtskolan växte fram under 1920-30 talen vid institutet för socialforskning i Frankfurt av ett antal marxistiska samhällsteoretiker, där skolans första generation av teoretiker var t.ex. Herbert Marcuse och Max Horkheimer. De försökte förena marxistiska idéer med Freuds psykoanalys och nu kom medelklassen i centrum i stället för arbetarklassen med sin klasskamp.

När Hitler tog makten så flydde många av dem till USA, eftersom de hade judisk bakgrund. Deras lära lade grunden för 60-70-talens vänsterrörelse.

(Där jag i -68 års studentrörelse var aktiv på Andra Långgatan i Göteborg och där demonstrerade glatt mot världens orättvisor genom att ropa ”Känner Ni stanken från Enskilda banken” och ”Nicolain ska ha däng” i otaliga demonstrationer upp till Avenyn.
Det jag minns som rätt i dag från i går var slagorden ”USA ut ur Vietnam”, men vad vi varken förstod eller ville se var att de förtryckta blev de nya förtryckarna, med Pol Pots mördarregim, som Sara Lidman och Jan Myrdal, maoisternas idol vägrade inse).

Bildresultat för FNL

Tyvärr har Frankfurtskolan ännu stor påverkan på många av USA:s universitet inklusive Sveriges med postmodernismens vurm för identitet och relativism. Där det sistnämnda, relativism, nog är det mest skadliga. I ett relativistiskt tankesätt finns ingen absolut sanning, allt beror på i vilket sammanhang, i vilken tid och i vilket perspektiv ”sanningen ” torgförs.

Arnstberg skriver; Deras huvudinstrument, Kritisk Teori, var inte något verktyg för att utveckla en egen humanvetenskaplig kunskap, utan ett redskap för kunskapsdestruktion. Med kritisk teori som vapen såddes fröet till det borgerliga förnuftets självförstörelse.

Moral blev subjektiv, saknade värde, liksom sanning och rättvisa, men det som orsakade mest skada var att vetenskap, fakta med forskning undergrävdes. Perfekt gödning till dagens mutation med PK-ism där känslor och tro knuffat in fakta och förnuft i skamvrån.

Här beskriver Arnstberg vägen från marxismens virus till postmodernismens, där jämlikhet, orättvisor och offer kom i fokus.

”…….Vi vet också hur det gick till när muteringen postmodernism skapades. I sin ursprungsform var Marx slagord ”Från var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov”, det viktigaste moraliska kriteriet.
När det stod klart för alla att kapitalismen var bättre på att tillfredsställa behoven än marxismen var, muterade viruset. Postmodernismen uppstod när behov byttes ut mot jämlikhet. Det medförde att absoluta begrepp ersattes med relativa, vilket i sin tur ledde till att orättvisan hamnade i fokus. Kvinnor och etniska minoriteter var orättvist behandlade. Kvinnor hade som grupp hindrats av männen från att uppnå ekonomisk jämlikhet. Sexuella minoriteter var också ojämlikt behandlade. Med jämlikheten som utopiskt mål föds offerrollen och hbtq-viruset….

De farligaste smittohärdarna är skriver ArnstbergPolitiska ungdomsförbund, universitet och journalisthögskolor

Han tar upp vilka tecken man ska vara observant på, dels för att identifiera PK-viruset och om möjligt undvika det eller gå till motattack. Vi som befinner oss utanför åsiktskorridoren känner till de flesta, som till exempel angiveri, godhetssignalering, uthängning, utfrysning/svartmålning (cancel kultur), nyspråk, tystnadskultur och åsiktstyranni.

Arnstberg avslutar inlägget med med att visa på att både prevention samt behandling är möjlig.

Ni som läser detta , tar del av alternativa medier och kommenterar utgör ett viktigt botemedel; ett gott vaccin mot denna förödande virussmitta.

Eftersom motståndet finns på sociala medier och inom nya politiska partier som av PK-ister alltid benämns som högernationalistiska, främlingsfientliga och populistiska. Att vara populist är att vara en del av folkets motstånd och utgå från verkligheten. Denna symbios mellan alternativ media och folket måste bli ännu starkare för att förhindra total samhällskollaps!

Beklagansvärt är att detta klargörande inlägg, om marxismens väg till PK-ismen, bojkottas på systemmedias debattsidor, eftersom läsare måste skonas från denna beska sanning.

Källa: https://morklaggning.wordpress.com/2021/07/04/mentala-virus/#more-20678

………………………………………………………………………………………………………..

Ps. För nya läsare finns här om min röda ungdom; https://word.harrietsblogg.se/2019/10/20/gastskribent-harriet-larsson-om-min-roda-ungdom-tillnyktring-och-bla-alderdom/

Jag under vad dagens woke generation kommer att skriva om 50 år? Ds.

”Sveriges överlevnad kräver skalpell”

”Kenneth Sandberg arbetade under 1990-talet på Statens Invandrarverk, det som i dag bytt namn till Migrationsverket. Han såg redan då det ohållbara i utvecklingen och larmade genom inlägget i dagspressen om situationen. Resultatet var att han fick sparken från sitt jobb. Nu summerar han utvecklingen sedan dess och föreslår vad som måste göras.” Nya Tider v.8/2020.

För er som inte är prenumeranter kommer här hans förslag på Moder Sveas mediciner. Många av dem har tagits upp i flera av blogginläggen och i klarsynta kommentarer.

Förslagen kunde lika gärna komma från AfS, som tagit upp mycket som SD numera har tagit bort med förhoppning om ett konservativt block.

Kenneth Sandberg skriver också att i dag är det endast AFS och Nordiska motstångsrörelsen som talar klartext, med att det bara är invandringsstopp med ett ambitiöst program för återvandring som är nödvändigt.

 • Utvisning måste följa på alla domar för grova brott
 • Fängelsedomar för grova brott avtjänas i hemlandet alternativt i tredje land (förslagsvis Ryssland eller Baltikum)
 • Grov och upprepad brottslighet av minderårig, ska innebära utvisning av hela familjen. Det är den enda sanktionen som kan få ungdomar att avhålla sig från brott
 • Gängkriminalitet och knarkhandel ska utrotas genom obegränsade medel och resursers för Polis, samt med hjälp av militär
 • Uppsökning och utvisning av alla som i ord och handling sympatiserar med IS och/eller andra islamiska terroristgrupper
 • Stopp för vidare uppförande av moskéer och minareter. Succesiv nedstängning av samlingslokaler för islamistisk propaganda
 • Restriktivitet med framför allt muslimska friskolor
 • Repatriering av invandrare som inte kan försörja sig själva. Stark reducering av alla former av bidrag och utnyttjande av socialförsäkringssystemet för invandrare som aldrig själv betalt skatt
 • Totalstopp för asyl- och anhöriginvandring från länder som inte gränsar till Sverige, enligt Dublinförordningen
 • Omedelbar verkställing av utvisning av personer som fått slutliga avslag på asylansökan. Effektiv uppsökning och utvisning för dem som undanhåller sig
 • Totalt stopp för icke nödvändig arbetskraftsinvandrong, t.ex fusket med LSS-bidragsformerna, samt därtill kopplade anställningar av släkt och landsmän
 • Slopande av flerbarnstillägg för invandrade familjer
 • Stort stöd för svenska barnfamiljer, såsom barnrikehussatsningar á la Alva och Gunnar Myrdals politik utifrån ”Kris i befolkningsfrågan

Genomförandet av den förslagna politiken ovan innebär sannolikt att Sverige måste omförhandla ett antal internationella konventioner……..”


Hur många gånger har vi inte sett hur nöjda statsministern med Morgan Johansson ser ut, när poserar inför pressen och hänvisar till internationella konventioner, för att få alibi för sin strutsmentalitet och sitt svek för medborgarna.

Asylrätten måste förändras, Grekland avskaffar den under denna månad, för att trycka tillbaka invasionsvågen, så nu får vänsterns gråterskor ta sats igen. Självklart protesterar FN:s flyktingorgan UNHCR, deras budget inklusive förmåner med lyxiga konferenser kan ju naggas i kanten.

https://www.friatider.se/greklands-svar-pa-flyktingvagen-avskaffar-asylratten

Jämfört med internationella konventioner så ligger Moses stentavlor med 10 Guds bud i lä!

Nu kommer lagens tavlor enbart från EU och FN, som tycks ha vidarebefodrat dem från den lede själv.
Den finansiella globalistmaffian, fortsätter att berika sina bröder. Dessa bäste bröder utgör bara 1 % av jordens befolkning, tack vare nationers korrumperade och giriga politiker.

Snart, så kanske unga rödfärgade feminister får köpa nya nallar och vara beredda med selfies för att stärka sitt varumärke, när Erdogan öppnat gränsen till Europa. För att pungslå EU på nya miljarder. I främsta ledet står starka, unga män som inte skyr några medel för att komma till Europas bidragsparadis i norr. Fattiga, främst kvinnor med barn blir kvar i undermåliga läger. Erdogan försöker nu utvidga sitt territorium och nita till Putin som stödjer Assad, som snart har kontroll över sitt land. Nu behövs varje ung man för att återuppbygga landet, men deras nationalistiska känslor frodas betydligt bättre i våra förorter, där bidragen regelbundet kommer in på deras konton och med dubbla identiteter och samordningsnummer så blir de lätt fler.

Frågan är om inte många öppna hjärtan nu har slutit sig, när massmigrationens konsekvenser börjat nå ut till gemene man.

Massmigrationen är endast ett medel för nationsförstörelse och upplösning, det har mycket lite med vänsterliberal humanitet att göra.