månadsarkiv: oktober 2022

Sveriges islamister är större hot mot samhället än självmordsbombare

Det här är en artikel från Gatestone Institute av Nima Gholam Ali Pour
som skrevs under 2017, som är ännu mer aktuell i dag, med det muslimska partiet Nyans framgång i kommunvalet.

Ali Pour är författare till boken ”Därför är mångkultur förtryck”

Bild; bokus

Artikeln är lång, därför citerar jag endast slutsatserna och intresserade kan ta del av hela texten via länken. https://sv.gatestoneinstitute.org/9712/sverige-islamister

Översättning av originaltexten: The Islamists of Sweden

Bild från https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamism Muslimska demonstranter

Med tanke på den demografiska utvecklingen, så råder det ingen tvekan om att muslimer kommer att dominera världen. Sverige vill som vanligt vara bäst i klassen.

Slutsatser från artikeln

Slutsatser som kan dras om det muslimska civilsamhället i Sverige är följande:

 • Det muslimska civilsamhället har ett betydande inflytande inom nästan alla stora svenska politiska partier.
 • Det muslimska civilsamhällets inflytande är så starkt att en av deras representanter har varit minister i en svensk regering. (Mehmet Kaplan som till sist fick lämna sin miljöpartistiska välgörare efter middag med De grå vargarna, en fascistisk organisation i Turkiet, mitt tillägg.)
 • Det muslimska civilsamhället i Sverige är en islamistisk rörelse med organisatoriska och ideologiska kopplingar till Muslimska brödraskapet.
 • Det muslimska civilsamhället består på papperet av flera organisationer, men i praktiken fungerar det som en enda organisation där ett fåtal personer har ledande roller.

Vi har talat mest om islamism som något främmande, som inte finns bland oss i västvärlden. Men islamisternas eller extremistiska muslimernas inflytande i ett västerländskt land som Sverige är stort; det har funnits islamister i den svenska regeringen och riksdagen utan att media eller etablissemanget reagerat på detta.

Det största hotet från islamism kommer inte från självmordsbombare som utför spektakulära attacker, utan från islamister som i tysthet infiltrerar våra demokratiska institutioner och normaliserar sina idéer bland oss. Det är ett hot som måste erkännas och åtgärdas.”

———————————————————————————————-

I det lika värde landet har åtgärderna blivit representation i både Landskrona och Botkyrka kommunfullmäktige.

I partierna finns många muslimer, för att inte tala om statliga verk, myndigheter, nämnder, inom akademi, skola samt i hela civilsamhället. Ingen har väl glömt sharia domslutet i Solna tingsrätt. Identitetspolitikens dårskap eroderar landet.

Islamiska förbundet i Sverige(IFIS), som grundades 1981 är en mycket framgångsrik lobbyorganisation.

Före detta IFIS ordföranden Abdirizak Waberi representerade det näst största partiet i Sveriges riksdag, Moderaterna, som riksdagsledamot mellan 2010 och 2014, när detta parti satt i regeringen.

Omar Mustafa, som tillträdde som ordförande i IFIS 2011, efter Waberi, valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse i april 2013, men fick till sist avgå, efter sina bravader, bl.a hade han anordnat en konferens med antisemitiska föreläsare.

Jag undrar hur diskussionen om framtid går på Sveavägen 68? Låta partiet Nyans fortsätta att blomstra, bli kompis med SD eller Moderaterna? Egentligen spelar det ingen större roll för alla partier följer globala order.

Att sätta sig på tvären som Donald Trump och nu Giorgia Meloni i Italien försöker göra kommer inte att accepteras av globalist maffians stora.

Studieförbundet Ibn Rushds historia och band med det Muslimska brödraskapet är väl känd. Trots att förbundet sedan flera år försökt förändra bilden om motsatsen fortsätter studieförbundet att rekrytera sin ledning ur radikala och radikaliserande islamistiska miljöer. Alla med nära koppling genom organisationer eller personunioner knutna till det Muslimska brödraskapet.…” https://ledarsidorna.se/2022/10/namn-och-nytt-ibn-rushd-fortsatter-att-rekrytera-ur-radikaliserande-kluster/

Den nyinvalda riksdagsledamoten Nadja Awad (V) har redan hunnit bidra med uppseendeväckande utspel och beteenden. Efter ett replikskifte i riksdagen med Sverigedemokraternas Rashid Farivar vägrar hon ta honom i hand – trots att han tar flera steg fram och sträcker ut armen precis framför henne.…” https://samnytt.se/fd-islamistskollararen-nadja-awad-v-i-svenskfientliga-utspel-vagrar-ta-sd-i-hand/

Osv, osv….

Fredssamtal mellan USA och Ryssland, enda vägen mot fred

Jag är väl medveten om att signaturen ”Gringo” har rätt i sin kommentar om att ordet inte är fritt för oss som inte sjunger med i den korrekta änglakören, men minst en gång varje månad försöker jag med ringa framgång att få inlägg publicerade under ”Ordet Fritt” i lokaltidningen.

Bild; barometrn.se ”Gärna inskränkt yttrandefrihet för andra…”

Detta är det senaste försöket:

Fredssamtal mellan USA och Ryssland, enda vägen mot fred

Den 27 oktober vädjade Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó till sina kollegor på ett möte i EU att verka för fredssamtal mellan USA och Ryssland, men för döva öron.
Rysslands anfallskrig i Ukraina har många bottnar. På ytan handlar det om varje lands rättighet till självbestämmande och önskan från USA och EU att få Putin ner på knä.
Enligt Congressional Research Service (en statlig myndighet i USA) har USA utfört 251 militära interventioner i hela världen sedan 1991, som nu tycks vara helt bortglömda.
 De har inneburit lidande för folket och stora migrationsströmmar till väst, när terrororganisationer har bildats och makten gripits eller behållits av diktatorer, när USA har lämnat landet.
Bakom vackra ord om mänskliga rättigheter ligger behov av energi och naturtillgångar, vilket både Ukraina och Ryssland har, samt USA:s önskan om fortsatt världsherravälde, trots allt svårare konkurrens från öst med Bric länder.
Krigsindustrin måste ständigt hållas i gång, nu insvept i solidaritet för Ukrainas folk, där tyvärr Natos engagemang mer bidrar till krig än fred.
Att Sveriges medborgare inte fick rösta om medlemskap i Nato anser undertecknad vara samma skandal som när riksdagen efter proposition 1975;26 bestämde över folkets huvuden att Sverige skulle bli mångkulturellt, utan ett uns av analys av konsekvenser.
Proxykriget i Ukraina riskerar att utmynna i ett tredje världskrig och har redan bidragit till inflation, energibrist och som vanligt är det fattiga som träffas värst, medan makthavare med EU-eliten kräver nya uppoffringar, som de själva knappast drabbas av.

Har alla fredsorganisationer drabbats av total afasi i sin underdånighet mot våra politiker?

Harriet Larsson Linköping”

Relaterade källor för redaktören

Står svensk sjukvård över lagen?

Olle Ljungbeck är undertecknads vän på sociala medier och jag har följt hans kamp för upprättelse efter hans hustrus död på strokeenheten Gävle sjukhus, på egen och andras bloggar. Tyvärr får vi konstatera att mot dumheten kämpar själva Gudarna förgäves.

Om fallolyckor från socialstyrelsen;

”… En fallskada räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra fallet men så inte har skett, och patienten har drabbats av en skada, ett lidande eller en sjukdom alternativt har avlidit till följd av det. 
Det kan till exempel handla om att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gjorde någon fallriskbedömning eller inte satte in förebyggande åtgärder. Det kan också handla om att vårdmiljön är riskfylld…” https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/fallskador/

————————————————————————————————-

”Står svensk sjukvård över lagen? frågar sig Olle Ljungbeck i ett mejl till undertecknad. Han skriver följande;

”Den 13 maj fick min hustru Anna Greta Ljungbeck f 371021-8904  en ”lätt” stroke. Hon kunde såväl gå som tala (dock inte finna ord för hel mening). Jag ringde omgående ambulans som kom snabbt och förde henne till Gävle sjukhus.
På sjukhuset undersöktes hon omgående av läkare på annan enhet än strokeenheten. Efter undersökningen ställde denne läkare diagnosen, ”är klart rehabiliteringsbar och bör återkomma om tre månader”. 
Efter undersökningen forslades hon till strokeenheten och lades in där, men med tanken att hon snart skulle kunna fara hem. 
På morgonen den 15 maj ringde jag strokeenheten för att få  besöka henne. Fick då till min förskräckelse höra att hon fallit.
Inte mer!
Jag frågade då varför man inte ringt mig omgående och fick till svar. ”Vi ville inte störa!” Min hustru ligger sålunda medvetslös och man vill inte störa mig! 

Jag sprang omgående till bilen och åkte i väg till sjuk-huset/strokeenheten. Där finner jag min hustru blåslagen från pannan långt ned på bröstet och medvetslös. Besökte henne varje dag till och med den 25 maj då hon avled. Fortfarande enda förklaring jag fick och fått, ”det var en fallolycka.”
Samma dag hon avled anmälde jag händelsen för polisen som omedelbart kontaktade obduktionsenheten i Uppsala och förde hennes kropp dit.

Under de kommande dygnen frågade jag hela tiden, hur gick det till. Enda svar, ”en fallolycka”. 

För någon vecka sedan fick jag beskedet att polisen lämnat sin utredning till åklagare. Min bestörtning kan inte beskrivas, när jag fick meddelande från åklagare att denne lagt ner utredningen med följande yttrande;
”Det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det finns inte anledning att anta att någon enskild person genom oaktsamhet har vållat dödsfallet”.

Åklagarens yttrande stämmer inte. Bakgrunden är denna. Efter min hustrus undersökning vid ankomsten till sjukhuset lades hon in på strokeenheten på eftermiddagen den 13 maj. 

Den 15 maj ringde jag strokeenheten för att få besöka henne och fick då beskedet att hon fallit natten till tisdagen den 14 maj. Hela tiden har jag försökt få en tydlig redovisning hur det inträffade fallet gått till. Men verksamhetschefen Stefan Soneberg har i stort sett endast sagt att det var en fallolycka. När, var och hur har man inte delgett mig. Den sista information jag fått tillsammans med min dotter var denna. ”Det var en fallolycka. Hon föll ur sängen och fastnade med fötter och ben i denna och kunde inte lösgöra sig”.

Det som med största sannolikhet kunnat förhindra fallet är om hennes rum varit bemannat med någon vårdande person. Så var det emellertid inte. Trots hennes sjukdom fanns ingen på rummet, när fallet hände. Detta är helt oacceptabelt och klart åtalbart.

Det allvarliga i åklagarens bedömning är att hon friat  ansvarig verksamhetschef från skuld. Denne förklarade vid min och min dotters besök att man hade resursbrist, framförallt för lite personal. Hans accepterande av detta ledde helt klart till hennes död och är därför helt oacceptabelt. 
En chef kan inte svära sig fri med en sådan förklaring. Han skulle omedelbart när han insåg bristerna anmält till överordnad chef att han ej längre kunde ta ansvar för patienternas säkerhet och förklara att om han inte fick  ökade personalresurser måste han lämna chefsskapet över strokeenheten. Men det gjorde han sålunda inte. Detta skulle aldrig accepterats i ett privat företag. Att då frias på en vårdinstitution för en sådan underlåtelse är inte endast anmärkningsvärt utan skall vara straffbart.

Det är ställt utom allt tvivel att min hustru hade levt i dag om ansvarig chef hade agerat för resursförstärkning. Men det gjorde han inte.

Sista meningen i obduktionsprotokollet:  Dödssätt. ” Omständigheterna talar för att dödssättet varit en följd av fallolyckan”. Klarare kan det inte sägas att min hustru dog av orsak som ansvarig chef kunnat förhindra med respekt för henne och inte kryperi för överordnad chef. 

Svaret på frågan i min rubrik måste därför bli, ”Ja, sjukvården i Gävle står över lagen”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

———————————————————————————————–

Slutsatsen från åklagaren är att ingen kan belastas för försummelser i vården. En chef är alltid ansvarig för olycksfall på hans/hennes avdelning. Aktuell chef vägrade att göra en Lex Maria anmälan, vilket är förutsättning för utredning av IVO, främst för att ringa in orsaker till händelseförloppet så att brister ej återupprepas. Informationen som Olle fick var att ”Han behövde inte göra det, för det var inte den sorts skada som man skall Lex Maria anmäla?”

Vilket jag anser är helt felaktigt enligt samlad information av Lex Maria anmälan om vård skada.

Citat från https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/anmalan-om-vardskada–lex-maria/

”…..En skada som inte försvinner och som påverkar dig för resten av livet räknas som en allvarlig vårdskada. En vårdskada som har gjort att du har fått mycket större behov av vård räknas också som allvarlig. Detsamma gäller om händelsen bidrar till att en patient avlider….” 

Olle vände sig också till patientnämnden för att de skulle hjälpa honom, men med klent resultat, som många andra vårdskadade patienter har upplevt.
Fall förebyggande insatser; När en stroke drabbad person kommer in på en avdelning, så måste fallrisks bedömning ske av vårdteamet. Polstrade grindar kan vara ett alternativ som skyddar patienten från att falla ur sängen och inte fastna med foten i sänggrinden, om patienten redan vid inläggning visar tecken på muskelsvaghet.
Sängen skall alltid sänkas ner, för att minska fallhöjden om olyckan ändå är framme, vilket personal kan glömma efter omvårdnad. Förhöjd huvudända på sängen kan också öka fallrisken, när patienten försöker vända sig och kan då hamna över grinden och bli hängande, golvet kan då ta emot fallet, med svåra skador som följd.
Progress kan snabbt ske både av motorik, känsel och kognition och vård personal bör regelbundet kontrollera status efter inläggning, inte minst nattetid.

Förvirring och oro kan lätt ske hos äldre, när de vaknar till under natten och inte känner igen sig. Därutöver kan nedsatt känsel göra att kroppen och dess extremiteter inte följer med vid vändning som förut, vilket också ökar risken att falla ur sängen. Armarnas skyddsreflexer kan vara försvagade eller helt borta vid förlamningstillstånd. Därför måste regelbundna kontroller ske under hela natten.

I dag sker många olyckor, när patienter vårdas på fel avdelning, när den med rätt specialitet är överbelagd. Därför är det extra anmärkningsvärt att fall ur säng ändå sker på en strokeavdelning, där kompetens om fallprevention måste vara obligatoriskt och måste ständigt upprepas och delges ny vårdpersonal.
Att dessa brister i omvårdnad, som avslutade livet för Olle Ljungbecks fru inte uppmärksammas varken av ansvarig chefsläkare på en strokeavdelning, regionens patientnämnd och nu åklagare finner jag mycket anmärkningsvärt, efter 42 yrkesår som leg. sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering.

Det är således fritt fram att bara rycka på axlarna, när tom dödsfall sker pga av personalbrist och brister i kompetens. Konsekvenserna av politikers ständiga krav på besparingar och neddragningar inom vården måste synliggöras ändå upp till regeringsnivå. Patientfarliga påföljder får inte glömmas/gömmas, vilket ofta sker i dag av chefer/läkare som totalt glömt bort sin läkared, om att bota, lindra och trösta. Alltför många vill ligga bra till hos sjukhusledningen, som i sin tur vill ligga bra till hos regionens politiker, som inte vill stöta sig med regeringen.

Livsfarlig vård är bara att vänta om kroppen skulle strejka med dubbla sängrader på akuten, oacceptabla väntetider och personal som inte räcker till. Ansvariga regions politiker rabblar alltid samma ramsa, ”det här är inte min bild av läget…”

Tyvärr har jag ringa förhoppning om att socialdepartementets nya ministrar skall lösa krisen inom vården, eftersom den humanitära stormaktens felaktiga prioriteringar kommer att kvarstå i stor utsträckning.

Socialdepartementets nya sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har redan satt sig på tvären angående förslaget om vissa begränsningar av tolkhjälp, som hon då anser inte skulle garantera en säker vård. Tyvärr är hon inte lika engagerad i säker vård för övriga medborgare, när utländsk personal inte behärskar svenska språket eller har tillräcklig kompetens för arbete i sjukvården.

Tolkkostnader för hela Sverige ligger numera på cirka två miljarder kronor årligen!
En reducering skulle ge betydande personaltillskott, som skulle resultera i både ökad trygghet och säkerhet i vårdarbetet, inte minst för gamla patienter med stort vårdbehov.

Jag har under yrkeslivet varit engagerad i > 100 invandrare med främst utomeuropisk hemvist och har mer blivit bedrövad än berikad av denna mångkultur från dysfunktionella länder. Många struntade helt sonika i SFI undervisning och svar som jag kunde få var ”Vi har rätt till tolk, du inte veta det” och ” I Sverige man får bidrag behöva inte jobba…”

Olle Ljungbecks fru är bara ett av otaliga offer för den humanitära stormaktens prioriteringar, som har orsakat ständiga omorganisationer, sparbeting och allt sämre arbetsmiljö för personal.

Varför skall samhället, dvs vi skattebetalare tvingas betala för tolk livet ut hos invandrare som inte lägger två strån i kors för att lära sig svenska?

Källa: https://www.gp.se/debatt/orimliga-miljardkostnader-ta-avgift-f%C3%B6r-tolkar-1.32080581

Tyvärr kan jag endast konstatera av Din berättelse, att bröder åter ilar till bröders hjälp.

Bästa hälsningar!

Din vän Harriet
Harriet Larsson Linköping

”Hur lång är en flyktväg?”

Förmodligen tills migranter som önskar ett bättre liv tagit sig fram till det mest fördelaktiga bidragslandet.

Varför inte ändra på alla flyktingkonventioner, om makthavarna i Bryssel verkligen ville få slut på döden på Medelhavet och migranters strapatsfyllda resa?
Och varför inte hjälpa riktiga flyktingar i närområdet?

Men ett sådant beslut skulle ju drastiskt minska migrationen, som ger nya konsumenter som kräver ökade skatter och nya lån. För lån är det som håller hyperkapitalisternas omfördelningscirkus i omvänd Robin Hood anda och bankernas vinster i gång.
Därutöver är migrationen från dysfunktionella länder ett viktigt söndringsverktyg, som inte får förstöras, för då kan den nya världsordningen få grus i sitt maskineri och omfördelningstakten från folket till de riktigt rika sakta ner.

Tyvärr drömmer vänsterns låtsas demokrater ännu om det socialistiska samhället, därför har de blivit nyttiga idioter till Davosbrödernas oligarker, som vill bestämma världsordningen. Ty de inser att nationens folk inte skulle ge dem bifall i röstbåsen, därför lockas de av den stora återställningens lögner med rättvisa åt alla.
Därför måste makthavarnas hyckleri fortsätta, så inte folket inser hur fel alla dessa konventioner är, som ger rätten att hojta asyl för de som lyckas forcera alla hinder till Europas välfärd, som nu sakta sjunker för dess egna landsmän.

Folkets makthavare är bästa vän med Klaus Schwab och hans WEF, FN, EU och är underdåniga USA som världspolis, trots att dess styrka egentligen inte finns.
Presidenter måste vara lojala med alla BIG bröder, annars lever de farligt. Nuvarande president Joe Biden med sin åldersdemens är således ett utmärkt val.

Krigsindustrin, har Nato som dörröppnare för nya krig och Big Pharma har läkemedelsverken och WHO som sanktionerar nya pandemier med livsfarliga vacciner och biverkningsfyllda mediciner.

———————————————————————————————

”HUR LÅNG ÄR EN FLYKTVÄG? undrar Birgitta Sparv på Facebook.
Den frågan verkar vara lika omöjlig att besvara som ”Hur långt är ett snöre?”.

I Studio Ett 28 september har Milan Djelevic, statsradions Östeuropakorrespondent , besökt två flyktingförläggningar i Serbien. Han pratar med Basil från Syrien i Belgrad och Barakat från Etiopien, som befinner sig i ett annat läger i norra Serbien, nära gränsen mot Ungern. Barakats mål är att ta sig till Storbritannien för att skapa sig ett bättre liv.
Båda vittnar om att de mötts med våld när de försökt passera gränserna mot ett EU-land, som Ungern. Basil och hans kompisar, 16 personer, har försökt ta sig in i Ungern men där blivit stoppade, slagna och fråntagna sina mobiltelefoner. Så de tvingades återvända till Serbien.
Basil berättar att de utan problem kan gå in i Serbien, Albanien och Kosovo. Men så fort de försöker ta sig in i ett EU land slutar det i misshandel, övergrepp och förnedring. 

Basil har fått ett tillfälligt jobb på en restaurang i Belgrad, så han verkar ju trots allt ha lyckats rätt så bra med sin flykt från Syrien. Reportern frågar Basil om vilken hans drömdestination är, men hinner inte få något svar eftersom Basil ska hasta iväg till jobbet.
Två flyktingaktivistiska organisationer, Rädda Barnen och Läkare utan gränser, har rapporterat om dessa övergrepp mot migranter ”under deras rutt mot väst”. Och visst är det förfärligt, det som sker.
Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker för Centerpartiet, reagerar med hela sitt kvinnliga känsloregister på rapporterna och berättar även om allvarliga fysiska symtom:

– Sånt här, det får mitt hjärta att gå sönder! Men framför allt gör det mig verkligen förbannad, för att dom får inte hålla på med det här. Det är ju helt enkelt ett regelbrott! 

Varför ser ingen själva grundorsaken till att allt detta hemska sker?

Det är våra internationella flyktingkonventioner som är upphovet till allt detta. Konventionerna lockar människor att söka sig mot väst, samtidigt som de göder en mångmiljardindustri av migrantsmugglare och förorsakar allt detta lidande bland de som vill flytta hit. 

Varför löper EU-politikerna inte linan ut och förespråkar att vi flyger hit alla människor från MENA som så önskar, om samtliga har en absolut rättighet att flytta till ett EU-land och söka asyl? Så att de slipper alla dessa strapatser och umbäranden.
Hur många av dem som söker asyl i Sverige är då verkligen flyktingar, enligt flyktingkonventionerna? Inte så många, visar det sig. Bara var fjärde person, enligt Europaportalen i maj 2022:
”Tre av fyra fick avslag på sina asylansökningar i Sverige under 2021. Totalt fick knappt fem tusen personer sin ansökan beviljad – det lägsta antalet i Sverige sedan EU började föra statistik på området.”

Så frågan kvarstår; när tar flykten från ”krig och en säker död” slut?
Hur lång är flyktvägen från Mellanöstern och Afrika till Europa?
Tar den slut först när man nått Sverige, eller kan den ta slut i Serbien, som i Basils fall?
Ingen, allra minst EU-parlamentarikerna, verkar ha något bra svar på den frågan.

https://sverigesradio.se/artikel/flyktingar-misshandlas-utefter-balkanrutten
https://www.europaportalen.se/2022/05/allt-farre-personer-far-asyl-i-sverige

Bilden från Facebooks inlägget-

Glädjande är dock att Birgitta Sprav fått sällskap av en kollega, nämligen socionomen Maria Wennstam som nu får byta jobb efter att henens bok ”En socialsekreterares bekännelser” publicerats. – https://youtu.be/1yznGrSkUsU

Det välfärdsindustriella komplexet börjar knaka, men röda Malmö stad delar glatt ut försörjningsstöd till illegala invandrare, så att de inget behöver försaka.

K-O Arnstbergs plan från 2015 om att förstöra Sverige blev mycket framgångsrik

En bloggföljare vill påminna oss som vådan att vara före sin tid, genom att mejla följande från https://morklaggning.wordpress.com/2015/05/19/min-plan-for-att-forstora-sverige/

Alla vi som redan under slutet på 80-talet arbetade inom vård, polis, brandkår, socialförvaltning och där mötte utom europiska invandrare förstod att denna skillnad i kultur, religion och tradition skulle åderlåta landets välfärd. Att yppa detta var tabu och jag blev i princip portad från insändarsidor, när jag satte mina erfarenheter på pränt.

Då låg värdegrunden i sin linda för att efter hand blomma ut i landets nya religion samtidigt som den humanitära stormakten låg på lur.

Här är K-O Arnstbergs plan i i 15 punkter för att förstöra Sverige.

 1. Jag skulle tillsätta politiker som alltid riktade sig till medborgarna som individer. De skulle bygga upp ett finansiellt trygghetssystem som gjorde det möjligt för unga människor att kapa banden till sina familjer, gjorde ensamboende attraktivt och skilsmässor enkla. Systemet skulle också befria medelålders människor från att ta hand om sina åldrande föräldrar och anhöriga. Barnen skulle genom förskolor och lång skolgång fostras till att vara lojala mot staten, inte mot landet. Jag skulle konsekvent kalla staten för ”samhället”. Jag skulle se till att de förstod att nationalism var fult och farligt. Denna samhällsordning skulle jag presentera med positiva begrepp som trygghet, välfärd och socialt skyddsnät. Invånarna skulle på så sätt förmås att, hellre än att bygga upp starka familjeband, relatera till, känna förtroende för och bli beroende av staten. Systemet skulle finansieras via skatter, dvs. medborgarna skulle själva få betala för detta.
   
 2. Därefter jag skulle bygga upp ett stort och starkt nät av myndigheter som fostrade och tog hand om medborgarna. Detta system skulle ha som mål att befria medborgarna från ansvar för sina egna handlingar. Varje gång en medborgare gjorde fel skulle detta, när det alls var möjligt, korrigeras utifrån axiomet att samhället på något sätt hade brustit i sin hantering. Medborgarna skulle få vänja sig vid att rikta sig till myndigheterna för att få hjälp och stöd med att leva sina liv och på så sätt fostras in i rollen som ”samhällets barn”. Vissa kritiker har längre tillbaka kallat detta system för social ingenjörskonst. Jag skulle föra in ”omsorg”, som ett tydligare positivt begrepp. Svenska myndigheter skulle visa en långt gående omsorg om medborgarna, för att ytterligare binda dem till samhället. Jag skulle se till att samhället försåg medborgarna med de nödvändiga bostäderna och via ett hyressystem tog betalt för dem. För de medborgare som ville bygga och äga sina egna bostäder skulle jag införa ett hårt bygglovssystem, som gjorde projektet dyrt och dessutom djävlades med dem så att så många som möjligt tappade lusten. För att ytterligare förebygga medborgarnas felsteg skulle jag komplettera landets lagar med ett informellt regleringssystem som jag skulle kalla för värdegrunden.
   
 3. Jag skulle verka för att medborgarna blev mycket vaksamma på sina rättigheter och fokuserade på jämlikhet och rättvisa, i synnerhet mellan kvinnor och män. Jag skulle hävda att det var dags att förpassa det patriarkala samhället till historien. Med starka och självständiga kvinnors hjälp skulle jag se till att Sverige i samhällsbygget satsade på känslor istället för förstånd. Ambitionen skulle vara att göra Sverige gränslöst empatiskt. Eftersom medelålders män snarare litar till sitt intellekt än till sina känslor, gällde det att åstadkomma ett paradigmskifte. Kärntruppen i samhällets uppbyggnad och vidmakthållande måste tvingas bort från sina maktpositioner och vilka skulle kunna genomföra det om inte de orättvist hanterade och förtryckta kvinnorna? Det skulle därför vara nödvändigt med turbofeminism. Den skulle saluföras så hårt och effektivt att alla landets ledande politiker oavsett kön kallade sig för feminister. Jag skulle förklara att det för ett bättre och rättvisare samhälle var nödvändigt att de mer empatiska kvinnorna fick makten. Männen skulle tystas, alternativt skulle deras protester lämnas utan åtgärd. Jag skulle också införa kvotering i landets bolagsstyrelser. Bolaget som inte hade minst 40 procent kvinnor i styrelsen skulle försättas i konkurs.
   
 4. Jag skulle se till att det vid högskolor och universitet infördes normkritik och en relativistisk syn på vad som är sanning. Studenterna och lärarna skulle läras inse att det inte finns oberoende sanningar. Vad som räknas som sanning beror på vem som saluför åsikten. Jag skulle förklara att hegemoni och sanning var ett begreppsligt tvillingpar. Strålkastarljuset skulle förflyttas till alla de minoriteter som tidigare varit förtryckta av majoriteten. In med kvinnorna istället för männen, givetvis. Ut med de tråkigt ”strejta” och in med de sexuella minoriteterna i form av bögar, lesbianer, transor och andra. In med prideparader! In med de religiösa i form av kristna minoriteter och muslimer. In med landets egna minoriteter som samer, romer, judar, tornedalsfinnar etc. och kalla dem för ursprungsbefolkningar. Jag skulle påstå att de varit diskriminerade och kränkta under århundraden. In med minoritetsspråk. Det spelar inte så stor roll om det nästan inte finns några som talar dem, som sydsamiska och jiddisch. In med dem bara! Rättvisefixeringen skulle kompletteras med ett kränkthetsperspektiv. In med minoriteters skyldighet att känna sig kränkta, med hets-mot-folkgrupp-lagar och diskrimineringsombudsmän, poster som företrädesvis skulle tillsättas med kvinnor. Och alla ”nysvenskar” måste lära sig att om de misslyckas med ett eller annat i det svenska samhället så beror det på att svenskarna diskriminerar dem.
   
 5. Nu är det dags för den största av reformer, men jag skulle smyga in den så att ingen ens fattade att den ägde rum. In med det mångkulturella samhället. Jag skulle låta riksdagen rösta fram ett nytt slags samhälle som prioriterade mångfald och inte satte etniska svenskar i första rummet. Ett samhälle som genom kvoteringar och särskilda hänsyn förde fram minoriteterna och deras behov. Jag skulle om och om igen upprepa att alla människor är lika mycket värda och att det är orättvist om människor som är födda och uppvuxna i andra länder inte får samma eller bättre villkor som infödda svenskar. Det är heller inte mer än rätt att de lockas hit och får kompensation för alla de historiska oförrätter de har blivit utsatta för. Jag skulle också göra det klart att anhöriga är välkomna. Har de inga pengar och misslyckas med att finna ett jobb, så skulle jag se till att skattebetalarna försörjde dem.
   
 6. Jag skulle kalla den glesa skaran av protesterande medborgare för fascister, nazister, rasister, främlingsfientliga och islamofober. Så skulle jag ivra för ett orwellskt nyspråk. Illegala invandrare blir papperslösa flyktingar. Ja, alla som söker sig till Sverige blir flyktingar. Tiggande romer blir EU-migranter. Jag skulle förvirra den ursprungliga monoetniska majoritetsbefolkningen genom att också kalla alla nykomlingar för svenskar eller nysvenskar. Om de kommer från Kina, Somalia eller Bangladesh, alla är de svenskar så fort de beviljats asyl. Särskilt svenska blir de när de beviljats medborgarskap, vilket bör ske så snart som möjligt. Jag skulle inte kräva någon prestation av dem, i form av språkprov eller kunskaper om Sverige.
   
 7. Jag skulle upplysa de medborgare som var kritiskt inställda om att Sverige numera inte bara är ett mångkulturellt land utan också en humanitär stormakt. Det är nämligen vad man får om man gifter samman mångkultur med gränslös empati. Jag skulle införa politisk korrekthet som ett krav vid tillsättningen av statliga, kommunala och landstingstjänster. Eftersom Sverige blivit ett land som hyllar mångfald och gränslös empati, skulle jag markera att antalet asylsökande var ett bra mått på våra humanitära framgångar. Jag skulle acceptera dubbla medborgarskap.
   
 8. Jag skulle inte tillåta begreppet massinvandring men jag skulle försvara fenomenet i sig, med motiveringen att invandring är lönsam därför att det har den ju tidigare visat sig vara. Jag skulle hävda att Sverige exempelvis är i stort behov av analfabeter från Somalia. Jag skulle påstå att massinvandringen också är nödvändig demografiskt, därför att svenskarna föder för få barn. Jag skulle se till att kontrollerande myndigheter i humanismens namn gravt misskötte kontrollen av vilka som beviljades asyl. Också skurkar och terrorister måste få rätt att leva i ett välfärdssamhälle! Om muslimska terrorister återvänder till Sverige efter väl förrättat värv, skulle jag se till att de fick experthjälp och ekonomiskt stöd när de på nytt måste anpassa sig till samhället.
   
 9. Jag skulle prioritera asylsökande som aldrig levt i en demokrati, är lågutbildade (helst analfabeter) och själva misslyckats med att bygga upp fungerande samhällen. Jag skulle hävda att det är viktigt att vi ger de svagaste, mest förtryckta och lidande människorna i världen en chans. På så sätt får vi ett nytt och vitalt skikt av en undre underklass.
   
 10. Jag skulle kräva av svenskarna att vara gränslöst toleranta, samtidigt som jag ekonomiskt skulle ge möjlighet för migranterna att bygga upp etniska minoritetsstrukturer. Jag skulle stödja hemspråksundervisning, egna moskéer och kyrkor samt på alla sätt uppmuntra invandrarna till att minnas, bejaka och odla sina ursprungskulturer och tillhörigheter. Jag skulle säga att också deras historia tillhör det svenska kulturarvet.
   
 11. Skolan skulle jag förstöra genom att ösa reformer över den och utsätta den för ständigt nya förändringar och läroplaner. Jag skulle kämpa mot betyg och hemläxor. Lärarna skulle få släpa efter i löneutvecklingen och jag skulle ta ifrån dem deras auktoritet och sanktionsmöjligheter mot elever som saboterar undervisningen. Deras klasser skulle ständigt fyllas på med ”nysvenska barn” som inte kan svenska och inte har förutsättningar för att hänga med i undervisningen.
   
 12. När ändå en liten skara av kritiker protesterar – det blir inte så många eftersom förtroendet för staten är så stort och svenskarna endast agerar individuellt – skulle jag bygga upp system för repression och folkfostran. Jag skulle ge kontroll- och informationsorgan som Expo en schysst budget och instruera medierna, i synnerhet kvällspressen, att hålla vakt och skända de medborgare som visade sig oförmögna inte bara till att tänka korrekt utan också att hålla tungan rätt i mun. Jag skulle kalla dem som inte förstått fördelarna med mångkultur för bondläppar och ”white trash”. Samtidigt skulle jag tala om hur berikande mångkulturen är genom alla de sorters mat och musik som Sverige får del av.
   
 13. Jag skulle ge medierna tre uppgifter: 1. Slå larm om någon känd person gör eller säger något olämpligt med referens till mångkultur, massinvandring eller yttrandefrihet. 2. I konflikter mellan svenskar och invandrare, respektive mellan svenska myndigheter och invandrare, hävda alltid att det handlar om svenskarnas rasism och främlingsfientlighet. Invandrarna är alltid offer. 3. När ett avvisande eller en utvisning ska ske, visa alltid i teves nyhetsprogram hur sorgligt det är att dessa människor inte får stanna i Sverige. Helst ska skolbarn gråta och demonstrera för sina kamrater som riskerar att utvisas.
   
 14. Jag skulle se till att inga etablerade förlag gav ut dissidentlitteratur. Om den kom ut på deras egna småförlag så skulle jag förhindra positiva recensioner. Sådan litteratur skulle inte köpas in av de offentliga biblioteken. Inga annonser i pressen skulle tillåtas. Det skulle bli en gemensam uppgift för alla goda krafter att skända dissidentförfattare, alternativt aldrig nämna dem, annat än om det var möjligt att påvisa deras rasismfascismnazismantisemitismfrämlingsfientlighetislamoafrofobi.
   
 15. När jag lyckats förvandla Sverige till ett land utan bildningsideal och utan tillit mellan medborgarna, ett land med utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, fortsatt höga skatter men usel välfärd, med många och svåra konflikter mellan svenskar och olika grupperingar, med muslimska terrordåd, med hög kriminalitet, ja då är processen fullbordad. Då är det dags för dig som varit lojal mot mig och min insats för Sverige att glädjas över resultatet. Torka krokodiltårarna. Ta ditt pick och pack och flytta till ett annat land, där du kan leva ett bättre liv. Kanske kan du också där vara behjälplig med den kreativa förstörelsen?

Tycker du att min plan är lite mossig, att mycket av det jag föreslår redan är genomfört? Jag kan bara svara: Jovisst är det så!

Karl-Olov Arnstberg

Bild; Daily express

Mass immigration is destroying the fabric of society | Leo McKinstry …

Kriget och bedrägeriet mot mänskligheten

Rapporterna strömmar in från världens alla hörn om Covid bedrägeriet. Här kommer en sammanfattning från Nya Zeeland.

Bild; sudinfo.be

Dr Mark Barly och Dr John Bevan- Smith har publicerat en gedigen rapport om detta bedrägeri, som återfinns på Exposing The Darkness, en läsarpublikation från alternativa medier.

”Jag har läst det här från början till slut. Jag håller med om dess innehåll.
Det enda stället där denna rapport enligt min mening är för tam är i bedömningen av motiven för dem bakom detta globala bedrägeri.” – Dr Michael Yeadon

SAMMANFATTNING:

 • Covid-19-bedrägeriet är ett verk av internationella eliter, läkemedelsindustrin och medskyldiga politiker som arbetar för en globalistisk agenda, vars syfte verkar vara att utplåna mänskliga rättigheter och friheter och avveckla demokratin i syfte att kontrollera befolkningar och utpressningen av enorma summor pengar från länder på grundval av att en sjukdom, COVID-19, uppfunnen av WHO, utgör ett allvarligt hot mot deras befolkningar.
 • Grundläggande för denna agenda är bedrägeriet att ett nytt coronavirus kallat SARS -CoV-2 har hittats i och isolerats från människor och visat sig vara orsakande av en sjukdom som kallas COVID-19. Inget av detta har hänt.
 • Det föreslagna botemedlet mot detta förmodade mördarvirus är ett spikprotein som produceras av en genetisk sekvens som inte finns i naturen utan i ett amerikanskt patent från 2007.
  De ”vaccinerna” baserade på denna sekvens har dödat många tusentals människor runt om i världen och lemlästade och skadade ytterligare miljoner.
 • Den statistiska grunden för denna fantompandemi har fastställts genom felaktig tillämpning av en PCR-metod som inte har någon fastställd diagnostisk (klinisk)specificitet. Den har inte diagnostiserat ett enda fall av en ny sjukdom och har bara producerat meningslösa ”COVID-19” fallnummer.
 • Följaktligen är Nya Zeelands regering delaktig i det världsomspännande covid-19-bedrägeriet och anklagas därmed för hänsynslös kriminalitet, inklusive brott mot mänskliga rättigheter, brott mot mänskligheten, democid, terrordåd och massmord

Hela rapporten finns här: https://drsambailey.com/wp-content/uploads/2021/11/THE-COVID-19-FRAUD-WAR-ON-HUMANITY-2.pdf

Relaterade artiklar;


Tyvärr finns ingen omvändelse att vänta från vår nya regering, där alla partier inklusive SD var Big Pharmas och globalisternas springpojkar. Inget övertrumfar rädslan för sjukdom och död hos medborgare. Rädsla är och förblir det mest effektiva medlet att få folk att göra som man vill.

Det värsta är att detta krig mot mänskligheten fortsätter varje dag. Så här ser det ut i Östergötland från 1177.

”Covid-19 fortsätter att spridas. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinera dig varje gång du rekommenderas att göra det. Då får du ett skydd som fortsätter att vara bra.

Börjar en ljusstrimma titta fram, i alla fall i Alberta/Kanada, där  premiärminister Danielle Smith riktat en ursäkt till alla medborgare som diskriminerades på grund av vaccinationsstatus under den så kallade covidpandemin. Hon ligger nog risigt till hos den globala despoten Justin Trudeau, som styr landet med järnhand. Utbildad vid WEF precis som hans kollega Max Rutte i Nederländerna, som tar kål på bönderna och välkomnar en fabrik för framställning av syntetiskt kött. (Swebbtv den 25 oktober).

Och Spanien betalar tillbaka lock down böter för fd covid uppstudsiga.

Kanske makthavare tvingas vakna när verkligheten knakar på?

Avslöja hycklarna och de låtsasgoda

Är en viktig uppmaning från Olle Ljungbeck.

”Avslöja hycklarna och de låtsats goda.
I 20-års tid har de som reagerar mot att SD skall vara med och regera Sverige varit handlingsförlamade (men också hjärtlösa och grymma) när det gäller terrorn som utövats/utövas mot oss svenskar av framförallt invandrare från muslimska länder.
Tusentals kvinnor/flickor, pojkar/män har våldtagits, misshandlats till döds, småflickor har fått inte endast sina underliv utan hela kroppen förstörd utan möjlighet till läkning och ett framtida normalt liv.
Man säger sig vilja förbjuda religiösa friskolor. Samtidigt vill man att de muslimska religiösa friskolerna som är etablerade skall få vara kvar! Sålunda accepterar man att elever  (framförallt flickor) som sätts i de gamla religiösa friskolorna fortsättningsvis skall få trakasseras
och får ett förstört liv. (Läs vad som hände på Römosseskolan under en lång följd av år).

Nej, dessa hycklare som påstår sig stå för humanitet och godhet har nu i minst 20 år tillåtit all slags grovt våld mot värnlösa svenska kvinnor/flickor, pojkar/män av dessa våldsverkare som SD nu vill, inte endast neutralisera utan utvisas från vårt land efter avtjänade straff.

Så tro inte ett dugg på dessa skenheligt goda liberaler och andra av samma sort.

Skall Sverige åter bli ett samhälle där inte rädslan råder för att lämna hemmet måste Sverigedemokraternas  program mot våld och kriminalitet genomsyra rättssystemet och inte låtsas liberaler som bara vill demonstrera sin godhet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Bild; hallandsposten.se

Längre straff, vad hjälper det när ingen åker fast?

Nu har också vår nya sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson vaknat till ”Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patient säker och en jämlik vård” konstaterar hon glatt, när Tidöavtalet skall verkställas om att rätten till offentligt finansierad tolk begränsas. (TT)

Säker vård, skämtar hon med oss aprillo?

Vården kan numera vara livsfarlig genom besparingar, neddragningar av vårdplatser och personalbrist pga av den humanitära stormaktens excesser med Europa rekord i massinvandring i förhållande till folkmängd, det nämner inte denna godhetspositionerande dam. Följden är att vård skador ökar med svåra följder och tom död, vilket inte heller får hennes gloria på snè.

Tidöavtalet kommer att förtunnas för varje dag och av denna hyllade vante blir inte ens tummen kvar.

White TV analyserar vår nya regering och Insikt 24 är värd att följa

 • White TV:

Harriet, är vi i Kiev eller i Örebro? frågade sig signaturen TT och mejlade bild samt en artikel från den alternativa medieplattformen White TV, som jag inte kände till tidigare.

Bilden kommer från Henning Witte, whitetv.se.

White TV är Sveriges första okontrollerade medium som inte är en marionett för etablissemanget. White TV avslöjar teman som täcks upp av mainstream media. White TV är den första community sajten där du kan få pengar för att delta på ett konstruktivt sätt. Klicka här för att lära dig mer.

Här kommer en artikel om Kristerssons regering, där SD verkar få återta sin plats på hans dörrmatta, efter första tidens eufori.

”Sverige ingen demokrati, alla struntar i väljarna, bortkastad röst på SD, Kristersson antidemokrat

Friday, 14 October 2022

Högerpartiernas presskonferens just nu var en chock för alla demokrater!

Naturligtvis borde SD lett regeringsbildningen som största parti i gruppen. Naturligtvis borde Jimmie Åkesson bli statsminister, naturligtvis borde SD sitta med i en regering. Allt detta är ett hån mot alla SD väljare som utan valfusk hade fått en ännu större andel av valresultatet.

Den nya migrationspolitiken som SD fått igenom trots alla dessa extrema eftergifter är också ett hån mot deras väljare och Sverige. Asylrätten är kvar, ordet återvandring nämndes inte, medborgarskap kan inte tas ifrån, kvotflyktingar finns kvar, även en minskning till 900 är för mycket! Sverige måste stänga sina gränser helt och kasta ut alla kriminella och fuskande migranter som inte kan försörja sig själva, annars går Sverige under.

Inget om en reform inom polisen, Migrationsverket, bankväsendet, EU:s prisbildning för energi (ut ur Acer), inget om skattesänkningar på el och andra drivmedel! Hur ska folk klara vintern? Idiotiska miljötillsatser i diesel ska först tas bort 2024!

De fyra högerpartierna sviker Sverige lika mycket som det gamla vänsterblocket.

Alla som skrek: rösta inte på Knapptryckarna eller AfS för då försvagar ni SD hade fel. En röst på SD blev en bortkastad röst!

Källa: http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2936.html

—————————————————————————————-

Insikt 24

Hej Harriet! mejlar en annan bloggföljare

Insikt24 är värd att följa. Vill därför tipsa om kanalen.

 Insikt24 bjuder på nyheter och perspektiv som inte kommer till uttryck i etablerad media. Insikt24 expanderar hela tiden och desto fler prenumeranter de får, desto större möjligheter har de att producera kvalitativ journalistik. Det gäller särskilt tids- och resurskrävande granskningar. Om du vill stödja Insikt24 i detta arbete och ta del av allt låst material på hemsidan, bli prenumerant! 

Simon O. Pettersson chefredaktör för Insikt 24 www.insikt24.se

Exempel på artiklar;

ETC-medarbetare infiltrerade Facebookgrupp – låtsades vara rasist Seger och nederlag Anne Franks dagbok, en sedeslös bok? 

Jens Jerndal analys av den nya världsordningen

Inspirerande söndagsläsning!

Jens Jerndal har ett digert och brokigt CV. Han är nationalekonom och statsvetare; f.d. förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan; f.d. professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Fd styrelseordförande i partiet Enhet.

Bild; facebook.com Jens Jerndal

Artikeln är från https://newsvoice.se/2022/10/globala-diktaturen-new-world-order-uppror/.

Den är en omfattande artikel, som är mycket läsvärd och ger en god samtidsanalys, med historisk bakgrund till NWO, dess globala aktörer med skarp blick mot framtiden. Han sammanfattar de mesta som skrivits och kommenterats utanför åsiktskorridoren i sin artikel.

Givetvis undgår inte en sådan kontroversiell herre kritik, här är ett exempel från Forum för vetenskap och folkbildning som redan 2009 frågade sig Vem i hela världen är Jens Jerndal?

Kanske har de fått bättre kläm på honom 2022?

Bild från facebook.com


Citatet som täcker in hela Jerndals långa artikel är från Chris Hedges född 18 september 1956. Han är en amerikansk journalist och författare. Hedges har varit utrikeskorrespondent för bland annat The New York Times och varit verksam i Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och på Balkan. Wikipedia.

————————————————————————————————

OPINION & SAMTIDSANALYS. Den “Nya Världsordningen” (New World Order – NWO) är ett megalomaniskt socialt ingenjörsprojekt som syftar till att omskapa både Människan själv, och den mänskliga civilisationen på planeten Jorden i alla dess aspekter för att passa de själviska intressena hos en liten grupp miljardärer och teknokrater som är besatta av makt- och vinstbegär och som ”leker Gud”.

Men som också – och inte minst – är de besatta av skräck för att våldsamma, hungriga folkmassor skall plundra och förstöra deras egendom och döda dem själva. Samtidigt är de angelägna att visa hur överlägsna de är 99,99 % av sina medmänniskor – och att de kan slå både Naturen, Universum och Gud på fingrarna när det gäller att skapa.

NWO-idén växte fram ur John D. Rockefellers affärsidé, som kläcktes redan runt 1900, att ta över sjukvården och skapa ett globalt monopol på medicinsk vetenskap och hälsovård. Precis som han redan hade skapat ett virtuellt globalt monopol i oljeindustrin.

Rockefellers briljanta men lömskt egennyttiga initiativ tog formen av en ideell stiftelse för att slippa skatter och samtidigt vinna respekt, om inte popularitet, i stället för den ilska och det hat som hans hänsynslösa affärsmetoder gjort honom förtjänt av till dess. Och vilket bättre sätt att ta kontroll över medicinsk forskning, utbildning och praktik? – Allt under täckmantel av att generöst donera förmögenheter till förmån för massorna – och Vetenskapen.

Samtidigt som han skräddarsydde planen att ensidigt gynna hans egna makt- och vinstsyften. Vilket resulterat i att ”Big Pharmas” hemliga mantra “Varje botad patient är en förlorad kund” blivit en grundläggande princip för modern västerländsk skolmedicin. Den erbjuder inga botemedel, endast livslånga behandlingar med patenterade och dyrbara syntetiska läkemedel och kirurgi, med en lång lista av potentiellt dödliga biverkningar som kräver ytterligare läkemedel.

Genom Rockefeller Foundation 1913 “för att lindra mänskligt lidande i hela världen” blev John D:s oljemiljarder skattefria och kunde användas för att diskret kontrollera nästan allt familjen ville ta över, genom direkta köp eller mutor, eller genom donationer med särskilda villkor för att påverka styrelser och andra beslutsfattare.  Forskare, forskning och publikationer köptes. Nya forskningsinstitut, professurer och hela universitet skapades, och politiker påverkades att ändra lagstiftningen till förmån för Rockefellers affärsintressen.

Familjen Rockefeller kontrollerar Chase Manhattan Bank och First National City Bank. Chase Manhattan är den tredje största bankinstitutionen i världen och enligt Wikipedia den överlägset mest inflytelserika.

Kontroll av Chase innebär också delägarskap i “The Federal Reserve”, den privatägda amerikanska centralbanken som skapades genom en kupp i kongressen den 23 december 1913, när majoriteten av kongressledamöterna och senatorerna redan hade åkt på julledighet. Samma år som Rockefeller Foundation tillkom.

Rockefeller-sfären har därför stort inflytande över de globala finanserna, t.ex. räntesatser och tryckning av ”fiat-dollar” utan täckning i realvärden, dvs. falskmyntning i gigantisk skala. Federal Reserve har därför makten att efter eget gottfinnande orsaka börsboomer och -krascher samt finanskriser som leder till recessioner och depressioner. De har använt denna makt flera gånger. Och de är i full gång med det, när jag skriver detta i oktober 2022.

Rockefellers sociala ingenjörsprojekt dokumenterades för första gången 1910 i Flexner-rapporten, tre år innan Rockefeller Foundation bildades.  Den handlade om att reformera och kontrollera den medicinska utbildningen i USA och Kanada.

https://newsvoice.se/2018/06/rockefeller-och-klimathotet-del-3/embed/#?secret=dQedTU2kkO#?secret=qkWsAH38Q8

De ”sociala ingenjörerna” insåg tidigt att deras plan skulle behöva stöd från allmänna opinionen för att bli framgångsrik, och beslöt då påverka och forma allmänhetens tankar och åsikter.

Å ena sidan tog de sig an utbildningssystemet i allmänhet, från dagis till universiteten. Detta innebar att barnen måste tidigt fråntas föräldrarna och i stället sättas i händerna på specialutbildade barnsköterskor och förskollärare, som skulle se till att alla barn indoktrinerades på rätt sätt, praktiskt taget från födseln.

För att få kvinnor att överge sin traditionella roll som först och främst mödrar, barnuppfostrare  och hemmafruar, måste man först och främst förändra deras uppfattning om värde och lycka.

Traditionella värderingar gynnade naturen, familjeband, moderskap och samarbete och de grundade sig på små jordbrukssamhällen. Före Rockefellers ingripande kunde de flesta manliga heltidsarbetande inkomsttagare normalt försörja en hel familj med ofta många barn. Visserligen hade en sådan inkomsttagare inte förmånen att bara arbeta 40 timmar i veckan som nu.  Och familjen hade inte tillgång till alla slags tekniska underverk, prylar eller spel, inte heller bilar eller båtar. De kunde inte köpa nya moderiktiga kläder fyra gånger om året eller resa utomlands på semester. Och kände heller inget behov av allt detta.

För att tidigt forma barnens sinnen till att acceptera Rockefellers industriella världsmodell och bidra till att skapa ökad tillgång på både arbetare och konsumenter till den rika “elitens” nya industrier, var det ur Rockefellers synvinkel nödvändigt att få kvinnor att vilja konkurrera med männen på arbetsmarknaden och tjäna lika mycket pengar som männen. Det var därför de lanserade den feministiska rörelsen.

Medlet för att uppnå detta var att ta kontroll över nyhetsmedierna och även att använda underhållning, inklusive Hollywoodfilmer, för att ändra människors uppfattning om vad som är viktigt i livet. Allt på subtila indirekta sätt över tid, så att mycket få människor varit medvetna om den programmering och tankekontroll de utsatts för.

Att kvinnor lämnade sina hem för att arbeta för industrin var ett dödligt slag mot den nära sammanhållna familjestruktur som var den traditionella grunden för samhället. En kugge i detta nya samhällshjul var förstås att industrin nu producerade arbetsbesparande hjälpmedel i hushållet, såsom tvättmaskiner, dammsugare och kylskåp, vilka gjorde många kapitalister mycket rikare.

Vi tar nu för givet att kvinnor ska ha friheten att välja vad de vill göra med sina liv. Problemet är att den nya sociala programmeringen lätt skapar skuldkänslor eller mindrevärdeskomplex hos de kvinnor som känner att de helst vill ägna sig åt barn, hem och familj. Personliga val grundade på individuell lycka har ingen plats i Rockefellerprojektet.

Vi får inte underskatta betydelsen för samhället som helhet av kvinnors traditionella roll som uppfostrare av sina barn under de viktiga första sju levnadsåren. Eller som kloka rådgivare åt sina beslutsfattande män. Och sist men inte minst som bevarare och förmedlare av tidigare generationers visdom och erfarenheter, som förts vidare från mödrar och mormödrar till deras barn och barnbarn innan de börjat skolan.

Detta har varit en ovärderlig källa till kunskap och – framför allt – visdom, som nu till stor del gått förlorad till förmån för dagisutbildning och moderna mediers kommersiella propaganda och politiska indoktrinering.

Det värdesystem som vårt samhälle bygger på förändrades sedan långsamt från gemensamma patriotiska, känslomässiga, moraliska och andliga värderingar i ett lokalt jordbrukssamhälle, till att fokusera på maximala pengar och makt genom individuell konkurrens i global storföretagsmiljö.

Trots detta förväntas de nyskapade materialisterna lyda auktoriteterna. De ska inte ifrågasätta det de får lära sig. De ska inte tänka själva. Rockefellers utbildningsplan har aldrig avsett att de ska vara något annat än pålitliga och lätthanterliga kuggar i hjulen för den globala rika elitens industrier och politiska maktstrukturer. Trots deras ändlösa hypnotiska upprepningar av orden Demokrati och Jämlikhet. Ord som sedan åtminstone 1980-talet gradvis blivit alltmer meningslösa.

David Rockefeller skrev i sin självbiografi:

“Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars chefer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.  Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för offentlighetens ljus under dessa år. Men världen är nu mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering”

”Den supernationella suveräniteten hos en intellektuell elit och världsbankirer är säkert att föredra framför det nationella självbestämmande som praktiserats under de senaste århundradena.”

Familjerna Rockefeller och Gates har varit nära allierade i flera generationer. Carnegie-, Mellon- och Ford-stiftelserna har också haft ett nära samarbete med Rockefeller-projekten. Men bakom och under dessa synliga maktutövare anar vi den diskreta närvaron av en mycket äldre och ännu mäktigare maktkälla, nämligen klanen Rothschild, som fick det brittiska imperiet att efter andra världskriget upplåta land för skapandet av staten Israel.

”Den nya världsordningen – NWO” bygger på skrämseltaktik och kontroll av livsmedel, energi och medicin. Utan energi kollapsar hela den industriella och finansiella strukturen. Utan mat blir befolkningen lätt att kontrollera. Och rädsla för döden och sjukdomar gör folket lydigt. Som vi sett under Covid med ”lockdowns”, ”social distancing”, ansiktsmasker och ”vaccineringar”.

Henry Kissinger, hängiven förespråkare av NWO och nära medarbetare till Rockefeller-sfären, har citerats säga att den som kontrollerar oljan (då synonymt med energi) kontrollerar världens regeringar, och den som kontrollerar livsmedelsförsörjningen kontrollerar folkmassorna.

Jag tror också det var Kissinger som myntade begreppet “useless eaters” (onyttiga ätare) med hänvisning till de breda massorna som inte längre kommer att behövas som arbetskraft och tjänare åt “eliten”, när robotar, datorer och AI kommer att utföra allt produktivt arbete billigare och mer tillförlitligt än människor. Som därför bör elimineras på ett eller annat sätt, innan de blir ett hot mot “Eliten”. Entré på scenen av ”chippade” och genmanipulerande ”vaccin” mot Covid-19.

Om vi tittar noga kommer vi att upptäcka att tillväxttakten av världsbefolkningen avtagit under det senaste århundradet av flera skäl. Om vi tittar närmare kommer vi att upptäcka att den har bromsats upp mycket mer i de ekonomiskt utvecklade länderna än i de så kallade “utvecklingsländerna” (tidigare “underutvecklade”). Vilket lätt kan förklaras med att människor i “utvecklade” länder väljer att skaffa färre barn. Vilket i sin tur beror på mer utbildning, ökad medvetenhet och fler valmöjligheter när det gäller hur de ska spendera sina ökade inkomster. Men också på lägre spädbarnsdödlighet och mindre behov av att vara beroende av sina barn i ålderdomen.

När vi tittar ännu närmare finner vi att det redan pågår en “gallring” av befolkningen, även om vi inte säkert kan veta hur stor del av den som gjorts specifikt i den avsikten. De viktigaste avfolkningsmetoderna hittills är följande:

1) Mer eller mindre konstant krigföring, som beräknas ha dödat omkring 100 miljoner människor sedan 1914.

2) Rockefeller-medicinens läkemedel, kirurgi och vaccinationer som beräknas ha dödat allra minst 50 miljoner människor sedan första världskriget, varav de flesta under de senaste 40 åren.

3) Metabola sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, hjärtinfarkt etc. Dessa bedöms ha orsakats av industriellt producerad mat som alltså bär skulden till oöverskådliga miljoner förtida dödsfall under det senaste århundradet.

Ett av de farligaste och mest försåtliga av Rockefellers maktspel för att dominera världen och minska befolkningen är den genetiska manipuleringen av livsmedel (GMO). En global kampanj har pågått sedan 1990 för att locka jordbrukare att använda genetiskt modifierade frön som inte producerar livskraftiga frön och som därför måste köpas nya från tillverkarna varje år. Resultatet har på kort sikt visat sig katastrofalt och tragiskt för jordbrukarna. Och på lång sikt ser ut att bli lika katastrofalt för konsumenterna och dessas efterkommande.

Forskning om GMO på möss har visat att de som matas med GMO-produkter utvecklar cancer och att deras avkomma i andra och tredje generationen blir ofruktbara. Man har till och med producerat ett GMO-majs med en ingrediens som angriper sperma och gör män sterila. Är någon förvånad?

Slutfasen i NWO-projektet lanserades 1990 efter Berlinmurens och Sovjetimperiets fall, när USA:s ”djupa stat”, alias globalistmaffian, såg vägen öppen för att äntligen ta kontroll över hela planeten och Mänskligheten. De trodde att de skulle kunna ekonomiskt plundra och politiskt kontrollera Sovjetimperiets rester. Och det gick galant under ett antal år med Yeltsin.

Men de hade inte räknat med Putin, som insåg vad som var på gång och satte stopp för det, när han efterträdde Yeltsin 1999. Detta är enda orsaken till den intensiva hatpropaganda han utsatts för från amerikanskt håll. För ryska folket är han en hjälte som räddat landet från ekonomiskt sönderfall och politisk ockupation. Jämfört med USA:s alla förödande krig sedan 1990, i forna Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien, plus alla ”färgrevolutionerna” USA iscensatte i Rysslands grannländer, är Rysslands Putin ett utrikespolitiskt helgon. Jag återkommer till det aktuella kriget i Ukraina längre fram för att inte bryta artikelns tidslinje.

Den 11 september 1990, exakt på dagen 11 år före 9/11, det falskflaggade terroristdådet mot World Trade Center i  New York 2001, lanserade pappa Bush inför USA:s samlade kongress den nya världsordningen (NWO), som skulle göra världen till ett paradis av fred och välstånd med Lag och Ordning (”Rule of Law”) för alla, under en välvillig teknokratisk världsregering.

Detta var startskottet för 30 års förberedelser och iscensättning av den globala kuppen som utlöstes med Covid-berättelsen om kejsarens nya virus, officiellt lanserad den 11 mars 2020 som ”pandemi” efter bara några få dödsfall. Observera det avsiktliga valet av datum för detta tillkännagivande. Den 11 mars är den polära motsatsen i kalendern till den 11 september, och flera andra statliga terroristdåd från samma utövare har också utförts den 11 mars. Det är ingen tillfällighet.

1992 blev ett nyckelår för förverkligandet av den nya världsordningens agenda, då flera långsiktiga, falskflaggade projekt drogs igång. Här några av dem:

Det viktigaste och mest propagerade är Agenda 21, som avser ett globalt program för hela 21:a seklet, dvs 2000-talet. Denna agenda blev resultatet av FN:s konferens i Rio de Janeiro i juni 1992, på initiativ av David Rockefeller och under ordförandeskap av hans “högra hand”, den kanadensiske oljemagnaten och politikern Maurice Strong. Alltså i samma regi som Stockholmskonferensen 20 år tidigare, då Klimatfrågan – ofta avsiktligt sammanblandad med Miljöfrågan – togs upp globalt av FN för första gången.

Det formella namnet på Rio-konferensen var “FN:s konferens om miljö och utveckling” och dess Agenda 21 antogs av 178 länders regeringar. De allra flesta av dem hade förmodligen ingen aning om vad den egentligen innebar.

Denna agenda byggde på det falska påståendet att världen är i akut livsfara på grund av “global uppvärmning”, orsakad av människor och boskap. Påståendet backades upp 2006 med en skrämselkampanj beställd av USA:s före detta vicepresident Al Gore med filmen An Inconvenient Truth, men ingen av hans skrämmande förutsägelser har inträffat. Tvärtemot vad globalistmedias falska nyhetsflöde försöker få dig att tro. Orsaken till denna kampanj är att motivera långtgående inskränkningar i vår rörelsefrihet, våra matvanor, uppvärmningen av våra bostäder osv. Och att därför införa global diktatur under namnet New World Order.

Idén om en katastrofal global uppvärmning för att rättfärdiga en världsregering går tillbaka till 1968, då Club of Rome bildades av David Rockefeller och två andra. Nästa steg på vägen var FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm i juni 1972 när Olof Palme var Sveriges statsminister. Rio-konferensen i juni 1992 var för övrigt planerad för att fira 20-årsdagen av Stockholmskonferensen, som också hade organiserats av Maurice Strong på uppdrag av David Rockefeller.

En ny “klimatkonferens” hölls för övrigt i Stockholm i juni 2022 för att fira 50-årsdagen av den ursprungliga Stockholmskonferensen 1972. Men då hade både David Rockefeller och Maurice Strong gått hädan.

https://newsvoice.se/2018/06/forskare-varnar-ny-miniistid-om-30-ar-3/embed/#?secret=xYGmMJToRN#?secret=HX0croCvAS

År 1992 formaliserade World Economic Forum (WEF) ett pågående program för att utbilda människor från hela världen som redan var, eller strävade efter att bli, politiker eller tjänstemän på hög nivå. Projektet fick så småningom namnet Young Global Leaders (YGL). Angela Merkel var en av de första detta program formade.

I vårt eget land har regeringar sedan åtminstone 1990 tagit order från globalisterna, även om de inte formellt deltagit i WEF-programmet Young Global Leaders. Och efter fullgjort värv, av allt att döma, belönats med högt betalda ”rådgivande befattningar” åt storfinansen i USA.

WEF:s  hemliga mål var att infiltrera regeringar och maktcentra i varje land i världen med ambitiösa och lydiga globalistiska marionetter, ungefär som “Manchuriska kandidater”. Dessa skulle sedan användas till att på kommando från WEF genomföra den globala kuppen i sina respektive länder, beordra nedstängningar, mötesförbud, masktvång, ”socialt avstånd”, samt – viktigast av allt – se till att alla blev vederbörligen chippade genom “vaccin mot Covid”. Allt detta stött av en intensiv skräckkampanj uppblåst av globalt kontrollerade system-media.

Denna sedan decennier minutiöst planerade globala konspiration lyckades ju till att börja med förbluffande bra. När pandemin tillkännagavs var det mycket få som direkt genomskådade bedrägeriet.

Enligt media hann man injicera 70 – 80% av de flesta befolkningarna i USA och Europa, innan de katastrofala ”biverkningarna” av ”vaccinet” började bli kända, trots både system-medias och myndigheters absoluta tystnad om skador och dödsfall, och fortsatta propaganda att fortsätta ta spruta efter spruta.

Hela denna operation strider flagrant mot gällande lagstiftning, inklusive grundlag, och sådana bindande internationella överenskommelser som Nürnberg-konventionen och Helsingfors-deklarationen. Vilket innebär att ALLA, som medverkat till att ”vaccinera” någon mot Covid, de facto gjort sig skyldiga till straffbara brott. Det blir många det.

Men WEF:s tentakler har inte förbisett rättsväsendet, som också infiltrerats till den grad att åtal och dom för sådana brott torde vara mycket svåra att uppnå med nuvarande åklagare och domare.

Många offentliga personer som på olika sätt ansågs vara mäktiga påverkare inom affärsverksamhet, sport och underhållning rekryterades också som Young Global Leaders. Framför allt de personer som kontrollerar Facebook, YouTube och Twitter. Även medlemmar av kungliga familjer rekryterades. Kung Charles III av Storbritannien, då som prins av Wales, är en av dem, liksom arvtagarna till de svenska, danska och norska tronerna.

Många tusen män och kvinnor i åldrarna 38 – 44 år har redan genomgått denna utbildning, vars direkta syfte varit att få dem valda till presidenter eller premiärministrar, eller utnämnda till ministrar eller chefer för regeringsdepartement i alla världens länder. Med instruktioner att förråda sina väljare som röstat på dem, och i stället lyda order från WEF.

Order som bryter mot författningar och medborgarnas rättsskydd, tillsammans med oförytterliga mänskliga rättigheter och friheter. För att inte tala om politiska partiprogram som fick dem valda till makten. Med andra ord: Utförsäljning av både folk och land till en skoningslös fiende, dvs. högförräderi.

Idag har nästan alla regeringar i världen infiltrerats och infekterats av WEF-viruset. Bland de förrädare mot sina respektive väljare och folk jag vet om, är – förutom Angela Merkel – nuvarande eller tidigare stats- eller regeringschefer i Frankrike, Kanada, Belgien, Nederländerna, Österrike, Storbritannien (UK), Australien, New Zealand, Argentina, Costa Rica, Finland, Tanzania och Sydafrika. Och i USA har alla presidenter sedan Kennedy, utom Trump, varit globalister, oavsett partitillhörighet.

Förutom nätverket Young Global Leaders, som arbetar på statsnivå, har WEF skapat ett globalt nätverk av unga människor, Global Shapers, som arbetar på provinsiell och kommunal nivå för att driva på Agenda 2030. Det finns över 10 000 av dem som arbetar via nästan 500 lokala centra i 149 länder. De flesta människor har ingen aning om dessa organisationers verksamhet, trots att alltsammans är dokumenterat – om än med förskönande omskrivningar – på deras egna och WEF´s webbsidor.

https://newsvoice.se/2022/02/canadian-parliament-penetrated-young-global-leaders/embed/#?secret=x7RXb9y4pW#?secret=rs5jrQKb6q

Sverige har haft en globalistisk USA-trogen marionettregim sedan minst 1990, redan innan WEF:s program Young Global Leaders formellt inleddes 1992. En regering som genom hemliga ”säkerhetsavtal” med USA tillåtit amerikanska massförstörelsevapen på svenskt territorium med etiketten ”forskningsanläggningar”. Utan svenska folkets vetskap.

Och på den vägen har det fortsatt, oavsett vilka partier som suttit i regeringen. Nu håller vi dessutom på att bli medlem av NATO även officiellt, utan att svenska folket får yttra sig. Och praktiskt taget utan en enda oppositionell, eller ens ifrågasättande röst i Riksdagen. Hur är något sådant ens möjligt i ett högt utvecklat land, som kallar sig demokrati?

Hur är det förresten möjligt att så många begåvade människor med alla förutsättningar att lyckas professionellt på hederligt sätt, accepterar att förråda sina medmänniskor till den grad att de inte tvekar att på order begå straffbara brott som förstör andras liv och till och med orsakar deras död? – Och ekonomiskt ruinerar majoriteten av folket. Är illusionen att få tillhöra en krets av privilegierat rika mördare verkligen så oemotståndlig för så många?

Eller ligger något djupare och ännu kusligare bakom? –  Som hypnos eller mind control? – Ja, inget att fnysa eller skratta åt. Tekniken finns och har testats sedan mer än 50 år tillbaka! – Och just kontrollera både hjärna och resten av kroppen är precis vad globalisterna avser göra med alla troskyldiga som låtit sig ”vaccineras”, dvs injiceras med elektromagnetiska nanobots som är både mottagare och sändare via 5G-teknologin.

Så det står definitivt på globlisternas program. Men man hade kanske inte väntat att de skulle testa tekniken på sina egna marionetter, innan det blir resten av befolkningens tur…. Förbannat smart, egentligen, när man tänker efter, inte sant?

En kuslig intuitiv känsla jag fått, när jag ser och hör vad så många regeringschefer gör och säger som marionetter styrda av WEF är att de är hypnotiserade, ett slags Manchurian candidates, som handlar under tvång, som i trance, utan att till fullo inse konsekvenserna av sitt handlande. Ett handlande som går rakt emot både landets och medborgarnas intressen, och därtill svårt skadar, och till och med dödar, massor av människor.

Det var egentligen först när jag såg dåvarande Prinsen av Wales, nu sedan 8 september Kung Charles III av England, i Davos läsa upp sitt manus bestående av citat från Klaus Schwab, som detta slog mig med full kraft.

Jag råkar ha haft viss koll på Prins Charles under 1980- och 90-talen. Han var då en engagerad världsförbättrare och aktiv kritiker av det rådande systemet. Han var därför impopulär och hårt kritiserad av mainstream media, vars ledande medlemmar redan då företrädde Rockefeller-planens själlösa materialism.

Bland annat drev han organiskt jordbruk och engagerade sig personligen för att etablera holistiska hälsokliniker i övergivna kyrkor i storstadscentra. Vidare etablerade han en arkitekturhögskola för att göra arkitekturen mer estetisk och människovänlig än de nya massiva kvadratiska bostads- och kontorskomplexen utan ett enda försonande estetiskt drag.

Med all rätt ansåg han den typen av byggnader förstöra gamla vackra stadsmiljöer och ge oss en omänskligt själsdödande boendemiljö. Han hade förstånd på s.k. “sacred geometry” som tempel, medeltida katedraler och moskéer historiskt varit uttryck för, och som grundar sig på esoterisk kunskap om harmoniska proportioner, som “gyllene snittet”, med proportioner och former man finner i Naturen, hos kristaller, blommor, snäckor och andra biologiska varelser. Och som sammanhänger med energifrekvenser, som också uttrycks genom resonans, toner och färger.

Jag har aldrig träffat Kung Charles personligen, men jag fick faktiskt två personliga brev från honom rörande ett hälsoprojekt jag då var engagerad i, och jag kände och samarbetade med två personer som hade direkt kontakt med honom.

Bakgrunden var att jag höll på att skapa ett internationellt holistiskt hälsocenter på Lanzarote och engagerade en av världens främsta experter på “Sacred Geometry”, engelsmannen Keith Critchlow, att bli dess arkitekt.  Prinsen utnämnde Critchlow till professor vid sin arkitekturhögskola i London. Critchlow visade prinsen sina ritningar till mitt hälsocenterprojekt, och det var anledningen till att prinsen skrev till mig för att önska mig framgång med projektet.

Den andre av de två jag kände med direkt personlig kontakt med Prince Charles, var den programansvarige styrelsemedlemmen i Scientific and Medical Network, David Lorimer, som publicerade en biografi om honom, med namnet Radical Prince.

Detta nätverk, som jag själv var aktiv medlem av under flera decennier, var banbrytande för det nya paradigmets principer och ideal, och det hade många framstående vetenskapsmän bland sina medlemmar, av det slag som brutit med den Rockefellerska materialismen, och gått vidare till kvantfysik och bioresonans inom medicinen. Bland dem David Bohm och Nobelpristagaren i fysik, Brian Josephson, som jag också hade personlig kontakt med.

Jag hade ju sett och hört prins Charles på TV i många sammanhang, och hade vidare som astrolog kännedom om hans horoskop. Jag uppfattade då att han i det pågående paradigmskiftet stod på det nyas, Vattumannaparadigmets, sida. Vilket f.ö. på sikt innebär avskaffande av allt vad kungligheter heter. WEF försöker ju med makt och våld vrida utvecklingen tillbaka till ett slags feodalsamhälle, där all makt och all egendom ligger hos ett fåtal i toppen av en vertikal rangordning.

Det var därför en chock för mig, när jag såg Charles i Davos läsa upp WEF:s ord om The Great Reset. Han såg totalt förändrad ut. Hans högröda ansiktsfärg var märklig, och han verkade tala nästan som i trance och inte med egna ord. Totalt förvandlad från vad jag såg för 20-30 år sedan. Jag fick då en stark känsla av att han stod under något slags mind control. Inte bara att han kunde ha drabbats av åldersdemens. Vad han tidigare stod för, som jag uppfattat det, var ju motsatsen till det WEF nu dikterar.

När jag kort därpå fick veta att Drottning Elizabeth, dagen efter att ha utnämnt den nya premiärministern, plötsligt och oväntat döttså att Charles blev kung, kunde jag inte låta bli att undra vad hon dog av. Kunde WEF ha velat försäkra sig om att få den regerande kungen av the British Commonwealth som en av sina ”Young Leaders” i den Nya Världsordningen  (NWO)?

Kanske var de rädda att Charles skulle dö före sin mor, ett fullt tänkbart scenario med tanke på hans ålder? – Att WEF-maffian inte skulle dra sig för att eliminera vem det vara månde som de bedömer stå i vägen för deras planer, anser jag uppenbart. Betänk, att minst tre statsöverhuvuden förefaller ha mördats när de motsatte sig “covid-vaccineringen”. De ersattes snabbt av WEF-trogna, som omedelbart genomförde “vaccinations-programmet”, enligt order.

Svenska politiker, som Magdalena Andersson eller Stefan Löfvén, har inte gjort fullt samma intryck på mig som Kung Charles, men att de agerat under tryck på order från WEF är ju uppenbart. Frågan är varför, och hur de förmåtts så bryta mot allt normalt förnuft, svensk politisk tradition och den mest elementära moral och anständighet. Är de och deras familjer hotade?

För med deras position och med den makt och de resurser de redan har, kan jag inte föreställa mig att de skulle låta sig mutas med pengar eller en internationell sinekur med miljonlön efter utfört uppdrag, som flera av deras företrädare visserligen gjort. Det är något som inte stämmer. Jag menar att det måste ligga starkt tvång eller hot bakom. Eller någon form av mental kontroll.

https://newsvoice.se/2016/08/jerndal-vattumannaparadigmets-utveckling-sociala-och-politiska-ideal-del-4/embed/#?secret=UcqXuBFXvd#?secret=CFCypFkZp1

Och det är dags för ett avslöjande: Det nya paradigmet, Vattumannaparadigmet, tolererar inga hemligheter. Allting kommer i dagen, och det brukar inte dröja länge. Det gället alla, inte bara undersåtar. Vi ser dagligen exempel på det, både i fråga om WEF, ”pandemin”, ”vaccinen” mm, mm. Trots att system-media med all kraft försöker lägga locket på och vidmakthålla globlistmaffians falska narrativ, så kommer sanningen ändå alltid ut.

Jag stärks alltmer i min känsla att vi har att göra med dolda psykologiska krafter av ett helt annat slag än bara reguljär mut- eller indoktrineringstaktik, när vi ser hur grymt och kallblodigt känslokallt alla dessa Young Global Leaders och andra WEF-agenter i regeringar och myndigheter agerar över hela världen. Det är sannerligen kusligt!

För att omintetgöra deras plan krävs nu samlade åtgärder från medvetet folk över hela världen, av ett långt bättre organiserat slag än vi hittills sett. Det räcker inte längre att protestera i tal och skrift.

Medborgarnas kamp måste nu växlas upp till en helt annan nivå. Till exempel generella punktstrejker där både polis och militär unisont vägrar lyda myndighetsorder att ingripa.

Ett problem med detta är finansväsendet, som alla idag är beroende av. Det kan förväntas stödja globalistagendan. I Kanada fick ju lastbils-demonstranterna, och alla som stödde dem ekonomiskt, sina konton frusna. Detta är konsekvensen av att kontanter nästan avskaffats i vårt land. På initiativ av globalistmaffian som kontrollerar bank- och finansvärlden.

Men så snart det decentraliserade finansväsendet – DeFi – övertar bankernas funktioner, kommer vi lättare att kunna stå emot en globalistisk diktatur. Och det är på gång i svindlande fart, även om media inte skriver om det, och få människor ännu är medvetna om det.

Vattumannaparadigmets seger är lika säker som att efter vinter kommer vår. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta, och hur mycket det kommer att kosta i uppoffringar, lidande och död.

Det beror på oss alla. På hur vi agerar tillsammans.

Sedan flera decennier har en handfull globala mediekonsortier köpt upp så gott som alla systemmedia av någon storlek eller betydelse, både TV-kanaler och press.  Detta har lett till  att nu nästan alla medier över hela världen ägs av endast sex multimiljardärers ägarkonsortier, som alla aggressivt befinner sig i det globalistiska lägret. Detsamma gäller nyhetsbyråerna, särskilt Reuters och Associated Press (AP), vars tillrättalagda nyheter kopieras ordagrant av medier över hela världen.

Detta förklarar hur diktatoriska restriktioner och kontrollåtgärder kunde införas så snabbt och nästan samtidigt över hela världen. Åtgärder som i många fall direkt stred mot både allmänt accepterade vetenskapliga åsikter, mänskliga rättigheter, gällande lagar och till och med mot själva grundlagen i många länder. Och som avsiktligt förstörde världsekonomin och den personliga ekonomin för alla utom de rika, som blev ännu rikare.

Denna mediekoncentration förklarar också den omedelbart samordnade skräckpropagandan över hela världen redan i början av 2020, långt innan några anmärkningsvärda siffror på vare sig sjukhusintag eller dödsfall fanns att tillgå rörande den artificiellt skapade “covid-pandemin”, som aldrig var någon pandemi.

Sen visade det sig ju att ingen överdödlighet ägt rum under hela 2020, och alltså att i verkligheten heller ingen pandemi ägt rum, trots medias hysteriska skräckpropaganda.

En dramatisk överdödlighet blev emellertid ett faktum, så snart ”vaccinerings”kampanjen kom igång 2021. Och det visade sig dessutom att långt de flesta av dem som blev sjuka och dog, var just de som ”vaccinerats”. 

En annan viktig del av NWO-planen var att infiltrera muslimska samhällen, via imamer, moskéer och skolor för att skapa fanatism och antikristligt hat som skulle orsaka konflikter. Detta bl.a. för att kunna ge sådana grupper skulden för den egna statsterrorismen. Men också för att motivera ökad kontroll och snäva restriktioner.

Osama bin Laden var en CIA-asset och CIA visste hela tiden exakt var han befann sig och vad han gjorde. Han mördades inte av Obama och Hillary i Pakistan utan bevis eller rättsligt förfarande, som dessa nobla politiker skröt med, utan dog av en njursjukdom, förmodligen redan före den 11 september 2001.

Den andra sidan av detta mynt – strategin att styra genom att splittra – “Divide et impera” – är att genom medierapportering plantera rädsla och hat mot muslimer i västvärldens befolkningar, för att de skall applådera USA:s aggressioner mot muslimska länder. Detta har pågått sedan 1990, med början i det första Gulfkriget. och CIA:s och Pentagons skapande av terroristorganisationen Al Qaida under falsk flagg.  som de sedan kunde kasta skulden på för sina egna hemliga terrordåd.

Samma syfte ligger bakom skapandet av flyktingströmmar till Europa och även till USA, som leder till enklaver där brottsliga ungdomsgäng av immigranter terroriserar omgivningen, och polisen inte vågar ingripa. Eller har order ”från högre ort” att inte ingripa.

Minns ni hur pappa Bush iscensatte det första “Gulfkriget” och invaderade Irak 1990 efter att ha uppmuntrat Saddam Hussein att göra anspråk på en del av Kuweit? – Det var en signal för “västvärlden” att börja betrakta muslimska länder som aggressiva fiender, även när de tidigare hade varit allierade. Det stora undantaget är Saudiarabien. Följ oljepengarna. Och glöm inte att det var USA som installerade och stödde Saddam Hussein som diktator i Irak. Och att Saddam pliktskyldigt hade utkämpat ett långt och smutsigt proxykrig mot Iran på USA:s och Storbritanniens vägnar.

Det är först sedan 1990 som den muslimska fundamentalismen har blommat upp med krav på sharialagar, terroristattacker, vissa klädkrav, bland annat att kvinnor alltid ska bära hijab, även unga flickor i grundskolan.

Från 1990 har också terrordåd började inträffa allt oftare.  Enligt min åsikt har de allra flesta av dem “planterats” av CIA eller andra USA-sponsrade organisationer. Varje sådan händelse har använts av USA:s globalistregim som motivering för att öka kontrollen, restriktionerna och förbuden, som sedan kopieras i alla andra länder, och för oss alla ett steg närmare Nya Världsordningens slutliga maktövertagande.

Allt detta passar in i det avslöjande general Wesley Clark, tidigare chef för NATO, gjorde 2001 om USA:s “försvarsministeriums” plan att “ta ut” sju (7) muslimska länder inom fem år i Mellanöstern och nordöstra Afrika. Man skulle börja med Irak och sluta med Iran. Afghanistan var inte medräknat, och inte heller Yemen.

https://newsvoice.se/2013/03/fd-general-wesley-clark-usa-ska-ta-irak-syrien-libanon-libyen-somalia-sudan-och-iran/embed/#?secret=POseF3qC2f#?secret=VXJY7IfLJR

Nu ser vi i efterhand hur den nu pågående globala statskuppen planerats minutiöst, steg för steg, och genomsyrat nästan alla länder.

Lyckligtvis för Ryssland och resten av världen misstog sig USA, när de 1990 antog att de bara kunde ta för sig av hela Sovjetimperiet med alla dess enorma resurser. De hade inte räknat med att Yeltsin skulle utse Putin till sin efterträdare i ett ögonblick av nykterhet, när han insåg vad amerikanerna försökte göra med hans Ryssland. Men NWO-lanseringen var ett faktum, och projektet fortsatte som planerat, 9/11 och allt, fram till det avgörande covidögonblicket kring årsskiftet 2019 / 2020.

Att förlora kontrollen över Ryssland var ett stort trauma för USA med sina anspråk på global ”total dominans”, och nu förstår vi varför USA:s djupa stat hatar Putin så intensivt.  Helt enkelt för att han försvarade sitt land och hindrade USA från att ta över och förstöra det. Utan ett enda skott och utan att erövra eller förstöra ett enda annat land.

Jämför det med den långa listan över länder som USA har förstört, och de miljontals och åter miljontals oskyldiga människor som har dött eller fått sina liv helt förstörda av den amerikanska krigsmaskinen i Korea, Vietnam, Irak, f.d. Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, Syrien, Yemen och på andra håll.

Putins kirurgiskt precisa invasion av Ukraina var inte oprovocerad, som västerländska medier påstår. NATO har utökats till nästan dubbla storleken efter Sovjetimperiets kollaps, i direkt strid med ett formellt löfte från USA att inte flytta det en enda tum öster om Tyskland.

NATO har smugit sig ända fram till de ryska gränserna och kringgärdat landet med kärnvapenmissilramper. Vidare har de försökt få makt eller kontroll över angränsande före detta sovjetrepubliker, som västvärlden inrättade som självständiga gränsstater runt Ryssland efter Sovjetimperiets upplösning.

https://newsvoice.se/2022/04/usa-nato-statskupper-ukraina/embed/#?secret=YgACEbx4mU#?secret=mHWHVVuVGU

Västliga medier som driver NWO:s globalistiska narrativ döljer det faktum att den amerikanska regeringen iscensatte en kupp i Ukraina 2014 mot den demokratiskt valde presidenten Yanukovych som blev tvungen fly till Ryssland för att rädda livet. I stället installerades den nuvarande presidenten Zelensky som marionett åt den amerikanska regeringen som de facto styr Ukraina sedan dess.

Den har fört stora mängder amerikanska vapen, inklusive kärnvapenmissiler, ända fram till den ryska gränsen, inte långt från Moskva. Och NATO har utbildat och beväpnat Ukrainas militär.

Dessutom har USA satt upp över 70 laboratorier i Ukraina, för utveckling av biovapen som bara angriper människor med viss typ av etniskt specifikt DNA och sprids med drones och till och med myggor! – Det är logiskt att Putin i det läget ser sitt land tillräckligt hotat för att ingripa och med kirurgisk precision oskadliggöra dessa laboratorier.

Vad detta kan innebära för Sverige förtjänar att begrundas med tanke på att våra makthavare inte bara skickat vapen till Ukraina att användas mot Ryssland, utan även tagit in ett 50-tal av forskarna vid de amerikanska biovapenlaboratorierna i Ukraina för att forska vidare i Sverige.

För att få ett perspektiv på detta, tänk dig hur USA skulle reagera om Putin gjorde samma sak vid USA:s gränser i Kanada och Mexiko!

Glöm inte heller att alla psykopater med politisk makt i USA tjänar miljarder på krig som aktieägare i vapenindustrin, och de ser alltid till att hålla igång krig på andra kontinenter än deras egen.  Från sina trygga privatpalats skickar de ut unga soldater att dö för dem och kallar dem föraktfullt ”korkad kanonmat”.

Putin, som i motsats till USA respekterat internationella konventioner och fördrag, har i många år försökt komma överens med USA och EU genom förnuft och förhandlingar, men USA har vägrat förhandla. USA har fortsatt bryta mot överenskommelser och fortsatt sina provokationer tills Putin inte såg något annat sätt att skydda sitt folk och sitt land än att gå in i Ukraina, för att:

 1. försvara de rysktalande befolkningarna i de östra provinserna, som har utsatts för obevekliga bombningar och terroristhandlingar, med andra ord full krigföring, av den USA-kontrollerade ukrainska regeringen ända sedan USA tog över Ukraina genom kuppen 2014.
 2. oskadliggöra de mer än 70 biovapenlaboratorier som USA har inrättat, finansierat och delvis bemannat i Ukraina, varav några också ligger mycket nära den ryska gränsen. Vilket han försökte göra så försiktigt som möjligt, med respekt för civilbefolkningens säkerhet. I motsats till den falska antiryska propaganda som västliga globalistiska medier rapporterar. Som vi nu väl vet är Sanningen alltid det första offret i ett krig.

Agenda 2030 är det första stora delmålet på vägen mot att slutföra Agenda 21, som avser hela 2000-talet.

https://newsvoice.se/2022/08/elena-malmefeldt-who-agenda-2030/embed/#?secret=ooViewdKPZ#?secret=Zae5oPb58I

Är det inte fascinerande hur dessa globalister planerar för århundraden framåt? -Tror de att de kommer att bli odödliga innan dess, så att de kan njuta av resultatet i sin nuvarande kropp? – Det skulle inte förvåna mig. Jag vet att vissa har köpt en ny tjänst för att få sina döda kroppar frysta i väntan på en ny teknik som de hoppas kan väcka dem från döden och föryngra dem till en ny digitalt påslagen tillvaro. Vilket slöseri med pengar!

Alla vi som inte är WEF-förrädare är nu grodor i en långsamt uppvärmd vattenkittel som snart når kokpunkten. Bestämmer vi oss för att hoppa ur den kastrull vi lockats in i, innan vi kokas och förtärs till middag av de globalistiska kuppmakarna?

Så småningom har många av planerna från WEF:s globalistmaffia läckt ut och blivit allmänt kända bland dem av oss som har tillgång till oberoende sanningsenliga informationskällor.

Men fortfarande är det få som inser det verkliga syftet med de falska “vaccinerna”, förutom att gradvis döda de flesta och göra resten infertila.

Främsta skälet att iscensätta den falska “pandemin” var att tvinga “varje man, kvinna och barn på planeten” att låta sig “vaccineras”.

Sanningen är att dessa “vacciner” inte alls är vacciner. De motsvarar inte den etablerade medicinska definitionen av ett vaccin och inte heller dess juridiska definition.  Dessutom har det nu erkänts att de varken hindrar de injicerade från att insjukna i Covid, eller att överföra smitta till andra. Och de gör inte heller att de blir mindre sjuka än ”ovaccinerade”, vilket ofta påstås. Tvärtom har redan miljontals människor över hela världen direkt dödats av ”vaccinet” och mångfaldigt fler har fått sina liv oåterkalleligen förstörda.

Trots detta fortsätter våra hälsovårdsmyndigheter att propagera för än fler injektioner. I Sverige är vi i skrivande stund vid vår femte “spruta” för ”äldre och sköra” personer, om jag inte tappat räkningen. Nu är melodin “ny säsong, ny injektion”, var fjärde månad. Och regeringen fortsätter att beställa ytterligare omgångar ”vaccin”doser för skattebetalarnas pengar enligt hemlighållna kontrakt med ”vaccin”fabrikanterna som svenska folket inte får ta del av förrän tidigast om tio år.

Moderna, en av de “vaccintillverkare” som sponsras av den amerikanska regeringen, har kallat sina injektioner “ett biologiskt operativsystem”. Det handlar om en ny sorts teknik för genetisk manipulation och elektromagnetisk påverkan, vars långsiktiga konsekvenser INTE har testats och är omöjliga att veta. Bortsett från det faktum att vissa av ingredienserna är hemliga!  Betryggande, inte sant?

Vad som däremot blivit känt genom oberoende forskning är att injektionerna innehåller elektroniska självmonterande nanopartiklar, som inte anges i ingrediensförteckningen, och som kan både ta emot och sända alla typer av signaler och information via 5G-frekvenser. Det är därför som Sakernas Internet nu kallas Sakernas och Kropparnas Internet, ”The Internet of Things & Bodies”.

Så, kära vänner, det verkliga syftet med denna WEF-kupp är att minska Jordens befolkning– och särskilt eliminera de icke-vita, outvecklade “onödiga ätarna” som WEF-klubben och Rockefeller-sfären inte längre behöver i sin värld, eftersom den stora majoriteten av alla jobb nu kommer att utförs av robotar, datorer och AI-programvara. Och de utför arbetet mycket snabbare och billigare, har inga familjer och behöver varken äta, sova, vila eller ta semester. Och kan inte protestera eller vägra lyda.

De få människor som tillåts överleva för att tjäna WEF:s “elit” kommer att ”inte att äga någonting och vara lyckliga” där de trängs i minimala lägenheter i nya “smarta städer” under permanent elektronisk övervakning. ”Naturen” bortom stadsmuren blir förbjuden för alla att beträda, utom för den regerande “eliten” själv förstås. Allt enligt Agenda 2030, som praktiskt taget alla regeringar har gått med på att genomdriva till 2030. För att ”rädda planeten” på Mänsklighetens bekostnad.

De globalistiska makthavarna lämnar ingenting åt slumpen: de självmonterande elektromagnetiska nanobotar som de i hemlighet infört i sina “vacciner” ger dem fullständig kontroll över alla som tagit sina sprutor.

Med 5G-tekniken kan de nu avläsa vad som rör sig i våra kroppar och hjärnor, men också skicka subtila signaler för att påverka vårt humör, vår hälsa, våra tankar, känslor etc., antingen kollektivt eller individuellt, och till och med “stänga av oss” när vi inte längre tjänar något syfte. Med andra ord döda oss.

https://newsvoice.se/2021/02/catherine-austin-fitts/embed/#?secret=IqIDdoLobr#?secret=9E9dH9hfMo

Men det allra värsta är deras entusiasm över sitt program att avskaffa människosläktet i sin nuvarande form medelst dessa injicerade bio-elektroniska operativsystem och i stället ta fram ett slags ”transhuman” hybrid mellan människa och dator, tidigare kallade ”cyborg”. Ett nytt slags varelse, som inte kommer att ha kön, och inte kommer att bevara och utveckla sin art medelst sex, kärlek och familjebildning som hittills.

I stället skall nya cyborgar man anser sig vilja ha, skapas artificiellt i ett laboratorium, och man skall kunna välja exakt vilka egenskaper, vilket DNA, man vill ge den nya varelsen. Här framgår tydligt dessa psykopaters brist på mänskliga känslor, på förmåga till empati och kärlek.

Men också brist på själsmedvetande och EQ, dvs emotionell intelligens. Och på varje insikt om den högre, osynliga, skapande andliga verkligheten bortom den simulation vi lever inom rummets och tidens gränser.

Som esoterisk astrolog och statsvetare ser jag hur galet NWO-lobbyn bedömer sin roll och sina möjligheter i förhållande till det pågående Paradigmskiftet. Den har lyckats tillfälligt kidnappa den futuristiska Vattumannateknologin för att främja en perverst reaktionär agenda, och de har tack vare sin finansiella makt lyckats komma skrämmande långt i denna antihumana konspiration.

Men i längden låter sig Vattumannaparadigmet inte manipuleras. Paradigmskiften är som kosmiska årstider. På dem biter varken mutor eller våld. Efter vinter kommer vår. Oavsett hur mycket människor försöker förhindra det.  Och Vattumannaparadigmet står för en värld i fred med jämlikhet, samarbete, människokärlek och empati, där avancerad datorteknologi och artificiell intelligens tjänar hela Mänsklighetens intressen solidariskt med fri energi, fri preventiv hälsovård och fri valfri utbildning.

Slutresultatet är alltså givet. Vad som inte är avgjort är hur mycket mer lidande, sjukdom och död Mänskligheten skall behöva genomlida innan det gamla paradigmets giftiga chemtrailmoln skingras och det nya paradigmets Sol tillåts värma och upplysa oss. Och det, mina vänner, beror på er och på mig och på alla andra medvetna goda medmänniskor.

Globalistmaffians konspiration mot Mänskligheten har nu gått så långt att alla vi, som inte tillhör den självutnämnda härskarklassen, är som grodor i en långsamt uppvärmd vattenkittel, på vippen att nå kokpunkten. Bestämmer vi oss inte för att omgående hoppa ur den kastrull vi lurats in i, kan vi räkna med att kokas och förtäras till middag av den härskande globalistiska “eliten”.

Videon jag länkar till nedan ger en förhandsvisning av nästa fas i NWO-programmet, redan iscensatt i Australien, som vi kan vänta oss även här inom kort, om vi inte agerar nu:

Text: Jens Jerndal

Litteratur

 • Nordangård, Jacob (2019), Rockefeller – En klimatsmart historia.
 • Nordangård, Jacob (2020), Den globala statskuppen.
 • Elana Freeland (2021), Geoengineered Transhumanism: How the Environment Has Been           Weaponized by Chemicals, Electromagnetics, & Nanotechnology for Synthetic Biology
 • Robert F. Kennedy Jr. (2021), The Real Anthony Fauci.
 • Jeffrey M. Smith (2003), Seeds of Deception.
 1. William Engdahl (2009), Full Spectrum Dominance -Totalitarian Democracy in the New World Order
 2. William Engdahl (2013), Hotet mot livet. (Anarchos Förlag – Originalets titel: Seeds of Destruction.)

Källa: https://newsvoice.se/2015/04/is-world-depopulation-agenda-a-fact-yes-says-historian-kevin-galalae/embed/#?secret=3pOBlRWn6a#?secret=GGUASDgQDi

Börjar Covid bedrägeriet att avslöjas?

En bloggföljare mejlade följande;

”Den kroatiske EU-parlamentarikern Mislav Kolakusic kallar EU:s köp av 4,5 miljarder vaccindoser mot covid-19 för ”den största korruptionsskandalen i mänsklighetens historia” och menar att EU-makthavarna låtit injicera sina medborgare med vaccin vars innehåll de inte har kunskap om – enbart baserat på läkemedelsjättarnas uppmaningar.

Köpet av 4,5 miljarder doser covid-vaccin till 450 miljoner EU-medborgare är den största korruptionsskandalen i mänsklighetens historia”, skriver den frispråkige kroaten på Twitter.

I ett filmklipp berättar Kolakusic att han och 10 andra EU-parlamentariker bett EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att för dem och Europas medborgare, offentliggöra den kommunikation hon haft med Pfizers ledning i samband med beslutet att köpa in 4,5 miljarder vaccindoser. https://www.vaken.se/eu-parlamentariker-eus-vaccinkop-ar-den-storsta-korruptionsskandalen-nagonsin/

Läs mer på nyadagbladet.se

Bild; bing. com/news

Läsarplattformen Exposing the darkness (Exponera mörkret) hade en artikel den 21 oktober om Dr Spiro Pantazatos, han är professor i Columbia inom neurobiologi. Han har studerat dödsfallsfrekvenser efter tillgängliga data och konstaterar att ju fler covid-19 sprutor, ju fler dödsfall.

Ingen medicinsk tidskrift vågade publicera denna gedigna data insamling, Lancet nekade.

Slutsatserna i forskningsstudien var:

 • vaccinerade blev mer mottagliga för virusets mutationer
 • myo-och perikardit vanligt hos yngre vaccinerade
 • vaccinet hindrar ej överföring/smittan av viruset (vilket Pfezers VD motvilligt har erkänt för Europaparlamentet)

Hur länge skall denna förnekelse pågå hos EU-eliten, Big Pharma och medicinska tidskrifter, folkhälsomyndigheter, läkemedelsverk och våra makthavare?
När rapporter, forskningsstudier bara strömmar ut om detta försåtliga experiment vaccin via nätets alla kanaler. Biverkningar och död blev resultatet av den globala skrämselkampanjen, en mörk tid i mänsklighetens historia, där EU och FN med sina förnekelser och lögner är NWO brödernas bästa vänner.