Kategoriarkiv: Riksrätt

Det är med stor sorg?????

Ann Linde böjde sitt huvud under den tysta minuten för att hedra den avrättade polisen och säger att detta är ett angrepp på hela rättsstaten. Hon borde böja sitt huvud i skam och säga att vår politik har förvandlats till ett angrepp inte bara på rättsstaten och vår demokrati, utan på hela Sverige.

https://www.expressen.se/debatt/vakna-vart-samhalle-ar–i-accelererande-forfall/

Aftonbladet, TV4 och givetvis DN tar nya grepp i bortförklaringar och relativiseringar (mycket sällan att poliser blir skjutna) när socioekonomiska faktorer och främlingsfientlighet blir för magstarkt; då råder felskjutning i stället för rättskjutning.

—————————————————————————————————————————

Olle Ljungbeck ger här sin dom över Stefan Löfven med hans stödpartier:

  “Det är med stor sorg vi har tagit emot beskedet att en kollega blivit beskjuten. Våra tankar går till de nära och kära och arbetskamrater“, polischefen Anders Thunberg!

Självklart känner vi alla sorg över mordet, det behöver inte sägas.

Detta tassande med ord och inte säga vad det inträffade handlar om är numera regel hos bärare av godhetssyndromet och ansvariga för att barbarer fått fritt tillträde till Sverige. I stället borde Thornberg använda de rätta orden och uttalat sin vrede över det som tillåts få vara regel i Sverige numera, nämligen mord, våldtäkter, rån, terror, ihjälskjutningar och bränder av utifrån kommande barbarer.

Han borde i stället sagt;” Jag känner en oförsonlig vrede mot dessa till vårt land insläppta  barbarer. Jag kräver av vårt lands regering att utvisa alla dessa våldsmän som aldrig kommer att leva efter lagen eller underordna sig det svenska samhällets lagar…”

I första hand skall vi vända vår vrede mot den skurk – Stefan Löfven – som är den indirekt helt ansvarige för att det svenska samhället för var dag som går blir en kopia av Mexicos gangstersamhälle.
I stället för att ställa denne usling inför riksrätt och livstids fängelse är den riksdag som enligt grundlagen skall värna svenska medborgares rätt till ett tryggt liv på väg att åter göra honom till statsminister.

Men inte nog med detta. För att kunna regera kommer han att bilda allians med den person – Annie Lööf -som är den huvudansvarige för att de Afghanska “pojkarna” fått stanna och därmed “berikat” vårt land med ytterligare ett stort antal förbrytare som därmed fyllt på antalet mördare, våldtäktsmän etc och gjort livet till ett helvete för svenska kvinnor/flickor.

Om denne – Stefan Löfven – den historiskt störste brottslingen mot svenska medborgare någonsin, tillåts återinträda som landets statsminister har svenska riksdagsledamöter agerat helt emot grundlagen. Denna är tydlig och klar med att regeringens främsta uppgift är att driva en politik som framförallt skapar trygghet. Det står utom allt tvivel att regeringen Stefan Löfven agerat helt i strid med grundlagen vad gäller vårt lands trygghet.
Till sin hjälp har han bl a haft såväl MP som Annie Lööf, som än en gång kommer att stötta svenska folkets värsta fiende – Stefan Löfven.

De som röstar för hans återval kan aldrig svära sig fria från att ha lämnat makten till en förstörare av Sverige och en lierad med de värsta avskum som nu är på väg att ta över många stadsdelar i Sveriges städer och orter.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Bildresultat för olle ljungbeck
Olle Ljungbeck

https://www.svd.se/man-gripen-for-dodskjutningen-av-polis
https://samnytt.se/han-anholls-for-polismordet/

Ahmed 17 år och är tidigare dömd för mordförsök med ungdomsvård av rättvisan, dvs. orättvisan för etniska svenskar. Så nu blir det väl en runda till och med lite samtal hos en snäll socialtant med öppet hjärta och givetvis kommer generös straffrabatt. Därefter kan hans kriminella karriär åter ta fart.

Riksrätt önskas för landets största förbrytar-organisation

AV Olle Ljungbeck

“Vinner M, KD och SD valet måste Sveriges genom tiderna största förbrytar-organisation – Sveriges regering (Stefan Löfven) under perioden 2015 till nu – ställas inför riksrätt.

Bildresultat för Stefan Löfven

Ingen tidigare svensk regering har varit så brutal och medvetet vållande till så fruktansvärda brott mot svenska folket som den nämnda.
Det började med en totalt besinningslös migrationspolitik där antalet inkommande överstiger alla tidigare invandringar. Den var och är dessutom helt kravlös. Nästan vem som helst har kunnat taga sig hit, (oavsett brottslig bakgrund eller ej) skyllande på förföljelse eller liknande även om sådana påståenden helt saknar grund.
Dessa individer skiljer sig dessutom från oss såväl vad gäller en primitiv kultur, religion, lagstiftning etc etc. Dessutom är ett mycket stort antal analfabeter. Och de gör det på ett sätt som i de flesta sammanhang utgör ett hot mot svenska folket inte minst mot kvinnor/flickor.
Brottsligheten är så brutal att den aldrig tidigare förekommit i vårt land. Den har framförallt inneburit , tusentals mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av egendom genom bränder och sprängning i en sådan omfattning som aldrig tidigare ägt rum. Ett stort antal bland dessa migranter har helt nonchalerat de restriktioner som gäller för oss svenskar. Detta har t ex i sin tur inneburit sådan mängd döda, sådan mängd sjuka i Covid – 19 som helt skiljer sig från övriga länder.

De fem nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har alla i stort sett samma kultur, samhällsskick och kan närmast betraktas som kopior av varandra. Trots detta har Sverige drabbats mångdubbelt värre än de övriga både vad gäller sjukdom och död i Covid 19!

Det  som emellertid skiljer dessa fem länder åt är att Sverige ensamt tagit in mångdubbelt fler migranter än de övriga fyra tillsammans. En annan skillnad är också att Sverige har ett dödstal av Covid 19 som vida överskrider de fyra andra tillsammans. Det anmärkningsvärda är emellertid att trots den stora likheten de fem länderna emellan så skiljer Sverige ut sig från de övriga vad gäller Covid 19 på ett mycket anmärkningsvärt sätt.
Detta kan inte förklaras på annat sätt än att spridningen av Covid 19 har på grund av det stora antalet invandrare till Sverige ( varav ett stort antal inte vill vaccinerar sig) varit betydligt högre än i de fyra övriga tillsammans. 
Inte minst på äldreboenden där många invandrare arbetar har smittan av Covid 19 och dödsfall varit ovanligt hög.
Det bör stå klart för varje svensk att det är ett obestridligt faktum att regeringen Löfven är orsak till det värsta brottet någonsin mot svenska folket.
Dessa brott är orsakade och kännetecknas  av :

1.  En oförsvarlig och oförlåtlig migration.

 2. En oförlåtlig släpphänt och undfallande politik för att bekämpa brottsligheten      hos invandrare

3.  En medveten politik från regeringen och socialdemokratin att genom                 undfallenhet mot brottslingarna värva dessa (migranter) som medlemmar till       partiet. Ett direkt brottsligt agerande av regeringen Löfven vilket gör att      den tydligt bryter mot Regeringsformens andra §.

4. Mord, våldtäkter, terror i en sådan omfattning som närmast får anses som     accepterad av regeringen Löfven för att locka migranter till partiet.

5. En brottslig skadegörelse av svenska folkets egendom som bilar och                 fastigheter till miljardbelopp.

6. Undfallenhet mot att migranter terroriserar svenska ungdomar och inte minst småflickor i våra skolor. Stefan Löfvens regering och allierade med denna, har brutit mot och bryter fortfarande så tydligt mot Regeringsformens 2 paragraf att en tillträdande regering av annan “partifärg” måste ställa  dessa inför riksrätt och och därmed tydligt följa Regeringsformens tydliga mening om skyldigheten  för regeringen att värna och skydda det egna folket. 

(Regeringsformen 2&

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.)

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Bildresultat för olle ljungbeck

———————————————————————————-