Kategoriarkiv: Fluor i dricksvatten

Fluor i dricksvatten kan negativt påverka barns kognitva förmåga

Hej, mejlar signaturen TT.

Studier har visat att fluor i dricksvatten kan skada intelligensen hos barn. Nu bekräftar en ny dansk studie att de tidigare fynden av allt att döma stämmer. Tillsatt fluor i dricksvatten är förbjudet i Danmark – men inte i USA.

https://www.vaken.se/dansk-studie-bekraftar-fluor-kan-paverka-intelligensen

Dansk studie bekräftar: Fluor kan påverka intelligensen

”…Forskaren Philippe Grandjean, professor i miljömedicin vid Syddansk Universitet, har tillsammans med kollegor tidigare visat att fluor tillsatt i dricksvatten kan påverka intelligensen hos barn. I en ny studie har forskargruppen tittat på data från 1500 barn och deras mödrar och bland annat jämfört data från USA, där man ofta tillsätter fluor i vatten, med dansk data.

I Odense är fluorhalten i dricksvattnet låg och kommer från grundvattnet samt ligger under gränsvärdet, trots det visar studien att även dessa små mängder kan skada intelligensen hos barn vid sju års ålder.

– Våra senaste studier som har påvisat konsekvenser för intelligensen visar att halten sannolikt behöver ligga under 0,3 mg/l för att inte skada fostrets hjärna, säger Philippe Grandjean, i ett pressmeddelande.

Förbjudet i Danmark

I Danmark är det inte tillåtet att tillsätta fluor i dricksvatten, men i USA gör man det och anger som skäl att det skyddar medborgarnas tänder. Grandjean menar att det då tar sig från modern till fostret genom moderkakan och kan påverka fostret negativt.

– På så sätt kommer fluor in i resten av kroppen och passerar genom moderkakan till fostret, och forskningen har sedan länge visat att tänderna skyddas bäst när fluor appliceras direkt på tänderna, till exempel i tandkräm, säger han.

Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!

96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.

https://nyadagbladet.se/vetenskap/dansk-studie-bekraftar-fluor-kan-paverka-intelligensen

———————————————————————————————————–

Från Karolinska institutet:

I delar av flera länder runtom i världen, inklusive Irland, Schweiz och USA, tillsätts fluor i det kommunala dricksvattnet för att förebygga karies. Detta är inte tillåtet i Sverige. Däremot förekommer fluorid naturligt i förhållandevis höga halter i vissa delar av Sverige där grundvatten utgör huvudsaklig vattentäkt från bergborrade brunnar och där halterna av fluorid kan uppgå till mellan 1,3 mg/liter till 6 mg/liter vatten.
Halter som vida överstiger risk värden från den danska studien. Fluorid kan även finnas i vissa livsmedel.

Relaterad källa: https://ki.se/imm/fluorid

Bild från Sveriges natur.org