Kategoriarkiv: Lena Hallengren

Förneka, förskjuta och fokusförflytta är socialdemokraternas paradgren

Att SD:s dörrmattepolitik närmar sig sitt slut, förstår jag när tom Johan Westerholm på ledarsidorna.se anser att Åkesson har helt rätt i sin kritik mot socialdemokraternas eftergiftspolitik mot islamister, som vi med råge kan beteckna som dörrmattepolitik.

Socialdemokraterna har alla goda skäl i världen att förskjuta fokus och fortsätta fara med osanningar eller en förnekelse av partiets egna ansvar. Lögner som med viss lätthet kan avslöjas samtidigt som Jimmie Åkesson i allra högsta grad givit en korrekt beskrivning av sakläget kring islamismens utbredning i hans linjetal vid partidagarna i Västerås.…” https://ledarsidorna.se/sa-har-jimmie-akesson-ratt-om-socialdemokraternas-ansvar/

Lena Hallengren som numera är gruppledare för S i riksdagen är mycket upprörd och grodorna hoppar ur hennes mun, allt är Åkessons fel.

Socialdemokraternas grupp för förnyelsearbete påstår att det är Åkessons fel, att vänstern ”tvingades” att hylla massinvandringen, bara som motvikt till SD:s hemska politik och för att visa vilka fina människor de är, då har skam bosatt sig på Sveavägen 68.

Så här säger Lawen Radar som leder en grupp i utvärderingen vars syfte är att få ökad samhällsgemenskap genom ett gemensamt språk.

Det är mycket enkelt ta endast bort tolkstödet efter ett par år i landet. Efter 10 år i landet har jag fått svaret, när SFI studier snabbt har avslutats; man har rätt till tolk, du inte veta det…eftersom det finns andra aktiviteter som lockar mer.

Radar får nog betraktas som projiceringens mästare;

– ”När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt.

”Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin självbild. Wikipedia

Men håll i er nu, för så här avslutar han sin rapport ”Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.”

Vilket innebär att medelklassen nu skall förvandlas till kuddflickor för att bryta segregationen skriver GP med bussning av välartade barn till förortens skolor, hyresrätter med förturer för svårintegrerade invandrare i välbärgade villaområden. Kanske detta behövs för att den värdegrunds indränkta medelklassen skall vakna och inse att det nya Sverige är ett dårhus.
https://www.gp.se/ledare/socialdemokraterna-vill-att-valjarna-betalar-for-migrationspolitiken.9f89140f-2533-4845-a806-7888afac2913

Att Lena Hallengren själv med sina bundsförvanter i Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen) rullat ut röda mattan för muslimer som har Muslimska broderskapsrörelsen som ledstjärna, sopar hon lättvindigt under mattan, precis som deras utvärdering av Studieförbundens korruption. Där några har blivit mycket välbeställda.

Men allt har gått rätt till säger pyromanen som blivit brandchef.

Nu rycker Ylva Johansson nere i Bryssel ut till försvar. I en intervju i DN anser hon att det inte är självklart att den ökade antisemitismen kan kopplas till den stora migrationen till Europa från den muslimska världen. Hon är en lögnerska i det större formatet i Al Gore undergångspredikantens klass. Hon generar sig inte när hon klämmer ur sig – Jag tror att det är en alltför förenklad bild. Vi ser nu många tecken på att värnet mot antisemitismen är svagare än vad jag trodde i våra samhällen.

Samtidigt som den polerade ytan på majoriteten av muslimer fallit av när de hojtar judefientliga slagord under vänsterns skyddande paraply.

Vilket Westerholm kallar som osanningar som idag bör anses ha passet gränsen till lögn med uppsåt att vilseleda.

Han avslutar artikeln med ”Islamism, den våldsbejakande, är etablerad i Sverige och det hade aldrig kunnat ske om inte socialdemokratiska partimedlemmar på olika nivåer varit behjälpliga. Antingen passivt eller något som bör kunna kategoriseras som aktivt”.

Bild från Psychology Today

Men nu skall värdlandets medborgare åter spotta i nävarna och hjälpas åt för att rädda socialdemokraterna. Magdalenas tårfyllda upprördhet biter inte längre. Biter gör heller inte deras urvattnade mantra att rädda vården, skolan och omsorgen. Vilket innebär rädda förortens väljarbas och socialdemokraternas maktinnehav med ökade transfereringar till förortens utsatta. Där klanstyrda gäng glider runt i BMW och har nästlat sig in i hela samhället och där fönstren under helgtider är mörka för att majoriteten är på semesterresor till hemlandet de flytt ifrån.
Att rörelsen åter är efter sin tid är att uttrycka det milt. De ägnar sig nu åt att slutligen förgöra moder Svea och då är det nödvändigt att förskjuta och förneka begångna synder.

Tänk om socialdemokraterna kunde följa Widar Anderssons råd, spring ikapp samhällsproblemen i stället för att jaga SD.

https://folkbladet.se/ledare/kronika/artikel/spring-ikapp-samhallsproblemen-istallet-for-att-jaga-sd/r0q630pj

Längre vårdköer för ett rättvisare samhälle

Ett klargörande gästinlägg om socialministerns socialistiska dilemma, kommer här från Jan Ivarson.

”Socialminister Lena Hallengren (S) har tillsatt en utredare om köerna i
sjukvården. Hon hävdar att vården är en gemensam resurs som skall
ges efter behov och på lika villkor för hela befolkningen.

Bildresultat för lena Hallengren


Det låter bra, men som så ofta innebär samhällstjänster långa köer.
Ministern tycker inte om att personer med goda inkomster har
försäkringar som berättigar till snabbare vård än offentlig.

Hon kan börja förbjuda privata vårdförsäkringar för politiker och statligt anställda.
Sedan vill väl inte socialistiskt styrda regioner och kommuner vara
sämre.
Min fru har tidvis svåra smärtor och kontaktade ett privat vårdföretag.
Hon avvisades. Vårdbolaget sa sig bara ta patienter som anvisas av
försäkringsbolag som de har avtal med. Hon fick inte betala privat om
hon kunde. Hon hade behövt ha en välbetald tjänst för trettio år sedan
med privat försäkring. Det var ovanligt då. Nu står hon inte ens i vårdkö
för operation. Hon anses för gammal.
Visst kan man känna olust över att medborgarvård heter pengar, men
privata vårdförsäkringar och vårdbolag avlastar den allmänna vården
som annars skulle ha ännu längre köer.

De rika betalar försäkringar både för sig själva och för att korta köerna i offentlig vård. Så är det på många andra områden som bostäder, låt vara att migranter kan ha företräde.

Hallengrens regering har inte byggt ut vården i takt med
folkökningens behov.

Bildresultat för flyktingar


Vad vill Lena Hallengren åstadkomma?

Om hon förbjuder privata försäkringar ökar köerna än mer i offentlig vård. Hon kan införa ett statligt vårdanvisningsmonopol (ny myndighet) så att alla
vårdbehövande fördelas av staten till alla vårdutövare. Då finns inget
behov av vårdförsäkringar, utan skattkistorna får betala allt.
Hallengren brottas med ett socialistiskt dilemma. Förbjuder hon privat
betalning och privata vårdföretag, får hon ännu längre köer. Annars
tvingas hon hosta upp pengarna till privata vårdbolag som
försäkringarna nu betalar, om hon vill fortsätta nyttja privat kapacitet.
Har hon pengarna får hon kritik för att gynna privata vårdbolag.

Ni har väl hört devisen – Inte en skattekrona till privata företag.
Verkligheten tyder på att det behövs fler vårdbolag när vi nu har 70.000 inställda operationer. Förargligt när inte ideologi och verklighet går hand i hand.

Jan Ivarson, politiskt obunden