Kategoriarkiv: Äldreomsorg

Den moderna ättestupan!

Här uppmärksammar Karin Ferm i sitt gästinlägg våra svagaste grupper, nämligen gamla och funktionsnedsatta. I sin besparingsiver har regeringen omyndigförklarat dessa grupper inklusive drabbade föräldrar till svårt sjuka barn och fråntagit dem deras självbestämmande rätt. Allt större del av våra skattepengar måste in i migrationens svarta hål, som döljs av medmänsklighet, humanism samt av locket på. Kanske verkligheten under kommande år kan minska 7 klöverns övertro på att föra folket bakom ljuset? När allt fler av oss drabbas av deras ansvarslösa politik.

 ………………………………………………………………………………………………

Är gamla och funktionsnedsatta värdelösa?
I Sverige har politikerna under de senaste 50 åren debatterat kring att våra svagaste grupper i samhället, de funktionsnedsatta och de äldre som slutat arbeta, enbart kostar pengar!
Vi 40-talister har inte glömt Per Nuders hånfulla köttberg.

En debatt har förekommit i det tysta, samtidigt som politikerna har genomfört vissa populistiska åtgärder, för att tysta Svenska folkets kritik om hur dessa grupper blivit behandlade.

Svenska media har valt att inte lyfta denna debatt till allmänhetens kännedom! De har fullt upp med de ensamkommande ”barnen.”

Ingen självbestämmanderätt
En av de praktiska åtgärder som politikerna gjort för att minska kostnaderna för dessa grupper, är att frånta dessa deras självbestämmanderätt om sina egna liv och behov, när det gäller hemtjänsthjälp. 

Istället har de tillsatt teoretiskt utbildade ”biståndsbedömare”, oftast utan praktisk kunskap om vård, omvårdnad och med stränga direktiv uppifrån att hålla kostnaderna nere..

HELT ENKELT OMYNDIGFÖRKLARAT MÄNNISKORNA INOM DESSA GRUPPER!

Politikerna har samtidigt omyndigförklarat föräldrar till funktionsnedsatta barn!
Det har blivit politiker och tjänstemän, som beslutar hur dessa grupper av människor ska har rätt att leva sina egna liv!

Skälig levnadsstandard bestäms av politiker
Det är politiker som självsvåldigt gett sig själva ”tolkningsföreträde” om vad som ska anses vara ”skälig levnadsstandard”, ett mycket luddigt begrepp, då både funktionsnedsättningarna och behoven är individuella! Ingen grupp är homogen upprepas ofta i teorin, men i praktiken är alla lika och behoven nedprioriteras.

Löpande band principen
Politiker som tillsatt utredningar om hur lång tid vissa moment i en människas liv tar, efter samma koncept som ”löpandebands principen”.  Dessa personer som behöver praktisk hjälp behandlas inte längre som människor, utan som objekt. För det tar den tid det tar både att födas och dö. Och däremellan behandlar livet oss inte lika. Ett knep, som politiker har är att låna ord från industrin, som ingen människa begriper, bara för att ludda till begreppen med avpersonifiering. Visste man inte att debatten handlar om gamlingar med behov av hjälp, så kunde man lätt tro att det handlar om en flygplansvinge på SAAB. Men, när det gäller öden från flyktingindustrin, då står det personliga högt i kurs, ingen objektiv information, utan bara känslogråt.

Politikerna sätter ”ramverket” för hur bedömningarna ska göras och hur besluten ska tas då det gäller var pensionärerna idag har rätt att bo. Många vill inte bo ensamma hemma, när kroppen trilskas och minnet sviker, men det berör inte biståndsbedömarna, för hemtjänststimmar är mindre kostsamt än en plats på sjukhem. När det gäller ensamkommande då är hänsynen på topp, dyra HVB hem, med service dygnet om. För de är ju barn, sa en miljöpartist med gråten i halsen, när majoriteten är över 18 år och vissa redan fått grått hår.

I DET FÖRDOLDA HAR DEBATTEN HANDLAR OM HUR MYCKET PENGAR SOM SKA SATSAS PÅ ATT RÄDDA OCH FÖRLÄNGA LIVET PÅ GAMLA OCH FUNKTIONSHINDRADE  MÄNNISKOR!

Åldersgränser för medicinska ingrepp
Ett exempel är de åldersgränser, som satts för vissa medicinska ingrepp, viss utskrivning av mediciner till äldre m.m.
Samhället ska inte längre hjälpa dessa pensionärer att leva ett liv utan krämpor. Meningen med dessa regler är att vi ska dö snabbare och ”inte ligga samhället till last”. Efter att ha möjliggjort dess uppbyggnad med både Luther och Jantelag, blir många satta på undantag. Att gneta, spara, arbeta och göra rätt för sig, är ingen merit i dag.

Att politikers regler inte förkortar liv, utan gör att pensionärer i Sverige kan bli sjukare och mer vårdkrävande vill politikerna inte inse. De har tagit över nutidens börsklippare i kortsiktighet och sedan skyller de tidigare regeringsinnehav för uppkomna kriser.

SAMMA REGELVERK HAR NU BÖRJAT IMPLEMENTERATS DÅ DET GÄLLER YNGRE FUNKTIONSNEDSATTA!

För yngre funktionsnedsatta, som kanske har ett fysiskt handikapp, men som kan bidra till vårt gemensamma samhälle tack vare sin intelligens och sina teoretiska och ibland praktiska kunskaper, har fått denna förmåga att reduceras genom indragen assistans.
En funktionsnedsättning behöver inte betyda att personen inte kan arbeta, om de rätta hjälpmedlen finns.
Mat och andningshjälp räknas inte längre som basbehov! Övervakning av de som kan dö i sömnen räknas inte heller som basbehov inte heller att suga upp slem som kan leda till kvävning. Detta för mig att undra om de har alla hästar inne?

Men att ta krafttag mot assistans fusket på ca 4 miljarder, det ids inte regeringen. Oron är nog stor att det skulle drabba viktig röstboskap i förorten och störa polisens dialog med fika, för att få brottslingar att bli snälla, som de korrekta tror att de innerst inne är.

DEBATTEN OM FÖR TIDIGT FÖDDA HAR POLITIKERNA INTE VÅGAT LYFTA TILL ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM.              

Att denna debatt tystnat handlar om att det är många aktivister, som kämpar för att få hjälp till för tidigt födda barn. Att stöta sig med resursstarka väljargrupper kan kosta mer än det smakar och då är det bättre att hålla tyst.

Men det har hela tiden funnits en debatt om hur mycket pengar POLITIKERNA vill satsa på prematurvården. Politikerna har hela tiden debatterat om hur många av de förtidigt födda som har en chans att bli ”produktiva medborgare” och hur stor procent som kommer att bli funktionsnedsatta.
Blir Du lönsam lilla vän, är nog utgångspunkten.

SAMTIDIGT HAR DETTA SATTS PÅ SIN SPETS, DÅ REGERINGEN VILL SPARA ÄNNU MER PENGAR PÅ DESSA TVÅ GRUPPER SVENSKA MEDBORGARE.

Brister i utbildningar
Ett stort problem är utbildningarna, som måste skräddarsys beroende på målgrupp, här finns stora brister.
Personliga assistenter är i bästa fall specialutbildade för den typ av vård de ger!
Medan Hemtjänstpersonalen (ska vara) specialutbildad på geriatrik och demenssjukdomar!
Vilket är två helt olika inriktningar av vård. Jämförelse kan på samma sätt göras mellan å ena sidan en, som är utbildad inom Neurokirurgi och å andra sidan Ortopedi eller Psykiatri.
Varje specialområde inom vården har egna kunskaper och sina egna specialkurser! Men när nyanlända skall in på arbetsmarknaden är det inte så viktigt.

Nu tycker Ylva Johansson att en somalisk kvinna som fött 8 barn, har kompetens för de flesta omvårdnadsyrken och bilmekaniker kan väl alla vara som hållit i en skruvmejsel, det är inställningen hos ministrar, som skolats in i partiet, utan en dag på arbetsgolvet.

När, inte ens sänkta krav i utbildningar kan frisera den besvärande arbetslöshetsstatistiken och när inte heller ett par timmar med ett hitte – på- jobb i veckan gör någon skillnad, då börjar regeringen förstå att det är allvarligt.

Vi andra har sedan årtionden fått höra hur viktigt det är med kompetensutveckling. Men nu vimlar det av assistenter som knappt kan svenska. Vad de ska assistera med är ofta oklart, det vältras över på det reducerade arbetslaget.

Notan för misslyckad politik skickas till kommunerna
Politikerna inom regeringen vill att kostnaderna för staten ska minska och att kommunerna ska ta över. Därför ska hemtjänsten utföra allt mer, oavsett om kompetens inte finns, för gamla är inte så kinkiga, så dom kan de köra över.
Vältra över kostnader och ansvar på andra är regeringens koncept. Vi behöver bara se vad som händer när flyktingförläggningarna töms. Men här går det fort att stifta tvångslagar mot trilskande kommuner, som varken har ekonomi, arbete, bostäder eller skolor för att ta emot så många, som bara dimper ner framför kommunhuset. Ibland med chartrad buss från migrationsverket. Det som händer är, att behoven hos gamla utan röst offras, så ättestupan kommer närmare.

POLITIKERNAS FÖRAKT FÖR SVERIGES MEDBORGARE ÄR TYDLIGAST I DERAS BEHANDLING AV VÅRA SVAGASTE GRUPPER.

Sjukvårdsministern: ”Flyktingkrisen stärker äldreomsorgen” ????

Aftonbladet 2016-11-19
Startsidan / Nyheter
”Upprörd minister: ”Ingen ska behöva svälta i Sverige”
I slutet på artikeln står:
”Vad kan du lova för åtgärder som de drabbade idag hinner se resultatet av?
– Den riktade satsningen om två miljarder kronor per år ska gå till mer personal. Och tio miljarder till kommun och landsting från nästa år.
En del läsarreaktioner har gjort kopplingar till flyktingmottagandet och resursfördelning. Vad tänker du om det?
– Att det är helt fel i sak. Flyktingmottagandet har påverkat socialtjänsten till viss del och migrationsverket och dess handläggningstider. Inte äldreomsorgen. Många som jobbar där har tvärt om kommit till Sverige för inte så länge sedan. Hälso- och sjukvården har påverkats av nyanlända, men resurserna till äldre har inte påverkats.

gabriel-w-2
Sjukvårdsministern vill understryka att flyktingkrisen snarare stärkt äldreomsorgen.
– Vi har fått hit hundratals nya läkare och sjuksköterskor och tack vare validering har allt fler av dem kommit ut i sjukvården. Så det är snarare tvärtom. Tack vare invandringen kommer äldrevården att vara bättre rustad att möta de äldres behov, säger Gabriel Wikström.”

Först trodde jag att jag hade fel glasögon på näsan, men nej det var de rätta.

Hur långt uppe i det blå svävar sjukvårdsminister Gabriel Wikström?
Eller är den unge mannen rent ut sagt bara dum i huvudet?
När han nu i Aftonbladet klämmer ur sig att ”tack vare invandringen så kommer äldrevården att bli bättre”, han fortsätter med att säga ”att flyktingkrisen snarare har stärkt äldreomsorgen…..”
Artikeln bestod mest av bortförklaringar och stora brösttoner om hur bra vi är som nu tar tag i detta.
Politiker har länge känt till gamlas utsatthet med vanvård på många äldreboenden, när allt för många privata ägare mer gynnat sin egen plånbok än de gamlas behov.
Politiker har klädsamt protesterat och lovat mer kontroll, men deras engagemang har under de sista åren enbart ägnats åt andra utifrån, vilket ger större pluspoäng i FN än från förtvivlade anhöriga på hemmaplan.
Så nu skall regeringens flyktingmiljarder till landets kommuner, indirekt också förbättra hela äldrevården.
Drivmedlet verkar vara deras uppfattning om hur väl invandrarna behandlar sina gamla och att det i sin tur skall få oss svenskar att bättra oss.
Synd att ministern inte fick vara med mig på hembesök, för då skulle tvivel ha kunnat uppstå om denna uppfattnings giltighet.
Kanske kollegan Fridolin nu får hopp om att årets Pisa resultat åter har hamnat i topp, tack vare alla vetgiriga och duktiga invandrarkillar.
Han läser nog inte Sydsvenskan, som både under fjolåret och i år flera gånger skrivet om att våld, hot, övergrepp och trakasserier är vardag för elever på mångetniska skolor i Malmö.
Skolministern nöjer sig nog med att det pratas om lika värde och tolerans inomhus, medan han blundar för vad som sker utomhus.
På Johanneskolan råder nu kaos och föräldrar protesterar. Trakasserier, övergrepp och småflickor hotas med våldtäkt, för att de inte är tillräckligt muslimska.
”Vi är redda” skriver utsatta elever till skolans rektor.
Jag och många andra är också ”redda” för denna regering.