Kategoriarkiv: Äldreomsorg

Klappjakten på DR Vernon Coleman – hans vänner är patienter, hans fiender är Big Pharma med dess allierade

Hans varningar, prognoser och förutsägelser om hälsofaror är oöverträffad. Därför utgör han ett hot mot den nya världsordningens arkitekter och måste tystas.

Hans bevingade ord måste bort från det offentliga rummet.

"Ingen utom globalisterna kommer att tillåtas åldras
"Kom ihåg: ingenting händer längre av en slump. De äldre utrotas från vår värld som om de inte är något annat än en irriterande infektion."

”Sedan 1970-talet, när hans två första banbrytande böcker ( The Medicine Men  and  Paper Doctors ) publicerades, har Dr Coleman fått vänner bland patienter och fiender bland läkare och läkemedelsföretag.

I  The Medicine Men  (1975) uppmärksammade Vernon Coleman det farligt nära förhållandet mellan det medicinska etablissemanget och läkemedelsindustrin. I  Paper Doctors  (1977) hävdade han att den mesta medicinska forskningen görs till förmån för forskare (och läkemedelsföretag) och att pengarna skulle spenderas bättre på att använda den information vi redan har och att uppmuntra allmänheten att undvika kända hälsorisker.

Vernon Coleman, en  bästsäljande författare i Sunday Times, är en av få medicinskt kvalificerade författare som skriver om medicinska frågor  utan partiskhet och utan några professionella eller kommersiella åtaganden eller lojaliteter. 

Hans ärlighet har gjort honom till många fiender bland det medicinska etablissemanget och etablissemangets kommersiella allianser. Hans förutsägelser, prognoser och varningar har ofta gjorts år (och, i många fall, årtionden) innan någon annan har grävt fram och förstått bevisen eller haft modet att säga ifrån. Dessutom har han i många av sina medicinska böcker och tusentals tidnings- och tidskriftsartiklar uppmärksammat farorna med att använda både specifika receptfria och receptbelagda läkemedel.

Det finns hundratals andra artiklar om hälsa, politik och djurfrågor på  www.vernoncoleman.com .Senaste videorna.”

Därför sätts han i stupstock av media, Big Pharma och NWO herrarna i WEF, WHO, EU, FN, Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, Rom klubben m.fl i samvekkan med nationens makthavare och från civilsamhällets organisationer tillsammans med indoktrinerade medborgare.

Här är ett exempel från artikeln ovan som publicerades i Exposing The Darkness https://vernoncoleman.org/?utm_source=substack&utm_medium=email

”Liksom alla kvalificerade läkare som har berättat sanningen om covid-19, har Dr Vernon Coleman upprepade gånger ljugit om och förtalat på internet och i mainstream media. I mars 2020, efter att ha studerat siffrorna för covid-dödsfall och jämfört dödsstatistiken i Storbritannien med tidigare år, sa Dr Coleman att hotet om covid-19 hade varit väldigt överdrivet och att det inte fanns någon pandemi. I den första videon varnade han för att pandemibedrägeriet (eller bluffen) skulle leda till många gamla människors död (vilket det gjorde), införandet av obligatoriska vaccinationer (vilket verkar hända) och att kontanter försvinner (nu en allvarligt hot). Som ett resultat av hans video ändrades hans Wikipedia-sida medvetet och dramatiskt av statligt anställda och användes för att ”monstra” honom. Alla hans livsprestationer togs bort. Utan några bevis eller motiveringar stämplades han bland annat som ”konspirationsteoretiker” och sades vara ”vida misskrediterad”. Google, som arbetar med Wikipedia, återgav lögnerna i ett försök att misskreditera honom, så att ingen skulle tro på hans varningar. Biografier på www.vernoncoleman.com inkluderar referenser.”

Bild från artikeln.

Långt ner ner på medias cancell/utstörningskultur finns jag själv sedan länge. Mina insändare kastas direkt i papperskorgen på lokaltidningen, det spelar ingen roll hur fakta fyllda de är, eller kanske just det är orsaken till papperskorgen?

Färre gamla vill flytta till äldreboende

”Vuxna barn är tveksamma till att deras föräldrar flyttar till sådana.

Varför är det så? Frågar sig Jan Ivarson i detta gästinlägg.

Det beror på den bild som många har av hur det ser ut på äldreboenden trots att det inte alltid är så. Pandemins smittspridning har bidragit till att försämra bilden av svensk äldrevård och har tydliggjort bristerna. 

Personalen utgörs av tre grupper.

En grupp är unga personer med liten utbildning, inte sällan deras första jobb. En annan grupp är invandrare med dåliga kunskaper i svenska. De har anvisats jobbet för att inte belasta statistiken för arbetslöshet och för att fylla platser som utbildade svenskar inte vill ha. Den tredje gruppen är gamla slita kvinnor med tunga kroppar. De är ofta sjukskrivna. Inte sällan har de arbetat inom olika låglöneyrken och efter viss arbetslöshet har de hamnat i äldrevården. Vårdutrustning som syrgas saknas och kompetens att handa den, om sådan fanns.

De få utbildade som finns har fullt upp med att dagligen få ihop besättningen med ersättare för sjukskrivna och vabbande personal. De utbildade har nästan ingen tid att träffa de boende och sätta sig in deras sjukdomar och behov. De har inte sällan en underdimensionerad budget att hålla sig till. Kommuner måste spara på äldrevården för klara av försörjningsstöd till ökande antal nysvenskar. Det sambandet vill man helst inte tala om. Det är förklaringar till ökad misstro för svensk äldrevård.

Jan Ivarson Politiskt obunden

…………………………………………………………

Under min yrkestid som sjukgymnast (1969-2012) arbetade jag under några år som företagsgymnast med hemtjänst som ansvarsområde. Jag kan intyga att Ivarsons beskrivning stämmer. Det gjorde den också för > 20 år sedan, men nu har denna utvecklingen med ”kunskapslös” personal, där många helt saknar utbildning, eskalerat till mycket farliga nivåer, vilket corona dödligheten på äldreboenden avslöjat. Att kunna prata och förstå svenska språket har varit utan betydelse, när kommunerna jagar skattesubventionerad personal, för att klara försörjningsstödet för nyanlända och äldre invandrare som aldrig kom i arbete.

Dick Erixon, redaktör för SD:s tidning Samtiden gjorde bra ifrån sig i Aktuellt den 11/8 med tydligt krav på obligatorisk språktest. https://samtiden.nu/2020/08/gor-spraktest-i-aldreomsorgen-obligatoriskt-nu/

Innan jag började som företagsgymnast bad jag att få ”Wallraffa” under ett par veckor som vikarerande biträde, vilket var mycket lärorikt. Det fanns hemtjänstens ”pärlor” oftast äldre kvinnor, men som var trötta, slitna efter många års hårt arbete och så fanns det de som var totalt olämpliga för ”människoarbete,” omsättningen var stor på personal.

Kommunens fokus var omvårdnad, men flertalet av de gamla kunde ha flera sjukdomar, som fodrade sjukvårdskompetens för rätt bemötande och kroppslig hantering, vid förflyttningar, av/på klädning och hygienhjälp.

Vid ergonomi undervisning utifrån personalens upplevda förflyttningssvårigheter med några gamla, kunde jag fråga arbetsledaren vilken diagnos de hade, eftersom tekniker för förflyttning kan skilja sig mycket åt, om man t.ex är förlamad i benen, har Parkinsson, är dement osv.
Jag fick då svaret att här Harriet behandlar vi dem som människor inte som diagnoser…..Vikten av att känna till både fysiska/psykiska funktionsbortfall och sociala faktorer för rätt bemötande och hantering fanns inte.

Bildresultat för förflyttningsteknik
Förflyttningstekniker

Ung personal med rätt blick och god vilja gick ofta vidare till högre sjukvårdsutbildningar, en slags segmentering skedde, som nu har nått dödlig botten.

Sedan har vi nyliberalismens privatiseringseufori, där fattigauktioner återkom med lägsta anbud, där de stora vårdbolagen helt dominerar, med miljardvinster direkt till skatteparadisen av våra skattepengar.

Fd. arbetarpartiet har på alla områden sviket sina gamla ideal, inom politikers mantra ”vården, skolan och omsorgen”, därför är jag så heligt förbannad på dessa falska gökar inom socialdemokratin, med den största svikaren genom tiderna, Stefan Löfven vid rodret. Han ser helst att vi pensionärer och riktigt gamla försvinner ut ur livet så snabbt som möjligt, vilket han har stor framgång med. Allt för att han och hans karriärlystna sällskap skall få sola sig i den humanitära stormakten med lönsam karriär, goda förmåner och där EU och FN, dessa korrupta nästen, är som en skickerbit för dessa flugor.

Nu har liberalernas besvikelse till partiledare Nyamko Sabuni vaknat till hon kräver förtur till äldreboenden för gamla invandrarkvinnor från trångbodda familjer, men eftersom färre av värdlandets män och kvinnor inte vill placera sina föräldrar på dessa dödliga boenden, så kan det finnas förturs-platser lediga.
Ingen har väl glömt att denna dam var ordförande för Afrosvenskarna riksförbund under några år i början på 90-talet, ett förbund som står det Muslimska Brödraskapet mycket nära. Ett förbund som är murbräcka för fundamentalism, politiskt islam och finansiär till IS- mördare.


En regering utan insikt om svenska språkets betydelse

Redan för två år sedan granskade facktidningen ”Kommunal arbetaren” språkproblemen inom äldreomsorgen och konstaterade stora svårigheter, men för döva öron i Rosenbad. Eftersom detta endast drabbar gamla, som slitit och strävat, så lyfte ingen på ögonbrynen.  För gamla är enbart tärande och anses vara en belastning och helst skall de trilla av.

Nu konstateras det alla redan vet, utom miljöpartisterna, att språkproblem har orsakat död och lidande äldreboenden. Enligt Aftonbladet har 29 personer på äldreboendet ”Djurgården” i Eskilstuna dött av viruset, en sexdubbling mot det normala dödstalet. Alla med ansvar har tappat det, med statsministern i täten.

Hur många gånger har vi inte fått höra av politiker att utländsk personal skulle rädda vård och omsorg?

Hur fina de är mot gamla, stämmer heller inte med verkligheten, vilket personal med landets hemvist ibland inte heller är.

Men min erfarenhet av några år som företagsgymnast för kommunens hemtjänst, skedde olämligt beteende för omsorgsarbete endast i undantagsfall. Att ha kollegor utan utbildning och stora brister i svenska språket är mycket tungt och ökar ohälsotalet även för de tappraste.

”…Men problemen på boendet är alltså inget nytt. De senaste åren har det kommit en rad anmälningar som bland annat handlar om att de äldre tvingas ligga i sitt eget urin, personal som håller för munnen på boende samt mobbning, förminskning, hot och fysiskt våld mot gamlingarna...”

Närande anses migranter vara, för de skall rädda både skolan, vården och omsorgen. Trots ringa förutsättningar, så släpps de ut till skyddslösa gamla inom kommunens omsorg, som förvadlats till tung sorg i många hem, när far/morföräldrar fått en plågsam coronadöd.

Här tiger vänsterns aktivister, tillsammans med EU och FN. Engagemanget finns endast hos ”Black lives matter” rörelsen, för gamlas liv räknas inte. ”Old lives matter” ryms inte inom värdegrunden.

Mp är nu livrädda att deras framtida röstunderlag skall sina, därför skall dörren helst vara öppen för 80 miljoner ”flyktingar.” Vi kan, vi vill och bara vi törs skydda asylrätten, är deras slogan.

Jag blir illamående, när Alice Bah Kuhnke nu slår sig för bröstet och jublar, när EU parlamentet fördömde USA:s poliser. Hos den globala finansmaffians nyttiga idioter finns inget stopp för dubbelmoral och hyckleri, karriären går på räls i Bryssels korruptionsnäste. Jag vill påminna om hur hon som kulturminister gödde muslimska brödraskapet med förgreningar med bidragspengar, troligen som Tack för hjälpen med karriären.

” Kommunalarbetaren KA GRANSKAR

Stora språkproblem i äldreomsorgen
Personalbristen i äldreomsorgen gör att arbetsgivare ser mellan fingrarna och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska, visar KA:s granskning.
– Det finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna, säger Elisabeth Antfolk, förtroendevald för Kommunal…..
//
Arbetsmiljömässigt blir det väldigt betungande för den ordinarie personalen när kommunikationen inte fungerar och mycket ansvar landar på dem, de orkar inte….”

Det finns många exempel på allt från brister till olycksfall och död inom hemtjänst, när utländsk personals språkkunskaper kan motsvara ett ”Hej, Hej” på gatan.

Fotfolket avslöjar, cheferna och fackets representanter är mer återhållsamma och upprepar vackra ord utan ett uns av förpliktigande, då det inte finns några begränsningar hur lite kunskap och klokskap en politiker bör ha. Ju mindre desto bättre i Löfvens regering.

Här är ett ex. från verklighetens Nyköping.

”Strax efter klockan åtta en januarikväll förra året ramlar en äldre person i sitt hem i trakten av Nyköping. Personen slår i huvudet och larmar hemtjänst­en. Ingen kommer. I en timme blir brukar­en liggande på golvet. Först när nattpatrullen går på sitt skift får personen hjälp upp. Det visar sig att den vikarie som borde ha åkt dit inte har förstått vilken telefon som är larmtelefon och därför inte har nåtts av larmet. Trots att en chef också ringde upp uppstod missförstånd och vik­arien åkte hem i stället. Den anställda har inte svenska som modersmål och enligt Nyköpings kommun, som senare gör en lex Sarah-an­mälan, är bristande språkkunskaper en orsak till att larmet inte besvarades i tid. Då brukar­en äter blodförtunnande medicin kunde missförståndet ha fått allvarliga konsekvenser. Även tidigare på kvällen missades ett larm på grund av språkbrister hos personalen….”

…..I Stockholm finns problemen både i den kommunala och den privata äldreomsorg­en. Elisabeth Antfolk är ordförande i Kommunals sektion för privat vård och omsorg och känner till flera fall där insatserna inte har utförts som de ska på grund av bristande språkkunskaper. Det värsta exemplet handlar om personal som inte vågade ringa 112 när en brukare var sjuk, eftersom de var rädda att inte kunna kommunicera med larmpersonalen. Hon berättar om en kvinna som fick besök av en man som bara sade ett ord på svenska: duscha. Han lyfte in henne i duschen och började klä av henne.
– Det är ett otroligt övergrepp mot en människa att bli avklädd av någon som inte kan berätta varför, säger Elisabeth Antfolk.
Det finns också ett arbetsrättsligt perspektiv – Kommunal har medlemmar som skrivit under anställningskontrakt där de inte förstått vad det står och vad de förbundit sig till att göra. Dessutom använder arbetsgivare personalens svaga svenskkunskaper som argument i löneförhandlingar för att inte ge dem så stora löneökningar.

Fackets småpåvar säger vad som måste sägas inom rörelsen, alla är värdefulla (nej inte de gamla) utbildning behövs, invandrare utgör en viktig resurs osv så Löfven, den store humanisten blir nöjd.

Tyvärr finns det heller inga begränsningar hur lite en statsminister skall kunna. Under Löfvens ledning så ramlar hela samhället omkull och ingen larmknapp finns som ljuder tillräckligt högt för hans tondöva regering.

Jag undrar om det nu kommer någon artikel från kommunal om språkförbistringens bidrag till döden på äldreboenden? Men det skulle knappast ändra på faktum, när vi har en ledare utan ansvar så fort det krisar till sig. Hans vassaste egenskaper är att skylla ifrån sig, ljuga utan att rodna och tillämpa härskartekniker mot alla som tycker olika. En Lex Sara anmälan kan jämföras med en KU anmälan, men dess ledamöter är lojala mot sina bäste bröder, för Konstitutionsutskottets uppgift är endast ett spel för gallerierna.

Vi får se vad coronautredningen kommer fram till, ett halvår innan valet 2022. Det skulle räcka om de frågade Olle Ljungbeck som direkt kunde ge besked.

Bild från artikeln, se länken nedan.

Källa: https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-aldreomsorgen/

Den moderna ättestupan!

Här uppmärksammar Karin Ferm i sitt gästinlägg våra svagaste grupper, nämligen gamla och funktionsnedsatta. I sin besparingsiver har regeringen omyndigförklarat dessa grupper inklusive drabbade föräldrar till svårt sjuka barn och fråntagit dem deras självbestämmande rätt. Allt större del av våra skattepengar måste in i migrationens svarta hål, som döljs av medmänsklighet, humanism samt av locket på. Kanske verkligheten under kommande år kan minska 7 klöverns övertro på att föra folket bakom ljuset? När allt fler av oss drabbas av deras ansvarslösa politik.

 ………………………………………………………………………………………………

Är gamla och funktionsnedsatta värdelösa?
I Sverige har politikerna under de senaste 50 åren debatterat kring att våra svagaste grupper i samhället, de funktionsnedsatta och de äldre som slutat arbeta, enbart kostar pengar!
Vi 40-talister har inte glömt Per Nuders hånfulla köttberg.

En debatt har förekommit i det tysta, samtidigt som politikerna har genomfört vissa populistiska åtgärder, för att tysta Svenska folkets kritik om hur dessa grupper blivit behandlade.

Svenska media har valt att inte lyfta denna debatt till allmänhetens kännedom! De har fullt upp med de ensamkommande ”barnen.”

Ingen självbestämmanderätt
En av de praktiska åtgärder som politikerna gjort för att minska kostnaderna för dessa grupper, är att frånta dessa deras självbestämmanderätt om sina egna liv och behov, när det gäller hemtjänsthjälp. 

Istället har de tillsatt teoretiskt utbildade ”biståndsbedömare”, oftast utan praktisk kunskap om vård, omvårdnad och med stränga direktiv uppifrån att hålla kostnaderna nere..

HELT ENKELT OMYNDIGFÖRKLARAT MÄNNISKORNA INOM DESSA GRUPPER!

Politikerna har samtidigt omyndigförklarat föräldrar till funktionsnedsatta barn!
Det har blivit politiker och tjänstemän, som beslutar hur dessa grupper av människor ska har rätt att leva sina egna liv!

Skälig levnadsstandard bestäms av politiker
Det är politiker som självsvåldigt gett sig själva ”tolkningsföreträde” om vad som ska anses vara ”skälig levnadsstandard”, ett mycket luddigt begrepp, då både funktionsnedsättningarna och behoven är individuella! Ingen grupp är homogen upprepas ofta i teorin, men i praktiken är alla lika och behoven nedprioriteras.

Löpande band principen
Politiker som tillsatt utredningar om hur lång tid vissa moment i en människas liv tar, efter samma koncept som ”löpandebands principen”.  Dessa personer som behöver praktisk hjälp behandlas inte längre som människor, utan som objekt. För det tar den tid det tar både att födas och dö. Och däremellan behandlar livet oss inte lika. Ett knep, som politiker har är att låna ord från industrin, som ingen människa begriper, bara för att ludda till begreppen med avpersonifiering. Visste man inte att debatten handlar om gamlingar med behov av hjälp, så kunde man lätt tro att det handlar om en flygplansvinge på SAAB. Men, när det gäller öden från flyktingindustrin, då står det personliga högt i kurs, ingen objektiv information, utan bara känslogråt.

Politikerna sätter ”ramverket” för hur bedömningarna ska göras och hur besluten ska tas då det gäller var pensionärerna idag har rätt att bo. Många vill inte bo ensamma hemma, när kroppen trilskas och minnet sviker, men det berör inte biståndsbedömarna, för hemtjänststimmar är mindre kostsamt än en plats på sjukhem. När det gäller ensamkommande då är hänsynen på topp, dyra HVB hem, med service dygnet om. För de är ju barn, sa en miljöpartist med gråten i halsen, när majoriteten är över 18 år och vissa redan fått grått hår.

I DET FÖRDOLDA HAR DEBATTEN HANDLAR OM HUR MYCKET PENGAR SOM SKA SATSAS PÅ ATT RÄDDA OCH FÖRLÄNGA LIVET PÅ GAMLA OCH FUNKTIONSHINDRADE  MÄNNISKOR!

Åldersgränser för medicinska ingrepp
Ett exempel är de åldersgränser, som satts för vissa medicinska ingrepp, viss utskrivning av mediciner till äldre m.m.
Samhället ska inte längre hjälpa dessa pensionärer att leva ett liv utan krämpor. Meningen med dessa regler är att vi ska dö snabbare och ”inte ligga samhället till last”. Efter att ha möjliggjort dess uppbyggnad med både Luther och Jantelag, blir många satta på undantag. Att gneta, spara, arbeta och göra rätt för sig, är ingen merit i dag.

Att politikers regler inte förkortar liv, utan gör att pensionärer i Sverige kan bli sjukare och mer vårdkrävande vill politikerna inte inse. De har tagit över nutidens börsklippare i kortsiktighet och sedan skyller de tidigare regeringsinnehav för uppkomna kriser.

SAMMA REGELVERK HAR NU BÖRJAT IMPLEMENTERATS DÅ DET GÄLLER YNGRE FUNKTIONSNEDSATTA!

För yngre funktionsnedsatta, som kanske har ett fysiskt handikapp, men som kan bidra till vårt gemensamma samhälle tack vare sin intelligens och sina teoretiska och ibland praktiska kunskaper, har fått denna förmåga att reduceras genom indragen assistans.
En funktionsnedsättning behöver inte betyda att personen inte kan arbeta, om de rätta hjälpmedlen finns.
Mat och andningshjälp räknas inte längre som basbehov! Övervakning av de som kan dö i sömnen räknas inte heller som basbehov inte heller att suga upp slem som kan leda till kvävning. Detta för mig att undra om de har alla hästar inne?

Men att ta krafttag mot assistans fusket på ca 4 miljarder, det ids inte regeringen. Oron är nog stor att det skulle drabba viktig röstboskap i förorten och störa polisens dialog med fika, för att få brottslingar att bli snälla, som de korrekta tror att de innerst inne är.

DEBATTEN OM FÖR TIDIGT FÖDDA HAR POLITIKERNA INTE VÅGAT LYFTA TILL ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM.              

Att denna debatt tystnat handlar om att det är många aktivister, som kämpar för att få hjälp till för tidigt födda barn. Att stöta sig med resursstarka väljargrupper kan kosta mer än det smakar och då är det bättre att hålla tyst.

Men det har hela tiden funnits en debatt om hur mycket pengar POLITIKERNA vill satsa på prematurvården. Politikerna har hela tiden debatterat om hur många av de förtidigt födda som har en chans att bli ”produktiva medborgare” och hur stor procent som kommer att bli funktionsnedsatta.
Blir Du lönsam lilla vän, är nog utgångspunkten.

SAMTIDIGT HAR DETTA SATTS PÅ SIN SPETS, DÅ REGERINGEN VILL SPARA ÄNNU MER PENGAR PÅ DESSA TVÅ GRUPPER SVENSKA MEDBORGARE.

Brister i utbildningar
Ett stort problem är utbildningarna, som måste skräddarsys beroende på målgrupp, här finns stora brister.
Personliga assistenter är i bästa fall specialutbildade för den typ av vård de ger!
Medan Hemtjänstpersonalen (ska vara) specialutbildad på geriatrik och demenssjukdomar!
Vilket är två helt olika inriktningar av vård. Jämförelse kan på samma sätt göras mellan å ena sidan en, som är utbildad inom Neurokirurgi och å andra sidan Ortopedi eller Psykiatri.
Varje specialområde inom vården har egna kunskaper och sina egna specialkurser! Men när nyanlända skall in på arbetsmarknaden är det inte så viktigt.

Nu tycker Ylva Johansson att en somalisk kvinna som fött 8 barn, har kompetens för de flesta omvårdnadsyrken och bilmekaniker kan väl alla vara som hållit i en skruvmejsel, det är inställningen hos ministrar, som skolats in i partiet, utan en dag på arbetsgolvet.

När, inte ens sänkta krav i utbildningar kan frisera den besvärande arbetslöshetsstatistiken och när inte heller ett par timmar med ett hitte – på- jobb i veckan gör någon skillnad, då börjar regeringen förstå att det är allvarligt.

Vi andra har sedan årtionden fått höra hur viktigt det är med kompetensutveckling. Men nu vimlar det av assistenter som knappt kan svenska. Vad de ska assistera med är ofta oklart, det vältras över på det reducerade arbetslaget.

Notan för misslyckad politik skickas till kommunerna
Politikerna inom regeringen vill att kostnaderna för staten ska minska och att kommunerna ska ta över. Därför ska hemtjänsten utföra allt mer, oavsett om kompetens inte finns, för gamla är inte så kinkiga, så dom kan de köra över.
Vältra över kostnader och ansvar på andra är regeringens koncept. Vi behöver bara se vad som händer när flyktingförläggningarna töms. Men här går det fort att stifta tvångslagar mot trilskande kommuner, som varken har ekonomi, arbete, bostäder eller skolor för att ta emot så många, som bara dimper ner framför kommunhuset. Ibland med chartrad buss från migrationsverket. Det som händer är, att behoven hos gamla utan röst offras, så ättestupan kommer närmare.

POLITIKERNAS FÖRAKT FÖR SVERIGES MEDBORGARE ÄR TYDLIGAST I DERAS BEHANDLING AV VÅRA SVAGASTE GRUPPER.

Sjukvårdsministern: ”Flyktingkrisen stärker äldreomsorgen” ????

Aftonbladet 2016-11-19
Startsidan / Nyheter
”Upprörd minister: ”Ingen ska behöva svälta i Sverige”
I slutet på artikeln står:
”Vad kan du lova för åtgärder som de drabbade idag hinner se resultatet av?
– Den riktade satsningen om två miljarder kronor per år ska gå till mer personal. Och tio miljarder till kommun och landsting från nästa år.
En del läsarreaktioner har gjort kopplingar till flyktingmottagandet och resursfördelning. Vad tänker du om det?
– Att det är helt fel i sak. Flyktingmottagandet har påverkat socialtjänsten till viss del och migrationsverket och dess handläggningstider. Inte äldreomsorgen. Många som jobbar där har tvärt om kommit till Sverige för inte så länge sedan. Hälso- och sjukvården har påverkats av nyanlända, men resurserna till äldre har inte påverkats.

gabriel-w-2
Sjukvårdsministern vill understryka att flyktingkrisen snarare stärkt äldreomsorgen.
– Vi har fått hit hundratals nya läkare och sjuksköterskor och tack vare validering har allt fler av dem kommit ut i sjukvården. Så det är snarare tvärtom. Tack vare invandringen kommer äldrevården att vara bättre rustad att möta de äldres behov, säger Gabriel Wikström.”

Först trodde jag att jag hade fel glasögon på näsan, men nej det var de rätta.

Hur långt uppe i det blå svävar sjukvårdsminister Gabriel Wikström?
Eller är den unge mannen rent ut sagt bara dum i huvudet?
När han nu i Aftonbladet klämmer ur sig att ”tack vare invandringen så kommer äldrevården att bli bättre”, han fortsätter med att säga ”att flyktingkrisen snarare har stärkt äldreomsorgen…..”
Artikeln bestod mest av bortförklaringar och stora brösttoner om hur bra vi är som nu tar tag i detta.
Politiker har länge känt till gamlas utsatthet med vanvård på många äldreboenden, när allt för många privata ägare mer gynnat sin egen plånbok än de gamlas behov.
Politiker har klädsamt protesterat och lovat mer kontroll, men deras engagemang har under de sista åren enbart ägnats åt andra utifrån, vilket ger större pluspoäng i FN än från förtvivlade anhöriga på hemmaplan.
Så nu skall regeringens flyktingmiljarder till landets kommuner, indirekt också förbättra hela äldrevården.
Drivmedlet verkar vara deras uppfattning om hur väl invandrarna behandlar sina gamla och att det i sin tur skall få oss svenskar att bättra oss.
Synd att ministern inte fick vara med mig på hembesök, för då skulle tvivel ha kunnat uppstå om denna uppfattnings giltighet.
Kanske kollegan Fridolin nu får hopp om att årets Pisa resultat åter har hamnat i topp, tack vare alla vetgiriga och duktiga invandrarkillar.
Han läser nog inte Sydsvenskan, som både under fjolåret och i år flera gånger skrivet om att våld, hot, övergrepp och trakasserier är vardag för elever på mångetniska skolor i Malmö.
Skolministern nöjer sig nog med att det pratas om lika värde och tolerans inomhus, medan han blundar för vad som sker utomhus.
På Johanneskolan råder nu kaos och föräldrar protesterar. Trakasserier, övergrepp och småflickor hotas med våldtäkt, för att de inte är tillräckligt muslimska.
”Vi är redda” skriver utsatta elever till skolans rektor.
Jag och många andra är också ”redda” för denna regering.