Kategoriarkiv: USA:s utrikespolitik

Katastrof om väst ger talibanstyret i Afghanistan legitimitet

EU har redan börjar svamla om samtal med denna mördarregim och vill tro att talibanernas gamla regim har mildrats. Jag förstår att det är därifrån Annie Lööf har fått inspiration och sin övertro på att kunna tämja islam.

Zabihullah Mujahid, den väpnade gruppens talesman försäkrar att det internationella samhället, inklusive USA, att ingen kommer att skadas, oavsett vilken sida de stått på under USA:s 20 år i det sargade landet.

”Färska rapporter hävdar att åtminstone fyra afghanska kontraterroristiska elitagenter har dödats av talibanerna under de senaste tre veckorna. I ett fall drogs offrets samtliga fingernaglar ut innan han sköts.”

Josep Borrell, EU:s toppdiplomat, anser EU skall etablera kontakt med talibanerna och inbillar sig att hans EU-sekt skall kunna hantera dem och få dem att bli snälla och Tyskland är inne på samma spår. Armin Laschet, kandidaten från Angela Merkels Kristdemokratiska union som hoppas på att efterträda henne som kansler, noterade att ”konsten med bra utrikespolitik” är att hitta lösningar med stater vars mål och ideal andra samhällen förkastar.

Frankrike och Storbritannien vet ännu inte vilket ben de ska stå på och frågan är vilket ben den humanitära stormakten kommer att inta.

Europa förnekar sig aldrig i sin naivitet med höga tankar om sin egen diplomati och vägrar inse talibanernas dubbla tungor med vackert tal utåt, men inåt i landet råder samma brutala regim. Samma förhållande som råder i moskén.

”Talibanernas hänsynslösa agerande i jakten på tidigare fiender har fått den före detta amerikanska säkerhetsrådgivaren HR McMaster att varna för att västerländska nationer ska etablera diplomatiska relationer med den nya regimen.
I en text i Londons Sunday Times utfärdade McMaster en sträng varning till västerländska ledare om att inte tro på talibanernas uttalanden om att de är en mer måttlig rörelse än sina föregångare.
”Vi måste sluta låtsas som att talibanerna har förändrats”, varnade mr McMaster. ”Vårt självbedrägeri har fått många att omfamna en Orwellisk återgång i moralitet där de ser jihadistterroristerna som en partner.”

”Vi vet vilka de är, hur de rekryteras och varför de är farliga. Talibanerna är fast beslutna att införa en brutal form av sharia för det afghanska folket och de är sammanflätade med terrorister som är fast beslutna att fortsätta med sin jihad mot alla de som inte rättar sig efter deras perversa tolkning av islam.”

Att döma av talibanernas alltmer kompromisslösa beteende efter att de tog makten förra månaden finns det sannerligen inte mycket bevis på att de islamistiska militanterna är beredda att anta en mer försonlig metod i sitt styre av det afghanska folket, en attityd som måste tas i åtanke innan europeiska ledare begår det katastrofala misstaget att ge Afghanistans nya islamistiska regim internationell legitimitet.”

Hans varningar bör tas på allvar, men vad denne amerikanske rådgivare glömmer är hur USA:s demokratiexport ligger bakom ett nytt helvete i Mellanöstern, när de skulle utplåna det gamla. Talibanerna hade aldrig återtagit makten om de inte haft stöd av den fattiga befolkningen främst utanför städerna, som har Koranen som ledstjärna och som snabbt såg hur korrupt landets USA vänliga regim var. Samma förlopp ägde rum i Egypten, där majoriteten av folket inte entusiasmerades av den arabiska våren.

Att vända dem ryggen vore bättre på sikt, än att skapa nya relationer byggda på islams dubbla tungor. Folket måste själva inse vilka ledare som de vill ha, oavsett om det tar minst 100 år. Kanske kan det gå fortare, när deras gemensamma fiende USA gav sig av.

Bildresultat för IS terrorister

Relaterad källa: https://sv.gatestoneinstitute.org/17792/talibanerna-internationell-legitimitet

Siri Lanka massakern ggr 365 per år – där har Du Jemen

Här kommer Hans Myrebro åter med en kunskapsfylld artikel om Jemen, till skillnad från Siri Lanka, så är det ”världens mäktigaste militärmakt” som står för terrorn. Den har också publicerats i Newsvoice 2019-04-29.
Vill Du läsa mer av Myrebro, gå in på https://historisktkorrekt.se/ där böcker finns att beställa som gräver efter sanningen.

”Det som hände i Sri Lanka nyligen, då över 300 människor dödades genom ohyggliga attacker fick oss alla att inse den IS- inspirerad fanatismens blinda beslutsamhet. Omvärldens lika fasta beslutsamhet att bekämpa denna anti-mänskliga företeelse visade sig snabbt.

Samma mordiska , men mer mekaniserade massaker äger rum varje dag, dag efter dag, vecka efter vecka i Yemen. Men skillnaden mot Sri-Lanka är dock påtaglig. För här är det världens mäktigaste mititärmakt som ser till så att krutröken aldrig skingras, att liklukten underhålls och att jordmånen för kraftig tillväxt av nya terrorister inte stannar av.

Den 18 april i år kunde Bernie Sanders i en Fox studie vända sig direkt till USA,s president och säga: ” Mister President, tonight you have the opportunity to do something extraordinariry: sign this resolution. Saudi Arabia should not be determining the military or foreign policy of this country.”

 Uttalandet gällde  den, War Powers Act, resolution, S. J.Res.7, som skulle ha satt punkt för USA,s kraftfulla stöd för ett fortsatt proxykrig i Jemen. Ett krig som efter 5 års framgångsrikt förintande av allt jemenitiskt –  människor, infrastruktur med  sjukhus och skolor allt, skulle kunna stoppas men presidenten ville annorlunda – och av skäl som knappast kan nämnas bland friska personer.

Resolutionen hade godkänts av senat och representanthus, men presidenten hade laglig möjlighet att inlägga sitt veto mot densamma. Vad hände då?

Jo, 24 timmar  efter det att Sanders uppmanat president Trump att ta sitt förnuft tillfånga och godkänna resolutionen, så lägger Trump in sitt veto mot den med den huvudlösa motiveringen att den utgör ett ” dangerous attempt to weaken my constitutional authorities.”

Vill man titta närmare på Trumps beslut så finner man inte förvånande att bakom beslutet  finns den neoconservativa maktgruppen, men framförallt National Security Council som i sin tur är starkt tongivande i Atlantic Council.

I den organisationen finns även Israel med all sin tyngd och som alltsedan 1982 haft en ambition att fragmentera Jemen. Men där finns också

(Bilden visar ett av de mäktiga fartyg som levererar vapen från en vapendepå i Syditalien till Jemen och Saudi. Och mycket ammunition går åt. Under Trumps ad. faller en bomb var 12 minut, eller 44096 per år enligt Pentagon. Bomberna är avsedda för folk och stater som inte har fattat att USA är en fredssträvande demokrati.)

de flesta Nato-länderna  som därmed har rätt att göra sin röst hörd, vilket i sin tur  medför att de är delansvariga för de beslut som fattas.

Det är ett terrorkrig av förintelsekaraktär som pågår mot Yemens mer än 20 miljoner invånare.  Sverige finns med där mentalt på terrorsidan genom att ha enrollerat sig i amerikanska krigshetsande institutioner, men även genom ett nära samarbete med Nato.  På den fysiska sidan finns Sverige med genom att leverera krigsmateriel till Saudi.  När de europeiska Nato-länderna i ett flockbeteende inte kraftigt markerar mot Alfa-hannen i Washington, så har de självklart ett ansvar för sin passivitet, eller till och med sitt medlöperi. Bland annat Frankrike har ju levererat vapen in mass för massförstörelse till krigszonen.

De medier som reagerat mest kraftfullt mot Jemens dödgrävare har varit och är Russia Today samt, The American Conservative. Medan den svenska tigern är lika sömnig som katten Gustav.

Hans Myrebro

Inför ett nytt år – planerar USA för ett krig mot Ryssland – Kina?

Författaren, historiker Hans Myrebro är dagens gästkrönikör, vilket gläder mig, då ämnet om USA:s krigsambitioner och Sveriges medlöperi behöver lyftas fram i ljuset. Skillnad mellan USA:s, Rysslands och Kinas strategier belyses, liksom Ukrainas förstörelse och den ensidiga rapporteringen från västs media.

Tycker Du att denna nyskrivna artikel är intressant, så rekommenderar jag https://historisktkorrekt.se/
där böcker av författaren finns att beställa. T.ex

……………………………………………………………………………………………

Anfall eller försvar?
Nyårslöften eller föresatser figurerar jorden runt.  Ryssland och Kina har redan offentliggjort sina föresatser vilka är desamma för båda dessa storheter. De lyder; Vi är beredda inför ett krig – men märk väl, man talar då om ett försvarskrig.  Det är lätt att räkna ut vilken angriparen i så fall skulle vara – USA.

Samtal med Ryssland avvisas, Ukrainas applåderas
En liten tillbakablick i nyårstid kan väl vara tillåten. I juni 2016 inbjöd Vladimir Putin Sveriges och Finlands utrikesministrar till samtal varvid Peter Hultkvist snabbt slängde sig över telefonen och ringde Bryssel för att få dess råd. Rådet blev självklart att tacka nej till inbjudan, vem hade väntat något annat. Men när Joe Biden något år senare besökte Stefan Lövén var det stora leenden och ryggdunkningar som hördes över halva Stockholm. Biden har som bekant bl. a. gjort en aktiv insats för att sänka Ukraina ner till U-landnivå med nynazism som grund. En av Joe Bidens söner, Hunter, har sedan tagit vid för att fullborda nedmonteringen av den ukrainska staten genom att liera sig med dess allsmäktiga maffia.

Kina och Ryssland skulle knäckas
Men det hände mera sommaren 2016. Rapporter beställda av U.S. Army levererades från RAND-Corporation och Atlantic Council. Rapporten från RAND hade titeln; War with China och beskrev på ett antal sidor hur Kina skulle knäckas genom ett krig där: ” all of which would favor the United States in a long Severe War.”  Där fanns punkter som klargjorde att en total blockering av Kinesiska Sjön skulle kunna strypa landets livsviktiga import och export och få ner landet på knä utan att behöva använda kärnvapen. Så var tanken och ett demolerat Kina skulle snart kunna göra USA great again.

Hat och provokation i stället för dialog
Den andra rapporten hade utarbetats av Atlantic Council, som stöds ekonomiskt av Sveriges regering. Atlantic Council är en mycket inflytelserik tankesmedja under NATO´S beskydd, där mycket av smidandet går ut på hur man på bästa sätt misskrediterar och sprider hat mot Ryssland. Så Hultkvist´s departement var alltså involverad i uppbyggandet av ett hatkapital i Washington, när Putin hörde av sig och föreslog avspända samtal, förstå att karln fick Stora Skälvan. Det Atlantic Council föreslog i sin rapport var främst provokativa åtgärder som kunde få Ryssland att förlora kontrollen över försvarsmakten. Sådana provokativa åtgärder har också sedan vidtagits från US/NATO genom att flytta fram militära enheter och kraftfull utrustning så nära Ryska gränsen som möjligt.

Även elektronisk krigföring fanns med i planerna för att överskrida gränsen. På sid. 12 i rapporten från Atlantic Council heter det: ”Poland should announce that it reserves the right to deploy offensive cyber operations (and not necessarily in response just to cyber attacks). The authorities could also suggest potential targets, which could include the Moscow Metro, the St. Petersburg power network, and Russian state run media such as RT.”

Vi kan vara väldigt tacksamma för att dessa gravt störda elitmänniskor i respektive tankesmedja inte fick sin vilja igenom.

                                           …………………………………………………

Men så gick det några år och strax före jul 2018 kom det ut två nya rapporter från amerikanskt håll, rapporter som visar att nu har det skett en förändring på spelplanen och att det nu är dags för USA att dämpa tonen.

Rysslands och Kinas försvar passerar USA:s
Den ena rapporten har titeln, Providing for the common Defense, och tecknar klart bilden av ett USA med reducerad förmåga att avskräcka eventuella angripare . Den säger att: ” America is losing its advantage in key war fighting areas, such as air and missile defence, cyper and space operations, anti surface and anti-submari warfare, long range ground-based fires, and electronic warfare.”
Rapporten föreslår därför att anslagen till försvaret ska ökas väsentligt över väsentliga skyhöga ökningar som redan skett.  Att istället inleda samtal med de maktblock som utmålats som fientliga var helt uteslutet. Samtal i avsikt att försöka ta förnuftet till fånga och mildra motsättningarna – detta ser man som förräderi av den egna självbilden.

Världspolisens förmåga avtar
Det handlar allt om USA´s bristande militära förmåga trots gigantiska ekonomiska resurser. Det här är ingenting som man vill tala högt om i västvärlden och mainstream undviker ämnen. Men företeelsen är uppenbar. Andrei Martyanov har i sin nyutkomna bok, Losing Military Supermacy i detalj beskrivit hur Ryssland och Kina inom många viktiga militära områden erhållit större och effektivare slagkraft än USA. James O`Neill som i Global Research kommenterat rapporten säger att det finns ett flertal militära experter som är eniga om att det teknologiska gapet mellan USA å ena sidan och Ryssland –Kina å andra sidan tenderar att öka.

O´Neill avslutar sin artikel med orden: ” These two reports demonstrate that the United States has lost its previous technological and military superiority, that it is willing to go to extraordinary lengths to prevent any further erosion of  its world wide role and its replacement by the two emerging countervailing superpowers, Russia and China. Whether or not that American determination will tip the world into a catastrophic nuclear exchange will be one of the major questions for 2019.”

Om inte förhindra ett världskrig, så kan säkert Rysk och Kinesisk överlägsenhet hindra USA att plantera nynazism och nu även jihadism i länder som Ukraina och eventuellt även i Baltikum. Men kanske också få stormakten i väst att börja fundera på om 100-års besinningslös aggression verkligen var värt priset.

Hans Myrebro

Donald Trump den förskräcklige

Almedals veckan har nu börjat, men jag lämnar just nu denna mediala cirkus, där alla slåss om uppmärksamheten. Jag vänder blicken västerut. Där finns enligt svensk press Trump den förskräcklige, som sjuklöverns partiledare slår ut med råge i svek och bedrägeri mot folket.
Oavsett vad Donald Trump säger och gör så är domen klar hos svensk media. Donald Trump är USA:s mest hatade president om DN:s Wolodarski får bestämma. En president som inte följer den europeiska elitens manual i korrekthet, utan tar snabba beslut, twittrar så folket vet innan Washingtons byråkrater hinner vakna.

You are fired” använd resolut, här hemma sparkas odugliga snett uppåt, för fd rikspolischefen Dan Eliasson blev det både löneförhöjning och ny karriär som GD för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) efter att ha förstört för  både för polisen och försäkringskassan. Elefantkyrkogården på regeringskansliet passar inte för en fd partisekreterare.

När Trump säjer Amerika först, så säjer Löfven Sverige sist!

Våra Sorosbeundrande damer, Ann Linde och Cecilia Malmström i EU vet nu inte till sig av förtrytelse över importtullarna på stål med 25 %.

Nu har väst gaddat ihop sig och springer till WTO med förslag om stämning för brott mot världshandelsreglerna i organisationen. Ann Linde såg mycket bedrövad ut i Rapport den 26/6, när hon skulle kommentera förslag i EU om mottagningscentra i Nordafrika för migranter.
Hur skall det nu gå med Sveriges humana gloria, fanns bakom hennes tvekan.
EU:s beslut blev till slut ett tamt beslut att utredning skall ske av asylcenter. En utredning som kan bli en femårsplan.

Sveriges förrädiska inställning bidrog till att mottagningscentra skall ligga i Europa, inte i Nordafrika, allt för att politikernas humanitetsgloria inte skall trilla av.

Vem vet, kanske Trump ilsknar till på EU och dess Sorosbeundrande damer och även vänder ryggen åt världshandelsorganisationen?

Han har sågat en rad organisationer och avtal, så på latsidan ligger han inte.

Frihandelsavtalet
Sågningen av Frihandelsavtalet, TPP, hamnade direkt på Vita Husets hemsida med orden ”Strategin börjar med att vi drar oss ur frihandelsavtalet TPP och med att vi säkerställer att nya handelsavtal är av intresse för de amerikanska arbetarna.”

När har statsminister Stefan Löfven någonsin intresserat sig för svenska arbetare, med undantag av ökat skatteuttag?

Värt att notera är obalansen i tullavgifter för olika länder. USA:s tullar på importerade bilar är endast 2,5 %, Europa har 10 % och Kina hela 25 %.

FN:s människorättsråd och Unesco
Nyligen kapade han USA:s medlemskap med FN:s människorättsråd, som han med all rätt kallade för ”hycklande” för deras iver att fördöma Israel och hylla terrorgruppstyrda Palestina.

Samma väg gick det med Unesco, som bl.a utser världsarv, för att de öppnade dörren för Palestina, som fick medlemskap.

Irans kärnkraftsavtal
När han under maj drog sig ur Irans kärnkraftsavtal, som han benämnde katastrofalt, var Margot Wallström nära att tuppa av, av förtrytelse. Ett världskrig riskerades var omdömet.

Paris klimatavtal
Redan i juni 2017 så lämnade Trump Parisavtalet, då var det nära att Isabella Lövin tuppade av. USA var det första landet av de 195 länder som skrivit på klimatavtalet, som lämnade det.

”Fast jag bryr mig mycket om miljön, kan jag inte godkänna ett avtal som straffar USA” var Trumps besked

Isabella Lövin kör motsatt race, med tanke på sin karriärstege, med straffa Sveriges medborgare så mycket det går, vars utsläpp i världen ligger långt < 1 %.
2030 skall Stockholm vara både bensin och dieselfritt! Här skall ledartröjan åter träs på, precis som vid mottagande av välfärdsmigranter utan asylskäl. Där Sverige också har ledarskap i hitte-på skäl för att få dela ut PUT,  generösa, internationella konventioner räcker inte till. I USA åker de nu ut resolut och Trumps känslighet för demokraternas protester är inte särskilt stor.

Att våra åtgärder för klimatet endast är symbolpolitik i sedvanligt FN-fjäskeri är utan intresse, att rikta åtgärderna till fattiga länders utsläpp, liksom att hjälpa de mest nödställde i flyktinglägren ger inte samma reklam för korrektas världssamvete.

Nolltolerans mot illegala invandrare
Men den största proteststormen kom, när Trump genomförde nolltoleranslinjen vid gränsen mot Mexiko. Föräldrar som försöker invandra illegalt skall gripas och ställas inför rätta. Då barn inte kan ställas inför rätten, skiljdes de åt från föräldrarna.

New York Times, som avskyr Trump, hoppades på samma masspsykos, som när bilden på den drunknade lilla Alan Kurdi  kablades ut över världen.
Men bilden på en gråtande flicka framför Trump var fake news. Flickan blev aldrig skild från sin mor, vilket däremot drygt 2000 andra barn har blivit från Mexico. Men nu har presidenten gett order om att familjer skall hållas samman, så fortsättning lär följa om denna avskräckande signalpolitik får strömmen av migranter att tömmas. Om Mexicos nya president, den nationlasocialistiske López Obrador kan hjälpa det våldsplågade landet återstår att se.

Till skillnad från Trump jobbar  Löfvens röda gäng  i stället för att  illegala skall garanteras försörjning inom Europa. Skaran av ensamma förvuxna barn kommer att öka med kompassen riktad mot Sverige. Där asylskäl sopats bort av vänsterns aktivister, som Löfven troget lyder. Folkets åsikter har ingen betydelse.

Inreseförbud för muslimer
Nu har USA:s Högsta Domstol godkänt Trumps förslag om inreseförbud från en handfull muslimska länder i Mellanöstern (DN.se 26/6).

Inresehjälp till muslimer
Risken finns dock att Bilderbergsgruppens doaflicka nummer ett, Annie Lööf åter ropar ”Kom till oss!” som hon gjorde på centerns kongress under hösten 2013, vilket hörsammades med besked. Nu går hon ett steg lägre och Välkomnar alla utan asylskäl, ett resultat av hennes gränslösa medmänsklighet.

Maxtolerans mot illegala
Här hemma är toleransen outtömlig mot illegala, 80.000 är ännu kvar och har nu ökat med 9000 för att Annie Lööfs medmänsklighet behövde blomma ut. Bidrag betalas ännu ut från kommuner som överlever tack vare omfördelningsstöd.

Samma fake new
Merkeltrogen tysk media försöker precis som i Sverige, hävda att brottsligheten har gått ner med sina Fake News. Sanningen är att de grova brotten inte minskar och våldtäkternas förövare har utomnordisk etnicitet. Nu kanske Merkels storhetstid är över, för Bayerns ”Kristligt sociala union” (CSU) hotar nu lämna hennes sköra regeringskonstellation med inrikesministern i spetsen. Han vill att migranter avvisas direkt vid gränsen och får sina bräckliga asylskäl bedömda i läger utanför Europas gränser, vilket fru Merkel inte vill, för då ligger hon risigt till hos den globala finanseliten. Hon klänger sig kvar vid makten, precis som sin springpojke Löfven. Båda sörjer över att Soros är utsparkad från Ungern. Hans uppdrag från den globala finanseliten, är att Europa skall översköljas av migranter, där muslimer står högt i kurs.

Den 18 juni twittrade Trump ”Brottsligheten i Tyskland är hög. Det var ett stort misstag av Europa att släppa in miljontals människor som så starkt och våldsamt förändrat deras kultur!” Självklart att muslimkramande Angela Merkel blir sur.

Last Night i Sweden får nu ersättas med Every Day in Sweden och frågan är om det inte finns fler ledare som är mer förskräckliga än Donald Trump?

Toppmötet i Singapore, nedvärderades av regeringens megafon

SVT, SR, TV4 och systemmedia förnekar sig aldrig. Nu gäller det nedvärderingen av det historiska toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un.

Propagandaseger för Nordkoreas ledare, tunt dokument, spektakulär show, utebliven optimism, invektiven haglar från korrekta journalister.

Om det hade varit fd president Obama, så hade hyllningarna aldrig tagit slut. Han fick Nobels fredspris, för vad är nog ingen som minns.

När fredspriset nu nämns får hela regeringens fjäskargäng något mörkt i blicken.

Då kan det vara nyttigt att ta del av utländsk press, som är mer nyanserad, liksom kända debattörer på nätet. ”TV Poll: 71% Of Liberals Don’t Want Peace With North Korea Because Trump Would Take Credit | Zero Hedge”.

”Pinsamt dåligt”. Det betyget ger debattören Marcus Jonsson SVT:s utrikeskommentators analys av tisdagens toppmöte. – Om SVT ska såga mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un borde deras utrikeskommentator åtminstone vara påläst, menar han och lyfter fram rena felaktigheter.

På UD var länge Margot Wallström försvunnen, men till slut fann hennes medarbetare henne inlåst på damtoaletten. Steget Efter på twitter bevakade upplösningen. Min önskan är att hon kunde sitta kvar där, men Löfven har nu beordrat ut henne, för hon tillsamman med Ylva Johansson och Peter Hultqvist skall vara vallokomotiv. De får bara prata om välfärd inte om migration. Risken är dock stor att tåget blir stående pga av växel- och ledningsfel utmed stambanan.

Trump triumferar, medan EU eliten nedvärderar

Världen höll nog andan när Donald Trump och Kim Jong-Un träffades i ett historiskt möte i går i Singapore. Bland EU:s toppar rådde mest skepsis inför toppmötet.
Ett dokument undertecknades om kärnvapennedrustning, med mål ett kärnvapenfritt Nordkorea, där fred och stabilitet betonades.
Fortsatta möten planeras mellan ländernas utrikesministrar.

Hårda ord blev mjuka
Om dokumentets innehåll blir verklighet återstår att se, men efter alla hårda ord om ”raketman” och ”senilitet”, så måste detta möte, även bland rabiata Trumpföraktare, betecknas som ett genombrott för avspänning mellan antagonister och Kinas lovar kring Nordkorea får konkurrens.

Ovationerna från EU lär nog bli dämpade, efter fiaskot på G7 mötet i Kanada i helgen.

Bilden där Trump beslutsamt sitter med armarna i kors och Angela Merkel i sin blå kavaj står framför med sin stödtrupp omkring sig, säger allt. Tur var att det stod ett bord emellan dessa kombattanter, annars hade det kunnat bli slagsmål.

Skyddstullar leder till handelskrig, som alla förlorar på lyder mantrat.

Vad få nämner är att Trump faktiskt har rätt, när han påpekar obalanser i dagens tullnivåer, där USA med sina lägre tullar har dragit det kortaste strået.
Ett exempel är att amerikanska bilar som säljs till Europa beläggs med 10 % tullavgift, medan europeiska bilar som säljs till Amerika endast betalar 2 % enligt WHO. Kina behöver också klämmas åt, vars ledare försöker fjäska in sig i EU, när Trump lämnade Parisavtalets klimatöverenskommelser. Klimatet är i dag en helig ko, för att lura in folk i globalisternas NWO genom Agenda 2030.

Nato länderna är också oroliga för att deras snålskjuts på USA skall upphöra, för inget av dessa länder når upp till kravet på 2 % av BNP till respektive lands försvar.

Måttet var rågat när Trump till råga på allt tyckte att Putin åter skulle få delta. Han åkte ut från G8:s gäng efter ”annekteringen” av Krim. Då klämde Merkel ur sig att USA inte var att lita på och de sex återstående måste ansvara för sin egen framtid. Vilket nog är precis det som Trump vill.

Fortsatta EU bekymmer
Italiens folkvänliga regering (i MSM står alltid främlingsfientlig) ställer nu till bekymmer för Mekels muslimska vänner. Nyligen stängde de sina hamnar för taxirörelsen från västs välgörenhetsorganisationer av illegala migranter. Båten ”Aquatius” fick nej både av Malta och Italien för att ankra, till slut öppnade Spanien en hamn, kanske med mutor av Junker i EU?

Räddningsbåtar är inget annat än smugglarbåtar av illegala afrikaner, där majoriteten saknar asylskäl. Läkare utan gränser låter mycket fint, stod det smugglare utan gränser skulle de livräddande insatserna komma i annan dager. Migranter skall givetvis räddas från död i Medelhavet, men om räddningsbåtarna vände färdriktningen mot Libyen skulle resorna snart upphöra.

Den globala finanseliten har det inte lätt. Folket i USA röstade bort etablissemangets prinsessa, just när drottningkronan skulle tryckas på Hillarys hjässa. Nationsvänliga partier går framåt i hela Europa, men här hemma rabblar Stefan Löfven förgäves om rättvis kvotfördelning av flyktingar, dvs. välfärdsmigranter även om ingen längre lyssnar. Isabella Lövin håller hårt i globlisternas skrämselpropaganda med Agenda 2030 och hoppas på en FN karriär i stället för ett förtvinande MP.

Trump säger America first, medan Löfven får ompröva sitt Sweden last, trots gåslevervänsterns protester, mot folket som blivit inhumant.

Nu måste vi hålla ögonen öppna så att EU:s elit inte hittar på mer dårskaper för att åderlåta demokratiska val. Pressade motståndare är alltid farliga.

Källor:
-https://www.dn.se/nyheter/varlden/har-ar-innehallet-i-dokumentet/

-https://nyadagbladet.se/utrikes/usa-och-nordkorea-overens-om-karnvapennedrustning/

-https://www.svd.se/trump-och-kim-skriver-historia–snart-mots-ledarna#sida-3

-https://newsvoice.se/2018/06/12/donald-trump-kim-jung-il/

Skall vi få se en upprepning av konsekvenserna av krigen mot Irak och Libyen?

Skall vi få se en upprepning av konsekvenserna av krigen mot Irak och Libyen?
Frågar sig Olle Ljungbeck i detta gästinlägg, där blickarna vänds mot Mellanöstern.
Han tar upp västmakternas skuld till dagens situation, som aldrig framkommer klart i systemmedia.
Att störta diktatorer är som att släppa anden ur flaskan, man blundar för de krafter som släpps lösa. Att följa Trumps, Macrons och Theresa Mays hämndplaner  på Assad i Syrien, innan bevis för vem som låg bakom gasattacken i Douma är klarlagt, är en livsfarlig strategi och kan utmynna i storskaligt krig.
Även om de just nu verkar ha tagit paus. Självklart finns andra krafter bakom, som ”Deep State” som håller i Trumps taktpinne.

https://newsvoice.se/2018/04/14/live-rapportering-usa-uk-och-frankrike-attackerade-syrien-med-100-missiler/
………………………………………………………………………………………………

Att störta diktatorer är vägen till anarki
När USA, England, Frankrike, Nato och (även Sverige i kriget mot Libyen)
beslöt sig för att störta diktatorerna i Irak och Libyen tänkte man aldrig på
vad detta skulle innebära för landets invånare.

Vi vet att det ledde till full anarki där olika grupper såväl sådana, som troligen ville sitt folks väl, men andra renodlade terrorgrupper, som om de vunnit sannolikt inte skulle
stabiliserat länderna och strävat efter en demokratisk lösning, utan endast förvärrat situationen.

Följden av att diktatorerna störtades utan att någon stabil och enande ledning tog över blev den flyktingvåg som sköljde över Europa. Det innebär rent faktiskt att det är väst som skapat denna.

 Putins insikt
Man får ha vilken uppfattning som helst om Putin, men han insåg i motsats till västmakterna att ett störtande av Assad skulle leda till samma anarki som skedde i Irak och Libyen.

Sannolikt ser inte heller Putin, Assad som en framtida ledare för Syrien.
Men tills landet kan samlas kring en person/grupp som kan skapa för-
troende från majoriteten av befolkningen vore det vansinne att störta Assad.

När det sedan gäller gasattackerna finns inga bevis var ifrån dessa kommer. Jag finner det otroligt att Assad i det läge han befinner sig genom att snart stå som segrare, rasera denna möjlighet genom att använda kemvapen.

Sannolikheten att det är terrorgrupper som är förövarna är mycket mera troligt. I ett läge där de är på väg att förlora ligger det nära till hands att de använder kemvapen om de därmed kan få väst att tro att det är Assad som ligger bakom denna. Det skulle som vi ser omedelbart få väst att agera mot Assad.

USA:s avsikt
När det gäller störtandet av Gadaffi i Libyen är det ställt utom allt tvivel att det var USA som ville detta.
En sak som inte kan förbises varför kriget startades är att Gadaffi hade för avsikt att sälja olja i euro och dessutom utlovade en valuta baserad på guldfot, vilket stred mot USA:s intressen och penningsystemet i väst, där guldfoten hade ersatts av riksbankernas rätt att trycka pengar utan täckning i fasta värden.

Den som hållit sig något så när informerad om krig etc efter andra världskrigets slut kan inte undgå att se att det löper som en röd tråd genom historien att det är USA som startat de flesta krig därefter. Inget krig är väl försvarbart. Men på de premisser USA startat ”sina” krig finns inget förmildrande utan de är samtliga oförsvarbara och har oftast grundats på att de skulle ge USA ekonomiska fördelar.

Att Wallström ställer upp på hetsjakten mot Putin visar än en gång vilken olycka hon är som utrikesminister. Tänk er Olof Palme i samma situation. Inte hade han agerat som Stefan Löfven och Wallström gör!”

Olle Ljungbeck, Gävle
…………………………………………………………………………………………………

Jag tror att det finns ”krigshetsare” som genom påtryckningar, hot om avslöjanden får Trump att acceptera vedergällningsplaner från oligarkernas krigsindustri, som inte får svalnahttps://newsvoice.se/2018/04/14/deep-state-trump-syrien/

Självklart förnekas den djupa staten av politiska makthavare, som vill få oss att tro att demokratin är folkets vilja. För förtryckare ser aldrig förtrycket själva, eftersom de är en del av det.

Vad betyder Deep State?
Deep State innebär att det är ett hemligt nätverk förankrat inom regeringen, byråkratin, underrättelsetjänsten och andra statliga enheter. Den djupa staten kontrollerar förmodligen statspolitiken bakom kulisserna, medan den demokratiskt styrda processen och valda politiker, tjänstemän bara är sk. figureheads inom demokraturen.

Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet, och betecknar ett samhälle som till ytan är, det vill säga nominellt, en demokrati, fast som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).
(Wikipedia)

Så här skrev Wilhelm Moberg 1965: ” I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt, men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

Detta är Sverige av i dag!