Kategoriarkiv: Nej till EU

FN:s flyktingkonvention måste skrotas

Denna gång är det inte en gammal pensionär som ständigt upprepar detta krav utan en högt uppsatt minister i England.

BRITTISK MINISTER: INTERNATIONELLA FLYKTING-KONVENTIONEN HOTAR VÄSTVÄRLDENS EXISTENS av DICK ERIXON 29 SEPTEMBER, 2023
och https://sverigesradio.se/artikel/inrikesminister-ifragasatte-hela-fns-flyktingkonvention


Även SR har återgivit detta uttalande, skrämmande för vänstern och globalister med Klaus Schwab i täten, med nationers medlöpare till politiker i en svans efter.

https://sverigesradio.se/artikel/inrikesminister-ifragasatte-hela-fns-flyktingkonvention

Från Samtiden:

I ett uppmärksammat tal säger Storbritanniens konservativa inrikesminister Suella Braverman att FN:s flyktingkonversion är ”absurd”. Den måste skrivas om i grunden, annars hotas västvärldens existens.
Det var i ett tal i amerikanska huvudstaden Washington DC som inrikesministern varnade för att den okontrollerade invandringen är ett existentiellt hot mot västvärlden och attackerade internationella flyktingkonventioner som ”absurda”.
Talet var godkänt av konservative premiärminister Rishi Sunak, något som blev klart efter spekulationer om att inrikesministern agerat på egen hand i det långtgående kraven på ny världsordning kring flyktingar.
Braverman pekade på det stora trycket av migranter som vill komma till Europa och USA och varnade att om regeringarna inte finner en väg att kontrollera sina gränser kommer de inte att bli kvar.

Multikulturalismen har misslyckats

Hon menar att multikulturalismen misslyckats och att migranter inte längre kan komma till England och leva parallella liv hellre än att bli en del av samhället. Nuvarande system är ”ohållbart”.
”Missriktad dogmatism om multikulturalism tillsammans med okontrollerad migration har lett till en giftig kombination för Europa de senaste årtiondena. Multikulturalismen har misslyckats eftersom den tillåter folk att komma till våra samhällen men leva parallella liv. ”Det blev möjligt att vara i samhället men inte bli en del av samhället.”
Migrationen har varit ”för stor och för snabb” och för lite tankemöda har ägnats frågor om vilken inverkan migrationen har på den sociala sammanhållningen. Den okontrollerade invandringen hotar den nationella gemenskapen och den nationella säkerheten.

FN:s flyktingkonvention måste skrivas om

Inrikesministern pekade på brister i de internationella konventionerna och menade att Förenta Nationernas flyktingkomvention från efter andra världskriget måste skrivas om och vara betydligt mer restriktiv. Det kan inte räcka med att vara diskriminerad för att få komma till Europa.

Fler länder måste säga ifrån

Frågan är om fler regeringar ställer upp på Braverman och klargör hur föråldrade de internationella konventionerna är i migrationsfrågan. De omöjliggör för länder som Sverige att upprätthålla lag och ordning. Därför måste de förändras.
Ett sätt är att som brittiske ministern föreslår, att skriva om de internationella reglerna. Men det kommer att ta lång tid.
Ett annat sätt att snabbt skapa ett bättre läge, vore att sluta se dem som juridiskt bindande utan bara som rekommendationer som man inte behöver följa.
Nationernas rättsstater måste återfå makten över migrationens regler. Nu.

Skrota FN:s flyktingkonvention!

—————————————————————————————————

Att Sverige FN:s trognaste vän skulle kräva att FN:s flyktingkonvention skulle skrotas tror jag inte ett ögonblick på. Hur skulle det då gå för Margot Wallströms (S)efterföljare i karriären?

Att EU skulle skrotas är en utopi av samma politiska skäl, trots att det nu pyser av osämja i stödet för Ukraina (dvs USA). Men ibland kan under ske och korthus rasa fort.

Bild: Dreamstime

”Nej till EU”, låter bra, men mångkultur vill många Swexit anhängare inte ha

Folkrörelsen ”Nej till EU”  http://nejtilleu.se/

Beskrivning

Folkrörelsen Nej till EU, ofta bara Nej till EU, är en svensk kampanjorganisation som bildades i början av 1990-talet för att förhindra ett svenskt medlemskap i EU. Wikipedia

Så här skriver ”Nej till EU” bland annat:

Det här står vi för:

  • Vårt nej till EU är ett nej till ett odemokratiskt supermaktsbygge och ett ja till nationellt självbestämmande och internationellt samarbete.
  • Vårt nej till EU är ett nej till främlingsfientlighet och ett ja till en human flyktingpolitik och ett mångkulturellt samhälle.
  • Vårt nej till EU är ett nej till nykolonial utsugning och militära allianser och ett ja till global solidaritet och neutralitetspolitik.
  • Vårt nej till EU är ett nej till grundlagsfäst nyliberalism och ett ja till en egen valuta och en självständig ekonomisk politik. http://nejtilleu.se/kontakta-oss/

Angående ”Ett mångkulturellt samhälle” skriver en vän:

”Folkkampanjen Nej till EU började bra. Men jag tror att tillägget ”Ja till mångkulturen” kom in senare i deras program. Det var olyckligt, ty många av EU-motståndarna är nog även emot mångkulturen, då den bevisligen sällan leder till harmoni. Det beror väl bl.a. på just mångkultur ute i världen, som bringar folk att fly.
Så var det för min vän och hans familj (kristna syrianer), ty inom Sverige fick de fly på nytt. Någon som vet, huruvida det finns alternativ till Nej till EU? Har för mig att det fanns ett sådant förr. I så fall må vi göra reklam för det.”

Många bra artiklar finns att läsa under länken ovan, men mångkulturen klarar vi oss utan, likaså landets humana flyktingpolitik, som främst utnyttjas av ekonomiska migranter utan asylskäl.  Majoriteten är unga män, som inte är kända för någon större humanism till värdlandet som tvingas betala för dem.

Hoppas att AfS med Gustav Kasselstrand inte ändrar i AfS:s program, utan  behåller

-Ut ur EU

– Asylstopp

– Repartiering

-Utvisning för grova brott