månadsarkiv: juli 2017

”Lex Ågren” ny mall för brott mot rikets säkerhet?

En meilvän skickade denna text med bild från signaturen ”Alf” som tycker att f.d. generaldirektör Maria Ågren slapp för lindrigt undan. Ty påföljden kunde, vid en rättegång, ha inneburit fängelse. Hon fick nu endast dagsböter och slapp därmed rättegång.

Min meilvän ställer en retorisk och mycket adekvat fråga: Kan ”Lex Ågren” bli en mall för andra lika allvarliga brott mot rikets säkerhet?

……………………………………………………………………………………………

 ”Vad får vi för våra pengar ???

Enda trösten är att hon direkt betalar

mer än två miljoner i skatt.

Vad sägs om detta?

I Absurdistan, som allt fler tycks kalla Sverige, är sådant möjligt.

Hälsningar Alf.”

 

Skandalen växer

SKANDALEN VÄXER!

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm att ge en översikt med fakta bakom lögner och bortförklaringar efter skandalen på transportstyrelsen, som egentligen handlar om regeringens inkompetens. Statsministern kan konsten att anklaga andra för sin oduglighet som landets ledare. Landsfader kan mer betraktas som ett skämt. Men självklart slåss han med alla medel, när han fått smak på det goda livet. Att bli bäste bror med världens ledare är självklart viktigare än hans landsmäns säkerhet.

………………………………………………………………………………………………

Om allt gått rätt till
”Redan från första dagen Säpo började misstänka att ett brott mot ”rikets säkerhet” hade begåtts skulle Säkerhetspolitiska rådet informerats och extrainkallats om allt gått rätt till!

I det säkerhetspolitiska rådet ingår förutom statsministern, även inrikesminister Anders Ygeman (S), utrikesminister Margot Wallström (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP), samt deras statssekreterare.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/sakerhetspolitiskt-rad-pa-regeringskansliet_H210269

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes–och-sakerhetspolitik/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19859097.ab

https://www.svd.se/sakerhetspolitiskt-rad-kan-leda-till-trovardighetsproble

https://www.sydsvenskan.se/2017-03-14/sakerhetspolitiska-radet-extrainkallas

http://www.corren.se/nyheter/sakerhetspolitiska-radet-extrainkallas-om4545910.asp

https://nyheteridag.se/lofven-kallar-in-sakerhetspolitiska-radet-efter-det-blodiga-forortsvaldet/

DETTA MISSTAG HAR REGERINGEN HÅLLIT MYCKET TYST OM! 
Detta Säkerhetspolitiska Råd har det yttersta ansvaret för att minimera skadan av den säkerhetsläcka som uppstått på Transportverket. Med andra ord skulle dessa ha sammankallats redan juni 2015 !

Statsminister Stefan Löfven (S)  (Högsta ansvarig inför Svenska folket)

Vice statsminister Isabella Lövin (MP),

Inrikesminister Anders Ygeman (S) (chef för SÄPO)

http://www.sakerhetspolisen.se/

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (Chef för MUST: Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten)

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/militara-underrattelse-och-sakerhetstjansten/

Framför allt skulle statssekreterarana ha kallats in till säkerhetsrådet, eftersom det är de som skall ha sakkunskapen inom de olika departementen. Statsråden är mer tillsatta av politiskt hänsyn, än av kompetens inom området de skall ansvara för.

OM allt gått till rätt så skulle Säkerhetspolitiska Råd ha inkallat Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och hennes statssekreterare för att inhämta den information som kommit in till hennes departement!

Att både SÄPO och MUST skulle frångå Svenska lagar är högst otroligt, så informationen borde ha vidarebefordrats till både Ygeman och Hultqvist redan 2015 !! Annars är SÄPOS syfte att ”skydda Sverige och demokratin” i gungning.

Detta innebär att Regeringen (Ygeman och Hultqvist) inte skött sina åtaganden, utan helt struntat i ”Rikets säkerhet”.

Bara för att dölja det inarbetade arbetssättet, som de politiskt tillsatta tjänstemännen utövar inom myndigheterna, så mumlas det om att ”göra avsteg” från lagar lite då och då, för att snabba på beslut och för att ”få något gjort”.

Troligen handlar det främst om att mörklägga och rädda en socialdemokratisk partikamrat och att kunna hänga kvar vid köttgrytorna?

Anders Ygeman ljuger 
Ovan skrevs EFTER det datum Ygeman påstått sig fått information om Säkerhetsläckan på Transportverket!  Inte ett enda ord om säkerhetsläckan, med att säkerhetspolitiska rådet diskuterat IT-säkerheten framgick! Ett utmärkt tillfälle att informera resten av säkerhetspolitiska rådet om Transportstyrelsens säkerhetsläcka!

Så Ygeman ljuger då han påstår att ”det inte funnits tillfälle att diskutera detta med Löfven”.

Ygeman kan inte heller komma och påstå att säkerhetspolitiska rådet inte haft några möten!

Sedan kan vi fråga oss om Transportstyrelsens IT-skandal var uppe på dagordningen hos säkerhetspolitiska rådet, då Försvarets materielverk (FMV) även var adjungerade. För FMV har inget med IT-angreppen att göra om det inte skulle handla om Försvarets materiel (bilarna).

För kännedom
En skrivelse från Anders Ygeman till Riksdagen 2016-04-07

”Svar på fråga 2015/16:1036 av Hans Wallmark (M) Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige

Hans Wallmark har frågat statsminister Stefan Löfven om det säkerhetspolitiska rådet sammanträtt för att diskutera de omfattande it-angreppen mot Sverige, och om det i så fall finns någon dokumentation från det mötet. Frågan har överlämnats till mig.

Som framgår av Hans Wallmarks fråga träffas det säkerhetspolitiska rådet regelbundet för att diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Vid det senaste ordinarie mötet diskuterades bland annat it-angreppen som har drabbat flera svenska mediers webbplatser. Det säkerhetspolitiska rådet är inte något beslutsorgan. Frågorna som diskuteras av rådet bereds vid behov vidare av ansvariga departement. Frågan har också diskuterats i Krishanteringsrådet som består av myndighetschefer från några av myndigheterna inom krishanteringsområdet, till exempel Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Socialstyrelsen. Till det extrainsatta mötet adjungerades även Försvarets materielverk (FMV). Under mötet informerade Regeringskansliet och ledamöterna varandra om pågående och kommande arbete som syftar till att upprätthålla en god beredskap vid större it-incidenter.

Stockholm den 7 april 2016

Anders Ygeman”

………………………………………………………………………………………………

Lästips för Er som ha orken kvar att läsa mer om denna skandal.

Med hälsning från signaturen ”Peter” kommer länken ovan och han skriver ”Oansvarighetskultur tycker jag är en lämplig beteckning på etablissemangets verksamhet. Dit räknar jag inte SD, men alla övriga partier och myndigheter. Regeringen försökte mörka lagbrott begånget av myndighet. Helt makalöst! Ett annat exempel på oansvarigt beteende är att inte göra någon konsekvensanalys av den extrema svenska invandringen. Ingen vet vart det kommer att leda, ska man låta det gå så långt att man knäcker det svenska välfärdssamhället ?”

Outsourcing och dess orsaker

Utläggning av verksamhet på entreprenad
”Hade inte alliansen i sin naiva privatiseringsiver öppnat för denna idiotiska outsourcing hade detta inte kunnat ske” kommenterade signaturen ”Lars” efter inläggen om transportstyrelsens och regeringens klavertramp.

Outsourcing, säkrast för mig att slå upp denna engelska term i Wikipedia ”utläggning av verksamhet på entreprenad.”

Orsaken är nästan alltid att sänka kostnaderna och öka vinsten. Ibland kan företag ha hamnat på efterkälken och köper tjänster för att hänga med eller att attraktiv personal saknas.

Det sistnämnda var definitivt inte orsak till transportstyrelsens outsourcing, utan handlade enbart om besparingar, precis som på andra verk och myndigheter, för att försöka fylla migrationens svarta slukhål.

800 miljoner skulle visst detta ”IT-läckage” ha sparat åt staten, nu kan skadorna för landets medborgare inte längre värderas i pengar.

Linköping blev Lidköping
På tal om outsourcing minns jag från min yrkestid hur en patient med talsvårigheter som skulle till mig för poliklinisk sjukgymnastik, hamnade i Lidköping i stället för Linköping, för så hade den afrikanska färdtjänstmottagaren uppfattat resmålet.

Patienten försökte gång på gång övertyga den utländska chauffören om att färden gick åt fel håll, men han viftade bara med beställningen, tryckte gasen i botten tills de var framme vid ett sjukhus där patienten inte var känd. Jag hoppas att denna pseudobesparing har mattats av. Handikappföreningarna protesterade vilt mot denna idioti. 

Men hur kan vi medborgare protestera mot dåraktiga beslut inom rikets verk och myndigheter, när de sker i slutna rum och med en statsminister, som säger att han inget vet?

Att vården skall vara effektiv har vi hört till leda, men ordet tillfredställande brukas inte lika flitigt i den nyliberala ekonomin.

Jag minns också hur samma plattityder hördes överallt på föreläsningar, inklusive från mig själv, innan jag begrep att det bara var floskler utan innehåll.

 ”Att göra rätt saker räcker inte, vi måste göra de rätta sakerna, effektiviseringar ger mer för pengarna, mångfald berikar, enfald förtvinar….nej jag skall inte plåga Er läsare mer från denna mögliga verktygslåda, som tyvärr ännu används.

Nyliberalismens blåögda supporters
Men ingenting sker bara så där rakt upp och ner i samhället, utan företeelser har långa rötter, precis som i privata relationer.

Jag ser den förrädiska nyliberalismen som orsak till mycket ont. Där privatiseringar och avregleringar är nyckelorden.

 Där har ekonomins behov fått styra politiken och våra liv med övertygelsen om att all ekonomisk aktivitet sköts bättre av det privata egenintresset!
Flyktingindustrins kungar är ett utmärkt exempel på detta haveri. Politikernas moraliska förkläde blir allt tunnare och döljer inte längre misslyckad politik, trots medias behjälplighet.

Kortsiktighet och snabba vinster orsakar kriser, där politiker från vänster till höger sopar upp och belönar dessa skurkar med våra pengar, så de största aktörerna kan fortsätta festen som ingenting hänt. Vilket de också gör med liv och lust.

Tänk att jag kan sakna brukssamhällets gamle disponent från 50-talet, som var av den gamla skolan, där skogen inte skulle avverkas för fort, utan tanke fanns på återväxt och morgondagen.

EU eländets friheter
Hela EU-eländet grundar sig på friheter för kapitalet, vars pengar och vinster får flyta fritt utan begränsningar. Denna frälsningslära som indoktrinerat varenda politiker är bara bluff. Forskningsrapporter har länge bevisat att de rika blivit rikare och de fattiga fattigare, vilket gör ett samhälle mer instabilt.

Detta märks tydligt i västvärlden, när allt fler medborgare insett att fri rörlighet betyder fri kriminalitet och horder av välfärdsmigranter.

Rotlöshet för vissa och välstånd för andra
Människor rycks upp med sina rötter, rotlösa gästarbetare finns i överflöd inte minst i Saudiarabien.  Vars oljerika kungar ler, när de ser att exporten av muslimer till väst fungerar ypperligt. Migranter har tagit med sig hela sitt träd, med religion, kultur och traditioner, vars nya skott riskerar att förstöra värdlandets egna rötter och de som vill leva som i väst utsätts för press från klaner och imamer.

Åsikter utan insikt
Ibland finns vettiga åsikter hos vänstern, som i ett debattinlägg i ”Corren” den 22/7 av en ledamot i VPK, där han skrev ”Med privatiseringar följer konflikter.” 

Han skriver att utförsäljningar i stat/kommun ger en ond cirkel. Bästa anbud vinner, som ofta är otillräckligt för långsiktig drift. Vid avtalens utgång sänks löner vilket bäddar för konflikter (exempel hamn-soparbetare strejker nyligen). Men inget om varför utförsäljningar måste ske? För då skulle väl ledamoten sparkas ut.

Arbetsgivaren kräver marknadsanpassade löner och villkor om jobben skall vara kvar. Vid samhällsviktiga funktioner kan arbetsgivaren sitta med armarna i kors, för där råder strejkförbud.

Spridningseffekt råder, när ett område får sämre villkor, men Annie Lööf hon bara rabblar om hur enkelt det är att klättra sig upp från ett låglönejobb.

Riksbanken kompenserar låga reallöneökningar med negativ ränta för att hålla inflationen uppe. ”Spara” kan slänga sig i väggen, för nu är det ”slösa” som bestämmer.

Internationell konkurrenskraft sker genom sänkta löner, aldrig med sänkt profit till storägarna, för då läggs verksamheten ner eller försvinner genom outsourcing.

Men inte ett ord från denne vänsterpartist om att ökningstakten med utförsäljningar, försämrade arbetsvillkor, nedläggningar och outsourcing stimuleras av migrationens gigantiska kostnader, vilket gör facken spakare, liksom löntagare utan unik kompetens.

Brist på anständiga löner
Det tals mycket om bristen på sjuksköterskor, lärare och poliser, vilket är helt fel. Orsaken är att skatten inte räcker till, för anständiga löner, när bara de ensamma ”barnen” upp till 45 år, kostar > 30 miljarder varje år. Dessa luttrade yrkesutövare finner sin utkomst inom andra områden med konsekvenser att avdelningar står tomma och på landsbygden härjar tjuven fritt från öst, när polisen finns mycket långt bort.

Medborgarna i EU är rödluvan, dess ledare vargen 
Sverige och Tyskland är som vargen i rödluvan, fru Merkel och herr Löfven ljuger och lockar, för att mätta Bilderbergarnas stora aptit, men detta vägrar vänstern att inse. Efter Berlinmurens fall, tappade de helt kompassen och arbetarna ersattes av en cafè latte drickande kulturelit på söder.

Symptomen på samhällets haveri får nu belysas, men aldrig den största orsaken. Nämligen nyliberalismens naiva förespråkare, vilka tror på den fria och globala rörligheten för alla människor som vill hit, som moraliskt alibi.

Mörkläggningsskandalen och Regeringens bristande organisation!

Gästkrönikör Karin Ferm skriver här ett aktuellt inlägg om alla brister, som finns inom regeringen. Utbredd tystnadskultur, undermålig organisation, ingen konsekvens- eller resursanalys, slutna ”stuprörs”departement, ansvars- och straffrihet och ingen krisgrupp. Allt detta innebär att vi åker med ett fartyg, vars kapten inte har en aning om vad som sker runtomkring eller i fartygets alla sektioner. När fartyget stött på grund och sprungit läck, så skyller han på andra båtar och talar minsann om vilka stordåd han gjort. Hans nya sektionschefer vet inte till sig av glädje och berättar hur taggade de är. Mitt råd är uppsök snabbt livbåten! 

……………………………………………………………………………………………………….

”Tystnadskultur och förkastlig organisation
Vad som det handlat de senaste dagarna är inte det lagbrott en Generaldirektör gjort. Maria Ågren är bortkopplad och kan inte längre dömas!

Det handlar om den ”tystnadskultur” och bristande organisation som kännetecknar den sittande Regeringen och försöket till MÖRKLÄGGNING av Säkerhetsskandalen!

Det som hände efter IT-skandalen inom Regeringen är faktiskt ännu farligare än själva skandalen i sig, även                                                                               om den är allvarlig nog.

Löfvens organisation, där de olika departementen och myndigheterna arbetar oberoende av varandra och  lämnar inte information till varandra, vilket  gör att Sverige i realiteten har flera av varandra oberoende ”regeringar” som sköter var sin del av Svensk politik !

Konsekvenser och resurser är okända begrepp
INGEN uppe i Regeringen verkar veta vad en bredspektra, djupgående, långsiktig  KONSEKVENSANALYS innebär !

De har inte heller lärt sig att göra en ”INVENTERING” av befintliga resurser innebär!

Varje del av den politiska organisationen är ”självgående” och fattar sina egna beslut. 

Även Löfven kallade det för en ”stuprörsorganisation”, vilket innebär att informationen bara fick gå ”nerifrån och upp” eller ”uppifrån och ner”.

Enligt den organisation, som finns i regeringen, är det statssekreterarna som är politiskt valda av respektive Minister, som ska vara den som beslutar vad var och en av Ministrarna ska få veta om vad sin händer i Sverige!

Även om en statssekreterare eller en Minister får information som berör ett annat departement får de inte vidarebefordra denna information till berört departement, utan det ska gå ”genom de rätta kanalerna”. Även om det handlar om Rikets Säkerhet!

Den ena handen vet inte vad den andra gör
Ingen uppe i regeringen får ”lägga sig i de andra departementens arbeten” oavsett vad det gäller.

Visst, det finns olika möten där antingen statssekreterarna och/eller ministrarna träffas en gång i veckan. Men då handlar det om information ”uppifrån” beslutande organ, inte om tvärpolitisk information som rör enbart två eller flera av departementen.

Risken finns, att andra icke berörda departement får information, som inte handlar om deras ansvarsområden.”Någon” kan ju av misstag ”läcka till pressen” eller till ”oppositionen” under de olika utskottens sammanträden. Hemlighetsmakeriet INOM Regeringen är utbrett och den ena ministern vet oftast inte vad den andra sysslar med före det tas upp i Riksdagen eller går ut i pressen.

Fartblinda politiker utan ansvar
Borttagandet av RIKSRÄTT och ÄMBETSMANNAANSVAR har gjort att politiker och politiskt tillsatta tjänstemän har kunnat göra lite som de vill efter sin egen agenda och ideologi, utan att behöva snegla på gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Det värsta som kan hända politikerna och tjänstemännen är att de hamnar på ”elefantkyrkogården” och inte längre får fatta några beslut.

Antigen blir de sysslolösa, eller satta att göra olika utredningar. Vissa hamnar efter ett tag i en underordnad position främst utomlands, medan partiet väntar på att allmänheten glömmer deras skandaler eller misstag.

Syndabocken Lars Danielsson har återuppstått
Där är Lars Danielsson som fick gå efter Tsunamikatastrofen ett lysande exempel. Han är nu tillbaka i politiken som EU-ambassadör och är nu ny chef för EU-representationen. (Decenniets största politiska skandaler).

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/artiklar/decenniets-st%C3%B6rsta-politiska-skandaler-4fbf8b4b04bf725194002f14

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/lars-danielsson-ar-ny-chef-for-eu-representationen/

SAMTLIGA som blivit inblandade i POLITISKA SKANDALER har fått behålla sin lön hela deras ”förordnande” enligt det regelverk som tidigare politiker beslutat om.

Politiska ”målvakter” rikligt belönade
Allt är bara ”ett spel för galleriet” och ibland har det handlat om att en underordnad fått ta skulden för vad en högt uppsatt politiker beslutat om. Bara för att den aktuella regeringen inte vill bli av med en medarbetare. Den underordnade tjänstemannen blir rikt ersatt för att han/hon offrar sig för partiet.

Löfven avskaffade krisgruppen efter 2014
En av bristerna i den nuvarande Regeringens organisation är att det inte längre finns någon ”krisgrupp” som alla kan vända sig till vid bland annat en pågående säkerhetskris inom Svenska Myndigheter.

Det finns ingen som kan direkt samordna de olika åtgärder som måste till för att täppa till luckorna och informera både berörda departement och Riksdagen!

Inga riktlinjer om vad var och en ska göra och vilka som är ansvariga för de olika åtgärderna!

En av det första som Löfven gjorde då han tillträdde var att avveckla den ”krisgrupp” som dåvarande regering tillsatte 2005 efter Tsunami katastrofen. En katastrof som Göran Perssons regering misskötte totalt.

En krisgrupp som sedan dess haft statsministrarna som högst ansvarig.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/regeringens-krisberedskap-och-krishantering-i_GT01KU8/html

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=745785

http://www.dn.se/arkiv/sverige/regeringens-krisgrupp-doms-ut-direkt/

Efter 2014 har Sverige ingen sammankallande myndighet om det skulle hända en katastrof, här i Sverige eller i utlandet!

Det var också efter Tsunamikatastrofen som dåvarande Regering beslutade att Svenskar som råkade ut för en katastrof i utlandet fick klara sig själva! Regeringen ansåg det vara för dyrt att hjälpa Svenskar som befann sig utomlands och inte kunde ta sig hem.”

……………………………………………………………………………………………………..

Allt fler medborgare börjar inse att vi får klara oss själva och att nuvarande regeringen gör det allt dyrare att leva. Medan statsministern försöker dupera oss, att han och hans erbarmliga regering tar ansvar för Sverige med sitt ledarskap mot avgrunden. Det är hög tid att avskaffa denna regering!

 

 

Förlorat förtroende, men statsministern klänger sig kvar

Förlorat förtroende!
 Vad krisen handlar om visade ”Jeander,” i går på sin bildblogg. Han är en mästare på karikatyrer och politik. 

Tyvärr saknar regeringen mästare i politik.

Med bara gamla polare och ja-sägare i bilen, så är det lätt att köra vilse. GPS:en har lagt av och visar bara värdegrundstirader.

Men nu har chauffören stannat bilen och slängt ut Anna Johansson och Anders Ygeman, men Peter Hultqvist får flytta fram till framsätet!

Tomas, Morgan och Annika fnittrar förtjust i baksätet med sina nya uppgifter och öppnar dörren till  sköna Helena från Kristianstad, som ska ansvara för migrationsverket, orsaken till landets haveri. Ett krya på Dig kort till Gabriel, struntar de i, nu när hans åksjuka blivit kronisk.

Att lyssna på chaufförens hyllningar om egen körskicklighet, om hur han tar ansvar för landet och samhällsbygget i sin fallfärdiga bil, gör mig illamående.

När Morgan Johansson kläckte ur sig att ”Nu har ni två skåningar i regeringen så nu kan Ni känna Er trygga…” då stängde jag av och lämnar över ordet till Er läsare med kommentarer.

Vad tror Ni blir nästa drag? Accepterar alliansen Hultqvists bekväma plats i framsätet?

 http://jeanders-bilder.blogspot.se/2017/07/forlorat-fortroende.html?spref=fb&m=1

 

 

 

 

 

 

Regeringskris – vad tror Ni?

Chockad regering och en allians som tvingats vakna
Regeringen är chockad över att alliansen med Sd utlyser misstroendeförklaring mot två tunga statsråd (jag räknar inte in den fjäderlätta och inkompetenta Anna Johansson).

Jonas Sjöstedt vill mildra domen med att KU-anmäla alliansen för deras privatiseringsiver under deras regeringsperiod.

Varenda unge förstår att läckage om rikets säkerhet omedelbart skall rapporteras till högsta chefen, men denna insikt finns inte i det nepotistiska Rosenbad.

Inget rum med tillräcklig säkerhet fanns enligt den svettiga Anders Ygeman för att meddela statsministern under drygt ett år. Tror han på det själv eller är det bara glapp i hjärnkontoret?

Försvarsminister Hultqvist tycker att han har agerat helt rätt. För försvaret har försökt eliminera skyddsobjekten, vars mottagare ingen riktigt vet, var och vem han är, när IBM snabbt lade ut transportstyrelsens IT system till underleverantörer.

GD:n Maria Ågren fick snabbt lindriga böter för denna försumlighet, för att skaka galler ville hennes bäste bröder förhindra, innan skandalen briserade.

Till sist blir denna regerings oduglighet en bumerang mot vår lekande landsfader Stefan Löfven, som inte riktigt fattar vad som händer.

A-K Batra får ännu föra ordet, som tröst efter sista opinionsundersökningen, även om Annie Lööf står alltför nära bakom.

Om regeringen avgår, tror Ni att Stefan Löfven kan charma över Jan Björklund och Annie Lööf ? Eller kan alliansen bilda minoritetsregering och kallt räkna med SD:s stöd?

Nu vill jag höra vad Ni bästa läsare och kommentatorer tror om kommande utveckling?

Hanif Balis snabbförklaring och läget i Moder Svea

Hanif Bali (M) skriver på Facebook om transportstyrelseskandalen.

”Nu har jag läst igenom Säpo:s förundersökning av Transportstyrelseskandalen. För Er som inte orkar läsa igenom skräckdokumentet har jag gjort en snabbförklaring” 

Moderaterna krisar, medan centern firar

Borde inte A-K Batra nu lämna över ordförandeskapet till denne man, i stället för att blänga snett mot centerns lömska konkurrent?

Centern har nu ockuperat hela mittenplatsen och breder ut sig på 11,6 % medan moderaterna sjunkit ner till 12,7 % i Sentios väljarundersökning denna månad.

Denna bottennotering borde ge moderaternas partiledning gråa hår, när de inte vet vilken väg de skall gå. Att skutta fram och tillbaka, betraktar väljarna mer som en trafikfara. Nu måste de resa sig upp från den bekväma riksdagsfåtöljen och resolut kräva ansvarigas avgång. Meningslösa interpellationer måste ersättas av misstroendeförklaring mot statsministern och hans ministrar, dvs gamla polare.

Fokus måste riktas på grundorsaken till Sveriges haveri

SD, nu som största parti på 26,8 % behöver inte göra någonting, men att fortsätta att fjäska för Batra kan leda in i en återvändsgränd.

Hur länge skall de bara tala om symptomlindring på en sjuk Moder Svea, utan att lyfta upp grundorsaken?

Det är den åtgärderna skall riktas emot, fler sköterskor, poliser, lärare etc äts bara upp av fortsatt invandring och hjälper ej om inte gränsen stängs. Varningar om nya migrantnivåer kommer från Italien.

Där fullpackade gummibåtar plockas upp av humanitära organisationer, som i stället borde frakta dessa unga män tillbaka till Libyen, eftersom flertalet saknar asylskäl. Kontakten och samarbetsviljan med människosmugglarna är intensiv, kontakten med Europas medborgare är däremot mycket skral.

 ”Vi måste rädda liv” säger ansvariga med gråt i rösten och verkar totalt omedvetna om att det är deras aktioner, som släcker liv i Medelhavet. Men denna räddningsgärning i hycklande humanitet gör sig bra på CV:t till fortsatt karriär.

Välfärdserodering

Allt för mycket av vår välfärd faller redan i orätta händer, uppskattning finns på > 10 miljarder varje år som kriminella, ofta med annan etnicitet roffar åt sig, tack vare vänsterliberalers migrantvänliga väghållning.

(Ni har väl inte glömt statsministerns lovprisade summa på 6,66 kr/dag till alla landets pensionärer från jan 2018)?

Kanske dessa vänsterliberala ”humanister” inspirerade transportstyrelsen till att ge bort ”Nyckeln till kungariket Sverige” som Tove Livendahl (Svd) twittrade om i förrgår. Nationer och gränser är ju för dem bara ett otyg.

Såga ner hela trädet och dra upp rötterna

Statsministern måste till slut inse att grenen, som regeringen vilar på inte håller för hur många odugliga kompisar från förr. Nu verkar det som om framåt elever i en grundskoleklass kan ersätta hela bunten. Det är dags att såga ner hela trädet och försöka dra upp rötterna.

För Er som har ork, rekommenderas journalisten och författaren Rebecca Weidmo Uvells gedigna sammanfattning om ”Lövfen, kompisarna och Transportstyrelsegate”, men alla Era insiktsfulla kommentarer räcker långt.

http://uvell.se/2017/07/24/lovfen-kompisarna-och-transportstyrelse-gate/

Saklighet och opartiskhet från SVT, ett skämt?

”SÅ ARBETAR VI PÅ SVT NYHETER

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.”

 Bild: Från Facebook sidan ”I allmänhetens tjänst-granskning av publiceras service.

Janne Josefsson är troligen för ”stor” för att avskedas eller också får han vara galjonsfigur för opartiskheten. Men allt fler journalister  ofta anonymt, så inte jobbet ryker, kommer ut från värdegrundsgarderoben. Argumentet har länge varit att inte svartmåla en redan utsatt grupp. Att filtrera och slira på sanningen är helt OK i svartmålningen av SD enligt ”ändamålet helgar medlen”

Lästips!

http://avpixlat.info/2017/07/22/janne-josefsson-svt-kulturnyheterna-sprider-fake-news/#more-206916

Transportstyrelsens skandal bara växer

Skandalen bara växer

På Sveriges exportlista får vi nu lägga till – sekretessbelagda myndighetsregister, efter – IS krigare och en -falsk Sverigebild.

Bingo för Ryssland

Förmodligen gnuggar Putin händerna av förtjusning, när en serbisk yrkesofficer fått tillgång till sekretessbelagda uppgifter som till exempel körkortsinnehavare och militärfordon.

Serbien är mycket nära allierad med Ryssland. Gemensamma militärövningar sker regelbundet under benämningen ”Slaviskt broderskap.”

https://ledarsidorna.se/2017/07/serbien-dit-alla-underrattelsetjanster-vallfardar/

Ett slaviskt broderskap råder tyvärr också inom rörelsen, även när oegentligheter sker, vilket det numera ofta gör. Strategin från ansvariga ministrar är ofta tvärtemot vad kunniga inom området förkunnar, lägg genast alla korten på bordet!

Oroande minnesförlust 

Infrastrukturminister Anna Johanssons minnesförlust är stor, om vad transports styrelse sagt eller inte sagt, så jag är djupt orolig för att amnesin kan ha en patologisk förklaring.

Kanske ansåg statsministern att hennes sjabbel, som styrelseordförande för Göteborgs Bostadsbolag under 2013 mer var en merit? Hon attesterade då lätt felaktiga fakturor från bolagets VD.

Året efter, 2014, utnämnde Stefan Löfven denna Göteborgspolitiker, dotter till sossepampen Göran Johansson, till infrastrukturminister.

Statsministern tiger som muren i vanlig ordning, när det hettar till. Den stora frågan är nu om och i så fall när han blivit informerad av inrikesminister Anders Ygeman?

Om information skett borde han få avgå med sina ministrar. Röster från alliansen börjar nu få mer volym, frågan är om de är tillräckligt höga för att ge effekt. Har man sovit i sin riksdagsbänk med undantag av några interpellationer, så är det svårt att få tillräckligt gehör.

Transports GD Maria Ågren fick till och med löneförhöjning efter att hennes sjabbel föranlett en ”tyst” utredning i fjol.

Orsaken sägs vara stress och att snarast sjösätta transportstyrelsens nya IT-system, så hon i hastigheten ”glömde” kontakta verkets jurist.

Partibok ersätter kompetens

Grundorsaken, som många bloggläsare i kommentarer påpekat, liksom gästkrönikör Karin Ferm är brist på kompetens dvs. kunskap och erfarenhet inom området.

Rätt partibok är nyckeln till höga poster inom svensk förvaltning, kvinnligt kön med fördelaktigt utseende är heller inte dumt i en feministisk regering. Inte ens gymnasieutbildning krävs, bara lojalitet och stor verbal förmåga, som när affärer avslöjas först ersätts av tystnad, bortförklaringar och lögner.

Någon enstaka gång, blir det sparken. Ett glas vin för mycket bedöms hårt, att försvarets chefer nu tvinnar sitt hår, är inte så viktigt. Får jag en gång till höra standardfrasen att vi tar till oss av kritiken, då återstår bara den ondes vokabulär.

PS. Meil från min syster: ”Tove Livendahl anser ska vi skicka ut Missing people att leta efter Stefan Löven, enligt henne  ligger det bara inte en hund begravd, det är en hel kennel. Personliga adresser till stridspiloter, slå ut dom så är flyget borta…..vem vill bli stridspilot, sjuksköterska, lärare, polis, listan kan göras lång och vem vill bli gammal, fattig  utsatt för rån och samtidigt få höra att landet berikas, när vi knappt vågar oss utanför dörren.” DS.

Förtätning är modeordet från förrädiska politiker

Förtätning
Stockholm så ut som en enda stor byggarbetsplats vid ett besök nyligen. Det byggs på höjden längden och tvären. Precis som i varenda större stad.

I min hemstad smällde politikerna nyligen upp ett fult runt hus på flera våningar i parken bredvid domkyrkans kyrkogård och i trädgårdsföreningen, en oas i staden, har man börjat knapra på i ena kanten.

En liten bit utanför staden ligger en mycket stor golfbana (flera andra finns i kommunen), men när det uppdagades att en liten hörna av den skulle bebyggas, blev det proteststorm från politikernas bästa bröder, som självklart drog tillbaka förslaget.

Denna byggboom går fram som en tankvagn och mejar ner allt som står i vägen med politiker som bara jamsar om förtätning.

Framtidsförstörande politiker
Jag tänker på 60-talets rivningshysteri, när till och med almarna i Kungsträdgården höll på att stryka med. I min hemstad fick politikerna under slutet av 70-talet en förträfflig idè, vi drar en stor väg rakt genom Vallaskogen, ett gammalt skogsområde med unik växtlighet. Både almarna och Vallaskogen fick vara kvar tack vare invånarnas starka protester med demonstrationer.

Men vem orkar demonstrera i dag, när miljöpartisterna går i täten för denna miljöförstörelse?

Varenda grön plätt får huvudstadens rödgrönrosa politiker att glatt utropa, så bra här kan vi klämma in ett hus till för våra nyanlända! Med tanke på en anhöriginvandring på minst 300.000 under de närmaste åren, så sätts byggkranar upp i varenda vrå.

Att bostadsbrist har rått under årtionden för unga som vill flytta hemifrån och inflyttade utan förmögenhet på fickan har inte rört dessa förrädiska politiker i ryggen.

Dyra bostäder
Nu varnas det för dyra bostadsrätter och hyreslägenheter, som de mest behövande aldrig har råd att köpa eller hyra. Men byggföretagen gnuggar händerna, för då kan nyanlända få flytta in, eftersom piskan från Rosenbad viner över stadens kommuner med ett Ni ska klara av det.

Rättvist och fint, att de som aldrig betalt en krona i skatt och knappast kommer att göra det heller under lång tid, susar förbi svenskfödda som strävat och kämpat under åratal för att få en bostad.

Få studerar
Cirka 3 % av lågutbildade nyanlända studerar efter två år i riket, varför skulle de göra det? Bidragen flödar in och därmed urholkas intresset för både studier och låglönejobb, som kräver ett visst mått av ansträngning.

Nu har dessa blundande politiker börjat mumla om utbildningsplikt, som om det skulle höja motiveringen hos analfabeter.

Lönlösa protester (undantag politikers bäste bröder)
Protester från boende både i hyres- bostadsrätter och villor hjälper ej. Inte ens när naturvårdsföreningar beskriver framfarten som övergrepp på moder jord.

Att träden och parker behövs för både miljön och återhämtning för stadens invånare, är utan betydelse. Asfaltering och hårda husgrunder hindrar regnvatten från att rinna ner i jorden till våra brunnar, men sådant betraktar dessa förrädiska miljöpartister som mindre viktigt. Det är bara i Almedalen som avstamp togs i miljön, för att locka tillbaka svikna väljare, i praktiken är det asfalten som skall blomma. Själv orkar jag inte längre varken se eller höra på dessa lögnhalsar i partiets ledning.

En grön oas mejas ner                                                            

 Jag blev helt bestört, vid ett besök i en stadsdel strax utanför staden. Där härjade nu grässkopor bland gamla träd i en liten grön oas, där boende kunde njuta av ängsblommor, fågelsång, liksom av harar och även små hjortar, som ofta tittade fram. Flera års protester hade nu avgjorts i domstol och när jag läste anslaget på varje huvudingång från ansvariga om förtätningsbehov med ett vi skall möjliggöra så att fler får bo nära centrum, då förstod jag att min misstanke stämmer. Att den politiska ledningen enbart består av en grupp nickedockor utan en långsiktig tanke i huvudet.

Kanske var det därför som ”Hesa Fredrik” självsvåldigt blåste varning över staden?

Utfattiga kommuner

En anledning till förstörelse av gröna ytor, som det aldrig talas om är att flera kommuner nu är utfattiga och måste sälja av mark så de inte går i konkurs, för i våra storstäder står nyanlända för ca 70 % av försörjningsstödet.

Min egen misstanke är att makthavarna mycket väl vet från flera rapporter, att desto fler invandrare som flyttar in i ett område, så flyttar de mest välbeställda och mångkulturella förkunnarna ut därifrån. Samma utveckling råder i skolorna.

Prisstegring

Den enorma prisstegringen på villor i gamla och trygga områden orsakas också av att området till nästan 100 % bebos av svenskfödda. Här blir det knivigare för politikerna att agera eftersom flertalet också bor där, eller i bostadsrätter inne i centrum. Men får denna regering fortsätta efter 2018. Så löser de nog det problemet också.

Fridolin är redan på gång med bussning av invandrarbarn till bra skolor, så alla blir lika dåliga.

En liten ljuspunkt var dock att jag på ett par offentliga ställen blev glad av små klistermärken, med ”Stäng gränsen” på. Samma känsla hade jag under -68, när jag klistrade små märken från vänsterns paroller.

Kanske hade ett par gamla 40-talister, som också nyktrat till varit i farten med eller utan rollatorn?

Till sist får Ni en hälsning från signaturen ”Peter”  med  en länk om ett par vardagshändelser från dagens Sverige. Medborgargarden i områden där ”tjuven” härjar, men än så länge brukar tjuven gå fri och Du som försvarar din egendom åker dit. Sverige i ett nötskal.

https://timbro.se/smedjan/det-varas-medborgargarden/