Kategoriarkiv: Postmodernism

Krafterna bakom NWO; en socialistisk överstatlig organisation

Att det finns många krafter som sammanfaller bakom en ny världsordning är väl känt hos upplysta medborgare, som ofta klassas som dissidenter.

Tyvärr är okunskapen och likgiltigheten stor hos gemene man, så länge som Let`s dance och meningslösa kändis program serveras från SVT. Systemmedias ledarskribenter har väl kännedom om att den globala statskuppen pågår, men är befallda att raljera över oss som lyfter fram denna nya ordning, annars ryker jobbet.

Dan Ahlmark är en välmeriterad och klok herre, därför syns han inte på DN:s och SvD:s debattforum, utan får sökas i alternativa medier.

I denna artikel spaltar han upp fyra starka krafter bakom NWO från Frankfurtskolan till FN:s Agenda 2030.

Bildresultat för FN, EU
Överstatliga organisationer, som FN och EU utgör en stark kraft för genomförande av NWO

https://newsvoice.se/2021/04/kulturmarxismen-land-forstoras/

  1. Den europiska vänstern, där främst S + V + MP ingår i vårt land
  2. Stiftelser som mäktiga Rockefellerstiftelsen och Bill & Melinda Gates Foundation
  3. De Internationella hyperkapitalisterna/oligarkerna
  4. Överstatliga organisation med FN, t.ex. Agenda 2030, EU , World Economic Forum med t.ex. The Great Reseat

Olika målsättningar finns inom dessa fyra, men slutmålet är detsamma, att desarmera den demokratiska beslutsrätten i nationalstaten.

Efter Berlinmurens fall insåg vänstern att de av egen kraft inte skulle nå fram till en socialistisk världsordning. Då kastade de den gamla ideologin om klasskamp overbord. Kulturmarxisterna förstod att logik, fakta och sunt förnuft måste oskadliggöras och öppnade stora famnen för postmodernismens människosyn, där inget av detta finns.

Utgångspunkten för dessa postmoderna galenpannor är att ingen objektiv kunskap finns. Allt är enbart våra tolkningar av verkligheten och för att denna dårskap riktigt skulle få fäste, så hävdades att all kunskap från våra sinnen, gammal som ny, enbart tolkades av språkliga begrepp och gamla värderingar. Vips, så fick man in den vite mannens överhöghet, draperad i floskler som patriarkaliska strukturer, strukturell rasism, över- och underordning mm.
En perfekt förklaring till alla lata och smarta inom vänstern från dess etablissemang ner till AFA gatans aktörer. Gemensamt är att de använder historiska oförrätter och minoritetsförtryck för att slippa spotta i nävarna.

Utifrån detta resonemang, så finns det ingen vetenskap, den är bara en produkt av irrläror från språket. Därför är det lika hopplöst att diskutera med dessa postmoderna kulturmarxister, som med schizofrent sjuka som hallucinerar. Empiri och logik spelar ingen roll i deras framställningar och diskussioner.

Individen finns bara i grupptillhörigheten, som bestäms av identitetspolitiken, där minoriteter får djävlas hur mycket de vill, medan majoriteten, vanligt folk skall hålla käft och enbart tänka på sina förfäders synder. Annars riskeras böter och fängelshot av statligt subventionerade HFM jägare.

Ahlmark beskriver detta fenomen mer elegant;

“…….Den allvarligaste strategin är dock att väcka fientlighet mellan människor.  Det sker genom Identitetspolitik, vilket är den nymarxistiska metoden att spela ut olika samhällsgrupper mot varandra genom att använda marxismens grundläggande offer-förtryckarmodell, men istället för att tala om motsättningar mellan arbetare och kapitalister gäller det nu andra områden än ekonomi. Det avser olika väsentliga samhällsområden, där någon form av motsättning eller intressekonflikt mellan relevanta grupper kan uppförstoras och utformas till en betydande konflikt.…./Genom att kulturmarxismen täcker breda samhällsområden, kommer fundamentala eller viktiga gemensamma samhällsvärderingar att brytas upp, och stora motsättningar framträder istället.
Vad detta leder till, vet vi inte, men slutresultatet blir sannolikt mycket negativt, kanske katastrofalt.

Wikipedia om Frankfurtskolan.
På bilden ses Max Horkheimer och Theodor Adorn, som skapade kulturmarxismen, som senare omfamnade identitetspolitiken med nutidens alla PK- floskler.
Frankfurtskolan

“Frankfurtskolan var en nymarxistisk skolbildning inom tvärvetenskaplig samhällsteori som växte fram vid Institutet för socialforskning i Frankfurt från 1930. Den kritiska teori som utvecklades inom Frankfurtskolan har haft stor påverkan inom bland annat filosofi och samhällsvetenskap, och utmärker sig genom att försöka förena marxistiska idéer med Freuds psykoanalys. Institutet för socialforskning stängdes en kort tid efter det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933, eftersom många av de som var verksamma vid institutet var av judisk härkomst och dessutom företrädde radikala politiska ståndpunkter. Från 1934 till 1950 verkade därför många av Frankfurtskolans medlemmar i USA (Wiki).

PS. För Er som inte hann se Jimmie Åkesson i SVT:s program “30 minuter” i går kväll. Ds.

https://www.svtplay.se/video/30870494/30-minuter/30-minuter-sasong-1-jimmie-akesson?modalId=jv1dDPa

”Postmodernismens mörka hjärta”

 Gunnar Sandelins artikel https://morklaggning.wordpress.com/2020/06/11/postmodernismens-morka-hjarta/#more-19566 från K-O Arnstbergs blogg ”Invandring& mörkläggning” är utgångspunkt för dagens inlägg, samt egna erfarenheter och tankar om hur detta postmoderna virus har smittat hela samhället av i dag.

Glädjande är att medborgare från olika håll utvecklat motståndskraft mot detta virus och genomskådat dess verklighetsförvanskning, vilket ofta klassats som rasism av den korrekta eliten och dess knähundar, som inte vågar protestera och bekänna färg.

Sandelin: ”Det finns ett YouTube-klipp med den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan Peterson som har påverkat mig starkt. På tolv minuter förklarar han vad postmodernism är, varför vi måste skaffa oss kunskap om den och varför den måste bekämpas….”

Att lyssna på Jordan Peterson samt få ta del av andra stora tänkares alster är som att känna sig nyduschad och titta ut genom nytvättade fönster.

Jag förstår att fd utrikesminister Margot Wallström med sitt mediokra studentbetyg ville att han skulle gömma sig under en sten.

Här kommer illustration från “Steget Efter” om Margots skiftande engagemang.

Frågan är om det finns så många och stora stenar som skulle kunna gömma alla förljugna och postmoderna identitetspolitiker?

Här kommer några axplock från texten för Er som inte har tid att läsa hela artikeln.

Postmodernismen förkastar det förnuft och den individualism som hela den upplysta världen vilar på. Sedan utmynnar det hela i ett angrepp på upplysningsfilosofins följder i sin helhet, från kapitalism och liberala styrelsesätt till vetenskap och teknologi……
Enligt postmodernisterna är kunskapen relativ och socialt konstruerad. Därför finns det egentligen bara åsikter…..…
Med ordet som vapen och relativismen som strategi sådde postmodernisterna sina frön till den nya vänsterns akademiska riktning mot den politiska korrekthet som vi skördar i idag….….. personangrepp blir därför viktiga vapen i arsenalen, där (grovt uttryckt) vita, män och rika är fredlösa medan kvinnor, sexuella minoriteter och tredjelandsmedborgare är fridlysta….”

Efter marxismen, som kom miljörörelsen och postmodernismen blev till en rödgrön sörja.  

Min erfarenhet från 68- års studentrörelse, var att lathet och smarthet ofta frodades under dessa paroller från främst medel- och överklassens bortskämda gossar. Många av deras söner och döttrar och deras avkomma utvecklade dessa egenskaper ytterligare, eftersom Marx och Lenins skrifter var för jobbiga att läsa.

Identitet; uppfattningen om sig själv och –relativismens mantra, att det inga sanningar eller universella värden finns, passade in som handen i handsken, för detta bortklemade gäng.

Alla blev vi inordnade i gruppidentiteter, som kön, sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, social status mm.

Offermentalitet frodades genom att ”orättvisa strukturer” var orsak till allt djävulskap i livet. Inget ansvar kan utkrävas från dessa fridlysta grupper. Bekvämt och bra, ansträngning blev kränkning för dessa aktivister, som efter hand även tog skolan i besittning.

När rättstaten numera ömmar för bestialiska våldtäktsmän och polisers knäböjningar för ”Black live matter” rörelsens värstingar, då har vi nått vägs ände i detta postmoderna träsk.

Det går knappast att läsa om näringsliv, statliga verk och myndigheter, media, föreningar, religiösa samfund mm utan att först få värdegrunden, det lika värdet och mänskliga rättigheter slängt i ansiktet.  
Den postmoderna ideologin har spridits värre än ett virus in i samhällets alla vrår. Jag ser röd/gröna akademiker i symbios med politiker och media, som de största smittbärarna, som jag skulle vilja bura in i evig karantän.

När skall postmodernismens värstingar som hyllandet av identitet och relativism återföras till sumpmarken, undrar jag?

Illustrationen kommer från Sandelins artikel i Invandring&Mörkläggning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Relativism#Kritik_och_f%C3%B6rsvar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet_(beteendevetenskap)

Ps. För nya läsare kommer här lite återblockar på hur min röda ungdom förvandlades till blå ålderdom. https://word.harrietsblogg.se/category/om-min-roda-ungdom/ Ds.