Kategoriarkiv: SuperGongo

Världen styrs av mäktiga banker, företag, militär kapacitet och kontroll av media

Tips på sommarläsning från bokus.com. som bekräftar gårdagens kommentar från Jari Norvanto och författaren svarar ett tydligt NEJ på frågan ”Känns det som att politikerklassen företräder medborgarnas intressen?”

SuperGongo – maktelit som folkfiende av av Berndt Alfred Paulsson

Pris: 347 kr gratis frakt

https://www.bokus.com/bok/9789198090291/supergongo-maktelit-som-folkfiende/

GONGO, förkortning för Government-operated non-governmental organization, är en organisation som presenteras som oberoende trots att den styrs av staten. Wikipedia

SuperGongo kallar författaren nätverket av snäva, exklusiva maktstrukturer inom bankväsende, storindustri, militär och politik, vilka samarbetar intimt via institutioner och organisationer. 
Hur makteliten och folkfienden styr världen.

En hel regim föraktar genom sina handlingar sitt eget och andras folk. Det här är den bok som helt och fullt klär av den regim som anser sig vara kejsaren för dagen!
Varför läsa denna bok?
Läs boken som en utmärkt och väldokumenterad anvisning i den oroliga tid vi befinner oss i.
Det finns ingen annan bok som så klart visar hur bankerna fungerar och hur de använder dina pengar till vapenproduktion och propaganda för krig.

Berndt A. Paulsson har en filosofisk-politisk magisterexamen vid Stockholms Universitet med huvudämnet kulturgeografi. Han har lång erfarenhet av skilda arbeten inom svenskt försvarsväsende och svensk utrikeshandel. Efter pensioneringen har han bland annat skrivit fakta- och reseböcker om Grekland och om Brasilien.
Nu gäller internationell politik, geopolitik, med böcker som
– En obekväm politisk sanning 2013
– Krigsmaskinen 2017
– Bankcentralen 2020
– Folkfienden 2022 och här
– SuperGongo 2023″

——————————————————————————————————–

Krig behövs för att hålla både banker och krigsindustrin i gång, därför har USA med dess djupa stat delat upp världen i onda och goda. Nu är det öst med Kina och Ryssland som skall kuvas, men här börjar svårigheter att torna upp sig, när allt fler länder som som har bittra erfarenheter av USA:s demokratiexport, nu söker sig till Bric sammanslutningen med Kina och Ryssland i spetsen. De-dollarisering är enda vägen ut från USA:s hegemoni, vilket allt fler länder i Syd förstår och börjar handla i egen eller andras valutor.

”…..Att skapa ett alternativ till den amerikanska dollarn är det enda sättet att förhindra att världen militariseras av Washington, säger Michael Hudson, en amerikansk ekonom och tidigare Wall Street-analytiker, till Sputniks podcast New Rules. https://sputnikglobe.com/20230609/michael-hudson-de-dollarization-is-remedy-against-us-militarism-1111033558.html

Om någon tvivlar så glöm inte USA:s härjningar i Vietnam, Sydamerika och Mellanöstern, som alltid slutar på samma sätt. Befrielse/gerillarörelser uppstår som ofta blir allt mer militanta och ser fiender även bland sitt eget folk, som skoningslöst går sin död till mötes.

Mao Zedong  beskrev hur en gerillakampanj skall föras för att bli framgångsrik:
I gerillakrigföring, välj taktiken att verka komma från öster och anfalla från väster. Undvik det fasta, anfall det urholkade. Anfall; dra er tillbaka. Slå ett blixtsnabbt slag, sök ett blixtsnabbt avgörande. När gerillan tar strid med en starkare fiende drar de sig tillbaka när han rycker fram; ansätter honom när han gör halt; slår till när han är trött; förföljer honom när han drar sig tillbaka. I gerillastrategi är fiendens eftertrupp, flanker och andra sårbara områden hans livsviktiga punkter och där måste han bli ansatt, anfallen, skingrad, utmattad och tillintetgjord. Wikipedia.

Beställ gärna boken från ditt bibliotek, där USA med dess Natolakejer i Europa avslöjas, som tydligt visar att Magdalena Anderssons och Ulf Kristerssons kejsare är naken.