Kategoriarkiv: USA/Nato

Världens största flytande militärbas på väg till Norge. Var i Sverige förra året

Vi minns hur Magdalena Andersson med sina Nato vänner kråmade sig i fjol när denna 257 m långa flytande militärbas besökte Stockholm.

Foto: Shutterstock, från globalpolitics.se
Hangarfartyg avsedda för krig i vatten långt från USA. USS Gerald R. Ford.

I fjol:

”…..USA:s försvarschef Mark Milley höll en gemensam pressträff med statsminister Magdalena Andersson (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén ombord på det amerikanska amfibiestridsfartyget USS Kearsarge.
– Jag tycker att det här är en stark signal till världen. Det visar att de säkerhetsförklaringar, som president Biden var väldigt tydlig med när jag och president Niinistö besökte honom i Vita Huset, nu också följs upp med konkret handling, säger Magdalena Andersson. – USA:s stöd för detta är fundamentalt, och jag vill tacka för det. Tillsammans säkrar vi fred och stabilitet i regionen…..” https://www.globalpolitics.se/varldens-storsta-flytande-militarbas-pa-vag-till-norge-var-i-sverige-forra-aret/

Säkrar fred och stabilitet???

Är Anderssonskan totalt dum i huvudet?

Vad detta uttalande visar är enbart förräderi mot folket, som har övergivits precis som landets demokrati. Våra politiker, röda som blå, svassar runt detta kriminella gäng från USA, som har mer än 20 miljoner döda på sitt obefintliga samvete.

Denna dam måste lida av total minnesförlust om USA:s dödliga, militära interventioner, som får kriget i Ukraina att framstå som en gäspning. –

”…USA är fullständigt världsledande i folkrättsstridiga krig efter Andra världskriget. USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder 1945-2015, och miljoner i andra länder.…”

Illustration från artikeln i globalpolitics.se

Huvudvärken i Pentagon och CIA med deras president marionett är hur man skall få till ett krig mot Kina, som är det största hotet mot den avtacklande världspolisens ambitioner.

Nu kanske riksdagens Nato vurmare också får huvudvärk trots att tre månaders semester väntar;

SvD i går;

”Turkiets opposition är stukad. I söndagens andra valomgång ser chanserna för maktskifte i Ankara ytterst små ut.I stället spås Turkiet bli mer auktoritärt och nationalistiskt när Recep Tayyip Erdogan går mot ännu en mandatperiod. För både den turkiska ekonomin och Sveriges Natoansökan är det ett dystert besked….” https://www.svd.se/a/8JWjM2/expert-valet-avgjort-turkiet-mer-auktoritart

Att beskedet inte är dystert för alla medborgare, som inte tror på fred och stabilitet med denna krigsallians, låtas SvD inte om.

Bild; kommunist.se

Tänk om dessa kommunister kunde vakna till även från sin identitets- och mångfaldspolitik, men man får vara glad över detta ställningstagande.

Världens förändras, men Europa sover och dess ledare tror att spion – och terrorlag skall skydda dem

Tänk att det råder absolut tystnad om att världen går mot multipolaritet i stället för USA:s dominanta unipolaritet. Här hemma verkar det som vår Nato älskande regering är både blind och döv, medan världens maktcentra förskjuts till fler länder, som insett att världspolisen inte gynnar utan snarare förstör dem.

När tom statsmedia publicerar detta faktum av statsvetare, då är det dags att vakna i Rosenbad.

https://www.svd.se/a/15dvQM/trita-parsi-och-frida-stranne-varlden-forandras-men-sverige-hanger-inte-med

Här kommer deras artikel;

Det är numera ett faktum att den världsordning där USA är den helt dominerande supermakten är på väg att ta slut. Utanför västvärlden är det få länder som inte har insett detta. I Europa däremot, tycks det bara vara Macron – om än med sin karakteristiska klumpighet – som vågar uttala att det vi nu bevittnar är en ny ordning av ”multipolaritet” och att EU bör agera utifrån den realiteten och möta de förändringarna på ett sätt som maximerar vår säkerhet och välfärd. Vad Macron också insett är att en majoritet av världen utanför EU välkomnar en ny världsordning där varken USA eller Kina kan dominera. Om man förstår denna förändring blir det svårbegripligt att Sverige – utan debatt – väljer att gå i motsatt riktning och knyta sin säkerhet till illusionen om fortsatt amerikansk unipolaritet.

Vad vi önsketänker om och vad som är en realitet kan vara olika saker – men faktum är att USA:s överväldigande dominans har nått vägs ände. Även om USA fortfarande har världens i särklass mest kraftfulla militär, kommer framtida presidentadministrationer inte kunna investera i militären på samma sätt som tidigare eftersom utmaningarna på hemmaplan är gigantiska och stödet för att prioritera krig långt bort redan minskat markant. Även på det finansiella området är dollarn fortfarande ledande, men den förlorar kontinuerligt mark. År 1999 skedde 73 procent av världshandeln i amerikanska dollar. Motsvarande siffra 2021 var 59 procent och det talas allt mer högljutt i det globala syd om att skapa nya handelssystem fritt från dollarn. Såväl USA:s vänner som fiender runt om i världen väljer som en konsekvens att följa sina egna intressen snarare än att som tidigare följa Washingtons diktat.

Ta Indien som exempel – en nära allierad till USA – som väljer att helt strunta i USA:s strategi när det gäller Ukraina. Medan USA och väst riktar sanktioner mot Moskva har den ryska exporten till Indien ökat nästan fem gånger under 2022 jämfört med 2021. På samma sätt har en annan nyckelpartner till Washington, den saudiska diktaturen, på senare tid bedrivit en oljepolitik som går på tvärs mot Washingtons behov och uttalade önskemål. Riyad beslutade till och med att normalisera förbindelserna med Washingtons ärkefiende Teheran genom medling från Peking utan att ens informera Biden-administrationen förrän avtalet var slutfört. Washington kunde inte göra mycket annat än titta på. I Sverige har detta passerat nästan obemärkt trots den förändring det innebär för världsordningen ifall Kina framträder som den internationella medlare som till och med USA:s allierade föredrar. I de få sammanhang där detta har lyfts har innebörden av det hela belysts på ett häpnadsväckande ensidigt och bristfälligt vis. 

Det trotsiga beteendet gentemot Washington också från USA:s allierade innebär inte att USA inte fortsatt är det mäktigaste landet i världen och kommer att förbli så under lång tid framöver. Men det finns en väsentlig skillnad i maktfördelningen i det globala systemet nu mot för bara ett par decennier sedan – vilket är det vi ser kommer till uttryck i dessa exempel. USA är inte längre en dominerande makt. Denna utveckling är i princip oåterkallelig och ändrar spelplanen på ett högst kännbart sätt där Europa måste diskutera vilka intressen man har att försvara och hur.

”Vad som har hänt är att den amerikanska förmågan att utöva tvång minskar”, sade den amerikanske diplomatveteranen Chas Freeman till Newsweek för en kort tid sedan. ”Det är inte bara så att Pax Americana, det amerikanska århundradet, som visade sig vara ungefär 50 år långt, är över, utan 500 år av euroatlantisk global överlägsenhet är över”, menade Freeman.

För de flesta länder i världen, särskilt de nya regionala stormakterna, ger en multipolär världsordning större manöverutrymme och möjlighet att kunna driva sina intressen på det sätt man finner bäst, utan att ständigt ta hänsyn till eller vara beroende av USA:s välvilja eller tvångströja. Med undantag för Europa och några få asiatiska stater firas därför den här förändringen både av vänner och fiender till USA.

Uppkomsten av flera maktpoler gör det inte minst möjligt för andra länder att stå upp mot en arrogant amerikansk politik på ett sätt som var omöjligt för några år sedan. Detta gäller inte minst på det finansiella området, där USA:s ständiga användning av sanktioner har skapat en efterfrågan på en handel utan dollar som kan göra länderna mindre sårbara för en hårdför sanktionspolitik från väst. På sikt kan dessa nya maktcentra också fungera som en balans mot Kina.

Allt det här kan låta förvånande för många i Europa eftersom USA:s ”säkerhetsparaply” historiskt har varit oerhört fördelaktigt för oss på den europeiska kontinenten. Men för en majoritet av människorna på andra kontinenter var Pax Americana varken fredlig eller stabil utan innebar ofta att deras chans till demokrati och välfärd snarare underminerades än främjades. Under hela det kalla kriget var USA en interventionistisk och aggressiv stormakt. Mellan 1947 och 1989 försökte Washington störta andra nationers regeringar inte mindre än 72 gånger genom både hemliga och öppna operationer. Nästan två tredjedelar av dessa försök misslyckades men framför allt lämnades i princip alla länderna mindre demokratiska och mer benägna att drabbas av inbördeskrig, inhemsk instabilitet och massmord, vilket har bekräftats i ett stort antal studier genom åren.

Förvånande för många upphörde inte heller USA:s interventionistiska strävan när väl Sovjetimperiet hade besegrats och USA hade uppnått positionen som världens ohotade supermakt. Istället blev USA mer interventionistiskt. Av de cirka 400 militära interventioner som USA har genomfört sedan 1776 har mer än en fjärdedel skett under de 30 åren efter kalla krigets slut. USA:s strävan efter global militär dominans resulterade i nya ändlösa krig som gjort världen mer osäker. Den olagliga invasionen av Irak och den 20 år långa och misslyckade ockupationen av Afghanistan var inte några undantag från en i övrigt fredlig amerikansk hållning, utan bara de mest iögonfallande exemplen på ett djupt liggande mönster i amerikansk utrikespolitik. Något vi tenderar att blunda för här i Europa där våra försök till omskrivning av historien ofta skymmer sikten för vår analys av världen.

En klar blick på USA:s problematiska politik som supermakt innebär däremot inte att vi ska förneka eller bortse från riskerna för en värld under kinesisk dominans. Med tanke på Kinas egen historia av antiliberal politik och brott mot de mänskliga rättigheterna finns det mycket att oroa sig för. Det vore emellertid naivt att tro att vi ska kunna förhindra en värld där Kina skriver reglerna för den globala ordningen genom att försöka återuppliva Pax Americana. Illusionen om en amerikansk fred är inte svaret på rädslan för Pax Sinica. Och även om den amerikanska dominansen hypotetiskt skulle kunna återupprättas vore det inte rationellt för oss i Europa att välja en säkerhetsordning vars stabilitet är beroende av att det sitter en klok och eftertänksam president i Vita huset eftersom risken för något helt motsatt de kommande decennierna är påtaglig. Europa måste inte minst av det skälet bygga upp en strategi som inte gör sig beroende av USA.

Svaret för hur vi ska få en mer stabil värld återfinns därför i en verkligt multipolär struktur där maktfördelningen hindrar både Kina från att dominera och USA från att återgå till sina unipolära maktövergrepp och ändlösa krig. Ett starkare och mer självständigt Europa skulle samtidigt ge skydd mot både hårdhänta kinesiska försök att påverka Europa och mot en framtida Trump-liknande president som medvetet försöker splittra EU. Föreställ bara hur katastrofalt utsatt Europa hade varit ifall Putin hade invaderat Ukraina när Trump var president. Som en konsekvens skulle det ligga i svenskt intresse att fortsätta inneha den roll vi hade under det kalla kriget, där vi var inriktade på att stärka den internationella rätten och institutionerna i strävan efter en verkligt regelbaserad ordning. Även när Sverige nu går med i Nato så ligger det därav i svenskt intresse att spela en självständig roll och göra vad vi kan för att bidra till en stabil världsordning utan kinesisk, rysk eller amerikansk dominans.

Multipolaritet är vad många länder, inklusive flertalet demokratier, i det globala syd eftersträvar. Om vi i Sverige följer våra värderingar och traditioner och gör klarsynta realpolitiska kalkyler skulle vi ansluta oss till dem.

Trita Parsi
statsvetare, vice president tankesmedjan Quincy Institute for Responsible Statecraft, Washington DC
Frida Stranne
forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och affilierad vid Nordamerikainstitutet, Uppsala universitet. Skribenterna är aktuella med boken ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront)

Fotnot: Med globala syd menas normalt länderna i Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Flera av dessa länder är regionala stormakter. Det är där en överväldigande majoritet av världens befolkning bor och länderna är i flera fall dynamiska ekonomier.”

——————————————————————————————————–

Denna gång tror jag att utstötning från akademin inte längre är comme il faut. Verkligheten börjar erodera cancell kulturen, som varit makthavares och deras medias främsta vapen för att tysta sanningssägare.

Det finns mycket i artikeln som jag instämmer i, men också en del som jag avvisar. Att Sverige skulle kunna spela en självständig roll i Nato, liknar mer ett skämt, likaså att Trump vore en katastrof för EU, denna elitistiska rikemansklubb, som verkligen behöver en katastrof.
Rädslan för Kinas dominans är stor, jämfört med världspolisens framfart är den inte relevant. Men den tycks ändå ha väckt EU:s alla utrikesministrar på ett möte i går under Sveriges ordförandeskap, där den viktiga handeln med Kina diskuterades.
Manöverutrymmet blir allt mindre, sanktioner, fördömanden samtidigt med handel blir allt svårare att kombinera.
Det är dags för EU:s elit att kliva ner från sin moraliska piedestal, innan de blir nerknuffade av Kina, Ryssland med sin allierade Bric länder som vänder västs ledare ryggen efter århundranden av utsugning och förtryck.

Spionlagen som klubbades igenom i fjol, var inte nog trots att tom makthavares annars så såta vänner gick ut och protesterade. I en debattartikel i Aftonbladet menade programchef Charlotta Friborg och SVTs chefsjurist My Goland  att oklarheterna kring hur den nya utlandsspionerilagen ska tolkas riskerar att ”inverka förlamande på journalistiken och ge allmänheten mindre insyn i viktiga nyheter”.
Men det var ju det som var meningen.

Därför är det bråttom för regeringen att få riksdagen att godkänna terrorlagen och en proposition är redan lagd, som riksdagen skall godkänna den 1 juli, trots hård kritik från lagrådet om otydlighet och stor oförutsägbarhet. Dessutom förs fler brott in i lagen som skärps och brotten skall inte kunna preskriberas. Så efter den 1 juli kan både jag och Du som läser bloggar och alternativa medier klassas som terrorister.

Brådskan beror på världspolisens order, i första hand för att blidka Turkiet att öppna porten för Sverige, för Natos trupper står redan och stampar utanför dörren. Valutgången i morgon är osäker, Erdogan eller oppositionens ledare Kemal Kılıçdaroğlu.

USA tappar mark – Bric hotar och utvecklings- länder söker andra allianser

Nyckelnationer står utanför USA:s kamp mot Ryssland, Kina”, visar läckor, skriver Washington Post den 29 april och nu har Syrien åter blivit medlem i Arabförbundet. Stor framgång för diplomati och rättvisa, men stort bakslag för USA enligt
https://www.globalpolitics.se/syrien-ater-medlem-i-arabforbundet-stor-framgang-for-diplomati-och-rattvisa-stort-bakslag-for-usa/

”………Genombrottet kommer som en av många stora förändringar i regionen efter att Kina förhandlat fram en normalisering av relationerna mellan Saudiarabien och Iran, skriver Anders Romelsjö (red)
Det här är inget mindre än epokgörande förändringar och det har placerat USA och västerlandet helt över sidlinjen.
Hur länge kommer USA att kunna behålla sin ockupation av nordöstra Syrien efter att Arabförbundet återinfört Syrien som fullvärdig medlem? Hur länge kommer Norge (och Sverige) att fortsätta illegala sanktioner mot ett Syrien som arabvärlden vill samarbeta med?….”

Tidigare allierade till USA som Egypten, Pakistan och Indien börjar nu söka andra allianser.

Biden med sin administration måste vara mycket arga efter all hjälp som de givit dessa länder, som nu undviker konflikten mellan USA, Ryssland och Kina, eftersom dessa utvecklingsländer ser andra allianser med öst, främst Kina som mer förmånliga.
https://www.msn.com/en-us/news/world/key-nations-sit-out-us-standoff-with-russia-china-leaks-show/ar-AA1axfKp

Bild från artikeln. Dussintals länder avstod från att rösta förra året om att utesluta Ryssland från FN:s råd för mänskliga rättigheter.© Michael M. Santiago/Getty Images

”…President Biden och hans administration har betonat att alliansbyggande och samarbete med andra länder är nyckeln till att uppnå deras utrikespolitiska mål. Men i takt med att spänningarna har eskalerat är många länder utanför Europa ovilliga att välja USA framför Ryssland eller Kina. Inom Europa finns det motstånd mot USA:s Kinapolitik, där  Frankrikes president Emmanuel Macron nyligen sa att  Europa inte borde följa Washington in i en konfrontation med Peking om Taiwan….”

https://www.globalpolitics.se/nyckelnationer-vill-inte-folja-usas-politik-mot-ryssland-och-kina/

När, nu Macron också sviktar i sin lojalitet till USA, då är det trötta Europa på fallrepet. Men den insikten lär inte nå vår Nato kramande regering, som vill ha Sverige som en dominobricka i detta farliga spel.

Olika världsbilder från statsmedia och alternativen

Om drönarattacken den 3 maj mot Putins makthögkvarter i Kreml:

Frågetecken och spekulationer pågår hej vilt, men i statsmedia råder inget tvivel om att det är Putin själv som utfört dådet. Media hämtar sina objektiva analyser från den amerikanska tankesmedjan ISW, opartiskt så det förslår.

I alternativ media är man mer tveksam eller har motsatt åsikt att det var Ukraina (USA) som gjorde ett försök att attackera Putin, som dock inte var hemma i högkvarteret.

Zelenskyj var som vanligt ute på känslosam tiggarstråt i Europa och meddelar att Ukraina skall rädda hela världen från Rysslands aggression, så Europas ledare slänger ytterligare miljarder in i hans svarta hål. Enklare vore nog att skicka vapenleveranserna direkt till hans kriminella gäng och de öronmärkta humanitära miljarderna direkt till skatteparadiset i Panama.

Västvärldens kryptiska eller hånfulla kommentarer som ifrågasätter Kremls uttalande om det misslyckade ukrainska mordförsöket på president Vladimir Putin minskar inte det faktum att Moskva inte har någon anledning i världen att fabricera en så allvarlig anklagelse som har föranlett en nedtrappning av firandet av segerdagen den 9 maj, vilket är ett triumfatoriskt ögonblick i hela Rysslands historia, särskilt nu när man på egen hand bekämpar den nazistiska ideologins återkomst i Europas politiska landskap på nytt.…”
https://www.globalpolitics.se/zelensky-regimens-ode-ar-beseglat/

I statsmedia meddelar däremot Aftonbladet
”Analys:
Moskva sannolikt bakom ”attack” mot Kreml” Frågetecknen och skepsisen hopar sig efter gårdagens påstådda ukrainska mordförsök på Vladimir Putin. En rad experter anklagar Ryssland för att ha iscensatt attacken…..Enligt den amerikanska tankesmedjan ISW var det sannolikt Ryssland själva som låg bakom den påstådda drönarattacken mot Kreml. Flera indikatorer tyder på att ”attacken” var noga iscensatt i syfte att föra kriget närmare det ryska folket, skriver ISW och på så sätt öka engagemanget hos befolkningen och bädda för en bredare mobilisering….” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vezEbw/analys-moskva-troligen-bakom-attack-mot-kreml

USA:s strategi med provokationer känns igen från deras tidigare krig, vars syfte är att framkalla motreaktion som media sedan kan använda för att elda på fiende hatet.

Troligen förväntar man sig att Ryssland går till motangrepp efter drönar attacken mot Putin.

”…..Den militanta klick som sitter fast i maktstrukturen i Kiev kan mycket väl ha varit förövarna av denna farliga provokationshandling riktad mot Kreml med en bakomliggande agenda för att utlösa en rysk vedergällning….//…
Och den fd ryske presidenten Dmitrij Medvedev talar klarspråk och går direkt i fällan; ”Efter dagens terroristattack finns det inga andra alternativ kvar än att fysiskt eliminera Zelenskij och hans klick”. Från Global Politics länk ovan.

Frågan är nu vilka vedergällningsattacker Putin är beredd att göra? Kan det bli en attack mot Ukrainas presidentpalats?

 Hela västs media skriver unisont om Putins förestående nederlag i väntan på en vår offensiv som aldrig tycks komma. Vapen och ammunition saknas från båda hållen.
Wagner gruppens ledare Jevgenij Prigosjin är fly förbannad på Putins militära ledning som inte förser dem med tillräcklig ammunition i Bachmut. https://www.svd.se/a/gEBWA9/ukraina-prigosjins-ursinne-missnoje-fran-brottsling

Eller kan det vara så att Bidens USA vill ha en bakdörr öppen för reträtt, när kriget inte går deras väg och hans marionett aldrig får nog och bara kräver mer och mer?

Bild; sydsvenskan.se

Om sabotaget av Nord Stream:

Fabricerar misstänker jag att SVT gör i sina nyhetssändningar, de har nu förmodligen fått order av storebror att eliminera journalisten Seymour Hersh uppgifter om att USA låg bakom sprängningen av Nord Stream. Locket måste snabbt på och nu är det Uppdrag Granskning som blivit makthavarnas förtrogna, så denna krigshandling snabbt göms undan.

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/avslojar-ryska-spokskepp-vid-nord-stream-fram-till-fem-dagar-fore-sabotaget

Det enda som är klart är att det är oklart vem/vilka som utförde sprängningen av Nord Stream. Säkerhetspolisen arbetar förutsättningslöst meddelar SR med att bearbeta och analysera de uppgifter som framkommer i utredningen och utgår från de fakta som finns kring sabotaget.

Tyvärr hyser jag stort tvivel på både deras fakta och förutsättningslösa utredning.

Vad jag inte förstår är hur Tysklands krypande för USA med Olaf Scholz i ledningen bara fortsätter?

Nu är det mer Frankrike med Emanuelle Macron som inte lyder Biden administrationens minsta vink, Tyskland har abdikerat från att ha varit Europas lok.

Det enda jag är glatt övertygad om är att det uppblåsta och självgoda EU har tappat sin röst och inflytande i världen. En stark bidragande orsak är att BRICS-länder lämnar USA:s petrodollar och att allt fler länder står på kö för att komma in i organisationen. Gemensamt för dessa länder är att de fått nog av USA:s med västs självpåtagna överhet och vill skapa ett självständigt ekonomiskt system, utan diktat från världspolisen.

Lysande insändare i DN. ”Borgerlig utrikespolitik saknar etisk-moralisk trovärdighet”

Skriver Global Politics den 28 april, som jag återger nedan. https://www.globalpolitics.se/lysande-insandare-i-dn-borgerlig-utrikespolitik-saknar-etisk-moralisk-trovardighet/

Har DN börjat vackla, när man publicerar detta inlägg? Troligen beror det på att skribenten heter Pär Salander, som är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete i Umeå.

Han sätter ord på vad många av oss från -68 års studentrörelse plågsamt minns från vår ungdom under Vietnam rörelsens storhetstid, som gav sitt stöd till befrielserörelsen FNL i Sydvietnam som USA ockuperat. Det kommunistiska Nordvietnam med FNL stod på ena sidan och Sydvietnam med USA på den andra.

Nordvietnam segrade mycket tack vare att världsopinionen vände sig mot USA och Nord- och Sydvietnam blev enat. Vad som hände sedan i Kambodja med mördarregimen Pol Pots dåd är repris på Mellanösterns terror rörelsers återtåg, när USA åter sjappat och lämnat kaos efter sig.

https://www.so-rummet.se/kategorier/vietnamkriget#

Bild; old. fib.se

Pär Salanders insändare;

”Stolta ord från borgerliga om människors lika värde saknar trovärdighet eftersom USA krigföring ses med andra ögon. Utrikespolitiken från partier som Moderaterna och Liberalerna saknar därför etisk-moralisk trovärdighet, skriver Pär Salander.

Rysslands krig i Ukraina är ett uppenbart brott mot FN-stadga och internationella konventioner. Borgerliga politiker, inte minst moderater och liberaler, driver på för att fler sanktioner ska införas mot Ryssland.
För oss som var aktiva i proteströrelsen mot USA:s krig i Mellanöstern, inte minst i Irak, ger detta engagemang en tillbakablick med bismak. USA:s krig var på samma sätt ett uppenbart brott mot FN-stadgan och internationella konventioner, men då lyfte varken moderater eller liberaler ett finger.

Några jämförelser:

● I dag driver man frågan om maximala ekonomiska sanktioner och politisk isolering av Ryssland. Ingen talade om ekonomiska sanktioner eller politisk isolering av USA.

● I dag stöder man att Putin ställts inför Internationella Domstolen (ICC) i Haag för krigsbrott och refererar här till förstörelsen och dödandet i Butja. Men USA:s uppen­bara krigsbrott i bland annat Falluja i Irak, där betydligt fler människor dödades och utarmat uran användes, föranledde inget rop på att den dåvarande amerikanske presidenten Bush borde ställas inför ICC.

● Nu kritiserar man indignerat att Ryssland är ordförande i FN:s säkerhetsråd under en månad. När USA under ett antal månader under sina icke-FN-sanktionerade krig i Mellanöstern var ordförande i säkerhetsrådet hördes däremot inga protester.

Bild insatt av redaktör Romelsjö:

Men det kanske inte är så konstigt. Moderaten Carl Bildt lobbade i Europa för Bushs Irakkrig och dåvarande folkpartiledaren Lars Lejonborg försvarade kriget.

Uppemot en miljon dödades i kriget. Till detta kommer döda afghaner och libyer och sönder­slagna samhällen i kaos.

Men det pratar vi inte om, allra minst i tv-studion. Rysslands krig har gett borgerliga politiker och militären en plattform för att predika om krigsbrott och inter­nationell rätt, men ingen studioreporter ställer frågan varför denna predikan bara är aktuell vid Rysslands övergrepp och inte vid USA:s. Vi får inga svar.

Själv kan jag se två möjliga svar. Det ena är en ideologiskt grundad selektiv blindhet. I den borgerligt liberala världen är USA god och Ryssland ond. Det bara är så, oavsett agerande. Ett exempel på denna blindhet är Niklas Ekdal i DN (7/4) när han går igenom USA:s värsta övergrepp från Vietnam till Irak, men avslutar med att skriva: ”I dag är världen mer beroende av någonsin av USA:s säkerhetspolitiska kompass.” Man häpnar.

Det andra möjliga svaret är enklare än så. Övergrepp mot män­niskor i vår västerländska krets är oförsvarbart, men övergrepp mot människor i andra delar av världen kan vi överse med.

I partiprogrammen talar man om alla människors lika värde. Det är inte trovärdigt.”

———————————————————————————————

För nya läsare om min röda ungdom, som senare blev blå och nu står jag med mina 76 år med ett ben i båda färgerna. https://word.harrietsblogg.se/2019/10/20/gastskribent-harriet-larsson-om-min-roda-ungdom-tillnyktring-och-bla-alderdom/

Världspolisens strategier är alltid desamma

Om någon annan mindre världspolis skulle vara i farten, så brukar Onkel Sam först skicka ”rådgivare” som snart tar över och med list och terror. Vietnam är ett utmärkt exempel, där Frankrike var först.

Kampen stod därefter mellan ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president. Bara en upprepning i dag av Zelenskyjs väg till makten i Ukraina.

Bild; Midland reporter telegram

USA brukar muta in en lojal regering, vars persongalleri oftast är avskydd av folket, som förföljs av den korrupta regeringen. Motståndet resulterar i gerillarörelser som IS, AL Quaida som ville införa Kalifat, precis som Boko Haram, vars bas finns norra Nigeria. Dessa gerillarörelser blev allt mer militanta. De förvandlades snabbt till terrorrörelser folket hamnade mellan två eldar.

Gerillan följer ofta ett mönster attackerna är i början är små och utspridda, men i ett senare skede samordnas de i tid och rum och då får världspolisen alibi för att skydda eller införa sin demokrati, oavsett om FN:s säkerhetsråd sagt ja eller nej. Anfallet mot Irak under 2003 skedde för att USA påstod att landet hade massförstörelsevapen. Dessförinnan ägde Gulfkriget/Kuwaitkriget rum 1990-91, efter att Irak hade invaderat det oljerika Kuwait, som fick Onkel Sams gossar att komma med blixtens hastighet.

Foto: UNHCR/Anneliese Hollmann från länken

Bildtext ”Irakiska flyktingar i tältlägret Isikveren i Sirnak, Turkiet. Nästan 500 000 irakier flydde till Turkiet efter Gulfkriget 1991. Strax efter USA:s attack bröt två uppror ut i Irak som slogs tillbaka med massivt våld. Resultatet: massflykt av shiamuslimer, kurder, turkmener och kristna till grannländerna” https://www.sverigeforunhcr.se/tidslinje-gulfkriget-1991

Hatet mot världspolisen och väst har genererat terrorister främst till Europa och gräddfilen in var den öppna hjärtans politiken med krigens flyktingströmmar och där samtliga önskade ett bättre liv oavsett om förföljelse hade ägt rum eller ej.

Arkitekterna till krig, med sin demokratiexport och dess flyktingströmmar var västs oligarki, där fattiga länders naturtillgångar ständigt lockar till exploatering med NWO som slutmål, precis som militanta islamister kämpar för ett kalifat. De har Koranen som ledstjärna och vi i väst har de 17 målen från Agenda 2030, samma skrot och korn anser jag.

Vilka mål som är värst får inte diskuteras, eftersom västs mål glorifieras av nationens politiker och globaliststyrda organisationer, där Gates har full koll på WHO och Soros son, Alexander Soros är en maktspelare i Vita Huset, precis som president Bidens son Hunter Biden är i Ukraina med sina skumma affärer.
https://www.friatider.se/george-soros-son-pekas-ut-som-dold-maktspelare-i-vita-huset

Med tanke på frekventa semesterresor till hemlandet som migranter nyss hade flytt ifrån, så kunde de riktigt förföljda, obemedlade med kvinnor och barn aldrig ta sig ut till något bidragsland i norra Europa. De sitter fast i flyktingläger, medan klanens ankarfamiljer blivit ännu mer välbeställda genom norra Europas generösa välfärd, som nu börjar rasa ihop. Värdlandets höga skatter klarar inte längre av att finansiera Merkels och Löfvens initiala rop om ”wir schaffen das,” och ”mitt Europa bygger inga murar.”

I dag finns de största krigshärdarna i Jemen, Burma och Ukraina, där världspolisen i högsta grad är inblandad. Storbritannien hjälper mer än gärna till och drömmer om sin koloniala storhetstid.

Det finns många antagonister som till exempel Iran – Irak, Indien – Pakistan, Israel – Palestina, Turkiet – Kurdistan (landområde, ingen egen stat) inbördeskrig i Somalia, Syrien och Irak där lojaliteter skiftar efter vad som bedöms som mest lönsamt för respektive lands inbördes ledare med eller mot USA, som alltid finns med i konflikthärdar, öppet eller mera dolt kan de dra i trådar bakom kulisserna. I mellanöstern brukar kungadömet Saudi och USA som regel hålla ihop och Rockefeller och Rothschilds bankimperium finns alltid i bakgrunden.

Många mindre länder eller regioner som utgör delar av ett land vill ofta bryta sig loss och kämpar för självstyre, vilket inte är populärt. Inom Europa är det oftast mer välmående regioner som inte vill subventionera fattiga områden med sina skatter. Givetvis är motståndet från landets regeringar mycket hårt. https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/m%C3%A5nga-str%C3%A4var-efter-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndighet-1.4779911

Östra Ukraina, med Donbaskonflikten är exempel på kamp för självstyre, där etnisk tillhörighet med Ryssland ligger bakom.
Trakasserier, förföljelse brukar följa efter åratal av diskriminering av utbrytarnas språk, identitet och historia. Egentligen handlar det om makten över stora naturtillgångar, som stenkol och hålla Ryssland borta från sin flottbas med den viktiga hamnen efter deras annektering av Krim under 2014.
1954 överlämnade Sovjetledaren Nikita Chrusjtjov av någon outgrundlig anledning Krim som en gåva från den ryska rådsrepubliken till den ukrainska.

När Sovjetunionen kollapsade 1991 blev Krim en del av Ukraina, till åtskilliga av de ryska invånarnas förtret, som bara har ökat efter att deras ryssvänlige president störtades i den USA ledda orange Majdan revolutionen, som banade väg för deras marionett Zelenskyj.

I länder som invaderas finns ofta historik av kamp mellan olika hemvister, klaner, religion, med dess olika tolkningar som till exempel motsättningar mellan shia-sunni muslimer och mellan skilda folkgrupper som mellan grupperna hutu och tutsi i Rwanda som eskalerade till folkmordet på tutsi under 1994, när FN snabbt backade ut ur landet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordet_i_Rwanda

Intellektuella blev färgrevolutionernas starkaste krafter förvandlas till alibi för USA vänliga regeringar.
När krigsföringen i Mellanöstern blev för svår, så vändes blicken mot Europa, där Ukrainas kornbod och naturtillgångar hade stor lockelse, så att den stukade världspolisen från Mellanöstern åter kunde resa sig och tillämpa sin gamla strategi.

Bild samt text Wikipedia

   Svart markering Större krig, 10 000+ dödsfall i år eller i fjol

   Röd Krig, 1 000–9,999 dödsfall i år eller i fjol

   Orange Väpnade konflikter , 100–999 dödsfall i år eller i fjol

   Gul Mindre väpnad konflikter och sammandrabbningar, < 100 dödsfall

Världspolisen med sina trogna vänner inom krigsindustrin och den djupa staten funderar en kort stund över hur mycket de har att vinna på ett krig, (och det har USA nästan alltid) innan de släpper loss sina gossar på havet, i luften och på marken, samt ser till att Europas gamla kolonial makter vaknar till. Där Storbritannien brukar vara rappast på benen.

Vi får ofta höra att demokratiska länder inte krigar mot varandra, men västs propaganda apparat glömmer de smarta proxy krigen.

Folket har alltid offrats genom historien och Wikipedias förklaringsmodell för krig är jag bredda att hålla med om.

”….Krig inträffar när en grupp människor eller en organisation upplever att fördelarna som kan fås av krig är större än kostnaden. Detta kan inträffa av en rad skäl:
-För att skydda den nationella stoltheten genom att förhindra förlust av territorium
-För att skydda statens överlevnad genom att förhindra resursförluster eller självständighetsförklaringar
– För att bestraffa en ”missdådare”, särskilt när en stat är starkare än den andra och kan dela ut bestraffning med hög effektivitet

Överlevnadstiden för soldater under kampen om Bachmut i Ukraina var visst fyra timmar! Vilket är totalt likgiltigt för västs vapen leverantörer, som samtidigt basunerar ut att de skyddar demokrati och mänskliga rättigheter, där liv inte tycks ingå.

  Ps. Jag förstår att historieundervisning i skolor dras ner, till förmån för värdegrund och det lika värdet. Dagens unga skall vara historielösa och lätta att indoktrinera, för kunskap om historien kan bli snubbeltråd för NWO. Därför skickas unga lovande politiker direkt till Schwabs elitskola för young leaders. Ds.

  Migrationens konsekvenser får media börja nämna, men fakta från kriget i Ukraina måste journalister lämna

  Verkligheten tvingar media att mödosamt vakna beträffande migrationens konsekvenser.

  Alternativa medier har varit klarvakna för länge sedan, precis som jag själv för över 30 år sedan, när invandrare med stora behov strömmade in i vården för rehabilitering. Att Sverige skulle ha Europas lägsta invandring är tidernas skämt. Rekord råder i beviljade medborgarskap och massinvandringen fortsätter i spåren av rekordet under 2015. Folkutbytet skall fullbordas, nu är det den globala eliten som utgör bäste bröders trygga hamn. Massan skall ju bli lyckliga utan att äga någonting, för de som överlever nästa pandemi vill säga.

  Kyrkan har fått order från storebror att utöka antalet gravplatser och urn förvaringar. Kanske preventiva önskemål från kemiska laboratorier och krigshökar som måste tillgodoses.

  Panelsamtal om kriminalitet på Alternativa Bok- och Mediamässan i Stockholm 20 augusti 2022 är värt att lyssna på, trots det dåliga ljudet. https://swebbtv.se/w/8YBKdQZCsnpweeFvY4bj2c

  Men när det handlar om kriget i Ukraina och vad Sveriges Nato anslutning får för konsekvenser, då har media abdikerat från sitt journalistuppdrag.

  Troligen med stränga order från deras ägare, som troget kopierar rapportering från medias ägare i USA. Ägarkoncentrationen bara ökar, nu är det Bonnier och Schibsted som bestämmer vilka åsikter vi skall ha.

  Denna artikel säger väl det mesta om vad som sker där ”flyktingarna” är bosatta, mejlar signaturen TT.

  ”Klicka i kartan, skriver självaste SVT, för att se detaljer om respektive skjutning. Vi visar skjutningar från 1 januari 2018 till nutid, sidan uppdateras med officiella siffror två gånger i månaden när polisen släpper sitt material……..Du kan själv välja vilket geografisk område du vill se skjutningar i – regioner, kommuner eller polisens särskilt utsatta områden….”
  https://www.svt.se/datajournalistik/skjutningar-i-sverige-ar-for-ar/

  Utsatta områden betyder enligt min mening, att dess invånare utsätter sig själva för skador och död. Ibland kan även helt gängbefriade personer av misstag komma i skottgluggen. Knivdåden, skador efter misshandel orkar inte SVT redovisa denna gång, men det kanske kommer när knivarna kommer fram på Södermalm. Etnicitet är fortfarande tabu att redovisa, för det lika värdet får ej demoleras.
  ”Dödsfall efter skjutningar i Sverige år för år
  • 2018 43
  • 2019 43
  • 2020 47
  • 2021 45
  • 2022 62
  • 2023 5

  Här kan du se var och när det har skjutits – och följa utvecklingen år för år. Hur ser det ut där du bor? Uppgifter finns också om antal skottskadade av annan person.”

  Trauma vård med rehabilitering för skottskadade personer kostar mångmiljoner och det kan varenda Svensson förstå vad det innebär i undanträngningseffekter av vård som kan vänta. Dess köer blir allt längre, med försämringar och tom död, när till exempel enstaka tumörer hinner förvandlats till spridd cancer och för tidig död.

  Januari 2023 Stockholm skakas av en pågående våldsvåg. Vid sidan om skräck och lidande kostar skjutningarna skattebetalarna mångmiljonbelopp i form av vårdkostnader – bara i Stockholm hittills 60 miljoner kronor de senaste tre åren….” https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varden-av-skottskadade-kostbefogade. ar-mangmiljonbelopp-varje-ar

  Här försöker läkarna med det gamla vanliga knepet, att får vi bara tillbaka en patent i arbete så är kostnaderna befogade. Problemet är dock att mycket få av de som ligger på operationsbordet är några skattebetalande Svensson. Deras arbete innebär att klättra i den kriminella karriären och med lite rap talang kan den kriminella livsstilen också hyllas av P3 Guld.

  För ett par år sedan skrev Martin Marmgrensom då arbetade som områdespolis i Järva i Aftonbladet under debatt ”Ni som hyllar och prisar gansterrapparna har blod på era händer”
  Hur han kunde vara aktiv i MP med dessa åsikter övergår mitt förstånd. Nu känner jag inte till om hans MP engagemang finns kvar. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/34P7oq/ni-som-hyllar-och-prisar-gansterrapparna-har-blod-pa-era-hander

  Men vi får ändå vara tacksamma över att verkligheten har tvingat SVT med statsmedia att vakna. Men, när det gäller kriget i Ukraina och övriga utrikesnyheter så har media abdikerat från god journalistik, med fakta och att låta båda sidor komma till tals. Citeras Reuter då är man ett Putin Troll, men BBC och CNN går bra, för då är journalisten god och på den rätta vägen.

  När det handlar om Nord Steam sabotaget så var det tyst i mediehusen fram tills false flag operationen från New York Times publicerades (förmodligen på uppmaning av underrättelsekällor i USA) om att en båt med sprängrester har hittats och en pro rysk grupp fick skulden, till USA:s och Norges lättnad. https://www.friatider.se/usa-kallor-ukrainavanlig-grupp-bakom-sprangningen-av-nord-stream

  Nu jämrar sig SvD över att en spricka i väst blir drömläge för Putin, när både vänster och höger förenar sig i kamp för fred. Att det i så fall blir drömläge för civila och för tvångskommenderade unga soldater som får behålla sina liv är underordnat.
  https://www.svd.se/a/q1Qw2O/lundin-utdomandet-av-demonstrationer-i-bonn-gynnar-putin

  Drygt 50 procent av befolkningen i Tyskland vill att vapenleveranserna ska upphöra. Foto: SipaUSA
  Bilden från SvD artikeln.

  Medias haveri i rapportering från kriget i Ukraina

  I dag blir freds kämpare kallade för Putin troll i västs media. Här finns bara ont och gott. Helgonet heter Zelensky och syndaren är givetvis Putin, som skall förstöra demokratin i hela Europa. För USA betraktas som Guds sändebud i västs liberala press, oavsett hur många miljoner människor som strukit med, när de låtsas skydda mänskliga rättigheter med demokrati i hela världen, bara efter det andra världskriget.

  Kriget står nu och väger. Vår offensiv väntas från Putin och Zelensky väntar på tunga vapen system från väst. Allt medan pressen abdikerar från sitt uppdrag att presentera objektiva fakta från båda lägren så långt det går. Media beter sig som jublande fans, när Biden presenterar sitt snömos, för att inte tala om Zelensky, när han kramat ur allt av sina skådespelartalanger inför världens ledare i sin tiggerishow.

  Om någon av statsmedias journalister skulle presentera bakgrund till kriget , då skulle han/hon få sparken. Därutöver finns nu –spionlagen på plats som hinder för allsidig information. Jag är övertygad om att proposition 2021/22:55 orsakades av regeringens kryperi för despoter bara för att släppas in i krigsalliansen NATO. Här råder tyvärr djupt samförstånd mellan höger och vänster.
  Samma gäller –terrorlagen som fått hård kritik av lagrådet, men vad gör inte regeringen för att blidka Erdogan.
  Vad som är terror kan variera med vilken regeringen som är på plats. Att delta i ett möte eller vifta med en flagga kan bli bevis för deltagande i en terrororganisation.

  Terror mot vem/vilka är den springande punkten?

  Nu går det fort den 9 mars läggs propositionen fram och lagen träder i kraft under juni i år. Skillnaden är stor, när det handlar om återbetalning av el bolagens rofferi, då är uppförsbacken lång.

  Därför är det välgörande att läsa frågor som Stephen Kinzer ställer. Han var New York Times platschef i Nicaragua 1983-1989 och är författare till ”Blood of Brothers: Life and War in Nicaragua”. Han är senior fellow vid Watson Institute for International and Public Affairs vid Brown University.  Förmedlat av https://www.globalpolitics.se/putin-och-zelensky-syndare-och-helgon-som-passar-in-i-var-historiska-berattelse/

  ”….Ingen större tidning verkar ställa grundläggande frågor om detta krig, konstaterar han.   

  Har Putin rätt att inte vilja ha fientliga baser vid sin gräns?

  Ska vi bidra till att tusentals människor dör för att göra en politisk poäng?

  Bidrog vi till att provocera fram kriget?

  Hur stor del av Ukrainas armé är pro-nazistisk?

  Varför spelar det någon roll för Förenta staterna var gränsen i Donbas dras?

  Bör vi ta hänsyn till Ukrainas rykte som ett av världens mest korrupta länder innan vi skickar enorma mängder bistånd till landet?

  Är denna konflikt verkligen en titanisk uppgörelse mellan demokrati och autokrati, eller bara ännu en europeisk skogsbrand? 

  Tyvärr verkar det som både Kristersson och Andersson också svarar ja på dessa frågor, för att inte tala om Åkesson med hans vänner, som nu vill visa hur snäll Zelenskyj är medan Putin döps till den onde syndaren.

  Kanske SD:s elit också har börjat tänka på framtida reträttplatser, när de nästan är inne i den politiska värmen?

  Midnatt råder i media beträffande Sveriges utredning av Nord Streams sprängda gasledningar.

  Omfattande miljö påverkan i dess spår rör inte miljöaktivister i ryggen, de gapar bara vidare om klimatkatastrofen.
  Det är endast det bespottade Ungern som via sin utrikesminister Peter Szijjarto kräver att FN skall tillsätta en utredning, för Moskvas begäran ligger nog i papperskorgen.

  Inom EU är det endast Ungern som kämpar för diplomatiska fredslösningar, övriga medlemsländer hejar på med ökade vapen leveranser och mera död för unga ut tvingade soldater i detta orättfärdiga krig.

  Där världspolisen USA vill krossa Ryssland för gott och bevara sin självpåtagna rätt att ostört plundra fattiga länders befolkningar på deras naturtillgångar med benägen hjälp från världsbanken och WEF.

  Med lögner om demokratins försvar kryddat med Ryssland hat når media långt in i läsares huvuden. Samma masspsykos råder bland medborgare som åter trängs för att dela upp världen i onda och goda. I går var det gen vacciner som hyllades och nu följer massan med i medias Ryssland hat. Men ute i Europa håller folk och organisationer glädjande på att vakna.

  Glöm inte morgondagens Nej till Nato demonstration på Medborgarplatsen kl 14.00 -15.00 i Stockholm. Tyvärr tror jag att media gör det.

  https://word.harrietsblogg.se/2023/02/23/vad-ar-nato/

  Riksföreningen Nej till Nato vill verka för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Sverige skall inte medverka till att vi blir en bricka i stormaktsspelet mellan USA och Ryssland.

  Peter Krabbe skriver om den sista akten, där historien upprepar sig

  Lars Bern som ofta intervjuas på Swebbtv och Peter Krabbe med sin blogg Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför? De är lika illa omtyckta av PK eliten. Därför återger jag gärna dessa herrars åsikter.

  Denna gång från Krabbes inlägg den 25 februari.

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2023/02/25/infor-sista-akten/

  Inledningsvist jämför Krabbe skillnaden mellan fransmän och svenskar. De förstnämnda reser sig mot globalisternas Macron med ständiga demonstrationer, denna gång kompletterat med gödsel lass framför maktens boning i Paris. Svensson har knutit händerna vid köksbordet så länge att han inte orkar resa sig upp, trots att det skjuts och sprängs utanför dörren tack vare den humanitära stormaktens politiker.

  Kanske kan en förklaring vara att identitets belönade politiker som den tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh kunde föra en kurdisk in- och utrikespolitik med sitt svenska riksdagsmandat som plattform. När nu regeringen skärper regelverken för dubbla medborgarskap protesterar Ardalan Shekarrabi (S) med hemvist Iran, om undantag för sina vänner från hans hemland. https://ledarsidorna.se/i-kriser-blir-lojalitetsproblematiken-tydlig/

  Att vara lojal mot sitt land gäller endast för invandrare, när värdlandets medborgare för sammalunda blir de anklagade för rasism.

  Nu till citat från Peter Krabbe, som här jämför fransk och svensk media och fortsätter med analys om kriget i Ukraina.

  Stora skillnader råder även inom media ”…… I svensk TV innebär en ”debatt” att en SVT-journalist intervjuar en annan SVT-journalist. I Frankrike inbjuds parter av alla åsikter i debatterna som därför blir livliga och givande…..”

  Frankrike var en part i Minskavtalet, men även här svek presidenten avtalets fredslösning för de östra regionerna i Ukraina.

  Bild från artikeln. Slaget om Ukraina vid Koursk 1943. Tror NATO att stridsvagnar fortfarande är lösningen år 2023?

  ”……Bara det amerikanska folket kan nu stoppa sina ledare från att starta det efterlängtade världskriget med syfte att utplåna Ryssland en gång för alla. I vanlig ordning tror man att detta kan ske med Europa som spelplan och med Europas folk som kanonmat.
  Scenariot från både första och andra världskrigen upprepar sig. För att stoppa europeiska staters ekonomiska tillväxt på den amerikanska hegemonins bekostnad, skapar man konspirationer som utlöser ett krig där de värsta konkurrenterna förgör varandra, göder sin egen industri med svällande vapenindustri i godan ro på andra sidan Atlanten, för att slutligen själva gå in i krigets slutskede på en ödelagd spelplan för att spela rollen som segrare och administratör av fredsvillkoren.
  På köpet vinner man att kristna nationer utplånar varandra och att deras teknologi kan ”räddas” över till USA istället.………./
  När stollarna i NATO (inklusive Sverige och Zelensky) gör sig till redskap för det amerikanska intresset att egenmäktigt få styra världen, måste de folk som på grund av bristande insikter i de verkliga avsikterna valt galningarna, ta saken i egna händer och stoppa utvecklingen innan det är för sent.
  Den processen har startat i Frankrike därför att fransmännen månar om sitt land och dess fortbestånd.
  Varför gör vi inte det i Sverige?
  Istället ansluter vi oss efter två hundra år av fred till USA:s krigsorganisation NATO.….”

  Artikeln avslutas med att bara två saker återstår, antingen förhandling mot fred eller att kriget fortsätter till den siste soldaten stupat.

  Vi borde inse som fransmännen att tiden håller på att rinna ut i den sista akten.

  På sin blogg Invandring&Mörkläggning ger K-O Arnstberg en god bakgrund till Putins invasion i Ukraina och avslutar med

  ”……..Historien visar att USA aldrig velat förhandla med ryssarna. De har sedan 90-talet konsekvent brutit sina löften. Merkels erkännande att Minsk-avtalet var en skenmanöver är särskilt drabbande. Ryssarna har lärt sig läxan, att de aldrig kan lita på förhandlingar med väst.
  I den ryska motsvarigheten till Bidens state-of-the-union-tal sa Putin bland annat ”De håller på att bli tokiga i väst”. I all sin enkla saklighet är det ett konstaterande som jag helt och fullt delar, dock utan att för den skull falla i Putins famn.”
  https://morklaggning.wordpress.com/2023/02/26/sondagskronika-nato-usa-och-ukrainakriget/#more-22018

  Jag upprepar till leda att alla företeelser hur onda de än verkar vara har en bakgrund som dagens krigshökar glömmer. Jag anser att USA/Nato, med Europa och där Storbritannien finns i täten, har ett stort ansvar genom att under flera år före den 24 februari 2022 provocerade fram den ryska invasionen av Ukraina.

  Hyper kapitalisternas Big Bröder, behöver ständiga krig för att överleva

  Västs media slog på stora trumman i går, när årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina den 24 februari 2022 nästan ”firades” med lång sändning på plats av Aktuellt.

  Känsloreportage där endast den ena sidan kom till tals är legio. Tänk om vi kunde få SVT att producera ett program om förhistorien till Putins beslut att invadera grannlandet. Där Natos utvidgning i öst betraktas av Ryssland som ett stort löftesbrott från väst under Gorbatjovs tid.
  Statskuppen under 2014, brott mot Minskavtalen, förföljelse, trakasserier och mord på befolkningen i de östra regionerna, om USA:s marionett Zelenskyjs diktatur ambitioner med utförsäljning av landets jordbruksjord, nazistiska element i ledning och i armén och inte minst USA:s 251 militära interventioner sedan 1991, (Congressional Research Service i USA, en amerikansk statlig institution som samlar in information på uppdrag av kongressen) är sannerligen händelser till flera program.

  En uppdelning i ont och gott skedde inom kort i media efter invasionen, trots att det mesta i detta proxykrig är grått. Rysslands krigsbrott i Butja är avskyvärda, men krigsbrotten under 8 år i Donabas regionen mot den ryss- talande befolkningen tigs ihjäl.

  Alla händelser hur förkastliga de än är har en bakgrund.

  En artikel i Global Politics under invasionens början renderade 153 upprörda kommentarer med olika åsikter om kriget i Ukraina. Där USA/Nato samt Europa står på ena sidan och Ryssland på den andra med ”tyst” stöd från Kina och övriga Bricländer. Kina har nu givit FN ett förslag om lösning på kriget, genom kraftsamling till fredssamtal, där både parter behöver stöd till förhandlingsbordet för ta del av deras 12 punkter. https://global.chinadaily.com.cn/a/202302/24/WS63f811f3a31057c47ebb09cd.html

  Konflikten handlar mer om att USA:s roll som världspolis ifrågasätts av öst och dollarns världshegemoni står på spel, men allt är insvept i försvar av mänskliga rättigheter och demokrati i ett omänskligt krig. Precis som i USA:s otaliga militära interventioner. Ingen har väl glömt Vietnam, kupper i Sydamerika, där Dagmar Hagelin mördades av Argentinas militärjunta och i Chile mördades landets president Allende. USA:s krig mot Irak, Afghanistan och Syrien gav terrorister vind i seglen med enorma flyktingströmmar till Europa och hundratusentals döda. Men här råder total minnesförlust hos politiker med dess media.

  Bild; varldenshistoria.se

  Massakern i Song My tycks vara helt bortglömd, som blev vändpunkt för USA i Vietnam kriget, som USA därefter sakta förlorade

  I början av kriget var fördömandet av Putins invasion mycket uttalad, men efter ett år med sanktioner, inflation och el kris börjar en förändring märkas. Stödet för detta proxykrig dalar även i USA, demonstrationer äger rum i Europa, där fredsförhandlingar är folkets främsta krav med parollen ”Vinn freden, inte kriget!”  Men det lyssnar inte krigshökarna på.

  Här är en mycket läsvärd kommentar av de 153 i artikeln https://www.globalpolitics.se/accepterar-inte-rysslands-angrepp-i-ukraina/

  ”catarina östlund 
  I SVT TALAS OM “BUSEN PÅ SKOLGÅRDEN”….och alla vet att det är Ryssland som menas.
  Men den verkliga busen är ju som USA, som behöver krig. Det finns något som heter “militär keynesianism” och det ”är en ekonomisk politik som bygger på ståndpunkten att regeringen bör höja militära utgifter för att öka ekonomisk tillväxt. Det är en finanspolitisk stimulanspolitik som förespråkades av John Maynard Keynes.” Wikipedia.
  Men för att ett lands invånare ska gå med på att så mycket pengar ska satsas på militären, så måste man få dom att tro att alla dessa militära utgifter är befogade. Och det är här “den tredje statsmakten” dvs massmedierna kommer in.
  Den marxistiske nationalekonomen Bertil Kilner skrev i en artikelserie om ”kapitalismens kris” i Proletären.
  “De största militärutgifterna 2020 svarade USA utan konkurrens för, hela 39 procent av världens samlade militära utgifter – 778 miljarder dollar. Och det är lika mycket som de samlade utgifterna för de följande tolv största utgiftsmakarna på listan. Ryssland låg på 60 miljarder dollar, det vill säga mindre än en tiondel av USA:s militärutgifter…..
  Den socialdemokratiske försvarsministern Peter Hultqvist har närmat Sverige till USA, och skälet är inte något reellt hot från Ryssland. Hultqvist vet att det inte finns. Närmandet till USA öppnar världens största importör av krigsmateriel, Saudiarabien, för svensk vapenexport. Och även Förenade Arabemiraten…..
  Och Peter Hultqvists strävan att få med Sverige i Nato har ytterligare en bonus. Ett Natoland förväntas använda en summa motsvarande två procent av sin bruttonationalprodukt till utgifter för ”försvaret”, vilket skulle betyda en ökning av militärutgifterna med 58 procent från nuvarande 63 miljarder kronor till 100 miljarder kronor. Utan att det finns något militärt hot. Men för att kapitalismen kräver det.”
  Citat från tidningen Proletären. Googla på “Kapitalism utan krig – en omöjlighet.”
  Här är dess länkar;
  https://proletaren.se/artikel/artikelserie-den-krisande-kapitalismen
  https://proletaren.se/artikel/keynes-kapitalismens-beskyddare del 1-7
  https://proletaren.se/artikel/del-7-kapitalism-utan-krig-en-omojlighet del 7 av 7

  Lösning för att få folket med på båten, när det handlar om upprustning och krig, är likadan i dag som i går.
  Syftet är enorm kapitalöverföring från folk till krigsindustrin väl insvept i försvar av demokrati, vilket Julian Assange har konstaterat i Wikileads. Medlet är media, den tredje statsmakten, som ständigt basunerar ut rädsla oavsett om det handlar om pandemier, terrorister eller Putin som står i begrepp att anfalla ”den fria världen.”

  Wallenbergs koncernen är den största lobbyisten som fick hela riksdagen att förenas i en Natoansökan. Jag utesluter inte att Magdalena Anderssons make med en Wallenbergs finansierad professur också bidrog till socialdemokraternas helomvändning.
  Tyvärr har även Dadgostar (V) förenat sig i denna Nato eufori, där SD riktigt blommar ut med önskan att tömma hela försvaret till Ukraina, till statsministerns stora glädje. Han var i går till Boden tillsammans med försvarsminister Pål Jonsson (M) och de fick provskjuta vapen och nu skall 10 stridsvagnar av modell 122, dvs. Leopard 2 skänkas samt andra luftvärnssystem. För att kriget skall fortsätta så länge som möjligt, med lemlästade och döda soldater. Unga män förlorar sina liv, folket lider och hatet eskalerar för att världspolisen USA med krigsindustrin bakom sig skall överleva.
  https://www.svd.se/a/BWwG6l/sverige-skickar-leopard-till-ukraina

  Bild från SvD artikeln. Försvarsminister Pål Jonson (M) och statsminister Ulf Kristersson (M) lovade upp till tio Leopard-stridsvagnar samt luftvärn till Ukraina. Foto: Andreas Sjölin / TT

  Tydligen gick SD:s budskap om att ”Sverige kan- och skall göra mer” hem hos statsministern. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nQ4LdB/sd-skicka-stridsvagnar-till-ukraina-regeringen

  Och inte nog med detta, nu kräver de att Ryssland skall uteslutas ur FN:s säkerhetsråd. https://samnytt.se/sd-kravet-uteslut-ryssland-fan-fns-sakerhetsrad/

  Att famla mellan Samtiden och Proletären är inte lätt för en 75 årig pensionär med sin röda ungdom i bagaget med stor vrede över nationsförrädisk politik från både vänster och höger.

  Att varje nation skall få leva i fred utan inblandning från väst eller öst lär nog förbli en hopplös utopi.