Kategoriarkiv: Omskärelse

Barns rättigheter

Barns rättigheter av Olle Ljungbeck, som kräver lagändring som innebär brott om  människor utan egen vilja tvingas till något av religioner eller andra rörelser. 

”För några veckor sedan fördes en intensiv debatt om barns rätt i förhållande till sina föräldrar. Eller föräldrars rätt att bestämma över sina barn.

Grunden för denna diskussion och debatt var en treårig flicka ”Lilla Hjärtat” som hon kom att benämnas på tidningssidorna.
Upprinnelsen till debatten var att att hon tagits ifrån sina fosterföräldrar till vilka hon lämnats därför att de biologiska föräldrarna som var missbrukare vanskötte och misshandlade henne. Trots att de biologiska föräldrarnas totala olämplighet lät kommunen dem återfå flickan.
En tid efter att detta skett fann man flickan död. Döden var orsakad av grov misshandel och vanskötsel.

I samband med denna fruktansvärda händelse togs frågan upp om föräldrar skall ha oinskränkt rätt att behålla sina barn trots risken för vanskötsel etc.
Många menar med all rätt att lagen måste ändras och att självklart barnets säkerhet och trygghet måste gå före de biologiska föräldrarnas rätt till barnet.

Frågan har nu ställts på sin spets, när en man utan utrustning eller kunskap av föräldrarna anlitats att omskära nio pojkar. Vid själva omskärelsen hade mannen använt sig av bland annat lödpistol, tillbehör som självklart inte på något vis var anpassat för ingreppen.

Bildresultat för omskärelse
Omskärelse

Av detta följde givetvis att skadorna på barnen blev avsevärda och kan ge dem men för livet.

Det som skett är givetvis fruktansvärt och borde inte kunna ske i ett ”utvecklat” land. Om nu Sverige längre kan anses vara ett sådant?

Det som åtminstone gör mig och troligen flertalet som läser om händelsen förbittrade är att föräldrarna kommer undan ansvar genom att påstå att de trodde att mannen hade rätt att göra ingreppet. Att så lätt avfärda föräldrarnas ansvar är upprörande.
Varje förälder måste väl ta reda på om  den de anlitar för behandling av sitt barn är legitimerad att göra detta.

Hur skulle det se ut om föräldrar, när deras barn är sjukt accepterar vem som helst som säger sig kunna behandla barnet?

Detta visar också på myndigheters inte minst juristers undfallenhet i dagens Sverige.

En fråga som det är hög tid att ta på allvar har med migrationen att göra. Riskerar Sverige att acceptera och gå tillbaka till medeltida traditioner och sedvänjor som vi övergivit för många hundra år sedan?

Inte minst de religioner-  auktoritära – som invandrare för med sig ålägger individen sådana skyldigheter och krav som inte har med ett upplyst samhälle att göra. När man ser hur våra myndigheter i dag hanterar dessa på ett undfallande sätt kommer man inte undan frågan om behovet av en ny upplysningstid, där alla avarter och förmynderi över människors rätt att leva ett liv utan inblandning från religioner etc.  

Det är hög tid att säga nej till religioners och dess ledares inflytande på sådant som är den enskildes egen sak och inte skadar någon annan.
Därför måste vi få en lagändring som innebär brott om  människor utan egen vilja tvingas till något av religioner eller andra rörelser. 

Det är kanske hög tid att återuppväcka upplysningstidens anda där förnuftet och inte primitivitet och och barbari tar över.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle” 


Auktoritär religion; islams fundamentalister vill förbjuda satir men inte halshuggning!
Tyvärr tiger och samtycker allt för många muslimer och mångkulturella jamsar om hänsyn till islam, som inte får kränkas.