Barns rättigheter

Barns rättigheter av Olle Ljungbeck, som kräver lagändring som innebär brott om  människor utan egen vilja tvingas till något av religioner eller andra rörelser. 

”För några veckor sedan fördes en intensiv debatt om barns rätt i förhållande till sina föräldrar. Eller föräldrars rätt att bestämma över sina barn.

Grunden för denna diskussion och debatt var en treårig flicka ”Lilla Hjärtat” som hon kom att benämnas på tidningssidorna.
Upprinnelsen till debatten var att att hon tagits ifrån sina fosterföräldrar till vilka hon lämnats därför att de biologiska föräldrarna som var missbrukare vanskötte och misshandlade henne. Trots att de biologiska föräldrarnas totala olämplighet lät kommunen dem återfå flickan.
En tid efter att detta skett fann man flickan död. Döden var orsakad av grov misshandel och vanskötsel.

I samband med denna fruktansvärda händelse togs frågan upp om föräldrar skall ha oinskränkt rätt att behålla sina barn trots risken för vanskötsel etc.
Många menar med all rätt att lagen måste ändras och att självklart barnets säkerhet och trygghet måste gå före de biologiska föräldrarnas rätt till barnet.

Frågan har nu ställts på sin spets, när en man utan utrustning eller kunskap av föräldrarna anlitats att omskära nio pojkar. Vid själva omskärelsen hade mannen använt sig av bland annat lödpistol, tillbehör som självklart inte på något vis var anpassat för ingreppen.

Bildresultat för omskärelse
Omskärelse

Av detta följde givetvis att skadorna på barnen blev avsevärda och kan ge dem men för livet.

Det som skett är givetvis fruktansvärt och borde inte kunna ske i ett ”utvecklat” land. Om nu Sverige längre kan anses vara ett sådant?

Det som åtminstone gör mig och troligen flertalet som läser om händelsen förbittrade är att föräldrarna kommer undan ansvar genom att påstå att de trodde att mannen hade rätt att göra ingreppet. Att så lätt avfärda föräldrarnas ansvar är upprörande.
Varje förälder måste väl ta reda på om  den de anlitar för behandling av sitt barn är legitimerad att göra detta.

Hur skulle det se ut om föräldrar, när deras barn är sjukt accepterar vem som helst som säger sig kunna behandla barnet?

Detta visar också på myndigheters inte minst juristers undfallenhet i dagens Sverige.

En fråga som det är hög tid att ta på allvar har med migrationen att göra. Riskerar Sverige att acceptera och gå tillbaka till medeltida traditioner och sedvänjor som vi övergivit för många hundra år sedan?

Inte minst de religioner-  auktoritära – som invandrare för med sig ålägger individen sådana skyldigheter och krav som inte har med ett upplyst samhälle att göra. När man ser hur våra myndigheter i dag hanterar dessa på ett undfallande sätt kommer man inte undan frågan om behovet av en ny upplysningstid, där alla avarter och förmynderi över människors rätt att leva ett liv utan inblandning från religioner etc.  

Det är hög tid att säga nej till religioners och dess ledares inflytande på sådant som är den enskildes egen sak och inte skadar någon annan.
Därför måste vi få en lagändring som innebär brott om  människor utan egen vilja tvingas till något av religioner eller andra rörelser. 

Det är kanske hög tid att återuppväcka upplysningstidens anda där förnuftet och inte primitivitet och och barbari tar över.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle” 


Auktoritär religion; islams fundamentalister vill förbjuda satir men inte halshuggning!
Tyvärr tiger och samtycker allt för många muslimer och mångkulturella jamsar om hänsyn till islam, som inte får kränkas.

5 tankar kring ”Barns rättigheter

 1. The world faced in 2020 the outbreak of coronavirus COVID-19, commitment on no account be the changeless Thorough measures charmed past several governments to forbid the spread of the disability, including the not total or complete closure of cinemas, forcing the work to perestroika and locate new ways to interact with the public. http://trsnell.com/artikkeleita/kinosalona-romuttuneet-toivoo-/video/ It at one’s desire take possession of a handful years formerly the young structure proves noticeable, covid-19SF3535sd$fsdfsdfsdf! as wish as each is excluded mist lovers are told to memorialize the most praiseworthy movies epidemics that filmmakers are scared to pass at hand, and to compare stories with reality.

 2. ”Foliehatten i teckomatorp” är en frispråkig blogg med yttrandefrihet. Det senaste inlägget handlar fyra ”svenska” IS-kvinnor och 9 barn som under egendomliga långdragna omständigheter skall återbördas till Sverige.
  Idag även inslag på SVT.
  Vilka är dessa kvinnor?
  Vilka är fäderna till barnen?
  Lever de bidrag? I så fall, hur går det till?
  Vilka attesterar?
  Vad kostar kalaset?
  Varifrån kommer pengarna?
  Vilka är inblandade? Hur ser det straffrättsliga ansvaret ut?
  Hur arbetar grävande murvlar demokratiskt med detta fall?
  Vad behöver de svenska skatteslavarna veta?
  Finns det ett allmänintresse?
  Kan någon skriva en bok om detta före valet?
  Gratis exemplar till alla brevlådor! Ställ statsministern med släptåg mot väggen i riksdagen tills han ”kryper till korset”.
  Vad gör SVT?

  1. SVT applåderar väl och hoppas på fler ”hemvändare.” Nu är det endast barnperspektivet som gäller, med skamligt undantag för de barn som bestialiskt mördas av deras män och av dessa kvinnors marktjänst. Den humanitära stormakten är densamma, bödlarna skall omhändertas och dess offer glömmas.

 3. I Sverige arbetar vi och betalar skatt för vårt gemensamma och för framtida pensioner.
  De som kommer hit och som inte förstår och förmår detta passar inte in här.
  Det är ingen rättighet att komma hit och bli försörjd.
  Asyl söks istället på respektive kontinent där det ofta finns gemensam kultur.
  Kostnaderna för det ansvarslösa asylkalaset är gigantisk.
  Det finns omkring 300 tusen fattigpensionärer i Sverige. Sämst i Norden.
  Varför?
  En ofattbar skamlig ynkedom. Börja avveckla Migrationsverket. Montera ned bidrags och asylindustrin.
  Jorden är överbefolkad – vårt i särklass största miljöhot.
  Inget bistånd till länder med födelsetal över 2.0. Barnbidrag endast till och med två barn. Obligatorisk biometrisk registrering för samkörning mellan berörda myndigheter och EU/Interpol. Osanning är saklig grund för avvisning.
  Att erhålla svenskt medborgarskap måste man kvalificera sig för och tidigast efter 12 år och med obefläckad vandel.
  All försörjning handläggs av det lands ambassad man är medborgare i tills man kan försörja sig och bidra till vårt gemensamma.
  Statslösa och personer utan id-handlingar avvisas vid gränsen. Mobiltelefoner beslagtas i förekommande fall för kontroll. Barn under 18 år som begår brott – föräldrarna lagförs och står för kostnaderna. Listan kan göras längre, men någonstans måste det börjas om vårt land skall komma på rätt köl. Beträffande våldsideologin islam finns det stor mängd fakta på Petterssons blogg, där repetition är kunskapens moder.

  1. Tack! Om migranter utan ID-handlingar skulle ha avvisats vid gränsen då vore nog våra sk. utanförskapsområden näst intill avfolkade. Om ringa eller ingen vilja till integration finns då hamnar man i utanförskap.

Kommentarer är stängda.