Kategoriarkiv: Spanska sjukan

Lärdomar från förr, går igen i dag

Om lärdomar från spanska sjukan skriver Sune Åkerman, professor em i historia från Karlstads universitet (SvD 5/5 Under Strecket).

”En illa förberedd sjukvård, oeniga experter, stora påfrestningar på samhället – det finns många likheter mellan hur spanska sjukakna och covid-19 drabbat Sverige och hanterats av våra myndigheter…..”

I Sverige dog 37000 personer i spanska sjukan och smittan förvärrades av att värnpliktiga kallades in i krigets slutskede, som starkt bidrog till att smittan snabbt spreds och fick förödande konsekvenser. Här var det främst unga som drabbades värst mellan 16-40 år, äldre klarade sig bättre. Dödligheten orsakades av att de ungas immunsystem överreagerade och skadade den egna lungvävnaden, samma förlopp sker hos de yngre som insjuknat och avlidet av corona infektionen.

Från artikeln väljer jag att citera ett angrepp på dåvarande regering från Stockholms arbetarkommun.

”En oerhörd farsot skövlade hunda, ja tusende liv drager fram genom landet. En steril byråkarti står handfallen inför den och landets regering sitter med händerna i kors. Farsoten omsider nära att slockna blossar åter uppi en väldig höjd genom myndigheternas otroliga likgiltighet för folkets hälsa och välfärd. Vanvettet att i en sådan tid från alla håll av riket till kasernernas pesthärdar inkalla de värnpliktiga har hämmat sig fruktansvärt. Kasernerna landet runt har förvandlats till dödsfällor och därifrån sprider sig farsoten på nytt över landetskördande otaliga offer. /…../Regeringen har totalt kapitulerat inför militärbefälet för vilken folkhälsan inget betyder. Landets högsta sjukvårdsledning ligger i byråkratins vanmakt.”

Byt ut kaserner mot äldreboendens smitthärdar, så är skillnaden inte så stor. Byråkratins vanmakt illusterar arbetsmiljöverkets följsamhet till SKR, när verket tvärvände och bedyrade att ingen skyddsutrustning behövdes på äldreboeenden där covid -19 smittan trängt sig in. Och nog sitter statsministern väl dold med händerna i kors.

Fakta om spanska sjukan

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2018/03/spanska-sjukan-varsta-farsoten-sedan-digerdoden/

Lena Mellin, Aftonbladet, befäster att Löfven sitter i en garderob, men blir utsläppt med ett väl regisserat papper i handen då och då.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/GGR076/stefan-lofven-sitter-i-garderoben