Kategoriarkiv: ”Hans Myrebro”

Det israeliska hotet mot Iran

Här kommer en aktuell artikel från författaren Hans Myrebro, som skriver under pseudonym för att undvika påhopp från de ”tolerantas” intolerans.
Han skriver här om Israel, med Mossad, kärnvapen, Iran, Saudi, Trump och USA, som många borde läsa.
Att få bakgrund till synes olösliga konflikter i Mellanöstern, presenterade av författare med olika glasögon, är oerhört nyttigt. Därför kommer denna artikel ligga kvar under hela helgen, i dessa semestertider.
……………………………………………………………………………

”Man hade arbetat i Israel i största hemlighet under lång tid och endast en liten klick i den innersta kärnan visste vad som var på gång. Men den 5 oktober 1986, avslöjade ändå den israeliske forskaren Mordechai Vanunu i The Sunday Times att han varit verksam i Dimona anläggningen för att framställa kärnvapen. Detta kunde han inte avslöja ostraffat och han greps så småningom av Mossad när han besökte Rom. Arton års fängelse blev straffet.

Nu räknar man med att Israel förfogar över ca 200 kärnvapen där merparten är riktade mot Iran, och där de står uppställda oåtkomliga för internationell inspektion.

Men de har en rejäl räckvidd och skulle lätt kunna svängas om och riktas mot Europa. Kärnvapen skaffar man inte för att försvara sig, utan för att hota, förinta och utplåna något. I detta fallet är det  inte Iran som har kärnvapen utan Israel och det är det landet som hotar genom sin arsenal.

Dessutom skrev Iran 2015 på ett kärnenergiavtal som skulle omöjliggöra för landet att framställa dessa vapen. USA, England, Frankrike, Ryssland, Kina och Tyskland skrev på avtalet. Israel var emot och har sedan  efter ingånget avtal pressat först Obama och sedan Trump att riva upp avtalet. Trump gjorde det utan att kunna hosta upp ett verkligt motiv till uppsägningen – motivet var i själva verket att Israel tvingat honom att göra det och därigenom försämra säkerhetsläget i regionen.

Jasså Israel/ USA är de hotfulla och aggressiva parterna – men hur är det med då med Iran?
En kommission bestående av 25 amerikanska f.d. höga militärer, säkerhetsmän och vetenskapare tillställde för tre år sedan Presidenten ett Memorandum   angående Irans status som säkerhetsrisk.

Memorandum For: The PresidentFrom:
Veterans Intelligence for Sanity
Subject: Is Iran the ” Worlds Leading Sponsor of terrorism?

Gruppens memorandum påvisar klart att anklagelserna om Iransk terrorism kommer främst från USA och Saudi, där man redan har glömt att 15 av de 19 terrorister som är förknippade med 11/9 kom från Saudi. Skrivelsen räknar upp 14 muslimska terrorgrupper – 13 av dem stöds av Saudi, endast Houthis som kämpar på de svältandes sida i Yemen, stöds av Iran. De anklagelser som utpekar Iran som en framstående terrorstat var kanske befogade för 20-30 år sedan men är helt inadekvata idag. I stället är det USA som har intagit terror- positionen och bedriver denna terror bland annat genom att arrangera hungerkatastrofer –  för närvarande i Yemen och Iran och tidigare i Irak.

Prevent_Holocaust_BOMB_IRAN_by_Latuff2.jpg

Carlos Latuff´s illustration är mer aktuell än någonsin

Iran samarbetar med Hezbollah som enligt de amerikanska experterna  inte längre är en terror organisation, utan en politisk rörelse och en del av Libanons statsapparat. Som politisk rörelse har man bland annat som målsättning att försvara landet mot Israelisk aggression.

Det är svårt att i dagens läge förutspå vad som kommer att hända i det militär-politiskt spända läget i regionen. Donald Trump kan ena stunden säga att han kan utplåna Iran, för att i nästa stund med ett sataniskt leende förklara att han vill bli vän med det landet. Vänskap genom utplåning? En ny strategi som endast de riktigt stukade kan ta till sig.
Hans Myrebro, pseudonym.”

Ni som vill läsa mer av Hans Myrebro, gå in på https://historisktkorrekt.se/

Siri Lanka massakern ggr 365 per år – där har Du Jemen

Här kommer Hans Myrebro åter med en kunskapsfylld artikel om Jemen, till skillnad från Siri Lanka, så är det ”världens mäktigaste militärmakt” som står för terrorn. Den har också publicerats i Newsvoice 2019-04-29.
Vill Du läsa mer av Myrebro, gå in på https://historisktkorrekt.se/ där böcker finns att beställa som gräver efter sanningen.

”Det som hände i Sri Lanka nyligen, då över 300 människor dödades genom ohyggliga attacker fick oss alla att inse den IS- inspirerad fanatismens blinda beslutsamhet. Omvärldens lika fasta beslutsamhet att bekämpa denna anti-mänskliga företeelse visade sig snabbt.

Samma mordiska , men mer mekaniserade massaker äger rum varje dag, dag efter dag, vecka efter vecka i Yemen. Men skillnaden mot Sri-Lanka är dock påtaglig. För här är det världens mäktigaste mititärmakt som ser till så att krutröken aldrig skingras, att liklukten underhålls och att jordmånen för kraftig tillväxt av nya terrorister inte stannar av.

Den 18 april i år kunde Bernie Sanders i en Fox studie vända sig direkt till USA,s president och säga: ” Mister President, tonight you have the opportunity to do something extraordinariry: sign this resolution. Saudi Arabia should not be determining the military or foreign policy of this country.”

 Uttalandet gällde  den, War Powers Act, resolution, S. J.Res.7, som skulle ha satt punkt för USA,s kraftfulla stöd för ett fortsatt proxykrig i Jemen. Ett krig som efter 5 års framgångsrikt förintande av allt jemenitiskt –  människor, infrastruktur med  sjukhus och skolor allt, skulle kunna stoppas men presidenten ville annorlunda – och av skäl som knappast kan nämnas bland friska personer.

Resolutionen hade godkänts av senat och representanthus, men presidenten hade laglig möjlighet att inlägga sitt veto mot densamma. Vad hände då?

Jo, 24 timmar  efter det att Sanders uppmanat president Trump att ta sitt förnuft tillfånga och godkänna resolutionen, så lägger Trump in sitt veto mot den med den huvudlösa motiveringen att den utgör ett ” dangerous attempt to weaken my constitutional authorities.”

Vill man titta närmare på Trumps beslut så finner man inte förvånande att bakom beslutet  finns den neoconservativa maktgruppen, men framförallt National Security Council som i sin tur är starkt tongivande i Atlantic Council.

I den organisationen finns även Israel med all sin tyngd och som alltsedan 1982 haft en ambition att fragmentera Jemen. Men där finns också

(Bilden visar ett av de mäktiga fartyg som levererar vapen från en vapendepå i Syditalien till Jemen och Saudi. Och mycket ammunition går åt. Under Trumps ad. faller en bomb var 12 minut, eller 44096 per år enligt Pentagon. Bomberna är avsedda för folk och stater som inte har fattat att USA är en fredssträvande demokrati.)

de flesta Nato-länderna  som därmed har rätt att göra sin röst hörd, vilket i sin tur  medför att de är delansvariga för de beslut som fattas.

Det är ett terrorkrig av förintelsekaraktär som pågår mot Yemens mer än 20 miljoner invånare.  Sverige finns med där mentalt på terrorsidan genom att ha enrollerat sig i amerikanska krigshetsande institutioner, men även genom ett nära samarbete med Nato.  På den fysiska sidan finns Sverige med genom att leverera krigsmateriel till Saudi.  När de europeiska Nato-länderna i ett flockbeteende inte kraftigt markerar mot Alfa-hannen i Washington, så har de självklart ett ansvar för sin passivitet, eller till och med sitt medlöperi. Bland annat Frankrike har ju levererat vapen in mass för massförstörelse till krigszonen.

De medier som reagerat mest kraftfullt mot Jemens dödgrävare har varit och är Russia Today samt, The American Conservative. Medan den svenska tigern är lika sömnig som katten Gustav.

Hans Myrebro

NATO – utgör det största hotet mot världsfreden.

Här återkommer historiker Hans Myrebro med sanningen om Nato, som vi aldrig får hör från statsmedia, som skildrar Nato med änglavingar. Att de är falska och ditsatta av den lede, får vi aldrig veta.
Om Du vill läsa böcker som gräver efter sanningen, så gå in på https://historisktkorrekt.se/ och få insikt om hur lurade vi är.
……………………………………………………………………………..

”Onsdagen den 3 april såg undertecknad NATO-chefen Jens Stoltenbergs leende ansikte i en lika leende och världsfrånvänd artikel inför organisationens 70-års firande. Ett firande som egentligen aldrig skulle ha ägt rum därför att när Moskva lät skrota Warschawa-pakten år 1991 borde NATO ha förstått vinken och slängt sig själv i väggen.

Det gjorde man inte utan byggde i smyg vidare på organisationen bakom en lögnridå man byggt upp mot ryssarna.

Ryssland ville gärna komma med i en europeisk gemenskap, men detta förhindades av NATO´s hökar.

Det var och är nämligen mycket viktigt för NATO´s fortbestånd att man kan peka ut en fientlig makt.

Utan detta förfarande skulle USA´s militärindustriella komplex få stora problem med ekonomin. Men allteftersom Ryssland vägrat ställa upp som en fientlig makt så har massmedia i väst fått mobilisera kraftfullt med anti-rysk propaganda för att uppmåla ett hot. En ryssvänlig artikel i någon av de större organen är inte kriminellt, men författaren kan räkna med  att bli diskriminerad och avstängd.

Stoltenberg har inte märkt någonting av detta utan försöker framställa NATO som en fredlig organisation. Det gör han genom att i artikeln och utan bevis pådyvla Ryssland aggression mot Georgien och Ukraina. Jag som amatör har ingen svårighet att bevisa att förhållandet är det omvända.

Jag vet inte vad Stoltenbergs högtidstal ska handla om, men det finns ju anledning att beröra NATO´s  bakgrund.

År 1945, när Sovjet och de allierade fortfarande var vänner utarbetade USA en plan för hur 66 stora Sovjetstäder skulle kunna A-bombas.

De största städerna som Moskva och Leningrad skulle träffas av sex bomber var och sammanlagt skulle maximum 466 atombomber erfordras.
Den 15 september 1945 överlämnades rapporten till general Leslie Groves som var chef för Manhattanprojektet, USA´s kärnvapenprogram. Detta skedde alltså flera år innan Sovjet hade egna kärnvapen.

Planen verkställdes aldrig som bekant, men avskrevs heller aldrig och 1956 var det dags att ta fram en ny trimmad version.
Men nu rörde det sig om 1200 städer från Östberlin och österut som skulle smulas sönder. Planerna utgick från Washington, där nu festligheterna ska äga rum, men hela NATO fanns med i bilden där Nato-ländernas europeiske flygbaser skulle användas av kärnvapenbestyckade B-52.

”According to the 1956 Plan, H-Bombs were to be Used Against Priority ” Air Power” Targets in the Soviet Union, China, and Eastern Europé. Major Cities in the Soviet Bloc, including East Berlin, Were High Priorities in ” Systematic Destruction” for Atomic Bombings. William Burr, US Cold War Nuclear Attack Target List of 1200 Soviet  Bloc Cities ” From East Germany to China”. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 538 December 2015.

Om då Stoltenberg tycker att det är för genant att beskriva organisationens klart psykopatiska drag så kanske han hellre vill beskriva dess rent kriminella verksamhet.

 När en privatperson struntar i landets lagar betecknas han/hon som kriminell. Om en stat inte beaktar internationella lagar är det frågan om kriminalitet.

Den bästa karaktäristiken av NATO är kriminalitet.

Främst gäller detta för organisationens ledarnation USA vilken för tiden efter 1945 har initierat och deltagit i 37 krig och militära interventioner till övervägande del i strid med internationella lagar.
I dessa mordaktioner har ca: 20 miljoner människor fått sätta livet till. Merparten av NATO-länderna har sedan aktivt deltagit i olika krig i vilka resultaten genomgående har blivit förödelse och massdöd. Kan nämna som ex. Jugoslavien, Libyen, Irak och Syrien.

För Libyens del fanns visserligen en FN-resolution som medgav en insats – men först sedan alla försök till fred hade misslyckats. Två timmar efter det att resolutionen beslutats var franska stridsplan på väg mot Libyska mål. Efter ett tag så hängde svenska flyget också på.

Så länge världens mest beväpnade stat med fri tillgång till en otyglad vargflock i form av ett antal NATO-stater, lever utanför lagens råmärken, så utgör den det största hotet mot världsfreden.

I våra dagar finns amerikanska och franska trupper helt olagligt i Syrien och Irak.

De Nato-länder som fortfarande lever som kolonial makter t.ex England och Danmark kan alltid räkna med NATO´s stöd vid konflikter med befolkningen. Listan skulle kunna göras lång.
Men Stoltenberg får väl inte hålla på för länge med sitt tal. Mötesdeltagarna vill väl övergå till skålandet.

Gud må dock förbjuda att det blir i champagne – mig veterligt har Vår Herre anbefallt galla.

Källor:

Wellerstein, Alex, The first Atomic Stockpile Requirements, Spt. 1945

Bulletin of Atomic Scientists, Timeline of the Doomsday Clock, 2017

Burr, William, U.S. Cold War Nuclear Attack target List of 1200 Soviet Block Cities, ” From East Germany to China”, National Security Archive Electronic Briefing Book nr.538, December 2015

Leupp Gary, Nato: Seeking Russia´s Destruction Since 1949, Global Research, December 27 2015

Chossudovsky, Michael,” Wipe the Sovjet Union Off the Map”, Global Research, December 10, 2017

Hans Myrebro”

De flesta tyskar ser relationen med USA som negativ och mindre än 2 % ser Ryssland som ett hot.

I detta gästinlägg skriver historiker Hans Myrebro om det sviktande förtroendet för USA och Nato. Samma utveckling sker både i Tyskland och Sydkorea samt Japan, enligt undersökningar.
Myrebro återger vad toppjournalisten Udo Ulfmotte berättat, när han fått nog av journalistkårens manipulering av nyheter, ”…..Om du ser de tyska medierna, speciellt mina kollegor som dag efter dag skriver mot ryssarna, finns den här journalistiken i  en transatlantisk organisation och stöds av Förenta staterna….”  Han dog  under oklara omständigheter efter att hans bok ”Köpta Journalister” hade kommit ut.

Vill Du läsa mer av Hans Myrebro, gå in på https://historisktkorrekt.se/  

”Vad sägs om historisktkorrekt.se? HK står nämligen för historiskt korrekt. Vi har hört tillräckligt om politiskt korrekthet – vi vill eftersträva historiskt korrekthet! Välkommen att beställa våra böcker!

…………………………………………………………………………..

Enligt en nyligen genomförd gallupundersökning i Tyskland, genomförd av Civey och Atlantik- Bruecke (Atlantic Bridge), så har endast 10 % av de tillfrågade en positiv uppfattning av relationen Tyskland – USA.  Kina ses enligt samma undersökning som mer pålitlig än USA.

Vidare framgår av undersökningen att endast 1,9 % av de tillfrågade avsåg att Ryssland utgjorde ett militärt hot. Man fruktade mer för ett växande Kinesiskt inflytande.

Det inflytande som främst USA utövar genom att använda mainstream som en gigantisk hjärn-tvättmaskin var en av de faktorer som gjorde att man gärna ifrågasatte relationen med USA. Dess sanktionspolitik mot allt och alla har inte heller gjort saken bättre.

Enligt samma undersökning anser mer än 60 % av tyskarna att Trump är farligare än Putin.

Tydligen är det så, att trots att mainstreams lögnmaskineri arbetat för högtryck under senare år, så tycks man ha kastat vatten i motvind. Det är ju också känt sedan gammalt att man kan bara ljuga till en viss gräns, sedan slår lögnerna tillbaka.

En som helt kan bekräfta detta är framlidne topp-journalisten på Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkoffe.

Han kunde i en intervju 2014 klargöra att: ” I have been journalist for about twentyfive years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the thruth to the public. But seeing within the last month how the German and American media tries to bring war to the people in Europé, to bring war to Russia, this is a point of no return. Iam going to stand up and say; It is not wright what I have done in the past – to manipulate people; to make propaganda against Russia; and it is not right what my colleagues do, and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only Germany, but all over Europé.”

Och Udo Ulfkotte fortsätter;

” If you see the German media, especially my colleagues who day after day write against the Russians, those journalist are in transatlantic organization, and are supported by the United States to do so. People like me; I became Honorary citizen of the state of Oklahoma in the United States. Why? Because I write pro-American. I was supported by the CIA. Why? Beause Iam pro-American. I am feed up with this, but I don´t do it anymore.  

Ulfkotte berättar också om att bjudresor för hela familjen på CIA´s bekostnad förekom också liksom pengar under bordet.

Ulfkotte hoppade av från ljugarbänken och skrev en bok om eländet ( Gekaufte Journalisten).

Boken blev en bästsäljare i flera länder och bidrog säkerligen till förändringen av opinionen gentemot USA. Kort efter att boken kom ut avled Ulfkotte under oklara omständigheter. Inget tyder på att de svenska mainstream- journalisterna skulle ha en mindre submissiv relation till USA än de tyska.

Men det inte bara i NATO-landet Tyskland som man börjar inse varifrån hotet mot oss alla kommer. Pew-Research har nyligen gjort en liknande undersökning i Sydkorea och Japan. Washington ses i båda länderna som det största  globala hotet. I de båda länderna finns sammanlagt 82000 USA- soldater. De är där för att skydda, mot vad eller vilka? Man ser alltså i Japan och Sydkorea inte Nordkorea som något reelt hot, inte heller Ryssland skrämmer – det latenta hotet kommer hela tiden från USA med dess globala ambitioner.

Ändå har svenska regeringsmedlemmar i årtionden rest till USA för att dels försäkra Washington om att den svenska neutraliteten ligger fast, samtidigt som man försäkrar att vår underdånighet under den amerikanska terrorregimen aldrig kommer att ifrågasättas.

Hans Myrebro

Ursäkta! Men vilken förintelse var det vi skulle minnas?

Frågar sig historiker Hans Myrebro, eftersom det finns många att välja på.

”Vi påminns dagligen och stundligen om att vi inte får glömma det folkmord som går undernamnet Holocaust. Men det förhåller sig naturligtvis på det viset, att vi har svårt att glömma det som mainstream ständigt påminner oss om.

När man då ständigt upprepar att vi inte får glömma, då måste det väl vara någon annan förintelse som etablissemanget har gjort allt för att vi ska glömma. Och sådana finns det flera av; det Armeninska folkmordet, Gulag-arkipelagen, Holodomor för att nämna några. Det är säkert dessa man avser när man talar om att vi inte får glömma.

Sedan finns det då ett annat vidrigt folkmord, en förintelse som mainstream garanterat inte kommer att nämna i samband med dess årsdag. Men som vi i dagarna med sorg och skam måste fråga oss hur de s.k. segrarmakterna, USA, England kunde begå ett gigantiskt lustmord i Dresden den 13 – 15 februari 1945. Lustmordet, som egentligen var en förintelse av 150 – 200,000 civilpersoner. och som var ett verk an Winston Churchill, Dwight Eisenhower och Franklin Roosevelt.


Illdådet var inte militärt motiverat i krigets slutskede då Dresden med sina 600,000 invånare plus fler än 100,000 flyktingar ödelades av 850000 bomber. Mer än en bomb per person. Några luftvärnskanoner fanns inte i staden och inget kunde hindra de 2500 bombplanen att fälla brandbomber som orsakade eldstormar där tusentals människor sögs in i döden.

Var och en som sett bilder på den helt ödelagda kulturstaden, Dresden, förstår att västalliansens uppgifter om att 25000 människor omkommit är löjligt låg. I en storstad som förvandlas till ett gigantiskt krematorium och där flyktvägarna har bombats sönder undkommer endast de som Liemannen lämnat frikort.

Allt var utstuderat djävulskt. En inledande bombraid med brandbomber lockade brandförsvar och sjukvårds personal från omkringliggande städer till Dresdens centrala delar där de fångades i en demonisk fälla inför nästa attack, och nästa, och nästa. 
Sjukhus och skolor med skräckslagna barn pulvriserades, kulturbyggnader och kyrkor ödelades av män som sade sig komma från civiliserade länder med hög kultur.

I ” Slakthus 5” beskriver författaren Kurt Vonnegut vad som hände: ”

Ni brände ner hela staden, gjorde den till en enda pelare av eld. Fler människor dog där, i den eldstormen, än vad som dog i Hiroshima och Nagasaki tillsammans.”

Så hur var det nu då? Vilken förintelse var det som vi måste komma ihåg, och vilken var det som vi måste glömma?

Vi har genom åren valt att glömma folkmordet i Dresden därför att det var våra glorifierade historiska statsmän som stod för illgärningarna. Här lät de sina masker falla för att utan hämningar avslöja sina psykopatiska drag inför ett mållöst men knappast protesterande Västerland.  De, Churchill, Roosevelt och Eisenhower företrädde ju demokratin.

Hans Myrebro”

Vill Du läsa mer av Hans Myrebro, så rekommenderas hans böcker som gräver efter sanningen. https://historisktkorrekt.se/

 “NATO – ett monster på katastrofkurs”, är en lättläst och väldokumenterad skildring av NATO:s destruktiva och morbida verksamhet under 15-20 år”.

– Pia Hellertz, Fil. dr.