NATO – utgör det största hotet mot världsfreden.

Här återkommer historiker Hans Myrebro med sanningen om Nato, som vi aldrig får hör från statsmedia, som skildrar Nato med änglavingar. Att de är falska och ditsatta av den lede, får vi aldrig veta.
Om Du vill läsa böcker som gräver efter sanningen, så gå in på https://historisktkorrekt.se/ och få insikt om hur lurade vi är.
……………………………………………………………………………..

”Onsdagen den 3 april såg undertecknad NATO-chefen Jens Stoltenbergs leende ansikte i en lika leende och världsfrånvänd artikel inför organisationens 70-års firande. Ett firande som egentligen aldrig skulle ha ägt rum därför att när Moskva lät skrota Warschawa-pakten år 1991 borde NATO ha förstått vinken och slängt sig själv i väggen.

Det gjorde man inte utan byggde i smyg vidare på organisationen bakom en lögnridå man byggt upp mot ryssarna.

Ryssland ville gärna komma med i en europeisk gemenskap, men detta förhindades av NATO´s hökar.

Det var och är nämligen mycket viktigt för NATO´s fortbestånd att man kan peka ut en fientlig makt.

Utan detta förfarande skulle USA´s militärindustriella komplex få stora problem med ekonomin. Men allteftersom Ryssland vägrat ställa upp som en fientlig makt så har massmedia i väst fått mobilisera kraftfullt med anti-rysk propaganda för att uppmåla ett hot. En ryssvänlig artikel i någon av de större organen är inte kriminellt, men författaren kan räkna med  att bli diskriminerad och avstängd.

Stoltenberg har inte märkt någonting av detta utan försöker framställa NATO som en fredlig organisation. Det gör han genom att i artikeln och utan bevis pådyvla Ryssland aggression mot Georgien och Ukraina. Jag som amatör har ingen svårighet att bevisa att förhållandet är det omvända.

Jag vet inte vad Stoltenbergs högtidstal ska handla om, men det finns ju anledning att beröra NATO´s  bakgrund.

År 1945, när Sovjet och de allierade fortfarande var vänner utarbetade USA en plan för hur 66 stora Sovjetstäder skulle kunna A-bombas.

De största städerna som Moskva och Leningrad skulle träffas av sex bomber var och sammanlagt skulle maximum 466 atombomber erfordras.
Den 15 september 1945 överlämnades rapporten till general Leslie Groves som var chef för Manhattanprojektet, USA´s kärnvapenprogram. Detta skedde alltså flera år innan Sovjet hade egna kärnvapen.

Planen verkställdes aldrig som bekant, men avskrevs heller aldrig och 1956 var det dags att ta fram en ny trimmad version.
Men nu rörde det sig om 1200 städer från Östberlin och österut som skulle smulas sönder. Planerna utgick från Washington, där nu festligheterna ska äga rum, men hela NATO fanns med i bilden där Nato-ländernas europeiske flygbaser skulle användas av kärnvapenbestyckade B-52.

”According to the 1956 Plan, H-Bombs were to be Used Against Priority ” Air Power” Targets in the Soviet Union, China, and Eastern Europé. Major Cities in the Soviet Bloc, including East Berlin, Were High Priorities in ” Systematic Destruction” for Atomic Bombings. William Burr, US Cold War Nuclear Attack Target List of 1200 Soviet  Bloc Cities ” From East Germany to China”. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 538 December 2015.

Om då Stoltenberg tycker att det är för genant att beskriva organisationens klart psykopatiska drag så kanske han hellre vill beskriva dess rent kriminella verksamhet.

 När en privatperson struntar i landets lagar betecknas han/hon som kriminell. Om en stat inte beaktar internationella lagar är det frågan om kriminalitet.

Den bästa karaktäristiken av NATO är kriminalitet.

Främst gäller detta för organisationens ledarnation USA vilken för tiden efter 1945 har initierat och deltagit i 37 krig och militära interventioner till övervägande del i strid med internationella lagar.
I dessa mordaktioner har ca: 20 miljoner människor fått sätta livet till. Merparten av NATO-länderna har sedan aktivt deltagit i olika krig i vilka resultaten genomgående har blivit förödelse och massdöd. Kan nämna som ex. Jugoslavien, Libyen, Irak och Syrien.

För Libyens del fanns visserligen en FN-resolution som medgav en insats – men först sedan alla försök till fred hade misslyckats. Två timmar efter det att resolutionen beslutats var franska stridsplan på väg mot Libyska mål. Efter ett tag så hängde svenska flyget också på.

Så länge världens mest beväpnade stat med fri tillgång till en otyglad vargflock i form av ett antal NATO-stater, lever utanför lagens råmärken, så utgör den det största hotet mot världsfreden.

I våra dagar finns amerikanska och franska trupper helt olagligt i Syrien och Irak.

De Nato-länder som fortfarande lever som kolonial makter t.ex England och Danmark kan alltid räkna med NATO´s stöd vid konflikter med befolkningen. Listan skulle kunna göras lång.
Men Stoltenberg får väl inte hålla på för länge med sitt tal. Mötesdeltagarna vill väl övergå till skålandet.

Gud må dock förbjuda att det blir i champagne – mig veterligt har Vår Herre anbefallt galla.

Källor:

Wellerstein, Alex, The first Atomic Stockpile Requirements, Spt. 1945

Bulletin of Atomic Scientists, Timeline of the Doomsday Clock, 2017

Burr, William, U.S. Cold War Nuclear Attack target List of 1200 Soviet Block Cities, ” From East Germany to China”, National Security Archive Electronic Briefing Book nr.538, December 2015

Leupp Gary, Nato: Seeking Russia´s Destruction Since 1949, Global Research, December 27 2015

Chossudovsky, Michael,” Wipe the Sovjet Union Off the Map”, Global Research, December 10, 2017

Hans Myrebro”

8 tankar kring ”NATO – utgör det största hotet mot världsfreden.

 1. Sverige är inte längre ett ”fredsbevarande land”. Reinfeldt & Co såg till att VI blev en ”Krigsförande nation”, med hjälp av Wallenbergs s.k. ”ammunitionsfabrik” i Saudi genom ett bulvanföretag!!! Folket kommer att vakna, frågan är NÄR? Hur länge till ska de få hålla på egentligen? De har ju bevisligen överträtt sina befogenheter som det ansvar man har gentemot det svenska folket. Hur kan vi rösta på partier som överhuvudtaget inte bryr sig om det egna folket? Skulle någon vilja rösta på ett sådant parti? Har DU röstat på ett sådant parti? Bör nog ALLA fråga sig, eller hur? Eller ska vi låta de 7 haverera hela Sverige? Det är precis vad det handlar om. Om makten utgår från folket VARFÖR kan inte Folket begära att Nyval/Extra val skall utlysas? Det måste väl VI kunna! Vi lever väl i en demokrati byggd på det ämbete som ni besitter avser ju att ”arbeta” för folkets bästa, eller hur POLITIKER? Gör ni det? När slutade NI med att göra det? NI ska ut ur RIKSDAGEN, i varje fall de som tillhör kategorin ”buksvin”.

 2. Stoltenberg är utsedd att utföra ”NATOS skitjobb” åt Kabalerna. Alla som utses får ”ta smällarna”, medan Kabalerna håvar in och ”går fria”, fast de är Stoltenbergs överordnade! Stoltenberg, är bara en ”marionettfigur” åt Kabalerna som förr eller senare byts ut eller så blir det väl än ”flygplanskrasch”. Men först skall Stoltenberg verkställa Kabalernas ”djävulska planer” på mänskligheten. Efter det har utförts är nog Stoltenberg inte värd ens ”ett öre”.

 3. Politiker: Utgör NATO det största hotet mot världsfreden?
  Vem styr NATO?
  Är det Rothschild eller vilka är det?
  Kom inte med några undanflykter. Det svenska folkets dom, dem kommer NI aldrig undan.

 4. Värdlandsavtalet innebär som jag förstått bl.a. att ett stort glesbefolkat område
  i södra Lappland – norr om Älvsbyn / Vidsel fungerar som övningsfält av bombfällning för Nato -US. (rätta mig om fel) – här ligger även fantastiska ”turistfällan”Storforsen.

  Sedan april 2008 finns Sveriges ”Säkerhetsskyddsavtal med Amerikas förenta stater” SÖ 2008:58.
  -sjösatt av Reinfeldt – Bildt. Kanske ingår här den ohämmade ”sprayningen” av vårt
  luftrum – Geoengineeringen /vädermanipuleringen ”De vita linjerna i skyn”.
  Om det är detta som är ”värdlandsavtalet” eller inte ska vara osagt.

 5. I ett tidigare nummer av Folket i Bild/Kulturfront skriver Jan Myrdal, att Peter Hultqvist sitter i Natos bröstficka. Mycket träffande!

  FiB/K hör väl f.ö. till vänsterlägret. Men är, trots detta, självständig och sällar sig inte till hat-kören mot exv. Nya Tider. Utöver kritiken mot Nato, intar FiB/K samma ståndpunkt som Nya Tider i Venezuela-krisen. En av USA iscensatt kris, verkar det som, när man läser båda dessa alster.

  1. Bra upplysning, att man ska ta del av olika källor från vänster till höger.

 6. Stoltenberg är under utpressning. Hans son var ju med på Utöya. Han skonades och effekten av det får vi snart uppleva. Stoltenberg agerar förmodligen efter Rothschilds pipa och där är det väl Mossad som gäller. Men även MI5 och MI6 har de väl också kontroll på. CIA var nog Rockefellers ”grabbar”. När skitjobbet skall göras åt Kabalerna då har de redan satt ”syndabocken” på plats i verkställande position i god tid i avvaktan på ”order” uppifrån som är vana att invänta i många år innan de planerade ”lömska” planerna skall realiseras. Det var väl Moderaterna med dess Excellens i spetsen som gick deras ärende när man tog fram ett s.k. ”Värdlandsavtal”! De får visst agera på svensk mark med full immunitet! Var finns det fullständiga Värdlandsavtalet med NATO, Excellensen? Tycker du inte att den svenska medborgaren har rätt att få veta dess fullständiga innehåll? Trots att våra liv kan hänga på detta skitavtal. Eftersom ni inte vet vad skämmas är då måste NI vara fullständigt hjärnkontrollerade. Fram med lögndetektorn Högsta Domstolen och låt ALLA i Riksdagen ”få sig en genomkörare”. Hur ska vi annars veta vilka NI är.

Kommentarer är stängda.