Kategoriarkiv: Koranens verser

Ska vi acceptera en etablerad religions-våldskultur också?

Mejlar signaturen TT och fortsätter: Räcker det inte med ”klanerna”! Javisst ja, det är NATO som gäller.

Med tanke på upploppen 2022 i samband med Koran bränningarna och sedermera strafflindringarna som medfört detta:
Den muslimska terroristorganisationen Al-Qaida uppmanar muslimer att agera mot otrogna efter koranbränningarna. Al-Qaida skriver att det är en islamisk skyldighet att halshugga otrogna som kritiserar religionen.
Det står att läsa i meddelandet att, ”det är en islamisk skyldighet att halshugga de otrogna och ateisterna som direkt engagerar sig i sådana förbannade och avskyvärda handlingar.”

Ska man halshugga ”blåljuspersonalen” också eller beskyddar de halshuggarna för man vill ju inte bli av med sitt eget huvud.
Just nu blir inget NATO för Sverige. Förmodligen kan det ha varit NATO allierade som försökte mörda Erdogan vid kuppförsöket 2016.
https://samnytt.se/al-qaida-uppmanar-muslimer-i-sverige-skyldighet-att-halshugga-otrogna/

————————————————————————————————-

Nu får vi hoppas att det turkiska parlamentet kräver EU medlemskap på stört efter sommaruppehållet utan långa förhandlingar innan de släpper in Sverige i Nato. För Erdogan är en ombytlig överraskningsman. Men det skulle inte förvåna mig om dagens regelverk för medlemskap då kastas i papperskorgen, vilket säkert också omfattar Ukraina. Sedan är det bara att dubblera EU avgiften, där Sverige i vanlig ordning är först att acceptera.

För er som ännu tror att islam är fredens religion. Varsegoda, här är exempel på några suror som Kvartal lyft fram: https://kvartal.se/artiklar/detta-sager-koranen-om-vald/

Bild: Dreamstime

”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem.”

”På tjuven, vare sig man eller en kvinna, skolen I avhugga händerna till lön för vad de begått och till näpst från Gud.”

”För den som förnekar Honom skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden, vatten som skall fräta söder deras inälvor och hud. Och de skall hållas i schack med krokar av järn.”

”Tro inte på någon som inte bekänner sig till er religion.”

”Troende! Sök inte förtrogna vänner bland dem som står utanför er gemenskap.”

”De som kämpar mot Gud och hans sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land.”

”När I möten dem, som äro otrogna, så halshugg dem tills I anställt ett blodbad bland dem!”

”Troende! Bland era hustrur och era barn kan finnas de som är era fiender; var därför på er vakt emot dem!”

”Troende! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stödjer och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem.”

Givetvis protesterar en imam med en arg kommentar och förmedlar att dessa verser är tagna ur sin kontext, precis som om den skulle vara så mycket bättre. Våra egna värdegrundsapostlar brukar alltid komma dragandes med våldet i Gamla Testamentet, som vi lämnat för länge sedan, till skillnad från Korantrogna muslimer som gärna och handgripligt följer dess budskap, där halshuggning är populärt.

När halshögg en kristen en muslim???

Ingen har väl glömt (med undantag av islamister) prästen Jacques Hamel  som tvingades ner på knä och fick halsen avskuren i sin kyrka, samma öde mötte två danska flickor under vandring i Atlasbergen i Marocko av två män som svor trohet till islamiska staten. För att inte tala om IS alla blodiga knivar.

Hej och hå vad lätt värdegrunden nu går att trampas på och det lika värdet flyger sin kos, när Sverige baxas in i krigsalliansen Nato utan att folket får säga sitt, när Erdogan, islams beskyddare, bestämmer.

Bild: youtube.com

Vad Kristersson i sin eufori har lovar Erdogan är det
ingen som vet, ingen som vet…

Läs gärna https://www.globalpolitics.se/turkiet-ar-utan-skuld/

Ett uttalande sent omsider från den 11 juli av Hans Öhrn, ordförande i Sveriges Fredsråd
”Det turkiska beslutet att godkänna Sveriges medlemsansökan i krigsalliansen Nato innebär att Sverige inom kort riskerar att vara medlem av Nato, ha en krigsmakt som är underställd Nato och USA, kärnvapen inom sina gränser och vara bombmål i en stormaktskonflikt som inte berör Sverige…….Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarna i Natoprocessen aldrig fick chans att göra sina röster hörda.

Samma mönster upprepas med beslut utan folklig förankring som när riksdagen under 1975 beslutade att landet skulle bli mångkulturellt utan att frågan fördes ut till folket. Men denna gång var minsann statsmedia på alerten och förde ut svaret till folket, att Nato var den enda och rätta vägen.

Demokrati vart tog du vägen?? Nu är det islam som styr över vår grundlag tack vare våra medlöpare till politiker.

Isalm, fredens religion??

Det är av största vikt att i början på året att upplysa vänsteretablissemangets företrädare och anhängare om islams rätta ansikte.

Glöm inte att Koranens sk. Medina verser har tolkningsföreträde enligt begreppet ”abrogation”, tolkningsföreträdet inom islam.

” Begreppet abrogation är något som varje betraktare av religionen islam måste känna till. Det innebär att en tidigare vers i Koranen ersätts av en senare om de strider mot varandra. Politiskt korrekta personer med syfte att förringa islams våldsamma och intoleranta sida brukar ofta ”glömma” denna företeelse. Islamister gör det inte!…..”
https://sanningenomislam.wordpress.com/

De mer fredliga verserna från Muhammeds tid i Mecka förkunnas utanför moskén, men innanför predikas ofta de senare, krigiska Medina verserna.

Följande citat från Koranens verser fanns i en kommentar på SamNytt. Efter artikeln om att en kvinna hängs varje månad i Iran, oftast för att hon gjort motstånd vid överfall, våldtäkter.

Margot Wallström har i slutet på fjolåret haft hemlig överläggning med Irans vicepresident och statsministern befallde sina kvinnor att täcka sitt hår vid tidigare besök hos diktatorn Hassan Rouhini.

Tydligen har den feministiska regeringen samma värdegrund som dessa bödlar, här finns inga mörka rötter som hindrar samtal.

Nu får vi hoppas att frisläppta terrorister har blivit snälla i fängelset och inte förverkligar dessa verser, men med verklighetens facit vet vi att det brukar vara tvärtom.
https://samnytt.se/terrordomda-islamister-friges-pa-lordag-planerade-blodbad-mot-jyllands-posten/

”Döda de otrogna var du hittar dem.” (Koranen, vers 2:191)

”Gör krig mot de otrogna som bor i ditt grannskap.” (Koranen,vers 9:123)

”När tillfälle ges, döda de otrogna var du fångar dem.” (Koranen,vers 09:05)

”Någon annan religion än islam är inte acceptabel.” (Koranen,vers 3:85)

”Judarna och de kristna är perversa, slåss mot dem.” (Koranen, vers 9:30)

”Stympa och korsfäst de otrogna om de kritiserar islam” (Koranen,vers 05:33)

”Straffa de otrogna med kläder av eld, hakade järnrör, kokande vatten,  smält deras hud och bukar.” (Koranen,vers 22:19)

”De otrogna är dumma, uppmana muslimerna att bekämpa dem.” 
(Koranen,vers 8:65)

”Muslimer får inte ta de otrogna som vänner.” (Koranen,vers 03:28)

”Terrorisera och halshugg dem som tror på skrifter andra än Koranen.” 
(Koranen,vers 08:12)

”Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de otrogna.” (Koranen,vers 8:60)

”Islam måste triumfera över alla andra religioner” (Koranen, vers 9:33)

”Avgudadyrkare inkluderat judar och kristna är smuts” (Koranen, vers 9:28)

”Oavsett om du är obeväpnad eller välbeväpnad, slåss/kämpa för Allah med dina pengar och dina tillhörigheter” (Koranen, vers 9:41)

”Att provocera icke muslimer är en god handling enligt Allah” (Koranen, vers 9:121)

”Muslimer som inte slåss mot icke-muslimer kommer bli strängt straffade och ersatta av andra” (Koranen vers 9:39)

”En man har rätt att slå sin olydiga fru” (Koranen, vers 4:34)

”Muhammed uppmanar alla män att hänga upp sin piska där kvinnorna kunde se den” (Kash-shaf AL-Zamakhsari Vol. 1, S 525)

Jag undrar om ärkebiskopen hade läst dessa verser innan hon bestämde sig för sitt valspråk. Is-krigarnas stridsrop, innan de skär halsen av kristna ”Allahu abkar”?

Snart frisläpps 1 500 terrorister i Europa – Säpo: ”En stor utmaning inom kort”

Att slänga ut dessa terrorister kommer inte på fråga, för Europas folkförrädiska politiker följer slaviskt FN:s konventioner, framför att rädda medborgares liv.