Kategoriarkiv: Svält

Skäms Socialförvaltningmligen i Trelleborg!

Kommunen vill spara – dementa får äta filmjölk och gröt till middag. Billigt och bra.

fil

Nu måste socialförvaltningen spara 3 miljoner och då kom politikerna på en bra ide.

Vi låter de gamla och dementa på Östergården ta det. Vi ersätter middagen med billigare livsmedel, de är vana att äta gröt och tacksamma för lite, kanske lite fil ibland, ta lite blandsaft till, den är billig i stora dunkar, det blir ju ändå så mycket spill. Och många är ensamma och orkar inte klaga, så jobbiga anhöriga kanske vi slipper.

tallrik2

Tack och lov gjorde de inte det. Siris dotter Alvina skall ha all heder som gick ut med denna nyhet både i skrift på nätet SVT/Nyheter och i Rapport den 22 dec.

Det är skamligt att ge sig på de sämst ställda. Gamla, dementa måste få näringsrik mat, vackert upplagd för att få aptit, deras generation äter vad som bjuds, klagar sällan och är nöjda med lite. Dessa egenskaper skall inte cyniskt utnyttjas av politiker.

Professor Rolf Gustavsson i Umeå, som under åren ofta kämpat  i motvind för att våra gamla skall få ett värdig liv med näring både till kropp och själ,  måste ofta misströsta över politikernas dumheter.

Politikerna omtjatade värdegrund och allas lika värde gäller inte i praktiken, där råder bara cyniskt spel för gallerierna och omsorg om budgeten och helheten.

Oavsett om det ligger grönpepparbiff på tallriken eller en klick gröt med en liten brödbit till, så betalar alla lika mycket 43 kr/portion. Trots att gröten på sin höjd går på 5-6 kr. Jämlikt och fint!

Varför skall den grupp som allra mest behöver riktig mat få avstå?

Varför är en del mer värda än andra?

Undrar vad maten kostar på närbeläget flyktingboende?

En plats på ett HVB hem kan kosta oss skattebetalare mellan 2.000-4.000/dygn med personal som alltid finns runt omkring.  Majoriteten av de unga männen har ljugit om sin ålder för att få stanna och få ett bättre liv (74 %  var uppskattningen i en Dansk undersökning nyligen).

Köttet är självklart halalslaktat och ibland duger inte ens det, utan dessa lyxflyktingar sitter och slår med sina bestick i bordet i protest och personalen, som är rädd om sina jobb kommer med bortförklaringar, som vår vänsterliberala media glatt publicerar.

Jag upprepar från tidigare inlägg, att för många år sedan skrev DN om ett hem i Övertårneå för ensamkommande friska män. Där arbetade 27 personer  i skift kring ett antal gossar, dagen efter skrev Corren om hur en  nattvikarie på ett sjukhem i Östergötland fick ta hand om avdelningens alla gamla, svårt sjuka och dementa patienter, ensam!

Det är väl denna matreducering som blir dagens ättestupa. Redan nu riskerar 75.000 gamla svält och har därigenom mindre motstångskraft när sjukdom och fallolyckor inträffar.

Det ligger väl som ett dolt mål i socialförvaltningens agenda. trelleborg2

Nyanlända skall prioriteras, våra gamla skall negligeras, det är dagens politik och värre kommer det att bli.

Denna kommentar från Jan Ivarsson vill jag lyfta fram, för den säger allt om dagens haveri med ”Öppna Hjärtans politik.”

”Kommentar:
Åtgärden att ge fil som middag till dementa som inte kan föra sin talan, är vad vi kan förvänta oss för att  Öppna Andras Hjärtan. Det är skamligt och ovärdigt. Varför olika anslag för mat till olika grupper?

För svaga och dementa svenskar finns inga ansträngningar för politiker att leva upp till en humanitär stormakt. De kan inte vara okunniga om skillnader i mat som  serveras
– på privata lunchrestauranger där makthavarna äter
– i fängelser
– i skolor
– i äldreboenden

Då jag var politiker i  kommunen ställde jag frågan om vad invandrare kostade. Jag tog upp frågan vid olika möten under ett halvår men det visade sig omöjligt att få fram uppgifterna trots att det sociala ständigt överskred sin budget.
Jag slutade som politiker för (M) för jag ville inte vara delaktig i partiets flyktingpolitik som jag ansåg oförsvarlig.

Sammantaget blev svaret att det var omöjligt få fram kostnader för invandrare som fått uppehållstillstånd, eftersom de försvann in i mängden kommuninvånare. Det enda som skiljde dem åt var deras namn.  Dessa kunde man inte gå på. Det fanns många med utländska namn som inte var flyktingar.  På ett sätt är det rätt att betrakta alla lika, men principen omöjliggör uppföljning av invandringens kostnader.

Flyktingpolitikens kostnader skall döljas, annat anses rasistiskt. Det gillas av vänsterfolk som kan säga att alla försök till uppskattning av kostnader är fel (läs överdrivna) och bidrar till att uppgifterna döljs. Vänstern har synsk förmåga som påstår att alla kostnader är fel, trots att rätta uppgifter inte kan redovisas. Om man pressar vänsterfolk på invandringens kostade slutar det med att det är rasistiskt.”

lag

Ps. Att demokrati betyder medborgarmakt kan vi glömma, när våra politiker väl är tillsatta gör de som de vill. Ds.

”Professor larmar:75.000 svenskar svälter!”

yngve-gustavsson                Aftonbladet 2016-11-19
”Svält. Ordet för tankarna till krig, fattigdom och nöd. Men det finns nära dig – hela tiden. Varje år svälter 75 000 svenskar. Bara i dag kan i genomsnitt 41 äldre dö av undernäring. Under tre dagar berättar Aftonbladet om den dolda svälten.
75 000 svenskar svälter varje år.
15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar:
urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner.
– Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik…..”

Jag är nog inte ensam om att bli upprörd över Aftonbladets löpsedel i dag, över hur illa våra gamla behandlas.
Men jag blir ännu mer upprörd över Aftonbladets oförmåga att se samband mellan massinvandringens kostnader och eroderad välfärd, som alltid drabbar de som står längst ner i samhällstrappan.
De gamla, sjuka och svaga!
Geriatrikprofessor Yngve Gustavsson i Umeå larmar åter, som han gjort under många år, men för döva politiker öron. Han pratat om lagens diskriminering av gamla och ett allt tydligare klassamhälle.
När miljöpartister och andra professionella gråterskor däremot larmar över ensamkommande barns oro över att bli utvisade, eftersom asylskäl saknas, då verkar regeringen ha hörlurar med högsta förstärkning på.
Att majoriteten ljugit om sin ålder hör inte hit, enorma kostnader, könsobalans, böjelse för kvinnoförakt och brottsliga gärningar är de också likgiltiga för.
Undernäring och svält drabbar gamla, som slitit och gjort mer än rätt för sig under hela sitt liv och nu försöker vara tacksamma, trots ensamheten, bedrövligheten i matlådor och att de sällan får gå ut.

Ensamkommande vuxna ”barn” kan däremot sitta och banka i bordet för icke godkänd mat och med passupp dygnet om i dyra HVB hem och gratis skjuts till festivaler, där gängen kan tafsa under kjolen på ”Svennehoror” som råkar stå för nära.
Ibland går många av barnen bärsärkargång och personal får gömma sig i garderoben, men när polis anlänt kan de titta fram och försäkra att de små liven har det svårt i sin ovisshet. För jobbet vill väl alla ha kvar? Då gäller det att stryka medhårs och trots allt vara glad.

Yngve Gustavsson ger många förklaringar till att det blivet så här, kompetensbrist från hemtjänstens personal till läkare som ordinerar piller hit och dit utan helhetssyn och patientkontakt, för lång nattfasta, vakuumförpackad, oaptitlig mat och stressad personal.

Gamla som tappat sitt värde är det inte så noga med.

”De röstar ändå på oss socialdemokrater” skrockas det i förnöjt i Rosenbad.

Till tjuven och sist handlar allt om pengar, landets skatteunderlag.
Kommunen måste nu prioritera bostäder åt alla nyanlända som väller ut från flyktingförläggningarna. Lön skall betalas ut för att de skall gå i skola, utöver alla andra bidrag.
”Jag inte behöva svenska, har rätt till tolk” var ofta svaret jag fick från utlandsfödda patienter som struntade SFI undervisningen. Inte ens bonus mellan 6.000 till 12.000 för avklarade kurser, som infördes under 2010, kunde öka engagemanget att lära sig värdlandets språk. Några år senare togs bonusen bort, eftersom svenska inte behövdes i alla parallellsamhällen som växte upp.

Varför kan inte våra mångkulturella riksdagsmän gå före och öppna sina hem, nu när bostadsbristen är stor i krisande kommuner? Stockholms stads uppmaning att öppna sina hem klingade ohört, inte ens café latte drickande journalister på söder hade ett rum över.
Mångkulturella politiker har ju predikat om berikning under många år, eller förstår de inte att en sådan handling kunde bidra till minskat föraktet från landets väljarkår?
Förmodligen är det roligare att visa upp sig i skyltfönstret med retoriska floskler, för i verkstaden vill ingen vara, där är det bara trist och kallt.
Fler skolor och lärare behövs nu, när fjolårets 35.000 tusen ensamkommande ”barn” förmodligen får stanna.
Vi kan bara konstatera att miljöpartisternas tårar kommer att ge framgång, men att ”Dagny” 94 år, som nu bara väger 40 kg, inte kommer att påverka detta tårflöde.
Det släpps bara loss när det gäller nyanlända och ensamkommande ”barns” svårigheter. Väljarbasen med alla deras muslimska vänner får ju inte svikas, de måste ständigt berikas av välfärden, som Dagny och hennes gelikar slitet ihop under kämpiga levnadsår.