Kategoriarkiv: Visselblåsarlagen

Hundratals vårdanställda vittnar om hur de tystas

Bara i Östergötland som Östgöta Correspondenten skriver om den 24 oktober 2022.

”Rädsla för att vara illojal, sämre löneutveckling och utfrysning. När vi ställde frågor till vårdpersonalen om tystnadskulturen som beskrivits inom vården, så svarar många att de inte vågar kritisera ledningen eller berätta om missförhållanden inom vården….”

Röster:

  • Aldrig stött på sådan tystnadskultur som här
  • Situationen ohållbar
  • Mobbing
  • Vi blir tystade
  • Utfrysning
  • Ses som illojal
  • På vår klinik finns en enorm tystnadskultur

Intervjuade politiker ojar sig och ser allvarligt på dessa röster och tar till sig det (som de lärt sig av sina överbetalda konsulter) för nu är rösterna så många att det inte vågar ta fram det vanliga mantrat att det här är inte min bild av händelsen/klagomålen etc

Vårddirektören Jessica Frisk har inspirerats av fd statsminister Stefan Löfven och säger
”Om det stämmer är det mycket allvarligt, det är inte acceptabelt, men om vi inte får veta och det inte når några av våra kanaler, så har vi svårt att göra något…”
”… Vi behöver titta på det som framkommer och hur vi jobbar med en positiv kultur framåt” svarar Marie Morell (M) som nu skall ta över som ordförande för regionstyrelsen…”

Positivt för vilka preciseras inte.

Hur skulle klagomålen kunna nå ledningen när tystnadskultur råder, förstår jag inte.

Jag tänker på Olle Ljungbergs kamp för upprättelse efter hans hustrus tragiska död, som förmodligen orsakades personalbrist, undermålig fallprevention och troligen brister i svenska språket. Hur chefen för strokeenheten tystade personalens röster, när familjen Ljungbeck önskade få klarhet i vilka brister som orsakade hustruns död genom fallet ur sängen.

Tyvärr verkar inte vårdchefer, avdelningschefer med vårdansvariga politiker känna till Visselblåsarlagen som stramats upp i omgångar.

  • 17 dec 2021:Nya visselblåsarlagen träder i kraft. En visselblåsare är någon som slår larm om exempelvis missförhållanden på sin egen arbetsplats. Genom visselblåsarsystemet ska information kunna rapporteras anonymt och uppgiftslämnaren skyddas mot repressalier
  • 17 juli: Offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata med minst 250 anställda skall ha en intern visselblåsarfunktion
  • 17 dec 2023 ändra antalet till 50 anställda även för privata arbetsgivare.

Denna utmärkta lag har tyvärr samma skrala efterlevnad som det lika värdet för alla och fyller bara upp politikers fina skyltfönster, medan vissel-blåsarrösterna i verkstaden tystnar.

Bild frå jesuvision.nu