Kategoriarkiv: GMO teknik

Kan Livsmedelsbaronernas ”GMO” hota livet?

Efter att ha läst F. William Engdahls bok ”Hotet mot livet – Den genetiska manipulationens agenda” så är svaret: Ja!

Utgångspunkten är Henry Kissingers bevingade ord: ”Kontrollerar Du oljan, kontrollerar Du nationen. Kontrollerar Du livsmedlen, kontrollerar Du människan.”

Ingen blir väl överraskad att bakom GMO-revolutionen ligger samma globala aktörer, som vill ha monopol på naturtillgångarna. (Där nu Mellanöstern med Syrien i fokus är i världens blickpunkt. Kemvapenattacken den 4 april i Douma med västs snabbhet i utpekande av den skyldige, får mig att tänka på skotten i Saravejo den 28 juni 1914, som blev stratsignalen till 1:a världskriget.)

När jag öppnade boken, vars svenska upplaga kom ut 2013, tänkte jag att den orkar jag aldrig plöja igenom. Referenslistorna efter varje kapitel kan göra varenda doktorand grön av avund.

Jag måste medge att professor i bioteknik Anton Moser i Österike har rätt när han skriver ”Boken är som en mordgåta med en otrolig dimension, där fyra jättelika angloamerikanska agroindustriella konglomerat inte tvekar att använda gmo för att få kontroll över själva medlen till vårt uppehälle…”

Boken består av fem kapitel.

  1. Det politiska ursprunget
  2. Rockefellerplanen
  3. Att skapa en agroindustri
  4. Att släppa löst det genmodifierade utsädet
  5. Befolkningskontroll

Fram till 2012 var det bara halleluja till GMO-forskningen bland världens politiker. Att ändra och manipulera arvsmassan från utsäde till djuruppfödning skulle rädda världen!

Här var faktiskt påven Benedictus XVI klok när han under 2006 fördömde genetiker, som vill leka Gud!

Till skillnad från dagens som ger sitt stöd till massmigrationen. Han kanske vill flytta fokus från alla pedofilskandaler?

GMO var svaret på allt
GMO produkter var svaret på världsvälten, som skulle ge högre avkastning och mindre giftanvändning. Vitaminer kunde tillsättas som i det ”gyllene riset”, anpassning till odlingsområden, som kunde maximeras osv.

Men, det som ingen nämnde var att småskaliga jordbruk försvann, en slags livegenskap utvecklades med årliga avgifter för tillgång till världens fröskatter till de största företagen, Monsanto, Du Pont, Syngenta, som äger hälften av världens fröbanker. Att fråga om de långsiktiga effekterna var som att spotta innanför altarringen. Här var det knäppt tyst från forskargängen, som bestämt hävdade att 3 månaders uppföljning var nog, med uppdrag från spannmålskartellerna, som önskade världsmonopol från axet till brödet på bordet.

Demokratisvaga länder blev försöksobjekt
Försöksländer för GMO-utsädet blev i första hand Afrika och Sydamerika, där Paraguay och Argentina fått uppleva baksidan på denna hyllade GMO-revolution. Naturskövling, ökad ojämlikhet, fattigdom, sjukdom, missbildningar, färre levnadsår och för tidig död. Europas länder var initialt mer återhållsamma, men EU veknade snart när lobbygrupper från Rockefeller och Gates foundations låg bakom med kapital till denna industri.

Chockvågor efter studie
Men i september 2012 blev det plötsligt turbulens i leden, när den sk. Sétralini studien publicerades. Där forskare under stort hemlighetsmakeri under ledning av professor Gilles-Eric-Séralini i Frankrike hade undersökt effekterna av genmodifierad majs till 200 hundra råttor under två år (råttornas livslängd), som jämfördes med en lika stor grupp råttor som fick majs utan GMO påverkan.

Resultatet förskräckte med ökat antal sjukdomar, missbildningar, missfall, livmoderförändringar, för tidig död för att nämna några hos gruppen som fått GMO majs, jämfört med den andra gruppen.

Bröder ilar till bröders hjälp
Reaktionen från EU och dess myndighet för övervakning av livsmedelssäkerhet, EFSA, får mig att tänka på uttrycket ”bröder ilar till bröders hjälp.”

Nu menade dessa korrupta herrar att studien var ”ovetenskaplig” eftersom de hade starka band till gmo-industrin. Trots att studien hade expertgranskats och fått godkänt innan den publicerades i den vetenskaligt, mycket respekterade tidskriften ”Food and Chemical Toxicology.”

Samma mönster finns hos läkemedelsindustrins ”forskare,” när de förkastar resultat från alternativ medicin och strålskyddsinspektionens nonchalanas, när det gäller skadliga strålningsdoser från den nya tekniken.

Med GMO tekniken hotas den biologiska mångfalden, djurs och människors liv och hälsa offras, ojämlikhet och fattigdom skenar, liksom gamla humanistiska ideal, när oligarkerna med alla politiska medlöpare vill ha kontroll på hela mänskligheten.

Allt deras djävulskap har duperande ”förkläden” som humanitet, solidaritet, bevara demokratin, bekämpa fattigdom, fri marknad osv.
När det enbart handlar om ökad profit på vägen mot en ny världsordning. Där oligarkerna har total makt över maten, miljön, naturtillgångar, klimatet och befolkningens livsbetingelser både nu och i framtiden.

Det är dags att göra motstånd på alla plan, för att bevara folkets demokrati med nationalstaternas suveränitet!