Kategoriarkiv: Äldreboenden dödsfälla

Sjuksköterska: Äldre kvävs till döds utan syrgas – plågas i dagar

Olle Ljunbeck återger här en upprörande artikel i coronakrisens spår.
Det lika värdet gäller inte för gamla, det är förbehållit för nyanlända och ensamkommande skämtet. Gamla får nu plågas till döds på våra äldreboenden, där smittan utan hinder tagit sig in. Hyckleriet är skamlöst
och enormt, när politiker och Anders Tegnell förkunnar att de inte kan förklara varför?

När boeende kan möta 10-20 hjälpare varje vecka, så har smittan fått röda mattan in. Timanställda ger mer klirr i kassan, liksom skattesubventionerad utländsk personal med brister i svenska språket och utbildning.

Det är våra gamla som offras för Löfvens humanitära stormakt, då försörjningsbördan vältrats över på kommunerna för migranter utan förutsättningar till egen försörjning. Dessa har förtur och då blir gamla det perfekta bytet för besparingar. Lägsta anbud vinner, som vid forna tiders fattigauktioner.

Överheten har nu bestämt att coronasjuka gamla skall få plågas till döds under sina sista dagar, ensamma och utan hjälp.

Tänk på detta, Ni som ger Löfven och hans parti ökat stöd, när Era gamla ligger och kippar efter luft under sina sista timmar.

…………………………………………………………………………….

Läkaren Jon Tallinger som tidigare uppmärksammade förbud mot att använda livräddande syrgas för att behandla coronasjuka äldre har lagt ut en intervju med Latifa Löfvenberg, som arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende i Gävle. Enligt Löfvenberg kvävs de äldre till döds utan syrgas, medan det är förbjudet att skicka dem till sjukhus.

 Löfvenberg uppger att hon personligen har sett ett tiotal patienter på hennes äldreboenden kvävas till döds i sina rum utan syrgas och utan kvalificerad vård:

– Ibland kan det ta flera dagar, men ibland går det på några timmar, säger hon i intervjun.

Istället för syrgas som i många fall visat sig vara den behandling som räddar liv ges de äldre morfininjektioner – som istället försvårar andningen. Injektionerna utförs av icke-utbildad personal efter ett godkännande av sjuksköterska som ska ges per telefon – efter att de äldres symptom beskrivits.

Förfarandet sker enligt de riktlinjer som Region Gävleborg tidigare skickat ut till vårdinrättningar – vilket Fria Tider var först att uppmärksamma.

Det är även förbjudet att skicka de äldre sjuka till sjukhus för en mer kvalificerad hjälp. Detta kan ske först efter ett godkännande av läkare på sjukhuset enligt Löfvenberg.

För tio år sedan hade personal på äldreboenden möjligheten att administrera syrgas, men sedermera har den möjligheten tagits bort. Läkaren Jon Tallinger som genomför intervjun betecknar det inträffade som mord och kallar Löfvenberg för ett vittne till mordet. Intervjun genomförs på engelska och är tänkt att vara ett underlag för ett reportage på brittiska BBC om coronahanteringen i Sverige.

Tidigare restes det misstankar om att den egentliga anledningen till att svensk sjukvård ”fortsätter fungera”och har en kapacitet på IVA-platser är att de flesta behövande sorteras bort innan de ens kommer till sjukhus.

Latifa Löfvenberg är förtroendevald i Gävles kommunfullmäktige och Region Gävleborg från SD.

LÄS ÄVEN: 

Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”

“Sjuksköterska: Äldre kvävs till döds utan syrgas – plågas i dagar”

Vi är många som delar Olle Ljungbecks upprördhet i detta inlägg, som kommer från Fria Tider. Den brutala verkligheten avslöjar att det lika värdet inte gäller för gamla. Det är skräddarsytt för asylanter utan skäl att vara här, med den globala elitens välsignelse.

Hyckleriet är skamlöst och enormt, när Anders Tegnell i sällskap med politiker står och säger att de inte vet varför nästan hälften av > 2500 döda i corona är gamla, som har bott på äldreboenden.

Om en brukare har mellan 10-20 olika hjälpare, så säger väl sunt förnuft att smittorisken ökar vid närkontakt.

Privatiseringen är en orsak, där tids schemat är maximalt pressat, timanställda ger mer klirr i kassan till ägarna, förutom all personal med annan hemvist, där utbildning, svenska språket brister.

Men det yttersta ansvaret för detta vilar på vår skamlösa regering, för att få pengar till sin humanitära stormakt, så tvingas kommuner till besparingar, där gamla knuffats undan, för ensamkommande “skämtet” och nyanlända har förtur. Gamla får nu betala det yttersta priset, med ångest, syrebrist och svåra plågor, när de knuffats ut ur livet.

Ni som uppger ökad tillit för Löfven och hans regering borde tänka på detta, när Er gamla mor och far ensamma ligger och plågas under sina sista dagar.
———————————————————————-

”Läkaren Jon Tallinger som tidigare uppmärksammade förbud mot att använda livräddande syrgas för att behandla coronasjuka äldre har lagt ut en intervju med Latifa Löfvenberg, som arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende i Gävle. Enligt Löfvenberg kvävs de äldre till döds utan syrgas, medan det är förbjudet att skicka dem till sjukhus.

 Löfvenberg uppger att hon personligen har sett ett tiotal patienter på hennes äldreboenden kvävas till döds i sina rum utan syrgas och utan kvalificerad vård:

– Ibland kan det ta flera dagar, men ibland går det på några timmar, säger hon i intervjun.

Istället för syrgas som i många fall visat sig vara den behandling som räddar liv ges de äldre morfininjektioner – som istället försvårar andningen. Injektionerna utförs av icke-utbildad personal efter ett godkännande av sjuksköterska som ska ges per telefon – efter att de äldres symptom beskrivits.

Förfarandet sker enligt de riktlinjer som Region Gävleborg tidigare skickat ut till vårdinrättningar – vilket Fria Tider var först att uppmärksamma.

Det är även förbjudet att skicka de äldre sjuka till sjukhus för en mer kvalificerad hjälp. Detta kan ske först efter ett godkännande av läkare på sjukhuset enligt Löfvenberg.

För tio år sedan hade personal på äldreboenden möjligheten att administrera syrgas, men sedermera har den möjligheten tagits bort. Läkaren Jon Tallinger som genomför intervjun betecknar det inträffade som mord och kallar Löfvenberg för ett vittne till mordet. Intervjun genomförs på engelska och är tänkt att vara ett underlag för ett reportage på brittiska BBC om coronahanteringen i Sverige.

Tidigare restes det misstankar om att den egentliga anledningen till att svensk sjukvård ”fortsätter fungera” och har en kapacitet på IVA-platser är att de flesta behövande sorteras bort innan de ens kommer till sjukhus.

Latifa Löfvenberg är förtroendevald i Gävles kommunfullmäktige och Region Gävleborg från SD”.

LÄS ÄVEN: Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”