Kategoriarkiv: Äldreboenden dödsfälla

Vilka skall prioriteras först för coronavaccin?

Av Olle Ljungbeck

”Självklarheter är inget byråkrater och maktmänniskor vill rätta sig efter. 
Frågan om sjukvårdande personal skall vaccineras först av alla har plötsligt blivit aktuell. Tegnell är en av de byråkrater som inte tycker detta.

Bildresultat för coronavaccin

Jag är 89 år men anser det ändå vara en självklarhet att denna personal undersköterskor, sköterskor, läkare etc som befinner sig i frontlinjen för att vårda och ta hand om corona-smittade först skall vaccineras. 

När sådana som bl a Stefan Löfven också förfäktar att äldre skall få sprutan först gör han det för att skyla över de höga dödstal han orsakat genom att ha agerat för att migranter utan språkliga eller andra kunskaper skulle in på äldreboenden.
Det är på tiden att vi stoppar dessa personer som aldrig gör något rätt.

Jag vill vädja till de jurister och andra som delar min åsikt att förbereda en riksrätt mot de regeringsledamöter som bär ansvaret för att snart 10000 personer avlidit i Corid 19.  Bl a för att de smittats av de personer som Stefan Löfven nästan krävde att de skulle in i äldrevården.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

———————————————————————————————–

Nu verkar det som Tegnell har tvingats tänka om

https://www.svd.se/tegnell-vaccinprioriteringen-kan-andras

Hur länge räcker skyddet av vaccin är nästa fråga?

https://samnytt.se/covid-vaccin-kan-ge-immunitet-i-bara-tre-manader/

Men frågan är hur många av sjukvårdspersonalen tackar ja till ett vaccin, som saknar långtidsuppföljning?

https://www.friatider.se/skrammande-hog-andel-lakare-vagrar-ta-nya-coronavaccinet?

Färre gamla vill flytta till äldreboende

”Vuxna barn är tveksamma till att deras föräldrar flyttar till sådana.

Varför är det så? Frågar sig Jan Ivarson i detta gästinlägg.

Det beror på den bild som många har av hur det ser ut på äldreboenden trots att det inte alltid är så. Pandemins smittspridning har bidragit till att försämra bilden av svensk äldrevård och har tydliggjort bristerna. 

Personalen utgörs av tre grupper.

En grupp är unga personer med liten utbildning, inte sällan deras första jobb. En annan grupp är invandrare med dåliga kunskaper i svenska. De har anvisats jobbet för att inte belasta statistiken för arbetslöshet och för att fylla platser som utbildade svenskar inte vill ha. Den tredje gruppen är gamla slita kvinnor med tunga kroppar. De är ofta sjukskrivna. Inte sällan har de arbetat inom olika låglöneyrken och efter viss arbetslöshet har de hamnat i äldrevården. Vårdutrustning som syrgas saknas och kompetens att handa den, om sådan fanns.

De få utbildade som finns har fullt upp med att dagligen få ihop besättningen med ersättare för sjukskrivna och vabbande personal. De utbildade har nästan ingen tid att träffa de boende och sätta sig in deras sjukdomar och behov. De har inte sällan en underdimensionerad budget att hålla sig till. Kommuner måste spara på äldrevården för klara av försörjningsstöd till ökande antal nysvenskar. Det sambandet vill man helst inte tala om. Det är förklaringar till ökad misstro för svensk äldrevård.

Jan Ivarson Politiskt obunden

…………………………………………………………

Under min yrkestid som sjukgymnast (1969-2012) arbetade jag under några år som företagsgymnast med hemtjänst som ansvarsområde. Jag kan intyga att Ivarsons beskrivning stämmer. Det gjorde den också för > 20 år sedan, men nu har denna utvecklingen med ”kunskapslös” personal, där många helt saknar utbildning, eskalerat till mycket farliga nivåer, vilket corona dödligheten på äldreboenden avslöjat. Att kunna prata och förstå svenska språket har varit utan betydelse, när kommunerna jagar skattesubventionerad personal, för att klara försörjningsstödet för nyanlända och äldre invandrare som aldrig kom i arbete.

Dick Erixon, redaktör för SD:s tidning Samtiden gjorde bra ifrån sig i Aktuellt den 11/8 med tydligt krav på obligatorisk språktest. https://samtiden.nu/2020/08/gor-spraktest-i-aldreomsorgen-obligatoriskt-nu/

Innan jag började som företagsgymnast bad jag att få ”Wallraffa” under ett par veckor som vikarerande biträde, vilket var mycket lärorikt. Det fanns hemtjänstens ”pärlor” oftast äldre kvinnor, men som var trötta, slitna efter många års hårt arbete och så fanns det de som var totalt olämpliga för ”människoarbete,” omsättningen var stor på personal.

Kommunens fokus var omvårdnad, men flertalet av de gamla kunde ha flera sjukdomar, som fodrade sjukvårdskompetens för rätt bemötande och kroppslig hantering, vid förflyttningar, av/på klädning och hygienhjälp.

Vid ergonomi undervisning utifrån personalens upplevda förflyttningssvårigheter med några gamla, kunde jag fråga arbetsledaren vilken diagnos de hade, eftersom tekniker för förflyttning kan skilja sig mycket åt, om man t.ex är förlamad i benen, har Parkinsson, är dement osv.
Jag fick då svaret att här Harriet behandlar vi dem som människor inte som diagnoser…..Vikten av att känna till både fysiska/psykiska funktionsbortfall och sociala faktorer för rätt bemötande och hantering fanns inte.

Bildresultat för förflyttningsteknik
Förflyttningstekniker

Ung personal med rätt blick och god vilja gick ofta vidare till högre sjukvårdsutbildningar, en slags segmentering skedde, som nu har nått dödlig botten.

Sedan har vi nyliberalismens privatiseringseufori, där fattigauktioner återkom med lägsta anbud, där de stora vårdbolagen helt dominerar, med miljardvinster direkt till skatteparadisen av våra skattepengar.

Fd. arbetarpartiet har på alla områden sviket sina gamla ideal, inom politikers mantra ”vården, skolan och omsorgen”, därför är jag så heligt förbannad på dessa falska gökar inom socialdemokratin, med den största svikaren genom tiderna, Stefan Löfven vid rodret. Han ser helst att vi pensionärer och riktigt gamla försvinner ut ur livet så snabbt som möjligt, vilket han har stor framgång med. Allt för att han och hans karriärlystna sällskap skall få sola sig i den humanitära stormakten med lönsam karriär, goda förmåner och där EU och FN, dessa korrupta nästen, är som en skickerbit för dessa flugor.

Nu har liberalernas besvikelse till partiledare Nyamko Sabuni vaknat till hon kräver förtur till äldreboenden för gamla invandrarkvinnor från trångbodda familjer, men eftersom färre av värdlandets män och kvinnor inte vill placera sina föräldrar på dessa dödliga boenden, så kan det finnas förturs-platser lediga.
Ingen har väl glömt att denna dam var ordförande för Afrosvenskarna riksförbund under några år i början på 90-talet, ett förbund som står det Muslimska Brödraskapet mycket nära. Ett förbund som är murbräcka för fundamentalism, politiskt islam och finansiär till IS- mördare.


Gamlas död blir till migranters bröd

Av Olle Ljungbeck

Hej!

Här kommer tisdagens information till de Gävlebor som besökte Stortorget.

Innan jag anländer till Torget hör jag genom radion att det finns ett stort mörkertalom hur många över 70 år som dött av Corona. De lär vara drygt över de ca 4000 som man hittills lurat oss med.

Dråparen – Statsminister Stefan Löfven – gör allt för att dölja morden som skall ge statskassan de döda pensionärernas pensioner att föda de 100 tusen arbets-ovilliga migranterna som kommit från stater utanför Europa.

Att någon enighet inte kunde nås i frågan om ett tak för beviljande av asyl var väl varje realist klar över innan ”förhandlingarna” startade. Men hur skulle det kunna lyckas med närmast imbecilla individer som t ex centerpartisten Jonny Cato  som en av deltagarna. Man förskräcks var gång man hör ett framträdande av någon politiker från S, V, C, L och FP över den intellektuella nivån tillsammans med deras dogmatiska ältande av godhetssyndromet.

Detta är ju inget annat än att skenbart vara god mot andra för sin egen skull. Men godheten riktar sig alltid mot de migranter som förstörvårt land och mördar, våldtar och terroriserar svenskar, som jag kallar för barbarer.

Aldrig visas det från dessa politiker,  mentalt sjuka individer,  en enda gång, minsta medkänsla mot alla de framföralltsvenska kvinnor och äldre personer som dagligen utsätts för dessa icke civiliseradeindividers våld.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


”………IVO konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden.….” https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ivo-fordjupar-granskningen-av-vard-och-behandling-pa-sarskilda-boenden-for-aldre/

Då tar hyckleriets främste ambassadör socialminister Lena Hallengren till orda;

En granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort bekräftar att den uppmärksammade massdöden på äldreboenden beror på allvarliga missförhållanden i hur verksamheterna bedrivs. Socialminister Lena Hallengren (S) menar dock att skulden ska tillskrivas enskilda anställda, anhöriga och de äldre själva.…” https://samnytt.se/granskning-bekraftar-allvarliga-brister-bakom-massdoden-pa-aldreboenden/

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Till slut fick Löfven ge med sig att en coronakommission skall avge rapport till regeringen före valet 2022, här är regeringens direktiv till utredningen, på 23 sidor!!

https://www.regeringen.se/49f46d/contentassets/593c32df14114d9c81eeba9c96e26e41/dir2020_74.pdf

Sjuksköterska: Äldre kvävs till döds utan syrgas – plågas i dagar

Olle Ljunbeck återger här en upprörande artikel i coronakrisens spår.
Det lika värdet gäller inte för gamla, det är förbehållit för nyanlända och ensamkommande skämtet. Gamla får nu plågas till döds på våra äldreboenden, där smittan utan hinder tagit sig in. Hyckleriet är skamlöst
och enormt, när politiker och Anders Tegnell förkunnar att de inte kan förklara varför?

När boeende kan möta 10-20 hjälpare varje vecka, så har smittan fått röda mattan in. Timanställda ger mer klirr i kassan, liksom skattesubventionerad utländsk personal med brister i svenska språket och utbildning.

Det är våra gamla som offras för Löfvens humanitära stormakt, då försörjningsbördan vältrats över på kommunerna för migranter utan förutsättningar till egen försörjning. Dessa har förtur och då blir gamla det perfekta bytet för besparingar. Lägsta anbud vinner, som vid forna tiders fattigauktioner.

Överheten har nu bestämt att coronasjuka gamla skall få plågas till döds under sina sista dagar, ensamma och utan hjälp.

Tänk på detta, Ni som ger Löfven och hans parti ökat stöd, när Era gamla ligger och kippar efter luft under sina sista timmar.

…………………………………………………………………………….

Läkaren Jon Tallinger som tidigare uppmärksammade förbud mot att använda livräddande syrgas för att behandla coronasjuka äldre har lagt ut en intervju med Latifa Löfvenberg, som arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende i Gävle. Enligt Löfvenberg kvävs de äldre till döds utan syrgas, medan det är förbjudet att skicka dem till sjukhus.

 Löfvenberg uppger att hon personligen har sett ett tiotal patienter på hennes äldreboenden kvävas till döds i sina rum utan syrgas och utan kvalificerad vård:

– Ibland kan det ta flera dagar, men ibland går det på några timmar, säger hon i intervjun.

Istället för syrgas som i många fall visat sig vara den behandling som räddar liv ges de äldre morfininjektioner – som istället försvårar andningen. Injektionerna utförs av icke-utbildad personal efter ett godkännande av sjuksköterska som ska ges per telefon – efter att de äldres symptom beskrivits.

Förfarandet sker enligt de riktlinjer som Region Gävleborg tidigare skickat ut till vårdinrättningar – vilket Fria Tider var först att uppmärksamma.

Det är även förbjudet att skicka de äldre sjuka till sjukhus för en mer kvalificerad hjälp. Detta kan ske först efter ett godkännande av läkare på sjukhuset enligt Löfvenberg.

För tio år sedan hade personal på äldreboenden möjligheten att administrera syrgas, men sedermera har den möjligheten tagits bort. Läkaren Jon Tallinger som genomför intervjun betecknar det inträffade som mord och kallar Löfvenberg för ett vittne till mordet. Intervjun genomförs på engelska och är tänkt att vara ett underlag för ett reportage på brittiska BBC om coronahanteringen i Sverige.

Tidigare restes det misstankar om att den egentliga anledningen till att svensk sjukvård ”fortsätter fungera”och har en kapacitet på IVA-platser är att de flesta behövande sorteras bort innan de ens kommer till sjukhus.

Latifa Löfvenberg är förtroendevald i Gävles kommunfullmäktige och Region Gävleborg från SD.

LÄS ÄVEN: 

Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”

https://samnytt.se/lennart-nystrom-dog-i-plagor-av-corona-utan-hjalp-han-fick-kvavas/

”Sjuksköterska: Äldre kvävs till döds utan syrgas – plågas i dagar”

Vi är många som delar Olle Ljungbecks upprördhet i detta inlägg, som kommer från Fria Tider. Den brutala verkligheten avslöjar att det lika värdet inte gäller för gamla. Det är skräddarsytt för asylanter utan skäl att vara här, med den globala elitens välsignelse.

Hyckleriet är skamlöst och enormt, när Anders Tegnell i sällskap med politiker står och säger att de inte vet varför nästan hälften av > 2500 döda i corona är gamla, som har bott på äldreboenden.

Om en brukare har mellan 10-20 olika hjälpare, så säger väl sunt förnuft att smittorisken ökar vid närkontakt.

Privatiseringen är en orsak, där tids schemat är maximalt pressat, timanställda ger mer klirr i kassan till ägarna, förutom all personal med annan hemvist, där utbildning, svenska språket brister.

Men det yttersta ansvaret för detta vilar på vår skamlösa regering, för att få pengar till sin humanitära stormakt, så tvingas kommuner till besparingar, där gamla knuffats undan, för ensamkommande ”skämtet” och nyanlända har förtur. Gamla får nu betala det yttersta priset, med ångest, syrebrist och svåra plågor, när de knuffats ut ur livet.

Ni som uppger ökad tillit för Löfven och hans regering borde tänka på detta, när Er gamla mor och far ensamma ligger och plågas under sina sista dagar.
———————————————————————-

”Läkaren Jon Tallinger som tidigare uppmärksammade förbud mot att använda livräddande syrgas för att behandla coronasjuka äldre har lagt ut en intervju med Latifa Löfvenberg, som arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende i Gävle. Enligt Löfvenberg kvävs de äldre till döds utan syrgas, medan det är förbjudet att skicka dem till sjukhus.

 Löfvenberg uppger att hon personligen har sett ett tiotal patienter på hennes äldreboenden kvävas till döds i sina rum utan syrgas och utan kvalificerad vård:

– Ibland kan det ta flera dagar, men ibland går det på några timmar, säger hon i intervjun.

Istället för syrgas som i många fall visat sig vara den behandling som räddar liv ges de äldre morfininjektioner – som istället försvårar andningen. Injektionerna utförs av icke-utbildad personal efter ett godkännande av sjuksköterska som ska ges per telefon – efter att de äldres symptom beskrivits.

Förfarandet sker enligt de riktlinjer som Region Gävleborg tidigare skickat ut till vårdinrättningar – vilket Fria Tider var först att uppmärksamma.

Det är även förbjudet att skicka de äldre sjuka till sjukhus för en mer kvalificerad hjälp. Detta kan ske först efter ett godkännande av läkare på sjukhuset enligt Löfvenberg.

För tio år sedan hade personal på äldreboenden möjligheten att administrera syrgas, men sedermera har den möjligheten tagits bort. Läkaren Jon Tallinger som genomför intervjun betecknar det inträffade som mord och kallar Löfvenberg för ett vittne till mordet. Intervjun genomförs på engelska och är tänkt att vara ett underlag för ett reportage på brittiska BBC om coronahanteringen i Sverige.

Tidigare restes det misstankar om att den egentliga anledningen till att svensk sjukvård ”fortsätter fungera” och har en kapacitet på IVA-platser är att de flesta behövande sorteras bort innan de ens kommer till sjukhus.

Latifa Löfvenberg är förtroendevald i Gävles kommunfullmäktige och Region Gävleborg från SD”.

LÄS ÄVEN: Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”