Kategoriarkiv: Magnus Stenlund

”Svea kanal” startas av Magnus Stenlund och Petra Agapi efter turbulensen på Swebbtv.

Go´ kväll, Harriet! mejlade en bloggvän den 30 januari.

Här nedan är Magnus Stenlunds långa ”avskedsbrev” till Swebbtv.
Det är turbulens på denna värdefulla kanal. Så synd! Han och Petra Agapi är avskedade från Swebbtv, och har därför skapat en egen kanal som heter Svea Kanal.”

————————————————————————————————————————————–

Brister i den ekonomiska förvaltningen, främst av stora donationer, diffusa poster i årsredovisningar, tekniska felsatsningar, dyra hyreskontrakt, avsaknad av mål är exempel på orsaker som Magnus Stenlund redovisar som anledning till Swebbtv:s försämrade ekonomi, som resulterat i att han och Petra Agapi fått sluta på Swebbtv.
Nu startar de en egen kanal. På videoplattformen Rumble hittar ni deras ocensurerade sanningar. Och på YouTube kommer de också att finnas, i en mer städad version, för dem som bara orkar med några sanningar i taget. https://newsvoice.se/2024/02/mikael-willgert-pa-swebbtv-replik/

Swebbtv med Mikael Willgert förklarar avskeden med försämrad ekonomi pga av minskade donationer och förkunnar att inga skelett finns i garderoben, men samtidigt säger han i sin replik att ”….Våra donationer har under januari ökat kraftigt, vilket vi är mycket tacksamma för….”

SwebbTV har funnits i mer än sju år och är idag en uppskattad videokanal, den enda som inte är helt beroende av YouTube, Rumble eller annan plattform, som när som helst kan stänga ner obekväma kanaler.
SwebbTV äger och kontrollerar videoplattformen och apparna, allt annat är otänkbart för den kanal som själv vill bestämma den information som publiceras. Vi fick lära oss denna erfarenhet dyrt. Som seriös mediekanal måste man äga sin plattform för publicering!
Våra investeringar i teknik och uppbyggnad av kanalen har varit framgångsrika och har gett oss en unik position. Alla utvecklingskostnader har tagits direkt. Inga kostnader är aktiverade eller skjutna på framtiden…..” https://newsvoice.se/2024/02/mikael-willgert-pa-swebbtv-replik/

——————————————————————————

Magnus Stenlunds brev till Swebbtv. För er som vill ta del av orginalet

Svea Kanals första Ledare – Om Swebbtv och dess ekonomi.

Jag blev tidigare idag uppringd av en dam som började med att be en bön för mig. Hon bad för att jag skulle återvända till Swebbtv och hon gjorde det både innerligt och uppriktigt. För henne var det mina analyser som utgjort kanalens viktigaste budskap, eftersom de hjälpte henne att tolka omvärlden, de blev en slags kompass som gjorde det möjligt för henne att inte bara navigera rätt genom medias alla lögner utan också på ett mer basalt plan behålla sitt förstånd. 

Jag vet att det är så för väldigt många fler, för det är den typen av respons jag fått ända sedan jag 2017 startade min blogg på facebook, som idag heter Vakna Sverige, och som jag för övrigt nu kommer aktivera mig mer på igen och som ni alla naturligtvis är varmt välkomna till. Kontakten med och responsen från likasinnade är vad som fick mig att med stor entusiasm ta på mig Swebbtv-kepsen redan från första början, 2020. Det är också detta som fått mig att behålla motivationen under senare tid, under vilken jag upplevt att kanalen har stagnerat och tappat fokus. Jag har känt en frustration över att vi inte har gjort vad som kunnat göras för att nå ut till fler, över att formatet har stelnat och över att min insyn i vad som skett och möjlighet att påverka känts mindre och mindre. Min motivation har minskat, jag har upplevt att det varit svårt att få gehör för mina tankar på kanalen, kanske framförallt eftersom jag inte har kunnat förstå varför det har varit så. 

Att göra meningsskiljaktigheter om kanalens allmänna strategi till en kabinettsfråga har dock aldrig varit aktuellt för mig, att få göra mina program har jag sett som ett privilegium i sig och ett utomordentligt sätt att få avreagera mig, jag har därför både känt mig och visat mig lojal. Den lön jag fått för detta har visserligen bara varit en fjärdedel av vad jag fick när jag jobbade på banken, och ännu mindre än så om man tar hänsyn till inflation. Men den har räckt åt mig och min familj, eftersom vi inte ägnar oss åt några extravaganser. Jag har heller aldrig tröttnat på den uppskattning och feedback jag har fått i kommentarsfälten, det vill jag inte förneka. 

Det finns gott om intelligens, kunnande och sunt förnuft i Swebbtv-publiken, vilket är lätt att konstatera, när man skrattat färdigt åt trollens ansträngningar att provocera. Den diskussion som följt efter min avgång har också visat sig vara så omfattande, så i många stycken insiktsfull och känsloladdad, att jag heller inte kan avstå från att kommentera den.

Jag ska medge att jag ändå dragit mig för att lufta kritik mot Swebbtv, eftersom detta kan komma att uppfattas som pajkastning. Jag har frågat efter den senaste årsredovisningen i ett halvår, men fick den i min hand först nu, dagarna före stämman, och det var inte genom Swebbtv:s försorg utan en aktieägare som frågat efter den. Man tycks inte ha skickat ut den till andra än just de som frågat. Det som står i årsredovisningen har fått mig att inse att mycket måste redas ut, och att särskilt dem som tänkt bevista stämman i tid bör ha de fakta på bordet som krävs för att kunna ställa berättigade frågor. Det är alltså inte mitt eget eftermäle som jag oroar mig för, tvärtom måste det få stå åt sidan: detta gör jag för alla dem som känner sig delaktiga i det Swebbtv stått för, dem som tittar och dem som donerat. Det finns säkert dem, som likt den gamla damen som bad för mig, säger sig inte vilja veta. Men att vårda en illusion är inte något som är bärbart på sikt, tvärtom kommer krocken med verkligheten bara bli värre ju längre den fördröjs.

Vad som framgår när man läser årsredovisningen, är nämligen att Swebbtv:s problem är betydligt mer djupgående och av annan karaktär, än vad Mikael Willgert och kanalens före detta styrelseordförande Lars Bern vill låta påskina. Dessa förhållanden har också rått under betydligt längre tid än man vill få det att låta som och borde ha åtgärdats redan under 2021-22. En mycket stor donation hävdas ha kommit in under detta räkenskapsår, som varit avgörande för att kunna fortsätta driften, men som samtidigt också gjorde det möjligt att nonchalera problemen. Donationens exakta belopp känner jag inte till, men enligt förvisso något osäkra uppgifter, så handlar det om 10 mkr. Det är med en blick på resultaträkningen lätt att konstatera att Swebbtv denna summa förutan levde långt över sina tillgångar. Ändå fortsatte man bara spendera i samma takt året efter. Först när detta räkenskapsår närmar sig sitt slut, sommaren 2023, så börjar Mikael Willgert tala om problemen.   

Donationerna året innan, var även exklusive den ovan nämnda stora gåvan, betydande, 4,8 mkr. Det skulle ha gått att producera många program för den summan. Men de räckte alltså ändå inte till. Rörelsekostnaderna uppgick till totalt 12,3 mkr. Och året därpå hade dessa kostnader växt till 12,9 mkr. Och det är inte, som man av Willgert och Bern lätt förleds att tro, personalkostnaderna som är den stora boven. Dessa uppgår senaste räkenskapsåret till 5,4 mkr och var något lägre året innan. 

Residualen är inte så lätt att veta vad den består av. Resultatposterna ”råvaror och förnödenheter” och ”övriga externa kostnader”, som det står i årsredovisningen säger inte mycket. Så vad kan det då röra sig om? Jag kan ju inte veta, jag saknar såvitt jag vet all insiderinformation. Vad jag är rädd för är att inte heller aktieägarna på tidigare bolagsstämmor har fått veta särskilt mycket mer. Kanske handlar det om utvecklings- och driftkostnader för den egna plattformen, som enligt min mening blivit en begränsning; Swebbtv skulle kunna ha etablerat sig på t ex Rumble, det hade kanske då varit lite svårare att hålla tittarna lika trogna, men detta skulle med råge ha uppvägts av att många fler hittar lättare in. Kostnaden för plattformen är förstås bara en gissning. Att någon eller några sköter servicen är i och för sig ett rimligt antagande, oklart hur många timmar, men dessa bör ju hur eller hur ligga bland personalkostnaderna.

Kostnaden för att hålla Swebbtube flytande kan heller inte vara gratis, trots att tjänsten vad jag förstår tillhandahålls användarna just gratis. Och detta utan att det ger någon som helst nytta för någon; visningarna är såvitt jag kan se färre nu än för ett år sen, och användarna skulle lika gärna kunna publicera sig på Rumble, lika gratis men med större potential för visningar, särskilt om man förser sina videos med textremsa. Detsamma gäller förstås även Swebbtv. Swebbtv kan alltså ’inte ta betalt för Swebbtube, en kvarnsten för kanalen och en ’tjänst’ för användarna som närmast blivit till en otjänst.

Någon poäng med Swebbtv-apparna är nästan lika svår att se; utan att dra ner på den funktionalitet som redan finns på webben så tillför de inte mycket för användarna. Att utveckla dessa appar kan ju också tänkas ha kostat en bra slant, men det är ju också ren spekulation att anta. Spekulation som bygger på att Willgert i så fall inte har det teknikkunnande han rimligen bör ha för att kunna ställa rätt krav på sina leverantörer; av en expert jag talat med bör sådan utveckling nämligen inte alls resultera i några miljonkostnader, snarare ett par veckors programmering. 

Om apputveckling och liknande tekniksatsningar fortfarande pågår vet jag förstås heller inget om, men allt detta är frågor som borde ställas på stämman. För av det vi vet och kan konstatera så är nära 15 mkr av rörelsekostnaderna under de två senaste räkenskapsåren i n t e personalkostnader, och de är svåra att motivera eller ens förklara, bortsett från ett hyresavtal avseende en lokal som är minst dubbelt så stor som den behövde vara redan före personalneddragningarna vid årsskiftet. För dessa femton miljoner hade kanalen kunnat sända program i nästan tre år på Rumble, med full personalstyrka och oförändrade löner, samtidigt som man inte brandskattat nya donationer alls under den tiden, och som med god förvaltning kunnat växa till sig ytterligare.

Det stora donations- och genom nyemission tillförda aktiekapitalet har dock inte växt alls, tvärtom. Redan året 2021-22 framgår att det gått katastrofalt dåligt. Över en halvmiljon förlorades i någon form av spekulation. Detta enligt en resultatpost som förra året kallades ’övriga ränteintäkter och liknande resultatposter’, men som i år döpts om till ’nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar’ varifrån ett positivt belopp, tvåhundra tusen, brutits ut, och fått rubriken ’resultat från övriga finansiella tillgångar’. Den här typen av omklassificeringar är uppseendeväckande, och borde kommenteras av revisorn, men så har inte skett.

Med de stora summor som Swebbtv fått att förvalta är det förstås viktigt att detta sker ansvarsfullt. Och när man gör en halvmiljon i förlust, så är det definitivt dags att lägga korten på bordet, öppet redovisa vad som gått fel och sedan applicera en mindre våghalsig investeringsstrategi. Men tyvärr är detta inte alls vad som skett. Tvärtom. Att ’resultatet från övriga finansiella tillgångar’ under det senaste räkenskapsåret gått från ett litet plus till 2 miljoner minus är så pass anmärkningsvärt att jag, om jag varit aktieägare, knappast hade beviljat styrelsen ansvarsfrihet utan en ytterst detaljerad redovisning av vad som hänt. Inte heller denna förlust omnämns av revisorn. Den utgör mer än två tredjedelar av alla de donationer som influtit under hela detta räkenskapsår.

Att som Lars Bern hävda att de nu vid jul aviserade och genomförda neddragningarna skulle ha varit nödvändiga anpassningar till minskade intäkter, är alltså en mycket missvisande bild. Det handlar istället om anpassningar till följd av den kostnadskostym man skaffat sig. Mitt intryck är att denna består av megalomaniska tekniksatsningar, dyra hyreskontrakt och en vilda västern-strategi för investeringar. Men jag vill reservera mig för att jag trots allt inte vet exakt. Den ytterst knapphändiga information som ges i årsredovisningarna tillåter oss bara att dra slutsatsen att Swebbtv:s program kostat långt mer att producera än personalens löneuttag summerar till. Och att det därför inte heller finns anledning att tro att de neddragningar som gjorts av personal kommer vara tillräckliga för att rädda ens den kvarvarande verksamhetens fortbestånd. Samt att fortsatta donationer till övervägande del kommer behöva avsättas för att bekosta Mikael Willgerts personliga hobbyintressen, snarare än bedriva alternativmediesändningar.

Att donationerna samtidigt har minskat, exklusive den stora nämnda posten, från 4,8 till 2,9 mkr, har förvisso också en betydelse för verksamheten, på sikt. Men ledningens strategi har knappast påverkats. Såsom bolagets ekonomiska verksamhet har bedrivits förefaller den närmast visat sig beredd på att köra allt väsentligt i diket till dess sista kronan är förbrukad på rörelsekostnader som ingen får veta vad de består av. Och detta kan och har kunnat ske eftersom ingen har tillåtits att kritiskt granska vad som sker i bolaget. Varför Mikael Willgert för ett halvår sen med stor emfas avslog min förfrågan om att ta del av räkenskaperna, framstår i detta ljus som fullt förklarligt.

Det bör förstås också nämnas att även om vi kan förvänta oss att donationerna minskat på grund av sämre tider, så finns det av kommentarsfälten att döma, god anledning att tro att bidragen hade kunnat ökas igen, givet att man fört en öppen dialog med tittare och donatorer. Liksom om man satsat på marknadsföring och förnyelse av programinnehåll; synpunkter som jag vet att jag inte är ensam om att ha fört fram. Bortsett från en knappt synlig bild av Swebbtv-gänget på kanalens lådvin, så har dock sådana insatser varit närmast kosmetiska. Lådvinesatsningen påstås visserligen vara just marknadsföring, men att det skulle ha haft någon effekt på tittarsiffrorna är tveksamt, hur gott vinet än smakar. Det är ju bara de redan frälsta som köper det och reklamvärdet hemma på dessa goda meningsfränders soffbord är minst sagt begränsat.

Jag vet för övrigt föga mer om vinsatsningen, än att den av årsredovisningen att döma knappast kan bidra mer än obetydligt till nettoresultatet, om ens det. Detta trots att betydande managementtid och mycket stor plats i sändningarna krävts för att uppnå en sådan break even. Om Mikael Willgert ser denna satsning som ett stöd för huvudverksamheten, Swebbtv:s sändningar, så borde under alla förhållanden inga fler liknande satsningar göras. Det handlar ju om riskprojekt, som inte ens nu, när allt gått så bra man kunnat hoppas och förvänta sig, ger mycket mer än plus minus noll. Ändå har nu även ett vitt vin lanserats. Ett ekonomiskt vågspel, som i bästa fall alltså bara lär kosta kanalen ännu mer sändningstid, och alltså dra samma tid från de väsentligheter som är anledningen till att kanalen ändå har så många betalande följare som man har.      

Swebbtv saknar såvitt jag känner till ett klart definierat mål. Vilket kan vara anledningen till att Willgert och styrelsen tycks känna sig fria att göra lite som man vill med miljonerna. Ändå tror jag de flesta skulle instämma i att vad som förväntas av dem som jobbar på kanalen, är att ge röst åt sådana fakta och åsikter som inte tillåts komma fram i MSM. Med den definitionen är det för övrigt inte alldeles självklart att hela dagens programutbud skulle hålla måttet, eftersom vi ju redan har en rätt omfattande debatt både om invandring, islamism och kriminalitet, såväl bland etablerade riksdagspartier som i MSM. Enligt min bedömning gör det Matti och Katti och liknande program närmast obsoleta, eftersom t o m Kristersson och Magdalena Andersson, SvD och DN numera pratar om samma saker, om än in något mindre vulgära ordalag. Valet av utbud på kanalen borde ha handlat om vad som är Swebbtv:s kärnverksamhet. Jag vet att jag inte är ensam när jag hävdar att man nu slängt ut barnet med badvattnet.

Swebbtv hade också kunnat fortsätta producera såväl mina ledare och veckoanalys, Berns program och Willgerts intervjuer, som Ring Swebbtv, Matti & Katti, och diverse andra tjatti och fnatti-program, i flera år till, givet att man avstått från feltänkta tekniksatsningar och våghalsiga investeringar. Lönekostnaderna är dock ändå långsiktigt för höga med dagens nivå på donationerna. Jag kan förstås inte säkert veta om detta även gäller när man räknar bort min egen lön, Petra Agapis, och en stor del av den övriga personalens timtid, som man också påstår sig ha dragit ner på. Någon upplysning om detta har inte getts. Men det vore ju snyggt om kanalens stjärnor, d v s Willgert själv, Katerina Janouch och Lennart Matikainen, kan gå ed på att de nu inte längre tar ut lön, såsom de gjorde före årsskiftet. Att man plötsligt blivit så altruistiska, att man på det sätt som Bern försökte ge sken av i förra veckans omvärldsanalys, nämligen att den personal som nu finns kvar enbart lever på luft, till skillnad från oss som tvingats lämna, det är något jag dock tillåter mig tvivla på fram till dess. 

Det är förstås heller inget jag på allvar kräver eller menar vore rimligt; vi har alla en rätt att få skäligt betalt för vårt förvärvsarbete, den tid vi avstår från att disponera helt fritt. Och om någon vill betala för detta så beror det sannolikt på att vi är värda ersättningen; det är meritokrati och sann marknadsekonomi. De som ställer upp helt ideellt är förstås både snälla och ädla, men de är långt ifrån alltid kapabla eller ens så särskilt motiverade eller disponibla när det verkligen gäller, precis som gratis råd är de tyvärr ibland inte värda mycket mer än så, hur hjälpsamma de än är. 

Eftersom Willgert är 66 så skulle han förstås kunna gå i pension med en förmodat hyfsad nivå på pensionsersättningen. Och därmed spara den pengen åt Swebbtv, vad den nu kan vara, vilket då kunnat rädda programutbudet åtminstone en tid. Helt i enlighet med Berns uttalande på min facebooksida, där denne framhåller sig själv som ett gott rättesnöre och typexempel på den ständigt växande pensionerade skaran Swebbtv-profiler, dock förstås utan att nämna just Willgert. Jag anser dock att vare sig Willgert eller Bern borde vara ersättningslösa, förutsatt att de ägnar sig åt vad de är bra på. Mikael Willgert är en av Sveriges bästa intervjuare och Bern har en imponerande bred och djup livserfarenhet, som han är mycket skicklig på att ösa ur. De skulle gärna få jobba på valfri alternativmediekanal vad mig anbelangar, och om jag kunde skulle jag också ge dem lön för detta arbete. 

Att leda och förvalta Sveriges mest välbeställda alternativmediakoncern är de dock inga mästare på, det framgår om inte annat av den krönika Petra Agapi skrivit avseende sin abrupta sorti från kanalen. Mikael Willgerts utseende och lena röst förleder en gärna att tro att han är jultomten själv. Så är det naturligtvis inte, jultomten låter inte anställda upptäcka att deras löner sänkts genom att man, som jag, råkar se att löneinsättningen på bankkontot blivit mindre. Behandlingen av Petra och andra anställda, som via ett mail just före jul fick veta att de blivit av med hela eller väsentliga delar av sin försörjning, kan för en utomstående förefalla rent maliciöst, Willgert borde ju ha flaggat om detta långt tidigare. Men den fyrkantiga hanteringen är nog mest utslag av en genuin oförmåga att hantera konflikter. För vissa Swebbtv-tittare så kan det nog uppstå kognitiv dissonans när jag påtalar detta, men de som arbetat nära Willgert vet att han har utomordentligt svårt att tåla opposition. Johanna Carlsbrant, Jesper Johansson, Petra och jag själv har just detta gemensamt – vi säger vår mening. Om denna mening också skulle råka avvika politiskt från Willgerts eller vissa betydande donatorers kan jag inte veta, men det lär framtida Swebbtv-utbud i så fall utvisa. 

Bristen på gott omdöme och ledarskap ger också årsredovisningarna för de båda senaste verksamhetsåren tyvärr entydiga besked om. Hur det ser ut under det halvår som redan hunnit passera därefter, det vet tyvärr ingen mer än herrarna själva, samt möjligen Katerina Janouch, även om hennes kunskaper i ekonomi är så bristfälliga att hon knappast lämpar sig för styrelsearbete. Övriga i styrelsen har sannolikt suttit för kort tid för att vara tillräckligt insatta. Med den minimala öppenhet som man hittills haft som policy så har nödvändiga förändringar kunnat skjutas på framtiden, det är vad vi sett ända sedan 2021 och jag befarar tyvärr att det knappast finns mycket skäl för optimism om framtiden heller, att döma av hur man nu så missvisande försöker beskriva den dagsaktuella situationen och kanalens fortsatta färdriktning.

Den gamla damen som bad för min återkomst till Swebbtv kommer nog inte bli bönhörd, min utsträckta hand till herrarna Willgert och Bern har inte tagits emot. Den färdigskrivna ledare jag erbjöd tackade man nej till och min påtvingade arbetsfrihet består. Man har också prompt avböjt mitt upprepade erbjudande om en kostnadsfri översyn av den ekonomiska situationen på kanalen, något som råkar vara inom min expertis, och det jag fick så oförskämt bra betalt för från bankerna, under min tid före Swebbtv. Somliga kommer vilja tolka denna ledare som ett illojalitetsbevis, själv vill jag kalla mig visselblåsare. Min lojalitet står fast och har hela tiden avsett Swebbtv, jag hoppas alla som bidragit ska drabbas så lite som möjligt och det är därför jag höjer min röst innan alla pengarna är slut. Däremot känner jag inte någon lojalitet till Mikael Willgert personligen, oavsett att denne tycks sätta likhetstecken mellan sig och sin skapelse. Jag anser mig också ha gjort vad jag kunnat för att bilägga en konflikt, samtidigt som Willgert och Bern fortsätter att utåt ge intryck av att min löneersättning är skäl nog för att få kanalens ekonomi på fall. Det kan jag inte stillatigande acceptera.

Det är med sorg och saknad jag tar av mig Swebbtv-kepsen. Men när jag berättade för den gamla damen om att jag och Petra Agapi istället ska starta en ny kanal tillsammans, så lät hon minst lika glad. Det värmer både mitt och Petras hjärta och sporrar oss naturligtvis att komma igång snabbt. Att producera viktig alternativ media ska inte behöva kräva de stora donationer som Swebbtv fått, det kommer jag och Petra göra allt vi kan för att bevisa. Tyvärr hade det dock med säkerhet gått att göra betydligt mer för de pengar som Swebbtv fått disponera, men som nu aldrig kommer mer igen. Det är en sorg för oss och alla inom alternativrörelsen, för pengar är en bristvara och måste hanteras ansvarsfullt och med säker hand. Det är aktieägarnas och donatorernas roll att utkräva detta för Swebbtv:s del. För egen del är Petra och jag förstås glada för alla som vill bidra med en slant, och vi kommer vara fullt transparanta med vad kostnaderna går till. 

Från och med nu tittar vi framåt: Svea Kanal kommer vår kanal att heta och ”På djupet i Svea Kanal” är vårt måtto – vi kommer inte tveka att gå till botten med vad vi tror är viktigt för alla att veta. På Rumble hittar ni våra ocensurerade sanningar. Och på YouTube kommer vi också finnas, i en mer städad version, för dem som bara orkar med några sanningar i taget.

Tack!  

Magnus Stenlund”

Bild från Swebbtv

Jag kommer osökt att tänka på AfS som numera är på sparlåga efter att duktiga medarbetare lämnade partiet, då en stor del av partiets ekonomi gick till partiordföranden Gustav Kasselstrands lön, medan andra arbetade helt ideellt.

Lönevillkor och fördelning i detta fall vet nog bara de inblandade själva. I dessa globala tider behövs båda kanalerna.

 Swebbtv – ”Kärnvapenkriget har redan startat..” Ligger Neocons bakom?

Hej Harriet!

Kolla nedan Magnus Stenlunds senaste inlägg! Det är hårresande! mejlar en bloggföljare

Bild från artikeln Ledaren 283 – Kärnvapenkriget har redan startat. Tack president Biden.

”Vad vi alltså står i nu är en situation där det finns bevis som är så entydiga och glasklara, att de borde hålla i domstol. Men vilken domstol ska pröva dem? En krigshandling har begåtts mot flera länder.

Mot Ryssland och dess export av gas. Mot Tyskland och dess intresse av billig energi. Mot samtliga länder med kust mot Östersjön, där en miljökatastrof av enorma proportioner väntar på att uppdagas.

Men allt det där visste vi ju redan, alla som tagit till sig trovärdig och väl underbyggd information, inte minst från Semour Hirsh. Vad vi inte vetat var dimensionen på detta brott. En dimension som nu gör klart att den kriminella klan som tagit över ledningen i USA inte drar sig för någonting.

Inte ens kärnvapenattack mot allierade i Europa. Att detta tystats ner var förstås på alla sätt väntat, men att det skulle gå att hålla sanningen borta i evighet borde väl inte ens de mest degenererade idioter som vi lite menlöst kallar för neocons ha räknat med.”

————————————————————————————————————

Neokonservatism är en idépolitisk strömning med sina rötter i USA. Den har börjat uppmärksammas utanför USA på grund av det stora inflytande neokonservatismen och dess teoretiker sades ha på George W Bush, och då främst hans utrikespolitiska program. Wikipedia

Om neocons från boken

Författaren Murray Friedman från USA är historiker, social aktivist och en produktiv författare

”Denna bok, som kommer som en överraskning för många utbildade observatörer och historiker, antyder att judar och judiska intellektuella har spelat en betydande roll i utvecklingen och utformningen av modern amerikansk konservatism. Fokus ligger på uppkomsten av en grupp judiska intellektuella och aktivister kända som neokonservativa som började påverka amerikansk offentlig politik under det kalla kriget med Sovjetunionen och senast i upptakten till och invasionen av Irak. Den presenterar ett porträtt av livet och arbetet för den ursprungliga och lilla gruppen nykonstnärer inklusive Irving Kristol, Norman Podhoretz och Sidney Hook. Denna grupp har vuxit till en ny generation som verkar som krönikörer i konservativa tankesmedjor som The Heritage och The American Enterprise Institute, på högskolor och universitet och i regeringen i den andra Bushadministrationen, inklusive åskledare som Paul Wolfowitz, Richard Perle och Elliot Abrams. Boken antyder att neonackdelarna har varit så betydelsefulla för att omforma modern amerikansk konservatism och offentlig politik att de utgör en neokonservativ revolution.”
https://www.akademibokhandeln.se/bok/the-neoconservative-revolution/9780521545013

Permanent pandemilag?

Hej Harriet!

Om det brinner i gaveln, vilket det f.ö. gör, så är samtliga eldsläckare, utom SR,  undermåliga, om jag får tro Magnus Stenlund, Svenska Rikslagen. Bra om Du ville lägga ut hans anförande på din fina blogg. Ginge det?

En bloggföljare

Varför ska vi inte inbilla oss att restriktionerna är över? Dels för att så faktiskt inte är fallet. EU:s resepass stänger människor inne, på ett sätt som är helt omotiverat. Frågan om de pågående grundlagsförändringarna kvarstår. Att oppositionen är lika glad i s k vaccin och pass, som regeringen är, gör detta till en ödesfråga.

Risken är nu stor att regeringen har fått smak på den tillfälliga pandemilagen och önskar fortsätta att runda riksdagen genom att göra den permanent. Ingen skall väl inbilla sig att Klaus Schwab, Bill Gates med globala bröder, Big Pharma och nationers ledare (där covids värstingar i restriktioner är hjärntvättade i Schwabs elit skola For Young Leaders) skall låta denna covid sockerbit för globalt världsherravälde glida dem ur händerna. Därför kan det redan finnas planer på nya pandemier eller rättare uttryckt plandemier.

Utdrag från FHM pressmeddelande
” SCENARIO 1: En hypotetisk ny virus variant av särskild betydelse antas utvecklas och introduceras omkring den 20 Mars, som är lika smittsam som omikron”

https://www.friatider.se/nytt-coronavaccin-rekommenderas-i-sverige

Det enda som behöver ändras i grundlagen är Sveriges medlemsbeslut till EU som skrevs in i grundlagen under 2010 samt dessa nya formuleringar om att Sverige är ett mångkulturellt land. På den tiden tillämpade SD sin ideologi och protesterade. I dag är den urvattnad och det finns inte mycket kvar. Hoppet står till AfS som tar över det som SD lämnat i sin anpassningsiver till 7-klövern.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-grundlag-historiskt-beslut-utan-debatt

Kom ihåg, om pandemilagen införlivas i grundlagen, så blir det utan debatt!

Precis som när prop 1976:26 skrevs in i grundlagen om att Sverige skulle bli mångkulturellt. Samma tystnad upprepade sig med prop 1997/98:16, där det bestämdes att assimilering till Sverige skulle vara frivilligt. Vilket blev katastrof för landet. Däremot kunde ansvariga politiker efter avslutat värv skära guld med täljkniv. Glöm inte att Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt ännu har stor påverkan på Kristersson med den moderata partiledningen. Partiets vurm för vaccinpass visar vägen till den fjärde industrirevolutionen, där storebror kan övervaka oss från vaggan till graven.

Läs gärna frågor och svar om pandemilagen från regeringskansliet.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/om-halsovard-sjukvard-och-aldreomsorg-med-anledning-av-covid-19/fragor-och-svar-om

Ett exempel
Fråga: Varför görs inte en permanent lag som kan användas vid liknande situationer i framtiden?

Svar: Det pågår ett arbete med att ta fram en permanent lagstiftning som kan användas vid andra pandemier. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över smittskyddslagen.

Till sist ett ljungande tal som värmer av Nils Littorin, läkare i allmän medicin och partiledare för lokalpartiet Malmölistan.

”Jag är inte glad över att få tillbaka mina fri-rättigheter som jag föddes med. Jag är arg för att dem någonsin togs ifrån mig. Jag firar inte att restriktionerna tas bort lika lite som jag firar att luften runt omkring oss är fri att andas. Ska jag fira när någon hållit ett stryptag om halsen på mig äntligen släpper taget. Eller ska jag jaga fatt i förövaren och se till att det aldrig händer igen.” Nils Littorin

https://www.vaken.se/nils-littorins-tal-pa-frihetsmarschen-malmo-2-0/

lakaruppropet.se Reportage från Frihetsmarschen Malmö 2.0

Fauci, Gates och Schwab har andra planer; nya virus och krigshot skall hålla hysterin i gång

Magnus Stenlund skriver på Facebook:

”Tro inte att omicron kommer rädda oss, Fauci har andra planer.

Inom loppet av några dagar har de första artiklarna som är negativa till mer coronarestriktioner plötsligt börja poppa upp i SvD. De självklarheter som man kommer fram till känns som värre än inslagna öppna dörrar, just för att omsvängningen är så snabb, så tydlig och så på en gång.

Det finns få tillfällen då det är mer uppenbart att någon högt däruppe har luktat sig till – eller i sin tur fått order om – att det nu är dags att kapitulera. ’Coronarestriktioner är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit’, för att travestera Kjell-Olof Feldt. Massor med människor inom politiken såväl som etablerad media har så klart förstått att de är mer skit än de är nytta, men man har ändå lydigt lallat med i Faucis och WHO:s lovsånger.

Ända till nu. I Danmark är man alltså ännu snabbare, här vill man låta smittspridningen ha sin gång, och i Finland ser det ut som den feministiska regeringen och dess djupa stat har drabbats av ett mindre internt uppror ute bland kommunerna. Man har fattat: Omicron är ju en välsignelse, ett naturligt vaccin, som kommer göra oss alla immuna, med en ordinär förkylning som enda kostnad.

Naturligtvis finns det motståndsfickor där karantänförespråkarna har erövrat mer mark och inte är villiga att ge upp den. I Frankrike drar Macron åt tumskruvarna ännu ett varv, i Österrike ska vaccinpass nu göras obligatoriskt. Och DN visar som vanligt radikal brist på lyhördhet; här ger man istället plats åt dem som ska övertyga om hur bra det är att vaccinera gravida. Nya Zeeland är också kvar i sin fundamentalism, men t o m grannen Australien verkar faktiskt börja dra öronen åt sig.

Så vad är det egentligen som pågår? Jag summerar mina intryck och lägger ihop dem till ett mönster. ’Alla’ visste ju att covid19 så småningom skulle utveckla sig till en (mer) smittsam, men (betydligt) mindre dödlig sjukdom. Det är så alla influensavirus gör, det är ren evolutionsteori och bygger på att viruset för sin egen överlevnads skull ser till att värddjuret inte dör, utan istället går runt och smittar fler.

Man (Fauci/Gates/Claus Schwab) gjorde därför allt man kunde för att skynda på planerna med vaccinpass. Som råkar vara ett mycket viktigt slutmål. Vi måste ha dem på plats innan nästa katastrofala finanskris bryter ut, då är det lättare att kontrollera oss.

Men. Omicron kom för snabbt! Mutationen blev ett för uppenbart bevis för att vaccination och pass är onödiga. I veckor före jul tjatade man om dess förödande smittsamhet och valde nogsamt att inte nämna med ett ljud hur låg virusets dödlighet var. Eftersläpande statistik från IVA fick duga för att backa upp domedagsvarningarna. Men till slut gick det inte att hålla fasaden uppe längre.

Svenskan medger nu att IVA-patienterna blivit allt färre, trots att smittotalen gått i höjden. Att det är ännu mer tydligt att studera dödstalen orkar man ännu inte riktigt med, men de är ju mikroskopiska i förhållande till den hysteri som pågår.

Så, är allt nu avgjort? Kommer samhället välja att krypa till korset? Knappast. Man har redan förberett flera reträtt- och anfallsvägar. För det första kommer man att jobba vidare på covidpassen. Man kommer föra fram dem som ett ’extra’ säkerhetslager, hängslen och livrem samtidigt har väl ingen dött av, nu när vi ändå har kommit så långt är det väl ’lika bra’ – för tänk om nästa mutation är värre? Massor med människor har redan passen, man behöver inte så många fler. Med sådana som Kristersson i oppositionen så kan vi mycket väl tvingas på detta trots att allt talar emot dem.

Dessa ord, om att det kan komma värre och mer dödliga virus på banan igen hörde jag första gången i mellandagarna, från en talesman för WHO. Det lät inte som en hypotetisk varning, det lät i mina öron både som ett löfte och ett hot. För har man tillverkat ett virus så kan man tillverka flera.

Att covid19 skulle ha varit tillverkat för att åstadkomma just den kris vi nu genomlevt är det fortfarande få som vågar hävda. Tillverkat ja, men huruvida viruset ’smet’ från labbet i Wuhan oavsiktligt eller som resultat av medveten planering, det är den stora och fortfarande öppna frågan.

Om vi lägger ihop uttalanden som gjordes långt i förtid, på G7 i augusti 2019, om behovet av ett särskilt ’event’ som kunde motivera en ny och mer expansiv penningpolitik riktad direkt mot företag; avslöjanden om hur Fauci och den amerikanska hälsomyndigheten 2019 diskuterade hur ett kinavirus skulle kunna användas för att motivera en vaccinationsplan i USA och ovanpå det EU:s vaccinpasskampanj som rullades ut 2018, ja då ser vi att uppsåt inte ligger så långt bort.

Jag skulle vilja hävda att det är långt ifrån en konspirationsteori med dessa fakta i botten; snarare är det på den som vill hävda motsatsen som bevisbördan ligger. Och därmed kommer vi till den obehagliga slutsatsen att om Omicron nu tvingar Fauci och hans hejdukar till en tillfällig reträtt, så är faran hög för att en ny ’labbrymmare’ snart är ute, i avsikt att sätta fart på karantänshysterin igen.

Den andra strategin, som vi nu också ser prov på, är att man (tillfälligt) överger planerna på att pacificera mänskligheten med covidpass. Istället tvingas man ta till storsläggan: ett hett krig.

Den retorik som väst för mot Ryssland är så ensidig och så uppenbart icke-konstruktiv, att den avsiktligt se ut att syfta till att åstadkomma ett sådant. Naturligtvis har man samtidigt andra mål med detta, och en plan för hur man ska avveckla konflikten. För i grunden så är det ju kapprustningen med Kina som är den verkliga skiljelinjen och det mest avgörande hotet mot västs hegemoni.

Genom att skapa en krigszon i det i övrigt icke strategiskt längre betydelsefulla östra Europa, så tvingar man befolkningen i väst att fokusera på yttre hot. Och det är en högst konkret situation, mycket våghalsigt framtvingad. Särskilt för Sverige som helt saknar ett försvar (för andra än HBTQ-personer som känner sig kränkta), så är riskerna betydande.

Men i slutändan tänker man säkert att man kan erbjuda Ryssland fredsvillkor som istället gör dem till en partner. Ryssarna kommer få sälja sin gas till Tyskland. Och man kommer få behålla Ukraina i sin intressesfär. Liksom – vem vet – ett nyligen ockuperat Gotland?

Om det här är gott nog, så har man lyckats skapa en allians som kan mota Kina ett tag till. Och under tiden har vi alla fått våra vaccinpass. E-krona och E-dollar är samtidigt på väg, Bitcoin nere för räkning efter omfattande propaganda och manipulationer, där efterfrågan letts över till meningslösa papperscertifikat.


Vakna Sverige Magnus Stenlund
Swish 070-763 97 02″

—————————————————————————————————-

Under dagen pågår en internationell protestdag med demonstrationer mot vaccinpassen i Europas större städer. I Österrikes parlamentsbyggnad vid Wiener Ringstrasse tycks nazismen finnas kvar i dess väggar, makthavarna har nu beslutat om obligatorisk vaccinering, med ett vaccin som mer orsakar sjukdom, lidande och död, än hjälper mot Covid-19 och dess mutationer. Det globala brödraskapet har allierade i alla länder. Hitler och hans vänner har återuppstått.

https://samnytt.se/internationell-protestdag-mot-vaccinationspass/

Klanmedlemmar Välkomnas av försvaret (och prisas av SR)

För Er som inte lyssnade på Magnaus Stenlund, när han medverkade i Swebb TV senast, så kommer här hans inlägg om försvarets och polisens nya giv, efter kvinnors inmarsch. Nu skall klanmedlemmar välkomnas och de behöver inte lämna sin kriminella verksamhet.

Bildresultat för knäböjand epolis
Knäböjande poliser hör framtiden till, liksom fritt tillträde till försvarets vapenskåp för klanmedlemmar = Löfvens inkluderingspolitik

Riksdagsbeslutet efter proposition 1997/98:16 om att assimilering är frivilligt och att invandrare får behålla sin egen kultur, har nu fått eld- understöd av både försvaret och polisväsendet. Dessa samhällsviktiga organisationer som nu slår nya skrämmande rekord i inkludering av invandrare med deras medeltida religion, kultur och klantraditioner. Med detta knuffas Moder Svea utför stupet.

En kalashnikov kan hämtas direkt från vapenförrådet, så slipper klanmedlemmen bestyret med insmuggling från öststatsligor, så hans fritid inte bromsas upp.

I dag är stora delar av myndighetssverige infiltrerat av klanerna, men ofta har medlemmarna inte ens behövt anstränga sig med infiltrering. Många Invandrare har (trots medioker utbildning) med mångfaldspolitiken åkt på en räckmacka fram till chefspositioner inom socialförvaltning, FK, AF och migrationsverket.

Journalisterna Ingrid&Maria åkte dit direkt, när de andades om att apotekare av annan etnicitet eventuellt kunde gynna de sina vid en krissituation.

——————————————————————————————————————

Magnus Stenlund skriver på Facebook;

Klanmedlemmarna söker sig till Försvaret och Polisen.

När jag talar med en polisman, som vill vara anonym, om de rekryteringar som polisen gör till polisutbildningen, så är det inte de låga betygen bland de sökande som han anser vara det största hotet mot kåren. Inte heller hur man bombarderar de sökande med identitetspolitisk normering. Visst, båda dessa ’grepp’ är illa nog, och de kommer, som vi redan sett exempel på, leda till ett snabbt (ännu snabbare) eskalerande förfall av den organisation som är till för att svara för den svenska statens våldsmonopol.

Det värsta är istället rekrytering av den s k ’mångkulturen’. D v s killar och i några fall tjejer, som växer upp i klansamhället och som därmed närmast per definition även är medlemmar i kriminella sådana. Och som självklart utnyttjar sin position för att gynna klanen, den man är född in i. 

Självklart så skulle det kunna vara tvärtom. Rent teoretiskt alltså. Att det är här ’de goda motkrafterna’ samlas. Människor, inte bara med god moral och en vilja att städa upp i gängen, utan också med en ovärderlig personlig insikt och kunskap om hur det fungerar. Man kan inte bara språket, man förstår alla de andra reglerna, synliga som osynliga. Att det är så pk-människorna tror och vill hoppas att det är, driver den snabba utvecklingen.

Allt det där är säkert också sant in somliga fall. Om de är särskilt många är däremot mer tvivelaktigt. För de de som är födda in i en klan byter inte lojalitet utan vidare. Det här är inte som Röda och Vita Rosen, att ungdomarna väljer nytt lag varje gång man återsamlas i klubbhuset.

När systern till en välkänd gängbrottsling hamnar i en administrativ roll på polisen, så får hon samtidigt access till oerhört mycket känsligt material. Att ens placera henne så, är i bästa fall oansvarigt och ogenomtänkt. Ponerar vi att hon har integritet, så innebär befattningen en stor personlig risk. Vi kan utgå ifrån att man kommer utöva starka påtryckningar på henne, antingen mutor eller hot – eller både ock.

I sämsta fall – och med betydligt högre sannolikhet – så är rekryteringen fullt medveten, genomförd av någon som redan utsätts för sådana påtryckningar. Det är så klanerna fungerar. Man har redan infiltrerat stora delar av Myndighetssverige, Polisen är inget undantag. Och den polischef som påstår sig inte fatta vad det innebär att placera en klankvinna på en känslig position, är inte naiv; utan mutad, utpressad eller väldigt rädd. För man vet ju, naturligtvis. Hon förväntas hjälpa sin klan, och hon kommer göra det, för klanen kommer alltid främst.

Naturligtvis så är en position inom polisen rena jackpotten. Men det finns fler liknande högvinster som klanerna fikar efter. Jobb som Migrationsverkets handläggare är också eftertraktade, liksom positioner inom kommunernas bygglovshantering. Och jag är säker på att man också gärna passar på att söka in till Försvarsmakten också, för där hanterar man vapen och utbildas till professionella krigare. Man får också veta en och annan hemlighet.

Men vad säger vår ÖB om detta? Nog måste man göra allt för att hålla sådana element borta från bazookas och kulsprutor, med tanke på hur de skulle kunna hantera sådana ’på fritiden’. Psykologiska test måste i alla fall hursomhelst sålla agnarna från vetet och göra det svårt för gängmedlemmar att etablera sig på Sveriges kanske mest känsliga arbetsplats. Eller?

Nja, riktigt så låter det inte i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer. Precis som inom polisen är man visserligen ytterst mån om att inte släppa igenom ’rötägg’. Men precis som där, så menar man med rötägg sådana som röstar på SD eller något ännu mer ’högerextremistiskt’. Däremot inte alls klanmedlemmar. Tvärtom så är det tydligen just dessa man vänder sig till i rekryteringsreklamen.

På Försvarets FAQ-lista för hugade rekryter, så kommer frågan ’om man måste lämna sin klan’ under utbildningen lite oväntat upp. Och den är besvarad med ett rungande nej – självklart inte! Det kan bli lite svårt att hålla ständig kontakt bara.

Det låter så otroligt att det måste citeras direkt:

”Q: Måste jag lämna min klan?
A: Nej, det behöver du inte göra, men du kan få begränsat med tid att engagera dig i den.”

Det låter som om Försvarsmakten ser klanlivet som något väldigt positivt och ganska akademiskt; lite som en mysig storfamilj. En där man får många kompisar och vänner och ’engagerar sig’. Precis som i försvaret. Ja, man liknar sig själva med en klan, där man tänker sig att alla sökande klanmedlemmar kommer känna sig som hemma. Röda och Vita rosen.

Frågan är hur Försvaret ska bemöta anklagelserna efteråt, när vapendepåerna plundras och de nya kommandosoldaterna kommer rusa åt andra hållet. Inte för att skydda svenskar utan för att ge sig på dem. Kommer någon våga säga som det är; att detta har med medveten folkutrotning att göra? Den nuvarande, ”Vi hade ingen aning.” är upptagen och väl sliten.

Eller ska vi bara hoppas att Försvaret är så uselt att det är ett bortkastat år, även för klanerna?”

https://samnytt.se/forsvarsmakten-rekryterar-klanmedlemmar-du-behover-inte-lamna-din-klan/?fbclid=IwAR2izm-e4uwZGpPI-2jr-MMhKUhLW97oA_x3iFQfMm4tgsxwpp3-wBjzSMg

Ps. SR hjälper givetvis till att belöna klanmedlemskap, för de hyllar den konstnärliga friheten, dvs. verk som återspeglar livsstilen med kidnappning, rån, sprängningar och mord. Här skall det skiljas på sak och person, men om en S-medlem tar en öl med en medlem från SD, för att hitta politiska beröringspunkter, då sparkas han ut.
Jag trodde att det mångkulturella hyckleriet inte kunde nå högre, men se det kan det.
https://ledarsidorna.se/2021/07/sa-legitimerar-sveriges-radio-livsstilskriminell-kultur/
”…….En livsstil som omfattar bland annat människorov och andra grandens mord (dråp) vilket ger livstids fängelse enligt amerikansk lagstiftning.”
I Sverige utdelas priser!!! Ds.

Löfven; Oj, nu har jag varit naiv igen…

Lövens propaganda centraler SVT/SR med regimmedia tillsammans med godhetsetablissemanget arbetar nu hårt med att flytta fokus från islamismens utbredning till högerextrema och nazister, men framgången uteblir.

Trots att media försöker få pandemin som täcke över det invandringsrelaterade våldet, så hjälper det inte.

Stenkastning och brända bilar är vardagsmat. Vandalerna i Eskilstuna tog till storsläggan och blev riktigt förbannade i helgen, när en högt rankad broder togs till polisens förvar. Kanske uteblev pizzan och trevligt förstående samtal? Självklart måste de hämnas på alla som försörjer dem.

Jag är ledsen Märta Stenevi, men stenkastning och tutta eld på bilar är inte en svensk tradition. Våldet kommet kommer från dina omhuldade klaner och dess avkomma, som du värnar med hull och hår. Att > 90 % av alla migranter inte har ett smack med asylrätten att göra är inget som går in i din och dina vänners godhetsbubbla. Alice Bah Kunkhe trippar nu runt i EU, som kulturminister gödslade hon obskyra muslimska brödraskap, som tack för att de röstade in henne i riksdagen.

”Personalärende” kallar cheferna på SR/ekot skandalen med journalisten som skrev snälla och hjärtknipande artiklar om sin terroristvän, som fått kärlekens låga att självtända, vars tidpunkt justerades med lögner. Tänk om det varit en så kallad nazist i stället, då hade personalärendet direkt förvandlats till hot mot rikets säkerhet och Säpo kommit ångande ut. Verkligheten kryper allt närmare, då återstår bara censur och strypt yttrandefrihet från dessa globala springpojkar.

https://www.dn.se/sverige/p-boter-avslojar-islamistens-relation-till-sr-reportern/

Mäki; Illustrerar vad allt fler inser att det är statsministern med lakejer som varit naiva, inte vi som insett haveriet.

För läsare som vill ha mer information så kommer här en internet text från Magnus Stenlund;

”Hur illa det är med islam? Mycket mer illa än det illa vi tror.

Dr. Guy Millière, professor vid Paris universitet och författare av 27 böcker om Frankrike och Europa, har författat en viktig text som kan läsas i NewsVoice på svenska.

Den berättar om hur det franska samhället förvandlats och på några år gått från frustrerat ’gnäll’ från anti-islamister och den vanliga nonchalansen av problem från godhetsetablissemanget, till något som börjar kunna beskrivas som total underkastelse och medlöperi av stora delar av landets etablissemang, driven av rädsla. Man hjälper alltså till, med aktiv quisling-kollaboration, att påskynda islamifieringen.

De dissidenter som fortfarande vågar höja sin röst, behöver inte säga något som framstår som särskilt kontroversiellt, för att genast mordhotas. Som den franske läraren Didier Lemaire, vars korta brev om hur skolan där han arbetar lagt munkavle på all undervisning om islam, judendom och Israel, återges. Det öppna brevet publicerades i en vänstertidning två veckor efter halshuggningen av Samuel Paty och det  Lemaire säger är att islams mord måste mötas med ett annat gensvar än tända blommor, tända ljus och allsång.

Detta leder inte bara till att han genast mordhotas. Lärare i hans skola anklagar honom för uppvigling och borgmästaren i hans stad, med Ali i förnamn, stämde honom för ärekränkning. Lemaire tvingades att avgå.

Det fåtal islamkritiska röster som fortfarande hörs i fransk media åtalas på samma sätt regelmässigt, åter och åter igen. Den populäre Éric Zemmour på Cnews fortsätter sina dagliga program, trots att han på årlig basis tvingas betala böter på EUR100 000 varje gång han stäms. Kanalen drabbas på samma sätt, med dubbelt så höga böter. Och det är inte falska påståenden som Zemmour kommer med. Det spelar ingen roll; domstolarna kan hävda att det handlar om uttalanden ”som uppviglar till rasrelaterat hat.” Ju sannare, desto värre.

Zemmour kanske kan fortsätta. Hans program är det populäraste i Frankrike. Men signalerna är, till alla andra: våga inte ens försöka. Du kommer inte bara förlora ditt jobb. Vi kommer göra dig till rättshaverist och se till att du går i personlig konkurs. Ingen kommer stå på din sida när du mordhotas, istället kommer du anklagas för islamofobi.

Marine Le Pen ser i opinionen ut att få flest röster i den första omgången till val av president. Men som vanligt lär de övriga sluta upp bakom hennes motståndare, Macron, i omgång nummer två. Det är det här som gör att franska generaler talar om inbördeskrig mot islamisterna.

Frankrike sägs ha 8,8% öppet muslimsk befolkning. Det är troligen en mycket lägre siffra än den totala andelen, och är därför svår att jämföra med Sveriges, där den totala andelen av den officiella befolkningen kan vara ca 12,5%. Men vi kan nog utgå ifrån att vi har en jämförbar demografisk situation. Vad som ytligt skiljer oss från Frankrike är att att islamisternas terror slagit hårdare. Men vad vi måste fråga oss är varför.

Mitt svar är att det beror på att Frankrike faktiskt har svarat på de muslimska kraven med ganska tuffa metoder. Johan Westerholm talar i Hotspot om att Macrons restriktioner är hårdast i Europa. Samtidigt som hans nya lagstiftning vattnats ur, som beskrivs i NewsVoice artikel, så finns det delar av institutionerna som kräver mer, inte minst generalerna, nu även uppbackade av anonyma soldater. Sådana finns inte alls i Sverige.

Detta är som vi vet heller inte Löfvens modell. Det finns inte en enda general som skulle ta bladet från munnen. Ingen aktiv näringslivsprofil, inga kyrkomän, och domstolarnas lagmän ska vi inte tala om.

Men OM det helt hypotetiskt ändå skulle hända, så är det alltså inte så att vi kan förvänta oss att de ’svenska’ islamisterna bara kommer fortsätta som förut, använda de ’mjuka’ metoder, man hittills gjort, inte när Sverige vill gå dem emot, avväpna dem, skicka dem ut ur landet. Nej, det är först då vi kommer se deras verkliga ansikte. Och de kommer ha stora delar av det officiella Sverige bakom sig.

Skillnaden mellan Sverige och Frankrike är alltså inte alls att ’det är värre’ i Frankrike, eller att ’man hunnit längre’ där i den pågående islamifieringen av samhället. Den pågår i Sverige på exakt samma sätt, men utan tillstymmelse till motstånd. Och så länge den inte möter motstånd så finns det heller ingen anledning för islamisterna att bruka våld; man behöver inte pacificera ett folk som redan agerar pacificerat.

Frankrike, eller delar av landet, gör motstånd. Därav våldet.”

Magnus Stenlund
https://newsvoice.se/2021/05/frankrike-macron-muslimsk-radikalism/

Maffian överförtjust över EU:s gigantiska stödpaket

Tyvärr verkar det som medborgarna redan har glömt vad EU:s gigantiska stödfond på 750 miljarder Euro innebär för oss och kommande generationer.

Här kommer en påminnelse av Magnus Stenlund, författare, bloggare ”Sunt Förnuft”, kreditanalytiker.

”Corona används som som svepskäl för att göda aktiemarknad och kapitalägare med enorma belopp. En historiskt oöverträffad förmögenhetsöverföring är i full gång – och bara fortsätter. Redan nu prognostiseras en ökning av statsskulden med 10 procentenheter, 500 mdr, och utgifterna ökar med 100 mdr per månad. Det kommer ta evigheter att betala tillbaka detta, om det ens kommer vara möjligt.
När 750 mdr EUR nu hastas igenom EU-maskineriet, pengar som svenska skattebetalare ska bidra med, för att stötta länder med mindre lån och lägre skattetryck i förhållande till deras BNP – och med lägre faktisk pensionsålder än vi har. Det är också med all sannolikhet bara en i en lång rad med lån som EU kommer ta i detta och andra syften, med svenska skattebetalare som solidariskt ansvariga.
 

 Ytterligare en viktig text från Magnus Stenlund;

”Minns någon Michael Rawlinson, som skandaliserades med falska anklagelser, drabbades mystiskt och lägligt av en mördarbakterieinfektion och sedan avled 2018, efter att ha blivit frikänd på alla punkter av en oberoende utredning?

Bildresultat för Michael Rawlinson

Med förflutet som kustjägare och officer hade Michael fått uppdraget att som chef för EU:s kriminalunderrättelsetjänst i Kosovo, utreda korruptionsanklagelser mot två höga italienska domare. Denna utredning saboterades totalt, när man på beslut från åklagaren Danilo Ceccarelli gjorde inbrott i hans säkerhetsskåp, där känsliga handlingar förvarades, som i orätta händer kunde betyda människors död. Ceccarelli fick mycket hård kritik för detta, men slapp fängelse. Han förklarades dock som totalt olämplig att någonsin erhålla befattningar inom Unionen.

Det här inleddes 2015 och har puttrat på sedan dess. Men nu har Ceccarelli fått ett nytt toppjobb av EU-byråkratin. För så fungerar det där. Den italienska maffian styr stora delar av Italien, och Italien styr stora delar av EU, nu när Merkel och Macron har fattat att Euron står och faller med italienarna.

Om det är någon som inbillar sig att den här historien är ett engångsfall, tänk om.

Våra nästan 300 mdr kronor kommer tippas rakt i gapet på hungriga Camorra- och Maffia-familjer och deras skyddslingar. Men vad spelar det för roll, Löfven? Bara du får sitta kvar?

Vår svenska skurkregim har arbetat hårt här hemma för att göra sig förtjänt av detta epitet. Genom EU får man nu möjlighet att korrumpera sig även i lag med paneuropeisk organiserad kriminalitet, där ordet ’gäng’ inte räcker till. Vi ska se de 300 miljarderna som en första avbetalning i den amorteringsplanen. Såvida nu inte folk plötsligt vaknar och inser vad som är i görningen och säger ifrån – vi kan fortfarande säga nej.

TIDEN ÄR KNAPP. MEN DET GÅR, OM ALLA HJÄLPER TILL.”

—————————————————————————–

Fakta om fallet Rawlinson, där EU visar sitt rätta ansikte, dvs. Bröder ilar till bröders hjälp och snabbast ilar vår statsminister, storbrödernas lilla springpojke….

https://www.svd.se/om/fallet-michael-rawlinson

Domstolar i förfall!

Hej Harriet!
Kan Du lägga ut Magnus Stenlunds anförande om domstolsväsendet på Din blogg?

https://www.youtube.com/watch?v=kzkviqNPWv8&feature=youtu.be&utm_campaign=cmp_2313394&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

​​Det är nog ett av de bästa tal han hållit.​
Vänligen​, mejlar en bloggföljare.

Information om Magnus Stenlund som driver bloggen ”Sunt Förnuft” https://suntfornuft.space/sunt-fornuft/

Bildresultat för magnus stenlund
Magnus Stenlund. Bildkälla: Word Press Com

Swebbtv Ledaren: Förnedringsvåld är hat. Men åklagarna vägrar åtala.

Domstolarna utgör demokratins tredje hörnpelare. Riksdagen är lagstiftaren, regeringen är verkställaren, HD och HFD, den dömande makten, som ska tillse att lagen tillämpas korrekt och enligt – den demokratiskt valda – lagstiftarens vilja.  

Men tänk om domstolarna inte bryr sig om vad lagstiftaren säger, utan mer om sina egna privata åsikter. Det är vad domstolsaktivism går ut på.

Och omvänt: Om riksdan blir aktivistisk och fattar beslut som inte är lagliga. Då ska domstolen upphäva sådan lag.  

Det handlar om målet mot Ali och Amin, de båda ungdomsbrottslingar som utförde den ytterst grova tortyren och skenavrättningen på Solna kyrkogård för ett par månader sedan.
Målet är nu uppe för avgörande. Få brott har – med rätta – upprört oss mer.   Även vänstermedia hycklar förstås med. Liksom åklagaren, Anders Tordai. Att varken han eller DN väljer att berätta det alla (utom en liten skara DN-läsare) vet, nämligen att gärningsmännen var från MENA och offren två svenska pojkar, det är skamligt.  

Tordai konstaterar i DN att han ”aldrig sett så grovt våld. De har även hotat att döda brottsoffren och deras familjer”. Sedan tillägger han: ”allt i syfte att försöka få tag i mer pengar.”  
Vi talar om förnedringsvåld som är så sadistiskt och tryfferat med utstuderade vidrigheter, som inte på något sätt är rationellt motiverat om det bara eller ens först och främst skulle ha handlat om snöd vinning. Småslantar som man redan hade i sin hand, när misshandeln inleddes.  Den här gärningen är bara den mest uppseendeväckande i en lång lista av brott som begås med öppet uttalat ressentiment, dvs hat mot folkgrupp. Drivet av unga invandrares mindervärdeskomplex. Gentemot svenskar.

——————-

Stöd Swebbtv: Swish 123 535 86 92
Bankgiro 147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86

Hemsida: https://www.swebbtv.se

Webbutik: https://butik.swebbtv.com/ Mail: info@swebbtv.se

Anmälan nyhetsbrev: https://www.swebbtv.se/nyhetsbrev

……………………………………………………………………………..

Det som skrämmer mig mest att även SD lockas av domstolsaktivism.

SD-ÅKLAGAREN: 1-0. Sverigedemokraternas nämndeman Roland Hagström (t.v.) avslår nu åklagaren Julia Rasmussens yrkande om att utvisa barnvåldtäktsmannen Abdul till tredje världen.

 Jag gick på det yrkesjuristen sade, det gjorde vi alla, förklarar Hagström för Fria Tider. Anledningen var att Abdul hade anpassat sig väl till Sverige….

Hagströms grupptrycks-feghet påminner mig om Hitlers verkställare ”Vi lydde bara order”

https://www.friatider.se/aklagarens-krav-utvisa-gymnasieafghan-som-valdtog-12-arig-flicka-men-sd-namndeman-sager-nej

”Löfvens fest är inte slut – inte förrän vi står helt barskrapade”

Skriver Magnus Stenlund på sin blogg Sunt förnuft.

Han kompletterar den duktiga och grävande journalisten Rebecca Weidmo-Uvells artikel med många skarpögda iakttagelser. Han skriver ”… Man kommer först låna ännu mer, man kommer sno våra pensionsreserver och man kommer beskatta bort alla våra besparingar först. Först då är festen slut – även för bidragsflyktingarna….”

Och sedan, när landet är bankrutt, då blir vi en lydstat under Rockefellers och Rotschilds nya ordning i världen.
https://uvell.se/2019/06/14/festen-ar-slut/?unapproved=20782&moderation-hash=25fd709ac4085252c3718f4a3c8c92a9#comment-20782

Rebecca Weidmo-Uvell är en av de goda, duktig grävande journalist som gör ett förtjänstfullt arbete där jag själv saknar både kompetens och tid. Hennes inlägg om att festen är slut är också en bra artikel, väl värd att läsa. Den handlar om det till synes ganska självklara i att när allt färre försörjer allt fler så tar pengarna slut – och att vi är där nu; välfärden är ett minne blott. Jag kan instämma i det mesta Rebecca säger. Men det är mer som måste sägas. För det första: som upplägget ser ut är festen inte alls slut: Man kommer först låna ännu mer, man kommer sno våra pensionsreserver och man kommer beskatta bort alla våra besparingar först. Först då är festen slut – även för bidragsflyktingarna.

Rebeccas krav känns tyvärr också alldeles för marginella för att ändra på detta, samtidigt som somliga troligen ändå kommer löpa amok, om de språk- och utbildningskrav som hon förespråkar verkligen ska vara relevanta, dvs ge access till arbetsmarknaden. Ett problem är förstås att vi redan invaggat alla en känsla av att de inte behöver bidra. Ett annat är att av dem vi importerat så är en allt annat än försumbar andel i praktiken obildbar för att nå de kravnivåer som vårt samhälle oftast ställer. Somalia har en snitt-IQ på 67, MENA-området på 80-85. Amerikanska försvaret kräver minimum 83 för att ens bry sig om att släppa in någon – de har testat och vet; under den nivån är det irrationellt att utbilda för kostnaden är större än intäkten.

Rebecca nämner heller inte hur vi ska göra med socialbidraget, som garanterar nivåer som är högre än både a-kassa och lägstapension. Här finns ju sprängkraften – det är här allt tricklar ner genom tratten till slut. Skulle vara minst sagt välbehövligt att någon inom M med inflytande tar upp den saken. Men ingen verkar ju våga. Socialbidragen måste sänkas – kraftigt – för att vi ska gå runt på sikt. Det är heller inte rimligt att de är högre än fattigpensionärens.

Rebecca missar också en annan mycket viktig sak: kommunernas snällanställningar. Det är dessa som gjort att vi inte redan har en socialbidragsbomb och istället snart 3 parkeringsvakter på varje kvarter. Eller 100% subventionerade kaféägare, som slagit ut 100% icke-dito. Eller bara mängder med andra onödiga anställda, med nya titlar som tidigare aldrig behövts och inte heller nu gör det, men med kontor, dator och arbetsmaterial som kostar dubbla lönen som tumregel. Somliga av dessa skapar dessutom nya kostnader för att de har mer mål i munnen än i huvudet – ’kreativa’ och kostsamma och politiskt korrekta idéer – som kommunerna gärna belönar. Och som upphandlare riskerar de många mer eller mindre obildade att förorsaka ännu större kostnader.

Det var detta som M-styrda Danderyd bekostade med fastighetsförsäljningar. Och som krävde 1,40 i skattehöjning att rätta till. Samma med Stockholms stad. Säkert många fler. Även borgerliga kommuner alltså. För på kommunerna jobbar  mångkulturentusiasterna. Det finns ingen av dem som medgivit att detta helt enkelt är en del av flyktingnotan. Troligen den allra största.

Samtidigt som snällanställningarna kostar mer än socialbidrag så ser de flyktingar som anställs i statistiken inte ens ut som ’tärande’ utan som ’närande’. Det är dags att fler berättar om detta. Så snälla Rebecca – hjälp till att informera M. I Danderyd borde man sparkat de onödiga man inte har råd med istället för att höja skatten. Sedan borde man ha ställt sina egna platser till förfogande – kommunstyret har ju varit ju mer kostsamt än några andra. Trolöshet mot huvudman kallas det för annars. Det är belagt med fängelsestraff, även vid betydligt mindre belopp.”

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Löfven är dagens vikingahövding, men han plundrar först sitt eget land innan han får en trygg hamn av sina globala uppdragsgivare.