Kategoriarkiv: Det lika värdet

Värdegrunden är utan värde-bara ett medel för att förstöra fosterlandet

”Hoppa inte på värdegrundståget – eller andra förmenta förbättringsförsök – bara för att alla andra tycks göra det eller det ser bra ut” skriver professor Mats Alvesson och docent Martin Blom på DN debatt den 3 oktober 2021, en sammanfattning finns på https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/ledarskap/professor-sagar-vardegrunder-kan-leda-till-asiktsfortryck/ där rådet är mer konkret ”Sluta med all onödigt skit!”

Är det ett trendbrott vi ser, när kända representanter från akademi ifrågasätter vänsterns honnörsord med identitet och värdegrund?

Dessa begrepp är bara medel från den globala finansmaffian som äger världen (Tim Gielens doku Monopoly: Who owns the World?) för att medborgarna skall luras att ”öppna sina hjärtan” för massmigration från dysfunktionella länder, vilket splittrar och söndrar nationalstaten, där demokrati är ett hot mot NWO.
Denna verklighet har ännu inte nått in från klarsynta medborgare till universiteten, men vi får ändå vara tacksamma att världselitens medel börjar avslöjas som onödigt skit.

Författarna till debattartikeln ”Värdegrunden har sällan så mycket värde” undrar;

”Varför ägnar så många organisationer så mycket tid och resurser åt värdegrundsarbete? Det är svårt att skönja några konkreta resultat av ansträngningarna. Intresset i organisationen tycks snabbt dala när den initiala entusiasmen har lagt sig. Efter en tid kommer få ihåg värdeorden eller vad de betydde”

Betydelsen av värdeorden faller snabbt i glömska, eftersom de inget betyder och består bara av luft. Värdegrundsarbetet är endast ett exempel på den långa marschen genom institutionerna, för att bevara elitens hegemonin över samhällets rådande värderingar (egen kommentar).

”Begreppet hegemoni är också ett begrepp inom samhällsteori, som myntades under 1920- och 1930-talen av den italienske marxisten Antonio Gramsci. Han menar att kapitalismen bygger på att ett dominerande skikt i samhället behåller sin ställning genom att de som domineras accepterar rådande ordning. Ur de härskandes hegemoni kommer och överförs värderingar till de dominerade, vilka i sin tur tolkar, och accepterar, dessa värderingar som sunt förnuft. Antonio Gramscis hegemonibegrepp handlar således om dominans över kulturen, snarare än över ekonomin och politiken. Dominansen råder även över attityder och förhållningssätt, och bestämmer på så sätt normerna i samhället.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Hegemoni

De främsta entusiasterna för värdegrundsarbetet, skriver författarna, är politiker, ledning, stabs- och projektfolk samt inte minst konsulter, medan de starkaste kritikerna oftast är välutbildade med lång arbetslivserfarenhet. Detta förhållande tror jag många känner igen som våndats på work shops under guick off dagar där grupparbeten skall redovisas och man tittar på klockan och undrar om det vankas något gott till kaffet.

Författarna varnar för meningslöst pladdrande om banaliteter och självklarheter och föreslår i stället teman som organisationens paragrafrytteri, nepotism, konformism, lättkränkthet och ansvarsflykt i utbildningsinsatser, då kanske värdegrunden skulle fyllas av värde och sunt förnuft.

Bildkälla: nordfront.se

Bildresultat för allas lika värde

Från en bloggföljare kommer följande bevingade ord, som kunde vara utgångspunkt för allt värdegrundsarbete.

President Thomas Jefferson- omkring 1789: ”Yttrandefriheten kan aldrig begränsas – den kan bara förloras” 

Salman Rushdie som för några decennier förutsade: ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi, i toleransens  och acceptansens  namn, bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”

Och hur värdefull den Svenska Akademin är kan diskuteras, som mycket korrekt i woke tidevarvet gav nobelpriset i litteratur till afrikanen Abdulrazak Gurnah till kulturelitens jubel. Han fick priset ”för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter.”
Han tillhör kultureliten i Storbritannien som professor på Kents universitet.

Och till sist hur Linköping (precis som andra städer) ligger i framkant med 8 skjutningar och 4 mord på öppen gata under ett halvår, trots allt värdegrundsprat eller kanske just därför?

https://www.svd.se/mordvagen-skakar-om-universitetsstaden

Värde, värdighet, felöversättning och strykningar

Allas lika värde och värdegrund står numera över lagen. På alla samhällets nivåer möts vi av dessa omhuldade mantra.

I den humanitära stormakten förvandlades värdighet till värde, när FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna i artikel 2 översattes.

Bildresultat för FN mänskliga rättigheter

Förklaringen ger Peter Engellau i ”Det Goda samhället

”……Därför gillar jag inte att den svenska staten översätter ”equal in dignity” till ”lika i värde”. Det handlar bara om att det svenska politikerväldet försöker trolla fram en genomtänkt ideologi ur sina egenintressen…..”

https://detgodasamhallet.com/2017/09/09/varde-eller-vardighet/comment-page-1/

Massinvandringen är ett sådant egenintresse och bakom detta ligger karriär och pengar, för den humanitära stormaktens konstruktörer och genom- förare. Den politiska eliten vet att den globala finansmaffian tar väl hand om de sina, till skillnad från deras eget agerande mot sina medborgare.

Men det är inte bara felöversättning som den humanitära stormakten gjort sig skyldig till, man stryker, tar bort det som inte passar vänsterns politiska elit.

Alla har samma rättigheter enligt FN. Att bli behandlad sämre än andra för utseende, bakgrund, kön och religion är diskriminering.

Men det som ”glömdes” bort eller helt sonika ströks i den svenska översättningen av FN:s mänskliga rättigheter var fortsättningen;  att politisk eller annan uppfattning respektive politisk eller annan åsikt inte får vara en grund för åtskillnad eller diskriminering.

När diskriminering praktiseras av invandrare blundar politiker, inte ens muslimer håller sams inbördes, men enligt den korrekta eliten kan diskriminering endast äga rum av värdlandets medborgare.

Hur mycket blod har inte flutit i kampen mellan sunni och shiamuslimer? Hur många kristna har inte fördrivits, torterats och mördas under ärkebiskopens valspråk; Allahu Akbar?

Kyrkans tystnad är en skam för Sverige.
Kyrkans godhet, mildhet, öppenhet och tolerans för migranter oavsett deras handlingar, förbytts i dess motsats när det handlar medborgare som inte deltar i änglakören och kan berätta om deras falska sånger.

Under 2018 lämnade Eric Westroth (SD) in motionen 2018/19:580 som önskade inkludera att politisk uppfattning också skulle utgöra diskrimineringsgrund i svenska lagstiftning.

Citat: Därför bör Sverige och svensk diskrimineringslagstiftning till fullo ratificera FN:s artikel 2 i de mänskliga rättigheterna och artikel 14 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och även inkludera politisk åsikt som en grund för diskriminering.

Vad tror Ni hände?
Avslag både i utskotten och riksdagen, för denna önskan passade inte in i det svenska politikerväldets egenintresse.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inkludera-politisk-uppfattning-som_H602580

——————————————————————————————

Så här reflekterar en bloggföljare:

-Den allenarådande formeln om det lika värdet är omöjligt att tolka, annat än specifikt.

Hitler och Moder Teresa skulle alltså ha lika värde, eftersom vänstern säger ALLA människors lika värde?
ALLA är ju ett s.k. absolut begrepp.
Ja, de föddes ju med lika rättighet till livet, och likhet inför lagen och så. Men i funktionen hade de olika värde.

Därför talas det numera om två värden, ett absolut/existentiellt och ett funktionellt/praktiskt dvs. vilka handlingar vi gör under livet, goda som onda.

Att bara ropa ”Allas lika värde” rakt av, är intetsägande, därför korkat.
Jag tänker ibland på Victoria, som ju visas upp i sammanhang som är typiska för vänstern (exv Pride-uttalanden).

När hon blir statschef, om hon nu vill bli det, så kanske hon tar som valspråk ”Alla människors olika värde”.

Ty lika värde kan det ju inte bli tal om, eftersom vår statschef inte väljs bland kandidater som har lika rätt att tävla om posten.”