Kategoriarkiv: Alternativ för Sverige

AfS är alternativet till ett sjunkande Sverige

Från en bloggföljare;

Gustav Kasselstrand är en av de större begåvningarna inom svensk rikspolitik.

Bildresultat för alternativ för Sverige
Bild; nyatider.nu

Hittills utanför Riksdagen.
Han var förr aktiv inom SD, men kom på kant med ledningen där. Troligen var det i samband med att SD så smått börjat gira bort från sin ursprungliga linje.
Gustav och några av hans vänner blev uteslutna. Efter en tid fann de skäl att starta ett ”alternativt SD”, men nu med namnet Alternativ för Sverige.
Den 2 april påbörjade AfS sin valturné utanför Stockholm. Kungsbacka blev första anhalt. Nästa blir Gävle.

På hemsidan finns videoupptagningen från mötet.
Läs mer på www.alternativforsverige.se och https://alternativforsverige.se/politik/
Även denna länk är användbar: https://www.youtube.com/channel/UCGPMubeYqXZgeE-umwticPw

Med ökat stöd kommer AfS verka innanför Riksdagen efter 11 september.…”

—————————————————————————————————-

Konstigt att den brunsmetade nationalismen plötsligt blev rumsren i Ukraina, efter att ha stampats på i vårt land, med förakt från både vänster och höger. Mona Sahlins förakt för vårt midsommarfirande och Fredrik Reinfeldts att allt gott kommit utifrån säger väl allt om dessa globala lakejer. Deras doa kör kommer från kultureliten, som ständigt måste visa sin moraliska överlägsenhet över vanligt folk som jobbar och sliter.

Bild; SR Konstverket ”Du gamla Du fria” på Sergels torg av Mattias Norström

Har blåslampan från AfS fått SD att inse att dörrmattepolitiken inför M +KD innebär stora risker?

Fd. SD politikern Kenneth Sandberg skriver här ett meddelande till SD:s partiledning samt riksdagsledamöter, som förmedlas av en bloggföljare.

Sandberg har en lång politisk gärning inom olika politiken. Han lämnade SD när de mer anpassade sig till riksdagens bröder, än till sina gamla väljare som röstat in dem i riksdagens finrum.

Bakgrund: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Sandberg

Han påtalar vikten av att stå upp för sitt partiprogram, för SD:s ledning och riksdagsledamöter, i offentliga debatter beträffande landets destruktiva invandringspolitik. Tyvärr har SD sedan deras inträde i riksdagen allt mer blivit dörrmatta åt övriga partier till höger. Baktanken har varit att därigenom kunna få mer inflytande i riksdagen och ev. i en ny regering 2022. Men att slänga ut barnet med badvattnet är en farlig strategi, många av oss gamla SD väljare ser AfS som bättre alternativ efter alla svek från ”De fyras gäng” i SD:s partiledning.

Jimmie Åkeson, Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Björn Söder. Bildkälla: blogspot.com

Därför är det glädjande att läsa om Ludwig Asplings krav, han är SD;s talespersonen för migrationspolitiken.

 • Total stopp för all invandring
 • Repatriering (för invandrare som ej anpassar sig till det svenska samhället)
 • Effektivare utvisningar, med fängelsevistelse till tredje land
 • Utvisning av familjen efter upprepade och allvarliga brott av deras minderåriga

Det sistnämnda skulle vara mycket effektivt enligt olika poliskällor, för skammen att bli utvisad är oerhört stor inför släkten, som ofta har finansierat ”flykten” till generösa bidragsländer. Tyvärr betraktas utvisning av PK-eliten som att spotta på FN:s stentavlor om mänskliga rättigheter och låter unga till gamla medborgare bli offer för icke integreringsbara migranters brottslighet.


Kenneth Sandbergs mejl:

”SD utvecklar nu sin organisation genom att utse talespersoner och bildandet av en kommitté för varje politikområde. En omstrukturering som tänks ge en större effektivitet och bättre förutsättningar inför det kommande valet. 

Till talesperson för migrationspolitiken har Ludvig Aspling utsetts. Hans raka uttalanden om totalstopp för vidare invandring, samt återvandring/repatriering gällande dom som är oförmögna alternativt ovilliga att anpassa sig till vårt svenska samhälle, väcker starka förhoppningar om SD´s agerande i den migrationspolitiska debatten. 

Sannolikt har Ludvig Aspling också tankar om hur verkställandet av utvisningar av personer som vistas illegalt här ska bli effektivare. Liksom gällande möjligheten att förlägga brottslingars fängelsevistelse till deras respektive hemländer eller tredje land.
En oerhört betydelsefull såväl preventiv som repressiv åtgärd mot brottslighet och gängkriminalitet vore en lagändring innebärande att allvarliga eller upprepade brott begångna av minderårig beivrades genom att hela familjen utvisades från Sverige.

Detta skulle sannolikt vara den enskilt absolut starkaste åtgärden för att förhindra nyrekrytering av unga för en framtida kriminell karriär. 

Därför blir det viktigt att också i de kommande partiledardebatterna inför valet tala klartext i dessa frågor. Tveklöst finns det en stor majoritet av svenska väljarkåren som skulle välkomna en sådan politik och belöna det genom att rösta på SD.

Det faktum att även politiker från partierna som nu börjar samtala och förhandla med SD allt oftare nämner “elefanten i rummet” i debatter om invandring och kriminalitet, visar att tiden är mogen för SD att tala klartext. Icke minst de många skribenter i det offentliga samtalet som talar öppet i dessa frågor torde vid det här laget ha berett vägen för SD. 

Ett icke-klarspråkigt agerande i dessa frågor inför valet skulle omvänt kunna göra människor osäkra, varav många istället då kan antas lägga sin röst på AfS. Vilket visserligen inte skulle vara helt bortkastat, men heller inte det optimala.

Kenneth Sandberg

Gustav Kasselstrand fd ordf för SD:s ungdomsförbund, men rensades ut från partiet under 2015. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kasselstrand

Bildkälla: twitter.

Bildresultat för AfS alternativ för Sverige

SD:s hårdhandskar och silkesvantar

Kanske har AfS paroller om asylstopp och återvandring smittat partiledningen inom SD?

Kasselstrand (AfS) med vänner behövs verkligen som blåslampa på SD i deras strävan att bli en del av den nya alliansens regeringsunderlag. Att fortsätta utrensningarna av medlemmar som säger sanningar om analfabetism och IQ håller inte. Att rensa ut barnet med badvattnet är sällan framgångsrikt. Nästan 200 medlemmar har nu sparkats ut ur partiet. Unga slimmade med rätt vokabulär tar över gamla veteraner med erfarenhet av livet och dess verklighet.

”SD- topparna har vänt sig mot partiets ”islamexpert” är rubriken på ett långt reportage i DN den 9 maj om veteranen inom partiet Bertil Malmberg.

”Jag är smålänning och sjöofficer av den gamla stammen. Jag viker inte ner mig i första taget” säger Malmberg i reportaget.

Men frågan är om det räcker i väntan på besked om uteslutning från partiets medlemsutskott?

—————————————————————————————-

Här kommer ett inlägg från Facebook av Jonas Andersson (SD) efter en snyftartikel med ihåliga argument om amnesti i SvD.

”Nej vi ska inte ha en amnesti, vi ska ha verkställande av utvisningsbeslut fattade enligt gällande regler. Förtroendet för upprätthållandet av såväl den reglerade invandringen som asylrätten står på spel.
Låt mig börja med att kommentera artikelförfattarnas beskrivning av vilka det rör som skulle omfattas av en tilltänkt amnesti.

1. ”De kom till oss för sex år sedan, de flesta som barn som nu blivit unga vuxna.”

En stor del var inte barn ens när de anlände till Sverige, utan vuxna män som försökte utnyttja fördelarna som barn åtnjuter genom att ljuga om sin ålder. Detta visste alla som jobbade i branschen, och när ålderbedömningar äntligen återupptogs så fick vi facit på att det stämde.

2. ”De flydde från krig och förföljelse…”

Nej, hade de flytt från krig och förföljelse hade de redan haft uppehållstillstånd pga skyddsskäl. Istället är det unga män som inte kan göra sin identitet sannolik, oftast med bakgrund i Iran, och som passerat ett flertal säkra länder på vägen till Sverige. Ingen har flytt krig och förföljelse i Tyskland eller Danmark.

3. ”…och har nu hunnit rota sig i vårt land, lärt sig språket, tagit examen, men lever i byråkratisk limbo under psykisk och pekuniär stress på grund av i praktiken inhumana regler och beslut.”

Det är korrekt att besluten om den så kallade ”gymnasielagen” var totalt värdelösa, och alla farhågor som kritikerna hade har besannats. Förvisso har ”gymnasie-afghanerna” fått flerårig skattefinansierad utbildning, tak över huvudet och mat på bordet – men det går att förstå att man ändå känner sig stressad över utsikten att ändå tvingas lämna landet.

Märk dock väl att ingen tvingades kvarstanna i Sverige och söka en andra chans genom gymnasielagens regelverk – det var helt frivilligt. Möjligheten att åka hem har alltid funnits. Att man hunnit rota sig trots att man inte uppfyller de kriterier som ställts, är alltså ett eget personligt ansvar.

Summa summarum: det rör sig om vuxna män med oklar identitet, utan skyddsskäl, som ofta ljugit om sin ålder för att nå fördelar avsedda för barn, som ändå fått en extra chans att gratis utbilda sig, skaffa ett jobb – men som inte lyckats med detta.

Någonstans måste Sveriges ansvar upphöra och regelverken följas, om vi ska ha en reglerad invandring och dessutom hedra asylrätten. Det kan omöjligt vara så att ett tydligt nej blir ett kanske, och ett kanske blir ett ja – bara för att tiden gått.

4. ”Även den mest förhärdade som ständigt har upprepat ”ett ja är ett ja, ett nej är ett nej” inser nu den mänskliga paradoxen: Vi har sänt soldater för att kriga i Afghanistan. Skulle vi nu
i detta nya läge fortsätta att utvisa dessa unga som flytt undan dem vi har bekrigat?”

Vi har mig veterligen enbart sänt fredsbevarande styrkor till Afghanistan. Det främsta uppdraget har varit att stötta Afghanistans regering med att upprätthålla säkerheten för det krigshärjade landets civilbefolkning, genom mentorskap för de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Situationen i delar av Afghanistan är dock onekligen mindre bra än i andra delar. Det är också därför internflyktsalternativet finns, dvs att man söker sig till de delar där situationen är lugnare och mer stabil.

För Sverige skulle exempelvis gälla att om danskarna gick över Öresundsbron med vapen i hand så skulle skåningarna som inte deltog i försvaret kunna hjälpas att fly stridigheterna, exempelvis i Stockholm eller Kiruna.

Gällande Afghanistan görs också kontinuerliga utvärderingar av säkerhetsläget genom Lifos.

Om vi i Sverige vill ha en reglerad invandring och värna asylrätten från att urvattnas, så måste ett nej vara ett nej. Vi ska inte ha amnestier, vi ska ha verkställighet av utvisningar.”

https://www.svd.se/ge-amnesti-till-unga-afghaner-i-sverige

Bildresultat för amnesti åt ensamkommande
En MP veteran med starka känslor för en ensamkommande från Afghanistan. ”Vi” är ofta medelålders kvinnor vars hjärtan är vidöppna för ensamkommande ”barn” dvs. unga brunögda män. Bildkälla: samnytt.se

———————————————————————————————–

Jag blir lätt schizofren av SD:s politik, slår med ena handen och smeker med den andra.

Tänker på Anna Hagwall som under 2016 fick betala ett högt pris, för sin motion om Bonniers monopol, slopat presstöd och att SVT skulle vara en kanal som alla andra och kunna väljas bort, hon sparkades ut från partiet. Hon blev anklagad för antisemitism och nu är det islamofobi som är i ropet. Inte konstigt att partiet står och stampar kring 18 %, från 25 % när ord och handling var ett. Nu har partiet inspirerats av 7-klöverns korrekthet, som skiljt dem åt.

SD utrensningsiver bara fortsätter

Senast i raden var Bringåker, en SD politiker i Lund som på Twitter kritiserade den kvinnliga knäböjande polisen, som visade sin vördnad och underdånighet inför Black Lives Matter vandalerna. Jag tror att han med orden ”Rensa upp i fjollträsket som polisen blivit” hade stöd av en stor del av landets medborgare inklusive mig själv.

Bildresultat för knäböjande polis

Nu är det inte bara M och KD det skall fjäskas för utan också för Expo! SD:s ledning ansåg efter protest från Expo, att dessa sanna rader kunde vara högerextrema och rasistiska, någon påstod också att meningen var plankad från Nordiska motståndsrörelsen.

Polisen skall inte ta politisk ställning utan sköta sitt jobb och spara sina sympatier utanför arbetstiden. Men polismyndigheten går i Hanna Stjärnes fotspår med ständigt missbruk av opartiskhet och objektivitet, som ständigt sker under SVT:s nyhetssändningar.

Korvgrillning, pizza, gemytliga fika stunder tillsammans med buset har snarare ökat på föraktet för polisen. När den kostsamma operation Rimfrost, snarare ökade antalet skjutningar och sprängningar, då borde ledningen inse att den är på helt fel spår. När jag såg bilder på hur några poliser skuttade runt med käpphästar då förstod jag att det är kört.

Om SD:s ledning fortsätter att tvätta bort sina rötter, då finns risk att hela trädet välter. När de släppte sitt Swexit och förkunnade att de skulle verka för att förändra EU, denna korrupta koloss, inifrån då fick jag nog.

Partiet borde ha gått i täten för en massiv protest med demonstrationer i varenda stad från norr till söder för Löfvens generositet mot EU-eliten, som skuldsatt kommande generationer. Orsaken var att medborgarna i Italien, Spanien, Grekland med flera länder skall hållas på gott humör och glömma Brexit, så fort det går, när EU knackar i fogarna.

I en artikel från ”Dagens Arena” under 2018, så har dessa personer sparkats ut i kylan av Åkesson och hans förtrogna under mandatperioden. Utrensningar förekommer i alla partier och vissa personer kan ha betett sig olämpligt, men ivern att knuffa ut kritiker av missförhållanden inom partiet, brukar ofta ge en bumerangeffekt med tiden.

Citat från artikeln;

”…….Sverigedemokraternas Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen, kommenterar uteslutningarna till P3 Nyheter den tredje april .
– Mitt mål är att vi inte ska ha någon som avgår på grund av att man misskött sig eller liknande under nästa mandatperiod.

Tyvärr har SD:s: ledning misslyckats, eftersom utrensningslistan ständigt fylls på. ”De var lite stöddiga och tykna” anges som orsak i artikeln, något som partiledningen också borde tänka på.

 • Rickard Wall         2015 Fick hård kritik för uttalande om “tjusiga tiggarkvinnor”
 • Adam Berg         2015 Interna stridigheter
 • Eric Myrin         2015 Interna stridigheter
 • Filip Djupenström         2015 Interna stridigheter
 • Jessica Ohlson         2015 Interna stridigheter
 • Johan Juthberg         2015 Interna stridigheter
 • Gustav Kasselstrand         2015 Interna stridigheter, startade 2018 partiet Alternativ för Sverige
 • Sara Engström         2015 Interna stridigheter
 • William Hahne         2015 Interna stridigheter
 • Henrik Agerhäll         2015 Interna stridigheter, blev polisanmäld för hets mot folkgrupp
 • Hans Erling Jensen         2015 Interna stridigheter, skrev bland annat att “muslimer bör skickas hem till Muslimistan eller slås ihjäl”.
 • Anna Hagwall         2016 Föreslog att presstödet skulle avskaffas för att minska Bonniers makt
 • Morgan Malmborg         2016 Interna stridigheter
 • Lennart Karlsson         2016 Rasistiska inlägg på nätet
 • Per Svenhall         2016 Uteslöts efter att ha dömts för misshandel
 • Bertil Jonsson         2017 Anklagade partiet för toppstyrning
 • Leon Jensen         2017 Hade med sig en pistol på ett möte i kommunhuset
 • Ann-Cathrin Löfvenhamn         2017 Interna stridigheter
 • Benny Lundh Johansson         2017 Interna stridigheter
 • Pavel Gamov                                  2017 Utesluten efter kritiserad Ryssland-resa
 • Charlotte Nyberg         2017 Interna stridigheter
 • Dennis Essgren         2017 Interna stridigheter
 • Ingemar Aronsson         2017 Interna stridigheter
 • Kaj Löfvenhamn         2017 Interna stridigheter
 • Tomas Lundberg         2017 Interna stridigheter
 • Tony Nyberg         2017 Interna stridigheter
 • Zarah Meyner         2017 Interna stridigheter
 • Madelene Vestin         2017 Interna stridigheter varnades av partiledningen 2014 efter att hon spridit rasistiska bilder på nätet.
 • Annacarin Maisa         2017 Rasistiska kommentarer
 • Jan Sohl         2017 Rasistiska kommentarer på nätet, dömdes för hets mot folkgrupp
 • Susanne Larsen         2017 Rasistiska uttalanden på Facebook
 • Martin Strid         2017 Sa “Muslimer är inte fullt ut människor”
 • Lars Hansson         2018 Anklagades för mobbning och kränkningar internt inom partiet
 • Åsa Erlandsson         2018 Interna stridigheter
 • Ronny Edlund         2018 Interna stridigheter
 • Mikael Jansson         2018 Lämnade för att gå med i AfS
 • Olle Felten         2018 Var inte med på SD:s vallistor, lämnade partiet för att gå med i AfS………osv.

Läs också: Alternativ för Sverige, en utbrytare i mängden

Jag tror att AfS kommer att bli mer än ”ett irritationsmoment” för SD, till skillnad från författaren, men sedan april 2018 har mycket hänt.

Bildresultat för alternativ för sverige

 Källa: https://www.dagensarena.se/innehall/har-ar-alla-som-sd-rensat-ut/

Från Kenneth Nilsson kom denna komplettering ”Glöm inte Thoralf Alfsson fd riksdagsman utesluten på mycket oklara grunder..”

Observanta läsare kanske kan fylla på med fler?

Svek med ideologin skapar nya partier

Viktiga reflektioner från en bloggvän om partiernas ideologiska svek, som banar väg för nya partier.

Anledningen till att jag är tveksam till att SD verkligen bara låtsas likna M och KD för att lättare komma in i värmen, är att det finns flera exempel på partier som pga taktik glidit ifrån sina ideal, men utan att komma tillbaka till dessa.
Det är som en naturlag.
Socialdemokraterna avvek med tiden från marxismen.
År 1917 bildade därför en grupp unga sossar ett nytt parti, som efter en rad namnbyten idag heter Vänsterpartiet. Det har de nog inte ångrat, eftersom det stora partiet aldrig gick tillbaka till marxismen.
Senare kom även Vänsterpartiet att blekna ifråga om sitt marxistiska ideal. Det ledde till avknoppningen KFML(r) med senare namnbyte till KPML(r), innan det blev Kommunistiska Partiet. Och nu har även KP knoppats av, varvid Malmölistan, med Nils Littorin som ledare, bildats.
Ja även den nya rörelsen Framåt Sverige, med Joe Nilsson som ledare, är en sådan avknoppning från (KP). Båda dessa nykomlingar har liknande migrationsprogram som SD, fast skarpare.
Även Örebropartiet kan räknas dit. Markus Allard (ÖP) sägs gilla både Marx och Lenin. ÖP har likartad syn på migrationen som ovanstående. När Kristdemokraterna tog sin hand från det ofödda barnets rättigheter, föddes Kristna Värdepartiet. KV har en liknande migrationspolitik som SD, och är därtill helt emot abort. SD:s avknoppning heter som bekant Alternativ för Sverige. Det partiet tror inte att SD bara låtsas vara emot sina egna ideal. AfS tror att SD har hamnat i stugvärmen för att stanna och bli ungefär som de andra i stugan. Det är här som det krisar för mig.
Vad tyder på att AfS skulle ha fel? Hittills inget, eftersom SD måste ”hålla masken” tills de hamnat i maktställning. Om det nu är en mask förstås. Men underverk har hänt förr. Så kanske SD ändå letar sig tillbaka till sina första åsikter (exv EU, Nato, abort), när de väl är installerade i Rosenbad. Så som läget är nu får jag väl, trots tveksamheten, chansa på SD 2022, om inte förr.

SD är dragloket och AfS är stopploket bakom

Från en mejlvän kommer denna finurliga liknelse.
……………………………………………………………………………….

”När jag i mycket unga år var med på en tågresa till Rumänien, fick jag inför färden upp i Karpaterna se, hur man spände ett ånglok även i slutet av tåget.

Skulle det fösa på, undrade jag. Nej, sa någon kunnig, det är en säkerhetsåtgärd för den händelse, att någon vagn skulle slita sig och rulla bakåt. Loket där bak hade alltså samma funktion som stoppbocken på en bangård. Draglok fram, och säkerhetslok bak. Så kom vi lyckligt över denna höga bergskedja.

SD är dragloket. För att det inte ska bli ännu mer strömlinjeformat, behövs en säkring så det inte förfuskas. Säkringen heter Alternativ för Sverige.

Är Alternativ för Sverige, ett alternativ?

”Nyligen startade denna hemsida för AfS. Bra eller dåligt att AfS existerar?” Frågar en trogen bloggläsare med denna länk som utgångspunkt för sin fundering: https://alternativforsverige.se/

Citat:
Nu bringas även SD att ljuga mot ett annat parti.
Genom att kalla AfS för rasistiskt, utser de sig själva till åtminstone ½ PK-parti. Jag kan inte se något rasistiskt i AfS´ politik, som den presenteras på deras hemsida. Kan Du?
Det är som en naturlag, att den som själv var kuvad, blir en kuvare när han kommer upp en bit på skalan. Så var det även med MP i början. Hu, vad de gamla partierna ljög och gjorde narr av nykomlingen. Och nu sitter MP och fördömer andra nykomlingar. Ja, det tycks tillhöra rollspelet.

Likaså i det kyrkliga. Frikyrkorna, som var förföljda av statskyrkan på 1700- och 1800-talen, blev själva förtryckare när de väl blivit erkända och kommit in i Sveriges Kristna Råd, dvs stugvärmen. När AfS en gång är uppe i toppen så gör de väl likadant mot nästa, som i sin tur kuvar nästa nykomling osv.
Nu kan det väl tänkas, att överströmningen till de migrationskritiska partierna växer så pass, att det blir stor framgång för både SD och dess ”kalv”. Lek med tanken att SD får 35% och AfS får 20%, det blir 55%. Och en chockad Löfven kanske proklamerar undantagstillstånd, förbjuder de båda partierna och utlyser nyval. Nåja, det var bara en lek. Men, med tanke på hur man så fiffigt desarmerade över åttahundratusen SD-röster, genom Decemberöverenskommelsen, och hänvisade till värnet av demokratin, så vete 17.” avslutar bloggläsaren sin fundering.
………………………………………………………………………………………………..

Jag kan bara konstera att denna naturlag, att de förtryckta blir de nya förtryckarna, alltid är lika aktuell.

 SD:s bryderi
Den fd ordföranden i SD:s ungdomsförbund, Gustav Kasselstrand har bidat sin tid. Det gamla ungdomsförbundet fick sparken av SD:s ledning för några år sedan. Han betonade i sitt installationstal för sitt nya parti, två ömma punkter hos fd. moderpartiet; deras stora utrensningsiver och anpassningsförmåga. 

Kanske tänkte Åkesson med ledningen strategiskt för att locka till sig fler väljare?

Men, när moderaterna, med smarte Kristersson, som jag tycker påminner om Macron, snodde flertalet av SD:s förslag, vandrade missnöjda moderatväljare tillbaka till moderpartiet och SD sjönk i väljarundersökningarna och missnöjet ökade i stället hos kärnväljarna.

Partiers fäbless för utrensningar
Utrensningsiver finns dock inom alla etablerade partier, där ingen katt får finnas bland hermelinerna, som kan rubba maktbalansen, för de som tagit sig högst upp.
När jag hör hur partiledningar bedyrar att det är högt i tak, så blir jag alltid misstänksam.
Hur många gånger i historien har detta inte upprepats?
När katten verkar nöjd och mätt, så finns det andra, mer hungriga som kan gå till attack.

Åkesson och Le Pen har det inte lätt
I Frankrike har Marine Le Pen det heller inte lätt med sin normaliseringsiver.
Hennes gamle far, Le Pen, partiets grundare är förknippad med antisemitism och är ett sänke för partiet, som nu skall bli rumsrent. Det  är klart att han och kärnväljarna är förbannade.
Hennes närmaste man, Florian Philippot, har bildat ett nytt parti Les Patriotes (Patrioterna) och hennes systerdotter kanske bidar sin tid för att ta över ledarskapet.

Om namnbytet  på partkongressen i Lille den 11 mars, till Nationell Samling kan samla fler väljare än frontens supporter, återstår att se (Rapport 11/3).
Men isen kan vara tunn, som lätt kan trampas igenom, även om Emanuelle Macrons förförelsetalang inte har samma verkan, som före valet.
Hoppet kanske står till Trumps tidigare chefsstrateg, Steve Bannon, att han skall ge råd för större framgång (DN 11/3).

Utrensningars styrka och svaghet
Utrensningar kan också vara ett svaghetstecken på att åsikter inte fått stötas och blötas inom partiet, för att taket varit för lågt.
Bakom både Le Pen och Åkessons strävan mot mitten, för att nå fler väljare, kan lika väl få motsatt effekt. Rädsla för att tappa makt med förmåner finns alltid högst upp.

Detta utrensningsbeteende ligger numera som en blöt filt över Sverige, där Sverigebildsförstörare skall kväsas, även om grundlagen förstörs.

Imponerande jobb
Att SD med Åkesson i spetsen gjort ett imponerande jobb under hårt och ofta brottsligt motstånd är ställt utom varje tvivel, men att vila på gamla lagrar är inget skydd mot en föränderlig verklighet. Ett misstag, som många partier gör är att ta sina kärnväljare för givna, när ideologin får ge vika för vidlyftiga kompromisser.

Europas folk protesterar
I hela Europa går sk. missnöjespartier framåt och vänstern backar. Socialisterna i Italien undrar vad som hände, när deras trogna väljare försvann.

Angela Merkel kramar nu om sin forna konkurrent, som före valet lovade väljarna att aldrig ingå i hennes regering. När makten framför allt suddar ut ideologin, då lever partiet farligt.

Tyvärr tror jag inte att moderaterna med Kristersson blir inspirerade, att bilda regering med SD.
Trots att Annie Lööf ständigt gläntar på sossedörren, medan Jan Björklund lever i det blå och tror att han till euron skall nå, när partiet närmar sig riksdagsspärren.

Bilden kommer från Jeanders bildblogg.

Nätets sanningar måste bort
Folkets protester måste EU stoppa, nätets dissidentsmitta måste bort, när vaccinationen med brunfärg och skrämsel inte längre biter, när väljare ser hur deras politiker dem ständigt sviker.

Vänsterns och liberalernas folkförräderi med multikulturell globaliseringsiver har varit EU:s bästa draglock, som till varje pris måste bevaras, trots att lokets effekt har avtagit. Fram med dryga böter och censur, så uppstudsiga landsmän fattar, att det är oligarkerna som styr. Deras vilja är draperad i flyktinghumanitet och allas lika värde, som har duperat partiernas väljare, som inte vill se dess konsekvenser.

Här kommer några citat från Kasselstrands installationstal.

https://www.youtube.com/watch?v=ROy4CFN-UuA

Asylstopp och återvandringspolitik
”Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummande av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem. Tvärtom – de är ansvariga för den nuvarande situationen.
Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att bli godkända av de andra partierna.
Sverige behöver ett nytt alternativ…..
Alternativ för Sverige är en ny politisk rörelse. Vårt mål är att påverka Sverige i rätt riktning – inte att bli godkända av de partier som orsakat Sveriges problem………”

”……Alternativ för Sverige anser att Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Utan dessa två åtgärder kan vi inte komma tillrätta med de enorma problem som idag präglar vårt land….”

Länk: https://svegot.se/2018/03/12/ung-skaning-gar-fran-sverigedemokraterna-till-alternativ-for-sverige/

Vad tror och tycker Ni läsare om framtida utveckling?