månadsarkiv: juli 2019

Migrationen leder till ett ökat vårdbehov och faror från personal med brister i svenska språket

Tino Sanandaji  lyfter på nätet fram barnläkare Mats Reimer, som i Dagens Samhälle skriver om invandrares vårdbehov.  Det är som
ljuv musik i mina gamla vårdöron, när man får sina
erfarenheter bekräftade. Men politiker klamrar sig desperat fast vid
floskler om att invandrare räddar vården.
IVO får in många anmälningar om bemötande och om läkares
brister i svenska språket, som kan ge livsfarliga konsekvenser för
sjuka patienter. Nu kommer det också anmälningar från vård-
boenden, där gamla har fått svåra skador och tom dött pga av
försummelser i omsorgsarbetet, där en förklaring är språk-
förbistring.
Allt medan Löfven är överförtjust i sitt nya
”Blandland,” när han är hemma från att ha frotterat sig med
EU:eliten.
Detta är bara ett fåtal exempel på vad stressad och underbemannad vård/omsorgpersonal orsakat. Hur många fall som beror på
undermålig utbildning och språksvårigheter framgår inte. Min
misstanke är dock stor, att många fall kan bero på regeringens
omhuldade snabbspår.
https://mitti.se/nyheter/tidigt-fodda-personalen/?omrade=huddinge
https://samnytt.se/devalverad-primarvard/
https://samnytt.se/vardtagare-lamnades-i-spyor-over-kropp-och-golv-personal-ignorerade/
https://samnytt.se/forlamad-vardtagare-glomdes-i-solen-och-brannskadades-men-anhoriga-ska-inte-vara-oroliga/
https://samnytt.se/sokte-vard-for-brusten-blindtarm-skalldes-ut-av-skoterska-och-skickades-hem/
Allt medan systemmedia frossar i hur rasistiska gamla är och låter
ofta sjukhusdirektören få avsluta ev. reportage med att ingen fara
råder för patientsäkerheten.

Nu till Mats Reimers debattinlägg:

”Asylmigration har av vissa setts som räddningen för vårdsektorns personalbrist. Detta är önsketänkande; tvärtom har de med
utländsk bakgrund ett större (åldersstandardiserat) vårdbehov än
den infödda befolkningen.
Dessutom har vi svårare att leverera god vård när patient och läkare har kommunikationsproblem. Alla som genomfört ett tolksamtal
vet att de tar minst dubbelt så lång tid och ger ändå mindre
information”
Tidigare har Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen visat att invandrare i snitt har högre vårdbehov, vilket innebär att
invandring ökar resursbrist.
Ändå fortsätter politiker och media lura allmänheten med det
falska budskapet att invandring är nödvändigt när det tvärtom
tynger vården.
Om säg 20 procent av vårdpersonal är invandrare medan gruppen
står för 15 procen av skatteintäkter och 25 procent av vårdbehov
tynger invandring vården.
Men eftersom politiker av är desperata att försvara
invandringen luras de genom att utse äldre svenskar till
syndabockar och skrämma lättlurade att vården skulle kollapsa utan invandring.
Det är egentligen otroligt att ett så korkad argument fungerar, de
flesta bör själva vara smarta nog att förstå att vården inte bara
består av personal utan även av patienter. Ett skäl är att
sentimentala människor vill visa sig toleranta med klyshor som ”på
vår avledning skulle vi inte klara oss utan alla invandrare”.
Det fördummande känsoloruset stänger av deras logik så de lyckas missa att mycket av vårdbehovet är till invandrare.
Invandring är en börda som förvärrar vårdens resursbrist, det är oseriöst att diskutera en demografisk grupps tillskott av personal
och skattepengar men bortse från gruppens ännu större minuspost som brukare av vården.”
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/migrationen-leder-till-ett-okat-vardbehov-28652 fbclid=IwAR2LyN-z_Oyar_ujA_P5Vp9fSX7T9IFeWa02q-Crj14TAtMHJW3UekgbniQ  

”Socialdemokraternas 12 mäktigaste” inom ”The Dirty Dozen”

Från fd bloggerskan kommer denna länk med citat från ledarsidorna.se.

Uppmärksamma att denna intriganta Anna Ardin finns med bland de ” The Dirty Dozen.” Hon gör verkligen skäl för detta epitet, senast var hon i gång och smädade SD för spel om Utoyö dramat. Kanske hon fick hjälp av de andra elva att upptäcka att hon blivit våldtagen av Assange efter ett par dagar? Utdelningen blev god genom att krossa denne man, som utgjorde ett hot mot globalstmaffian.

https://ledarsidorna.se/2018/06/socialdemokraternas-12-maktigaste/

”Ledarsidorna.se har presenterat en unik lista över Socialdemokraternas egentliga makthavare. De som elaka tungor kallar för “The Dirty Dozen” men som alltid är ständigt närvarande som en osynlig järnnäve.

Socialdemokraternas mäktigaste, “The Dirty Dozen”:

1. Carin Jämtin, idag generaldirektör för Sida men tidigare partisekreterare

2. Carina Persson, VD för Campus Bommersvik

3 & 4 Ulf Bjereld och Marie Demker, båda verksamma vid Göteborgs Universitet

5. Anna Ardin, verksam vid “Forum – idéburna organisationer med social inriktning”, Forum, samt diakon i Equmeniakyrkan

6. Carina Ohlsson, riksdagsledamot samt ledamot av socialdemokraternas centrala valberedning

7. Annika Söder, kabinettsekreterare vid UD 

8. Annika Nilsson, kanslichef på LO

9 & 10 Emma Lennartsson & Johan Sjölander, tidigare statssekreterare samt nuvarande kommunsekreterare i Stockholms Arbetarekommun

11. Wanja Lundby Wedin, tidigare LO-ordförande men idag vice ordförande i Svenska Kyrkans styrelse

12. Pierre Schori, tidigare biståndsminister och utrikespolitisk rådgivare
 
Anne Ardin är en av de kvinnor som påstår att Assange våldtagit henne. Anmälan gjordes efter 2 eller 3 dagar. ”

När skall folkets järnnäve slå tillbaka mot denna smutsiga församling? Där makt betyder allt.

Värdegrunden är den djupa statens vapen

Om värdegrunden, den djupa statens vapen, skriver Per Hagnäs, samhällsdebattör, på bloggen ”Invandring och mörkläggning.”
I hela landet råder en vänsterliberal teater, alla är rädda för att få en ”värdegrundsfatwa” efter sig, som kan innebära böter, fängelse, social stigmatisering, förstörd karriär och sparken.

Citat: ”Dagens ”rätta” värdegrund övervakas idag av förskollärare, lärare, journalister, polisen, av korrekta och ängsliga chefer på alla nivåer. Fel värdegrund, ett obetänksamt uttalande, och du är rökt.
Denna repression har DDR-nivåer.
Den sätter etniskt svenska pensionärer våra gamla, som sluntit i värdegrunden, i fängelse. Den utdömer ovanligt höga skadestånd för just värdegrundskränkningar och kan på ett ögonblick avsluta en karriär.
Alla, speciellt inom etablissemanget, spelar i skräck med i denna teater för att undvika att själva få en värdegrunds-fatwa efter sig.
Granskar man relationen mellan värdegrundens fraser och vad dess politik ger, så inser man att värdegrunden i sig är tom.
Det är en potemkinkuliss, en härskarteknik, elitens sätt att försvara sin rätt att förfölja kritiker…….”

Det känns alltid lika befriande när egen övertygelse bekräftas av insiktfulla personer. Hagnäs skriver vidare och hänvisar till lärda män.

”………Värdegrunden är dock en potemkinkuliss för makten och situationen beskrivs av Kay Glans i Respons . Han utgår från filosofen Ortega Y Gasset’s påstående att inkompetenta massor gör uppror och tar ifrån kompetenta ledare, de som kompetent och oegoistiskt tänker på sin egen grupp, makten i syfte att kortsiktigt gynna sig själva. Glans föreslår att tanken också kan appliceras på att en inkompetent elit vars främsta mål är att sko sig själva.
Många viktiga beslut fattas av människor som inte själva berörs av konsekvenserna; beslutsfattarna har själva inget ”skin in the game”, riskerar inget själva. Det gäller förstås dem inom den finansiella sektorn som tar stora risker med andras pengar och sedan drar sig tillbaka med stora ekonomiska belöningar eller räddas av skattebetalarna. Men det gäller också politiker som i allt mindre utsträckning delar den vanlige medborgarens villkor och fattar beslut vilkas konsekvenser inte direkt berör dem själva.
Eliter i dag har svårt att övertyga om att de behöver vara rädda om sitt eget skinn i den nationella kontexten. De kan leva i enklaver, relativt opåverkade av generella problem, eller flytta någon annanstans, lika hemma i samma skikt överallt. Den nationalistiska vågen handlar inte bara om invandring utan också på ett mer subtilt sätt om utvandring.”

 Tyvärr tror jag inte att våra värdegrundsinsnärjda landsmän har kraft att frigöra sig och göra uppror. Berlinmuren kunde raseras, men värdegrundsmuren finns överallt i hela samhället. Rädsla finns vid samtal utomhus, en snabb blick sker runt omkring, när ärligt samspråk om verkligheten sker. Värdegrunden rämnar som förlåten i templet, men tyvärr återuppstår den, när samtalet är slut.

Tyvärr fick förslaget från Richard Jomshof (SD) inget gehör i riksdagen. Att tvingas prata svenska vilken kränkning!

Stefan Löfven är ingen feminist, utan en ”könsapartheidist”.

Är det inte fruktansvärt att en feministregering inte endast tillåter könsapartheid utan tom stöder denna nazistiska, antidemokratiska och kvinnokränkande Ideologi?

Frågar sig Olle Ljungbeck och konstaterar i ett väl underbyggt inlägg att i detta jämlikhetens paradis råder könsapartheid!

Då det ännu är semestersöndag för många, så kommer ett längre inlägg i dag, som avslutas med ett PS. från Ljungbeck och så en härlig beskrivning från AL Malmö av Hanif Bali, som konstaterar att Skånetrafikens klädkod nu är direkt importerad från Raqqa. Först Olle Ljungbecks inlägg:

”Sveriges statsminister Stefan Löfven missar aldrig ett tillfälle att utropa sin regering som den mest feministiska någonsin. Han framhäver också sig själv som feminist!
Inget kunde vara mer osanning om vi ser till verkligheten. Tyvärr ser för få medborgare till denna.
Om de såg den skulle de se att Stefan Löfven nästan aldrig håller de löften han ger.
Så fort han blivit statsminister avslöjade han sig genom att vid sitt besök i Iran kräva att de medföljande kvinnliga ministrarna skulle bära slöja!
Men inte nog med detta. Under hans period som statsminister har kvinnornas otrygghet aldrig varit så omfattande någonsin. Våldtäkter, misshandel och terror är i dag något. som svenska kvinnor/flickor närmast måste kalkylera in när de vistas ensamma utanför sin bostad. 
Men inte endast de svenska kvinnorna är utsatta i detta ”feministernas paradis”.
En stor del av de invandrade kvinnor och flickor som kommer från muslimska länder tvingas även i Sverige att bära schal eller t.o.m dölja sig under niqab eller burka.

Syftet med apartheid är ju att upprätthålla ett tillstånd där en ”ras” har ett dominerande inflytande över en annan ”ras” eller andra ”raser.”
I Sverige skryter makthavarna ständig om att Sverige är det mest jämlika landet. Detta stämmer ju inte alls om vi vågar se verkligheten.
Vågar vi se denna så kan ingen förneka att det råder könsapartheid!
Och det gäller såväl flickor från förskola till vuxna kvinnor. Denna könsapartheid för ju inte enbart med sig att kvinnor flickor förnedras och behandlas som andra klassens individer. Den innebär också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, hedersvåld, tvång att bära schal, slöja, niqab och burka etc.
I de muslimska friskolorna ”formas” de kvinnliga eleverna till att veta sin plats, som andra klass medborgare precis som skedde i Sydafrika.
Den statsminister eller regeringschef, politiker etc som inte omedelbart avskaffar denna apartheid skall och får inte kallas feminist utan ”apartheidist”.
Med nuvarande situation för de muslimska kvinnorna i Sverige skall inget annat epitet användas vid nämnande av Stefan Löfvens namn och de som accepterar detta.
Det skrämmande är att en stor del av Sveriges befolkning accepterar dagens förhållanden och sympatiserar med partier som Socialdemokraterna  m fl som har möjlighet att få slut på detta som inte är något annat än ett apartheidsystem liknande det som fanns i Sydafrika och förekommer i vissa stater än i dag. 
Ja, varför går inte vi, kvinna och man ur huse och river detta bålverk för ojämlikhet i ett land som påstås vara det mest jämställda i världen?
Kanske ligger sanningen i det som psykologen och läkaren David Eberhard för fram:

”Dagens offentliga debatt i Sverige utgår till stor del från känslor snarare än fakta. När en självutnämnd politisk korrekt samling högljudda och fanatiska människor sätter agendan över vad de anser vara fint att tycka, är det lätt att vanliga människor helt enkelt håller tyst. Eller ännu värre, spelar med. Tills allt krackelerar och kejsaren visar sig vara naken”.

Jag vill påstå att de som bär ansvaret för denna könsapartheid är de vi kallar de politiskt korrekta och d s k godhetsapostlarna. 
Eller Maria Rashidi ordförande för kvinnors rätt som själv levt under denna apartheid i Iran och drabbats av den på ett fruktansvärt sätt;

”Statsfeministerna håller tyst om det synligaste verktyget för könsapartheid. Men det är självklart att ett civiliserat samhälle inte borde tillåta ett sådant totalt osynliggörande av kvinnor, ens när de ”väljer det själva”. 

Hur Sveriges statsminister och de partier inkl Socialdemokraterna som stöder apartheid kan ha medlemmar till ett antal som uppgår till 3-fjärdedelar av valmanskåren är oförståeligt.

Återigen David Eberhard; ”Den polskbrittiske psykologen Henry Tajfel visade i flera experiment att människor känner en enorm gruppsamhörighet, även om gruppen de tillhör har bildats utifrån slantsingling. Vi tycks inte tycka saker för att vi funderat på det, utan för att gruppen i vår närhet tycker likadant. 
Så vad har detta för relevans för oss människor i den humanitära stormakten Sverige i dag? Jag skulle vilja säga nästan allt. Det förklarar mycket av det vi kallar för kultur- eller tom svensk kultur som säger att Sverige inte alls har någon kultur. Och det förklarar varför vi är så rädda för att sticka ut och tycka annorlunda, även om vår avvikande uppfattning är rätt. Det ligger helt enkelt i den mänskliga naturen att härma andra människor. Att tycka som alla andra. Förmodligen för det evolutionärt har funnits ett stort överlevnadsvärde i att anpassa sig till majoriteten. Men det är en vansklig väg att gå. Man kan förklara många diktaturers fortlevnad med denna kollektiva rädsla att påtala det uppenbart felaktiga och förtryckande”. 

Men för att få slut på detta barbariska förhållande för kvinnor/flickor måste alla myndigheter som enskilda agera utan rädsla över att kallas rasister, främlingsfientliga etc.
Skolinspektionen är en myndighet som har ansvar för att alla barn får gå i en skola där de respekteras och minst av allt utsätts för könsapartheid. Men skolinspektionen fullgör inte sitt uppdrag utan har brutit mot sina skyldigheter sedan långt tillbaka och gör det fortfarande. Brottet är att de låter muslimska friskolor fortsätta år efter år trots att invandrarflickor i dessa så gott som ständigt trakasseras och utsätts för könsapartheid. Detta innebär bl a att de särbehandlas och aldrig får en jämlik utbildning som svenska flickor och pojkar får. De förödmjukas och präglas till andra klassens medborgare i de muslimska friskolorna. Detta accepteras av Skolinspektionen som enligt grundlag och skollag är skyldig att ingripa. Den humanitära stormakten har förvandlats till ett land där förtryckarna får allt mer makt över förtryckta, där kvinnor är i majoritet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Från Ljungbeck:
Diskrimineringsombudsmannen.
”Jag anmäler härmed den busschaufför vid Malmö busstrafik som avvisade en kvinna vid namn Amanda Hansson från att resa med buss till Varnhem med påståendet att hon var för ”lätt” klädd. Hans brott innebär bland annat könsdiskriminering, könsapartheid och hävdande av en bestämmelse som inte finns i lagen. Övrig information finns i dagstidningarna.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Kanske det snart bara är heltäckande kläder som gäller? Shorts och linne kan vi glömma. Hanif Bali är som vanligt pang på rödbetan, han skriver på Facebook så det sjunger i tangenterna, förhoppningsvist blir änglakören tyst en stund.

Hanif Bali:
Al-Malmö, Nordens Ramallah levererar. Amanda Hansson bar alltså shorts och en topp med rosett i ett 30-gradigt Malmö.
Hon berättar att hon går på bussen, skannar sin biljett och hur chauffören hindrar henne och säger att hon ”visar för mycket” och hur hon inte får ”gå klädd så på våra bussar” och att hon får ”klä på sig”.
Reaktionen har hittills varit en låst artikel på Sydsvenskan. 
Skånetrafiken verkar ta det hela med ro. Förvisso erkänner de att det inte finns någon policy, men Mark Fenzer tillägger ”Men Skånetrafiken har vissa värderingar, samma som gäller i övriga samhället, man kan ju inte gå naken i affären även om man vill”
Tydligen är shorts och topp ”naken”. En definition av nakenhet importerad från Raqqa.
Föreställ er nu om en busschaufför hade slängt ut en kvinna för att hon hade niqab.
Varenda kulturskribents unge hade drunknat på sommarbadet för att föräldrarna varit fastklistrade vid datorn i författandet om hur 30-talet är här.
Tänk va många olidliga dikter från Jonas Hassem Khemiri riktat mot infrastrukturministern vi hade tvingats läsa.
Jag kan se mig floden av indignerade brf-bosnier tappar sitt roseflydda kristallglas mot fiskbensparketten när de tar del av nyheten och börjar författa långa krönikor om hur de minsann oxå fick en konstig blick av en busschauffören när de var fyra år i flyktingförläggningen i Alvesta 1993.
Men detta blir enbart låst artikel i en lokaltidning.

”Den sociala exporten” där en ”utlandssvensk” ger svar på tal

Tyvärr fortsätter spam attackerna, så fort jag släpper på registreringskravet med lösenord, som flertalet upplever som krångligt och därmed avstår.
Men kommentarer kan ofta ge bättre förklaringar än själva skribenten och ger liv åt nätet.

Här är det en artikel från bloggen ”Fristad”, där skribenten ondgör sig över beskyllningen att rika kommuner ägnar sig åt social dumpning för sina tilldelade nyanlända.

Nyanlända är en grupp som bara ökar i takt med regeringens påtvingade medmänsklighet från Annie Lööf, där signaturen ”Utlandssvensk” ger svar på tal i sin kommentar.

Utlandssvensk på 24 juli, 2019 på 08:32

”En ny trend, menar vissa, är att storstadskommuner skyfflar ansvaret för nyanlända till mindre kommuner”
Det är verkligen ingen ny trend! Danderyd tog emot 51 ”ensamkommande” under perioden 2007 till 2014. Men samtliga placerades direkt i andra kommuner:

https://mitti.se/nyheter/ingen-vill-ta-emot-barnen/?omrade=danderyd

Det var liknande i många andra rika kommuner.
”Problemet i storstadsregionerna, och långt ifrån enbart där, är svårigheten att hitta en bostad.”
Många av kommunerna har aktivt skapat ”bostadsbrist” just för att slippa inflyttning av migranter. Metoden har varit att först sälja ut alla hyresrätter och sen se till att det inte byggs några nya. Då har man kunnat hävda att det inte finns några bostäder. Danderyd och Lidingö började med detta redan på 80-talet.
Dessa metoder för att slippa berikning påminner en hel del om hur det fungerar i USA. Välmående förorter där gör oftast också allt de kan för att förhindra att det byggs hyreslägenheter. T.ex kan man ha direkta förbud mot flerfamiljshus.
Den här mekaniken är också orsaken till att det finns så många grindsamhällen i USA. Det som gör dessa områden attraktiva är inte främst murar och bevakning, utan att det råder stränga plan- och byggregler inom dem. När man köper ett hus i ett sådant område, vet man att det inte kommer att byggas hyreslägenheter där samt att det finns fungerande regelverk som förhindrar uthyrning till problemgrupper.
Detta är en av anledningarna till att det är orealistiskt att tro på grindsamhällen som en lösning i Sverige. Regelverket här gör det omöjligt. Kommunerna har t.ex en absolut rätt att köpa och hyra ut fastigheter. Så även om man bygger ett område med en mur runt, kan kommunen köpa ett av husen och placera berikare där. Givet detta, faller hela syftet med grindsamhället.
För Danderyd eller Täby är det självklart en fantastisk affär om man kan få migranter att lämna om man ger dem ”några månadshyror”. Det går rimligen att motivera MYCKET större mutor. Men till skillnad från USA är centralmakten i Sverige väldigt stark i relation till kommunerna och det förefaller osannolikt att detta kommer att tillåtas. Istället kan vi nog räkna med mer och hårdare tvångslagstiftning för att säkerställa att alla orter blir berikade. Resultatet av detta kommer helt säkert att bli vit flykt ut ur de rika kommunerna till andra länder. Troligen har detta redan börjat och processen kommer snabbt att bli självförstärkande.
Det är viktigt att förstå att detta kommer att leda till sammanbrott inom flera områden på ganska kort tid. T.ex är läkare en grupp som främst bor i ”fina” områden och som samtidigt har lätt att få jobb i andra länder. Om en del av dessa lämnar, blir det direkt jobbigare för de som är kvar, dvs. de får ännu större anledning att själva flytta. Vidare blir det ofta även lättare. Om man har en kollega som redan har fått jobb i t.ex USA, är det mycket lättare att själv flytta dit.
När läkarna då börjar sälja sina hus i den ”fina” områden, inser deras grannar att det börjar bli bråttom att inte bli sittande med svartepetter, dvs. de behöver också sälja innan fastighetspriserna faller. De är så vit flykt fungerar och det skapar en process som är långsam i början men sen snabbt accelererar.
Att sjukvården blir ännu sämre samt att skatterna går upp när de högavlönade läkarna börjar lämna kommer att ytterligare öka hastigheten.
Framgångsrik tvångsberikning leder alltid till att det drabbade området förslummas. Det kan nu verka osannolikt att detta skulle drabba Danderyd och Täby, men det är vad som kommer att ske. I USA har det redan hänt många gånger i liknande områden.”

Detta är Ja-sägarnas dilemma, de tror att de ska sitta kvar på grenen som den politiska eliten sågar av. Majoriteten av makthavarnas upprepande papegojor har inte förstått att de inget skyddsnät har, när Moder Svea har plundrats och lagt av. Kommunernas konkurser kommer till slut att sprida sig till staten. Om makthavarna då tvingas att minska på sin medmänsklighet eller om de låter landet gå på fattigauktion, är frågan för dagen?

Bluffa, vilseleda och dupera är maktmedel oavsett avsändare

Tyvärr ber politiker och media sällan om ursäkt, när de vilseleder väljare och läsare. Jag själv känner ännu av skamfläcken efter att ha publicerat inlägget om Putins påvemedalj, utan att tillräckligt noga kontrollerat källan, som skribenten angav.  Att erkänna tillkortakommanden (18/7) är bättre, än att bara gå vidare, trots att det svider.
Sorligt nog är det sällan som politiker och journalister känner någon ånger eller skam, när de medvetet vilseleder efter sin ideologi och makt, en kombination som är livsfarlig!
Nya bortförklaringar kommer, som kan göra dem oskyldiga som små lamm och få drabbade och helt fläckfria att känna skuld, som är falsk. I Rapport i går kväll så kunde Margot Wallström knappast dölja sin skadeglädje över att myndigt få sända bud till Trump, att svenskt rättsväsende är fristående från regeringen, en lögn som slår alla rekord. Rättsväsendet vet innerligt väl att dessa ensamkommande afghaner, som provocerade fram rejält med stryk från Rocky och hans entournage, är regeringens skyddsobjekt nummer ett. På Petterssons blogg kan du läsa om deras kriminella karriär. https://petterssonsblogg.se/2019/07/25/afghanen-i-asap-rocky-fallet-har-bytt-id-media-har-morkat-kriminell-bakgrund/


Ambassadören i USA fick avbryta sin semester för att försöka gjuta olja på svallvågorna. Hon hänvisar till ambassadens hemsida, där paragraferna kryllar om hur rättsäkert det humana landet är. En som däremot är på semester är en av afghanerna, han semestrar i Iran, som han tidigare flytt ifrån. Samma visa som under min yrkestid, som nu eskalerat. Men här blundar regeringen hårt och miljöpartisterna glömmer sin flygskam, som den nya adeln är befriad ifrån. http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2019/07/sverigebilden-som-en-rattssakert-land.html

Donald Trump har all rätt när han twittar att han är besviken på vår statsminister, för vem är inte det?

Hur skulle denne maktgalne man kunna fokusera på landets lavinartade brottslighet, när förövarna och dess supporter i förorten är underlaget för hans maktinnehav?

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-trump-besviken-pa-stefan-lofven

Att våldtäktsmän däremot får sänkt straff, släpps fria och får stanna med livstids försörjning på löpande band fick ingen plats i ambassadens kungörelse. Eftersom de tillhör den nya adeln. Det är denna obalans i rättvisan som folk är upprörda över.

”Hovrätten sänker straffet för de tre män som dömts för gruppvåldtäkt på en lekplats i centrala Stockholm. För två av männen förkortas straffen med tre månader till fem respektive fyra år. Den tredje slipper utvisning eftersom han på grund av psykisk ohälsa är ”sårbar” i hemlandet, enligt hovrätten. https://www.expressen.se/nyheter/krim/hovratten-sanker-straffen-for-gruppvaldtakt-pa-lekplats-i-centrala-stockholm/

Aftonbladet ligger också bra till att frisera nyheter i sitt ideologiska filter. Journalisten, en hjärtnupen kvinna, förde över skulden på boende i Kil, efter mordet på kvinnan (MP) som upplät sitt hem för ensamkommande, där en av dem var hennes gärningsman. Nu skulle läsarna förmås att tycka synd om de andra ”ensamkommande” för att de kunde utsättas för rasism…..inte ett ord om vad Kils medborgare egentligen kände efter mordet.
Regimmedia använder som regel ordet ”svenskar” om alla som passerat gränsen, främst när det handlar om brottsliga gärningar, allt för att vilseleda läsaren.
DN ligger också bra till med sina Fake News.

Detta är vad jag just nu minns, men läsare kan säkert fylla på.
rasistiska brandmän i Boden
mörkandet av sexövergreppen i Kungsträdgården
glädjerapporten från Sandviken om invandringens lönsamhet, som föll ihop som en sufflé efter granskning.
svartmålningen av Trump i svensk media, där nu Michael Nystås publicerat en bok om systemmedias, SR/SVT:s artiklar och program. ”Trumpgate-Donald Trump i svensk media” (Nya Tider v30/2019)
hyllningen av filantropen och nationstorpeden Soros tog nog priset i fjol. Tack och lov skrev samhällsdebattören Lars Bern en klargörande artikel, läs den!

”DN vilseleder läsarna om globalismens främsta torped!
DN:s hyllning av den ytterst skadliga verksamhet som bedrivs av Soros och tidningens krav på att det land som mer än något annat försvarar sin nationella självständighet mot globalisternas attacker, skall uteslutas ur EU, är ett pinsamt lågvattenmärke för det globalistiska propagandabladet DN….”

Georg Soros är precis som Emanuelle Macron ett av Rotschildsdynastins barn, deras uppdrag är att manipulera både politiker, finansmarknader och därigenom försvaga nationalstater, som utgör ett hinder för globalismens framfart. Inte konstigt med hyllningskören från DN, troligen med direktiv från Bonniers.

 Citat.”… Förklaringen är den att han (Soros) tidigt blev den enormt mäktiga bankirdynastin Rothschilds vänstra hand med uppgift att manipulera finansmarknaden och politiken efter deras tycke. Hans mycket nära relationer med Rothschilds har i detalj dokumenterats av den världskände kolumnisten och historikern William Engdahl….”

Ni minns väl hur Soros, filantropen som under 90-talet spekulerade sönder den svenska kronan och fick den att till slut flyta fritt efter riksbankens misslyckade ränteförsvar. Notan kom som vanligt till skattebetalarna, som förlorade miljarder.

Lars Bern, som också driver opinionssajten Anthropocene. ger här viktiga förklaringar till både massmigrationen till Europa och inflödet av unga friska män. Tyvärr har han få kända efterföljare. De sitter på två stolar samtidigt och svävar ständigt på målet i halvkväda förklaringsmodeller, där konspirationsutsagor har blivit mycket populärt.

Citat: ”…. Flyktingströmmen från USA/NATO:s bombpolitik utnyttjade Soros genom att samtidigt sjösätta det projekt som kallats Wellcome to EU – w2eu (finansierat av hans Open Society). Det gick ut på att locka lycksökande unga män att blanda sig med krigsflyktingarna för att ta sig in i EU…….. Denna migration slog två flugor i en smäll för globalisterna, genom att den destabiliserade en rad nationalstater (där Sverige och Tyskland drabbades värst) och det överflödade EU:s arbetsmarknad med billig arbetskraft som underminerar välfärdsstaternas arbetsmarknadspolitik….”

Självklart anses detta som konspirationsteorier, vilket även kan förekomma från skribenter på nätets mest kända bloggar, vilket oroar mig. Men jag förstår att eliten som tjänar på globaliseringen vill försvara sig mot de som förlorar, t.ex. en pensionär som jag. Vi anses som okunniga och rädda för förändring och därför hittar vi på världselitens nya ordning på jorden. Här kan vi tala om att vilseleda och hitta på Fake News av eliten med tolkningsföreträde. Jag anser tvärtom att de oförklarliga är mycket förklarligt!

Övriga källor

https://www.dn.se/ledare/george-soros-ar-en-forebild-som-eu-bor-forsvara/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/brandman-i-boden-utpekas-som-rasister

https://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

https://tino.us/2014/06/rapport-om-sandviken-invandring-lonsam-finstila-om-stat-och-landstingens-kostnader-exkluderats/

– Lars Berns svar till DN: https://nyadagbladet.se/kronikor/dn-vilseleder-lasarna-om-globalismens-framsta-torped/

En S-märkt diakon hånar SD, ångrar sig och trär offerkoftan på

”Firar sverigedemokrater den norske massmördaren Anders Behring Breiviks terrordåd den 22 juli?
Det hävdade diakonen och socialdemokraten Anna Ardin i ett Facebook-inlägg som publicerades på årsdagen av dådet. Ardin har sedan dess raderat sitt inlägg och tagit tillbaka delar av sina påståenden…..”

http://projektsanning.com/2019/07/23/socialdemokratisk-diakon-sverigedemokrater-firar-breiviks-terrordad/

Att denna godhetstörstande diakon kan vara utsatt för ”fara” i form av näthat tvivlar jag inte på, efter hennes falska beskyllningar. Men det hade varit klädsamt om denna kyrkans sändebud hade ägnat en tanke åt fattigpensionärer som renderar böter och hot om fängelse för förflugna ord på nätet och för medborgare som skriver om hur verkligheten är, som riskerar att få sparken och bli avstängda från nätet. Att återge vad som sker i landet varje dag av invandringsrelaterat våld är att utsätta sig för fara av första stämmans sångare i ”änglakören.” Skattefinansierade jägare finns det gott om, som i Sovjet och DDR.

Anna Ardin får säkert tröst av ärkebiskopen som förkunnar att Gud är stor även för denna diakonissa, som förmodligen sitter säkrare i sadeln, efter dessa Fake News, än oss andra som gör misstag.

Om Ni vill veta mer om Anna Ardins försåtliga gärningar, så ta del av vad Madeleine J Lilja Rönnquist skriver på Facebook:

”Diakonen och socialdemokraten Anna Ardins vurm för islamister”

”Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och styrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet, har i ett inlägg på Facebook hävdat att sverigedemokrater firar terroristen och massmördaren Anders Behring Breiviks massaker den 22 juli 2011″, skriver Nyheter Idag.
Det här är ett inlägg som borde vara åtalbart, inte minst med tanke på hur Anna Ardin använder en massaker där 70 unga människor miste sina liv, bara för att torgföra sin åsikt om ett parti, och även därför att hon i detsamma kommer med svepande anklagelser mot sverigedemokrater.
Vem är Anna Ardin att uttala sig om något?
Hon är själv en radikal socialdemokrat som aktivt stöttar islamister. 2013 valde Socialdemokraterna att välja in en viss Omar Mustafa i partistyrelsen. Vi vet hur det gick med det. Han tvingades avgå en vecka senare efter att det framkommit att han hade kopplingar till extremister.
Men vad gjorde då Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, vilka hjälpt det Muslimska brödraskapet att växa i Sverige?
Jo de försvarade Mustafa och hävdade att hans kritiker var islamofober och antimuslimer.
Bitte Assarmo skriver i Det Goda Samhället att det finns en särskilt stark koppling mellan islamitiska krafter och Anna Ardin, och organisationen Hjärta – troende socialdemokrater, vilken hon är vice ordförande för.  Ardin och Hjärta –  för troende socialdemokrater, var dem som starkast kampanjade för Omar Mustafa. ”De känner varandra väl och det finns starka personliga kopplingar mellan dem. Det är faktiskt främst bland de mer radikala kvinnorna i organisationen man hittar den här vurmen för islamism och islamister. Ju mer islamistiskt, desto mer radikalt verkar de tro,” har Assarmos källa sagt. https://detgodasamhallet.com/2019/05/08/bitte-assarmo-socialdemokrater-for-tro-och-solidaritet-eller-for-extremi
Många är vi som reagerat över Anna Ardins förkärlek för islamister, men få vågar säga ifrån. Jag har för länge sedan fullkomligt tröttnat på radikala, troende eller icke-troende socialdemokrater som i akt och mening är ute efter att öppna upp alla dörrar för islamister och som med hatet och hoten som vapen, sätter igång massiva drev mot dem som säger ifrån.
Anna Ardin är radikal och väldigt aktiv på våra sociala medier, och som snabbt kan sätta igång drev mot dem som i klartext skriver att hon stöttar islamister, men det finns tillfällen då man måste stå rakryggad, detta är ett sådant tillfälle.
Alla borde ta tillfället i akt och påminna om vilka islamisterna är, vad de vill och står för. De är antisemiter och utgör ett allvarligt hot mot judar i Sverige. Men det här hotet är större än så, radikal islamism hotar hela väst och de använder samma metoder som nazisterna gjorde.
Tänk efter, deras våldsamma reaktion mot den västerländska kulturen är lika extrem som nazismen. De strävar efter detsamma som Hitler gjorde. De vill lägga under sig världen genom våld och förödelse. Deras mål är att omvandla hela städer, och i förlängningen, länder i väst till muslimska städer/länder.

Den israeliske historikern Yehuda Bauer har sagt att ”judarna är det synliga målet, men det verkliga måltavlan är svenska samhället. Det är attacker mot det svenska samhället.” Så vem är Anna Ardin att ens ta massakern på Utöya i sin mun?! https://samtiden.nu/2018/01/historiker-likstaller-islamism-med-nazism-och-varnar-vastvarlden

För de islamistiska organisationerna är religionen viktigast. För Anna Ardin är islamisterna det viktigaste. Islamisternas agenda är att föra in islam i politiken. Anna Ardins mål är detsamma. Och till viss del har de ju lyckats. Vi ser redan hur politiken i allmänhet och socialdemokrater i synnerhet, ger efter för islamisters krav. Ardin sviker alltså inte bara det svenska samhället, svenskar utan också muslimer i allmänhet, eftersom de allra flesta som kommit hit har flytt från muslimska diktaturer. 

Så vem är Anna Ardin att uttala sig om något? Socialdemokraterna är skyldiga till mycket av det elände vi ser växa fram i vårt samhälle idag. Hotet från delar av Socialdemokratin blir allt mer påtagligt och allvarligt.”

Hotet från regeringens politik är lika stort som från förortens ”skäggiga skuggor” och kriminella gäng som fått polis och rättsväsende att abdikera. Jag undrar när kommunpolitiker skall säta ner foten och säga att vi har fått nog, i stället för att ägna sig åt social dumpning, men när karriären står på spel så uppfinner de nya trix för att själva slippa den omhuldade mångfalden.

Kyss pistolen Svenne!

Fd bloggerskan har översatt en text från danska Snapphanen.

Från Snaphanen 2019-07-10.

Kyss pistolen, Svenne
Varför gör de så här? ” frågar de intet ont anande offren. 
Man kan inte berätta för dem något annat än att det är ett erövrande av landet som pågår och deras politiker är  på erövrarnas sida.
 Försvara eller försvinna.  
I flera länder – England, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland – avråder myndigheterna nu turister att besöka Sverige. Jag har inte behövt den varningen på många år.
Svenska politiker har stött på en verklighet som de själva har skapat, och det noteras i omvärlden.  
Sverige upplever ett ”småskaligt  krig.”
De ville så gärna vara de bästa i världen, och så valde de att vara de bästa till de värsta: Att upplösa sin egen nation.
Även i Amerika skriver man om detta. Denne man Paul Craig Roberts skriver mycket om USA men även om Europa.
Läsare kan beställa hans nyhetsbrev om Ni känner för det.

Källor

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qLV4Og/liam-14-ranades-vid-brutalt-overfall–forovarna-filmade-misshandeln

https://resett.no/2019/07/09/myndighetene-i-flere-land-advarer-turister-mot-a-besoke-sverige/)

https://www.amren.com/news/2019/07/sweden-is-experiencing-a-small-scale-war/)

Olika ideal ödeläggs av de korrektas alla lika värde ”lag”

Samhällets olika discipliner brukar ha ett nyckelord, som ideal.
Forskning strävar efter kunskap, rättsväsendet efter rättvisa, kyrkan efter helighet, företag efter vinst och politiker efter makt och folket vill ha frihet från förmynderi.

Det räcker att nämna Jerzy Sarnecki, professor på BRÅ, Antje Jackelen, ärkebiskop med sitt valspråk ”Allahu Akbar,” Södertörns genusvetare, rättsväsendets shariadom i Solna, skolinspektionens handfallenhet för muslimska friskolor och Stefan Löfvens maktberusning för att förstå att ödeläggelsen inom  landets kunskapsområden är stor.

Tyvärr håller område efter område på att raseras av mångkulturens nyckelord med allas lika värde som styr myndigheter, utbildningsväsendet, föreningar och all opposition ut i minsta vrå.

Om landet skall kunna räddas från mångkulturens förfall, då måste dessa områden återgå till kärnan och sluta svassa efter korrekthetens mall. Men så länge som majoriteten väljare inte ser, inte förstår vad som sker, så kommer landets utförsbacke att fortsätta. Ett litet hopp har tänts när Volvochefen varnade för kompetensbrist, när eftertraktade medarbetare vänder i dörren, när de tar del av mångkulturens konsekvenser. De vill inte utsätta sin familj för boende i ett laglöst land, som vi andra tvingas till.

Relaterade källor

https://samnytt.se/brottsligheten-ett-systemhot-mot-svensk-ekonomi/
https://samnytt.se/otrygghet-och-hog-kriminalitet-i-goteborg-forsvarar-rekryteringar-enligt-volvochef/

I vanlig ordning skyller ansvarig kommunpolitiker tillsammans med polischef ifrån sig och hänvisar till att nätet vilseleder, när de blundar för verkligheten och skyddar karriären.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/volvochef-kritiserade-goteborg-far-svar-pa-tal

Sveriges dubbelmoral i ett nötskal

Ofta räcker det med en bild, för att både se och förstå Sveriges dubbelmoral. Lagen skall följas för terroroffer, men inte för bödlarna, som går fria. Bilden kommer från Jenny Pipers blogg. Jag tror att många instämmer i hennes rubrik. https://jennypiper.blog/2019/07/21/sverige-i-ett-notskal-tvi-vale-for-detta-hyckleri/

https://samnytt.se/privatpersoner-samlar-in-pengar-at-utvisningsdomda-terroroffret-iryna/

”….Kritiken mot utvisningsbeslutet har varit massiv. Många menar att svenska staten har ett ansvar gentemot Iryna och hennes fortsatta vård eftersom hon skadades av en person som vistades illegalt i landet och inte borde ha varit på fri fot eller i Sverige överhuvudtaget. Man har också gjort jämförelser och påtalat att det till och med har hänt att dömda utländska mördare och våldtäktsmän undsluppit utvisning samt att regering och riksdag nyligen klubbade en lag som gav 9 000 unga migranter rätt att stanna trots att de inte uppfyller utlänningslagens villkor för att beviljas uppehållstillstånd….”

På fredagen startade samhällsdebattören Therese Verdun en insamling för Iryna på Twitter. Nedan följer uppgifter om insamlingen om du vill hjälpa till med ett bidrag.

Therese Verdun @thereseverdun

Iryna förlorade ett ben i attentatet på Drottninggatan och vittnade mot Akilov, men hon och hennes barn får inte stanna i Sverige.
Vill du hjälpa med en slant? Jag kommer att ansvara för att pengarna kommer fram till Iryna och hennes dotter.
Swish: 0707874395

RT, tack.” https://twitter.com/Aftonbladet/status/1151786023992643584