”Den sociala exporten” där en ”utlandssvensk” ger svar på tal

Tyvärr fortsätter spam attackerna, så fort jag släpper på registreringskravet med lösenord, som flertalet upplever som krångligt och därmed avstår.
Men kommentarer kan ofta ge bättre förklaringar än själva skribenten och ger liv åt nätet.

Här är det en artikel från bloggen ”Fristad”, där skribenten ondgör sig över beskyllningen att rika kommuner ägnar sig åt social dumpning för sina tilldelade nyanlända.

Nyanlända är en grupp som bara ökar i takt med regeringens påtvingade medmänsklighet från Annie Lööf, där signaturen ”Utlandssvensk” ger svar på tal i sin kommentar.

Utlandssvensk på 24 juli, 2019 på 08:32

”En ny trend, menar vissa, är att storstadskommuner skyfflar ansvaret för nyanlända till mindre kommuner”
Det är verkligen ingen ny trend! Danderyd tog emot 51 ”ensamkommande” under perioden 2007 till 2014. Men samtliga placerades direkt i andra kommuner:

https://mitti.se/nyheter/ingen-vill-ta-emot-barnen/?omrade=danderyd

Det var liknande i många andra rika kommuner.
”Problemet i storstadsregionerna, och långt ifrån enbart där, är svårigheten att hitta en bostad.”
Många av kommunerna har aktivt skapat ”bostadsbrist” just för att slippa inflyttning av migranter. Metoden har varit att först sälja ut alla hyresrätter och sen se till att det inte byggs några nya. Då har man kunnat hävda att det inte finns några bostäder. Danderyd och Lidingö började med detta redan på 80-talet.
Dessa metoder för att slippa berikning påminner en hel del om hur det fungerar i USA. Välmående förorter där gör oftast också allt de kan för att förhindra att det byggs hyreslägenheter. T.ex kan man ha direkta förbud mot flerfamiljshus.
Den här mekaniken är också orsaken till att det finns så många grindsamhällen i USA. Det som gör dessa områden attraktiva är inte främst murar och bevakning, utan att det råder stränga plan- och byggregler inom dem. När man köper ett hus i ett sådant område, vet man att det inte kommer att byggas hyreslägenheter där samt att det finns fungerande regelverk som förhindrar uthyrning till problemgrupper.
Detta är en av anledningarna till att det är orealistiskt att tro på grindsamhällen som en lösning i Sverige. Regelverket här gör det omöjligt. Kommunerna har t.ex en absolut rätt att köpa och hyra ut fastigheter. Så även om man bygger ett område med en mur runt, kan kommunen köpa ett av husen och placera berikare där. Givet detta, faller hela syftet med grindsamhället.
För Danderyd eller Täby är det självklart en fantastisk affär om man kan få migranter att lämna om man ger dem ”några månadshyror”. Det går rimligen att motivera MYCKET större mutor. Men till skillnad från USA är centralmakten i Sverige väldigt stark i relation till kommunerna och det förefaller osannolikt att detta kommer att tillåtas. Istället kan vi nog räkna med mer och hårdare tvångslagstiftning för att säkerställa att alla orter blir berikade. Resultatet av detta kommer helt säkert att bli vit flykt ut ur de rika kommunerna till andra länder. Troligen har detta redan börjat och processen kommer snabbt att bli självförstärkande.
Det är viktigt att förstå att detta kommer att leda till sammanbrott inom flera områden på ganska kort tid. T.ex är läkare en grupp som främst bor i ”fina” områden och som samtidigt har lätt att få jobb i andra länder. Om en del av dessa lämnar, blir det direkt jobbigare för de som är kvar, dvs. de får ännu större anledning att själva flytta. Vidare blir det ofta även lättare. Om man har en kollega som redan har fått jobb i t.ex USA, är det mycket lättare att själv flytta dit.
När läkarna då börjar sälja sina hus i den ”fina” områden, inser deras grannar att det börjar bli bråttom att inte bli sittande med svartepetter, dvs. de behöver också sälja innan fastighetspriserna faller. De är så vit flykt fungerar och det skapar en process som är långsam i början men sen snabbt accelererar.
Att sjukvården blir ännu sämre samt att skatterna går upp när de högavlönade läkarna börjar lämna kommer att ytterligare öka hastigheten.
Framgångsrik tvångsberikning leder alltid till att det drabbade området förslummas. Det kan nu verka osannolikt att detta skulle drabba Danderyd och Täby, men det är vad som kommer att ske. I USA har det redan hänt många gånger i liknande områden.”

Detta är Ja-sägarnas dilemma, de tror att de ska sitta kvar på grenen som den politiska eliten sågar av. Majoriteten av makthavarnas upprepande papegojor har inte förstått att de inget skyddsnät har, när Moder Svea har plundrats och lagt av. Kommunernas konkurser kommer till slut att sprida sig till staten. Om makthavarna då tvingas att minska på sin medmänsklighet eller om de låter landet gå på fattigauktion, är frågan för dagen?