Kategoriarkiv: Signaturen ”TT”

Euron nästa – efter Sveriges skräpvaluta?

Hej, Harriet, mejlar signaturen ”TT”

”Börjar man så sakteliga att propagera för att EURON måste införas för att vi ska överleva. Den svenska befolkningen har vuxit artificiellt med 33 %.

Bild; SR, ekot

Samhällsfunktionerna har definitivt inte hängt med. Allt är eftersatt och vi är satta i sådan skuld att vi måste låna för att betala lån.

EU:s medlemsländer bör enligt regelverket inte ha en statsskuld som överstiger 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Detta kom EU-länderna överens om 1997 som ett sätt att garantera stabiliteten inom det som 1999 blev valutasamarbete EMU. Statsskuldregeln gäller även EU-länder med egen valuta.  2020 beslutade EU-ländernas finansministrar att 60-procentsregeln inte ska gälla för ekonomiska insatser under coronakrisen.

Under 2020 ökade den marknadsvärderade statsskulden med 216 miljarder kronor och uppgick i slutet av året till 2 217 miljarder kronor. Skulden steg framför allt på grund av ökad upplåning för att finansiera de stödåtgärder som staten dittills genomfört. 

Vad har man genomfört? Sannolikt stöd för ökade invandringskostnader!

Vi kommer tvingas in i EURON eller behålla den kommande svenska ”skräp” valutan.

Sverige sjunker samtidigt som politikerna spenderar mer än vad det svenska samhället klarar av. Välfärden går under p.g.a. att man skänker bort den. Man gör det t.o.m. i uppsåt för man vet att man alltid ”kommer undan” sitt ansvar, om så behövs.

https://www.europaportalen.se/teman/statsskulder

Coronakrisen är över och det är dags att återgå till EU:s gamla maxregler för budgetunderskott och statsskuld. Det menar Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Nederländerna, Lettland, Tjeckien och Slovakien i ett gemensamt brev inför EU-ländernas informella finansministermöte i Slovenien under fredagen och lördagen, rapporterar Politico.www.europaportalen.se

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Hur+mycket+%C3%A4r+den+svenska+statsskulden%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjR8qLcy8X8AhWFxIsKHUN3Dv0Qzmd6BAgXEAU&biw=1280&bih=615&dpr=1

—————————————————————————————————————————

När allt fokus är riktad mot Nato processen och Ukraina, så jobbar eurons lobbyister i bakgrunden. När folket röstar fel, så finns det andra vägar till euron.

En politik som skjuter landet i sank som tvingar fram nya lån för att finansiera den globala humaniteten är ett framgångsrikt koncept för att få ett land på knä. Enligt Svenskt Näringsliv så kan 1,3 miljoner svenskar inte försörja sig själva, där ingår invandrare med nästan 800 000! https://www.svensktnaringsliv.se/utanforskap/

Riksdagens politiker värn sina reträttplatser efter avslutad karriär, folkets väl finns aldrig med i deras tankevärld. Röd eller blå kulör gör ingen skillnad.

Nytt rekord för vår urholkade krona, att vara en humanitär stormakt är inte Gratis!
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/svenska-kronan-pa-en-av-de-lagsta-nivaerna-nagonsin

Kan det vara En Global Nazistisk Världsordning/regering som eftersträvas?

Att försvåra för kriminella gäng är önskvärt tycker nog majoriteten av medborgare, men bakom Tidö avtalets åtgärder kan djävulen finnas i detaljerna. Vem kan garantera att det inte drabbar andra som kritiserar politiken med regeringens fjäskeri för EU, FN, Nato med den globala eliten?

Signaturen ”TT” är fylld av oro med tanke på regeringens angiverilag, civilkuragelag, utredning om anonyma vittnen och visitationszoner.

Rädda korsets tidigare reklam om att främja barns angiveri och Broschyren ”Local aktion. Global difference ” får heller inte glömmas.

”Vad är det vi kan få? mejlar ”TT”.
Kan det vara En Global Nazistisk Världsordning/regering som eftersträvas, eftersom ”våra” politiker följer en agenda som ska låta folket göra Polisens arbete på uppdrag av Riksdagsfolket/politikerna!

Genom att saluföra angiveri i varje vrå!

När det gäller anonyma vittnen:
Vilka kommer DE att vara? Har de egna ”aktörer” som kommer att agera som anonyma vittnen?

Blir inte konsekvensen den att man kan åtala vem som helst av oss och ge dem fängelse enbart på ”hörsägen”!

Syftar inte det hela till att ge politikerna ett ännu större gigantiskt skydd till det redan borttagna Tjänstemannaansvaret. Man använder sig av Sekretess och immunitet som ett kraftfullt verktyg mot ”protesterande medborgare” klagan.

Slutsats: Allt opassande ska kvävas. Kosta vad det vill bara folket lider och är i vanlig ordning upptagna med sig själva utan att märka någonting.

Signaturen ”TT”.

———————————————————————————————————

Hot från banker med avstängning av kunders konton är mycket populärt mot regimkritiker med dess offentliga alster. Ingen skall inbilla mig att order endast kommer från dess styrelser utan att en politisk agenda ligger bakom. Länsförsäkringars aktion mot Nya Dagbladet är ett slående exempel, som anser att nättidningen är systemhotande, underförstått för dem själva med den globala finansmaffian.

Glöm inte hur alla lever farligt som hotar globaliseringens framfart, där Julian Assange nog är det största offret, som den humanitära stormakten har på sitt samvete. Vi andra får än så länge bara vårt nät engagemang avstängt, under timmar, dagar eller för gott och blir paria och svartlistas i den offentliga debatten.

Bakom hårdare tag mot kriminella gäng kan finnas en dold bakomliggande agenda, precis som politikers mantra om solidaritet och mänskliga rättigheter ofta är förtrupp för dess motsats.

Relaterade källor;

https://nyadagbladet.se/tag/lansforsakringar/

https://scholar.google.se/scholar?q=global+statistik+om+m%C3%A4nniskohandel&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tid%C3%B6avtalet

Bild; från https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_v%C3%A4rldsordningen

Sjukvårdens arrogans och likgiltighet mot anhöriga när vård gått fel

Det är många, många fler än Olle Ljungbeck som stångar sig blodiga över sjukvårdens likgiltighet, när behandling och omvårdnad gått fel.

Ansvariga chefer kan gömma sig bakom sekretess, när anhöriga vill ta del av vad som hänt. Ett annat knep är att sätta munkavle på vårdpersonal som inte räcker till. Anhöriga lämnas i sin sorg, när en vård skada kan sluta med svårt lidande som slutat i död. Då utgör sjukhuschefer, sjukhusledning med bäste bröder en kompakt mur till sanningen om vad som hänt och vad värre är även rättsväsendet.

Här kommer en berättelse från signaturen ”TT” vars syster avlidit pga av långvarig felmedicinering, som under falsk sekretess skall gömmas och tystas ner.

Hej Harriet.

Du får gärna skriva om min berättelse efter min kära systers onödiga död efter felmedicinering, som bekräftats av läkare på annan vårdinrättning. Min och hennes sons kamp för att få ta del av henens journaler, är en kamp mellan David och Goliat, men här förlorar David och vi får leva med ovissheten om vad som gått fel.

Många års felmedicinering slutade med att min syster förlorade sitt liv.

Jag undrar hur många anhöriga som aldrig får någon vetskap över vad som hänt sina kära, när sjukvården nekar tillgång om vad som har hänt. Man gör sannolikt detta för att skydda läkare/vårdpersonal som framkallat bortgång p.g.a. olämplighet med allvarlig kompetensbrist.

Det värsta är att ALLA de man beskyddar medför ju att ÄNNU fler kommer att drabbas!

Jag bifogar citat från en artikel i Nerikes Allehanda som bekräftar att personal vid USÖ (Universitetssjukhuset i Örebro) inte har kompetens att utföra det man är tillsatt att utföra och och en kopia från en enhetschef.

”Kaoset på USÖ. Patienter behandlas som kreatur
Hon har jobbat hela sitt yrkesliv inom vården, de senaste 20 åren som sjuksköterska. Men trots att Monica Andersson älskar sitt yrke så skräms hon nu att jobba på USÖ.
– som nu är det inte patientsäkert, sjukhuset är ett sjunkande skepp, säger hon.
Text Jennifer Mayer.”

Medialt är det oftast akutsjukhusen! 

Men den psykiatriska akutmottagningen då?

Själv har jag upplevt med min syster att EN ensam AT läkare gjorde sin bedömning för att sedan samtala med bakjouren!
Har en AT läkare befogenheten samt erfarenhet att göra en psykiatrisk bedömning över patienters tillstånd och deras medicinska behov?

De psykiatriska mottagningarna borde också belysas då de omgärdas av ett insynsskyddad  mur över de ”experiment” som man utsätter patienter för. Att verksamheterna där brister är helt klart då man inte ens får ta del av ”deras” journaler. Det hela luktar Doktor död på den psykiatriska avdelningarna vid USÖ.

När Enhetschef anser att man som son till sin avlidne mor, ”inte kan anses vara nära anhörig till den avlidne” då har vårdchefen trampat ner i den tunna isen, som skall skydda oss.

Dennes beslut är säkert inget undantag, när man begär att få tillgång till sin avlidne mors/fars sjukjournal. 
Det normala vore avsked med omedelbar verkan. 
Frågan är HUR MÅNGA i chefspositioner som inte klarar av sina arbetsuppgifter vid USÖ? (Universitetssjukhuset i Örebro)

Eftersom chefen nu mycket lägligt påstår att min avlidna syster inte ville att hennes journal skulle komma i orätta händer. En önskan som chefen även inlemmat våra händer i, händer som stått henne mycket nära. Orsaken är förmodligen för att jag och hennes son vill veta sanningen bakom hennes död.

Denna beslutsfattares inkompetens medför att man gärna ger de NÄRA anhöriga ett livslångt lidande, istället för att få svar på vad som har hänt. Anledningarna kan vara många, men om läkare har orsakat skador som sedan lett till patientens bortgång då verkar det som om man ”beskyddar” miserabla läkare! ’

Hur många vid USÖ är MISERABLA?

HUR MÅNGA sjukhus i Sverige är som USÖ, ett sjunkande skepp???”

Signaturen ”TT”.

———————————————————————————————————-

Tyvärr händer det alltför ofta att en somatisk sjukdom alltför lättvindigt avfärdas som psykosomatik och depression i stället för att göra en adekvat utredning, vilket min egen familj har bitter erfarenhet utav.

När anhöriga aldrig får en ursäkt, när vård till sina nära och kära slutat med livslångt lidande och ibland även tragisk död, då stelnar sorgen och de lämnade kan aldrig gå vidare i sorgearbetet, som ersätts med vrede och bitterhet.

Vilket tar mycket kraft från livet.

Det skall oerhört mycket till för att IVO med socialstyrelsen/HSAN tar ifrån en läkares legitimation. Många års felbehandlingar och tom upprepad patient död krävs.
Sjukhusledningar ger nya chanser gång på gång  eller tiger som muren när berörd läkare söker nya tjänster, där misstagen ofta upprepas med mera lidande, död och sorg. 

Dagens besparingar har resulterat i för få vårdplatser, underbemanning och personal utan tillräcklig kompetens och skulle det handla om utom- europeisk etnicitet, så är ansvariga livrädda för att få stämpeln rasist. Sjukhusledning, trots miserabel arbetsmiljö, förkunnar vanligtvis att vården ännu är säker eller så låter det ”detta är inte min bild av läget.”  

Att ligga bra till hos politiker är oftast viktigare än att värna patients och anhörigas rätt att få veta vad som gått fel, eftersom karriären väger tyngre i en pressad situation.

Säker vård är idag lika irrelevant som medias förkunnelser om opartiskhet och sant.

Mer info från läkartidningen som undrar hur oskicklig en läkare måste vara för att legitimationen skall ryka? Min misstanke är att författaren riskerar att uteslutas från brödraskapet, precis som läkarupprorets modiga medlemmar. https://lakartidningen.se/aktuellt/patientsakerhet/2015/08/aterkallad-legitimation-hur-oskicklig-far-man-vara/

White TV analyserar vår nya regering och Insikt 24 är värd att följa

  • White TV:

Harriet, är vi i Kiev eller i Örebro? frågade sig signaturen TT och mejlade bild samt en artikel från den alternativa medieplattformen White TV, som jag inte kände till tidigare.

Bilden kommer från Henning Witte, whitetv.se.

White TV är Sveriges första okontrollerade medium som inte är en marionett för etablissemanget. White TV avslöjar teman som täcks upp av mainstream media. White TV är den första community sajten där du kan få pengar för att delta på ett konstruktivt sätt. Klicka här för att lära dig mer.

Här kommer en artikel om Kristerssons regering, där SD verkar få återta sin plats på hans dörrmatta, efter första tidens eufori.

”Sverige ingen demokrati, alla struntar i väljarna, bortkastad röst på SD, Kristersson antidemokrat

Friday, 14 October 2022

Högerpartiernas presskonferens just nu var en chock för alla demokrater!

Naturligtvis borde SD lett regeringsbildningen som största parti i gruppen. Naturligtvis borde Jimmie Åkesson bli statsminister, naturligtvis borde SD sitta med i en regering. Allt detta är ett hån mot alla SD väljare som utan valfusk hade fått en ännu större andel av valresultatet.

Den nya migrationspolitiken som SD fått igenom trots alla dessa extrema eftergifter är också ett hån mot deras väljare och Sverige. Asylrätten är kvar, ordet återvandring nämndes inte, medborgarskap kan inte tas ifrån, kvotflyktingar finns kvar, även en minskning till 900 är för mycket! Sverige måste stänga sina gränser helt och kasta ut alla kriminella och fuskande migranter som inte kan försörja sig själva, annars går Sverige under.

Inget om en reform inom polisen, Migrationsverket, bankväsendet, EU:s prisbildning för energi (ut ur Acer), inget om skattesänkningar på el och andra drivmedel! Hur ska folk klara vintern? Idiotiska miljötillsatser i diesel ska först tas bort 2024!

De fyra högerpartierna sviker Sverige lika mycket som det gamla vänsterblocket.

Alla som skrek: rösta inte på Knapptryckarna eller AfS för då försvagar ni SD hade fel. En röst på SD blev en bortkastad röst!

Källa: http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2936.html

—————————————————————————————-

Insikt 24

Hej Harriet! mejlar en annan bloggföljare

Insikt24 är värd att följa. Vill därför tipsa om kanalen.

 Insikt24 bjuder på nyheter och perspektiv som inte kommer till uttryck i etablerad media. Insikt24 expanderar hela tiden och desto fler prenumeranter de får, desto större möjligheter har de att producera kvalitativ journalistik. Det gäller särskilt tids- och resurskrävande granskningar. Om du vill stödja Insikt24 i detta arbete och ta del av allt låst material på hemsidan, bli prenumerant! 

Simon O. Pettersson chefredaktör för Insikt 24 www.insikt24.se

Exempel på artiklar;

ETC-medarbetare infiltrerade Facebookgrupp – låtsades vara rasist Seger och nederlag Anne Franks dagbok, en sedeslös bok? 

Stress och rädslor skiftar över tid, beroende på vilka världen styr

Kungar, kejsare i går och i dag den globala finansmaffian med sina Big bröder och politiska undersåtar.

”Begreppet undersåte används numera oftast i relation till en regent som inte är demokratiskt vald som beteckning på medborgarna i det land regenten regerar…” Wikipedia.

Från DN den 21 december 1969

Men då fanns inte Rockefeller med sin klimatsmarta historia

Från signaturen ”TT”, som ställer mycket adekvata frågor.

Hopp om 1 000-tals nya jobb!

Hur mycket ström kommer dessa företag sluka, om man jämför vad de 3 andra gör?
Google, Amazon och Apple. Om den tilltänkta nyetableringen blir verklighet, kan den då leda till en svensk strömförsörjningskatastrof?
Svenska företag låter man gå under på bekostnad av utländska etablerade företag på svenska mark!
Hushållens behov lär få stå tillbaka. Det blir väl ransonering.

DET MÄRKLIGASTE AV ALLT ÄR ATT ALLA DE SVENSKA FÖRETAGEN INTE PROTESTERAR GEMENSAMT!

VARFÖR KRÄVER INTE DE INHEMSKA FÖRETAGEN SAMMA TARIFFER SOM STATEN GYNNAR ANDRA UTLANDSÄGDA FÖRETAG MED?

PÅ VILKET SÄTT PÅVERKAR DE SNEDFÖRDELADE TARIFFERNA DE SVENSKA FÖRETAGENS ÖVERLEVNAD?  

Förstår inte de svenska företagarna vilka konsekvenser det kan få om ”elpriset” ökar på bekostnad av utländskt ägande företag?

Telefon målvakter nästa, när anonyma kontantkort förbjuds från 1 augusti

Hej Harriet mejlar signaturen ”TT”.

”Vi har väl i minst 50 år haft ”bil-målvakter” (de som står som ägare åt annan person).
Det fanns/finns de som ”ägde på pappret” flera tusen bilar!
I artikeln från SvT skriver man själva att ”yrkeskriminella kommer hitta sätt att runda de nya reglerna genom att använda telefonmålvakter, falska bank-id:n och appar”.

Tandlösa lagar är politiker mästare på, för själva har de inga.
Telefonmålvakter, ännu ett nytt skapat samhällsproblem.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/anonyma-kontantkort-forbjuds

Antalet bilmålvakter minskar enligt Aftonbladet, men kan kompenseras med att de får byta bransch till abonnemangs målvakter. Bild; aftonbladet.se

—————————————————————————————-

Nu får Morgan åter stoltsera med handlingskraft, inför valet. Nu brådskar det, eftersom väljare sätter brottslighet högst upp, som det mest angelägna område som politiker måste lösa. Problemet är bara att deras handlingar är utan kraft.

Hur många ggr har inte regeringens ministrar förkunnat att de stärkt polisen, oavsett antal, så hjälper det inte? Eftersom deras ledning är regeringens aktivister. Dan Eliasson förstörde så mycket han kunde under sin tid som rikspolischef och briljerade med sina sluta skjut armband. För varje bravad fick han rejäl löneförhöjning.

Det kan upprepas till leda, att så länge kranen är öppen och nästan 100 000 tusen nya medborgarskap beviljas varje år, då blir det endast nya rekord i skjutningar och mord.

Det verkar som Refuges Welcome damerna har sänkt röstvolymen på det lika värdet, i alla fall på Östermalm, när Rolexklockan rycks bort från armen och sonen kommer hem utan märkesjackan för 7000 kr. När Strandvägen förvandlades till Street Race då kom farthinder snabbt på plats. Berikningen falnar, när den äger rum utanför fönstret. Den hyllade närhetsprincipen är livsfarlig för regeringen, när det handlar om vindkrafts etablering och brottslighet.

Storebror ökar takten med kontroll över folket och makten

​Hej, Harriet! mejlar signaturen TT

”Viruspass, inga kontanter, telefoner och nya bilarna kan spåras, kameror på bussar och offentliga platser m.m.
Och NU kontantkortsregistreringar! Kom och tänka på turisterna!

Ska migranter tillsammans med sina telefoner registreras vid gränsen till Sverige/EU?
Eller betraktas det som kränkning och de får förtur med undantag?

INGEN av de 7 partierna är värdiga att få delta i det kommande valet. Det borde vara det svenska folket som bestämmer utifrån de politiska partiernas valprogram om VILKA partier som får ställa upp i Riksdagsvalet, liksom vid de övriga valen. Nu kan de opålitliga sorteras bort av partiledningarna.
Anonyma kontantkort är inte tillåtet efter 1 augusti 2022!
Man gör detta innan valet för NU har DE semester!
Nästa steg är väl att ALLA ska ha mikro chipp som ges tillsammans med kommande injektioner?”

”Efter den 1 augusti 2022 är det inte längre möjligt att köpa oregistrerade och anonyma kontantkort till mobilen. Anledningen är att nya regler om registrering av förbetalda tjänster börjar att gälla. Reglerna införs i brottsbekämpande syfte. www.pts.se

Bild; pts Förbetalda kontantkort ska registreras

Nu har Big Pharma laddat om, Covid mutationer är på fram marsch i Europa till läkemedelsbolagens glädje. Politiker försitter inte detta gyllene tillfälle till fortsatt och mer förfinad kontroll över folket, så de uppstudsiga kan tystas. Dessa störande element måste kväsas är ordern från Klaus Schwab med hans Davosbröder, som EU verkställer med besked tillsammans med nationer som plågas av sina WEF skolade Young Leaders.

Mikrochipps blir nästa storsäljare för Big Tech. Big Food har redan gynnats av inflationen, för nu kan priser smyghöjas, då alltihop kan skyllas på Putins krig, inte ett ord om Natos provocerande utvidgningsambitioner. Det är inte konstigt att USA med sina Natoallierade vill att kriget skall hålla på så länge som möjligt.

Lidande för vanligt folk, har ingen betydelse, när det handlar om världskontroll.

USA med globalisternas marionett Joe Biden vill med sina vapenleveranser i detta proxy krig tvinga Putin på knä, för att han aldrig skall resa sig mer, men nu börjar Tysklands och Frankrikes solidaritet att svalna, när brist på gas kan lamslå deras industrier. https://www.svd.se/a/5G103O/vast-splittrat-i-synen-pa-ukrainas-framtid

För säkerhets skull har EU – eliten nu börjat bygga en spionsäker bunker för mångmiljarder. Månne kommer inspirationen från Tysklands tidigare herreman?
Kanske finns en rädsla för EU:s medborgare som tvingats in i denna globala pakt?

Striderna i östra Ukraina trappas upp, där Ryssland alltmer tar kontroll. Zelenskyj ropar på mera vapen, medan folket bara vill ha fred, som hindras av våra ledares generösa leveranser.

Att Europa står inför skenande inflation och energi kollaps rör dem inte i ryggen. Därför är ökad kontroll över folket ett måste, så de hindras att protestera ute på gatorna med banderoller och grytlock, när höstrusket står för dörren och gasen måste ransoneras. Industrier kan få stängas ner, vilket riskerar arbetslöshet, vilket kan bli bensin på upprorsviljan, när maten fattas på borden.

En genial plan var Ryssland och Covid skräck, klimatalarm och Natoutvidgning, som presenteras som skydd för demokratin och folkets framtida väl, men även geniala planer kan få ett abrupt slut, när verkligheten tränger sig på den korrupta eliten.

Bild; yle

Estonias uppskurna hål – utvägen för militärt smuggelgods?

Från signaturen TT.

”Hej!

Angående Ingvar Carlsson uttalande om Estonia! Han måste ha vetat om att all militärtransportmaterial är upplockat. Vad är det annars för vits med hans utspel om att få fram sanningen NU! Carlsson vet att det finns INGENTING att hämta i Estonia.

Om Estonias ”uppskurna” hål som är 6 meter bred och 40 meter långt verkar det inte som att man TÖMT allt i militärtransportväg?

https://www.nyteknik.se/samhalle/skadan-pa-estonia-ar-40-meter-lang-sex-meter-bred-7034541

Är det av den anledningen som Ingvar Carlsson passar över ”massmorden” på den verklige skyldige, Carl Bildt.

För ett år sedan ville Carlsson ha immunitet! Nu försöker han agera/skylla ifrån sig EFTER 27 år! Carlsson vill att sanningen ska fram när det inte finns något att hämta i Estonia! Kan det ha med att Carlsson insåg att han kommer att dras med tillsammans med Mona Sahlin och Carl Bildt i en eventuell kommande massmordsprocess.

Carlsson måste ha förstått vad den nya lagen för mord ”omfattar”, som kom 2020. Därav ansökte han och de 2 andra om åtalsimmunitet 2021.

Carlsson vill inte befatta sig med detta nu för han vet att ÅTAL kan komma att ske. Frågan är om?

Varför tar man inte upp Estonia? Är det på grund av rädsla att det skulle leda till ”massmord” på politiker, partidöd etc.

Carl Bildts M, är det ett ”parti” som har MORD på sin meny?”

—————————————————————————————

”Ingen utredning mot exministrar om Estonia
Publicerad 18 juni 2021

Tidigare ansvariga ministrar som Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Mona Sahlin kommer inte att utredas för eventuella brott i hanteringen av Estoniakatastrofen 1994, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
Beskedet kommer från riksdagens konstitutionsutskott som återigen har bestämt sig för att inte gå vidare med utredningen.
Ärendet har tagits upp och lagts ned flera gånger det senaste halvåret, men nu är beslutet att inte gå vidare definitivt.
– För att KU ska agera krävs att det finns misstanke om ett konkret brott som inte är preskriberat, säger Karin Enström (M), ordförande i KU.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-utredning-mot-exministrar-om-estonia (dvs, bröder ilar till bröders hjälp)

Bild; nyheter 24.se

Importerat avfall kan förklara ökning av lungcancer hos icke rökare

Hej, Harriet mejlar signaturen TT och bifogar intressanta länkar.

C:a 12,5 % av 4 miljoner ton som förbränns i Sverige är plast från import som inhemsk. 
Andelen plast blir 0,5 MILJONER TON! Vi tar emot plast från flera länder! Klart att vi har fått en markant ökning av plast i luften. Man förbränner ju plasten här!  
Att vi har HÖGA halter plast i vårt blod är ju den direkta konsekvensen av den svenska importen av PLAST!!! Man borde hantera plasten så att den inte kom ut i luften.
”Förutom svenska hushållssopor importeras också 1,5 miljoner ton från utlandet. Eftersom soporna innehåller mycket plast blir utsläppen betydande, och det oroar nu forskare”. 

”På samma vis ser det ut i en rad kommunala förbränningsanläggningar i Sverige där varje år 4 miljoner ton hushållssopor eldas för att bli till el och fjärrvärme. Den långsiktiga trenden är att sopimporten år för år ökar”. 

https://sverigesradio.se/artikel/7423119

————————————————————————————————-

Hur mycket av dessa utsläpp från sop förbränningen som fastnar i våra lungor, har inget svar i dag. Men vi vet att sopförbränningen ger rökgaser som innehåller miljöfarliga ämnen, till exempel dioxin och att farliga förbränningsprodukter kan fastna i våra lungor och ge för tidig död.
Lungcancer tenderar att öka även för icke rökare, främst hos kvinnor.

Varav jag är en, som för 20 år sedan fick operera bort en stor del av höger lunga pga av en liten tumör. Med tidig operation kan överlevnaden öka betydligt, som annars vid lungcancer endast är ca 5 år efter diagnos. Problemet är att många av dessa cancerformer har en tyst tillväxt och när den upptäckts så har den redan spridit sig utanför lungan. Jag hade tur i oturen att samtidigt ha svåra hjärtproblem, som föranledde olika rtg undersökning av lungor.

Bildresultat för lungcancer röntgenbild
Bild; gettyimages.de
Tumör i höger lunga

Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest liv i Sverige, ungefär 4 000 varje år. Trots att rökningen minskar ökar antalet lungcancerfall stadigt, inte minst bland kvinnor som aldrig rökt.…./Under de senaste 20 åren har lungcancern ökat med 70 procent bland kvinnor. Enligt lungcancerkvalitetsregistret, som SVT Nyheter tagit del av, har 15 procent av de kvinnor som drabbas av lungcancer aldrig rökt. ….” https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lungcancer-okar-snabbt-bland-kvinnor-som-aldrig-rokt-1

Enligt en studie av brittiska forskare vid Hull York Medical School fanns 12 sorters plast i främst lungornas nedre delar, när vävnad undersöktes från 13 patienter som genomgått olika kirurgiska ingrepp hittade forskarna plasten hos 11 personer. Vanligast var Polypropen och PET-partiklar. Alltså den typen av material som exempelvis finns i rör, flaskor och matförpackningar.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-12-sorters-plast-i-manniskors-lungor 

Forskare är som regel försiktiga i uttalanden om samband, den vanliga slutsatsen är att fler studier behövs. Tyvärr brukar det ta lång tid, när det handlar om miljö- och människofarliga utsläpp i luft och vatten. Jag misstänker att produktionen av el och fjärrvärme har högre prioritet än vår hälsa, för hela samhället kräver energi som får det att gå runt, inte minst kylanläggningarna för internets ägare, som får elen i princip gratis av Morgan Johansson. Gentjänsten är censur.

Skatten på plastpåsar har inneburit att både miljöpåverkan och resursförbrukningen ökat konstaterar Runar Brännlund professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE).
Han är kritisk mot utformningen av skatten på plastbärkassar redan innan den infördes och menar att det fortfarande är oklart vilket syfte skatten har. Problemet är att konsumenter har gått över till avfallspåsar, som är mer miljöfarliga än plastpåsarna.

”…De svenska plastbärkassarna är i regel gjorda av förnyelsebara material och vi har tidigare sett att de använts flera gånger innan de blir soppåsar. Varför ska de beskattas och inte avfallspåsarna som i högre grad importeras, produceras av fossila material och bara används en gång?….”

https://www.tn.se/naringsliv/professorn-darfor-bor-plastpaseskatten-avskaffas/

När EU befaller då tillämpar våra politiker Jesuiternas valspråk ”inte tänka bara blint lyda när en överordnad befaller.” På alla områden gäller det för karriärlystna politiker att vara bäst i klassen under deras klättring i karriärtrappan. Konsekvensanalys av beslut gör den bara längre och moral tar för mycket energi, om hänsyn till folkets hälsa skulle prioriteras före energin, eftersom Sverige också måste vara ett föredöme i klimatnarrativet.

Bild; svenskamaklarhuset.se Karriärtrappan

Skall välfärden bekosta Natomedlemskap?

Nu står Finland i beredskap att ansöka om Natomedlemskap och här hemma är Kristersson dess största fanbärare. Socialdemokraterna som tidigare sagt Nej tvekar, när folkopinionen tyvärr har svängt till Natos fördel.

Tidigare var det Covid vaccinet som skulle rädda oss från sjukdom och död, nu är det Nato, USA:s bulvan. Med deras utvidgningsmani mot öst, så är det folket som offras i stället för räddas, men det tänker inte Nato vurmarna på. Ett medlemskap innebär förutom stora kostnader, att spänningarna skulle öka i hela Östersjöområdet och att Sveriges möjlighet att verka för en aktiv anti-kärnvapenpolitik helt försvinner.
Att se händelserna bakom det fruktansvärda krig som pågår i Ukraina är det få som gör, eftersom klappjakten på oss som försöker är lika stor, som mot vaccinvägrarna.

Hej, Harriet!
Det finns inga matlager, medicin, kläder, bostäder till alla, jobb till alla m.m. men när det gäller att ta kål på välfärden då finns det inga hinder. Inte ens det svenska folket har någon som helst talan.
Trots att det är folket politikerna ska betjäna! Avser man att söka medlemskap i NATO på bekostnad av en ”massiv resursöverföring från välfärden till försvarsmakten”?
Vi medborgare måste få möjligheten att även få höra ”andra partier” i SvT, media etc. Det är väl bara Fi som får ”titta in” någon gång. I en DEMOKRATI skall väl alla Partier som är godkända att delta i Riksdagsvalet få framföra sitt partiprogram i det ”offentliga rummet”.  Är ett parti godkänt då skall det även få belysas lika mycket som de etablerade partierna, i SvT, media etc. Men icke har ”Demokratin” sagt, i evigheter.

Hälsningar TT.

Han bifogar en fråga från 2009 om kostnaderna för ett Natomedlemskap till dåvarande finansminister Anders Borg från riksdagsledamot Birigitta Eriksson (S)

”Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap
Skriftlig fråga 2009/10:709 av Eriksson, Birgitta (s)
Fråga 2009/10:709 Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap

Minst två partier i regeringen förespråkar ett Natomedlemskap. Att ett sådant knappast skulle bli gratis utan snarare tvärtom, skulle inskränka på välfärden, är uppenbart.
Nato har planer på en gemensam missilsköld eller ett ”säkerhetstak”, som Natos generalsekreterare Fogh Rasmussen kallat det. Forskningen har kostnadsberäknat det till uppemot 20 miljarder dollar (15 miljarder euro) att bygga.
Natos:s uttalade mål eller krav är att medlemsländerna ska satsa två procent av sin bruttonationalprodukt, bnp, på försvaret. Storbritannien och Frankrike är båda ovanför den nivån med 2,2 procent respektive 2,3 procent. Tyskland, Italien och Spanien kritiseras eftersom de bara ligger på 1,3 procent.
Enligt Försvarsmaktens hemsida ligger försvarets andel av bnp runt 1,5 procent och man måste gå tillbaka till tiden före år 2000 för att hitta siffror på 2,0 procent och däröver. Ett svenskt Natomedlemskap skulle med andra ord kräva en massiv resursöverföring från välfärden till försvarsmakten.
Avser finansministern att ta initiativ till en utredning om de statsfinansiella kostnaderna samt de välfärdsmässiga konsekvenserna av ett svenskt Natomedlemskap?”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fraga/_GX11709

———————————————————————————————–

Läs gärna http://arkiv.internationalen.se/2016/02/utredning-mot-anpassning-och-svenskt-medlemskap-i-nato/

”Sverige, Nato och säkerheten : betänkande av Natoutredningen.”
En sammanfattning i bokform är lika aktuell i dag, som när den skrevs under 2016.
Författare; Hans BlixRolf EkéusSven HirdmanLars IngelstamStina Oscarson
Sverige, Nato och säkerheten : betänkande av Natoutredningen (häftad)


”Resursstarka röster kräver att Sverige ska gå med i Nato och vill att frågan utreds. Den sittande regeringen säger nej eftersom ett medlemskap inte ses som aktuellt. Under tiden drivs dock Sverige med de små stegens politik allt närmare denna militärallians – utan varken allmänhetens vetskap eller en egentlig diskussion. Våren 2016 kan ytterligare ett steg komma att tas när Riksdagen ska rösta om det s k värdlandsavtalet. Det är ett beslut med avsevärda säkerhetspolitiska konsekvenser men betraktas av ansvariga politiker som enbart en teknisk fråga.”

De små stegens tyranni, värdlandsavtalet blev verklighet och nu står en Natoansökan för dörren.