Kategoriarkiv: Åtalsfrihet

Sanning om korrupta politikes åtalsfrihet

En vän har sammanställt hur lagen kan ge korrupta politiker åtalsfrihet.
Kanske är det därför de har samma princip för IS terrorister. Att bedriva
terror, mörda och utföra bestialiska utrensningar av otrogna utan efter-
räkningar är en skam över regeringen.
………………………………………………………………………………………………………………… ”Att få fram sanningen som en slags allmänbildning över hur man gör ett lands
politiker ”lagliga” att få vara korrupta, utan eftergifter är inte enkelt, men jag gör
här ett försök att ta fram vad som finns i regeringsformen.
När det gäller åtal mot justitieråd respektive mot statsråd finns det särskilda
bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §.
Ordinarie domare i domstol i första instans prövas av hovrätt om åtalet gäller
brott i utövningen av tjänsten (se närmare om det i 2 kapitlet 2 § i
rättegångsbalken).
Högsta domstolen utgör därför ett privilegierat forum för dessa ämbetsmän.
Detta kallas forum privilegiatum på latin.
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 13 kap.
Kontrollmakten Åtal mot statsråd 3 §   
Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsråds-
tjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.  Lag (2010:1408) Läs länken om lagen Lag (2010:1408)..
http://www.notisum.se/KBVLag/20101408.pdf https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/bestammelser-om-domstolarna-i-regeringsformen_GVB369/html
Man undrar vad politikerna är för ena egentligen?” …………………………………………………………………………………………………………………… Inte är de som vanligt folk som kan skilja på mitt och ditt, arbetar, betalar skatt
med en lågmäld moral, som försöker få livet att gå runt utan större åthävor.
Okunniga, karriärister som förstört demokratin med sitt lyssnar skap riktat
mot världens finansiella elit utgör dagens politiska maktelit.  
I sann bäste broder anda skyddar de varandra, därför puttar man bara lite på
enskilda statsråd, när det krisar, att fälla Löfvens regering kommer inte på tal. Inget verkar vara grovt nog för konstitutinsutskottet, när det gäller åsidosättande av tjänsteplikt. Vi medborgare får rösta, men sedan bestämmer partiledningarna allt i
postdemokratins tidevarv.
Att bryta löften har blivit en hederssak för att bevara makten. Sedan strör Löfven med sina ministrar ursäkter som står som spön i backen, när de ska rädda landet med en politik som de inte vill ha.
Slopad värnskatt, förändringar i LAS och marknadshyror. Svårsmält även för den
mest inbitne socialdemokrat, men inte för statsministern, som aldrig varit någon
på riktigt, inte den glorifierade Olof Palme heller, som tog bort tjänstemanna-
ansvaret efter Gejer affären, där han ljög sig både gul och blå, med liknelsen om
snusdosor.
Palme lade grunden för att Sverige skulle vara världens samvete, som blev allt
rymligare under alla besök hos världens befrielserörelser, vars diktatorer fick
sina riken att förvandlas från aska till eld. Biståndet förvandlades enkelt till vapen, när fler ville ha del av kakan med privata konton, som utomlands svämmade över,
samtidigt som landets skatteuttag blev allt högre.
Att vara en stark röst i världen är mer lönsamt för karriären, än att följa
grundlagens första paragraf; att all makt utgår från folket!