Kategoriarkiv: IQ

“Invandrare har 13,4 punkter lägre IQ än svenskar”

” IQ-nivån i Sverige varierar kraftigt. Medan invandrare från västerländska länder ofta har samma eller högre IQ-nivå än svenskar har invandrarna från tredje världen betydligt lägre IQ, vilket redan sänkt IQ-nivån i hela landet. Det skriver forskaren Kyösti Tarvainen i en artikel på Det goda samhället. …” https://www.friatider.se/invandrare-har-134-punkter-lagre-iq-svenskar

Bildresultat för IQ test

Värst drabbade bland de stora invandrar­grupperna är somalier, som har en genomsnittlig IQ på 67,7, vilket betraktas som utvecklingsstörning.

IQ är alltid känsligt och testerna är snäva för de mäter bara en del av intelligens. Klokskap och handens kunskap är svårare att mäta än logiskt tänkande, räkneuppgifter och verbal förmåga mm. Men när både praktisk och teoretisk kunskap saknas, då är invandraren varken integreringsbar eller anställningsbar i ett högteknologiskt samhälle.

IQ-skala rankar intelligens

Det finns flera olika IQ -skalor, men den mest använda är Wechslers intelligensskala som utvecklades av psykologen David Wechsler 1939.

Wechslers IQ-skala ser ut så här:

  • 130 och över: Mycket hög
  • 120-129: Hög
  • 110-119: Över normal
  • 90-109: Normal (genomsnittlig)
  • 80-89: Under normal
  • 70-79: Låg
  • Under 70: Mycket låg

“100 är medelvärdet på IQ-skalan med en standardavvikelse på 15. Så om du har ett IQ mellan 85-115 är du alltså i normalzonen, vilket de flesta människor är. Bara två procent av alla människor har ett IQ på över 131. Om du har ett IQ på under 70 har du någon form av utvecklingsstörning…..” https://illvet.se/manniskan/hjarnan/iq-test/intelligens-vad-ar-iq

Detta är dock inget som oroar varken regeringen, EU eller FN. Eftersom lågt IQ är eftersträvansvärt anser den globala finansmaffian. Dumt folk är lättare att manipulera och när skallen är tom så talar knytnävarna, vilket bidrar till söndring av nationalstaten, men det skriver inte forskaren Kyösti Tarvainen.

Ungarna blir bara dummare, i motsats till betygen som höjs, vilket avslöjas av ökat antal som inte klarar högre studier eller praktiska utbildningar. Nyligen var det jämmerrop från de korrekta, när invandrare inte klarade kraven till polisutbildningen. De påstod att landet gick miste om andra kompetenser, som invandrare besitter utan att precisera vad.

Månne det handlar om hedersförtryck, klan lojalitet, respektkultur och förakt mot västs leverne??

Svensk läkarlegitimation får också skäll, kraven är för höga och hela tiden samma gnäll att det svenska språket är svårt, att det är det de stupar på. Men då får man lägga på ett kol och lära sig det.

Det står så här; vilket är gott nog.

“…..Tarvainens uppgifter är i samklang med tidigare fakta i ämnet som lades fram 2015 av Sture Eriksson, docent i psykologi vid Uppsala universitet och tidigare forskare i testmetodik och intelligenstestning, i artikeln “Låg IQ förklarar varför invandrare inte integreras” på Fria Tider Debatt.
Låg IQ korrelerar bland annat med hög brottslighet, hög bidragsbenägenhet och bristande impulskontroll, visar flera studier. Inom vålds- och sexualbrotts­statistiken är överrepresentationen av män från låg-IQ-länder flera hundra procent….”

Frågan är var Löfven med vänner ligger på IQ skalan, eftersom få av dem har någon praktisk kunskap?

Akut brist på arbetskraft trots rekordhög arbetslöshet på 9 %, orsak kompetensbrist!!

https://www.svd.se/akut-brist-pa-arbetskraft-varst-i-stockholm

Världens IQ, negativ produktivitet är känsliga områden om orsaken finns i ”giftiga ingiften”?

Riksdagens högtidliga öppnande lämnar jag därhän, för statsministern upprepade samma handlingslösa ord i regeringsförklaringen, som under de senaste åren..

Jag skriver i stället om skillnader i IQ, trots att det är att stoppa huvudet i bikupan.

Själv är jag allergisk mot getingstick, som renderat flera akutbesök och respiratorvård. Men verbala attacker har jag med ålderns rätt lärt mig att stå emot. Denna artikel skickade min samhällsintresserade och välutbildade gamla väninna, som läser allt från höger till vänster eller rättare sagt från GAL och TAN:s förespråkare.

Jag kom direkt att tänka på Samnytt, Fria tider, Nya Tider, Newsvoice m.fl sociala nätmedier och tidningar, när jag läste rubriken.

”Unz – granskningen: Ett alternativt medieval. En samling intressanta, viktiga och kontroversiella perspektiv som i stor utsträckning utesluts från amerikanska main stream media.”

Men läser man om vad som står i ”Rationell Wiki”, om författaren James Thompson, då borde man sluta läsa hans artiklar/uttalanden direkt. 

Visserligen är han universitetslektor i psykologi vid University College London, men anses som mycket kontroversiell, epiteten är rasist, nazist, sexistisk och en ful figur som sprider pseudovetenskap.

Själv säger han att ” Vetenskaplig rasism är en oxymoron. Sanningen kan inte vara rasistisk och lögner kan inte vara vetenskap.” 

(Jag var tvungen att slå upp oxymoron, detta självmotsägelseord i Wiki; En oxymoron är ett ord eller begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga (“jätteliten”, “talande tystnad”, “skitgod”).”

Trots dessa motpoler om denne omstridde man, så läser jag vad han återger i fråga om skillnader i IQ från olika hörn i världen. Av den enkla anledningen att det överensstämmer med mina yrkeserfarenheter inom rehabilitering, när det handlar om arbetsåtergång eller om att klara ett arbete trots funktionshinder.

För han är inte ensam om att få främlingsfientlig och rasist slängd i pannan, när resultat och åsikter går på tvärs mot den rådande vänsterliberala och mångkulturella ordningen. Forskare lär sig snabbt vilka forskningsområden, som inte gynnar karriären, därför är dessa områden ett tomrum, som varken gynnar kloka politiska beslut eller samhällsutvecklingen. Därför är det av vikt att synliggöra även artiklar och forskningsresultat som osynliggörs eller tom smutskasats av korrekt samhällselit.

I denna artikel redovisar James Thompson skillnader i IQ världen över i artikeln ”World IQ 82” från David Becker, känd IQ forskare, dock mindre kontroversiell än Thompson.

På bilden: IQ karta över världens länder, kommer från artikeln ovan.

Citat från artikeln; ”David Becker har släppt en ny version av världens IQ. Varje land har en poäng som visar sina medborgares kognitiva förmågor, detta är en blandning av genetik och miljön i varje land, särskilt när det gäller utbildning och hälsa….”

Världens globala poäng är 82.

Utgångspunkten är ”Greenwich Mean Intelligence-riktmärke på IQ 100.”

Därefter ställs frågan ”Vad betyder IQ 82 i praktiska termer?……” som han sedan besvarar.
Därefter följer intressanta praktiska beskrivningar av vad personer med IQ mellan 75 och 90 klarar av i ett modernt västerländsk samhälle, där enkla jobb utgör en bristvara i länder med en stor andel kunskapsintensiva företag och som rationaliserat bort majoriteten av enkla jobb.

Här ligger Sverige långt framme, eftersom majoriteten av jobb kräver gymnasiekompetens. Vilket inte har nått fram till Annie Lööf som nu tvingar regeringen att sänka arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar.

Trots att tidigare satsningar varit utan effekt och bara dränerat statskassan. Denna gång ska urvalet av målgruppen förbättrats, säger Lööf trosvisst, trots att seriösa arbetsgivare ofta ser ökad ”negativ produktivitet” med dessa anställningar, som kostar mer än det smakar (Rapport den 8/9).

Varför är det så svårt att få konstatera skillnader i IQ bland världens länder undrar jag?

Finns risk för att allas lika värde tappar sitt värde?

 Andra prestationer både i motorisk och kognitiv förmåga hyllas dagligen i våra medier och av politiker.

Orsaker som får nämnas till IQ skillnader i världen är näringstillförsel under unga år, miljö, sjukvård, möjlighet till utbildning mm, men nämns sk. ”giftiga ingiften” sedan generationer tillbaka, då är det tvärstopp.

Om den avgående Margot Wallström hade menat allvar med sin feministiska politik, då hade hon initierat förbud mot kusingiften i stället för svenska fikastunder i FN:s säkerhetsråd.

Dels för att rädda tusentals unga flickor, vars skolbänkar står tomma vid höstterminens start i hela väst Europa och dels för att sätta stopp för ökad risk för framtida missbildningar med motoriska och kognitiva skador genom dessa farliga släktäktenskap.

För några år sedan försökte jag sammanfatta referenser till konsekvenserna som jag stött på under yrkeslivet av ”giftiga ingiften,” men denna debatt verkar tyvärr nu helt ha avstannat. Fakta har redovisats i olika forum sedan många år, men utan effekt på politiker, som inte vill förarga viktiga väljare i invandringstäta förorter.

Läkartidningen redovisade en artikel om risker med kusingiften från den ansedda medicinska tidskriften ”The Lancet” redan för flera år sedan och Göteborgsposten har också informerat om fördubblade risker för missbildningar om föräldrarna är kusiner med varandra och även ”Uppdrag Granskning” tog upp frågan redan under 2009.

Bilden visar mörkrött där inavel är utbrett och blått där förekomsten är låg, den sammanfaller väl med IQ kartan ovan, där grönt påvisar IQ mellan 90-100.

Förmodligen inser maktlystna politiker att förbud för kusingiften vore att stoppa in huvudet i en bikupa med stor risk att anfall kommer från Muslimska brödraskapet med studieförbundet Ibn Rushd i släptåg.

Så mödravården och Folkhälsomyndigheten kan känna sig trygga i sitt strutsbeteende beträffande “giftemål som blir handikapp” och får fortsätta med sina goda råd om mat, dryck och sund livsstil och utelämna den viktiga frågan om kusingiftens ökade risk för handikappade barn.

Från utåtagerande bokstavsbarn till helt rullstolsbundna som kräver hjälp med allt. Kostnaderna för utökat stöd i skolan, assistenter, sjukhusvård och hjälpmedel är enorma. Men här är det knäpptyst, till skillnad från oss pensionärer som beskylls för sjukvårdskrisen. Noll vision i trafiken basuneras ut, men någon noll vision för handikappade barn är tabubelagt, trots att preventionen i dessa fall är mycket enkel och kostnadsfri: Förbud mot kusingiften!!

”Nysvenska prioriteringar innebär fler bidragstagare och plundrade skattebetalare” kommer att öka, för att citera Torsten Sandstöm, professor emeritus från en artikel i Newsvoice.

Relaterade källor om IQ och giftiga ingiften;