Världens IQ, negativ produktivitet är känsliga områden om orsaken finns i ”giftiga ingiften”?

Riksdagens högtidliga öppnande lämnar jag därhän, för statsministern upprepade samma handlingslösa ord i regeringsförklaringen, som under de senaste åren..

Jag skriver i stället om skillnader i IQ, trots att det är att stoppa huvudet i bikupan.

Själv är jag allergisk mot getingstick, som renderat flera akutbesök och respiratorvård. Men verbala attacker har jag med ålderns rätt lärt mig att stå emot. Denna artikel skickade min samhällsintresserade och välutbildade gamla väninna, som läser allt från höger till vänster eller rättare sagt från GAL och TAN:s förespråkare.

Jag kom direkt att tänka på Samnytt, Fria tider, Nya Tider, Newsvoice m.fl sociala nätmedier och tidningar, när jag läste rubriken.

”Unz – granskningen: Ett alternativt medieval. En samling intressanta, viktiga och kontroversiella perspektiv som i stor utsträckning utesluts från amerikanska main stream media.”

Men läser man om vad som står i ”Rationell Wiki”, om författaren James Thompson, då borde man sluta läsa hans artiklar/uttalanden direkt. 

Visserligen är han universitetslektor i psykologi vid University College London, men anses som mycket kontroversiell, epiteten är rasist, nazist, sexistisk och en ful figur som sprider pseudovetenskap.

Själv säger han att ” Vetenskaplig rasism är en oxymoron. Sanningen kan inte vara rasistisk och lögner kan inte vara vetenskap.” 

(Jag var tvungen att slå upp oxymoron, detta självmotsägelseord i Wiki; En oxymoron är ett ord eller begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga (”jätteliten”, ”talande tystnad”, ”skitgod”).”

Trots dessa motpoler om denne omstridde man, så läser jag vad han återger i fråga om skillnader i IQ från olika hörn i världen. Av den enkla anledningen att det överensstämmer med mina yrkeserfarenheter inom rehabilitering, när det handlar om arbetsåtergång eller om att klara ett arbete trots funktionshinder.

För han är inte ensam om att få främlingsfientlig och rasist slängd i pannan, när resultat och åsikter går på tvärs mot den rådande vänsterliberala och mångkulturella ordningen. Forskare lär sig snabbt vilka forskningsområden, som inte gynnar karriären, därför är dessa områden ett tomrum, som varken gynnar kloka politiska beslut eller samhällsutvecklingen. Därför är det av vikt att synliggöra även artiklar och forskningsresultat som osynliggörs eller tom smutskasats av korrekt samhällselit.

I denna artikel redovisar James Thompson skillnader i IQ världen över i artikeln ”World IQ 82” från David Becker, känd IQ forskare, dock mindre kontroversiell än Thompson.

På bilden: IQ karta över världens länder, kommer från artikeln ovan.

Citat från artikeln; ”David Becker har släppt en ny version av världens IQ. Varje land har en poäng som visar sina medborgares kognitiva förmågor, detta är en blandning av genetik och miljön i varje land, särskilt när det gäller utbildning och hälsa….”

Världens globala poäng är 82.

Utgångspunkten är ”Greenwich Mean Intelligence-riktmärke på IQ 100.”

Därefter ställs frågan ”Vad betyder IQ 82 i praktiska termer?……” som han sedan besvarar.
Därefter följer intressanta praktiska beskrivningar av vad personer med IQ mellan 75 och 90 klarar av i ett modernt västerländsk samhälle, där enkla jobb utgör en bristvara i länder med en stor andel kunskapsintensiva företag och som rationaliserat bort majoriteten av enkla jobb.

Här ligger Sverige långt framme, eftersom majoriteten av jobb kräver gymnasiekompetens. Vilket inte har nått fram till Annie Lööf som nu tvingar regeringen att sänka arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar.

Trots att tidigare satsningar varit utan effekt och bara dränerat statskassan. Denna gång ska urvalet av målgruppen förbättrats, säger Lööf trosvisst, trots att seriösa arbetsgivare ofta ser ökad ”negativ produktivitet” med dessa anställningar, som kostar mer än det smakar (Rapport den 8/9).

Varför är det så svårt att få konstatera skillnader i IQ bland världens länder undrar jag?

Finns risk för att allas lika värde tappar sitt värde?

 Andra prestationer både i motorisk och kognitiv förmåga hyllas dagligen i våra medier och av politiker.

Orsaker som får nämnas till IQ skillnader i världen är näringstillförsel under unga år, miljö, sjukvård, möjlighet till utbildning mm, men nämns sk. ”giftiga ingiften” sedan generationer tillbaka, då är det tvärstopp.

Om den avgående Margot Wallström hade menat allvar med sin feministiska politik, då hade hon initierat förbud mot kusingiften i stället för svenska fikastunder i FN:s säkerhetsråd.

Dels för att rädda tusentals unga flickor, vars skolbänkar står tomma vid höstterminens start i hela väst Europa och dels för att sätta stopp för ökad risk för framtida missbildningar med motoriska och kognitiva skador genom dessa farliga släktäktenskap.

För några år sedan försökte jag sammanfatta referenser till konsekvenserna som jag stött på under yrkeslivet av ”giftiga ingiften,” men denna debatt verkar tyvärr nu helt ha avstannat. Fakta har redovisats i olika forum sedan många år, men utan effekt på politiker, som inte vill förarga viktiga väljare i invandringstäta förorter.

Läkartidningen redovisade en artikel om risker med kusingiften från den ansedda medicinska tidskriften ”The Lancet” redan för flera år sedan och Göteborgsposten har också informerat om fördubblade risker för missbildningar om föräldrarna är kusiner med varandra och även ”Uppdrag Granskning” tog upp frågan redan under 2009.

Bilden visar mörkrött där inavel är utbrett och blått där förekomsten är låg, den sammanfaller väl med IQ kartan ovan, där grönt påvisar IQ mellan 90-100.

Förmodligen inser maktlystna politiker att förbud för kusingiften vore att stoppa in huvudet i en bikupa med stor risk att anfall kommer från Muslimska brödraskapet med studieförbundet Ibn Rushd i släptåg.

Så mödravården och Folkhälsomyndigheten kan känna sig trygga i sitt strutsbeteende beträffande ”giftemål som blir handikapp” och får fortsätta med sina goda råd om mat, dryck och sund livsstil och utelämna den viktiga frågan om kusingiftens ökade risk för handikappade barn.

Från utåtagerande bokstavsbarn till helt rullstolsbundna som kräver hjälp med allt. Kostnaderna för utökat stöd i skolan, assistenter, sjukhusvård och hjälpmedel är enorma. Men här är det knäpptyst, till skillnad från oss pensionärer som beskylls för sjukvårdskrisen. Noll vision i trafiken basuneras ut, men någon noll vision för handikappade barn är tabubelagt, trots att preventionen i dessa fall är mycket enkel och kostnadsfri: Förbud mot kusingiften!!

”Nysvenska prioriteringar innebär fler bidragstagare och plundrade skattebetalare” kommer att öka, för att citera Torsten Sandstöm, professor emeritus från en artikel i Newsvoice.

Relaterade källor om IQ och giftiga ingiften;

4 tankar kring ”Världens IQ, negativ produktivitet är känsliga områden om orsaken finns i ”giftiga ingiften”?

 1. Detta har intresserat mig mycket genom åren. Det första vi skall komma ihåg är att måttet IQ endast mäter ett enda av en människas många anlag, den matematiska logiska. Andra anlag som musikaliskt, socialt, emotionellt, kreativt, pragmatiskt, osv ignoreras. Många tror att en människas anlag är ett zero-sum fenomen, har en person lågt IQ har dom större anlag i andra avseenden. Två exempel för att illustrera. Framlidne trumpetaren Louis Armstrong. Han kämpade att ta sig igenom skolan, speciellt i matematik, och en del påstår att det gick bara för han fuskade sig igenom. Hans IQ var lågt. Idag går det knappas att hitta en epilog där han inte beskrivs som ett musikaliskt geni. Han hade dessutom ett otroligt anlag för det sociala, kreativa och emotionella. Alla som träffat honom beskriver honom som en ytterst älskvärd person man omedelbar fäste sig vid och tyckte om. Han har beskrivits som ”han föddes fattig, dog rik, och gjorde ingen illa på vägen”.

  Ett annat exempel från 50-talet. Några doktorander i USA kläckte teorin att ju högre IQ, ju säkrare bilförare, så dom samlade in uppgifter från försäkringsbolag och myndigheter. En person stod ut. Han hade varit yrkesförare i över 60 år, inte en enda olycka eller bötfällning. Problemet uppstod att han visade sig ha ett IQ under 60, alltså nästa en idiot, så dom frågade honom vad hans hemlighet var att köra så säkert. ”Jo – ni förstår, jag vet att jag är lite dum, så jag måste vara försiktig.”

  Problemet i Sverige är att landet i stor utsträckning byggts runt teknologi och logik, där alltså högt IQ krävs för att kunna fungera väl, medan Sverige nu massimporterar nyanlända från låg-IQ länder som får stora problem att fungera i Sverige. Kina har kanske världens högsta nivå av IQ, och det är fantastiskt att se hur teknologin har sömnlöst flutit in i samhället på ett helt annat sätt än i Sverige, som relativt blir allt mer efterblivet. I Kina snackas det inte ”skärmtid” och liknande, mobilen är lika naturlig som armbandsklockan i Sverige. Kinas hela samhällssystem är vida överlägset det svenska ytterst primitiva som kallas ”demokrati” men svenskarna saknar förmåga att förstå det. Lågt IQ är ju högt värderat hos journalister, politiker och byråkrater i Sverige.

  1. Tack för en tänkvärd och spännande kommentar. Känner Du till om det finns undersökningar/forskningsstudier om kulturskapande individer har lägre IQ mått, jämfört med normalbefolkningen i ett land? Tänker på Louis Armstrong som exempel. Det finns också en tes/kanske fördom om att lidande hos många stora konstnärer var gynnsamt för deras kreaktivitet, van Gogh m.fl. Misstänker att det kan vara bekväm rationalisering från väbeställda kulturkonsumenter.

   1. Åsikter, men inte forskning i ordets sanna betydelse. Problemet är att IQ är något man kan mäta och omvandla till en siffra, men det går inte så enkelt med andra anlag. Sammanhangen är väldigt komplicerade och det finns oändligt med åsikter i ämnet. En del anser att anlag är något som kan utvecklas, inklusive IQ – alltså en person med lågt IQ kan utveckla det till ett högre IQ, medan andra säger att det är något som är medfött och aldrig förändras.

    1. Socialt arv eller genetiskt arv det är frågan? Arvsanlag från fötterna upp till huvudet är OK, men när vi kommer till hjärnans arv, då blir det mer känsligt. Vad som är hönan och ägget får vi nog dras med i nutid, men framtiden kanske ger svar. Att nära släktskap i äktenskap kan ge handikapp, där är jag helt övertygad, både av tillgänglig forskning och erfarenhet. Men vänstern har en stor förmåga att sabla ner på det som inte stämmer med deras multikulturella ideologi. Smutskastningen av professor Camilla Stoltenbergs avhandling om studier om ingiften i Pakistan är ett tydligt exempel, sedan flera år är hon chef för folkhälsoinstitutet i Norge.

Kommentarer är stängda.