Kategoriarkiv: Vaccin

Sjuka och äldre över 75 år skall först vaccineras! Olle Ljungbeck förklarar varför.

Så skall vi äldre åter bli försökskaniner, när myndigheterna nu bestämt att sjuka och äldre över 75 år skall bli de första att vaccineras. 

Sålunda är Stefan Löfven m fl inte nöjda med att man sparade > 300 miljoner av de döda åldringarnas pensioner. Dessa pengar kommer att gå till invandrarna som inte vill arbeta. Men Löfven och hans medbrottslingar är inte på långt när nöjda med futtiga dryga 300 miljoner.

Nu har de utöver alla sina andra försök att ta bort åldringarna för att spara pengar till underhållet av de arbetsovilliga migranterna hittat ett nytt sätt.
Eftersom ett vaccin normalt skall prövas under en period av 6-7 år innan man är säker på eventuella skadeverkningar och därmed kan använda det för allmän vaccinering visar dagens beslut, att man medvetet vill ta bort de över 70 år.

Hur mycket man kan spara i pensionsmedel vet väl ingen, men troligen kalkylerar de ansvariga med Stefan Löfven i spetsen att det skall kunna ge ett bidrag på upp till tio miljarder till de utifrånkommandes arbetsovilligas underhåll. 

Är det någon som längre tvivlar på var Stefan Löfven bestämt sig för var underhållet skall tas ifrån till de arbetsovilliga emigranterna?
Att medvetet sprida smittan i äldreboenden var tydligen inte tillräckligt effektivt för att få ihop till ovan nämndas underhåll.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  

——————————————————-

På denna fråga svarar jag Nej!

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccinationer ger snarare oro är trygghet. En raljant ton kommer från myndigheten, som syftar på människor som skadats av vaccin eller på de som avstår.

“Frågan om vaccinationer skulle kunna ge sjukdomar som upptäcks först efter lång tid vållar ibland oro. Om alla människor vaccineras kan allt som händer efter vaccination påstås vara orsakat av vaccinationen….”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinsakerhet-och-overvakning/

Ett glädjande undantag bland alla korrekta sommarpratare var Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. Han riktade stark kritik i ”Sommar i P1”mot FHM:s corona-strategi och mot journalister, som blev FHM:s doaflickor i stället för att kritiskt granska den svenska strategin, att Jan Helin, SVT:s mediedirektör, dvs. sektledaren själv surar är en självklarhet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bjorn-olsen-en-sekt-kring-den-svenska-strategin

Björn Olsen är också medförfattare i den utmärkta debattartikeln i GP, där 23 framstående professorer/forskare undrar vad FMH egentligen är ute efter? Och det är vi många som undrar.

https://www.gp.se/debatt/vad-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsomyndigheten-egentligen-ute-efter-1.31088225

——————————————————————

Glöm inte namninsamlingarna:

-Stoppa Stödpaketen – skriv under! 

https://www.skrivunder.com/stoppa_de_gigantiska_stodpaketen__vi_har_inte_rad?uv=26795985

-Folkomröstning om invandringen – skriv under!

Folkomröstning om invandring

Vaccin – nödvändigt ont eller bara ont?

Hoppas Ni inte vaccinerar Er, skriver en bloggvän och bifogar en mycket lärorik video om skräckpropagandan i Covid-19 infektionens spår.

Rädsla är nog ännu effektivare styrmedel för makthavarna än skam och skuld.

När konsekvenserna av massinvandringen började bli uppenbara för allt fler väljare, som själva eller från sina närstående fått insikt om vad ”berikningen” innebar, då kom klimatet som en räddande ängel för våra ”öppna hjärtans” politiker. Ännu effektivare än klimatångest är dagens rädsla och skräck för smitta, intensivvård och död i coronans spår.

En tävlan pågår i hela världen med att ta fram ett vaccin, ett snabbt patent och Big Pharmas vinstmaskinen blir en evighetsmaskin.

Corona virus finns i otaliga varianter, men just Covid-19 infektionens virus uppför sig inte riktigt som de andra.

Om det är framställt i något laboratorium eller kommer från en djurmarknad lämnar jag därhän., men inga företeelser sker i ett vacuum. Det är alltid några som håller i spakarna.

 Att vaccin och penicillin har räddat otaliga människoliv går inte att bortse ifrån, men när makthavarna i allians med Big Pharma årligen skrämmer upp folk för att ta sin influenza spruta, då känns det fel.

Själv vägrar jag, eftersom jag inte vill irritera med immunförsvar ytterligare, pga av flera autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret ”snedtänder” och inte kan skilja på inkräktare, som bakterier, virus, ca celler och kroppens egna celler.

Vilken symbios som politiker och läkemedelsbolagen befinner sig i, framkommer när ansvariga för svin-influenzans vaccinationer, ännu påstår att de gjorde rätt, trots att > 500 unga fått sina liv förstörda av vaccinet, som gav narkolepsi.

Så nu kan det bli dags igen med massvaccinering mot ett förkylningsvirus, som muterar sig och som ingen har kontroll över. Låt kroppen i stället  få utveckla egen immunitet, om den är bestående får framtiden utvisa.

En annan bloggvän tipsade om denna bok ”Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser” av medicinanalytiker Peter C. Gotsche.

Han är skeptisk till både vaccinmotståndare och vaccinets försvarare. Han tar ställning för nödvändiga vacciner, men lyfter också fram helt onödiga och hävdar att

” det finns ingen grund för det auktoritativa rådet att vi alla borde vaccinera oss varje år, inte bara från vaggan till graven, utan tom från livmodern till graven.”

Följande säger han om läkemedelsmyndigheterna och deras allians med läkemedelsbolagen:

”Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.
Det tål att upprepas att våra receptbelagda läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken, och det visar att läkemedelstillsynen inte fungerar; myndigheterna skyddar oss inte mot livshotande skador från läkemedel. Inte desto mindre är bipacksedlar som är godkända av myndigheterna bra informationskällor när vi försöker ta reda på vilka skador vacciner orsakar….”

Denna  bok ställer jag mig i kö på hos biblioteket, boken går också att beställa via länken

“Vacciner – sanning, lögn och kontroverser”

Men läs gärna Christer Nilssons kritiska recension av boken först.

https://newsvoice.se/2020/04/vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

Samt en dokumentär om sanningen bakom vacciner.

https://newsvoice.se/2020/04/dokumentarserie-om-vacciner/

För vaccinets och mediciners förkunnare rekommenderar jag ”Piller och profit – en dödlig industri” av John Virpanen, fd VD för ett globalt läkemedelsföretag.

Den borde ligga på varje läkares nattduksbord.

Dödligheten i covid-19 infektionen ligger nu på ca 1500, men varför inte samma uppmärksamhet av > 3000 dödsfall från biverkningar av den dödliga industrin, som får fortgå år efter år, utan att politiker, myndigheter lyfter ett finger??

Självmord efter vaccination!

Denna artikel kom från en mejlvän, som kämpar för en objketiv och allsidig rapportering om vaccin och dess följder. Den berättar om orsaken till “Bjärredfamiljens” tragiska bortgång under hösten. Diskussionen om vaccinationer kommer sannolikt att fortsätta under kommande år.
Tilliten till politiker, myndigheter och experter sjunker för allt fler, då vi ser misstagen i backspegeln. Allt för många av dessa “köpta” herrar har sjukdom, lidande och död på sitt rymliga samvete.

Börje Peratt är författare.

Anders Tegnell och Bjärredfamiljens bortgång

Posted on december 11, 2018av borjeperatt

Anders Tegnell ME.jpg

De tragiska självmorden och morden på två egna barn i Bjärred har av föräldrarna i ett brev förklarats med familjens ”meningslösa liv” efter att barnen insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom, ME.

Orsaken till denna sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, ME kan vara vaccination med smutsig svininfluensavaccin. Den officiella förklaringen i Sverige som inte förnekar sambandet, så hymlar man om det.

Länk Naturligtvis tillstår inte sjukvården sitt ansvar även om landet tagit på sig en viss skuld och ersätter en del drabbade med struntsummor. Man för också fram andra förklaringar till ME än vaccin. Se Not

Men alldeles oavsett förklaringar och bortförklaringar så är de möjliga sambanden mellan svininfluensavaccin och ME klarlagda i flera internationella studier som: Chronic Fatigue Syndrome after Swine Flu Vaccination och The Wave Begins? Swine Flu, ME/CFS and the CDCSwine flu vaccine and ME/CFS – fourth ME Association update är en organisation som informerar om detta. LÄNK Det skulle vara uppseendeväckande om svensk forskning kom fram till motsvarande. Eftersom krafterna som vill förneka detta samband är för starka här.

Det skulle naturligtvis vara grovt oskäligt och felaktigt att säga att Tegnell är skyldig till Bjärredfamiljens sätt att avsluta sina liv, men det skulle vara lika felaktigt att säga att Tegnell inte kan ha orsakat motsvarande lidande för ett stort antal familjer i Sverige genom sin ihärdighet i att tvinga på svenska folket detta förfärliga vaccin. Trots motstånd från tiotusentals som ansåg det vara en svår hälsorisk.

Socialstyrelsen drev vaccineringen som en landsomfattande kampanj och ett stort antal människor har fått sina liv förstörda på grund av de neurologiska skador (vanligast är kanske Narkolepsi som också orsakar bla svåra trötthetssymptom) som drabbat flera tidigare fullt friska.
Ansvarig för kampanjen var Anders Tegnell som sedan fick ett lyft i sin karriär. De stora vinnarna var läkemedelsbolagen som kunde prångla ut skitig medicin för 350 miljoner kronor. Större delen fick sedan destrueras, således spolas ned och ut i våra vattendrag. I mars publicerade jag artikeln Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT.

Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del, innan vaccinering fullt friska, har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det?

Anders Tegnells respons på kritiken mot kampanjen var att ”om det händer igen skulle han göra samma sak”. Om han nu inte har blodet från familjen i Bjärred på sina fingrar så skulle han ändå göra om en massvaccinering igen – hur farlig är han då? Det brukar ofta komma en framstöt om pandemier och påhittade behov av nya vaccin vid årsskiftet.”

En bok som jag vill att Ni kräver att bibliotekten tar hem är “Piller och Profiter” av John Virapen, fd. vd:n för ett stort läkemedelsbolag.