Kategoriarkiv: Lex Maria anmälan

Livsfarlig vård – Gävle sjukhus åter i blåsväder

Det är inte bara Olle Ljungbecks familj som fått uppleva Gävle sjukhus brister, efter att Olles fru Anna-Grethas tragiska död efter ett fall ur sjukhussängen.
Tyvärr har ansvarig verksamhetschef hitintills vägrat att göra en Lex Maria anmälan om vårdskada som orsakade hennes död. Nu handlar det om en ung pojke som dog efter att ha skickats hem med svåra buksmärtor, trots att hans mor påpekade att det kunde vara tarmvred, vilket är en livsfarlig åkomma.

En politisk strid har blossat upp i region Gävleborg efter att sjuårige Leon skickats hem från akuten på Gävle sjukhus två gånger och sedan dött. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S) säger nu nej till SD-kravet på en oberoende utredning…
Vi måste titta vad som ligger bakom. Är det slarv, en arbetssituation som är för pressad eller något annat? säger Richard Carlsson, regionråd för SD i Gävleborg, till Gefle Dagblad.

https://www.friatider.se/s-stoppar-oberoende-utredning-av-sjuarings-dod-i-gavle

Angående fallet med Anna Gretha Ljungbeck.

En notering finns i hennes journal från den 13 maj av läkaren Seifi Aryatape Nima att vid inläggning kunde patienten gå själv och bedömdes vara full rehabiliteringsbar och att Anna Gretha Ljungbergs tragiska död måste ha orsakats av fallet ur sängen.

Familjen Ljungbeck är mycket tacksam om fler kunde mejla till verksamhetschefen och kräva att han gör en Lex Maria anmälan, så händelsen kan utredas ordentligt.

Skicka ett mejl till Stefan.soneberg@regiongavleborg.se

Till exempel:

”Undertecknad har fått kännedom om Olle Ljungbecks kamp för utredning om hans frus tragiska död, som med största sannolikhet orsakades av brister i omvårdnad efter ett fall ur sängen, när hon vistades på Er strokeavdelning. Du har som verksamhetschef skyldighet att anmäla vårdskada till IVO, enligt Lex Maria,
Anna Gretha Ljungbecks person nummer; 1937-10-8904.

Underteckna med namn.

Vården har pga av migrationens enorma kostnader utsatts för neddragningar/besparingar under flera årtionden, som alltmer synliggörs av livsfarliga brister både vid patientbesök och under vårdtid. Antal vårdplatser minskar hela tiden, förutom neddragning av vårdplatser så väljer personal att sluta, främst för att de upplever etisk stress, när patienter inte får den vård de har rätt till. Därutöver finns vårdpersonal med utomeuropisk hemvist på alla nivåer, som har brister både i utbildning och det svenska språket. Klinikchef med sjukhusledning ser ofta mellan fingrarna inför dessa allvarliga brister, av rädsla för att bli anklagade för rasism av regeringens aktivister. Rädslan för att patienter drabbas av vård skador är betydligt mindre.

Bild; iotakt.se Orimliga väntetider på på akutkliniker, är snarare regel än undantag.

Sverige har minst antal vårdplatser/capita jämfört med övriga av Nordens länder och flertalet inom EU. Vårdpersonalens varningar har klingat ohörda av regeringslojala sjukhusledningar, som hellre ödslar pengar på kommunikations konsulter än att ge personalen bättre arbetsvillkor och skäliga löner.
Kriser avlöser varandra och drabbade patienter och dess anhöriga står ensamma mot storebror, när de kräver upprättelse för att orka gå vidare, när vårdens brister tom krävt patientens liv.

Tyvärr bildar ofta verksamhetschefer, regionens sjukhusledningar och patientnämnder en trojka som ofta stöder Rosenbads politiker och sviker drabbade med anhöriga.

Priset för att upprätthålla den humanitära stormakten är inhuman behandling av värdlandets befolkning inom skola, utbildning, omsorg och vård. Statens kärnuppgifter är inte att vara hela världens socialbyrå, vilket har iscensatts av dagens globala mångfaldspolitiker politiker som sviker sitt eget folk.

Vill Du hjälpa Olle Ljungbeck?

Genom att sätta press på verksamhetschefen som hemlighåller händelseförloppet, när Olle Ljungbecks kära hustru, dog efter någon veckas vårdtid på Gävle sjukhus stroke avd. Trolig dödsorsak var blödning i hjärnan efter ett fall ur sängen pga av brister i omvårdnaden, enligt en sköterska. Nu har personalen belagts med munkavle av verksamhetschef Stefan Soneberg, som hitintills ej gjort någon Lex Maria anmälan, vilket han enligt lagen är skyldig att göra och som är förutsättning för att IVO skall granska fallet.

Repris på tidigare inlägg om detta fall, för Er som inte förut läst om det.

I slutet på detta inlägg finns ett par mejlförslag till verksamhetschefen. Stefan.soneberg@regiongavleborg.se

Jag vädjar om er hjälp, mejlade Olle Ljungbeck, till mig och andra bloggare, med förhoppning om hjälp av oss och våra läsare.

”Jag hennes man Olle Ljungbeck (90 år) vädjar om er hjälp att få Strokeenhetens verksamhetschef Stefan Soneberg att berätta sanningen om min hustrus hemska död på Gävle sjukhus. Jag har bett honom tala om när, var, hur olyckan inträffade och sedan ledde till hennes död, men han vägrar. Sannolikt är det för att han är ansvarig för detta. (Anställd vid enheten har verifierat att enheten var vållande men inte vågat berätta av rädsla för Soneberg). Han har för övrigt förbjudit personalen att yttra sig om händelsen.
Troligen vill Soneberg inte berätta därför att han är den ytterst skyldige till hennes död.

Jag vet inte hur länge till jag klarar denna ovisshet. Jag ligger sömnlös varenda natt och kan inte få det skedda ur hjärnan. Det kan jag möjligen när jag fått sanningen. Han vägrar göra någon Lex Maria anmälan trots att Anna-Grethas död måste vara en självklarhet för en sådan.
Jag har bett honom gång på gång att berätta sanningen men han vägrar.

Hur kan det vara möjligt att man får hemlighålla orsaken till hennes död inte minst för de närmast anhöriga? 
Sedan första reportaget i lokaltidningarna har fyra personer ringt mig och berättat om liknande händelser för anhöriga till dem.
Detta borde väl vara en händelse där media borde göra allt för att få fram sanningen.
Jag ber er alla rubricerade att hjälpa mig att få fram sanningen. Själv är jag helt slut av sorg men också av vrede över att inte få fram sanningen.
Den som kan påverka att sanningen kommer fram är själv medskyldig om denne inte bryr sig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

—————————————————————————————–

Vårdansvariga är skyldiga att göra en Lex Maria anmälan om vård skada inträffat, det är endast vårdgivare som får göra en anmälan enligt Lex Maria. Därför är det viktigt att anmälan verkställs av verksamhetschef.

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.” https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/nar-det-ar-fel-och-brister-i-varden/

Patienten eller anhöriga som vill klaga på vården kan ej direkt vända sig till IVO. Först måste den som klagar kontakta verksamhetschefen på aktuell avdelning och därefter till patientnämnden för att till sist kunna vända sig till IVO.
Patientnämnden står oftast på vårdgivarens sida och bedömer problemet ur vårdens synvinkel. Denna min erfarenhet kommer både från yrkestiden, men främst från privat erfarenhet. Problemet för familjen Ljungbeck är att verksamhetschefen inte gör någon Lex Maria anmälan och då är det tveksamt om patientnämnden hjälper familjen.

Förslag till mejl: Stefan.soneberg@regiongavleborg.se eller brev

Till 
Verksamhetschef Stefan Soneberg Gävle sjukhus
Stroke avd Lasarettsvägen 1 
80188 Gävle 

Förslag 1.

”Undertecknad har via olika bloggar tagit del av Olle Ljungbecks berättelse om sin hustru Anna Gretha Ljungbecks tragiska bortgång, personnr; 1937-10-8904 som troligen är orsakades av ett fall ur sängen, pga brister i omvårdnad, när hon vistades på Er strokeenhet. Om det förhåller sig så som Olle Ljungbeck meddelat att Du undanhåller information om händelseförloppet, då borde Du tilldelas en varning av socialstyrelsen, eftersom det också framkommit att personal på enheten förbjudits att yttra sig om händelsen, vilket är ett brott mot Svea Rikes Lag, eftersom offentligt anställda har rätt till yttrandefrihet gentemot sin arbetsgivare.
Min förhoppning är att Du som ansvarig för strokevården har gjort en Lex Maria anmälan till IVO, eftersom du har skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vård skada, så händelsen inte upprepas. 
Att låta maken få leva i ovisshet om händelseförloppet och eventuellt undanhålla information är inte bara oetiskt utan också ett brott mot läkar- eden. När det är försent för bot och lindring, då återstår för läkare att trösta. Ovisshet skänker ingen tröst utan förlänger och fördjupar endast sorgen hos de närmast anhöriga.

Underteckna med ditt namn.

Givetvis skriver Ni som vill Hjälpa familjen Ljungbeck direkt från ert hjärta, långt eller kort t.ex. Bra om mejlen ser lite olika ut.

Förslag 2.

”Undertecknad kräver att Du som verksamhetschef skyndsamt anmäler vårdskada till IVO, enligt Lex Maria, efter Anna Gretha Ljungbecks tragiska bortgång, som troligtvis orsakades av brister i omvårdnad, när hon ramlade ur sängen.
Anna Gretha Ljungbecks person nummer; 1937-10-8904.”