månadsarkiv: november 2017

Kraftiga reaktioner mot regeringens förslag om amnesti för afghaner

Några axplock från nätet med stor samstämmighet

Först ut:
–  Merit Wager, en oförtröttlig kämpe, gör här en imponerande sammanfattning av reaktioner på nätet och i media efter regeringens förkastliga förslag om amnesti just för afghaner.
Hon skriver  den 29 nov att ”Verkligheten börjar sjunka in hos allt fler. Men inte hos MP (MiniPartiet) och tyvärr inte heller hos S” och hur regeringen ”bortser från asylrätten och skapar orättvisa och felaktiga sidosystem för afghaner utan några som helst skäl att vara i landet över huvud taget.” 29 nov.

”Frågor utan svar om amnestin” skriver Rebecca Weidmo Uvell den 28 nov:

”…..En amnesti. En spade är en spade. Frångår man godtyckligt vårt asylsystem är det amnesti. Som bara gäller gruppen afghaner. Allt är en djupt orättvis soppa faktiskt….”

https://uvell.se/2017/11/28/fragor-utan-svar-om-amnestin/

Och det håller nog de flesta med förståndet i behåll, med om. Hon plockar fram gediget faktaunderlag till vad denna godhet kostar, med att skänka bort våra pengar till unga män, som har lämnat sina byar och saknar asylskäl.

Anledningen är ej förföljelse, utan gratis utbildning med extra stöd inklusive försörjning om det vill sig väl livet ut och möjlighet för anhöriga att komma efter, om denna regering får fortsätta att köra ner landet i botten, vilket förfaller troligt efter alliansens förfall.

På Facebook skriver Carl Lindstrand om regeringens förslag om ensamkommande:

”Här ett exempel på de ogenomtänkta och oklara formuleringar, som det offentliga Sverige envisas med att producera nuförtiden. I regeringens förslag beträffande ny möjlighet till uppehållstillstånd för de ensamkommande som sökt asyl före den 24 november 2015 anges att möjligheten omfattar den ”som inte begått brott”.

Rimligen har dock förslagsställaren snarare tänkt sig ”den som inte dömts för brott”. Men nu står det inte så, vilket i bästa fall uppfattas som hafsigt och i värsta fall spär på den generella förvirringen om vem som skall, eller inte skall, kunna göra en ansökan enligt det nya förslaget.

I sammanhanget kan vara värt att begrunda att den som medvetet ljuger inför en myndighet, exempelvis om sin ålder, i syfte att tillskansa sig otillbörliga fördelar torde, typiskt sett, göra sig skyldig till en brottslig gärning.
Så hur har regeringen tänkt sig att hantera de som (bevisligen och medvetet) uppgivit fel ålder i sin asylansökan? Omfattas de, eller omfattas de inte?
Och detta är bara ett frågetecken bland väldigt många omkring det, helt uppenbart, hafsigt hoptråcklade förslaget. Ärligt talat. Lagstiftning får inte tillkomma på så lösa boliner.”
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/en-ny-mojlighet-till-uppehallstillstand-for-ensamkommande/

Om hur GP raderade Ann Heberleins debattartikel kan man läsa på Petterssons blogg.

Han skriver ”Ledaren plockades snabbt bort med motiveringen att det inte var meningen att den skulle publiceras och det tror jag inte ens redaktionen tror på.”

https://petterssonsblogg.se/2017/11/28/gp-se-raderade-ledare-av-ann-heberlein/

Ann Heberleins artikel tar avstamp från när hon tidigare passerade Medborgarplatsen, där vänsteraktivister tillsammans med afghaner protesterade mot utvisningar.

Hon blev genast fotograferad av detta gatans parlament och skriver:

”……. Åsiktsregistrering med åtföljande uthängning i grupper, som anar rasister i varje buske hänger ihop med den aktivistiska kontexten kring afghanerna.

Alla dessa grupper som nitiskt och hysteriskt påstår sig värna yttrandefrihet och människovärde genom att trakassera, förfölja och anmäla oss som dristat oss till att kritisera en vansinnig migrationspolitik och en misslyckad integrationspolitik.

Jag stod där i höstsolen och tänkte att detta vansinne måste få ett slut. Vi, som värnar både vårt land och asylrätten, måste mobilisera mot högröstade grupper, som utifrån egna intressen, driver att en specifik grupp ska särbehandlas av migrationsverket….”

 Att enbart agera på nätet räcker inte längre till, det är dags att återta gatan från vänsterns aktivism. Skillnaden är att vi ”som värnar om vårt land och asylrätten” kämpar för att Svea Rikets Lag skall följas. Ett paradoxalt agerande i ett demokratiskt land, där brottslingar belönas, medan medborgare straffas, som protesterar.

Gamla DDR och Sovjet i ett nötskal!

Men vem vågar hänga bjällran om halsen på katten, funderade de små mössen….. Vem vet kanske har regeringen med detta förödande förslag hängt bjällran om sin egen hals?

Regeringen utplånar kommunens självbestämmande rätt

Kommunal självbestämmanderätt åsidosätts
Enligt kommunallagen 2& (1991:900) skall kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, enligt likställdhetsprincipen.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) föreskriver detsamma för landets invånare.

Likställdhetsprincip har förvandlats till ojämlikhetsprincip
Krav på en mer likställd kommunal förvaltning ledde till att en likställighetsprincip utvecklades, att alla invånare skulle vara delaktiga i lika mån och medborgarna skulle vara likställda oavsett ekonomisk situation.

Ett första förslag till likställdhetsprincipen var att kommuner och landsting inte får särbehandla någon medlem utan lagstöd eller annan särskild grund.

Men den formuleringen ändrades fiffigt till nuvarande ordalydelse; Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Sakliga skäl har minsann utnyttjats till max av ansvariga för landets förödande massinvandring, som ofta skett på osakliga grunder.

Migrationspolitiken mellan åren 2004-2016, skapades i en anda av varm humanism, hybris och kopiös inkompetens” skrev Ann-Charlotte Marteus på  Expressens ledarsida den 23/11. Tidigare fick sådana anklagelser bara letas upp på nätet.

Kanske får #jagärhär nätverket nu bråda dagar med att även granska MSM:s ledarskribenter?

Att stå vid sitt ord är inget för vår landsfader
Tyvärr råder samma egenskaper i dag. Varm humanism, hybris och kopiös inkompetens råder för asylanter, som ljuger om asylskäl, ålder och hemvist. I dag är det gatuvänstern, med kyrkan, liberala partiledare och regerande MP:are som bestämmer inte migrationsdomstolen med lagen. Finansiering och framtida konsekvenser finns inte för detta godhetsknarkande gäng.

Vår förrädiska landsfader, som aldrig står vid sitt ord, kan nu stolt deklarera, att Sverige tar emot alla ensamma ”barn” i hela världen, vars ålder saknar  betydelse, liksom asylskäl. Studier, förtur till bostad, arbete och riklig försörjning garanteras livet ut.

Nya överordnade lagar
Förturer med undanträngningseffekter är numera vardagsmat ute i landets kommuner.

För säkerhets skull så har regeringen också stiftat nya överordnade lagar, som bosättningslagen från 1:a mars i fjol och när lagarna inte passar högljudda aktivister, så bryts de lika fort.

Tänk, så bra, nu kan dessa fega ministrar skylla ifrån sig på kommunerna, när deras politik inte fungerar.  Tidigare och fortfarande står Löfven, utan skam i kroppen och skyller ifrån sig på EU länderna i öst, som inte tar sitt ansvar. När det är 7-klöverns partiledare, som med sina pullfaktorer och humana hybris banat väg för Europas folkutbyte.

Syftet med aviserings-/bostättningslagen var, att tvinga bångstyriga kommuner att fixa fram bostäder, som inte finns, till migranter, som alltför lättvindigt fick permanent uppehållstillstånd av ett stressat migrationsverk.

Vitesbelopp
Korrekta journalister försöker nu tvinga fram sympati hos läsare, när de beskriver nyanländas boende i husvagnar, men framgången är inte som förut. När nyanlända seglar förbi sonen i bostadskön och gamla mormor inte får plats på sjukhem, då visar det sig att humaniteten har dålig hållfasthet.

Om bostäder inte ordnas, så hotas kommunerna med enorma viten, vilket tvingar dem till dyra lösningar, som hotell och inköp av bostadsrätter för miljonbelopp, vilket drabbar kommuninvånarna flera gånger om, med försämrad service och ökade skatter. Därutöver sätts marknaden ur spel, med prisstegring för unga som skall köpa och prisras för äldre som vill sälja bostadsrätten, när invandrare flyttat in.

Detta problem kommer att eskalera i framtiden om inte medborgarna vaknar och sätter stopp för regeringens egenmäktiga förfarande.

Vilken paradox!
Först beslutar riksdagen om att landet skulle bli mångkulturellt, utan att vi fick vara med och bestämma. Riksdagens partier klubbade detta beslut redan 1975 efter Olof Palmes internationella övermod, utan ett uns av demokrati. För den skulle exporteras till Afrikas frihetsledare, som med biståndsmiljoner snart förvandlade sina länder till skräckvälden. Samma naivitet och inkompetens råder i dag hos detta karriärtörstiga politikersläkte.

Konsekvensanalys fanns inte på kartan, lika lite som i dag.

Riksrevisionen läxar upp politiker
Riksrevisionens uppläxande rapporter viftas nog bort som irriterande flugor i arvfurstens palats och sedan fortsätter de som de förut, med stor lyhördhet till Bryssel.

Syftet denna gång var likadant, att visa hur ett litet obetydligt land i norr skulle sättas på den internationella kartan, genom att solidaritet till världens fattiga och förtryckta draperades i humanitet och medmänsklighet, som fick medborgare att vekna.

Medborgarna skulle bara hålla tyst och betala, vilket har varit lyckosamt genom indoktrinering på samhällets alla plan, fram till våra dagar. Då allt fler har vaknat till och insett att vägen till helvetet kantas av goda gärningar.

Farlig uthyrning
Uppmaning till invånarna att hyra ut bostäder och rum till nyanlända har fått dåligt gehör, inte minst hos de värdegrundsfrälsta. Hur många som på Södermalm har öppnat sina hem, skulle jag gärna vilja veta?

Flera exempel finns på hyresvärdar som blivit brända av vandalisering och utebliven hyra. Senaste exemplet jag läste om var Ann-Marie Karlsson i Hässleholm, som hyrde ut sin bostad genom socialförvaltningen till en bostadslös nyanländ familj.
”De öppnade porten till helvetet” berättar hon, ”mitt hus och mitt liv förstördes”.
Saneringen gick loss på 120.000!

Hon varnar andra godtrogna att gå på kommunens lögner om att själv stå som hyresvärd, för att de nyanlända skulle få lära sig att ta ansvar och själva betala hyran för sitt generösa försörjningsstöd, vilket de inte gjorde, utan uppträdde som herremansfolk med krav på service nästan dygnet om.

Att återvända, det enda rätta
För en sund tänkande människa borde återvändning till hemlandet vara det enda rätta. När krig och  förödelse är över finns inga asylskäl längre att hävda.

IS har nästan utplånats i Syrien och landet behöver sina medborgare för återuppbyggnad med hjälp av biståndsmiljarder. Men här tar humaniteten plötsligt slut hos våra renläriga. Inte en tanke finns på deras åderlåtning av kompetens och unga landsmän, som landet nu så väl behöver. Deras hyckleri är lika gränslöst, som EU:s öppna gränser, när Schengenavtalet förvandlats till ett skämt.

Framtida väljare måste garanteras
Självklart vill socialdemokraterna försäkra sig om permanent ökning av sin valboskap, när betalningsansvariga tröttnat och lämnat partiet och vad värre är, lämnar de som kan det fd. välfärdslandet. Många tänker nog som Leif Östling vad faen får vi för våra skattepengar!

Statsministern har redan aviserat, att han tänker sitta kvar oavsett valutgången nästa år och med liberalernas och centerns opålitliga partiledare, så finns risk att han får rätt.

Jag misstänker att det är något, som han redan lovat EU. Bilderbergarnas råd till Annie Lööf kanske har sipprat ut till denna springpojke.

Att få frottera sig med denna världselit har blivit ett missbruk hos den politiska noblessen, som inget 12-stegsprogram kommer åt.

Den gamla principen att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter och skyldigheter kan vi bara glömma. För mest likställda i krav på andra är den politiska överklassen, alltför många nyanlända med de ensamma ”barnen”.

Etablissemangets förfall

I detta avslöjande gästinlägg gör Olle Ljungbeck en svidande uppgörelse med etablissemangets kompetensbrister och dubbelmoral, där fokus ligger på kultureliten. Förfallet orsakas av vänskapskorruption hos landets ledare och hans ministrar, som spridit sig som ett gift i samhällskroppen. Media sköter inte sitt uppdrag, att skildra verkligheten utan filter. De har allierat sig med makten och bidrar till svartmålning och utstötning av sanningssägare.
……………………………………………………………………………………………………

”Det svenska etablissemanget med politiker, medias personer, artister och skådespelare uppvisar en degeneration och ett förfall, som både skrämmer och gör oss vanliga medborgare förbannade.

Förfallets spridningseffekt
När degenerationen och förfallet har sin rot i samhällets toppskikt (regering och riksdag) sprider det sig snabbt till övriga delar av etablissemanget.

Det råder ingen tvekan om, att den katastrof (massinvandringen) som Sveriges regering och riksdag försatt Sverige i, är en konsekvens av grava intellektuella brister, moraliskt och etiskt förfall hos dessa ansvariga.
Förfallet har de senaste åren accelererat inom såväl statlig som kommunal förvaltning. Självklart har det sin orsak i att ledarskapet från regering och riksdag har havererat och inte längre existerar som reglerande faktor.

Undermålig statsminister = undermåliga utnämningar
Genom usel eller tom avsaknad av en genomtänkt policy för tjänstetillsättningar, där krav på personlighet och lämplighet för uppgiften noga klargjorts, går det lätt att peka ut såväl ministrar som myndighets- och andra chefer, som i dag är helt olämpliga för sina uppgifter. (Min bakgrund som personalrekryterare och personaldirektör av tusentals medarbetare alltifrån springpojkar till direktörer säger mig detta).
Det har givetvis sin orsak i framför allt en regeringschef, som genom intellektuell undermålighet saknar resurser och förmåga att leda. I stället för att besätta här nämnda chefsfunktioner, efter personlighet och skicklighet får nepotism, styra tillsättningarna. Det finns många exempel på detta, som vänskapsförhållanden och partitillhörighet.

Skräckexempel
Det grövsta kan nog ändå påstås vara utnämningen av Alice Bah Kuhnke till kultur- och demokratiminister. Det är inte endast ett hån och ett förakt mot dessa båda områden utan visar också hans totala likgiltighet inte minst för demokratin.
Exemplen är många hur illa hon förvaltat sin uppgift. Priset tar hon nog när hon vid vad som har kallats en demokratiutredning, – som ordförande – tillsatte hon en person, som aldrig lyckats med någon uppgift han betrotts, eftersom han alltid tillsatts pga av vänskapskorruption och aldrig på grund av kvalifikationer och kompetens.
Resultatet av utredningen stannade i stort sett vid att rösträttsåldern borde sänkas till 16 år! Ett förslag som endast kan komma från någon helt förvirrad och icke seriös person.

Ledarskap saknas
Det vi nu ser i avsaknaden av gott ledarskap i myndigheter, institutioner och andra offentliga organisationer är en direkt följd av att samma katastrofala situation råder i regering och riksdag. Stefan Löfven, som gång på gång gått ut med att hans regering är världens mest feministiska och att han själv är feminist har på ett närmast provocerande sätt visat att detta påstående är ren lögn.

Hans undfallenhet mot könsstympning, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, där ca 80.000 invandrarungdomar, främst flickor inte får bestämma vem de skall dela sitt liv med, borde utgöra skäl för avgång. Tänk att bli tvingad till äktenskap, där samlevnaden består av förtryck!  Samma förtryck visas tidigt mot flickor i muslimska friskolor.  Med sin okänslighet för tusentals våldtäkter och sexterror mot svenska kvinnor och flickor utförda av invandrare, ger han ju också fritt fram, för primitiva svenska män, som tagit sig friheten att agera mot kvinnor, som om de inte kände till orden moral och respekt. Jag skulle vilja säga att statsministern sanktionerat kvinnoförtrycket med ett fegt carte blanche!

Kultursnobbism och rövslickeri
Självklart är det också så, att det vi av hävd kallar kulturinstitutioner inte existerar längre när utnämningar och tillsättningar vid sådana inte längre tillsätts efter den kompetens institutionen kräver.
Då tar personliga böjelser och egen behovstillfredsställelse hos  ansvariga överhanden och i stället för kultur får vi kultursnobbism, som samlar sådana som Arnault och likasinnade. När media och public service kallar sådana för kulturpersonligheter, då sviker de återigen sin uppgift att avslöja falskhet och bedrägeri. Inte minst blir då rövslickeri en ofta använd väg till egen ”framgång”.

Mediernas svek gör att dessa kompetenslösa personer kan behålla sina positioner så länge som skett i nu aktuella fall.

Svenska Akademins förfall 
Jag skall här ge en liten bild av händelserna kring den nu avslöjade kvinnoskändaren med anknytning till Svenska Akademin Jean-Claude Arnault.

Sedan någon vecka visar SVT ett program ”Liv och Horace Engdahl i Europa – den nya resan.”
Dessa båda presenteras som två av Sveriges mest tongivande kulturpersonligheter! Självklart är detta falsk varubeteckning.

När Horace Engdahl 1999 valdes in i Akademin tillträdde han också uppdraget som dess ständige sekreterare och innehade denna uppgift till 2009.

Valet chockade många riktiga författare och kulturpersonligheter. För det första hade han endast producerat sig några få gånger och många ansåg att alstren knappast kunde påstås vara litteratur i dess egentliga bemärkelse.

Hade t ex kulturgiganten Arthur Lundkvist levat vid denna tid hade Arnault aldrig fått sätta sin fot i Akademin. Inte heller hade Horace Engdahl eller nuvarande ständige sekreteraren kommit ifråga. Engdahl är förutom att ha varit gift med Ebba Witt Brattström också sedan ett tiotal år mycket god vän med Arnault.
Brattström har i dagarna också berättat om att hon väl kände till Arnaults agerande mot kvinnor! Faktum är också att denne Arnault är gift med Katarina Frostensson på stol nr 18! Kanske finns tröst i lyriken, när maken exporterar sin överdrivna charm till andra kvinnor?

Även Arnault uppges av media etablissemanget vara en ”stor” kulturpersonlighet och driver ett eget företag som påstås verka inom kultursektorn!

För sina ”förtjänster” har han tilldelats Nordstjärneorden av kulturminister Bah Kuhnke, som varit en stor beundrare av honom tills i går! Nu skall medaljen återkallas, tycker denna lömska madame, när charmen avslöjats som sexuella trakasserier.

Från Akademin har han dessutom erhållit betydande penningbelopp under åren. När nu Kuhnke hör om hans inte särskilt gentlemannamässiga närmanden till kvinnor, säger hon sig känna äckel. Vi får bara konstatera  att hennes äckelkänsla kommer något sent och jag tvivlar starkt på att avslöjandet kan ha kommit överraskande för henne.

Elitens utrop: Det hade jag ingen aaaaning om!
Här skulle jag vilja vara lite insinuant.
I partierna, bland politiker, på alla de institutioner där flertalet konstarter förekommer får vi nu se överraskade, såväl kvinnliga som manliga, chefer sätta upp ett förvånat ansikte och säga; ”Det hade jag ingen aaaaning om! När kulturelitens stora män avslöjas som kvinnoskändare av stora mått.

Skall vi tro detta?

Är det inte mer sannolikt att såväl kvinnliga som manliga ministrar, riksdagsledamöter, chefredaktörer, teaterchefer etc hela tiden vetat om detta, men varit alltför servila, hämmade, komplexfyllda och fega för att in-gripa.

Frågor som måste ställas är:
– Varför är man nu så upprörd över det som hänt på deras egna arbetsplatser, trots att det i flertalet fall inte skett några regelrätta våldtäkter?
– Varför har man inte agerat eller agerar till stöd för de tiotusentals invandrarkvinnor/flickor som får sina liv förstörda genom hedersförtryck?
(Vars innehåll är förfärande, som könsstympning, barn- och tvångs-äktenskap, där ca 80.000 invandrarflickor/pojkar inte får välja egen partner, utan ofta tvingas leva ett helt liv med en person de känner avsmak för).
– Varför ser man stumt på, när flickor i muslimska skolor från förskola och uppåt tvingas vistas i en miljö där man tar allt självförtroende ifrån dem?
– När skall någon samla alla de svenska kvinnor som gruppvåldtagits, våldtagits för att om möjligt ge dem livsviljan tillbaka?

Tabubelagd sanning landets skam
Borde inte vid det här laget mediafolket – chefredaktörer, journalister, public -service med flera få en tankeställare om, att just de kan vara de, som är de skyldiga till det, som nu seglar upp och kan bli den största skammen under årtionden – nämligen likriktning och tystnadskulturen, som medfört att sanningen är tabubelagd.

Känns det inte en aning genant när kända politiker som t ex Lars Ohly nu ställs vid skampålen. Han som står så högt över Åkesson i moral, att han vägrar ta honom i hand.

Eller Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsèn på vars tidning vi återfinner ett inte ringa antal av dessa kvinnoskändare och hon trots detta påstår sig ha så mycket högre moral än SD, så att detta parti inte kan tillåtas annonsera i hennes tidning.

Medias svek och medskyldighet till dagens haveri
Eller tidningen på min egen ort Gävle som går ut med att jag be-bedrivit hets mot folkgrupp och hädat trots att åklagaren helt frikänt mig. (Att hädelseparagrafen var avskaffad kände man inte till). Eller ger plats för en socialdemokratisk riksdagsledamot att i tidningen ge sken av att jag brutit mot lagen om yttrandefrihet, trots att detta inte är sant.  Det har jag tom åklagarens yttrande på. När jag då vill yttra mig, nekas detta! Ett exempel på svensk demokrati.

Självklart är media i grunden medskyldig till den ruttenhet som nu spelas upp. De som skall vara den tredje statsmakten har i stället lierat sig med makten och etablissemanget, mot folket som de lurar och söver med faktalösa känsloreportage.

De har i stället för att söka sanningen och avslöja rötan inom etablissemanget skapat sig en egen moral för att kunna bekämpa sanningssägarna. Skändligare kan ingen agera och svika sitt uppdrag.

I sin strävan att inte riskera att bli anklagade för att inte ha gjort det jobb vi rimligen kunnat begära av dem, gör vissa kvinnliga chefredaktörer och journalister sig till offer, hur litet de än utsatts för dessa ynkliga mäns tafsande.

En sak borde stå klar för varje tidningsläsare. Hade media gjort sitt jobb hade detta aldrig fått fortgå som det nu gjort. För en journalist måste det endast finnas en väg – nämligen sanningens. Troheten mot denna måste vara absolut och inte ett köpslående om den, med de som man delar sina sympatier med.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Varför skall afghanska män särbehandlas?

På den privata bloggen http://hotpot.se/politik/index/ ställs många adekvata frågor om de afghanska fd barnen, nu ungdomar, som miljöpartiet inte kan eller vill svara på.

Jag citerar frågorna i början på detta gedigna inlägg, som borde få de som inte kan svara, att skriva på Jenny Pipers namninsamling för en hållbar migrationspolitik, där undantag från asylrätten skall vara förankrat i lagen och inte i vänsteraktivisters agenda och från ett miljöparti som ligger runt 4 % i väljarundersökningar.
…………………………………………………………………………………………………

Maria Ferm (MP) kan inte förklara varför afghaner utan asylskäl ska få asyl!

Miljöpartiet är starkt kritisk till att Sverige har en reglerad invandring och kräver att afghaner utan asylskäl ska försörjas av Sverige men kan inte svara på bl a;
• Varför ska just de afghanska männen beviljas asyl oavsett asylskäl?
• Varför ska bara de afghanska män som kom under specifikt 2015 beviljas asyl oavsett asylskäl?
• Varför ska inte samma avsteg från regelverk gälla de som kom t ex 2016?
• Vilka konsekvenser skulle detta få i framtiden? Vilken grupp ska särbehandlas nästa gång, utan ens saklig motivering?
• Varför ska ansökningstid vara ett asylskäl?
• Varför ska Sverige utgå från den ålder de asylsökande uppger istället för verklig ålder?
• Varför ska det löna sig att ljuga i sin asylansökan?
Om svenska medborgare ljuger till sig bidrag och förmåner så är det förenat med straff, men om afghanska medborgare gör det så är det helt riskfritt och förenat med belöning! Var ligger rimligheten i detta?
• Varför ska internationella regelverk för asyl inte följas specifikt för de afghanska männen?
• Varför ska de afghaner som brutit mot olika lagar beviljas asyl och försörjas av Sverige?
• Varför ska Sverige gynna samvetslösa flyktingsmugglare?
• Varför litar MP inte på myndigheterna för specifikt de afghanska männen?
• Varför ska Sveriges och deras medborgares intresse inte beaktas på något sätt?….”

http://hotpot.se/politik/maria-ferm-mp-kan-inte-forklara-varfor-afghaner-utan-asylskal-ska-fa-asyl/……………………………………………………………………………………………

Lästips!
Tänk ny klagar tom Anna Dahlberg ledarskribent i Expressen, att medierna inte klarar sin roll, som objektiv nyhetsförmedlare. utan blir ett med nätverket #vistårinteut.
Afghaners kreativitet är stor för att få stanna. När lögn om ålder och hemvist inte ger utdelning, så kan överklagande nu handla om konvertering till kristendom, Hbtq läggning och förfalskade hotbrev. Miljoner trillar in till tjänstvilliga advokater.
Om uppehållstillstånd beviljats, då kan  unga män använda sin kreativitet  för att klaga på boende, service och städning på flyktingförläggningar. Att de själva skulle ta fram en skurtrasa och ta bort sin egen skit, kommer inte på fråga. Egen lägenhet är önskemålen.
Journalisten Peder Kadhammar besöker en flyktingförläggning och ställer sig sedan frågan ”Vad i det rika, vänliga Sverige gör människor till offer? Att han är kolumnist i Aftonbladet förklarar hans fråga.
Men han får svar på tal i SvD av Jesper Sandström, att det är vänsterns syn på människan som svag och oförmögen, vilket göder bekvämlighet och släcker framåtanda. Kravlöshet med låga förväntningar får offerrollen att permanentas. Ett smart drag av vänstern för att få in fler väljare i bidragssamhället.

https://www.expressen.se/nyheter/han-berattade-en-farlig-historia-for-att-fa-stanna-kvar-i-sverige/

https://petterssonsblogg.se/2017/11/23/afghanerna-koper-falska-hotbrev/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/P3r8bJ/vad-i-rika-vanliga-sverige-gor-manniskor-till-offer

https://www.svd.se/i-sverige-gors-manniskor-till-offer

https://youtu.be/KcLGE2f3zZo (video om missnöjda flyktingar)

 

 

Upprop för en rättvis och hållbar migrationspolitik

Ett föredömligt initiativ har tagits av Jenny Piper, som startat en namninsamling för ”en rättvis och hållbar migrationspolitik.” Nu protesterar det officiella Sverige mot utvisningar av migranter utan asylskäl, där afghanska fd. barn får känslosam uppmärksamhet för brott mot lagen. Härmed sätts hela rättssäkerheten ur spel. Min förhoppning är att många skriver under.

…………………………………………………………………………………………………

”Upprop för en rättvis och hållbar migrationspolitik
Den senaste tiden har det rapporterats om splittringen i regeringen när Miljöpartiet utövar påtryckningar på Socialdemokraterna för att ge de så kallade ensamkommande afghanerna som kom till Sverige år 2015 amnesti. Nu börjar även socialdemokrater internt att trycka på partiledningen och som om inte det vore nog, så rapporteras det idag om att elva stycken välgörenhetsorganisationer nu kräver att utvisningarna ska upphöra. De organisationer som skrivit på uppropet för att stoppa utvisningarna är Rädda Barnen, UNICEF Sverige, BRIS, Erikshjälpen, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Sveriges Stadsmissioner, Verdandi, IM- Individuell Människohjälp, Refugees Welcome Stockholm, Sociala Missionen och Islamic Relief Sverige.

I en demokrati ska alla behandlas likvärdigt och rättssäkert. Har man flyktingskäl ska man få uppehållstillstånd i Sverige, men om man saknar skyddsskäl och har fått avslag på sin asylansökan så ska man utvisas – sådan är lagen! Ingen ska ges fördelar bara för att de skriker högst, än mindre bara för att man genomför olagliga demonstrationer eller vägrar respektera myndighetsbeslut!

De som har fått avslag på sin asylansökan ska inte ges amnesti på grund av godtyckliga politiska skäl. Om regeringen faller till föga och ger amnesti baserat på att det är synd om dem för att de har hunnit rota sig i Sverige på grund av flera års väntan på sitt asylbesked, så ger man således fri lejd till en grupp människor bara för att svenska myndigheter har misslyckats med att fullfölja sina uppdrag, vilket i sin tur beror på att Sverige tar in alltför många människor utan att ha kapacitet för att ta emot dem. Det är ingen hemlighet att handläggarna på Migrationsverket samlar migrationsärenden på hög!

Ger man en grupp amnesti, så måste man även göra detsamma för övriga grupper och dessutom sänder det helt fel signaler till övriga världen. Detta kommer utan tvivel att öka migrantvågen på nytt och Sverige står redan på randen till ett sammanbrott – vi klarar inte ens av den anstormningen vi redan har eftersom vi har både bostadsbrist och en välfärd som håller på att kollapsa.

Svenska folket säger NEJ! De som har fått avslag på sin asylansökan ska inte ges amnesti på grund av skäl som saknar lagstöd. Vi tänker inte acceptera att ett parti som balanserar under riksdagsspärren ska diktera villkoren för hur landet ska styras. Makten ska utgå från folket och inte tvärtom – det här är medborgarnas uppror!”

Jenny Piper    Kontakta namninsamlingens skapare

https://www.skrivunder.com/upprop_for_en_rattvis_och_hallbar_migrationspolitik#sign”

…………………………………………………………………………………………………….

Det behövs en ny Luther, som spikar upp dagens teser i protest mot globala oligarker och deras präster. Avlaten består nu av mångkulturell korrekthet, som ger ökad vinning. Luther protesterade mot den katolska kyrkans hyckleri och korruption med avlatshandeln. Han blev fredlös efter att han spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg, 1517, således har ingen större förändring skett 500 år senare mot dagens dissidenter. Maktens medel är alltid de samma.

Tes 32 lyder: ”Den som tror att han kan vara säker på sin frälsning därför att han innehar ett avlatsbrev, kommer liksom sina lärare att drabbas av evig fördömelse”

Från AlternaMedia, www.alternamedia.se, kan boken ”Priset” beställas av flera olika författare. Gemensam nämnare är att priset blivit högt för dessa sanningssägares karriärer. Kunskap och erfarenhet från migrantområdet straffas, snarare än belönas i Sverige.

 

 

Till polismyndigheten i Gävleborgs län.

 Till polismyndigheten i Gävleborgs län. Avsändare Olle Ljungbeck.

Gästkrönikörers inlägg ger ofta starkare sken över händelser i samhället, vilket gör att absurditeter från makthavarna tydliggörs i all sin nakenhet.
Här får polismyndigheten i Gävleborgs län en anmälan, om brott mot lagstiftningen om jämställdhet mellan könen av
Olle Ljungbeck.
De som anklagas är statsminister Stefan Löfven och skolminister Gustav Fridolin, företrädare för en feministisk regering, som blundar för dessa övergrepp.
Då inga handlingar sker i ett vacuum, borde fler medborgare ställa sig frågan; vilka krafter ligger bakom?
………………………………………………………………………………………………

”Undertecknad anmäler härmed statsminister Stefan Löfven samt skolminister Gustav Fridolin för att de inte kräver att muslimska konfessionella (religiösa)skolor som t ex AlzAHRaa följer jämställdhetslagen och allmänna lagar om jämställdhet mellan könen, genom att behandla skolflickor i dessa skolor i enlighet med vår lagstiftning.

Att så inte är fallet visar de ständigt återkommande anmärkningarna från Skolinspektionen om kränkningar och diskriminering av flickor. För flera år sedan och under många år riktade Skolinspektionen grava anmärkningar mot Römosseskolan i Göteborg.

Alltsedan denna tid har jag följt – inte endast de muslimska friskolor som fått anmärkningar – utan också andra muslimska sådana och jag har då inte påträffat någon där inte flickorna (i ringa grad pojkar) utsatts för grova kränkningar och diskriminering. Av mina iakttagelser kan jag inte dra någon annan slutsats än att flickor i dessa skolor utsätts medvetet för en planerad diskriminering och ett missgynnande därför att de som är huvudmän för skolorna inte ideologiskt och utifrån sin kultur accepterar jämställdhet mellan flickor och pojkar/kvinnor och män.

Detta är så tydligt och gäller till hundra procent. Kränkningarna är så allvarliga att det inte kan finnas minsta tvivel om att flickorna tar livslång skada av sin ”skolgång”. Den grava diskriminering och kränkning de utsätts för kommer självklart att medföra att de inte integreras i det svenska samhället. Detta bör inte vara någon hemlighet för politiker och skolinspektionen. Men det är också högst troligt en medveten plan från huvudmännen för skolorna.

I Sverige har vi en tradition från den tid då vi i stort sett endast tog emot europeiska invandrare att dessa såväl integrerade, som assimilerade sig i flertalet fall. Likartad kultur och religion skapade med sannolikhet dessa förutsättningar. Äktenskap över de etniska gränserna har varit norm. I dag gäller och kommer motsatsen att gälla om nuvarande ojämställdhet får finnas och om skolor får drivas av huvudmän som representerar en helt annan kultur än vår och vilkas drivfjäder är att inte integrera sig i det svenska samhället.

Men också förhindra äktenskap över de etniska gränserna. Att denna ojämställdhet mellan flickor och pojkar får pågå är inte endast ett brott mot grundlagen och vår allmänna lagstiftning om jämställdhet mellan könen. Den visar också på en råhet och hänsynslöshet från politikernas sida mot de flickor som tvingas gå i dessa skolor.

I någon slags missriktad humanistisk/demokratisk floskelpolitik påstår de sig värna om religionsfrihet etc. I verkligheten är det ett sätt att krossa flickornas rätt till meningsfullt och bra liv, jämsides med svenska ungdomar. För mig är de politiker som kan åse detta och inte bryta utvecklingen inte endast psykiska våldtäktsmän utan också sadister.

Medan man nu helt riktigt vänder sig mot de män som inom olika grupper oupphörligen kränkt kvinnor, låter man kränkningen av skolflickor i muslimska skolor fortsätta på ett sätt som kommer att bryta ner många och förhindra ett normalt liv för de flesta.

Deras fostran till underdånighet med männen kommer inte bli mindre i ”jämställdhetens högborg” än om de stannat kvar i sitt hemland.

Med hänsyn till de fruktansvärda förhållanden de flickor tvingas leva under som går i religiösa muslimska skolor kan det inte råda minsta tvivel om att de båda huvudansvariga; Statsminister Stefan Löfven och Skolminister Gustav Fridolin är skyldiga till detta varför det är min skyldighet att polisanmäla dem.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………..

Nu har skolminister Fridolin kommit på en briljant idé, att stänga problemtyngda invandrar skolar och flytta över buset till väl fungerande skolor. I de skolor som utsatts för denna jämlikhet har redan buset och stöket ökat. Regeringens solidaritet är att alla skall få det lika dåligt och fortsätter idogt att förstöra landets framtid.

Public service = Regimradio/TV!?

Regimradio och regim TV?
Nu får vi hoppas att SD:s partiledning tar sitt förnuft till fånga på sina landsdagar och går emot förslaget om skattefinansierad public service.

Uttalandet, att de gör ”många bra program” är mer ett tecken på ”Stockholmssyndromet” än ett genomtänkt beslut.

Min fundering är om partiledningen har slutat att lyssna på SR och att följa SVT:s nyheter, dokumentärer och debattprogram?

Jag upptäcker dagligen hur försåtligt och väl inpackat public service:s korrekta budskap är, t.o.m. bakgrundsmusiken är dur eller moll anpassad efter innehåll, vilket en klok bloggläsare påpekat i kommentarer.

Eller har en andlig fläkt av ”att vända andra kinden till” smugit sig in i deras strategi?

Jag hoppas att de tagit del av journalisten och författaren Jens Ganmans artikel från den 22 september 2017  Säg att Du skojar – rapport från värdegrunden.” Han är också känd för sina kluriga och satirska diagram.

https://jensganman.wordpress.com/2017/09/22/sveriges-radio-rapport-fran-vardeavgrunden/

JG har lång erfarenhet från media, som alltmer har övergått till att avslöja medborgarna för makthavarna än tvärtom.

Ofta, när jag ser/hör intervjuver med höga politiker, våndas jag över reporterns tafatta och kunskapslösa frågor. Om han eller hon ids ställa följdfrågor så handlar det bara om korkat känslosnyft, där svaret blir floskelfyllt.

Men dessa undermåliga intervjuver kan också vara beordrade från redaktören, så inte den tillfälliga anställningen ryker.

Här finns också en förklaring till kvinnornas brist på kurage i #metoo kampanjen, osäkra anställningar med kamp om att komma in i rampljuset. Kulturelitens värdegrundsstinna män håller i strålkastaren och kan knuffa ut belysta damer , som inte visar tillräcklig samarbetsvillighet. Men nu har också Roger Mogert, kulturborgarrådet (S) i Sthl blivit nerknuffad  av arga #metoo kvinnor för trakasserier.
Kanske han får till det som främlingsfientlighet, som han tidigare beskyllde biblioteksbesökare för, när de klagade på buset?

Ganman säger i en interjuv i Newsvoice av redaktör Torbjörn Sassersson att han blir: ”dum i huvudet av att lyssna på P1 och titta på SVT nu för tiden”

Tänk om det är tvärtom, att SD:s ledning i stället har tittat och lyssnat för mycket, som ligger bakom deras ja till beslutet om skattefinansierade public service???

https://newsvoice.se/2017/11/23/jens-ganman-svenska-journalistkaren/

Jens Ganman: Jensganman.wordpress.com

Är SD mesigt eller strategiskt?

Kanske har SD:s partiledning börjat inse att deras ansträngningar för att bli rumsrena inte belönats. Väljarökningen har avstannat och Batrabesvikna väljare strömmar tillbaka till moderaterna.

Ulf Kristensson (m) har tydligt sagt att inga samtal eller samarbete kommer att äga rum med SD, trots deras rengöringsiver. Där finns i stället ökad risk, för att man häller ut barnet med badvattnet.

Är Björn Söder Ulf Kristenssons sufflör?
 Moderaterna har skickligt tagit över många av SD:s krav. Man kan nästan tro att Björn Söder varit sufflör till moderaternas slipade partiledare.

I kväll öppnar Jimmie Åkesson partiets landsdagar i Norrköping, deras framtida politik skall läggas fast.

Lämna eller främja sig alliansen?
Kanske det blir tvärtom i år med politiken efteråt, jämfört med landsdagarna i Lund, för ett par år sedan. Partiet närmade sig då alliansen i flera frågor. Partiet behöver nu tydligt visa på skillnader i frågor som förhållandet till Nato, EU, arbetskraftinvandring, public service mm.

Peka med hela handen
Det gör alla partiledningar internt mot medlemmar som kan störa, men de skulle troligen mer belönas av oss väljare om de använda samma tydlighet utåt och klart tala om vad de vill göra.

Att stå och svamla och vela hit och dit ger inga nya röster, mycket bättre är att konsekvent peka med hela handen i heta frågor.

Enkla ord som ja eller nej verkar vara otroligt svårt för riksdagens politiker att klämma ur sig, som svar på frågor. När journalister sedan snyftar till det, så lägger de ofta in backen i stället för att växla upp och stå upp för det de sagt.

Det vanliga är först en lång harang om hur problemen (utmaningarna) uppstod av den förra regeringen för att sedan toppas med vi (socialdemokrater, moderater etc) har satsat si och så mycket mer på välfärden.

Inte konstigt att det blir motorstopp och jag har ofta funderat, vad fasiken vill politikern?

Exempel på förslag som kommit från SD: medlemmar är

  • Totaltstopp för asylinvandring
  • Faddersystem (privatpersoner kan få ta emot flykting via FN, men med försörjningsansvar och utan att välfärden påverkas)
  • Återvandring skall gynnas
  • Utvisning av migranter utan asylskäl
  • 10 år för medborgarskap
  • En samanhållen politik för att minska mångfalden, kulturellt, värderingsmässigt
  • Nej till public service skatt

Slå tillbaka, bättre än mesighet
Om partiets röstantal skall fortsätta att fördubblas måste partiet bli tydligare och rakare, ledningen måste stå upp för sin tidigare, mer radikala politik. Visa på skillnader jämfört med moderaterna.

Mesighet brukar aldrig hjälpa den mobbade, det vet tusentals ungdomar. Effektivare är, att med rätt medel slå tillbaka och bevisa mobbarnas fega flockmentalitet. En repris av DÖ betackar vi oss för.

Det finns stort stöd hos väljare för SD:s flyktingpolitik och lågt för medias journalistkår i invandringsfrågor enligt SOM institutets undersökningar. Snyftreportage med bara känslounderlag har tappat mycket av sin påverkansfaktor, som DN:s Wolodarski vägrar förstå.

Tiden verkar för SD:s framtid
Tiden verkar för SD:s framtid. Desto fler migranter som kommer ut i kommunerna med förturer till det mesta och ju fler medborgare som drabbas av invandringsrelaterad brottslighet, så kommer ”änglakören” att tappa röster.

Nu får vi hoppas på utropstecken efter förslagen och att bör, kanske, eventuellt, när så kan ske garderingar stryks i partiprogrammet och att väljare får  klara besked i frågor, som inte ändras även om det blåser.

Falsk identitet, lagbrott och bristande ledarskap

Om riskerna med falsk identitet, skriver Karin Ferm i detta gästinlägg. Det borde omgående skickas till statsministern, som nu i vanlig ordning börjar vela om utvisning för afghanska ”barn.” Dessa män saknar asylskäl och har bedragit värdlandet med sin ålder och hemvist, som kostat oss miljarder. Att önska ett bättre liv utgör ej asylskäl. Migranters bedrägeri belönas med falsk identitet av myndigheter, när de slängt passet. Detta falska medborgarskap borde i stället makuleras.
Att ständigt ge efter för en aggressiv lobbyistkårs krav på amnesti och bryta mot Svea Rikes lag är ej att visa ledarskap. Statsministern borde i stället införa ett nytt ”Luciabeslut” och sätta hårt mot hårt mot EU och tala om att landet tagit emot nog. En sådan handling finns inte på kartan, efter hans nyligen uppvisade springpojks-bravader. När liberalerna nu röstat för ökad federalism och förtvining av nationalstaten, kan Jan Björklund bli hans egen springpojke efter valet.
…………………………………………………………………………………………………

Sverige skall inte vara en fristad för terrorister och kriminella!
”Alla dessa migranter, som uppgett att de ”tappat passet” eller inte haft några andra papper på vilka de är och som fått uppehållstillstånd på falska grunder borde bli fråntagna både uppehållstillstånd och eventuellt Svenskt Medborgarskap!

Svensk lag ska gälla även för invandrare och asylsökande!
Det är kriminellt att uppge falsk identitet i Sverige!
Om man inte kan styrka sin identitet, så ska inte Svenska Myndigheter agera FÖRFALSKARE och erbjuda en falsk identitet till dessa kriminella personer!

För den identitet som står på de Svenska pappren EXISTERAR INTE om de uppgivna personuppgifterna inte stämmer! Det är en falsk identitet, som de Svenska myndigheterna gett de som uppgett falska personuppgifter!

Dessa personer borde egentligen endast få ett ”främlingspass” där det står att ”identitet saknas” om de inte går att utvisa och absolut inte belönas med Svenskt Medborgarskap och tillgång till hela vår välfärd!

Det är fel att Sverige ger ”papperslösa” ett Svenskt medborgarskap redan efter två år i Sverige, då Svenska Myndigheter INTE vet vilka de egentligen är!

Svenska folket har rätt att få veta den rätta identiteten på de personer som vistas i vårt land!
Det finns hundratusentals personer i Sverige, som lever under falsk identitet och vi vet inte hur många av dessa som kommit till Sverige som är kriminella, som är terrorister, som flytt från fängelsestraff, som kommit hit för att begå brott osv.

De kan vara internationellt efterlysta terrorister, knarklangare, massmördare eller annat!
Ingen vet, för Svenska Myndigheter har gett dessa en falsk identitet i Sverige.
Sverige är nu känt i omvärlden för både import och export av terrorister, trots att UD arbetar frenetiskt med att förfalska Sveriges varumärke utomlands och straffa de som vågar säga sanningen om ett land i förfall.

Makulera medborgarskap
Det går genom att hävda att den person, som står på det Svenska Medborgarskapet INTE EXISTERAR och makulera det Svenska Medborgarskapet utan problem!
Det Svenska passet är då ett falskt dokument där personen det är utskrivet på inte existerar!

Lönsamt med flera identiteter
Redan nu vet vi att många av dessa ”asylsökande” lever i Sverige under flera olika identiteter, där de får bidrag i alla dessa ”identiteter,” vilket är en stöld från värdlandets skattebetalare.
Att de sedan har en helt annan identitet i hemlandet verkar Svenska Myndigheter inte ha någon vilja att utreda!

Att inte fler medborgare reagerar är för mig en gåta, när allt fler bedrägerier kommer upp till ytan. Lagbrott applåderas och sanktioneras i detta land upp och ner.

Goda och onda liberaler
När en ung kvinna stod i talarstolen, under liberalernas landsmöte (17-19 november) och med hela känsloreportoaren påslagen, beskyllde hon talare som motsatte sig amnesti, för att inte bara fiska, utan bada i grumligt vatten, då insåg jag åter, att andra krafter ligger bakom.

Att en bild säger mer än tusen ord förstod jag, när jag läste kommentar med länk, som signaturen ”Staffan” skickade (19/11) och såg EU-parlamentariker Cecilia Wikströms beundrande blickar på valutaspekulanten Soros, som är en stor finansiär och understödjare av folkutbytet i Europa. Men nu skall de tillsammans nita till Viktor Orbán i Ungern, som gör det en ledare skall göra, sätta sitt eget folk i främsta rummet.

Avståndet mellan eliten och EU:s folk bara ökar, därför blir rösterna högre och hårdare. Mediahusens makt minskar i takt med att nätets ökar, vilket nu är fokus för bestraffning från politiker med order från EU. Camouflaget är att skydda demokratin och medborgare från Fake News, som de själva producerar. Att dagens demokrati sedan länge övergått till att bli en skendemokrati, insåg redan Vilhelm Moberg, när han i DN 1956 skrev om demokratur.
https://newsvoice.se/2017/11/20/babylon-av-mike-blixt-hitte-pa-demokrati-och-mediernas-dod-kapitel-5/

Min förhoppning med mina gästinlägg är att fler landsmän måste inse att partier som eliten kallar främlingsfientliga egentligen är de mest medborgarvänliga.”

Återval av 7- klövern 2018, är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget!

Olle Ljunbeck, en omtyckt krönikör, ställer i detta inlägg 7-klöverns politiker och dess väljare mot väggen. Utgångspunkten är fakta från BRÅ och Riksrevisionen, som borde få en blind höna att  förstå  orsaken till landets förfall.
Moralisk hybris hos kunskapslösa politiker, som med sina pullfaktorer till migranter från destruktiva samhällen, har förvandlat ett beundrat välfärdsland till ett avskräckande exempel. Väljare måste vakna och ta del av internationell information innan de går in i valbåset nästa år, då svensk press sviker sitt uppdrag.
………………………………………………………………………………………………………………….

”Katastrofal ökning av brottslighet enligt BRÅ
Så får vi då svart på vitt!
Det vi invandringskritiker hela tiden hävdat. Brottsligheten har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat till nivåer som vi aldrig tidigare kommit i närheten av. Att det i huvudsak är invandrare som står för denna katastrofala utveckling kan bevisas genom att granska etniciteten på de domar som avkunnats sedan 2005. Brotten mot enskild person är mest frekvent. I dessa ligger våldtäkter, rån, och grovt våld bl a. Mest utsatta är unga kvinnor där Sverige aldrig varit i närheten av de siffror som Brå nu redovisar.

7-klövern kan jämnföras med Quislingregeringen
Inte heller Norge har tidigare varit utsatt för sådana grymheter från egna politiker utom när Quisling lierade sig med nazismen och då fick leda regeringen där. De ansvariga var förutom tyskar, medlemmar tillhörande det norska partiet Nasjonal Samling (NS). Det hör sålunda till undantagen om man bortser från forna kommunister och nazister att ett lands politiker förbrutit sig så mot det egna folket som sjuklövern och Nasjonal Samling gjort. 3200 norrmän dödades av tyskar och Nasjonals samlingshejdukar.

Svenska liv förstörs
Även om antalet av invandrare dödade svenskar inte uppgår till samma antal som i Norge, så överstiger sannolikt totala antalet svenskar som fått sina liv förstörda genom invandrare de nämnda 3200 med råge.

Trots denna fasansfulla utveckling på mindre än tio år har inte en enda av sjuklöverns politiker avgått eller bett svenska folket om ursäkt och lovat att genom olika insatser som långa fängelsestraff, utvisning etc förhindra en ännu större kommande katastrof!

Det vi hittills fått erfara av sjuklöverns ”regeringsduglighet” och totala avsaknad av ansvarstagande för Sverige och Sveriges folk är fruktansvärt skrämmande och borde få varje svensk att aldrig lägga sin röst på något av de partier som är skuld till den situation, som Brå så vederhäftigt bevisar.

Detta så länge det finns regerings- och riksdagsledamöter som är medansvariga till massinvandringen och den katastrof denna inneburit för svenska folket.

Grav kritik från riksrevisionen
När nu också Riksrevisionen i dagarna riktar grava anmärkningar mot regeringarna från 2005-2015 för att de skrivit usla propositioner belyser detta ytterligare förfallet hos de partier som vill regera Sverige från 2018. (Propositioner är regeringsförslag som skall ut på remiss innan regeringen fattar beslut).

Riksrevisionen:
 ”Bristen på analyser har varit allvarlig. Bedömningar saknas av hur många som söker och beviljas uppehållstillstånd. Det saknas också analys hur landsting och kommuner påverkas”. Verket konstaterar vidare; ”Det blir svårt för remissinstanser att lämna vettiga synpunkter när det finns så stora brister i underlaget”.

Min kommentar: ”Sannolikt skulle ingen av regerings- och riksdagsledamöterna i sjuklövern under perioden 2000 – 2017 rent intellektuellt platsat i t ex regeringarna under Erlander”!

Kompetenslösa politiker
Efter denna läsning av riksrevisionens granskning är man med visshet benägen att tro att sjuklöverns politiker inte enbart är intellektuellt handikappade utan också i övrigt inte når upp till en nivå som krävs för att inneha regerings- och riksdagsmandat!

Det vi medborgare kan konstatera är, att utöver att dessa regeringar varit vållande till tusentals medborgares död (pga en helt oreglerad och ansvarslös invandring), genom terroristexport och fördröjning och/eller utebliven vård för medborgarna, samt undanträngningseffekter på samhällets alla ansvarsområden. Vidare genom våldtäkter, överfall, grovt våld, förlust av egendom och livslångt lidande är att de också grovt brustit i övrigt ansvar.

När det t ex gällt att administrera och organisera inflödet av asylsökande har de genom sin oförmåga och brist på seriöst engagemang orsakat stora problem såväl personliga för ursprungsbefolkning som enorma ekonomiska kostnader.

Hela hanteringen av massinvandringen vittnar om ett uppblåst, hycklande och falskt försök att ge sken av humanitet och medmänsklighet.

Men vid närmare granskning visar det sig att förmåga saknas, att hantera de senaste årens inflöde av individer från helt främmande kulturer och religioner på ett sätt, som kan kallas humant mot den egna befolkningen.

Fel personer har fått asyl 
Vissa såväl inhemska som utländska kritiker har reagerat starkt över att en så stor andel av de flera hundratusen mottagna ”asylsökandena” är unga och medelålders män, medan kvinnor och flickor är i betydande minoritet. Dessa kritiker anser helt enkelt att fel personer fått asyl medan de svagaste och mest utsatta och skyddsbehövande blivit kvar i samma misär som tidigare.

Man anser också att hjälp på plats skulle räddat och hjälpt ett betydligt större antal. De medborgare som inte tar lärdom av den verklighet som nu utspelar sig i Sverige och som den ena myndigheten efter den andra nu ger uttryck för, utan fortsätter att lägga sin röst traditionellt kan inte skylla på någon annan, när eventuellt en närstående drabbas av något av det fasansfulla som Brå redovisar.

Otillräcklig tillnyktring
Den tillnyktring som vissa partier nu låtsas ge uttryck för är inte på något sätt en garanti för att man är beredd att ta till så kraftfulla åtgärder att Sverige åter blir ett av världens tryggaste länder. Dit är det långt kvar till de 45 procent av kvinnor/flickor som inte vågar gå ut ensamma utan oro för att bli utsatta för våldtäkt.

Innan Du Svensson funderar på var Du tänker lägga din röst nästa år bör Du kräva minst detta.

Medborgarkrav
Är man beredd att kraftigt höja fängelsestraffen för mord, våldtäkter, rån och sexuella trakasserier?

Är man beredd att utvisa alla som dömts till fängelse efter avtjänat fängelsestraff?

Är man beredd att slopa eller förbjuda integrationshindrande aktiviteter som religiösa friskolor, hemspråksundervisning, klädseltvång, skilda lokaler för pojkar och flickor vid utövande av olika aktiviteter?

Är man beredd att utvisa invandrare, som inte accepterar och lever efter grundlagsfästa värderingar och i allmän lagstiftning fastlagda reglverk?

Stort informationsbehov
De som anser att sjuklöverns brott mot den svenska befolkningen inte är jämförbara med de förbrytelser Quisling och Nasjonal Samling begick mot det norska folket har inte klart för sig de enorma förbrytelser sjuklövern är skyldig till och bör därför skaffa sig en bättre information.

Objektiv och ofiltrerad information finns inte att hämta i PK-medierna (normalt 95 procent av dagspressen och public service) utan måste sökas internationellt, både i utländsk press och i forskningsrapporter. Där bilden av Sverige är chockerande. Islam granskas och avslöjas för vad den är, en medeltida förtryckande religion, som här hemma gödslas med skattepengar, medan välfärden förtvinar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Glöm inte Hans Roslings ord att för hälften av Sveriges asylkostnader hade de fattiga i flyktinglägren kunnat hjälpas enligt OECD. 

En grotesk humanitet, som borde få väljare att vakna till, om de menar allvar med sin medmänsklighet.